(klik hier voor verschijning van Rottend Staal in juiste vormgeving)


DE DIKKE KOMRIJ (28)

Epibreren - Ook gedichten van onze medewerker Tonnus Oosterhoff zullen in De Nederlandse poëzie van de 19e, 20e en 21e eeuw in 2000 en enige gedichten na te lezen zijn, waaronder een fluks aantal niet in eerdere edities afgedrukt.

(Rottend Staal Online, 14-12-2003)

terug naar bovenFIJNE PLUIM IN DE REET

Epibreren - Niets zo lekker als een vette pluim in de reet. Vandaar dat de voltallige redactie uiterst ingenomen was met deze pluim in Het Boekblad van 12-12-2003:

'de site www.epibreren.com is beste poëziesite van Nederland'

Onze pogingen om ook de beste poëziesite van de wereld te worden vorderen gestaag. Onze medewerker Willem Groenewegen heeft inmiddels de Rottend Staal-dichterspagina's A t/m G naar het Engels vertaald, biografiegewijs. (14/15-12-2003)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (27)

Epibreren - Inmiddels is het nieuws over De Nederlandse poëzie van de 19e, 20e en 21e eeuw in 2000 en enige gedichten ook tot Friesland doorgedrongen. Op de site van Omrop Fryslan was afgelopen vrijdag dit te lezen:

Soepboer yn nije 'Dikke Komrij'

Albertina Soepboer komt yn de nije 'Dikke Komrij'. Neist de Fryske skriuwster nimt Gerrit Komrij tal fan nije, jonge dichters op yn syn nije blomlêzing fan de poëzij. Under har in soad dy't yn Grins literêr aktyf binne.

vertaling: Albertina Soepboer komt in de nieuwe 'Dikke Komrij'. Naast de Friese schrijfster neemt Gerrit Komrij tal van nieuwe, jonge dichters op in zijn nieuwe bloemlezing van de poëzie. Onder hen veel die in Groningen literair actief zijn.

Jongste dichter dy't yn de poëzijbibel opnommen wudt is Quirien van Haelen (22). De fjirde edysje ferskynt 29 jannewaris op de Lanlike Gedichtedei. Fan eardere edysjes binne mear as 100.000 eksim-plaren ferkocht.

De fixatie van de media voor 'jonge' dichters is frappant te noemen. Het zou in dat verband grappig zijn als later blijkt dat Komrij een nog jongere dichter dan de 22-jarige Van Haelen (niet te verwarren met de bijna gelijknamige hardrockformatie) opgenomen heeft in zijn omvangrijke bloemlezing. Wat goed mogelijk is, want de namen van veel geselecteerde dichters zijn nog niet bekend.

Gezien de algehele vergrijzing is het eigenlijk veel interessanter te weten wie de oudste nog levende dichter wordt die met poëzie aan te treffen zal zijn in De Dikke Komrij. Te Epibreren gokt men op de 96-jarige Theun de Vries - niet opgenomen in de editie uit 1996.
(Rottend Staal Online, 14-12-2003)

terug naar boven


GERARD REVE VANDAAG 80 JAAR

Epibreren - Vandaag, maar ook het hele komende jaar, is Gerard Reve 80 jaar. Dat wordt middels radio-en tv-programma's uitvoerig gevierd, vandaag. Zie ook VPRO's Boeken-site
In Groningen middels kerkklokgebeier, nu.

Ter verhoging van de vreugd voor met name Iraakse Revefans is Saddam Hussein gisteravond door de Amerikaanse 4th Infantry Division en Raiders Brigade gearresteerd.

Op de site van het programma Het Roze Rijk is vandaag dit te lezen:

Gerard Reve op 80ste verjaardag thuis

'Zo is dan mijn bestaan niet anders dan een hunkerend voortstrompelen naar wie ik het meest begeer, hoezeer ik hem ook vrees: de Dood.' Aldus een notitie van Gerard Reve in zijn agenda op 7 september 1963, vlak voor zijn 40e verjaardag. Toch is de in Belgie wonende schrijver op 14 december 2003 tachtig jaar geworden.

Op verschillende manieren krijgt dit kroonjaar aandacht. Zo zal het NPS-programma 'Andere Tijden' dinsdag 16 december een speciale Reve-aflevering uitzenden. Reves ex-partners Teigetje & Woelrat dragen op de verjaardag zelf 's middags een speciale modeshow op aan hem op. Het spektakel vindt plaats in het Amsterdamse Hotel de l'Europe. In het tv-programma Nova zeiden 'de Jongens' zichzelf 'een beetje jarig' te voelen. Hoewel de schrijver lang geleden met hen brak, hopen de twee nog steeds op een verzoening.

