ORANJEWAAN TEISTERT HET LAND

Epibreren - Uit weerzin tegen de oranjewaan die vanavond en morgen het land teistert staken we de berichtgeving tot ergens op de eerste mei.

(Rottend Staal Online, 29-4-2005)

terug naar boven


NIEUW BOEK LOUIS TH. LEHMANN

Amsterdam - De tewaterlating van een theorie heet het nieuwe boek met prozastukken van onze medewerker Louis Th. Lehmann, dat in een beperkte oplage is verschenen bij uitgeverij Brumes blondes van Laurens van Krevelen.

Het boek is voor € 17,- te bestellen via a.a.h.beekhuis@freeler.nl.

(Rottend Staal Online, 29-4-2005)

terug naar boven


DEBUTERENDE MEDEWERKERS

Amsterdam - Onze medewerker Jan-Willem Anker debuteerde vorige week met de bundel Inzinkingen bij de Bezige Bij, als eerste poëziedebutant bij de Bij sedert 2000.

Onze medewerkers Maarten Das, Fred Papenhove en Guido van der Wolk debuteren op 22 mei in de Windroosreeks. Onze medewerker Richard Steegmans, ook nieuw in de Windroosreeks, debuteerde eerder bij Perdu. Gisteren rolden de bundels van de persen.

Onze medewerker Thomas Möhlmann debuteert in september met de bundel De vloeibare jongen bij Prometheus.

(Rottend Staal Online, 29-4-2005)

terug naar boven


DE 'ONBEKENDE JOOD' VAN JAN CAMPERT

Lemmer - In 1942 werd dichter Jan Campert gearresteerd met een 'onbekende jood' die hij naar het buitenland had trachten te smokkelen. Diezelfde avond pleegde de jood zelfmoord. Met zijn overbuurmeisje Anne-Marie Schoo, later moeder van onze medewerker Job Degenaar, had deze jongen in de eerste oorlogsjaren een bijzondere relatie, die abrupt ophield. Degenaar verhaalt hierover met woorden, foto's en een 'cigarettenkoker' deze week in Vrij Nederland.

(Rottend Staal Online, 29-4-2005)

terug naar boven


BIOGRAFIE MET VERZAMELDE GEDICHTEN JO LANDHEER OP KOMST

Nijmegen - Uitgeverij Flanor bericht dat in mei 2005 zal verschijnen: Ik wilde alleen de stilte toebehooren, een boek over het leven en de werken van de onlangs overleden dichteres Jo Landheer (1900-1986).

Flanor: 'Zij dichtte, zoals een schilder schildert. Stap voor stap zette ze met zo weinig mogelijk woorden een veelzeggende tekst in haar raamwerk. Tientallen, soms honderden malen werd het vernietigd of veranderd. De waardering was er echter niet minder om. Martinus Nijhoff prees haar poëtische kleinoden, evenals Jan Campert, die haar op eenzame hoogte plaatste met Henriette Roland Holst-van der Schalk. Slauerhoff vergeleek haar beste gedichten met die van Rainer Maria Rilke en ontdekte iets van de volmaaktheid. 'Men zou zich geen woord anders wensen, het kan niet veel beter’, aldus de schrijver/scheepsarts.'
Jo Landheer, tekening uit 1924/1925 door Jan Toorop.  

' Ook critici als Victor E. van Vriesland en Anthonie Donker bewonderden de poëzie in haar fluistertoon. Poëzie is in Landheers visie identiek aan stilte. Daarom wilde ze aan de stilte toebehoren, in de eerste helft van haar leven in Rotterdam en met nog meer overtuiging in Loenen achter de coulissen van de Veluwe, waar de andere helft zich voltrok. Gert Selles (1945), de afgelopen jaren algemeen hoofdredacteur van de acht onder de paraplu van De Stentor verschijnende dagbladen in Overijssel, Flevoland en Gelderland, stuitte bij de planning van een literaire serie op haar werk en haar (teruggetrokken) leven. Hij raakte er door geboeid en schreef dit biografisch portret. Het boek bevat tevens de verzamelde gedichten van Jo Landheer, zodat die nu weer voor een groot publiek beschikbaar zijn.'

De prijs van dit met vele (kleuren)foto's verluchte boek (ISBN 90-73202-62-0, 316 p.) bedraagt € 25,-. Het boek is te verkrijgen door overmaking van € 25,- op postbankrekening 1912112, ten name van Uitgeverij Flanor in Nijmegen, onder vermelding van 'Landheer'. Voeg s.v.p. bij overmaking met Girotel uw adresgegevens toe. Na ontvangst van de betaling wordt uw bestelling zonder verdere kosten bij u thuis afgeleverd. Voor betalingen vanuit het buitenland geldt: het IBAN-rekeningnummer is: NL69PSTB0001912112. De BIC-code van de Postbank is: PSTBNL 21. Daarnaast vraagt de Postbank het vermelden van het Postbankrekeningnummer (1912112) en de volledige adresgegevens van Uitgeverij Flanor: Beijensstraat 30, 6521 EC Nijmegen, Nederland.

Uitgeverij Flanor geeft sinds 1987 op bescheiden schaal boeken uit op het gebied van de Nederlandse literatuur(geschiedenis). Jan van Herpen, Willem Huberts en Gerben Wynia vormen de redactie. Een fondslijst is beschikbaar op www.uitgeverijflanor.nl.

Over het geboortejaar van Jo Landheer heerst overigens de nodige verwarring: in verschillende boekwerken en op diverse sites worden afwisselend 1900 en 1901 als geboortejaar opgegeven. Volgens Flanor zijn haar exacte levensdata:

Geboren 16 oktober 1900 te Rotterdam
Overleden 7 oktober 1986 te Apeldoorn

(Rottend Staal Online, 29-4-2005)

terug naar boven


NOG MEER PRIJZEN!

Epibreren - Onze hoofdredacteur techniek Jan Klug heeft onlangs te Stuttgart de Croissant d'Or gewonnen. Onze hoofdredacteur Bart FM Droog won nog onlangser, namelijk gisteren, de Pleidooi Poëzie Prijs, uitgereikt door de eerste Nederlandse Poëzierechtbank, en mag zich nu 'Beste Poëzieadvocaat' noemen.

Uit de pleidooien voor poëzie van poëzieadvocaten Pietersz van Calumburgh, Harry Zijlstra, Karel ten Haaf en Droog kwam naar voren dat goede poëzie moet raken, gevoelens van herkenning dient op te roepen, multi-seksueel interpreteerbaar dient en voorzien te zijn van vogels, liefst eetbare.

(Rottend Staal Online, 29-4-2005)

terug naar boven


ACHT STADSDICHTERKANDIDATEN TE NIJMEGEN

Nijmegen/Epibreren - Acht dichters hebben zich kandidaat gesteld voor het stadsdichterschap van Nijmegen: Wouter Bok, Paul van den Broek, Marc Eyck, Floris Habets, Merijn Hilte, Guido Hogenbirk, Marjolein Pieks en Harry M.P. van de Vijfeijke. Het achttal zal publiekelijk solliciteren tijdens het Oranjefeest op 29 april in Doornroosje te Nijmegen. Aansluitend zijn er optredens van drie onzer medewerkers: Anneke Claus, Tommy Wieringa en F. Starik.

Zie de sites van de Wintertuin en de Gelderlander voor meer informatie en gedichten van de kandidaten.

(Rottend Staal Online, 27-4-2005)

terug naar boven


ARCHIEF W.F. HERMANS ONLINE

Amsterdam - Het volledige archief van de onlangs overleden prozaïst, poëet en polemist Willem Frederik Hermans wordt online gezet op www.willemfrederikhermans.nl, meldde de Volkskrant vanochtend.

In de Brusselse deelgemeente Etterbeek, waar Hermans de laatste jaren van zijn leven sleet, wordt vandaag een tijdelijke plaquette ter zijner ere onthuld. Aan een blijvende plaquette is men nog doende.

De Bezige Bij brengt Hermans' Richard Simmillion uit, een bundeling autobiografische verhalen. In november verschijnt het eerste deel van zijn Volledige Werken van Willem Frederik Hermans.

Dit al houdt verband met het overlijden van de auteur, vandaag exact tien jaar geleden.

(Rottend Staal Online, 27-4-2005)

terug naar boven


KOPLAND WEIGERT LINTJE

Hilversum - Radio 1 bericht dat Rutger Kopland zijn koninklijke onderscheiding die hem in de gemeente Haren zou worden uitgereikt weigert. Kopland vindt dat kunstenaars zich niet maatschappelijk onderscheiden en daarom niet onderscheiden zouden moeten worden.

In het Dagblad van het Noorden meer hierover.

(Rottend Staal Online, 27-4-2005)

terug naar boven


NIEUWE RECENSIE OP POËZIERAPPORT

Wevelgem - Nieuw op de poëzierecensiesite Poëzierapport: Als het dicht klapt van de gelukkig nog niet onlangs overleden Roland Jooris, besproken door onze medewerker Kees Engelhart.


(Rottend Staal Online, 26-4-2005)

terug naar boven


GEINIGE POSTER:


(Rottend Staal Online, 26-4-2005)

terug naar boven


DICHTERS IN HET ELZENVELD 2005
nog meer nominaties!


Antwerpen - Dichters in het Elzenveld viert dit jaar zijn vijftiende editie. Sinds het bescheiden maar geïnspireerd begin als Nederlandstalige poëzieavond is het gebeuren vanaf 1993 volgens de organisatie uitgegroeid tot het belangrijkste internationale poëziefestival in Vlaanderen. Dichters uit alle continenten, uit meer dan 35 landen namen reeds deel. In 2005 verschijnen dichters uit België, Finland, Mexico, Nederland, Syrië en Nieuw-Zeeland ten tonele.

De creatieve geest die boven Nieuw-Zeeland zweeft, kennen we vooral via films als The Lord of the Rings van Peter Jackson én An Angel at My Table en The Piano van regisseur Jane Campion. De Nieuw-Zeelandse poëzie daarentegen is totaal onbekend in de lage landen. Een goede reden voor Dichters in het Elzenveld om hun belangrijkste dichters uit te nodigen, met Tusiata Avia, Bill Manhire, Vincent O'Sullivan en de dit jaar tot Poet Laureate gekroonde Jenny Bornholdt.

Op vrijdagavond 17 juni in HETPALEIS staan twee van de drie stadsdichters uit Vlaanderen geprogrammeerd: Erwin Mortier (Gent) en Ramsey Nasr (Antwerpen) in confrontatie met de buitenlandse dichters.

Op donderdagavond 16 juni in het auditorium van het Centrum Elzenveld is er speciale aandacht voor de genomineerden van de Hugues C. Pernathprijs voor Poëzie en wordt bekend gemaakt wie de laureaat is van de tweejaarlijkse prijs die 4.000 euro bedraagt. Genomineerd zijn onze medewerkers Erik Lindner en Ramsey Nasr, alsmede Bart Meuleman en Mustafa Stitou.

Tickets kunnen vanaf 9 mei besteld worden bij de balie van het Museum Maagdenhuis, Lange Gasthuisstraat 33, Antwerpen – tel. (+31) 3-223.56.20 en bij HETPALEIS, Theaterplein Antwerpen – tel. 03 /202.83.60.

Nadere informatie: maggy.anthonissen@OCMW.antwerpen.be of gerd.segers@pandora.be

(Rottend Staal Online, 26-4-2005)

terug naar boven


NOMINATIES C. BUDDINGH'-PRIJS

Rotterdam - De jury van de C. Buddingh'-prijs 2005 - bestaande uit onze medewerker Maria Barnas, Sigrid Bousset en Wim Hofman - heeft vier bundels uitgeroepen tot de beste poëziedebuten die tussen 1 april 2004 en 31 maart 2005 zijn verschenen.

De bundels, genomineerd voor de C. Buddingh'-prijs voor nieuwe Nederlandstalige poëzie 2005 zijn: Tegenberichten van Bernd G. Bevers (Prometheus), Pritt.stift.lippe van onze medewerker Eva Cox (Uitgeverij Holland), Alle enen opgeteld van Micha Hamel (Augustus) en een grimwoud in mijn keel van Liesbeth Lagemaat (Wereldbibliotheek).

Woensdag 22 juni, tijdens het Poetry International Festival, wordt de winnaar bekend gemaakt in een speciaal programma rond de uitreiking van de prijs. Het festivalpubliek krijgt tijdens dit programma de gelegenheid met de dichters kennis te maken. Zij dragen voor uit hun bundel en onze medewerker Edward van de Vendel gaat kort met ieder van hen in gesprek.

De C. Buddingh'-prijs bestaat uit een geldbedrag van 1200 euro.

(Rottend Staal Online, 26-4-2005)

terug naar boven


RADIOTRANSFER

Amsterdam - Stijn Ekkers en onze medewerker Tsead Bruinja, die sinds de zomer van 2003 actuele poëzie bespraken en signaleerden op de website Ietsmetboeken van de NPS, verplaatsen hun activiteiten naar de uitgebreide boekensite van de VPRO.

Elke week zullen zij op geheel eigen wijze op die site aandacht besteden aan een nieuwe poëziebundel.

Voordeel van deze nieuwe samenwerking is dat er op de pagina van de bespreking links te vinden zijn naar audiomateriaal uit de archieven van de VPRO en dan met name uit de archieven van het programma De Avonden (747 AM).

In het eerste stukje was te lezen over en uit Bombloesem, het debuut van onze medewerker Rense Sinkgraven.

(Rottend Staal Online, 26-4-2005)

terug naar boven


VSB POËZIEPRIJS 2005 VOOR ARJEN DUINKER

Amsterdam - Arjen Duinker heeft de twaalfde VSB Poëzieprijs 2005 à 25.000 euro voor zijn bundel De zon en de wereld (Meulenhoff) gekregen. De jury over de bundel: 'Met De zon en de wereld schreef Arjen Duinker een onvergelijkbare bundel. Dat begint al met het gegeven dat slechts één van de twee lange gedichten waaruit de bundel bestaat – 'De wereld' – daadwerkelijk werd afgedrukt. 'De zon', het andere gedicht, is bijgevoegd op cd, gelezen door de dichter zelf en door de auteur Kees 't Hart, die elk één van de twee stemmen waaruit het gedicht bestaat, voor hun rekening nemen. Ook 'De wereld' is een gedicht voor twee stemmen, waarin op typisch duinkeriaanse wijze in één en dezelfde beweging de wereld wordt afgebroken en weer opgebouwd.'

