RAMSEY NASR BIJ BAREND EN VAN DORP

Hilversum - Vanavond is onze medewerker Ramsey Nasr te gast in het tv-programma Barend & Van Dorp. Hij zal ongetwijfeld iets vertellen over zijn nieuwe bundel Onhandig bloesemend (De Bezige Bij, 2004). Ook te gast is de geliefde minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Johan Remkes. Hij zal - als hij de kans krijgt - ongetwijfeld uitgebreid vertellen over de Groninger Boekendagen. Remkes is naast minister namelijk ook Groninger en verwoed deelnemer aan het noordelijke uitgaansleven. Blitse website heeft de man, by the way. Typisch Gronings! (Rottend Staal Online, 15-4-2004)

terug naar boven


EPIBRERENFANS OP DE NOORDZEE

Epibreren - De bemanning van platform L7Q, dat ergens op de Noordzee gas of olie voor het heil der mensheid uit de krochten van de planeet bevrijdt, zond ons deze mededeling: 'Epibrare necesse est..... vivere non est necesse.' Dat bericht troffen we aan in het gastenboek op het eiland..

Hetgeen zoiets betekent als 'Epibreren is noodzakelijk. Leven is niet noodzakelijk. Waarvan akte! We hopen de crew binnenkort te huldigen in Hotel Hel, als ze tenminste de opdracht krijgen naast het eiland te boren. (Rottend Staal Online, 15-4-2004)


terug naar boven


RUMOER IN VLAANDEREN

Antwerpen - Onze correspondenten te Vlaanderen melden grote commotie naar aanleiding van publicaties in De Morgen over adviezen van de tijdschriftencommissie van het Vlaams Fonds voor de Letteren. Vier van twaalf gesubsidieerde literaire tijdschriften in Vlaanderen hebben een negatief advies gekregen.

Op zich kan dat gebeuren, maar redacteuren en medewerkers van tijdschriften die wel een positief advies hebben gekregen blijken nauw betrokken bij de tijdschriftencommissie. Lionel Deflo van Kreatief en Guy Commerman van Gierik & NVT hebben onderstaande erover als rondvraag aan de Vlaamse literaire goegemeente voorgelegd. De Koepelvereniging van Vlaamse Auteursverenigingen (met meer dan 700 leden) onderschrijft de grieven van Deflo en Commerman.

De grote "Het is maar hoe je het bekijkt!" - rondvraag

Gegeven:

De hoofdredacteur van een literair tijdschrift zetelt in de Raad van Bestuur van het Vlaams Fonds voor de Letteren. De voorzitter van de Bijzondere Adviescommissie 4 'Tijdschriften' verzorgt al sinds jaren een vaste rubriek in hezelfde tijdschrift. Diezelfde voorzitter is ook lid van de Raad van Deskundigen bij het VFL. Een medewerkster van het redactiesecretariaat van dat tijdschrift is tevens in een staffunctie werkzaam bij het VFL; twee adviesleden van de tijdschriftencommissie schrijven artikels in het betreffende tijdschrift en een van hen neemt zelfs een ad hoc-redactie waar bij weerom hetzelfde tijdschrift. Zij mogen dus oordelen over de kwaliteit van hun eigen bijdragen.

Vragen:
1. Wordt hier een vermoeden van mogelijke belangenvermenging gewekt?
2. Moeten dergelijke situaties in de toekomst zomaar als normaal en courant aanvaard worden?
3. Moeten/mogen commissieleden zich bemoeien met de inhoud van gepubliceerde teksten, de opportuniteit van een thema, de filosofische en/of literaire tendens van een tijdschrift, de leeftijdsgrens van de redactieleden?

Noot: Deze rondvraag is NIET gericht tegen een bepaald tijdschrift, NIET tegen een hoofdredacteur, NIET tegen bepaalde commissieleden, NIET tegen het VFL ... maar is gegroeid uit oprechte bezorgdheid omtrent een bepaalde gang van zaken, grensvervaging bij de werking van het VFL. Er moet over gewaakt worden dat een onpartijdig Fonds niet kan verdacht worden van belangenvermenging allerhande. Het VFL heeft als kerntaak de letteren in Vlaanderen te stimuleren en aan te moedigen, niet te ontmoedigen, wat nu helaas al te vaak gebeurt.

"Het is maar hoe je het bekijkt!", zeggen ook wij ... een derde keer!

Lionel Deflo, hoofdredacteur Kreatief,
Groeningestr.23, 8560 Wevelgem - tijdschrift.kreatief@planetinternet.be
Guy Commerman, redactiesecretaris Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift
Kruishofstr. 144/98, 2020 Antwerpen - guycommerman@skynet.be

Graag hadden de opstellers van deze rondvraag dat zoveel mogelijk collega's, auteurs, abonnees op onze drie duidelijke vragen zouden antwoorden. Dat kan per post of e-mail. Liefst zo vlug mogelijk.

Lionel Deflo en Guy Commerman

(Rottend Staal Online, 15-4-2004)

terug naar boven


ARCHIPEL: EEN WEEK VOL LITERATUUR EN BOEKENLIEFDE TE SINT-NIKLAAS

Sint-Niklaas - In Sint-Niklaas begint op maandag 19 april de literaire manifestatie Archipel. Geert Buelens verdedigt dan de poëzie in de Stadsschouwburg Sint-Niklaas en prijst twee dagen later met David Van Reybrouck boeken aan in Kasteel Walburg. Op zaterdag 24 april wordt in dezelfde schouwburg de Paul Snoek Poëzieprijs 2004 uitgereikt, aan een van deze genomineerden: Astrid Lampe, Arjen Duinker, Erik Spinoy, Dirk Van Bastelaere, Nachoem Wijnberg en Frans Kuipers. Het hele programma is te lezen op www.ccsint-niklaas.be - afdeling projecten.
(Rottend Staal Online, 15-4-2004)

terug naar boven


VSB POËZIEPRIJSGENOMINEERDE GODIJN TREEDT OP TE GRONINGEN

Groningen - Het zal onze lezers niet ontgaan zijn dat de literatuur nergens in het land zo fel brandt als in Groningen, omdat alhier in deze dagen de Groninger Boekendagen massaal gevierd worden. Vanavond de zoveelste activiteit:

Op donderdagavond 15 april om 20.30 uur organiseert Athena's Boekhandel een avond rond de VSB Poëzieprijs 2004 die op vrijdag 14 mei wordt uitgereikt in De Rode Hoed in Amsterdam. Dit alles in samenwerking met De Rode Hoed en de Stichting VSB Poezieprijs. Athena's bevindt zich op de Oude Kijk in 't Jatstraat 41 te Groningen.

Centraal staat deze avond de Groningse dichter Wouter Godijn vanwege de nominatie van zijn dichtbundel De karpers en de krab. Onze andere gasten zijn Tsead Bruinja en Willem Jan van Wijk. De presentatie is in handen van Remco Ekkers. Als dat maar goed gaat...

De Groninger Boekendagen worden op 30 april feestelijk afgesloten door H.M. de Vorstin, die dan haar langverwachte boek Haarlak en Mij op de Grote Markt presenteert. (Rottend Staal Online, 15-4-2004)

terug naar boven


BEKENDMAKING VSB POËZIEPRIJSWINNAAR LIVE BIJ 'TV3'

Amsterdam - De laureaat van de VSB Poëzieprijs 2004 wordt donderdag 6 mei live bekendgemaakt in 'TV3', het nieuwe kunst- en cultuurprogramma van de NPS dat vanaf 26 april op werkdagen tussen 19.30 en 20.00 uur op Nederland 3 wordt uitgezonden.

De VSB Poëzieprijs, bestaande uit een bedrag van 25.000 euro, wordt dit jaar voor de elfde maal uitgereikt. De prijs is bedoeld voor de beste dichtbundel van het afgelopen jaar in het Nederlandse taalgebied. De genomineerde bundels zijn: De karpers en de krab - Wouter Godijn, Geen muziek & geen mysterie - René Huigen, Stemtest - C.O. Jellema, Varkensroze ansichten - Mustafa Stitou en De aantochtster - Henk van der Waal. De laureaat wordt live bekendgemaakt in 'TV3', het nieuwe kunst- en cultuurprogramma van de NPS op donderdag 6 mei van 19.30 tot 20.00 uur op Nederland 3. Rondom de prijs zijn veel activiteiten georganiseerd: de Prijsvraag beginnende componisten, de wedstrijd Jong Dichttalent, Dichters in het land en in De Rode Hoed, PoëzieSlams en het JongerenDebat.

Zie voor meer informatie de website: www.vsbpoezieprijs.nl
(Rottend Staal Online, 15-4-2004)

terug naar bovenMEDEWERKER WORDT KAT

Groningen - Onze medewerker Thomas van Dalen en zijn levensgezel Ellen Rutten zijn nog voor hun dood gereïncarneerd in de kat Pljoeskin. Diens avonturen zijn te volgen op de verrassende weblog http://pljoeskin.web-log.nl/. Deze kat blijkt geruchtmakende politieke opvattingen te koesteren, een voorliefde voor poëzie te hebben en bovenal liefhebber te zijn van worsten van Tejovlees. Dat laatste leidt de internetsurfer naar wat vermoedelijk het geestigste introfilmpje van een worstfabrieksite ooit is (niet geschikt voor vegetariërs). (Rottend Staal Online, 15-4-2004)

terug naar boven


MEDEWERKER PRESENTEERT BUNDEL

Groningen - Hedenavond presenteert onze medewerker Karel ten Haaf zijn nieuwe bundel. Deze heet Een minimonokini en andermans gedichten en verschijnt bij de prestigieuze en exclusieve uitgeverij Leuterboek. De oplage bedraagt dan ook 49 ongenummerde en ongesigneerde exemplaren.