Uitgeverij De Bezige Bij brengt ter gelegenheid van de verjaardag een dvd uit van een van de laatste optredens van Gerard Reve. De auteur werd gefilmd toen hij enkele jaren geleden op het Crossing Border-festival in Den Haag vrolijk en ontspannen een aantal eigen gedichten voorlas. Op de dvd is dat hele optreden te volgen. Het schijfje gaat vergezeld van een uitgave met gedichten, in het eigen handschrift van Reve in facsimile.

De Bezige Bij brengt ook Moeder en Zoon, over Reve's gang naar het katholicisme, en Oud en Eenzaam, allebei in paperback opnieuw uit. Verder staat een verzamelbundel van alle ooit gepubliceerde brieven op het punt van verschijnen. Joop Schafthuizen, met wie de burgerschrijver al bijna dertig jaar samen woont, verwacht dat de verjaardag thuis in Machelen zeer sober zal verlopen, gezien de broze conditie van de auteur. Het AVRO-programma Opium (Radio 1, 19 uur) kondigt een telefoongesprek aan met 'Matroos Vos', zoals Reve zijn levensgezel placht te noemen.

Reve en Schafthuizen leerden elkaar dertig jaar geleden kennen toen de volksschrijver nog in Weert woonde. Over die Limburgse jaren sprak NPS-journalist Bert Boelaars met Reves toenmalige huisgenoot Guus van Bladel.
Dit programma is online te beluisteren.

(Rottend Staal Online, 14-12-2003)

terug naar boven


ARJAN PETERS DOET OPROEP TOT BOYCOT NRC HANDELSBLAD

Amsterdam/Epibreren - Criticus Arjan Peters deed juist in het Avro-radioprogramma Opium een oproep om komende week het NRC Handelsblad noch te kopen noch te lezen.

Dit vanwege het jarenlange afkraken door het NRC van PC Hooftprijswinnaar Cees Nooteboom, waarover NRC-columniste Elsbeth Etty vandaag in het NRC uiterst hypocriet en opportunistisch schreef:

Hoe de Nederlandse literaire canon er precies uitziet, daarover zullen altijd verschillende meningen bestaan. Maar ik ken niet één inventarisatie van belangrijke Nederlandse schrijver[s] waarin Cees Nooteboom ontbreekt. Van deze zeventigjarige mag wel worden gezegd dat hij, die zoveel lauweren oogstte over de grenzen, onomstotelijk is gaan behoren tot de Oude Hollandse Meesters

Peters memoreerde bij zijn boycotoproep aan de Libris Literatuurprijsjury van 1999, toen de prijs- niet unaniem!- ging naar Harry Mulisch (De Procedure) en niet naar Cees Nooteboom (Allerzielen). Etty blokkeerde toen de prijstoekenning aan Nooteboom.


Peters' oproep kan op Groninger instemming rekenen. Afgelopen vrijdag drukte het NRC een paginagroot artikel af van Frank Westerman, in verband met de Russische schilderijententoonstelling in het Groninger Museum.
Dat artikel was een voorpublicatie uit Russisch landschap nu, een boek dat in deze dagen bij uitgeverij Passage te Groningen verschijnt. Wat de galbakken van het NRC Handelsblad onvermeld lieten.
(Rottend Staal Online, 13-12-2003)

terug naar boven

WINTERTUINKRANT VERSCHENEN

Nijmegen/Epibreren - Tussen kerst en oudjaar vindt zoals eerder gemeld het Wintertuinfestival editie Nijmegen plaats. Om precies te zijn van 26 t/m 30 december 2003.

Vandaar dat gisteren de speciale Wintertuinfestivalkrant 2003 is verschenen, om de sombere dagen tussen de 13de en 26ste te overbruggen. In deze handige krant allerhande nieuw, nooit eerder verschenen en speciaal voor de Wintertuin geschreven bijdragen van onze medewerkers Tsead Bruinja, Maarten Das, Bart FM Droog, Piet Gerbrandy, Erik Jan Harmens, Peter Holvoet-Hanssen, Tjitske Jansen, Adriaan Jaeggi, Albertina Soepboer en bijna ook Tjitse Hofman - die evenwel zijn speciaal voor het festival geschreven gedicht 'Transformer' al in zijn november 2003 verschenen bundel Roodvocht publiceerde, dus zijn bijdrage valt niet meer binnen de categorie 'nieuw en nooit eerder verschenen'.

Maar ook nieuw werk van dichters die (nog) niet tot onze medewerkers behoren is in de festivalkrant te lezen: bijvoorbeeld van H.H. ter Balkt, Saskia de Coster, F. van Dixhoorn, Esther Gerritsen, Astrid Lampe, K. Michel en Ilja Pfeijffer.