In de toelichting op de bekendmaking van de laureaat roemt de jury dat de bundel De zon en de wereld van Arjen Duinker een inhoudelijke zoektocht naar authenticiteit koppelt aan een in de Nederlandse poëzie nog niet eerder vertoonde vorm. Een taalmuziek waarin subtiel met klanken en betekenisverschuivingen wordt gespeeld. Ook prijst de jury het aanstekelijk enthousiasme en het plezier in het benoemen van de alledaagse dingen dat uit deze bundel spreekt.

(Rottend Staal Online, 26-4-2005)

terug naar boven


GEEN EXCUSES VOOR NIEUWSSTAKING

Epibreren - Omdat nieuwsmoeheid gekoppeld aan een ernstige computerspelverslaving onze hoofdredacteur en onze sterverslaggeefster deze maand danig parten speelden ontbraken de laatste tijd verse berichten. Vanaf vandaag zal de nieuwsvoorziening hervat worden.

Na plaatsing van dit bericht bleek bij het checken van de virtuele berg achterstallige e-mails een urgente vergadering gevolgd door een nog urgenter diner op het punt van uitbreken te staan, waardoor uw toch al getergde hoofdredacteur stante pede zijn computer moest verlaten.

(Rottend Staal Online, 25-4-2005)

terug naar boven


WINDROOSREEKS VERLIEST REDACTEUR

Utrecht - Wegens onoverbrugbare meningsverschillen met de uitgeverij is onze redacteur Breukers opgestapt als redacteur van de Windroosreeks van Uitgeverij Holland - zie het Windroosreeksweblog.

In februari 2006 begint hij een nieuwe reeks, 'De Contrabas'. Deze zal verschijnen bij de verse uitgeverij BnM.

(Rottend Staal Online, 4-4-2005)

terug naar boven


JOHANNES PAULUS II OVERLEDEN
Doodzieke prelaat reist af naar Rome


Epibreren/Vaticaanstad - Paus Johannes Paulus II is zaterdagavond 2 april op 84-jarige leeftijd in zijn pauselijk bed overleden. Naast paus was hij ook bestsellerauteur, video-artiest en dichter. In de laatste hoedanigheid bracht hij de bundel De triptiek van Rome uit.

Kort na de bekendmaking van zijn overleden werd e doodzieke prelaat Prelaat Garmt-Jan IX de veerboot naar Rome opgerold, waar hij zal deelnemen aan de verkiezing van de nieuwe paus.

(Rottend Staal Online, 4-4-2005)

terug naar boven


J.C. BLOEMPRIJS VOOR HAGAR PEETERS

STeenwijkerland (ANP) - Hagar Peeters heeft zaterdag de J.C. Bloemprijs gewonnen voor haar bundel Koffers zeelucht. De tweejaarlijkse prijs voor de beste tweede bundel levert Peeters 2500 euro op.

Volgens de jury, bestaande uit Jean Pierre Rawie, Jeltje van Nieuwenhoven en Ruben van Gogh, klinken Peeters' gedichten 'alsof de lente er continu in op de loer ligt'.

Andere genomineerden voor de prijs waren Philip Hoorne, Bart Meuleman, Marjoleine de Vos en Peer Wittenbols.

De prijs beloont dichters die van een uitgever de kans krijgen om een tweede bundel uit te brengen. 'Zoals jurylid Van Gogh wel eens heeft gezegd: een debuutbundel kan een toevalstreffer zijn. Met een tweede goede bundel heb je je als dichter toch wel bewezen', aldus een woordvoerder van de stichting die de Bloemprijs uitreikt. Volgend jaar is het veertig jaar geleden dat de dichter J.C. Bloem in Kalenberg (Overijssel) overleed.

(Rottend Staal Online, 4-4-2005)

terug naar boven


DE DODE DICHTER RIC CADDEL

Epibreren - Onze medewerker Adriaan Jaeggi bericht op zijn weblog over de onlangs overleden dichter Ric Caddel.

(Rottend Staal Online, 1-4-2005)

terug naar bovenBREKEND WINDROOSREEKS-NIEUWS

Utrecht/Epibreren - Vanmiddag om 15.00 uur geeft onze en Windroosreeksredacteur Chrétien Breukers een persconferentie over de problemen die zijn ontstaan tussen Uitgeverij Holland en hem.

Die persconferentie is bij te wonen op http://dewindroos.web-log.nl/ en is beslist géén 1 aprilgrap. Wegens on the roadschap der hoofddirectie zal Rottend Staal hier eerst morgen nader over kunnen berichten

(Rottend Staal Online, 1-4-2005)

terug naar bovenVINKENOOG EN EPIBREREN IN ANTWERPEN

Groningen - Los van elkaar treden vandaag Simon Vinkenoog en De Dichters uit Epibreren in Antwerpen op. Waar de Dichter des Vaderlands b.d. precies optreedt hebben we niet kunnen achterhalen. Vermoedelijk in Beat Bookstore Demian aan de Wolstraat. De Epibranten, waaronder de Groninger stadsdichter b.d. Droog die het boek L presenteert zijn te zien in Muziekcentrum Trix, Noordersingel 28, om 20.00 uur.

We excuseren ons voor de onoverzichteljkheid van de gelinkte Vlaamse sites in deze, welks webmasters kennelijk niet doorzien dat duidelijke vermelding van adressen wel de essentie van danige sites zou moeten zijn.

(Rottend Staal Online, 1-4-2005)

terug naar boven


NIEUWE BUNDEL HAGAR PEETERS

Amsterdam - Vanavond wordt om 20.30 uur in Perdu (Kloveniersburgwal 86, Amsterdam) de bundel Nachtzwemmen van Hagar Peeters gepresenteerd. Peeters won namelijk vorig jaar de Jo Peters Poëzieprijs. Prijsnaamgever Jo Peters (1937-2001) was uitgever van de Zwarte Reeks. Te zijner nagedachtenis wordt tweejaarlijks een dichter met een jong oeuvre bekroond, die naast een geldbedrag de opdracht krijgt een dichtbundel te schrijven.

De presentatie wordt verluchtigd middels optredens van Maria Barnas, Tsead Bruinja, Hagar Peeters, Florence Tonk en Tommy Wieringa. Presentator is Arie van den Berg. Saxofonist Job Chajes, bekend van Amsterdam Klezmer Band verzorgt de muzikale intermezzo's.

Het ISBN van de bundel bedraagt 90 5188 087 1 en de prijs is 15 euro.

(Rottend Staal Online, 1-4-2005)

terug naar boven


MEER STADSDICHTERNIEUWS

Zwolle - De afdeling communicatie van de Dienst Burgerzaken van de gemeente Zwolle bericht:

'Veel burgers in Zwolle hebben gehoor gegeven om op zijn of haar favoriete stadsdichter te stemmen. In totaal zijn er 1560 stemmen uitgebracht, waarvan 136 ongeldig omdat de stemkaart onvolledig was ingevuld of dat men geen inwoner was van Zwolle. Een hoge score gezien de landelijke verkiezing van de Dichter des Vaderlands die 7026 stemmen (Bron: Poetry International) heeft opgebracht.

De definitieve bekendmaking van de eerste officiële Zwolse Stadsdichter door wethouder Cultuur, Erik Dannenberg, is op donderdag 7 april 2005 om 16.45 uur in de Burgerzaal van het Stadhuis. Daarna draagt de Stadsdichter zijn of hun gedicht voor. De middag wordt opgeluisterd door een muzikaal intermezzo van Muppetstuff.

Zwolle onderscheidt zich in de verkiezing van de Stadsdichter van andere steden. Zwolle heeft ervoor gekozen om de inwoners te laten stemmen wie de Zwolse Stadsdichter wordt. De drie genomineerde Stadsdichters, Berrie de Boer, Paul Gellings en Firma Weijland (Jack Weijkamp en Lucy Legeland) hebben een actieve promotiecampagne gevoerd waardoor het Stadsdichterschap is gaan leven in Zwolle, maar ook in Nederland.'

(Rottend Staal Online, 1-4-2005)

terug naar boven


NIEUWE SCHRIJVERSFLAT ANTWERPEN

Antwerpen - Buitenlandse schrijvers die in de toekomst naar Antwerpen komen op uitnodiging van de Vlaamse afdeling van de internationale auteursvereniging PEN logeren vanaf juni in de nieuwe Schrijversflat in de Brusselsestraat op het Zuid. Het appartement ligt op de eerste verdieping boven de Italiaanse koffiebar Spontino. Vanuit het raam kijk je op de spectaculaire 'vleugels' op het nieuwe gerechtsgebouw.

Antwerpen heeft sinds november 2002 een Schrijversflat waar buitenlandse schrijvers een tijdje kunnen wonen en werken. Die flat was in de Keizerstraat in een gebouw van de Universiteit Antwerpen (UA). De UA besliste in februari het pand te verkopen. 'Dat zorgde even voor paniek', zegt PEN-bestuurslid en schrijfster Ingrid Vander Veken. 'Wij hadden al afspraken lopen met schrijvers. Die zagen we plots allemaal in het water vallen.'

'Gelukkig bleek dat de academische top de Schrijversflat wilde houden', vervolgt Ingrid Vander Veken. 'We hebben al snel een andere locatie gevonden en net zoals voorheen neemt de universiteit de huurkosten op zich.'

Het appartement wordt beheerd door PEN en de kosten worden gedeeld door de Stad Antwerpen, de Provincie Antwerpen, de UA en PEN. 'Een deel van de meubels van de Keizerstraat verhuist mee. En we kopen een paar nieuwe stukken. Wellicht sponsort Telenet de computeraansluiting en het internetabonnement. Van Luc Carpentier, de organisator van Laundry Day, kregen we stof voor de gordijnen en bedovertrekken. Het is een knap appartement, goed geïsoleerd en er valt heel mooi licht binnen. Bovendien ligt het vlakbij het NMBS-station Antwerpen-Zuid.'

In juni neemt de 49-jarige Colombiaanse schrijfster Patricia Suárez de nieuwe Schrijversflat in gebruik. 'We zijn volgeboekt dit jaar. Er is zelfs al een aanvraag voor 2006 binnen', besluit Ingrid Vander Veken.

Het ziet er dus naar uit dat de 'vleugels' van de Britse architect Richard Rogers wellicht nog heel wat schrijvers zullen inspireren.

(Philip Mastboom, Gazet van Antwerpen/Rottend Staal Online, 31-3-2005)

terug naar boven


RODE ENERGIE

Epibreren - De dorpsraad van Epiberen heeft besloten met een nieuwe energieleverancier in zee te gaan: Communet Rode Energie. Om dit feestelijke feit te vieren roept de raad alle bewoners op om op 12 juli 2005 met Communet Rode Energie te Den Haag mee te demonstreren vóór kernernergie, als het even kan in zeehondenbont gekleed.
(Rottend Staal Online, 31-3-2005)

terug naar boven


CORNELIS PUTEMMER STADSDICHTER HOORN

Hoorn - Op woensdag 30 maart 2005 heeft de Hoornse wethouder Tonnaer Cornelis Putemmer benoemd tot Stadsdichter van Hoorn. Dit is de eerste keer dat de gemeente Hoorn een stadsdichter benoemt. De dichter Putemmer zal deze functie een jaar lang bekleden.

Met het benoemen van een stadsdichter wil de gemeente op literaire wijze de inwoners van Hoorn aan het denken zetten over belangrijke gebeurtenissen in de stad. Daarnaast wil de gemeente poëzie dichterbij mensen brengen.

Cornelis Putemmer is volgens de gemeente Hoorn 'een logische keuze voor de titel, omdat hij in feite al jaren juist deze doelstellingen in de praktijk brengt. Cornelis Putemmer staat wijd en zijd bekend als de onbekendste kolderdichter van Nederland.' Zijn werk wordt te Hoorn en omgeving 'regelmatig in een adem genoemd met de nieuwe Dichter des Vaderlands, Driek van Wissen.' Putemmer publiceerde onder andere de dichtbundel Lachende Gieren en Andere Dieren en werkte mee aan de Light Scheurkalender 2005, waarin ook werk van o.a. Ivo de Wijs, Drs. P en Hans Dorresteijn is opgenomen.

De provincie Noord-Holland heeft met deze benoeming de meeste Stadsdichters van heel het Koninkrijk. Eerder werden Stadsdichters aangesteld in Haarlem, Alkmaar en Den Helder.

(Rottend Staal Online, 31-3-2005)

terug naar boven


LENTEZON TEISTERT EPIBREREN

Epibreren - 'Vreselijk!' 'Hè bah, wat fel!' waren wel de vriendelijkste bewoordingen waarmee de straffe lentezon vandaag te Epibreren begroet werd. Omdat ook wij niet bestand zijn tegen zoveel zon vandaag geen nader nieuws.

(Rottend Staal Online, 30-3-2005)

terug naar boven


ARNOUD RICHTER WINNAAR POETRY SLAM FINALE EINDHOVEN

Beveren-leie - Onze medewerker Olaf Risee bericht op zijn weblog over het verloop van de finale van de Eindhovense Poetry Slam, die dit jaar gewonnen werd door Arnoud Richter.

(Rottend Staal Online, 29-3-2005)

terug naar boven


GIJS TER HAAR WINNAAR VOORRONDE SLAM ROTTERDAM

Rotterdam - Van een der organisatoren van de Poetry Slam Rotterdam ontvingen wij dit bericht:

'In een afgeladen Rotown is Gijs ter Haar zondagavond 27 maart de winnaar geworden van de tweede voorronde van De Poetry Slam Rotterdam.

Het open podium was weer een hoogtepunt voor het publiek. Acht dichters probeerden in 90 seconden het publiek te overtuigen. Tom Zinger was de winnaar van dit open podium. Uiteindelijk bracht dezelfde Zinger het ook tot de finale. Ter Haar bleek in de finaleronde over net iets meer overtuigingskracht te beschikken. Boos of lief, vroeg hij het publiek. Ze
mochten kiezen wat voor karakter hij zijn laatste tekst zou geven. Het werd boos en dat heeft Rotown geweten. Hij versloeg naast Zinger ook de andere finalist: Freek Lomme.'