De gratis en voor iedereen toegankelijke presentatie wordt opgeluisterd met optredens van Daniël Dee, Bart FM Droog, Ronald Ohlsen, Coen Peppelenbos en Harry Zijlstra. Uiteraard zal ook het feestvarken zelve enige gedichten voordragen.

Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: Een minimonokini en andermans gedichten bevat de volgende afdelingen: 'geëngageerd gedicht', 'en nog drie gedichten voor marjan', 'flauwe gedichten', 'lang gedicht (maar met weinig woorden)', 'collegiale gedichten', 'gelezen gedicht', 'samenwerk', 'in opdracht', 'vriendschappelijke gedichten' en 'ware poëzie'.

De presentatie vindt plaats in Café Marleen, Kleine Pelsterstraat 7, Groningen, om 20.00 uur. (Rottend Staal Online, 14-4-2004)

terug naar boven


GRONINGER BOEKENDAGEN VAN START

Ter Apel - In een goedgevulde zaal van de Openbare Hesse Bibliotheek te Ter Apel werden gisteravond de Groninger Boekendagen geopend. Een tachtigtal mensen woonden bij hoe voorzitter Bogema na een traditioneel te lang betoog het eerste exemplaar van het Groninger Boekendagengeschenk Swaalfies rond Auwerd aan de Ter Apeler dorpshistoricus Dick Wolf overhandigde... - ho stop.

Voor onze lezers van buiten de mooiste en vrolijkste provincie van het koninkrijk moeten we hier even ingrijpen in Liesbeth van Dalsums opgetogen betoog. Het thema van deze Boekendagen is zover ons bekend De Middeleeuwen. In die dagen kende Groningen veel kloosters, waarvan dat te Aduard (Auwerd in het Gronings) het grootste en bekendste was. Kenners zeggen dat het een der grootste kloostercomplexen van Noordwest-Europa was, met de grootste kerk van Noord-Nederland. Aduard was in de Middeleeuwen het spiritueel, educationeel en cultureel middelpunt van het Noord-Nederlandse. En al wat nu resteert zijn de voormalige kloosterziekenzaal (nu de Aduarder dorpskerk), fragmenten van kloostertuinen en een uitgebreid Middeleeuws rioleringsgangenstelsel onder Aduard.

In Ter Apel, gelegen in het eveneens van origine Middeleeuwse Westerwold, is het laatste intacte klooster van Groningen te vinden. Vandaar Ter Apel als locatie. Het woord is weer aan La Dalsum:

... die daarop enige prachtige anekdotes uit zijn rijke leven als Ter Apeler dorpsnotaris vertelde. Presentator en consulent van Het Huis van de Groninger Cultuur Henk Scholte hield de vaart er gelukkig goed in en kondigde Hanny Diemer aan, die met Haarm Diek, Melle Hijlkema, Wia Jager, Kunny Luchtenberg, Johan Pol, Gré van der Veen, Tonko Ufkes en Gerrit Wassing het Boekenpresent samenstelde. Ze vertelde hoe ze te werk zijn gegaan om met elkaar Swaalfies rond Auwerd te schrijven. Het is een briefwisseling tussen een kloosterlinge en diverse monniken in Stad en Ommeland.

De dames van het a capella-kwartet Valse Wichter zongen Middeleeuwse liederen en na de pauze kwam het grote nieuws, dat volgend jaar Nederland zal schokken. De Historische Vereniging Aduard onthulde namelijk dat dan voor het eerst sedert 1724 een moderne Nederlandse vertaling zal verschijnen van de Middeleeuwse Kronieken van Aduard, waarin het kloosterleven met al zijn schunnigheid in geuren en kleuren beschreven staat. Ondermeer wordt erin verhaald over een abt die - nota bene - met zijn jachthonden in losbandigheid leefde. Of het dezelfde abt was die kinderen bij drie verschillende vrouwen had is me nu even ontschoten, maar smullen wordt het, dat boek.

Tot slot volgde nog een hilarische presentatie van de Stichting Middeleeuws Appèl. Natuurlijk was het de goden verzoeken om een powerpointpresentatie te wagen als je streeft naar een terugkeer tot het Middeleeuwse leven (bezoek op 28 en 29 augustus Ter Apel, waar dan de Middeleeuwse dagen gehouden worden). Enfin, na veel gedoe kregen we gebeamde dia's te zien van lieden in Middeleeuwse kledij.

Al met al een heerlijk amusante avond, daar in Ter Apel. (Rottend Staal Online, 14-4-2004)

terug naar boven


MASSALE TREK NAAR CANADA

Epibreren - Terwijl de meeste eilanden zich klaar maken voor de jaarlijkse zomerse toeristeninvasie loopt Epibreren deze maand leeg. Massaal melden zich de bewoners bij het kantoortje van de Canadian Tourism Commission in de Nel Benschopsteeg.

Aldaar zijn deze week unieke en geheel verzorgde Outdoor Seal Bashing Trips te boeken. De tradities van het zeehondenknuppelen en het voggewrikken - helaas op het eiland door een Koninklijk Besluit ingeperkt tot enkele dagen per jaar - kunnen in Canada naar hartelust gebotvierd worden.

Botvieren is overigens ook een oud-Epibreerder sport. Men neme hiertoe een beest (alle beesten voldoen, behalve weekdieren), een fluks aantal mensen. Wie het grootste aantal botten uit het beest kan rukken wint. Een ideale strandsport voor het hele gezin en uiterst educatief. (Rottend Staal Online, 14-4-2004)

terug naar boven


TECHNISCHE VOORUITGANG IN HET WAD

Epibreren - De bevolking van Epibreren heeft verheugd gereageerd op de technische ontwikkeling die momenteel op de Waddenzee wordt losgelaten. Naast fraaiverlichte productieplatformen en vrolijk stampende booreilanden die de horizon verrijken, zal binnenkort ook de ether in de Waddensector eindelijk opgeleukt worden met... Radio Waddenzee! Het ANP bericht hierover:

'Het waddengebied krijgt een eigen radiostation. Radio Waddenzee is alleen 's zomers in de lucht en vooral bedoeld voor toeristen. Dat heeft initiatiefnemer H. Kuipers dinsdag bekendgemaakt.

Het radiostation gaat nationaal en internationaal nieuws, muziek en wetenswaardigheden over evenementen en gebeurtenissen op de waddeneilanden uitzenden. De radiomakers zijn van 1 juni tot 1 oktober op 1602 AM in de ether. De uitzendingen vanuit Harlingen zijn behalve op de waddeneilanden ook in delen van Friesland, Groningen en Noord-Holland te horen.

In de tweede ronde van de frequentieveilingen in 2003 kochten de voormalige KRO-presentator Kuipers en collega-initiatiefnemer S. Brouwer 1602 AM voor 800 euro. Volgens Kuipers heeft niemand die frequentie eerder gebruikt en was ook nu niemand geïnteresseerd.

Kuipers heeft speciale radiootjes laten fabriceren als klantenbinders. De toestellen kunnen alleen worden afgestemd op Radio Waddenzee. Hoe hij die gaat verspreiden, is nog niet bekend.'

Nu wil het toeval dat onlangs de door onze medewerker Henk van Zuiden samengestelde bloemlezing De Wadden in gedichten verscheen. En dat er in het Wad - 'dit weerzinwekkende moddergebied' - zoals een dichter eens schreef - weinig tot niets gebeurd. Dus één bij één opgeteld leidt tot dit: waarom niet een Wadpoëzieprogramma op die Radio?

Het initiatief lijkt overigens sterk op Radio Sylt. Alle bezoekers aan dit Noordduitste Waddeneiland krijgen bij de verplichte autotreinreis naar het eiland een cd met opnamen van Radio Sylt.
(Rottend Staal Online, 14-4-2004)

terug naar boven


'WEI EPIBREREN' OP RADIO 4

Hilversum/Epibreren - In de uitzending van Luna Express van 14 april 2004 (i.e. morgenavond), Radio 4, van 23.00-24.00 uur, is er ruim baan gemaakt voor de Epigedichten van de cd 'Wei Epibreren'.

'Kursk', 'Kreukelzone', 'Para' en 'Benzine' zullen de ether in worden geslingerd. In hetzelfde programma sprreekt ook Emily Brontë postuum bij monde van Emma Fielding. Laurie Anderson besluit de radioshow.

Hoe het kan weten we niet, maar het lijkt erop dat Jan Klug, die momenteel op een korte Paasvakantie is, de online-Epishop tijdens zijn afwezigheid offline heeft gegooid. Doch niet getreurd: ook bij de betere boekhandel is de cd verkrijgbaar.
(Rottend Staal Online, 13-4-2004)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (130)

Epibreren - Het verwerken van gegevens uit de Dikke Komrij vordert gestaag. Dit zijn de nieuwe Veetjes in het boek: Guus Valleide (pseudoniem van Guus Vleugel, 1932-1998), J. van der Veen Azn. (1810-1885), W. de Veer S.J. (1863-1933), Anne Vegter (1958), Edward van de Vendel (1964), André Verbart (1960), René Verbeeck (1904-1979), Dirk Verbruggen (1951), Paul Verbruggen (1891-1966), Jan Vercammen (1906-1984), Theo Verhaar (1954-1999), Bernhard Verhoeven (1897-1965), Dimitri Verhulst (1972), Rafaël Verhulst (1866-1941), Jos Versteegen (1956), Jan Veth (1864-1925), Bea Vianen (1935), Arie Visser (1944-1997), Frans Vogel (1935), Urbain van de Voorde (1893-1966), Marjoleine de Vos (1957) en Paul de Vree (1909-1982).