Ondertussen heeft onze medewerker Guido van der Wolk een pachtig Poetry Slamkritisch vers op zijn weblog gepubliceerd: 'Lam pissen in de zee'.

(Rottend Staal Online, 29-3-2005)

terug naar boven


NIEUWE RECENSIE OP POËZIERAPPORT

Wevelgem - Nieuw op de poëzierecensiesite Poëzierapport: Verzen van de onlangs overleden Herman Gorter, besproken door Patricia Lasoen.


(Rottend Staal Online, 29-3-2005)

terug naar boven


KLANKEN GARMT-JAN IX LEIDEN TOT OPRICHTEN WERKGROEP

Epibreren- Prelaat Garmt-Jan IX is gisterochtend aan het raam van zijn woning verschenen. De onder dat raam verzamelde menigte, die stond te wachten op zijn Paaszegen, het Epi en Opi, hoorde de prelaat een paar klanken uitstoten. Helaas kon niemand verstaan wat zijn goedertierenheid precies zei. Hem vragen wat hij bedoelde ging ook niet, want hij verdween weer net zo snel als hij was verschenen.

Inmiddels is er op de Volkuniversiteit van Epibreren (de VuvE), vakgroep Vergelijkende Literatuurwetenschap, een werkgroep ingesteld. Die staat onder leiding van Geurt Vaessens, geen neef van Thomas, en houdt zich de komende vier jaar bezig met het interpreteren van de door de prelaat uitgestoten klanken.

Deze vakgroep gaat zich ook bezighouden met het evangelie van Judas van Epibreren, dat onlangs in een kruik uit de 2de eeuw A.D. op het Epibreerder strand werd aangetroffen. Geurt Vaessens daarover: 'Vergeet de Da Vinci Code, dit is het echte werk!'

(Rottend Staal Online, 28-3-2005)

terug naar boven


NIEUWE BUNDELS BIJ WERELDBIBLIOTHEEK

Utrecht - Essayist en dichter Hans Groenewegen heeft onlangs zijn tweede dichtbundel gepubliceerd bij de honderdjarige uitgeverij Wereldbibliotheek. Groenewegen gaf het boek de optimistische titel En gingen uit sterven mee. Bij dezelfde uitgeverij verschenen ook de debuutbundel Een grimwoud in mijn keel van Liesbeth Lagemaat en de tweede bundel Met vingers van albast van Esther Blom (1948).

Blom schreef eerder ook een biografie van de onlangs overleden Nico van Suchtelen (1878-1949), de idealistische dichter en uitgever (1913-1948) van de Wereldbibliotheek.

(Rottend Staal Online/Windroosweblog, 28-3-2005)

terug naar boven


HARMENS TE GAST IN KUNSTSTOF

Hilversum - Onze medewerker Erik Jan Harmens is vanavond met zijn nieuwe bundel Underperformer een uur te gast in het radioprogramma Kunststof, van 19.02 tot 20.00 uur op Radio 1.

(Rottend Staal Online, 28-3-2005)

terug naar boven


DRIEK VAN WISSEN-INTERVIEW ONLINE

Groningen - Het grote Driek van Wissen-interview, dat afgelopen donderdag in De Volkskrant stond, is nu online te vinden op de site van de Poëziemarathon.

(Rottend Staal Online, 26-3-2005)

terug naar boven


MEANDERWEDSTRIJD VOOR JONGE DICHTERS

Utrecht - Jaarlijks organiseert Meander een wedstrijd voor jonge dichters. Dit jaar worden alle tien voor de hoofdprijs genomineerde dichters geïnterviewd voor de website van Meander. Rob de Vos ontlokt de genomineerden van die typische opmerkingen die je alleen maar doet als je een jonge dichter bent en voor het eerst echt wordt geïnterviewd: 'Ik zou geen muziek willen aanraden bij het lezen van mijn dingen.' – 'Ik ben al van jongsaf aan een echte boekenwurm.' – 'deze drukte is echt niets voor mij, nog minder omdat ze hier durven te denken dat alles is zoals het zou moeten zijn.' – 'Ja, ik zou graag in Engeland wonen, omdat mijn vriend Engelsman is, en Engeland is een heel mooi land.' Maar leuk om te lezen is het ondertussen wel.

(Chrétien Breukers, Rottend Staal Online, 26-3-2005; eerder gepubliceerd op het Windroosreeksweblog)

terug naar boven


HOERABORREL TE MOKUM

Amsterdam - De verschijningen van de eerste druk van onze medewerker Erik Jan Harmens' tweede dichtbundel Underperformer en de tweede en mogelijk al derde druk van onze medewerker Tommy Wieringa's vierde roman Joe Speedboot werden gisteravond in de middeleeuwse krochten van Amsterdam gevierd. Deze 'Hoera-borrel' was dermate goed bezocht dat zelfs voor een dansje geen ruimte was. Men wrong zich van en naar de bar in een gezelschap waar de gemiddelde lichaamslengte boven de twee meter leek te liggen. 'We denken nog altijd te klein' zei Tommy Wierenga.

Eus, de verrassing op Het Bal Der Geweigerden, probeerde afmeting in de breedte te bereiken. Na ook nu weer een verbluffend optreden pronkte hij trots met zijn stevige punkbierbuik. Erik Jan Harmens toonde zijn kracht door eigenhandig zijn schoonvader met rolstoel en al te transporteren over de steile trap van de bovenverdieping van Café Zeppos in 'Het Gebed Zonder End'. Mathilde Santing, ook met nieuw kapsel, juichte hem toe.

Een groep bloedmooie jonge studentes cheerde mee en wolkten rond Mustafa Stitou. Edith Ringnalda wist, pas op de plaats, toch een rondedansje te maken. De slamjuries van respectievelijk de hoofdstedelijke Festina Lente en Café Helmers bevolkten de enige zitplaatsen en zagen dat het goed was. Simon Vinkenoog was zeer in zijn nopjes over de rituele dronk die eerder op de avond de ronde had gedaan. Rijkelijk voorzien van consumptiebonnen spoelde men tot in de nacht de kelen met velerlei dranken. Het personeel bleef dozen wijn en whisky aanslepen terwijl de condens van de plafonds droop.

(Liesbeth van Dalsum, Rottend Staal Online, 26-3-2005)

terug naar boven


DICHTWEDSTRIJD UTRECHT

Utrecht - In wat op een goedkope poging lijkt gratis slagzinnen voor een stervende krant in de wacht te slepen bereikte ons dit:
-----------------------------------------
De Gedichtenambulance
lapt gedichten van lezers op!


Utrechts Nieuwsblad / Amersfoortse Courant en Voorleesclub De Zwoegende Boezems presenteren De Gedichtenambulance. Bezing met een vers van ten hoogste 140 woorden de liefde, het Utrechts Nieuwsblad / Amersfoortse Courant of - beter nog - uw liefde voor UN / AC.

Alle ingezonden gedichten worden gelezen door een deskundige jury. De winnaar van deze gedichtenwedstrijd mag voordragen tijdens de Literaire Revue van De Zwoegende Boezems op 23 april in Tivoli in Utrecht. Daar zult u zich op het podium in gezelschap bevinden van Carel Helder, Adriaan Jaeggi, Tjitske Jansen, Theo Nijland, Rick de Leeuw, Naar Tevredenheid, Jean Pierre Rawie, F. Starik, Vrouwkje Tuinman, Tommy Wieringa en Driek van Wissen.

Een selectie van inzendingen zal de komende vier vrijdagen op deze plaats in de krant terug te vinden zijn. Van bemoedigend commentaar voorzien en waar nodig opgelapt door de Dichter des Vaderlands, Driek van Wissen.

Aan de slag!

Uw gedicht kunt u sturen naar: cultuur@un-ac.nl of UN/AC, t.a.v. redactie cultuur, postbus 500, 3990 Dm Houten o.v.v. Gedichtenambulance. De uiterlijke inzendtermijn is donderdag 14 april. Over de uitslagen kan niet worden gecorrespondeerd.

-----------------------------------------

(Rottend Staal Online, 26-3-2005)

terug naar boven


TRANSFER GRONINGEN-BREDA

Groningen - Te Epibreren wordt met verbazing gereageerd op de overstap die onze medewerker Daniël Dee van Uitgeverij Passage naar Uitgeverij de Geus maakt.

Dee debuteerde bij Passage met 3D, schetsjes van onvermogen (2002) en stelde bij deze uitgeverij de bloemlezingen Vanuit de lucht. De eerste generatie dichters van de 21e eeuw, Kutgedichten (met onze medewerker Tsead Bruinja) en Klotengedichten (eveneens met Bruinja) samen. Al deze boeken vonden een meer dan gemiddeld respons in de verzamelde media. Dus waarom deze overstap?

Een woordvoerder van Uitgeverij Passage vertelt dat volgens Dee De Geus hem tot de overstap heeft overgehaald met verhalen als 'wij hebben zeven redacteuren', 'wij hebben goede buitenlandse contacten en staan elk jaar in Frankfurt'.

Maar die zeven redacteuren van De Geus hebben het al geruime tijd erg druk en blijken in de praktijk moeilijk bereikbaar. De twee poëzieredacteuren van Passage zijn doorgaans zeer makkelijk te contacteren. En wat heeft een relatief jong Nederlands dichter zonder literaire pijzen op zijn naam aan een uitgever met goede buitenlandse contacten? Onze redacteur Groenewegen, die ook als vertaler werkzaam is, heeft menigmaal verhaald hoe moeilijk het is uit het Nederlands vertaalde gedichten in de buitenlanden gepubliceerd te krijgen. In de praktijk komt het erop neer dat buitenlandse uitgevers en tijdschriften enkel in werk van bekroonde dichters geïnteresseerd zijn.

Bestudering van de poëziefondslijsten van Passage en De Geus verhoogt de verbazing over de opmerkelijke transfer:

Passage: Anneke Claus, Bart FM Droog, Sieger M. Geertsma, Tjitse Hofman, Diana Ozon, Kasper Peters, Hannie Rouweler, Albertina Soepboer (ook bij Contact en Friestalige uitgeverijen), Simon Vinkenoog en Willem Jan van Wijk
De Geus: Jana Beranová, Ron Elshout, Paul Gellings, Keri Hulme (Nieuw Zeeland), Ewa Lipska (Polen), Astrid H. Roemer, Tadeusz Rozewicz (Polen), Andrea Voigt en Jan Kees van de Werk

Zo ook de bestudering van De Dikke Komrij-pagina, waar te ontdekken is dat onze medewerker Komrij meer uit het Passagefonds dan uit het De Geusfonds plukte:

Passage: Daniël Dee, Bart FM Droog, Sieger M. Geertsma, Tjitse Hofman, Hannie Rouweler, Albertina Soepboer, Simon Vinkenoog en Arjan Witte (ex-Kwadraat).
De Geus: Jana Beranová, Ron Elshout, Ibrahim Selman
(inmiddels vertrokken naar In de Knipscheer)

Kortom, de verbazing is alom. We hebben natuurlijk Daniël Dee naar zijn motieven gevraagd, maar bij het ter perse gaan van dit artikel was nog geen verklaring van hem ontvangen. Ook vroegen we uitgeverij De Geus naar het waarom van deze transfer.

Eric Visser, uitgever van De Geus: 'Wij geven al jarenlang poëzie uit. De laatste jaren circa vier bundels per jaar. Soms vertaald, meestal oorspronkelijk werk. De acquisitie is niet erg actief op dit gebied. Het meeste wat we doen komt binnen via de manuscripten. Zo ging het ook met Daniel Dee.'

Inmiddels is dan ook nog eens duidelijk geworden dat de uitgever van Passage nog steeds geen officieel bericht van Dee heeft ontvangen van de overstap - die de uitgever van De Geus in de voorgaande alinea bevestigt. Wat bij ons de vraag doet rijzen: medewerker Dee, waar bent u in hemeltjesnaam mee bezig?

(Rottend Staal Online, 25-3-2005)

terug naar boven


HOOFDREDACTIONEEL BERAAD

Epibreren - Gisteravond hield de voltallige hoofdredactie haar formele beraad, zoals dat eens in de vijf jaar gebeurt. Adjunct-hoofdredacteur Hofman sneed de onoverzichteljkheid van de site aan en stelde voor Rottend Staal voortaan in een iets ander jasje te gieten door het blok op de linkerkant van het scherm op de Rottend Staal-pagina's achterwege te laten. Hoofdredacteur techniek Klug en hoofdredacteur Droog wezen dat voorstel af, omdat dat blok sluikreclame voor de hen niet onbekende Dichters uit Epibreren vormt, en zij financieren per slot van rekening Rottend Staal Online.

Wel zal de openingspagina binnen afzienbare tijd voorzien worden van een soortement 'site-map', ter verhoging van het lees- en gebruiksplezier.

Ook overweegt de hoofdredactie zich aan te sluiten bij de Raad voor de Journalistiek, in navolging van www.planet.nl.

Het vraagstuk van het linksbeleid werd ook aangesneden. Dit naar aanleiding van smeekbedes van organisaties die op de www.epibreren.com linkslijst willen worden opgenomen. Het beleid is en blijft dat daar enkel gelinkt wordt naar organisaties, instellingen en/of personen waarmee de Dichters uit Epibreren vriendschappelijke of zakelijke banden hebben. Wel wordt overwogen aparte Rottend Staal-pagina's met linkslijsten aan te maken.

(Rottend Staal Online, 25-3-2005)

terug naar boven


DICHTER BLIJKT MOORDENAAR

Los Angeles - De Los Angeles Times bericht hoe een in Chicago hoogst populair dichter ook een voortvluchtige moordenaar bleek te zijn.

(Rottend Staal Online, 25-3-2005, met dank aan poezie.pagina.nl )

terug naar bovenSTROMEND POËZIEFESTIVAL IN IRAK

Basra - Van 1 tot 4 april 2005 vindt in het altijd zo vredige Basra het poëziefestival Merbed plaats. Men verwacht dat vierhonderd dichters, schrijvers, kunstenaars en 'andere intellectuelen' aan deze tweede editie van het festival in het post-Saddam Hoesseintijdperk gaan deelnemen. Merbed wordt georganiseerd door de 'Writers Association of Iraq' en ondersteund door het Iraakse Ministerie van Cultuur.

Via Streamtime - http://streamtime.org/ - is het festival daglijks te volgen, zodat de wereld zelf kan horen hoe het met de culturele heropleving van Irak gesteld is. De Streamtime-radioprogramma's zijn in het Arabisch, met samenvattingen in het Engels.

(Rottend Staal Online, 25-3-2005)

terug naar boven


BOEK OVER UTRECHTSE GEVEL- EN STRAATPOËZIE

Utrecht - Het Utrechts Nieuwsblad daarentegen bericht over een boek dat Mieke Jansen maakte voor uitgeverij De Plantage: Als muren spreken... Poëzie in de Utrechtse binnenstad. Jansen verhaalt over dichters, hun werk en de plekken waar de regels zijn aangebracht. En vraagt bewoners en passanten wat ze van de teksten op hun muren en straten vinden. Het boek kost 10 euro en is - naast in de Utrechtse betere boekwinkels - verkrijgbaar bij Stichting De Plantage, Poortstraat 83, Utrecht. Telefoon: 030-273.23.00. E-mail: plantage@vanderwees.com

(Rottend Staal Online, 25-3-2005)

terug naar boven


'PALEIS VAN ARNHEMSE DICHTERS' OPGERICHT

Arnhem - De Gelderlander berichtte gisteren over de oprichting van het 'Paleis van Arnhemse Dichters'. Dit initiatief van onze medewerker Hanz Mirck en Peter Nijenhuis beoogt de verdediging van 'de belangen van de poëzie in Arnhem' en is ontstaan uit verontwaardiging over het niet benoemen van een heuse Stadsdichter in de Gelderse hoofdstad.

(Rottend Staal Online, 25-3-2005)

terug naar boven


ER GAAT NIETS BOVEN GRONINGEN

Epiberen - Het Dagblad van het Noorden bericht vandaag nader over het plan van Driek van Wisssen en Jean Pierre Rawie om een lang historisch gedicht te schrijven. Ook doet de krant kond van de woede van onze medewerker Joost Zwagerman op weer andere Groningers.

De Provinciale Zeeuwse Courant bericht intussen over de avonturen van De Dichter des Vaderlands in Zeeland.

(Rottend Staal Online, 25-3-2005)

terug naar boven


OZON TE GAST IN KUNSTSTOF

Hilversum - Onze medewerker Diana Ozon is vanavond met haar nieuwe kind Bronwater een uur te gast in het radioprogramma Kunststof, van 19.02 tot 20.00 uur op Radio 1.

(Rottend Staal Online, 24-3-2005)

terug naar boven


30.000 EURO VAN DORSPSDICHTER GEËIST

Groningen - Kunstenaar Hans Kisling (61) eist 30.000 euro van de Zuidwolder dorpsdichter Jan-Jaap Reinders, omdat Kisling afgelopen zaterdag zijn 38 minuten durende Duitstalige voorstelling, na een half uur door het publiek aldaar afgebroken zag.

Kisling: 'Ik wil een schadeloosstelling van in ieder geval 30.000 euro. Dat geld geef ik aan de stichting Parca, voor zwerfkinderen.'

Reinders: 'Hallo zeg, je zag het publiek zaterdagavond inzakken. Het menselijke concentratievermogen is eindig. Deze reactie verrast mij volkomen.'

Dit gebeurde tijdens de literaire avond in café Moeke Vaatstra te Zuidwolde. Het Dagblad van het Noorden bericht uitvoerig over deze absurde eis.

(Rottend Staal Online, 24-3-2005)

terug naar boven


DRIEK VAN WISSEN OP VOORPAGINA VOLKSKRANT
Dichter des Vaderlands intens geliefd door Onze Taal-lezers

Epibreren - Vandaag brengt de Volkskrant een dieptereportage over Dichter des Vaderlands Driek van Wissen, op de voorpagina en in de Voorkant, de openingspagina van het tweede katern.

Journalist John Schoorl onthult een project van de DdV: samen met Jean Pierre Rawie gaat hij de Nederlandse geschiedenis in een lang rijm vatten. Het vaderlandshistorische gedicht gaat dit najaar veschijnen bij Prometheus. De nieuwe Groninger Stadsdichter, Ronald Ohlsen, is iets soortgelijks van plan: hij gaat de geschiedenis van Groningen vatten in een sonnettenreeks - maar dat is weer een heel ander verhaal.

Ook bericht de Volkskrant over een ander plan van Van Wissen: het organiseren van een jaarlijks 'Landjuweel', waarin poëziegenootschappen, amateurdichters en rderijkerskamers 'het tegen elkaar opnemen'

Onderwijl verloopt de stemming op de site van Onze Taal bijzonder tumultueus: zowel voor- als tegenstanders van Van Wissen Dichter des Vaderlandsschap vliegen elkaar in de haren op een forum dat onder de tussenstand te lezen is. Maar liefst 82.3 procent van de stemmers, oftewel 818 stemmen, vindt dat Van Wissen terecht DdV is. Waarbij vermeld dat de stembeveiliging uiterst gebrekkig functioneert.

Het Dagblad van het Noorden besteedt natuurlijk ook aandacht aan deze nieuwe stemming.

(Rottend Staal Online, 24-3-2005)

terug naar boven


ANNA BIJNS PRIJS WORDT TITELPRIJS

Amsterdam - In de file nabij Amsterdam ontmoette onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum Boekbladredacteur Hans van der Klis. Zij bereed haar limoenzilveren Volvo XC90, hij een Spyker C8T. Van der Klis vertelde haar dat het bestuur van de tweejaarlijkse Anna Bijns Prijs de noodzaak tot rehabilitatie van vrouwelijke schrijvers verdwenen vindt. Daarom wordt met ingang van dit jaar geen oeuvre meer bekroond, maar een titel. Dit jaar wordt de prijs toegekend voor de beste poëziebundel die is verschenen tussen 1 januari 2003 en 1 januari 2005.

'Gunst', zei Van Dalsum. 'Dat is nu ook toevallig. In februari bivakkeerde ik in de straat waar tot onlangs Anna Bijns woonde. Maar wat is het doel van dat bestuur nu met die prijs, Hans?'

Van der Klis: 'Het doel van het bestuur van de Anna Bijns Prijs is de prijs actueler te maken. Voorzitter Fleur Speet vertelde me er dit over: "'Tot nu toe had de prijs altijd een tweeledig doel: de bekroonde moest niet alleen een vrouw zijn, haar oeuvre moest ook onderbelicht zijn gebleven. Van dat zieligheidskarakter willen wij af. Het vorige bestuur van de prijs stelde ook al vast dat de noodzaak tot rehabilitatie is verdwenen."
Van Dalsum: 'En?'
Van der Klis: 'Een bijkomende reden is dat de koek na tien bekroningen van veronachtzaamde oeuvres "een beetje op was"', vertelde Speet me. Net als dit: "Wij willen de reikwijdte van de prijs verbreden. Met de mogelijkheid om ook jongere auteurs te bekronen neemt de actualiteit van de prijs toe."'
Van Dalsum: 'Ze zal natuurlijk ook de noodzaak van de prijs aangestipt hebben, toch?'
Van der Klis: 'O ja. Daarover vertelde Speet me dit: "Kijk maar naar de grote literaire prijzen: de AKO Literatuurprijs is in 1995 voor het laatst aan een vrouw toegekend, te weten Connie Palmen. Bij de Libris Literatuurprijs is de laatste vrouw nog een jaar eerder bekroond: Frida Vogels. De VSB Poëzieprijs is in tien jaar tijd twee keer aan een vrouw toegekend. En dat terwijl het hele boekenvak gedragen wordt door vrouwen."'
Van Dalsum: 'Zoals ik. Daarom ben ik ook zo geliefd, denk ik. Maar wanneer gaat dit geheel zich afspelen?'
Van der Klis: '
De nominaties voor de prijs worden op 12 juni 2005 bekendgemaakt in het radioprogramma Opium van de Avro. In september wordt in hetzelfde programma bekendgemaakt wie de winnares is. Aan de Anna Bijns Prijs is een geldsom van tienduizend euro verbonden. Daarnaast wordt de winnares verzocht haar medewerking te verlenen aan een mede door haar in te vullen 'Anna Bijns Debat'. De laatste keer dat de prijs werd uitgereikt, in 2003, werd hij toegekend aan Helga Ruebsamen.'
Van Dalsum: 'Ah, de file voor ons is verdwenen en lijkt zich nu naar achter ons verplaatst te hebben. Dank voor de informatie! Rest mij de lezers mee te delen dat de jury onder voorzitterschap van bestuurslid Désanne van Brederode staat en bestaat uit Maarten Asscher, onze medewerker Maarten Doorman, Joke J. Hermsen en Fouad Laroui.

(Rottend Staal Online, 23-3-2005)

terug naar boven


TROS TV-SHOW KNIPT KRITISCHE GEDICHTEN WEG

Landsmeer/Hilversum - In een serie van drie Tv Shows in naam van Oranje (op 15 feb, 22 mrt en 29 mrt) staat het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Beatrix centraal. De redactie had een aantal dichters gevraagd voor het programma gedichten te schrijven, maar liet maandag weten dat de gedichten van enkelen niet 'in de sfeer van het programma passen'. Onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum vroeg onze medewerker Erik Jan Harmens wat er nu precies gebeurde.

Erik Jan Harmens: 'Voor zijn televisieprogramma 'TV Show in naam van Oranje' had Ivo Niehe een aantal dichters benaderd, onder wie Tjitske Jansen, Ramsey Nasr, Ilse Starkenburg en ik. We werden gevraagd om een speciaal gedicht te schrijven voor Koningin Beatrix.'
Liesbeth van Dalsum: 'Ja, en toen?'
Harmens: 'Omdat ik al eerder een slechte ervaring had met amusementstelevisie - ooit werd ik uitgenodigd door het RTL4-programma 'Live & Cooking' om gedichten te komen voorlezen, maar na de repetitie werd me verteld dat ik niet in het 'format' paste - vroeg ik nadrukkelijk of de redactie bekend was met mijn poëzie. Dit bleek zo te zijn en zolang ik me maar enigszins aan de fatsoensnormen zou houden zou er geen probleem zijn. "Het mag best kritisch zijn,"werd er gezegd.'
Van Dalsum: 'Dus jij ging goedgemutst aan de slag?'
Harmens: 'Omdat er maar vijf dagen tijd waren om het gedicht te schrijven, ben ik vervolgens hard aan de slag gegaan. Tot diep in de nacht heb ik zitten schaven aan de tekst en uiteindelijk leidde het tot een gedicht dat geen woeste taal bevatte, de koningin niet buitensporig belachelijk maakte maar tegelijkertijd ook wel dicht genoeg bij me stond om te publiceren.'
Van Dalsum: 'En toen?'
Harmens: 'Op dinsdag 8 maart, de dag van het Boekenbal, werden we in de studio in Weesp ontboden om daar, voor het TROS-publiek, lezend van een autocue onze gedichten voor te dragen. Met name Ramsey Nasr viel op, omdat hij werkelijk een geweldig mooi gedicht had geschreven en dat ijzersterk voordroeg. Het publiek op de tribune was werkelijk platgeslagen en beloonde Nasr met een overdonderend applaus.'
Van Dalsum: 'Dus?'
Harmens: 'In de dagen na de opnames hoorden we niets van Ivo Niehe, tot ik op maandag 21 maart een mail ontving. We - Nasr en ik - passen niet "in de sfeer van het programma". Klaar. Eruitgeknipt. Alles voor niks.'
Van Dalsum: 'Wat? Wat... schandalig! Maar nu wik ik weten ook wat het gedicht is dat de 'grootste familie van Nederland' onthouden is.'
Harmens: '

daar sta je als een vorst zonder volk
je lijkt op te gaan in het moment
maar kun je dat als de camera loopt
en de journalist zijn deadline kent

je hart neemt langzaamaan de vorm aan
van een voorrijdende gepantserde ford
je hebt een onbedwingbare zin in glühwein
maar niet alléén je wilt terug naar wat niet meer wordt

zo trekt alles als een militaire parade aan je voorbij
de tijd duwt en trekt maar jij blijft onbewogen
thuis houd je over tafels en stoelen de wacht

het wuiven naar een natgeregende rij
als een lemming die haar volgers heeft voorgelogen
breuklijn beef onder een koninklijke lach

kwetsbaarheid is onze kracht
geef ons een koninklijk krak

© Erik Jan Harmens, 2005'

Van Dalsum: 'Dank je Erik Jan. En laat dit verhaal een waarschuwing zijn voor alle dichters die gebeld worden door redacteuren van zotte amusementsprogramma's en dergelijke: sluit eerst een waterdicht contract af vooraleer je met hen in zee gaat.
Ilse, wat vind jij er eigenlijk van?'
Ilse Starkenburg: 'Wat belachelijk! Ramsey had dag en nacht aan zijn gedicht gewerkt, vertelde hij. Ik sprak Erik Jan een paar dagen later nog bij een ander optreden, en toen hadden we het erover dat we allebei een beetje bang waren dat juist ons eigen gedicht eruit zou worden gehaald. Overigens heeft ook mijn gedicht een kritische onderlaag, maar dat is de programmamakers kennelijk niet opgevallen.'

(Rottend Staal Online, 23-3-2005)

terug naar boven


RUST! POSTUME UITGAVE BRAM VERMEULEN

Amsterdam (ANP) - De uitgeverijen Houtekiet en Nijgh & Van Ditmar komen in september met een gezamenlijke bundel met teksten, waaronder gedichten en liederen, van Bram Vermeulen. Het is dan een jaar geleden dat de artiest onverwacht overleed.

De teksten werden aangetroffen in Vermeulens computer, hij had ze zelf geselecteerd uit zijn vele dagboekjes. Ze waren ondergebracht in de computermap 'Ik kan niet stilzitten'.

Volgens de uitgeverijen was het schrijven ervan een manier om tot rust te komen en gaan de teksten veelal over wolken, zon, wind, water, stenen, bomen en bergen. De bundel krijgt als titel Rust! en bevat 150 teksten.

(Rottend Staal Online, 23-3-2005)

terug naar boven


WEDUWE LOUIS PAUL BOON OVERLEDEN

Aalst - Jeanneke Boon, de weduwe van de onlangs overleden Louis Paul Boon is vorige week vrijdag, 90 jaar oud, overleden aan de gevolgen van een hartaanval. Op Boekbalie een aardig artikel over haar. Waarin ook bericht wordt over het overlijden van Lucia Lampo, geboren Vagenende, de vrouw van Hubert Lampo.