Opvallendste nieuwkomer is de Vlaamse dichter/graanhandelaar Paul Verbruggen met acht gedichten. (Rottend Staal Online, 13-4-2004)

terug naar bovenBEZOEK AURIS

Waregem - Auris, de site waarop links naar geluids- en beeldopnamen van dichters, schrijvers en essayisten uit binnen- en buitenland te traceren zijn, heeft een tegenvallend aantal bezoekers. Dat doet de maker, onze medewerker Olaf Risee, zich afvragen of het nog wel zin heeft de site in de lucht te houden.

De redactie van Rottend Staal denkt dat het zeker zin heeft - Auris ontsluit op een overzichtelijke wijze veel uniek materiaal. Dus bezoek Auris nu. (Rottend Staal Online, 12-4-2004)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (129)

Epibreren - Het verwerken van gegevens uit de Dikke Komrij vordert gestaag. Er is één nieuw Uutje in het boek: Antoine Uitdehaag (1951). (Rottend Staal Online, 12-4-2004)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (128)

Epibreren - Het verwerken van gegevens uit de Dikke Komrij vordert gestaag. Dit zijn de nieuwe Teetjes in het boek: Peter Theunynck (1960), Theo Thijssen (1879-1943), J. Tideman (1821-1901), Mark van Tongele (1956), Marten Toonder (1912), Kamiel Top (1923-1945), Luc Tournier (pseudoniem van Christiaan Joseph Hendrikus Engels, 1907-1980), Marc Tritsmans (1959) en Onno-Sven Tromp (1967). (Rottend Staal Online, 12-4-2004)

terug naar boven


'OP DE FLOW VAN DE SLAM'

Epibreren - Het tijdschrift voor lezers en lezerskringen Boek-delen publiceerde in december 2003 een interview door Anton de Wit met Bob Geurts van Kessel van de Wintertuin, Wilko Bello (maker van o.a. de film 'Slammers') en Bart FM Droog over poetry slam. Het bestaan van dit interview was ons tot dusverre ontgaan - dus bij deze.

Een heel ander interview met Droog verscheen afgelopen vrijdag in het Dagblad van het Noorden. Gelukkig niets over Slam, maar meer over het boek Radioactief.
(Rottend Staal Online, 12-4-2004)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (127)

Epibreren - Het verwerken van gegevens uit de Dikke Komrij vordert weer gestaag. Dit zijn de nieuwe Esjes in het boek: Alfred Schaffer (1973), Carel C. Scheefhals (pseudoniem van Barend de Goede, 1915-1995), Eli Scheen (1914-1982), Victor Schiferli (1967), H.J. Schimmel (1823-1906), Margreet Schouwenaar (1955), Clem Schouwenaars (1932-1993), Jan Willem Schulte Nordholt (1920-1995), Jules Schürmann (1873-1927), Ibrahim Selman (1952), Ben Sikken (1921-1944), Hans Sleutelaar (1935), Pem Sluijter (1939), August Snieders (1825-1904), Albertina Soepboer (1969), Hedwig Speliers (1935), Kees Spiering (1958), Willy Spillebeen (1932), F. Springer (pseudoniem van C.J. Schneider, 1932), Els van Stalborch (1940), Gertrude Starink (1947-2002), Ilse Starkenburg (1963), Richard Steegmans (1952), Wijnand Steemers (1947), Paul van der Steen (1950-1991), Maarten Steenmeijer (1954), Mustafa Stitou (1974), Anton van der Stok (1889-1957), Ivo van Strijtem (1953) en Garmt Stuiveling (1907-1985).

De opname van twee verzen van Gertrude Starink wekt enige bevreemding, gezien dit berichtje uit de oude doos:
-----------------
POSTUME AFREKENING?

Epibreren - In het NRC Handelsblad van gisteren doet Gerrit Komrij een poging het werk van de onlangs overleden dichteres Gertrude Starink te duiden: "[ze was] in de verkeerde tak van kunst verdwaald omdat ze haar hadden wijsgemaakt dat ze kon dichten." (...) "Wie weet zijn haar bundels geschreven in het academielands. Noem kletskoek hermetisch en er zal zich een literatuuronderzoeker over je ontfermen." (Epibode, 26-7-2002)
-----------------

In de komkommertijd van 2002 zorgde deze aanval op de toen koud dode dichteres voor een waar komkommerstormpje. Anneke Brassinga wierp zich op als verdediger van Starink, gooide modder naar Komrij, die vervolgens modder teruggooide naar Brassinga (zie Rottend Staal, augustus 2002 voor meer details).

Onder de Esjes is er nog iets bevreemdends: Annie M.G. Schmidt zou voor het eerst in de Dikke Komrij opgenomen zijn, zo meldde een van de recensenten kort na de verschijning in januari 2004. Ook dat is niet waar: in de editie van 1996 staan verzen van haar afgedrukt. (Rottend Staal Online, 12-4-2004)

terug naar boven


MARIO MOLEGRAAF REAGEERT OP AANTIJGINGEN

Amsterdam - Op de Hans Warren Homepage reageert Mario Molegraaf op het schrijven van A t/m Z Van der Heijden. Tevens is op die site nieuws over een nieuwe postume uitgave van onze medewerker Warren te lezen. (Rottend Staal Online, 12-4-2004)

terug naar boven


BOEKPRESENTATIE- EN EENZAME UITVAARTVERSLAG

Amsterdam - Op zijn weblog doet onze medewerker F. Starik verslag van de presentatie van zijn boek De Grote Vakantie en van de vierentwintigste eenzame uitvaart. Egbert Meijer (2-5-1946 - 23-3-2004) was de dode in kwestie. (Rottend Staal Online, 12-4-2004)

terug naar boven


KEES WINKLER OVERLEDEN

Amsterdam - Kees Winkler, dichter, bloemlezer en arts verbonden aan het hoofdstedelijke Herseninstituut, is op 1 april 2004 overleden. Hij werd 76 jaar.

Winkler werd op 22 mei 1927 geboren te Hoorn. Hij debuteerde in 1959 met de bundel Tussen twee oorlogen (Arbeiderspers, Amsterdam) - sommige bronnen dateren dit boek als uit 1960. In 1967 volgde het mysterieuze boek Freud is een voyeur - mysterieus omdat dit boek onbekend is bij de Koninklijke Bibliotheek en het volgens de ene bron verscheen bij de Arbeiderspers en volgens de andere bij Van Oorschot. Na zijn Verzamelde gedichten (Thomas Rap. Amsterdam, 1997) zijn er geen boeken meer van zijn hand verschenen. Als bloemlezer stelde hij ondermeer Liefde is het enige. De honderd mooiste liefdesgedichten na 1945 (Novella, Bussum, 1985) samen, een anthologie die vier drukken mocht beleven. Zelf was hij vanaf de eerste druk aanwezig in de Dikke Komrij.

Gedichten van zijn hand verschenen in o.a. De Tweede Ronde, Tirade, De Gids, Het Hollands Maandblad en Avenue.

Met ondermeer Hans Vervoort en Rogier Proper richtte hij in 1970 de Stichting Propria Cures op, die sindsdien het gelijknamige sinds 1890 verschijnende blad uitgeeft. Het laatste artikel van zijn hand was nog dit jaar in PC te lezen.

Een quote van hem, die verwijst naar zijn werk als breindokter: 'Als ik mijn pillen niet meer neem, word ik meer schizo dan freen'.

Een portretfoto van hem uit 1978 kan hier bekeken worden. (Rottend Staal Online, 11-4-2004)

terug naar boven


TONNUS OOSTERHOFF NIET BESCHIKBAAR VOOR DDV-SCHAP 2005-2010

Epibreren - Onze medewerker Tonnus Oosterhoff voelt er niets voor om Vinkenoog op te volgen als Dichter des Vaderlands 2005-2010. Liesbeth van Dalsum bezocht hem gisteren in haar lichtgroene Spyker 14/18 HP en vroeg hem waarom.

Oosterhoff: 'Nee, Dichter des Vaderlands mag ik niet willen zijn. maar als de functie Gesel des Vaderlands vacant me zou worden aangeboden, zou ik aarzelen...'

Zijn naam is inmiddels toegevoegd aan het lijstje onbeschikbaren op de Gedachtenbepaalpagina. Voor Groningen, toch de navel der Nederlanden, lijkt Driek van Wissen zich meer en meer als enige serieuze kandidaat te ontwikkelen.
(Rottend Staal Online, 10-4-2004)

terug naar boven


PAASGEDICHTEN (4)

Amersfoort - Het zwaardere Paasvers is aan te treffen op Chroom Digitaal 2000. Op een speciale 'Paasgedichtenafdeling' Paasverzen uit heden en verleden, van ondermeer onze medewerker Menno van der Beek en de onlangs overleden Bertus Aafjes, A. Marja en Willem de Mérode. (Rottend Staal Online, 9-4-2004)

terug naar boven


DDV OP DVD

Amsterdam - Gisteren berichtte Joost Ramaer in de Voklkskrant dat binnenkort een dvd verschijnt met poëzie en dans van de Dichter des Vaderlands. Jan Schuurman van The Van in Spakenburg gaat een dvd produceren met Simon Vinkenoog, die over een maand te koop zou moeten zijn bij de winkelketens Free Record Shop en MediaMarkt. (Rottend Staal Online, 9-4-2004)

terug naar boven


MEDEWERKER OP RADIO 1

Den Haag - In het vrijdagse vaste onderdeel van het Radio 1 programma 1 op de middag, Corderius Radio is om 15.50 uur een interview met onze medewerker Harry Zevenbergen te horen. Ook wordt er een impressie van de slamworkshop op het Corderius college te Amersfoort gegeven. Dit al in het kader van het educatieve project van het Crosslinx festival. Dit festival wordt op 15 en 17 april in respectievelijk Muziekcentrum Vredenburg (Utrecht) en Muziekcentrum Enschede gehouden met ondermeer Spinvis, Jet Crielaard, de Woorddansers, Maarten Das en Harry Zevenbergen. (Rottend Staal Online, 9-4-2004)

terug naar boven


SCHEDEL PETRARCA BLIJKT VAN VROUW

Londen/Padua - De Guardian bericht over het onderzoek dat momenteel op het gebeente van de dichter Francesco Petrarca (1304-1374) plaats vindt. En daaruit blijkt dat de schedel die aangetroffen is naar aller waarschijnlijkheid die van een vrouw is.