(Rottend Staal Online, 23-3-2005)

terug naar boven


NOG MEER POËZIERECENSIES OP DE RECENSENT

Epibreren - En op De Recensent bespreekt Edwin Fagel drie nieuwe bundels: de debuutbundels Omgekeerd, van onze aanstaande medewerker Dimitri Casteleyn, een nieuwe god / de nieuwe regels van onze medewerker Peter de Groot en Bombloesem van onze medewerker Rense Sinkgraven.

Waarmee het totaal aan boze dichters vandaag op vier komt te liggen.

(Rottend Staal Online, 23-3-2005, met dank aan Risee in Letterland)

terug naar boven


NIEUWE RECENSIE OP POËZIERAPPORT

Wevelgem - Nieuw op de poëzierecensiesite Poëzierapport: Underperformer van onze medewerker Erik Jan Harmens, besproken door onze redacteur Chrétien Breukers. Die zich ouderwets kwaad maakt over de bundel.


(Rottend Staal Online, 23-3-2005)

terug naar boven


EENZAME UITVAARTEN 38 EN 39

Amsterdam - Op zijn weblog beschrijft onze medewerker F. Starik de eenzame uitvaarten 38 en 39, waarbij respectievelijk Anneke Brassinga en hijzelf dichter van dienst waren.

(Rottend Staal Online, 23-3-2005)

terug naar boven


POËZIEHANGJEUGD ZANIKT NU OOK IN ENGELAND

Londen/Leiden/Epibreren - Onze lezer Maarten Dessing attendeerde ons vanmorgen op geklaag van een jeugdige Britse poëziefestivaldirecteur in The Guardian. Tony Trehy, directeur van het Text Festival, dat in de sloppenwijken van Manchester gehouden wordt, brieste dat de Britse poëzie bijna irrelevant geworden is, omdat het establishment de rijen gesloten heeft om frisse ideeën buiten te sluiten.

Dessing vroeg zich terecht af of wij Trehy's uitlatingen interessant vonden. Onze redacteur Engels, Willem Groenewegen boog zich over het stuk en beantwoordt de interessantsheidsvraag:

'Ja en nee: het is zeker waar dat de grote festivals bevolkt worden door de grote namen, maar ik geloof er niet zo in dat aankomende talenten geen kans krijgen. Simon Armitage (1963) en Carol Ann Duffy (1955) - geen van beiden bijzonder oud, trouwens - zijn ook ooit begonnen met optreden, ook op de grote festivals.

Vaak komen de klachten van minder getalenteerde dichters/organisatoren die vinden dat zij dezelfde kansen verdienen als de 'grote jongens'. En is het niet wat makkelijk om als 'nieuw' festival hoog van de toren te blazen als je nog maar bewijzen moet of jouw festival er wel toe zal doen?

Wel is het zo dat het aanbod wat verschraald is - Engelse organisatoren zouden er best op gewezen mogen worden wat minder 'adventurous' te zijn.

Als je bijvoorbeeld kijkt naar het Poetry International festival in Londen, dan haalt dat het niet bij de tegenpool in Rotterdam. In Londen wordt het internationale gehalte vormgegeven met Engelstalige dichters uit de Engelstalige wereld en een vijftal anderstaligen op 40 dichters. Dat is in Rotterdam beter verdeeld.'

(Rottend Staal Online, 22-3-2005)

terug naar boven


PROEFDIERPOP

Enschede/Epibreren - Hoewel het kwellen van beesten een geliefd Epibreers volksvermaak is (men denke aan het vogggewrikken, het zeehondenmeppen, het vlinderprikken, het vleugeltrekken en natuurlijk het levende vogels prepareren), zijn er mensen die het gekwel minder plezant vinden. Daarom organiseert Stichting ProefdierPOP op 16 april 2005 te Enschede het benefietfestival Proefdierpop, met dichters, bands en een kunstveiling.

Onze medewerkers Ruben van Gogh, Tom Zinger, Henk van Zuiden, alsmede Robin Block, Sylvia Hubers, Sander Koolwijk, Ilja Walraven e.v.a. treden er op.

Het festival vindt plaats in poppodium Atak, Noorderhagen 12, Enschede, en begint om 14.00 uur.

(Rottend Staal Online, 22-3-2005)

terug naar boven
HET POSTPRESENTATIEDINER!

Amsterdam/Epibreren - Onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum, tevens een der populairste dichteressen van Nederland, heeft exclusief voor Rottend Staal achterhaald wat onze medewerker Diana Ozon en haar gade Frank, haar uitgever, haar zus Mathilde muPe, De Dichters uit Epibreren, Anneke Claus en Stefan Nieuwenhuis aten na de presentatie van haar bundel Bronwater.

Liesbeth van Dalsum: 'Ze aten bijna allemaal het Nam Tin Menu. Dat bestond uit Dim Sum voorafjes van gestoomde garnalen in rijstdeeg, envelopjes tahoe, miniloempiaatjes en dergelijks en hoofdgerechten als geroosterde eend, geroosterd varken, kip met cashewnoten, taufu met oestersaus, champignons en brocolli, koolsla, garnalen met paksoi, rijst, dunne bami goreng, en aan tafel geflambeerd rundvlees met paprika.

Alleen Jan Klug nam een vegetarische 'Gest. Import Bami Varke' aldus de bon, hoewel ik hem toch echt kale bami met champignons naar binnen zag slubberen.

Na zoveel Bronwater dronk de omslagontwerpster Mathilde muPe een Mao Tai van 54 % alcohol en de rest van het gezelschap vijfenzeventig flessen Norton Vista Flores Ti, een Tsing Tao bier en een glas witte wijn. Alleen Anton Scheepstra hield het bij een glas jus d'orange en Ozon bij een potje Chinese thee.'

(Rottend Staal Online, 22-3-2005)

terug naar boven


LITERAIR-HISTORISCHE BUSTOCHT DOOR DRENTHE

Assen - Het Dagblad van het Noorden berichtte over een literair-historische bustocht die zondag in Drenthe gehouden werd. Voor de mensen die zo'n bustocht willen meemaken is er goed nieuws: de rit wordt zaterdag 28 mei herhaald. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar in de bus. Kosten: €17,50. Informatie: 0592-381157.

(Rottend Staal Online, 22-3-2005)

terug naar boven


AMERIKAANSE DDV BRENGT DICHTERS IN LOKALE KRANTEN

Seattle - In de Seattle Post-Intelligencer staat te lezen hoe de huidige Amerikaanse Poet Laureate (DdV), Ted Kooser, denkt poëzie aan de man te kunnen brengen: duw ’t door de brievenbus. Hij gaat met zijn project American Life in Poetry lokale kranten elke week gratis korte columns met poëzie van landelijk bekende dichters aanbieden.

Vanuit zijn optiek moet poëzie begrijpelijk kunnen zijn voor de gewone man en niet zo intellectueel als de meeste literaire tijdschriften. Kooser schrijft met een lezer in gedachten, en dan geen literatuurprofessor, maar iemand met middelbare school en een paar jaar van een hogere opleiding, meer niet.

Hij staat bekend om zijn Valentijnsgedichten, waarvan hij er dit jaar welliefst 460 de deur uit heeft gestuurd. Zal z’n vrouw blij mee zijn.

(Rottend Staal Online, 22-3-2005)

terug naar boven


WEER STEMMEN OP DRIEK

Epibreren - Op www.onzetaal.nl houdt taalkundige Frank Jansen een pleidooi vóór Driek van Wissen als Dichter des Vaderlands. En de lezers mogen zich daarbij voor of tegen zijn pleidooi uitspreken. Als dat maar goed gaat...De Dichter des Vaderlands bij zijn blijde inkomst te Groningen op Gedichtendag
Henk Veenstra, 2005)


(Rottend Staal Online, 22-3-2005)

terug naar boven


LOE DE JONG HIELD VAN HANS WARREN

Amsterdam - Op de Hans Warren-website wordt bericht over hoe de onlangs overleden Loe de Jong en onze eveneens onlangs maar-dan-wat-langer-geleden overleden medewerker Hans Warren van elkaar hielden.

(Rottend Staal Online, 22-3-2005)

terug naar boven


BOEKPRESENTATIEIMPRESSIES

Amsterdam - Afgelopen zondag presenteerde onze medewerker Diana Ozon haar bundel Bronwater. Fotoimpressies van die gebeurtenis zijn nu aan te treffen op haar site, en wel hier en hier. Ook Vinkenoog bericht er over op zijn site.

Wat onvermeld blijft op beide sites is de aanwezigheid van Guus Bauer, de eerste uitgever van Ozon. Die na jaren van niet-uitgeverschap het nobele uitgeefvak weer heeft opgepakt met XXuitgevers.

(Rottend Staal Online, 22-3-2005)

terug naar boven


VINKENOOG SPREEKT VIJFTIGS

Hilversum - Onze medewerker Simon Vinkenoog heeft de commentatorstem geleverd voor de speciale jubileumuitzending van Andere Tijden, vanavond om 20.55 uur op Nederland 3. In het programma kleurenbeelden van de jaren vijftig.

(Rottend Staal Online, 22-3-2005)

terug naar boven


BOEK OVER MEDEWERKER GENOMINEERD VOOR LIBRIS LITERATUUR PRIJS

Epibreren - Het boek De laatste dichters van Christine Otten, dat ondermeer gaat over onze medewerker Umar Bin Hassan, is een van de zes genomineerde boeken voor de Libris Literatuur Prijs.

Verder zijn genomineerd Casino van Marja Brouwers, Lichtjaren van Stephan Enter, Het logboek van Brandaan van Rob van der Linden, Het onverwachte antwoord van Patricia de Martelaere en Specht en zoon van Willem Jan Otten.

De zes genomineerde auteurs ontvingen elk al 2500 euro. De winnaar van de Libris Literatuur Prijs wordt op 2 mei 2005 bekendgemaakt tijdens een diner voor genodigden in het Amstel Hotel te Amsterdam. De auteur van het winnende boek ontvangt dan een oorkonde en een bedrag van 50.000 euro.

De prijs wordt dit jaar voor de twaalfde keer toegekend. De jury koos uit 182 titels, allemaal uitgegeven in 2004 in de categorie literair verhalend proza. De jury stond onder voorzitterschap van Martijn Sanders, directeur van Het Concertgebouw N.V.

(Rottend Staal Online, 21-3-2005)

terug naar boven


BESPREKING GOIRLESE NACHT VAN DE POËZIE

Goirle - In het Brabants Dagblad bespreekt Henk van Raak vandaag de Nacht van de Poëzie te Goirle. Onze medewerkers Benno Barnard, Ruben van Gogh, F. Starik en Vrouwkje Tuinman behoorden tot de daar optredenden.

Opmerkelijk in de bespreking is deze opmerking: 'Niettemin was het juist [Eva] Gerlach die op het podium het minst uit de verf kwam. Zij is er het levende bewijs van dat sommige dichters zich beter op papier dan achter een microfoon kunnen profileren. Dat lag niet alleen aan haar statische en emotieloze voordracht, maar vooral aan haar monotone stemgebruik.'

(Rottend Staal Online, 21-3-2005)

terug naar boven


NIEUW OP WWW.EPIBREREN.COM

Epibreren - In het kader van de zelfpromotie moeten we onze lezers helaas attenderen op een ververste en op een nieuwe pagina. Enerzijds is de Epi-nieuwspagina uitgebreid met foto's van de onthulling van het staatsieportret van de eerste Groninger Stadsdichter en nieuws over nieuwe boeken van zijn hand (en dat is niet de op een van de foto's te ziene rechterhand), anderzijds is de Epibreren-archiefpagina 2005 dit weekend online geplaatst.

(Rottend Staal Online, 21-3-2005)

terug naar bovenINGEZONDEN MEDEDELING

Amsterdam - Op uw website Rottend Staal besteedt u in uw nieuwsrubriek regelmatig
aandacht aan verwijzingen naar sites waarop nieuwe bundels van uw medewerkers worden besproken.

Onze auteur Joost Zwagerman wordt door u als uw medewerker omschreven. Regelmatig verwijst u op uw site naar sites waarop zijn nieuwe bundel Roeshoofd hemelt wordt besproken. Graag wil ik u attenderen op het volgende.

Op www.joostzwagerman.nl zijn sinds kort de besprekingen na te lezen van Ilja L. Pfeijffer uit NRC Handelsblad en Rob Schouten uit Het Parool. Binnenkort komt ook de prachtige recensie van Roeshoofd hemelt door Erik Jan Harmens uit Het Parool op de site te staan. Bovendien is Roeshoofd hemelt door de jury van de Poëzieclub, bestaand uit Ed Leeflang en Judith Herzberg, uitgeroepen tot Clubkeuze van het kwartaal. Alle 1100 leden van de
Poëzieclub krijgen een exemplaar van deze kwartaalkeuze, in dit kwartaal dus Roeshoofd hemelt, toegestuurd. Roeshoofd hemelt is niet alleen zeer lovend ontvangen door de literaire kritiek, maar ook een succes bij het publiek. Nog geen twee maanden na verschijning beleeft Roeshoofd hemelt van Joost Zwagerman een vierde druk.

Aangezien Joost Zwagerman tot uw medewerkers behoort, is het misschien aardig om bovenstaand bericht op uw website te vermelden, inclusief de verwijzing naar www.joostzwagerman.nl. Bij voorbaat hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Wendy Bloemheuvel
Publiciteit & marketing
Uitgeverij De Arbeiderspers

(Rottend Staal Online, 21-3-2005)

terug naar boven


25 JAAR POËZIECENTRUM EN 30 JAAR POËZIEKRANT
Poëzietentoonstellingen rond jubilea in Gent, Brussel en Middelburg

Gent - Dit jaar viert PoëzieCentrum vzw een dubbel jubileum: 25 jaar PoëzieCentrum en 30 jaar Poëziekrant. Naar aanleiding van dit dubbel jubileum wordt ook een tentoonstelling georganiseerd, met bijhorende catalogus, waarin 75 bijzondere objecten uit de collectie van PoëzieCentrum vzw zullen worden getoond en literair-historisch omkaderd.

Naast het inhoudelijke aspect (belang van het object binnen de Nederlandstalige poëziegeschiedenis van de 20ste eeuw; plaats in het oeuvre van de auteur) wordt ook aandacht geschonken aan de formele kenmerken van de opgenomen objecten. Op die manier worden de diverse manieren waarop poëzie gerealiseerd kan worden getoond.

Een greep uit het aanbod: eerste drukken van Bezette Stad, Music Hall en Het Sienjaal van onze medewerker Paul van Ostaijen, de erg zeldzame eerste druk van Kleine Reeks (het debuut van Hugo Claus), Tweespalt van Ed. Hoornik (uitgegeven bij de Mansarde Pers, een clandestiene pers uit W.O.II met Bert Bakker, F. Tamminga en C.A.B. Bantzinger), De Lokstem van Jan van Nijlen (het eerste boekje dat de legendarische uitgever Stols in een beperkte oplage liet drukken voor zijn vrienden), Tussen vel en vlees van Paul Snoek (in eigen beheer uitgegeven in beperkte oplage), originele opmerkelijke afleveringen van diverse tijdschriften (het behangstalennummer van Barbarber, de poëzie-obligaties van Revolver, het 'bootleg'-nummer van Yang uitgegeven door Jan Emiel Daele), de gebottelde gedichten van onze medewerker Marcel van Maele, Explositieven van Paul de Vree (met mechanische gedichten gemaakt door bladen papier rond te draaien in een typemachine waardoor er een soort woordchaos ontstaat), de bibliofiele editie van Hanestaart van Tom Lanoye met illustraties van Jimi Dams uitgegeven bij Sub Signo Libelli, gedichten van onze medewerker Lucas Hüsgen op diskette, enz, enz, enz.

Wie al dit fraais wil bewonderen kan terecht

- in de Stedelijke Openbare Bibliotheek Gent – hoofdbibliotheek Graaf van Vlaanderenplein 40 van 28 maart tot 14 april 2005 tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Een deel van de tentoonstelling is opgesteld in de inkomhal en een ander deel op de literatuurafdeling op de vierde verdieping.

- op DRUKsel, een internationale beurs van boekenmakers, kleine uitgevers en bibliofiele drukkers. Op 16 en 17 april in de Leopoldskazerne – Museum voor Schone Kunsten, Charles de Kerckhovelaan 187a Gent van 10.00 tot 18.00 uur. De entree is gratis.

Bij de tentoonstelling hoort een fraaie catalogus met vierkleurenillustraties. De catalogus wordt gepresenteerd tijdens DRUKsel, op 16 april om 17.00 uur C.E.T.

In het najaar zal de tentoonstelling ook te zien zijn in Brussel in Passaporta, het internationaal literatuurhuis waarin ook Het Beschrijf is gehuisvest en daarna in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg.

Wil u meer weten over de tentoonstelling, dan mag u altijd contact opnemen met:

PoëzieCentrum vzw
Contactpersoon: Stefaan Goossens
Vrijdagmarkt 36 – 9000 Gent
tel: +32 (0)9-225.22.25
e-mail: project@poeziecentrum.be

(Rottend Staal Online, 21-3-2005)

terug naar boven


JAN-JAAP REINDERS DORPSDICHTER ZUIDWOLDE
150 mensen bij literare avond in Gronings dorpje

Zuidwolde (Gn) - Tijdens de Groningse Literaire Avond Zuidwolde 2005 werd op zaterdag 19 maart Hanz Mirck uitgeroepen tot de winnaar van het evenement. Het thema van dit jaar was 'Bekijks', waarbij Hanz Mirck het publiek het beste wist te raken met zijn poëzie. Hij won de door de bekende Goninge illustrator Frans Le Roux ontworpen publieksprijs.

De Literaire Avond Zuidwolde vond voor de tweede keer plaats waarmee een nieuwe literaire traditie is geboren. Om die reden introduceerde de nieuwe Nederlandse Dichter des Vaderlands, Driek van Wissen, dit druk bezochte evenement. Meer dan 150 toeschouwers luisterden met ingehouden adem naar voordrachten van Karin Beumkes, Stefan Nieuwenhuis, Jan-Jaap Reinders, Hanz Mirck, Lammert Voos, Melle Hijlkema en Guido van der Wolk.

Zowel de artiesten als het publiek typeerden de avond als een poëzie-evenement met een breed en gevarieerd aanbod op een hoog literair niveau. De sfeer was gemoedelijk en de belangstelling groot. Ook dit jaar werd de Literaire Avond Zuidwolde bezocht door een zeer breed publiek en zijn de reacties warm en vol lof. Pieter Kleinjan presenteerde het evenement en bracht de sfeer van de avond op een nog hoger plan. Zijn humor en improvisatievermogen waren een prachtige aanvulling voor het evenement waar zowel het schilderachtige decor als de professionele belichting menig toeschouwer aangenaam verraste.

De avond werd afgesloten met een provocerende 'surprise act' die werd verzorgd door de Brabantse Fries Hans Kisling. In de tussentijd werden de stemmen geteld en kon Hanz Mirck de begeerde publieksprijs in ontvangst nemen. Hierna werd Jan-Jaap Reinders, voorzitter van de organisatie, in het zonnetje gezet en benoemd tot dorpsdichter van Zuidwolde. Ter afsluiting werd in eetcafé Moeke Vaatstra de avond door dichters en publiek geëvalueerd en gevierd. De laatste gast vertrok rond vijf uur ’s ochtends.

Binnenkort zal de uitslag van de publieksenquête bekend worden gemaakt. Ook fotomateriaal en een documentaire van Amsterdamse filmacademici zullen op de website van de Literaire Avond Zuidwolde worden gepubliceerd: www.laz.homepage.nl.

(Rottend Staal Online, 21-3-2005)

terug naar boven


360 VOORDRAGERS GEZOCHT

Wageningen - Gezocht: 360 mensen die ieder vier minuten gedichten voordragen. Om zestig jaar vrijheid met elkaar te delen en mogelijk ook een vermelding in het Guinness Book of Records.

In De Gelderlander van gisteren bericht Saskia Wassenaar over dit initiatief van de Wageninger bibliotheekdirecteur Sjaak Driessen, dat moet uitmonden in een poëziemarathon van 23,5 uur.

Dat initiatief, hoe nobel ook, gaat helaas voorbij aan het feit dat in Groningen al jarenlang op Gedichtendag de inmiddels meer dan 24 uur durende Poëziemarathon gehouden wordt. 23,5 uren poëzievoordracht zal dus te weinig zijn voor een vermelding in het Guinness Book of Records.

(Rottend Staal Online, 20-3-2005)

terug naar boven'ZO'N GEDICHT MAAKT MIJN DAG GOED'
Rawie samensteller De Dichter des Vaderlands. Zijn mooiste verzen

Epibreren - In de Volkskrant van gisteren stond aan het eind van interviews met militairen over missies in Afghanistan en Irak dit:

'Het militaire trio is niet ontevreden over de acceptie door de samenleving. Jan Swillens [majoor Korps Commandotroepen] heeft een werkje van Driek van Wissen, de Dichter des Vaderlands, uitgeknipt. Vorige week stond zijn Welkom thuis in NRC Handelsblad.

Na het sluiten van de laatste tent
De driekleur in Camp Smitty is gestreken
Dient men diezelfde vlag hier uit te steken
Als welkomstgroet voor ons detachement
Terwijl het ook vanzelf zou moeten spreken
Dat Jan Soldaat die dienst deed als agent
Als held van heel de Natie wordt erkend.


Swillens, glunderend: 'Zo'n gedicht maakt mijn dag goed. Dat was tien jaar geleden toch niet mogelijk geweest.'

Waarmee duidelijk is dat de derde Dichter des Vaderlands precies dat doet wat van hem verwacht wordt: vaderlandsdichterlijke verzen produceren waar het volk wat aan heeft. Wat veel belangrijker is dan het schrijven van gedichten die een handvol kortzichtig denkende criticasters bekoren.

In het Dagblad van het Noorden boog Joep van Ruiten zich onlangs over het aanhoudende gekwaak over Van Wissen. En concludeerde dat het onzinnig is, dat gekwaak.

Het is derhalve toe te juichen dat uitgeverij Nijgh & Van Ditmar nu al een selectie uit het omvangrijke oeuvre van Van Wissen heeft uitgebracht, onder de titel De Dichter des Vaderlands. Zijn mooiste verzen. Dit 76 bladzijden tellende boek, samengesteld en voorzien van een voorwoord door Jean Pierre Rawie kost slechts 7,50 euro.

(Rottend Staal Online, 20-3-2005)

terug naar boven


WIGMAN OPVOLGER KORTEWEG

Utrecht - Hoewel het oud nieuws schijnt te zijn, is het toch nieuw nieuws voor de eilandbevolking: onze medewerker Menno Wigman volgt Anton Korteweg op als medeprogrammeur van de jaarlijkse Utrechtse Nacht van de Poëzie.
(Rottend Staal Online, 19-3-2005)

terug naar boven


HET GEBREK IN KOMRIJ IN 200 EN ENIGE GEDICHTEN

Loosduinen - Onze medewerker Henk van Zuiden, zelf bloemlezer met vijfentwintig jaar ervaring als zodanig, viel het op dat in de Dikke Komrij een aantal dichters ontbrak dat er volgens hem wel degelijk in had moeten staan. Vandaar dat hij op zijn site die ontbrekenden presenteert.

Tot dusverre heeft hij verzen van onze medewerkers Menno van der Beek en Chawwa Wijnberg, alsmede van Rien van den Berg, Hans Bouma, Jules de Corte, Jan H. de Groot, Theo Joekes, Manuel Kneepkens, Henk Knol, Dirk Kroon, Johanna Kruit, Harriet Laurey, Huub Oosterhuis, Hilbrand Rozema, Louise van Santen, Ina Stabergh, Jeroen Vermeiren, Willem Jan van Wijk, Chris Willemsen en Theun de Winter op Het Gebrek in Komrij gepresenteerd. Meer zal volgen.

(Rottend Staal Online, 19-3-2005)

terug naar boven


UITGEVERIJ 521 VERLIEST ZELFSTANDIGHEID

Amsterdam - Uitgeverij 521 gaat fuseren met Pimento, de boekenuitgeverij van de Foreign Media Group. Vanaf de najaarsaanbieding 2005 verschijnen de boeken van Uitgeverij 521 onder de vlag van Pimento. Pimento voegt hiermee een literaire tak toe aan het bestaande fonds. Voor Uitgeverij 521 biedt de overname een kans om haar activiteiten verder te professionaliseren en haar fonds, dat voortgezet zal worden onder de naam 521, uit te breiden.

Uitgeverij 521 startte in het najaar van 1999 met het uitgeven van boeken. Het tweemansbedrijf begon met het uitgeven van poëziebloemlezingen en sportboeken. Al snel publiceerden zij ook werk van Martin Bril, Guus Luijters en Jeroen Wielaert. In 2002 startte Uitgeverij 521 de bekende Sandwich-reeks poëzie-uitgaven met de toenmalige Dichter des Vaderlands Gerrit Komrij, waarin Komrij zich manifesteert als ontdekker van talenten en vergeten of verwaarloosde dichters. Het fonds breidde zich snel uit met succesvolle auteurs als Bas Vlugt, Beau van Erven Dorens en Karin Amatmoekrim en klassiekers als de verzamelde Sherlock Holmes avonturen van Sir Arthur Conan Doyle. Jaarlijks verschijnt bij Uitgeverij 521 Magazijn, een overzicht van de beste jonge schrijvers van het moment.

Bekende auteurs/titels van Pimento zijn onder meer Carry Slee, Harmen van Straaten, Susan Smit/Elena’s vlucht, Sabine Dardenne/Ik was twaalf en ik fietste naar school, Albert Verlinde/Over alles en iedereen en Brooke Shields/In de schaduw van mijn geluk. Met Uitgeverij 521 zal Pimento haar activiteiten uitbreiden naar de literaire markt.

Foreign Media Group is een internationaal opererende onderneming in verschillende velden van de media. De uitgaven bestaan uit mediaproducten, variërend van dvd's en boeken tot cd-roms, games en audio-uitgaven. Naast boekenuitgeverij Pimento heeft Foreign Media zes uitgeverijen op het gebied van klassieke muziek, documentaires, speelfilms en kinderentertainment.

(Rottend Staal Online, 19-3-2005)

terug naar boven


TERUGBLIK OP 'IN DE BAN VAN DE TAAL'-AVOND

Assen – In het ICO te Assen was vrijdagavond 18 maart een dichtavond ter gelegenheid van de boekenweek, waarbij naast DdV Driek van Wissen en onze medewerker Quirien van Haelen, Drentse jongeren de kans kregen om hun pennenvruchten voor het voetlicht te brengen. Het programma werd gepresenteerd door onze medewerker Kasper Peters. Eerder die dag hadden de jongeren uit alle Drentse windstreken een workshop genoten onder leiding van Van Wissen.

De meeste indruk maakten Matheus Pattinasarany, Nicole Muller en Mohammed Mehdi. Alle drie hadden sterke gedichten en van de laatste twee was ook de voordracht overtuigend. De avond is onderdeel van het nieuwe driedaagse literatuurfestival in Assen, De Vaart der Letteren. Deze avond werd mede georganiseerd door Stichting Karang, die onder de bezielende leiding van onze medewerker Djodjie Rinsampessy al langere tijd goed werk verricht om de aandacht te vestigen op literatuur onder Molukse jongeren. Twee van de deelnemers van vanavond worden ook door Karang uitgegeven, Pattinasarany en de (afwezige) Moussa Bechir. Er gingen naderhand stemmen op om de jongeren een volgende keer langer te begeleiden, zoals bijvoorbeeld aan het Zernike College in Haren gebeurde, waar Willem Jan van Wijk jarenlang poëzielessen gaf. Maar voor een eerste evenement was dit zeker veelbelovend.

Zaterdagmiddag zijn er allerlei optredens in de binnenstad van Assen, o.a. van Kasper Peters en onze redacteur Willem Groenewegen. Zaterdagavond is er een wat traditioneler literair evenement in Theater De Kolk, met Maarten van Rossem, Arthur Japin en Maria Stahlie, gevolgd door een optreden van Nilgun Yerli.