Petrarca, de eerste 'moderne' Westerse dichter, werd ondermeer opgegraven om te pogen zijn gezicht aan de hand van zijn schedel te reconstrueren. Dat blijkt dus onmogelijk.

Onderzoeksleider professor Vito Terribile Wiel Marin van de Universiteit van Padua filosofeert in de Guardian over mogelijke verdachten van de schedelontvreemding. (Rottend Staal Online, 8-4-2004)

terug naar boven


HUGO CLAUS 75 (2)

Wevelgem - Op zijn weblog maakt onze medewerker Philip Hoorne zich druk over alle drukte rond de vijfenzeventigste verjaardag van Hugo Claus. Helemaal terecht natuurlijk, want dit jaar worden meer dichters vijfenzeventig: Remco Campert, Jan van der Hoeven, Dirkje Kuik, Ed Leeflang, Marie-Cécile Moerdijk, J.J.A. Mooij, Henk Romijn Meijer en Tiele Rümke. (Rottend Staal Online, 8-4-2004)

terug naar boven


PAASGEDICHTEN (3)

Epibreren/Wevelgem - We blijven het proberen; voldoen aan de grote vraag naar Paasgedichten, hoe moeilijk dat ook is. Het gisteren gepresenteerde en inmiddels weer verwijderde Paasgedicht bleek namelijk niet geheel origineel van aard, want ideematig afkomstig uit het Angelsaksische. Gelukkig schreef onze medewerker Philip Hoorne een Kerstgedicht dat uitmondt in een ode aan Pasen:

LEVE PASEN!
(een Kerstgedicht)

Met Kerst worden alle mensen zot,
ze nemen een boom in huis en zetten die in een pot.
Aan de takken hangen ze allerhande rommel en ook lichtjes.
Kinderen kwelen liedjes en stamelen dwaze gedichtjes.

De Kerstman - de enige echte - woont in Lapland,
dat is heel ver, in het hoge, Hoge Noorden.
Bullshit! Vorig jaar zag ik eens drie kerstmannen
aan de toog van café 'De Leieboorden'.

Met Kerst moet je voor de hele familie cadeautjes
kopen en hopen dat je ook iets krijgt van ongeveer
dezelfde prijs, anders wordt het gênant. (O ja, nog iets
over die bomen: soms schiet er wel eens eentje in brand.)

Van alle feesten is Kerstmis veruit het domste feest
en van alle domme feesten haat ik Kerstmis het meest.
Geef mij maar Pasen: vliegende klokken en een haas
die eieren legt. Dat is pas te gek!

© Philip Hoorne, 2004

(Rottend Staal Online, 8-4-2004)

terug naar boven


NIEUWS VAN DE HANS WARREN-HOMEPAGE

Amsterdam - Op de Hans Warren-homepage weer veel nieuws; zo wordt de grote Hans Warren-tentoonstelling in de Rotterdamse Kunsthal afgelast en is er een samenvatting te lezen van de aanval die A t/m Z van der Heijden op Warren/Molegraaf inzette in Propria Cures. Hij beschuldigt het duo ervan recencies in de GPD-kranten 'geparafraseerd' te hebben van recensies uit Vrij Nederland.

Van der Heijden komt echter niet met concrete voorbeelden en zijn betoog in Propria Cures lijkt meer een plotse aanval van oud zuur dan iets om verder uit te spitten. Onze medewerker Hans Warren - die wij middels de gelukkig weer sprekende Jomanda om commentaar vroegen - meldt postuum: 'Wie wil weten hoe deze dingen zitten, moet mijn Geheim dagboek lezen: veel pikanter en helemaal waar. Zie in het deel over 1984-1987 vooral pagina's 103 en 104, maar méér is er dus niet. AFTh. komt trouwens ook in het boek voor, op pagina's 199 en 288.' (Rottend Staal Online, 8-4-2004)

terug naar boven


EERSTE ONLINE BOODSCHAP VAN DICHTER DES VADERLANDS

Amsterdam - Op www.simonvinkenoog.nl het eerste rechtstreekse online-bericht van de Dichter des Vaderlands. En nog handgeschreven ook! (Rottend Staal Online, 7-4-2004)

terug naar boven


PAASGEDICHTEN (2)

Epibreren - Om aan de wens van het Paasgedichtengretige volk tegemoet te komen schreef een onzer medewerkers een vreselijke Paasvers, dat inmiddels op diens eis weer verwijderd is.

Waarmee genoeg gedicht over Pasen, deze week. (Rottend Staal Online, 7-4-2004)

terug naar boven


POËZIEFESTIVAL IN 1184!

Amsterdam/Epibreren - Onze lezer Frank wees ons erop dat het samenkomen der troubadours, waar professor Jef Janssens van de Brusselse universiteit (KUB) het in de Standaard over had, niet in 1180 maar in 1184 te Mainz geschiedde.

Op de pinksterdagen van dat jaar organiseerde keizer Barbarossa een party ter ere van de ridderslag van zijn zonen Hendrik en Frederik. Het feestje staat bekend als het grootste hoffeest van de middeleeuwen, volgens tijdgenoten bijgewoond door 70.000 mensen, waaronder 40.000 ridders en natuurlijk de nodige minstrelen en troubadours. Vanuit geheel Europa was men naar driedaagse feest gewandeld, gereden en gevaren.

Nu dient gezegd dat Middeleeuwers van overdrijven hielden, en dat misschien slechts 7000 mensen voor dat feest naar Mainz waren afgereisd om de optredens van de troubadours en minstrelen bij te wonen. Onder hen vermoedelijk Henric van Veldeken, Oudlimburgs hofdichter.

Op dbnl.org over hem: '[Henric van Veldeke] schreef zijn werken tussen 1170 en 1190. Werd beschermd en begunstigd door gravin Agnes van Loon, koster Hessel van St.-Servaas te Maastricht, en Hermann von Thüringen. In diens dienst kan hij aan de pinksterfeesten van Barbarossa in Mainz (1184) hebben deelgenomen. Voor de rest is zijn levensloop onbekend; ook zijn werken kunnen niet met zekerheid worden gedateerd. Zijn gedichten verraden een hoog ontwikkelingspeil. Hij kende Frans, misschien ook Latijn en had kennis van het recht. Zijn lyriek ontwikkelde zich van de volkse kleinkunst (danslied met natuurbeeld en spreuk) tot de hogere hoofse kunstvormen naar het voorbeeld van de Provençaalse lyriek, en heeft de problematiek van minne en maatschappij, macht van de liefde en hoge minne als onderwerp.'

Zie ook de korte biografie van keizer Barbarossa, Udo Klingers studie Gottesdienst und Minnedienst in der Kreuzzugslyrik der Stauferzeit (ruwweg te vertalen als Gods- en minnedienst in de kruistochtenlyriek ten tijde van het huis Hohenstaufen) en Google. (Rottend Staal Online, 7-4-2004)

terug naar boven


PAASGEDICHTEN

Epibreren - het is opmerkelijk hoe in de dagen voor christelijke feestdagen gigantisch veel mensen op zoek gaan naar gedichten over of rond die feestdagen. Zo trekken de Paasgedichten momenteel heel veel bezoekers. Onze vraag is: wat doen die mensen met die gedichten? Elkaar op Paasochtend voorlezen? Dragen ze ze aan elkaar voor tijdens de wandeling naar de kerk? Of worden ze in uitgeprinte versie verstopt in de tuin? (Rottend Staal Online, 6-4-2004)

terug naar boven


WAT IS DE BESTE POËZIESITE?

Groningen/Epibreren - Enkele maanden geleden werd op Risee in Letterland een interactief onderzoek gehouden naar welk literair tijdschrift de bezoekers van de site 'de beste' vonden. Dertig stemmen kwamen binnen en Rottend Staal eindigde met 'geen mening / een ander tijdschrift' op de gedeelde eerste plaats, met elk 26,7%.

Ditmaal stelt pagina.web-log.nl de vraag: 'wat is de beste poëziesite?' Er kan gekozen worden uit De digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren, de poëzieafdeling van Aida International, Poetry International, Rottend Staal Online/ Epibreren, Doe Maar, Dicht Maar en Dichter bij De Bezige Bij.
Ook kan men andere sites als favoriet opgeven - maar zoals gebruikelijk zullen de meeste stemmen naar een van de hier genoemde sites gaan.

Het stemformulier bevindt zich linksonder op de gemelde pagina. Even flink scrollen, dus.
(Rottend Staal Online, 6-4-2004)

terug naar boven


POËZIEFESTIVAL IN 1180?

Waregem - De Standaard berichtte gisteren ook over de mogelijke vrouwelijke dichter van 'Hebban olla vogala'.

De Standaard: 'De twee 'oud-Nederlandse' zinnen werden in 1932 gevonden en gelden sindsdien als het symbolische begin van de Nederlandse letterkunde, al bestaan er teksten die ouder zijn. De zinnen werden opgetekend in de rand van een Latijns manuscript als een 'probatio penna', een uitproberen van een nieuwe ganzeveer. Algemeen wordt aanvaard dat de mannelijke auteur, een West-Vlaamse benedictijn, de zinnen noteerde in een abdij in Rochester in Kent, in de elfde eeuw. In het leger van Willem de Veroveraar waren veel Vlamingen, die na de slag van Hastings in 1066 in Engeland bleven.'

Professor Jef Janssens van de Brusselse universiteit (KUB) zegt over het onderzoek van Van Oostrom: 'Het is zeker een mogelijke verklaring. In die tijd reisden dichters veel meer dan we nu zouden aannemen. Zo kwamen in 1180 in Mainz zowat alle troubadours van die tijd samen. En zo kon een vorm uit het Zuiden hier bekend worden.'

Vooral dat laatste interesseert ons zeer. Als er onder onze lezers of medewerkers mensen zijn die meer van dit internationale poëziefestival weten, of beter nog, het bijwoonden, vernemen we dat graag. (Rottend Staal Online, 6-4-2004, met dank aan Risee in Letterland)

terug naar boven


HET EPIFEEST HERBEZOCHT

Epibreren - onze medewerker Diana Ozon heeft op haar site een verslag gepubliceerd over het tienjarig jubileum van De Dichters uit Epibreren en de presentatie van 'Wei Epibreren'

Foto's van het feest zijn inmiddels ook online. Joppe van der Spoel maakte ze, maar eerlijkheidshalve moeten we zeggen dat het niet de foto's zijn waar onze harten snel van gaan kloppen. Het zijn namelijk foto's van de optredenden, en helaas niet van het uitzinnige publiek. Dus als fotografen in 2019, bij het vijfentwintigjarige jubileum van de Epizeeërs, s.v.p. de sfeer in plaats van toch al vaak gefotografeerde dichters willen vastleggen, dan zullen we zeer content zijn.
(Rottend Staal Online, 5-4-2004)

terug naar boven


JAN WOLKERS SCHRIJFT BOEKENWEEKGESCHENK 2005

Culemborg - De Stichting CPNB maakt bekend dat Jan Wolkers het Boekenweekgeschenk 2005 gaat schrijven. Het thema van de Boekenweek 2005 luidt 'Spiegel van de Lage Landen, Boeken over onze Geschiedenis'.

Het Boekenweekgeschenk zal de eerste roman zijn die Jan Wolkers (Oegstgeest, 26 oktober 1925) sinds 1984 publiceert. Dat jaar verscheen bij De Bezige Bij De onverbiddelijke tijd. Sinds die tijd schreef Wolkers voornamelijk essays en andere non-fictie. In 1995 schreef Wolkers al eens het Boekenweekessay, Zwarte bevrijding.

Op Radio 1 zei Wolkers daar vanochtend over dat daar niet zo zwaar aan getild moet worden: 'Mensen verwachten dat je elk jaar een roman schrijft, maar als een als groots bekend staande romanschrijver als Flaubert schreef maar vijf of zes romans.'

'Tijdens de Boekenweek 2005 gaat onder het motto 'Spiegel van de Lage Landen, Boeken over onze Geschiedenis' bijzondere aandacht uit naar de duizenden boeken die zijn gewijd aan de geschiedenis van Nederland. De Stichting CPNB hoopt met dit motto een breed palet aan genres voor het voetlicht te kunnen halen, zoals biografieën, dagboeken, historische romans en natuurlijk oorspronkelijke geschiedkundige werken,' bericht het Boekblad.

Te Epibreren raadt men gezien het thema ook het genre poëzie aan, en wijst men op het bestaan van H.H. ter Balkts Laaglandse hymnen. (Rottend Staal Online, 5-4-2004)

terug naar boven


GEDICHT BEËINDIGT OORLOG

Assen - Onze redacteur Engels vond juist onderstaande onthutsende bericht in het jaarboek van het satirisch weekblad 'Private Eye'. De 'Poet Laureate' is de Engelse Dichter des Vaderlands, Andrew Motion:

'Motion poem ends war
Peace breaks out


The President of the United States today announced an astonishing u-turn after reading the Poet Laureate's poem, 'Causa Belli'. President Bush told a shocked news conference, 'Until I read these lines I had no idea that war was not very nice. Now I realise that the whole thing has been a terrible mistake.'

The President then called off the war and instead of a task force, sent a copy of the poem to Saddam Hussein. 'I am sure that once Saddam has seen this,' he said, 'he will never do anything nasty ever again.'

That poem in full:

They read good books,
But not my verse,
If only they did,
Things wouldn't get any worse.

en

Andrew Motion's Crap Poem (surely ; 'Rap', Ed) to Celebrate the 21st Birthday of Prince William

He da Man
Who gonna be king
Respec Brova
And all dat sort of ting.

Snoop Doggy Motion, Poet Laureate

P.S. Can me stay on in dis job when you is da boss man?
'

(Rottend Staal Online, 5-4-2004)

terug naar boven


GERUCHTEN

Epibreren/Mill - Het is voorjaar, dus tieren de geruchten weer welig. Zo lezen we op www.dichterdesvaderlands.nl dat er een ernstig conflict binnen het NRC is uitgebroken waardoor de volgende verkiezingen worden uitgesteld tot 2008.

Een ander gerucht dat hedenmorgen het eiland bereikte, afkomstig uit niet nader te duiden bronnen binnen De Bezige Bij, ons verteld door een Nijgh & Van Ditmar-auteur, is dat de hoofdredacteur van deze krant lonkt naar een andere uitgever. Geconfronteerd met dit bericht moest Bart FM Droog hard lachen: 'Wat een onzin. Enkele maanden geleden sprak ik in een interview met het Boekblad mijn tevredenheid over mijn huidige uitgeverij uit, en merkte desgevraagd op dat ik weliswaar een overstap naar een andere zou overwegen als mij een aanbod werd gedaan ter grootte van een Zwitsers chalet met daarbij een significante uitbreiding van het wagenpark in de A.J.D. van Oostengarage. Maar... ik zei daarbij direct dat ik zo'n aanbod niet verwachtte. En nee, ik heb sedert 1997 geen sollicitatiemissiven doen uitgaan naar andere uitgeverijen.'

'Sterker nog, als dit gerucht inderdaad afkomstig is vanuit De Bezige Bij, is het helemaal bizar. Want de laatste maanden heb ik herhaaldelijk mijn wenkbrauwengefrons geuit over de vele transfers van concernuitgeverij naar concernuitgeverij. Heeft men het bij bijvoorbeeld Prometheus/Bert Bakker te druk, dan hopt het schrijfvolk massaal over naar de Bij, om daar met dezelfde problemen geconfronteerd te worden. '

Liesbeth van Dalsum: 'En het derde gerucht is dat ik en Tjitse Hofman zaterdag in een Renault Clio naar Den Haag zijn afgereisd. Wat een flauwekul. We reisden in een Baltic Blue Metallic BMW 525.i, bouwjaar 1984. Het moet niet gekker gaan worden, zeg!' (Rottend Staal Online, 5-4-2004)

terug naar boven


DICHTER 'HEBBAN OLLA VOGALA' WAS VROUW

Amsterdam/Rome - Michaël Zeeman bericht vandaag in de Volkskrant over een diepgaand onderzoek dat mediëvist Frits van Oostrom gedaan heeft naar het oudst bekende Nederlandse gedicht 'Hebban olla vogala nestas hagunnan hinase hic andu thu. Wat unbidan we nu?' ('Hebben alle vogels nesten begonnen behalve ik en jij. Wat wachten wij nu?'), dat schijnt te dateren uit de twaalfde eeuw.

Zeeman: 'Van Oostrom beoordeelt het vooral op zijn literaire achtergrond en in de bredere context van de Europese literatuur van die tijd.

Die moet naar zijn overtuiging gezocht worden in de traditie van de zogenoemde 'kharjas', een literaire vorm die uit het toentertijd moorse, dat wil zeggen islamitische, Spanje afkomstig is. Het Nederlandse fragment vertoont in vorm, sfeer en strekking verbluffende overeenkomsten met de slotregels van dergelijke 'kharjas'.

In een betoog dat nog het meest doet denken aan een arrest van de Hoge Raad toont Van Oostrom aan dat die regels geen toevallige uiting van voorjaarskriebels zijn, maar aansluiten bij een toentertijd bestaande literaire traditie. Die werd in de eerste plaats mondeling doorgegeven en kwam pas later terecht in de slotregels van zogeheten vrouwenliederen. Het Nederlandse fragment hoort daarin thuis en geeft uitdrukking aan het vrouwelijk verlangen tot nestelen.'

Conservatieve christenextremisten te Epibreren zijn allerminst blij met deze theorie, die de Nederlandse dichtkunst plaatst binnen de islamitisch-Spaanse vrouwelijke orale traditie. 'Hebben we daarvoor tachtig jaar tregen Spanje gestreden en vrouwen tot 1918 van het kiesrecht onthouden?', brulde hedenochtend een verontwaardigde dominee Jurjen Westerjans van de kansel. In zijn traditionele maandagochtendpreek sprak hij tevens zijn verontwaardiging uit over het feit dat dit nieuws door een roomse krant geopenbaard wordt. ''Waar moet dat heen met dit land? Eerst wordt een nota bene vrouwelijke koning onder leiding van een vrouwelijke voorganger bijgezet en nu dit. Sodom en Gomorrah waren er niets bij!' (Rottend Staal Online, 5-4-2004)

terug naar boven


BESPREKING HAGANUM FESTIVAL 2004 DEN HAAG

Den Haag/Epibreren - In het prachtige Gymnasium Haganum aan de Laan van de Meerdervoort te Den Haag vond gisteren het Haganum Festival 2004 plaats, met als motto 'de kracht van het gesproken woord'. Net als vorig jaar was weer een boeiende mix van zeer bekend literair talent tot een keur uit het verste talent geprogrammeerd, en eveneens net als vorig jaar, bezocht het publiek massaal de voordrachten. Omdat het zich constant verdeelde over de lokalen en zalen van het gebouw durf ik geen schatting te geven van het aantal. Laat ik volstaan met de constatering dat het aantal hoog was, en uiterst gemêleerd qua leeftijdsopbouw: van tien- tot tachtig-plus.