(Rottend Staal Online, 19-3-2005)

terug naar boven


FEEST IN AMSTERDAM: DE NIEUWE OZON

Amsterdam - Komende zondag 20 maart presenteert onze medewerker Diana Ozon haar langverwachte nieuwe bundel Bronwater (Passage). Bij de presentatie treden naast Ozon en haar uitgever ook Simon Vinkenoog, Anne van Amstel, Bindervoet & Henkes en De Dichters uit Epibreren op.

De aanvang bedraagt 15.00 uur en geschiedt te Chiellerie HangPlek Voor Kunstenaars
Raamgracht 58 te Amsterdam.

(Rottend Staal Online, 18-3-2005)

terug naar bovenTRANSFERS

Utrecht - Onze medewerker Ruben van Gogh brengt zijn nieuwe bundel Klein Oera Linda komend najaar uit bij Contact. Zijn eerdere bundels verschenen bij Prometheus.


Per dinsdag aanstaande volgt hij onze medewerker Ingmar Heytze op met actualiteitsgedichten voor
De Ochtenden op Radio 1. Eerst voor viermaal om te zien of het bevalt. Aanstaande dinsdag 22 maart komt zijn eerste nieuwsvers, na het nieuws van 09.00 uur C.E.T. Vervolgens doet hij het om en om met onze medewerker Hanz Mirck.


(Rottend Staal Online, 18-3-2005)

terug naar boven


NIEUWE BUNDELS MEDEWERKERS

Epibreren - Onlangs hebben enige nieuwe dichtbundels van onze medewerkers het levenslicht gezien. Zo debuteerde RenseSinkgraven met Bombloesem (Uitgeverij kleine Uil, Groningen), publiceerde Piet Gerbrandy zijn vierde bundel Drievuldig feilloos vals (Meulenhoff, Amsterdam) en bracht Tom Zinger Rauw Boy Blues (eigen beheer, Amsterdam) uit.

(Rottend Staal Online, 18-3-2005)

terug naar boven


NOMINATIES J.C. BLOEMPRIJS

Utrecht - Genomineerd voor de tweede J.C. Bloemprijs, de naar de onlangs overleden dichter vernoemde prijs voor de beste tweede bundel, zijn:

Philip Hoorne: Inbreng nihil (Uitgeverij 521, 2004)
Bart Meuleman: Hulp (2004, Querido, 2004)
Hagar Peeters: Koffers zeelucht (2004, De Bezige Bij, 2004)
Marjoleine de Vos: Kat van sneeuw (Van Oorschot, 2003)
Peer Wittenbols: Kop van het hoofd (Arbeiderspers, 2003, )

Op zaterdag 2 april wordt bekend gemaakt wie de winnaar is. De jury bestaat net als bij de eerste prijsuitreiking uit Jeltje van Nieuwenhoven, Jean Pierre Rawie en Ruben van Gogh.

(Rottend Staal Online, 18-3-2005)

terug naar boven


NOG MEER POËZIERECENSIES!

Epibreren - Ook op de cultuursite www.8weekly.nl verschijnen regelmatig besprekingen van dichtbundels, zoals een recensie van Batterij van onze medewerker Tsead Bruinja en, jawel, weer een bespreking van Zwagermans Roeshoofd hemelt.

(Rottend Staal Online, 15-3-2005)

terug naar boven


NIEUWE RECENSIE OP POËZIERAPPORT

Wevelgem - Nieuw op de poëzierecensiesite Poëzierapport: In de naam van de hond van Ilja Pfeijffer, Roeshoofd hemelt van onze medewerker Joost Zwagerman en White-out van Claude van de Berge. Alle drie bundels zijn besproken door onze redacteur Chrétien Breukers.


(Rottend Staal Online, 15-3-2005)

terug naar boven


DICHTER DES VADERLANDS BIJ POËET & DATE

Groningen - De veel geprezen Dichter des Vaderlands, Driek van Wissen, is morgen de hoofdgast bij de romantische Poëet & Date Show, waar poëzie, muziek en romantiek hand in hand gaan.

(Rottend Staal Online, 15-3-2005)

terug naar boven


DRIE STADSDICHTERKANDDATEN TE ZWOLLE

Zwolle - Drie dichters strijden momenteel om het stadsdichterschap te Zwolle: Berrie de Boer, Paul Gellings en Firma Weijland. De Stentor bericht over de plannen van Gellings, die ondermeer eenzame uitvaarten van gedichten wil voorzien.

(Rottend Staal Online, 15-3-2005)

terug naar boven


VERHUISPLANNEN POËZIECENTRUM NL

Bredevoort - De Twentsche Courant Tubantia bericht over de verhuisplannen van het Nederlandse Poëziecentrum van onze medewerker Wim van Til naar Bredevoort. Momenteel is de omvangrijke poëziecollectie gehuisvest te Geffen.

(Rottend Staal Online, 15-3-2005)

terug naar boven


70STE BOEKENWEEK

Epibreren - Volgende week begint de Boekenweek, de periode dat alle boekliefhebbers hun boeken in de week zetten. Vandaar dat HP/De Tijd deze week uitgebreid aandacht besteedt aan allerhande aspecten van het wasprogramma, middels o.a. een hilarisch interview met Harry Mulisch, de traditionele Top 40 van 'bovenbazen en letterknechten in de vderlandse liteatuur', een overzicht van dertig jaar HP/De Tijd -boekentoptienen, een reportage over de boeklezende hangjongeren Jara Holdert, Nina de la Parra, Taylam Susam en Steve van Beek, en een fotobiografie van Jan Wolkers.

Die vandaag in de Volkskrant geïnterviewd wordt en in dat vraaggesprek vertelt dat hij met Gerard Reve in 1959-1960 scènes geschreven heeft voor het Amsterdams Volkstoneel. Onze medewerker Piet Gerbrandy onderzoekt in dezelfde krant het geschiedenisgehalte van de contemporaine Nederlandse poëzie en knort en passant over De Dichter des Vaderlands.

(Rottend Staal Online, 4-3-2005)

terug naar boven


DICHTER DES VADERLANDS GOED BEZIG

Balkbrug - Dichter des Vaderlands Driek van Wissen bezocht afgelopen woensdag het forensisch psychiatrisch centrum Veldzicht te Balkbrug. Dagblad de Stentor doet verslag.

(Rottend Staal Online, 4-3-2005)

terug naar boven


DUIZENDDICHTERS (2)

Utrecht - Wegens technische poblemen zjn de inschrijvingen die op 2 maart voor het Duizenddichters-project ingevuld zijn verloren gegaan. De organisatie biedt daarvoor haar verontschuldigingen aan en verzoekt dichters die zich afgelopen woensdag, dus de 2de maart, aangemeld hebben, zich opnieuw aan te melden: www.duizenddichters.nl
.
(Rottend Staal Online, 4-3-2005)

terug naar boven


DEBIEL GEKRAKEEL VAN DE REVISOR (2)

Epibreren - Eergisteren ontvingen we naar aanleiding van het stukje over het rare 'moord- en brandgeschreeuw' van De Revisor onderstaande van Revisorredacteur Ilja Pfeijffer:

'Wellicht interesseert het je dat je bewering dat de tekst van het rapport nergens eerder is
gepubliceerd, onjuist is. In zijn stuk in de Volkskrant van vrijdag twee weken geleden heeft Herman Franke het rapport integraal geciteerd. Het zou je des te meer kunnen interesseren omdat Herman Franke in dat stuk overtuigend aantoont dat het oordeel van de commissie als oordeel onhoudbaar is.'

Vandaag traceerden we dat stuk. Waarin het commissierapport niét integraal gepubliceerd was. De belangrijke twee laatste regels verzweeg Herman Franke voor de lezers van de Volkskrant:

'Indien het niveau van de bijdragen niet stijgt, dreigt De Revisor in 2005 in de overgangsregeling te belanden. De Revisor heeft vooralsnog recht op subsidie op standaardniveau.'

We snappen dat Ilja Pfeijffer (tevens NRC-medewerker) een onnozele freelance-medewerker van het NRC Handelsblad voor zijn zoveelste publicitaire karretje heeft gespannen. We snappen evenwel niet waarom Revisormedewerker Herman Franke die twee laatste regels niet heeft meegenomen in zijn Volkskrantstukje over dit non-issue. En we snappen al helemaal niet waarom Pfeijffer ditmaal ons voorliegt.

(Rottend Staal Online, 3-3-2005)

terug naar boven


STADSDICHTERNIEUWS

Nijmegen - De Gelderlander berichtte vorige week over de Stadsdichterontwikkelingen te Nijmegen. Uit Breda hebben we vernomen dat de Stadsdichter aldaar, Olaf Douwes Dekker, niét door het College van B&W benoemd is, en dus geen officiële Stadsdichter is. Meer informatie over deze officieuze stadsdichter is te vinden op www.gedichtgeopend.nl.

(Rottend Staal Online, 3-3-2005)

terug naar boven


SCHRIJVERSFESTIVAL STEENWIJK, POËZIEFESTIVAL GENT EN AVOND VAN DE POËZIE

Steenwijk/Gent - Op vrijdag 4 maart vindt te Steenwijk (Overijssel) het Schrijversfestival plaats. Met Kader Abdolah, Hafid Bouazza, Al Galidi, Hagar Peeters en P.F.Thomése. Dagblad De Stentor blikte vorige week vooruit op het festival.

Een dag later, op zaterdag 5 maart, wordt te Gent het Poëziefestival Gent gehouden, georganiseerd door het tijdschrift En Er Is. Met onze medewerkers Eva Cox, Andy Fierens, Tjitske Jansen, Ruth Lasters en Olaf Risee, alsmede Peter M. van der Linden, Xavier Roelens e.v.a.

Ook vindt dan te Utrecht de 25ste Nacht van de Poëzie plaats. Met Abdelkader Benali, Remco Campert & Cees Nooteboom, J.A. Deelder, Bernard Dewulf, Frank Koenegracht, Gerrit Komrij, Rutger Kopland, Antjie Krog, Astrid Lampe, Ed Leeflang, K. Michel, Bart Moeyaert, Erwin Mortier, Ramsey Nasr, Leonard Nolens, Ilja Leonard Pfeijffer, Jean Pierre Rawie, Alfred Schaffer, Patty Scholten, Vrouwkje Tuinman, Marjoleine de Vos en Menno Wigman.


(Rottend Staal Online, 3-3-2005)

terug naar boven


NIEUWE RECENSIE OP POËZIERAPPORT

Wevelgem - Nieuw op de poëzierecensiesite Poëzierapport: Iedereen is er van onze medewerker Jan Baeke, besproken door onze redacteur Chrétien Breukers.


(Rottend Staal Online, 3-3-2005)

terug naar boven


RICHTER ROEGHOLT OVERLEDEN

Amsterdam - De Amsterdamse publicist, historicus en dichter Richter Roegholt is woensdag op 79-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijjn goede vriend Fons Schmeddes bekend. Roegholt was ernstig ziek en overleed in een verzorgingshuis in Amsterdam.

Roegholt, geboren op 24 oktober 1925 te Semarang (Indonesië), werkte onder meer als redacteur bij Het Vrije Volk en Propria Cures. Hij promoveerde in 1972 op uitgeverij de Bezige Bij en schreef daarvoor De geschiedenis van de Bezige Bij 1942-1972 en Amsterdam in de 20ste eeuw.

Als dichter debuteerde hij met de bibliofiele bundel Aspecten (In signo Hieronymi, Amsterdam) in 1946; bij De Beuk publiceerde hij de bundels Stad (1962) en Haven (1963). In eigen beheer bracht hij Spiegel van Sem 1-10 uit (1967-1970). Gedichten van zijn hand verschenen in o.a. Bzzlletin, Maatstaf, Hollands Maandblad, De Gids en Avenue. Als bloemlezer stelde hij in 1985 Langs straten en gedichten - een bundel Amsterdamse poëzie
samen.

(Rottend Staal Online, 3-3-2005)

terug naar boven


BRIEVEN VAN SHELLEY ONTDEKT

Londen - Volgens The Independent zijn bij een garageveiling verloren gewaande brieven van de onlangs overleden Britse dichter Percy Bysshe Shelley (1792-1827), ontdekt. Ze waren in het bezit van twee recentelijk overleden broers, wier bezittingen geveild zouden worden.

Op 8 juni worden de brieven bij Christie's in Londen geveild. Waar ze naar verwachting voor 30.000 Engelse ponden de deur uitgaan. Of de brieven 100% echt zijn geeft The Independent geen uitsluitsel.

(Rottend Staal Online, 2-3-2005, met dank aan Hans van der Klis)

terug naar boven


DUIZENDDICHTERS

Utrecht - Op 1 juli 2006 hoopt Stichting Breedspraak in de Utrechtse Stadschouwburg het megaproject 'Duizenddichters' te realiseren. Duizend dichters treden dan op één podium op en brengen elk één gedicht in een achttien uren durende show.

Stichting Breedspraak: 'Duizend dichters, ieder één minuut, spreektijd vijftig seconden. Kan dat? Ja, dat kan. Het uitspreken van een sonnet bijvoorbeeld vergt veertig seconden. Duizenddichters is een kortstondig representatieve stand van zaken in de Nederlandse poëzie. Jong, oud, professioneel, amateur: alles mag. Iedereen is welkom. Er is één centraal podium en voor die ene minuut is dat helemaal van u, van jou. De dichters worden van elkaar gescheiden door muzikale, theatrale en beeldende interventies van telkens maximaal tien seconden.

Alle deelnemers worden gepubliceerd in de nieuwe Bijbel van de poëzie, de eveneens precies duizend pagina's tellende anthologie Duizenddichters, die ter gelegenheid van het festival verschijnt bij uitgeverij 521. Grote dichters, kleine krabbelaars, Duizenddichters maakt geen onderscheid. Duizenddichters peilt de diepte van de Nederlandse ziel. Haak aan, stuur in, leg bloot.'

Wie eraan wil meedoen, kan op www.duizenddichters.nl een aanmeldingsformulier vinden. Nadere informatie: duizenddichters@breedspraak.nl.

(Rottend Staal Online, 2-3-2005)

terug naar boven


MARIO LUZI OVERLEDEN

Florence (ANP) - De Italiaanse dichter Mario Luzi (1914) is maandag overleden in zijn woonplaats Florence. Luzi, die vorig jaar tot senator voor het leven was benoemd, geldt als een van de grootste Italiaanse dichters van de 20e eeuw.