Ik had eigenlijk de voordracht van P.C. Hooftprijswinnaar Cees Nooteboom willen bijwonen, maar helaas: de aula waarin hij declameerde was al vol en dicht bij het verlaten van de performance van F. Starik en Vrouwkje Tuinman. Beiden declameerden liefdesverzen bij een 'stomme film', waarin ze zelf als verliefd echtpaar tussen winkelend publiek de hoofdrol speelden. Veel ontwikkeling zat niet in de film, en dat was goed, want daardoor niet afleidend van de voordracht. Wat wel afleidde was het vele rumoer op de gang, maar indachtig Jack Kerouacs wijze woorden 'het gaat niet om wat je hoort, maar om wat je wil horen', gleed mijn aandacht weer terug naar de voordracht. Tuinman heeft nog wat te weinig volume in haar stem: ik hoop dan ook dat tegen de 12de september, als ze getweeeën drie boeken presenteren, ze mijn tips om tot meer volume te komen, zoals ik haar in het damestoilet deed toekomen, ter harte genomen zal hebben.

Hoe dan ook: Cees Nootebooms bezwerende voordracht moest ik volgen via een beeldscherm. Helaas was er geen geluid bij. Voor een verslag over wat hij nu zei of deed moeten we wachten op de Haagsche Courant van morgen. Wel kan ik melden dat hij een stuk kleiner is dan ik verwacht had. Ik zag hem de zaal verlaten, observeerde zijn lengte en realiseerde me dat het wel erg raar was dat deze futiliteit als eerste in me opkwam.

Inmiddels was in het laat-negentiende eeuwse scheikundelokaal de voortstelling van de poëziepopgroep D.O.M. begonnen. De dichters Diann van Faassen en Harry Zevenbergen en de muzikanten Timo de la Mar en Luther Zevenbergen brachten hun voorstelling 'Stad' voor een projectie van stads- en parkbeelden. De voorstelling zag ik al eerder bij het Wintertuinfestival en ze was ditmaal strakker dan vroeger. Wel viel me op dat Diann van Faassen eigenlijk alleen de tweede stem mocht doen en dat het filmpje me te veel afleidde. Waarschijnlijk waren de beelden niet abstract genoeg en liepen beeld en woord allerminst synchroon - wat erg jammer is. Gastdichter Tjitse Hofman deed op de klanken van D.O.M. zijn gedicht 'Roest'. Nu speelt dit gedicht zich af in een stadshaven. Dus waarom daarbij beelden van een park getoond?

Ik vroeg me dit nog af, toen de voorstelling eindigde, de deur openging en ik Kader Abdollah zich op zijn kruin zag krabben. Had hij door het sleutelgat naar D.O.M. gekeken en zich hetzelfde afgevraagd? Ik riep nog 'Kader, lieveling, Kader!', maar hij was alweer in de mensenmassa opgegaan en ik huppelde door naar de aula, waar voor een veertigtal lieden Meindert Talma optrad. Hij introduceerde een lied over zijn studentenhuis in de Groninger achterstandswijk Beijum met een quote van zijn vader, die hem daar eens opzocht en zei: 'Meindert, jongen. Ik had mijn kwakkie beter op een kachel kunnen storten, dan was het tenminste nog met een sisser afgelopen. Wat ben jij een loser'.

Omdat ik Talma al vaak aan het werk gezien had, besloot ik plaats te maken voor het opdringend volk en verliet de snel volstromende zaal. Ik passeerde Agnes Kamstra, die als een dorpsomroeper de meutes naar zalen tuurde die nog niet tot de nok toe vol zaten en mensen ontraadde zich nog in de zaal waar Philip Freriks sprak te proppen: 'morgen kunnen jullie hem gewoon op tv zien.'

In de 'vrije rookzone', die op een buitenplaats van het schoolgebouw was ingericht, met partytent, plenty asbakken en zwoele lucht die vanuit het overvolle gebouw de prille lenteavond binnenstroomde, bleek een te gekke festivalsfeer te hangen. Ik slikte een effedra, draaide een joint, laafde me aan roodvocht en wist tal van mensen opmerkelijke quotes te ontlokken.
F. Starik: 'Ik stap over naar Vassallucci. Op 12 september breng ik gelijktijdig twee bundels uit. In de Knipscheer kan dat niet trekken. Vassallucci wel. Ik begon pas te masturberen toen ik achttien was.'
Vrouwkje Tuinman: 'Op 12 september verschijnt mijn bundel Vitrine bij Nijgh & Van Ditmar. In februari 2005 volgt mijn roman Twaalf.
Remco Campert: 'Schoolgebouwen brengen jeugdtrauma's in me boven.'
Vince, een dertienjarige festivalganger: 'Het is wel leuk. Ik ben hier voor mijn broer die meedeed aan het Debating Debat. De Comedy Train was ook wel leuk.'
Tjitse Hofman: 'Als ik dronken ben word ik hitsig.'
Een vijfenvijftigjarige dame: 'Geeft u les op deze school?'
(Liesbeth van Dalsum, Rottend Staal Online, 4-4-2004)

terug naar boven


WELCOME TO EPIBREREN ISLE

Epibreren - We welcome all visitors to our little isle, which harbours the daily poetry newspaper Rottend Staal Online. English information on our contributors can be found here. (Rottend Staal Online, 3-4-2004)


terug naar boven


EILAND OVERSPOELD DOOR AMERIKANEN

Epibreren - Sedert gisteren wordt het eiland overspoeld door busladingen Amerikanen. Navraag bij de VVV leert dat deze toevloed veroorzaakt wordt door vermelding van de Rottend Staal-nieuwspagina op de mysterieuze site www.linkdump.be. Maar wat is dat 'linkdump'? Wie het weet mag het zeggen.

Onze medewerker Ozon weet het en mag dus zeggen: 'Het is wat het zegt te zijn en niet meer: 'link' is een aanklikbare URL ofwel internetadres 'dump' is storten ofwel plaatsen. Een linkdump is dus een klik-adresstort. Een plek waar de makers niet meer doen dan adressen verzamelen die je kan aanklikken.

In mijn functie van ex-redactrice Cyberart bij Internet Hotspots heb ik de site onderzocht ter omschrijving: Het is een club met een honderdtal leden die de sport bedrijven zoveel mogelijk links aan te melden. Sommigen hebben al duizenden webtips ter grootte van een link aangemeld en anderen pas een paar. In totaal zijn er meer dan 29.000 links. Het dataverkeer dat dit oplevert verbruikt 15 gigabyte, zoals is te lezen op hun nieuwspagina.

Rottend Staal heeft er goed aan gedaan de nieuwe bezoekers te wijzen op de Engelstalige afdeling zodat ze optimaal kunnen genieten van hun via Linkdump aangeklikte link met Epibreren.
'
(Rottend Staal Online, 3-4-2004)

terug naar boven


DESALNIETTEMIN, DE MOOIE WOORDEN-ENQUÊTE

Den Haag - Uit onderzoek komt desalniettemin naar voren als het mooiste woord van het Nederlands. Waarom juist dat ouderwetse kantoortaalwoord? Marc van Oostendorp gaat dat na in het aprilnummer van Onze Taal. Een voorproefje van zijn artikel laat zich hier lezen. Deelnemen aan de nieuwe mooie woorden-enquête kan door op de 'mooie woorden-enquête' te klikken, en dan uw mooiste woorden aanvinken.

Het moiste woord dat te Epibreren bekend is, is 'voggewrikken', het traditionele gezelschapsspel met dode vogels en tennisrackets.
(Rottend Staal Online, 3-4-2004)

terug naar boven


GOED FOUT

Utrecht - Een paar weken terug heb ik voor het eerst van mijn leven een poëtische daad verricht waarvan je zou kunnen zeggen dat hij voor de eeuwigheid is. Om zeven uur 's ochtends (een dichter blijft niets bespaard) mocht ik een speciaal geschreven gedicht in de poer van een nieuw onderwijsgebouw in de Uithof laten zakken. Het ligt nu voor onbepaalde tijd bevroren in de tijd, in een stalen koker, die wordt omgeven door duizenden kilo's gewapend beton. Zo'n actie komt aardig in de richting van de eeuwigheid, alleen is eeuwigheid in dit geval ook vergetelheid; het gedicht zal immers pas weer te lezen zijn als het gebouw waarvoor het is geschreven, er niet meer is.

Er zijn dichters die overstuur raken van de gedachte dat er poëzie bestaat die niet voor de eeuwigheid is bedoeld. Ze vinden dat je tijdloze poëzie moet schrijven. Zulke dichters zullen dus nooit een auto in hun gedichten zullen laten voorkomen, of een computer, alleen maar onsterfelijke nachtegalen en muzen die rond een meiboom dansen. Dichters, kortom, van wie Jules Deelder zou zeggen dat ze een keer stevig in hun hol moeten worden genaaid door een paar sterke matrozen. Dichters die een ideaal koesteren dat al lang niet meer bestaat; de onvergankelijkheid van de kunst.

Nu worden er genoeg dichtbundels geschreven die het verdienen om nog eeuwen voort te leven, al was het maar in de universiteitsbibliotheek. Maar voordat je kunt voortleven in je werk, moet je als dichter toch eerst zelf dood. En als dat gebeurt, wordt je verse nagedachtenis genadeloos verkracht door de redacties van kranten, radio en televisie. Want Nederlandse media zijn zo knullig, dat overleden schrijvers en dichters al onsterfelijk belachelijk worden gemaakt voordat hun stoffelijk overschot de grond of de oven heeft gehaald.

Ik herinner me de dag dat het overlijden van W.F. Hermans bekend werd gemaakt. Die avond verraste Mart Smeets op de nationale televisie vriend en vijand door te melden dat hij Het zwaard van Damocles altijd een geweldig boek had gevonden. Dat is dan nog een begrijpelijke vergissing, maar over Ida Gerhardt wist het ANP postuum te melden dat zij de beroemde dichtregel: 'Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden' heeft geschreven (het is van Nel Benschop, die geloof ik nog net boven de aarde staat). Dan was er nog de bureauredactrice die in 2002 de uitgever van Gerrit Achterberg (1905-1962) en J.C. Bloem (1887-1966) opbelde om deze dichters uit te nodigen voor het spelletje Tien voor Taal.

Ik dacht dat het niet veel erger kon worden, totdat ik het NRC Handelsblad van afgelopen maandag zag. Waar een behoorlijke krant een bespreking van de vierentwintigste Nacht van de Poëzie plaatste, volstond het NRC met een paar foto's. In een onderschrift van vier regels stond de opmerkelijke mededeling dat vorige week zaterdag in Vredenburg onder anderen Jan Arends (1925-1974) en Cor Vaandrager (1935-1992) hadden opgetreden. Die fout is waarschijnlijk gemaakt omdat Mustafa Stitou, die wél voorlas (en goed ook, trouwens) hun namen liet vallen in een van zijn gedichten. De krant rectificeerde dat Arends en Vaandrager niet hadden voorgelezen, mede in verband met hun overlijden, maar dat Stitou gedichten van ze had voorgelezen. Dat was ook onjuist, want Stitou had alleen eigen werk voorgelezen. Een dag later werd de rectificatie gerectificeerd. Het zou me niets verbazen als de beeldschermen ten burele van NRC inmiddels vol met Tipp-Ex zitten. Misschien moet ik die krant maar snel opzeggen, voordat ze het hele bestaan van de poëzie in het algemeen hebben gerectificeerd.

Misschien had ik ook een NRC Handelsblad in die stalen koker moeten doen. Opdat de mensen van de toekomst weten dat het behoorlijk ingewikkelde tijden waren, zo aan het begin van dit millennium – met beroerde berichtgeving.
(Ingmar Heytze, Utrechts Nieuwsblad/Rottend Staal Online, 3-4-2004)

terug naar boven


HET WARE VERHAAL ACHTER DE AANSLAG OP VAN AARTSEN

Epibreren - Onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum heeft het ware verhaal achter de aanslag op Jozias van Aartsen achterhaalt. Ze had namelijk al weken contact met de vrouw op een der fora van www.gedicht.nu over haar verhouding met Van Aartsen.

Van Dalsum: Het was een tot waanzin gedreven minnares die op Van Aartsen inreed. De politicus weigerde de haar toekomende 750.000 euro om een nieuw bestaan mee op te bouwen in Zuid-Amerika. Dit zouden zij bespreken op 'hun' suite in Hotel Des Indes. De VVD-fractieleider had echter de portier instructies gegeven de vrouw niet meer binnen te laten. 'Het is uit,' wist een receptioniste te vertellen.'

Of de weigering van de Rottend Staalredactie liefdesgedichten van deze vrouw op te nemen een rol speelde bij de uitvoering van de aanslag heeft Van Dalsum helaas niet kunnen achterhalen. Van Dalsum: 'Dat weet ik niet. Wel schaamde ik me voor het lullige wagentje dat ze voor de aanslag gebruikte. Als advocate had ze toch tenminste een Jaguar S-Type kunnen besturen.

Overigens, en laat dat heel duidelijk zijn, ben ik geen voorstander van het platrijden van ex-minnaars. Ik geef ze liever een knietje en kijk dan uit naar een nieuwe, mede wegens de daardoor veroorzaakte onbruikbaarheid van de vorige.' (Rottend Staal Online, 2-4-2004)

terug naar boven


DICHTER WIL OP BRANDSTAPEL

Amsterdam/Epibreren - Om de pijn van teleurgestelde lezers na de debiele 1 aprilgrap te verzachten schreef onze medewerker Diana Ozon een verslag van de verschijning van De Dichter des Vaderlands in Barend & Van Dorp

Simon Vinkenoog zat bij Barend & Van Dorp bij aanvang er nogal gespannen bij voor zijn doen. Nadat hij 'zijn nieuws' had gemeld in de beginronde viel alle wereldse zwaarte van hem af. 'Mijn nieuws is niet nationaal, niet internationaal maar wereldwijd. Ik ben op het World Wide Web: WWW Simon Vinkenoog punt NL. Ik ben zeer content want ik hoef alleen maar content te typen. Mijn vrouw Edith bedient het technische gedeelte met niet zomaar een provider maar Xs4all.'

Hij werd door de presentatoren getemperd in zijn enthousiasme waar ik verwachtte dat de opsomming over de zegeningen van Internet zou eindigen in het noemen van Rottend Staal Online. Zover kwam het dus niet. Wel werd bevestigd wat de lezers hier al weten: 'Simon is ad interim Dichter Des Vaderlands.' 'Ad interim ad infinitum,' bezwoer Vinkenoog de sjamaan. Edith Ringnalda zat er glunderend op de achtergrond bij. Als voormalig theatervrouw heeft zij vast de hand gehad in de uiterlijke details van de goede tv-performance van Vinkenoog.

Hij las zijn gedicht over Koningin Juliana integraal voor. Daarbij ging hij staan. Gekleed in een Jomanda-blauw overhemd tegen de even blauwe achtergrond. De serene sfeer was compleet. Geen storende glimmende gezichten, glazen of borrelgarnituur in beeld. Het was mooi. Over de spiritualiteit die telkens weer in de verdomhoek wordt gedrukt kon Vinkenoog met Juliana meepraten. Hoewel hij haar niet persoonlijk had gekend wist hij te vermelden dat zij een marsman (niet te verwarren met de dichter) op haar paleis had uitgenodigd. De man die met Simon een lezing zou houden was naar eigen zeggen op Mars geweest. Daar wilde de vorstin meer van weten. Ze was in alles geïnteresseerd maar vooral in het vreedzame. De Dideva prees haar speech voor vrede in de Amerikaanse Senaat tijdens de Koude Oorlog.

De opgerakelde feitenkennis van Vinkenoog was weer fenomenaal. 'Je leeft te lang,' verzuchte Jan Mulder die duizelde van driekwarteeuw informatie. 'Ik hoop anders ook 94 te worden,' pareerde Vinkenoog. Alleen niet in een kelder begraven maar op de brandstapel in Ruigoord!' Ringnalda en Vinkenoog lachten bij het voorstel. Hij hield zijn nieuwste boek omhoog Goede Raad Is Vuur (uitg. Passage 2004). Daaruit las hij een gedicht voor van Hans Andreus. Weer werd het doodstil in de studio. Het was een heerlijke rustige avond ondanks de zalige herrie van de Stranglers met hun zwaar brommende versterkers. De verlichte sfeer werd verstekt door de medegast en domineeszoon Seth Gaaikema. Bekende Nederlanderkenner Cornald Maas bood tegenwicht en maakte er een gezellig avondje TV-Privé van. Of dat 'wereldberoemd-in-Nerlandschap' de aanleiding was of de wereldhouding van Juliana... De Dichter des Vaderlands mooiste uitspraak van de avond was: 'Nederlanders zijn de Chinezen van Europa. We zien er allemaal hetzelfde uit. Het barst van de onbegrijpelijke regeltjes. En onze politici zijn volstrekt incapabel.'

In Vinkenoog heeft het koninkrijk een perfecte hofnar die het volk een spiegel durft voor te houden. En van wie dat ook wordt verwacht als van geen ander. Van mij mag de man elke week op tv: als een moderne variant op de ouderwetse weeksluiter met filosofische overpeinzingen en de wijze lessen getrokken uit de leer van het gebeurde.
(Diana Ozon, Rottend Staal Online, 2-4-2004)

terug naar boven


INGEZONDEN MEDEDELING VAN VADERS FOKKE & SUKKE

Epibreren - Zojuist arriveerde ter redactie dit telexbericht van de vaders van Fokke & Sukke:

We willen u hartelijk danken voor uw reactie op de Fokke & Sukke-cartoon gisteren. U heeft ons een hart onder de riem gestoken. De massale reacties hebben de hoofdredactie van NRC Handelsblad blijkbaar doen besluiten om de cartoonreeks TOCH voort te zetten, want vanaf vandaag kunt u de avonturen van Fokke & Sukke weer als vanouds volgen op de Achterpagina van NRC Handelsblad en onze site www.foksuk.nl

Met vriendelijke groet,

Namens Reid, Geleijnse & Van Tol,

Jean-Marc van Tol

(Rottend Staal Online, 2-4-2004)

terug naar boven


EXCUSES VOOR 1 APRIL-GROLOVERLAST

Epibreren - Vanochtend berichtten we kortstondig over de verschijning van twee dichters in Barend & Van Dorp. Naar blijkt was onze informant in deze misleid door deze twee dichters die dachten een olijke 1 aprilgrol uit te halen. De redactie van Rottend Staal heeft gelukkig geen gevoel voor humor, dus het misleidende bericht is inmiddels verwijderd. (Rottend Staal Online, 2-4-2004)

terug naar boven


RARE JONGENS, DAAR BIJ HET NRC HANDELSBLAD:
EXIT FOKKE & SUKKE


Epibreren - De sympathieke vogels Fokke & Sukke, waarmee De Dichters uit Epibreren in 2001 tweemaal op tour geweest zijn, zijn de zoveelste slachtoffers van de onbetrouwbare NRC-hoofdredactie.
Op de website van de vogels is deze verklaring te lezen:

Fokke & Sukke naar het vernieuwde Parool

[2004-04-01] Vanaf vandaag zullen Fokke & Sukke niet meer op de Achterpagina van NRC Handelsblad verschijnen. In NRC wordt hierover een beknopte mededeling gedaan: "De hoofdredactie heeft besloten de cartoon "Fokke & Sukke" te beëindigen. Morgen zal het vertrek van cartoonisten Reid, Geleijnse & Van Tol op de achterpagina worden toegelicht."