Tot het werk van Luzi, die ook naam gemaakt heeft als literatuurtheoreticus en criticus, behoren vijftien dichtbundels en vertalingen van werken van Coleridge, Shakespeare en Racine. Zijn poëziedebuut La Barca verscheen in 1935, zijn laatste bundel, Opus Florentinum, in 2000. In zijn werk keren steeds beelden terug van zijn geliefde Toscane.

Het ANP meldt ook dat hij in Italië bekend stond als de 'eeuwige Nobelprijskandidaat' en dat hij voor deze onderscheiding zesmaal genomineerd zou zijn. En dat is pas echt nieuws. Want zover ons bekend zijn er geen nominaties voor de Nobelprijzen - maar dat is weer een heel ander verhaal.

(Rottend Staal Online, 2-3-2005)

terug naar boven


OOK VERSCHENEN: UNDERPERFORMER

Epibreren - Afgelopen weekend pre-releasde onze medewerker Erik Jan Harmens zijn tweede bundel Underperformer. Een ooggetuigeverslag met foto van die presentatie bereikte het eiland. We maakten eruit op dat het zeer gezellig was, dat er voordrachten waren door Erik Jan Harmens, Thé Lau en de band Groot Gebaar en leerden eens te meer dat fotograferen iets is voor fotografen.

Underperformer is een uitgave van Nijgh & Van Ditmar en kost € 14,90.

(Rottend Staal Online, 2-3-2005)

terug naar boven


MAX SCHUCHART OVERLEDEN

Groningen - Vertaler, journalist en dichter Max Schuchart M.B.E. is op 25 februari 2005 overleden, zo bericht zijn familie. Hij werd op 16 augustus 1920 te Rotterdam geboren, was redacteur van het Handelsblad en van het letterkundig tijdschrift Proloog.

Hij debuteerde in 1943 met de bundel Zwarte verzen, die evenwel niet in de handel verkrijgbaar was. Daarna verschenen Verboden nadruk, Schiedam, 1945 [Vriesland: De Boekerij, Baarn, 1945]; Sprekend mijzelf. Gedichten (Meulenhoff, 1945), Vice Versa (met Eric van der Steen, Uitg. P. de Boer, Amsterdam, 1946 en Tijd van leven ( Heideland, Hasselt, 1964). Twee gedichten uit die laatste bundel zijn na te lezen in de Dikke Komrij.

Als vertaler maakte hij naam met de vertaling van Tolkiens In de bang van de ring (1954-1955) , waarvan zijn vertaling (1956-1957) de eerste buitenlandse vertaling was. Schuchart werd ervoor onderscheiden met de Martinus Nijhoffprijs voor vertalingen 1958 (of 1959 - de bronnen spreken elkaar hierover tegen) en de M.B.E.. In 1996 herzag hij de oorspronkelijke vertaling. Daarnaast vertaalde hij werken van o.a. Salman Rushdie, Daniel Defoe, Oscar Wilde, D.H. Lawrence, J.D. Salinger, Dylan Thomas en Richard Adams (Waterschapsheuvel).

Zie ook www.boekbalie.bl voor meer over Max Schuchart,

(Rottend Staal Online, 2-3-2005)

terug naar boven


DEBIEL GEKRAKEEL VAN DE REVISOR

Epibreren - Ruim een maand geleden luidde het NRC Handelsblad de noodklok voor het literair tijdschrift De Revisor, onder de kop 'Subsidiestop dreigt voor De Revisor'. Dit naar aanleiding van een kritische beoordeling van de commissie literaire tijdschriften van het NLPVF.

Revisor-redacteuren Allard Schröder en Ilja Pfeijffer schreeuwden moord en brand en mobiliseerden vijfentwintig bevriende auteurs en een uitgever die een protestbrief aan het NLPVF verstuurden. In een aantal kranten werd daarover afgelopen maand bericht. Gek genoeg nam niemand de moeite het oordeel van de commissie in zijn geheel te publiceren. Vandaar dat we dat oordeel nu hier integraal publiceren:
----------------------------
De Revisor

De opleving die De Revisor in 2002 kende, is van korte duur. Jaargang 2003 is vlees noch vis, verzucht de commissie, behoorlijke bijdragen moeten met een lantaarntje worden gezocht. Zoals het stuk van David Rijser, 'De nieuwe kleren van paus Julius'. Het ontbreekt nagenoeg geheel aan het typerende Revisor-proza, met zijn intense aandacht voor vorm en stijl.

De redactie heeft zich voor nummer 1 laten uitdagen door het Centraal Museum in Utrecht om een speciaal themanummer te maken bij hun tentoonstelling De Verleiding. Hoewel de commissie deze stap waardeert, vindt ze de bijdragen veelal oppervlakkig. Het laatste nummer van jaargang 2003, dubbelnummer 5-6, is volledig gewijd aan A.F.Th. Het wekt verwondering dat een zichzelf respecterende redactie zich zo laat beheersen door een auteur: nergens klinkt een kritisch geluid.

De zinsnede 'Debuten bent u inmiddels van De Revisor gewend', noemt de commissie overdreven. Van de zes debuterende dichters in nummer 4 bijvoorbeeld, hebben er drie al in een ander literair tijdschrift gepubliceerd.

De redactie is niet vies van ophef en vertier, zoals ook blijkt uit het redactioneel van nummer 2. De commissie evenmin, tenzij het leidt tot het kleingeestige stuk van Sybren Polet en het lawaaierige essay over Rutger Kopland, waarin niet het debat wordt gezocht, maar vooral op de man wordt gespeeld. Deze opstelling en toon doen De Revisor weinig goed. Indien het niveau van de bijdragen niet stijgt, dreigt De Revisor in 2005 in de overgangsregeling te belanden.

De Revisor heeft vooralsnog recht op subsidie op standaardniveau.

Commissie literaire tijdschriften NLPVF,
Tom van Deel (academicus), Yra van Dijk (critica), Maria Heiden (boekhandelaar), Martin Reints (dichter) en Rien Verhoef (bestuurslid NLPVF)

--------------------------
Er is dus geen enkele sprake van een directe dreigende subsidiestop voor de Revisor. Dit oordeel is eerder een 'schot voor de boeg', benadrukt NLPVF-woordvoerder Suzanne Meeuwissen .

Het NRC Handelsblad, dat op 29 januari 2005 over bovenstaande oordeel berichtte rept met geen woord over de belangrijke laatste regel: 'De Revisor heeft vooralsnog recht op subsidie op standaardniveau.' Wel werd Revisor-redacteur én NRC-medewerker Ilja Pfeijffer aan het woord gelaten: 'Door een gebrek aan criteria
komt de commissie tot een oordeel dat De Revisor niet deugt, terwijl ieder mens met verstand van literatuur het daarmee niet eens is.'

De Revisor-redactie stuurde ook een brief op hoge poten aan het NLPVF, waarin ze stelt dat 'verstoorde verhoudingen tussen De Revisor en leden van de commissie tot het negatieve oordeel hebben geleid'. Pfeijffer, in het NRC van 29-1-2005: 'Wanneer wij een kritisch stuk over Rutger Kopland publiceren, wordt ons dat kwalijk genomen door zijn vrienden in de commissie.'
De Revisor, in de brief aan het NLPVF: 'Indien er regels bestaan dat Kopland ten allen tijden moet worden ontzien, zouden we dat graag van u vernemen.'

Maar... wat klopt eigenlijk van de vriendjespolitiekbeschuldiging door Pfeijffer en De Revisor? Het NLPVF laat niemand lang in een commissie zitten en heeft in elke commissie een bestuurslid zitten, juist om vriendjespolitiek tegen te gaan. Commissielid Tom van Deel en Rutger Kopland zijn inderdaad bevriend, maar de commissie bestond uit vijf mensen - wat de beschuldiging van de Revisor ongeloofwaardig maakt.

Het 'lawaaierige essay over Rutger Kopland, waarin niet het debat wordt gezocht, maar vooral op de man wordt gespeeld' wás inderdaad niets meer dan dat, en zeker géén 'kritisch stuk', zoals Pfeijffer het publiek wil doen geloven. Kort samengevat kwam het erop neer dat Kopland fout was omdat hij danste bij een afterparty van een poëziefestival - een artikel dat je eerder - zwaar ingekort - zou verwachten in de Story of Privé dan in een zichzelf respecterend literair tijdschrift.

Dus wat is er nu eigenlijk aan de hand? Eigenlijk niets, behalve dat vastgesteld kan worden dat De Revisor-redactie niet tegen kritiek kan en spoken ziet. Dat blijkt eens te meer nu Revisor-redacteur Allard Schröder zijn uitgeverij De Bezige Bij verbood een recensieexemplaar van zijn nieuwe boek te versturen aan Tom van Deel, die het zou recenseren voor Trouw.

Voor de goede orde: de citaten uit de brief van de Revisorredactie aan het NLPVF verschenen eerder in het NRC.

(Rottend Staal Online, 1-3-2005)

terug naar boven


BOEKENBAL WEIGERT OPTREDENDEN BAL DER GEWEIGERDEN (2)

Epibreren/Amsterdam - Onder een aantal van onze medewerkers is woede ontstaan over de berichtgeving in het Parool en het NRC Handelsblad over de gang van zaken rondom het Boekenbal en Bal der Geweigerden.

Zo verscheen in het Parool o.a. dit:

'Directeur Henk Kraima van het CPNB ontkent dat schrijvers die op het Bal der Geweigerden optreden niet meer naar het Boekenbal mogen. "Het probleem met het Boekenbal is dat zo veel mensen er naartoe willen. Als mensen een kaart dan onbenut laten, is het logisch dat je die aan een ander wilt geven. Maar we houden niemand tegen. Vrouwkje Tuinman treedt op bij het Bal der Geweigerden, maar we hebben met haar overlegd en ze komt ook naar het Boekenbal. Het is wel zo dat wie naar het Bal der Geweigerden gaat, geen stoel krijgt tijdens ons openingsprogramma, dat duurt van negen tot tien. Lege stoelen willen we niet. Maar daarna is het bal."Volgens Henk Kraima zijn de schrijvers die beide gelegenheden willen bezoeken wel 'een beetje egoïstisch'. "Ze blokkeren in feite de toegang van anderen."'

Onze medewerker Vrouwkje Tuinman is niet op de hoogte van enig overleg tussen haar en Henk Kraima. Ze schrijft ons daarover: 'Ik weet van niets.'
Ook Kraima's opmerking dat wie naar het Bal der Geweigerden gaat geen stoel in het Boekenbalopeningsprogramma krijgt lijkt niet te kloppen. Onze medewerker Tommy Wieringa heeft een volledige Boekenbalkaart gekregen nadat hij woest naar het CPNB belde. Datzelfde geldt voor Mustafa Stitou.

Ook in het NRC Handelsblad verscheen een artikel over deze affaire, waarin enkele van onze medewerkers beticht werden van iets wat ze naar eigen zeggen nooit gedaan hebben. Helaas waren al deze medewerkers te lui om dat artikel over te typen. Dus weten we niet waar hun woede nu precies op gebaseerd is.

(Rottend Staal Online, 1-3-2005)

terug naar boven


EENZAME UITVAART #37

Amsterdam - Onze medewerker F. Starik beschrijft op zijn weblog hoe Judith Herzberg de zevenendertigste eenzame uitvaart van een gedicht voorzag.

(Rottend Staal Online, 1-3-2005)

terug naar boven


 


terug naar bovenhet nieuws van nu
het nieuws van februari 2005
het nieuws van januari 2005
het nieuws van december 2004
het nieuws van november 2004
het nieuws van oktober 2004
het nieuws van september 2004
het nieuws van 18 t/m 31 augustus 2004
het nieuws van 1 t/m 17 augustus 2004
het nieuws van juli 2004
het nieuws van juni 2004
het nieuws van 1-5-2004 t/m 31-5-2004
het nieuws van 16-4 t/m 30-4-2004
het nieuws van 1-4 t/m 15-4-2004
het nieuws van 16-3 t/m 31-3-2004
het nieuws van 1-3 t/m 15-3-2004
het nieuws van 22-2 t/m 29-2-2004
het nieuws van 20-2 t/m 21-2-2004
het nieuws van 19-2-2004
het nieuws van 16-2 t/m 18-2-2004
het nieuws van 14-2 t/m 15-2-2004
het nieuws van 12-2 t/m 13-2-2004
het nieuws van 10-2 t/m 11-2-2004
het nieuws van 7-2 t/m 9-2-2004
het nieuws van 4-2 t/m 6-2-2004
het nieuws van 30-1-2004 t/m 3-2-2004
het nieuws van 22-29 januari 2004
het nieuws van 15-21 januari 2004
het nieuws van 1-14 januari 2004
het nieuws van 22-31 december 2003 (c)
het nieuws van december 2003 (b)
het nieuws van december 2003 (a)
het nieuws van november 2003
het nieuws van oktober 2003
het nieuws van september 2003
het nieuws van augustus 2003
het nieuws van juli 2003
het nieuws van juni 2003
het nieuws van mei 2003
het nieuws van april 2003
het nieuws van maart 2003
het nieuws van februari 2003
het nieuws van januari 2003
het nieuws van december 2002
het nieuws van november 2002
het nieuws van oktober 2002
het nieuws van september 2002
het nieuws van augustus 2002
het nieuws van juli 2002
het nieuws van juni 2002
het nieuws van mei 2002
het nieuws van april 2002
het nieuws van maart 2002
het nieuws van februari 2002
het nieuws van januari 2002
het nieuws van december 2001
het nieuws van november 2001
het nieuws van oktober 2001
het nieuws van september 2001

het nieuws van augustus 2001
het nieuws van juli 2001
het nieuws van juni 2001
het nieuws van mei 2001
het nieuws van april 2001
het nieuws van maart 2001
het nieuws van februari en januari 2001
...en voor nog ouder nieuws: klik hier!terug naar boven

© Rottend Staal Online 2000-2005. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Installatie van hyperlinks

De installatie van hyperlinks naar de site is vrij en kan gebeuren zonder toestemming.
De pagina's van deze site mogen echter niet worden opgenomen in de pagina's van een andere site.