Het rommelt al enige weken op de Achterpagina van NRC Handelsblad. Het plotselinge vertrek van vaste columnisten Hans Ree, Ileen Montijn en Max Pam heeft veel reacties van verontwaardigde lezers opgeroepen.

Reden om de rubrieken te beëindigen is de overweging van de hoofdredactie dat de Achterpagina toe is aan minder vaste stukken op vaste tijdstippen. Het is een pagina die het vooral van verrassing moet hebben.

Maar hieronder ligt een delicate kwestie. Hoe lang blijft een cartoon goed? Dat is het Geheim van de Hoofdredacteur, om niet te verzanden in generalisaties of clichés. Sommige auteurs blijven immers langer interessant dan andere. De cartoon, zegt het Stijlboek NRC Handelsblad, ,,is de enige bijdrage aan de krant die in keuze van onderwerp, gezichtspunt, stijl en mening een hoogst persoonlijk karakter heeft''. De hoofdredacteur bemoeit zich niet met de inhoud, maar kan wel bepalen wanneer het tijd is voor nieuwe stemmen, voor meer variatie op een pagina.

De geruchten gaan dat de populaire cartoonreeks wordt voortgezet in de nieuwe tabloid Het Parool. Reid, Geleijnse & Van Tol weigerden ieder commentaar.

   

Theo van Gogh heeft intussen, net als vele duizenden andere abonnees, zijn abonnement opgezegd, uit protest tegen het hoofdredactioneel beleid. Zijn opzeggingsbrief is te lezen op 'De Gezonde Roker'

Op Klokkenluideronline.nl een vernietigend artikel over NRC-hoofdredacteur Folkert Jensma, dat te Epibreren volledig onderschreven wordt.

Wel vroegen we ons af waarom het NRC Handelsblad zulke rare capriolen uithaalt met de presentatie van de namaak-Dichter des Vaderlands Ilja Pfeijffer. Bronnen te Leiden melden dat dit te verklaren valt uit de gemeenschappelijke achtergrond van Jensma en Pfeijffer. Beiden stammen uit het Leidse studentenblad Mare. Leidse studenten onder elkaar, het 'old boys-netwerk', etcetera.

Vandaar dat Rottend Staal de berichtgeving over de idiote Dichter des Vaderlandskandidatenpresentaties in het NRC staakt, omdat die één grote doorgestoken kaart vormen, gericht op de benoeming van Pfeijffer als Dideva 2005-2010. We hebben wel wat beters te doen dan meedoen aan dit zoveelste doorzichtige spelletje van Pfeijffer. (Rottend Staal Online, 2-4-2004)

terug naar boven


INTUSSEN, IN BELGIË: DE CLAUS-WEEK

St Job in 't Goor - Hoewel het volk hotst en klotst wegens de zestigste verjaardagen van Boerstoel, Boorsma, Deelder, 't Hart (Kees), Van Hooff, Jespers, Komrij, Korteweg, Lesaffer, Melissen, Min, Ouwens, Plomp, Soudijn, Tentije, Vogelaar (Jacques Firmin), Vroegindeweij en zwaal kan men natuurlijk vraagtekens bij deze premature feestvieringen zetten. Want wat is zestig jaar oud, vandaag de dag? Vroeger, toen alles beter was, vierde men de vijftigste en vijfenzeventigste verjaardagen uitgebreid en was er verder geen gedoe.

In Vlaanderen heeft men dat heel goed begrepen. Dus viert het tv-station Canvas uitgebreid de vijfenzeventigste verjaardag van Hugo Claus, middels de Claus-week. Niet alleen wordt de gevierd auteur ritueel in de week gezet, ook is er een hele week aandacht voor Claus op de buis. (Rottend Staal Online, 2-4-2004, met dank aan De Leeskamer)

terug naar boven


DOCTORAALSCRIPTIE OVER VINKENOOG EN DE BEATS
DICHTER DES VADERLANDS BIJNA ONLINE

Frotland - In februari 2000 rondde Maaike van der Spek haar studie Algemene Letteren af met de doctoraalscriptie 'Profeet in de polder' over de voorlopersrol van Dichter des Vaderlands Simon Vinkenoog en de Beat Generation voor de generatie van de jaren zestig.

Tijdens en na het schrijven van haar scrptie verzamelde ze een groot aantal links over deze onderwerpen. De scriptie en de links zijn terug te vinden op www.saarunlimited.tk - klik aldaar op 'beats'.

Zoals Vinkenoog afgelopen dinsdag in Barend & Van Dorp verkondigde: www.simonvinkenoog.nl is online. Computerapparatuur voor de Dichter des Vaderlands is inmiddels naar hewm onderweg en zal binnen enkele dagen geïnstalleerd worden. Voor het opzetten en onderhouden van www.simonvinkenoog.nl - waar nu slechts één gedicht op te vinden is is een team uit wereldstad Ruigoord opgestaan, dat Vinkenoog hierbij behulpzaam zal zijn.

De mysterieuze sponsor van zijn computer zal in deze dagen een persconferentie over de gulle gift geven. (Rottend Staal Online, 2-4-2004)


terug naar boven


LITERAIR WANDELEN

Antwerpen/Groningen - Het literair wandelen heeft een grote vlucht genomen. Zo schreef onze medewerker Arnold Jansen op de Haar onlangs Jan Cremer tot Herman Koch; een literaire wandeling voor literaire wandelfantaten die Arnhem willen aandoen en heeft uitgeverij 521 vele stadsbloemlezingen uitgebracht, die als gids kunnen dienen voor literaire wandelingen te Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Groningen en Antwerpen. Onze medewerkers Philip Hoorne en Henk van Zuiden stelden deze poëziewandelingen samen.

Nu kan er ook aan de hand van de Poëtisch Groningen en Poëtisch Utrecht-bloemlezingen die Coen Peppelenbos samenstelde aardig door deze twee plaatsen gebanjerd worden.

Ook Antwerpen kan men op meerdere manieren literair bewandelen. Naast de 521-wandeling kan men nu ook de voyeuristisch-literaire Willem Elsschot-wandeling maken, langs plaatsen waar de gevierd schrijver overspelig was.

Toch hebben al deze wandelingen één groot nadeel: ze zijn erg vermoeiend. Daarom is er vorige week een nieuwe literaire wandeling voor Groningen verschenen, in de bundel Radioactief van Bart FM Droog. Het gedicht 'CiboGa' speelt zich af over een lengte van negentig meter en volgt daarbij de contouren van de 17de eeuwse stadswal. Negentig meter, binnenkort ook op een voor de volle lengte in het plaveisel aangebrachte metaalstrook na te lezen.

Wie derhalve ontspannen literair wil wandelen reize naar Groningen Airport Eelde, neme de taxi naar het winkelcomplex op de kop van de Korreweg en wandele er op los! (Rottend Staal Online, 1-4-2004)


terug naar boven


HET VRIJE VOLK LEEFT VIRTUEEL VOORT

Epibreren - Gisteren werden we geattendeerd op het bestaan van hetvrijevolk.web-log.nl, een weblog onderhouden door ex-Vrije Volk-redacteur Frank van Dijl. Hij bericht ondermeer over de rectificatie van de rectificatie over het brekende nieuws dat Jan Arends en C.B. Vaandrager nog zouden leven, zoals het NRC Handelsblad ons onnozel volk wilde doen geloven. En passant merkt hij op dat op de tweede rectificatie eigenlijk nog een derde zou moeten volgen. (Rottend Staal Online, 1-4-2004)

terug naar bovenhet nieuws van nu
het nieuws van 16-3 t/m 31-3-2004
het nieuws van 1-3 t/m 15-3-2004
het nieuws van 22-2 t/m 29-2-2004
het nieuws van 20-2 t/m 21-2-2004
het nieuws van 19-2-2004
het nieuws van 16-2 t/m 18-2-2004
het nieuws van 14-2 t/m 15-2-2004
het nieuws van 12-2 t/m 13-2-2004
het nieuws van 10-2 t/m 11-2-2004
het nieuws van 7-2 t/m 9-2-2004
het nieuws van 4-2 t/m 6-2-2004
het nieuws van 30-1-2004 t/m 3-2-2004
het nieuws van 22-29 januari 2004
het nieuws van 15-21 januari 2004
het nieuws van 1-14 januari 2004
het nieuws van 22-31 december 2003 (c)
het nieuws van december 2003 (b)
het nieuws van december 2003 (a)
het nieuws van november 2003
het nieuws van oktober 2003
het nieuws van september 2003
het nieuws van augustus 2003
het nieuws van juli 2003
het nieuws van juni 2003
het nieuws van mei 2003
het nieuws van april 2003
het nieuws van maart 2003
het nieuws van februari 2003
het nieuws van januari 2003
het nieuws van december 2002
het nieuws van november 2002
het nieuws van oktober 2002
het nieuws van september 2002
het nieuws van augustus 2002
het nieuws van juli 2002
het nieuws van juni 2002
het nieuws van mei 2002
het nieuws van april 2002
het nieuws van maart 2002
het nieuws van februari 2002
het nieuws van januari 2002
het nieuws van december 2001
het nieuws van november 2001
het nieuws van oktober 2001
het nieuws van september 2001

het nieuws van augustus 2001
het nieuws van juli 2001
het nieuws van juni 2001
het nieuws van mei 2001
het nieuws van april 2001
het nieuws van maart 2001
het nieuws van februari en januari 2001
...en voor nog ouder nieuws: klik hier!
terug naar boven


© Rottend Staal Online 2004. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Installatie van hyperlinks

De installatie van hyperlinks naar de site is vrij en kan gebeuren zonder toestemming.
De pagina's van deze site mogen echter niet worden opgenomen in de pagina's van een andere site.