De krant is gelardeerd met prachtige foto's, waarbij helaas is weggevallen wie wie is. Derhsalve, op de voorpagina: Marike Ooms (uit Arnhem, evenwel werkzaam bij het sympathieke Nijmeegse huis aan huis weekblad 'De Brug')
Op pagina 2, van links naar rechts en van boven naar beneden: Tjitske Jansen, Tsead Bruinja en Robin Gerritsen, tweede rij Jos Lenkens en Marjan Stoop.
Pagina 3: Ann Demeester (directeur W139 A'dam)
Pagina 4: Tjitse Hofman.
Pagina 5: Maaike Langen
Pagina 6: Annika Slot
Pagina 7: Bart FM Droog
Pagina 8: Dieuwer van Bemmelen
Pagina 9: Jan Klug
Pagina 10: William Willems
Pagina 11: Natascha Weegels
Pagina 12: Hanne van der Woude, Niek Das (Blossum, Kamov.tv)
Pagina 13: Martin Fondse, Tanja van Susteren
Pagina 14: Maarten Das
Pagina 15: Ari Marin Tazelaar
Pagina 16: Monique Warnier
Pagina 17: Frank Tazelaar
Pagina 18: Lieze Marieze Tazelaar
Pagina 19: Erik Jan Harmens
Pagina 20: Maike Fleuren
Pagina 21: Rick de Leeuw
Pagina 22: Bob Geurts van Kessel
Pagina 23: Maayke Klein Bussink (Blossum)

(Rottend Staal Online, 13-12-2003)

terug naar boven

PALESTIJNSE DICHTERES FADWA TOUQAN OVERLEDEN

Nablus (ANP) - De in de Arabische wereld zeer populaire Palestijnse dichteres Fadwa Touqan is vrijdag op 86-jarige leeftijd overleden. Dat deelde haar familie zaterdag mee. Ze overleed in haar geboortestad Nablus aan de gevolgen van een beroerte.

De thema's die Touqan in haar gedichten besprak liepen uiteen van de liefde tot het Palestijnse verzet tegen de Israëlische bezetting. De Palestijnse leider Arafat heeft de nabestaanden zaterdag gecondoleerd in een advertentie in verscheidene Palestijnse kranten. (Rottend Staal Online, 13-12-2003)

terug naar boven


QUIRIEN VAN HAELEN POPULAIR BIJ OMROEPEN (DE DIKKE KOMRIJ 26)

Epibreren/Haelen - Onze 22-jarige medewerker Quirien van Haelen, tot dusverre de jongste dichter waarvan opname in De Dikke Komrij bekend is, wat hem uiterst populair bij de media maakt, zal vanavond in het Avro-radioprogramma Opium vertellen over het wat en het hoe, tussen 19.00 en 20.00 uur, live op Radio 1 vanuit Studio Desmet aan de Plantage Middenlaan 4 te Amsterdam.

Curieus genoeg omschrijft de Opium-redactie hem als volgt: 'Quirien van Haelen (22) is misschien wel de jongste dichter die ooit in een bloemlezing werd opgenomen. Die eer is hem ten deel gevallen toen afgelopen week bekend werd gemaakt welke dichters zijn opgenomen in de nieuwste poëziebijbel van Gerrit Komrij.'

Over de vraag die de Opiumredactie stelt kan men duidelijk zijn: nee, Van Haelen is niet de jongste dichter die ooit in een bloemlezing werd opgenomen. Onze medewerker Louis Th. Lehmann werd op 19-jarige leeftijd in 1939 al tweemaal gebloemleesd: in Dichters van dezen tijd (13de druk) en in In aanbouw, waarin overigens een prachtige jeugdfoto van hem staat - we weten het nog goed.

En ook onze medewerker Tjitske Mussche was 19 toen voor het eerst verzen van haar in bloemlezingen werden opgenomen: in Vanuit de lucht en Hier lonkt een spiegel, beide uit 2001.

Voor wie na vanavond nog geen genoeg heeft gekregen van Van Haelen: op maandag 15 december is hij te zien in het Vara-tv programma Het Jongeren Lagerhuis. Waar hij eerst wordt geïnterviewd door Bach-liefhebber Paul Witteman, waarna hij de beste debater mag uitroepen. Zal hij gaan letten op argumenten, presentatie, humor, of toch maar gewoon op uiterlijk?

(Rottend Staal Online, 13-12-2003)

terug naar boven


RUMOER ROND ROUWGEDICHT

Hoogezand - Sylvia Elderman (24) uit Hoogezand schreef afgelopen zomer het gedichtje 'Vlinder' voor haar nichtje Vera, dat tijdens noodweer op een camping in Frankrijk om het leven was gekomen. Het stukje poëzie, met daaronder 'Van Sylvia', verscheen enkele dagen later in een rouwadvertentie in hetr Dagblad van het Noorden.

Tot haar stomme verbazing kwam Elderman het gedichtje het afgelopen weekeinde opnieuw in een overlijdensadvertentie tegen. Dit keer ging het om een 75-jarige vrouw. Niet de Hoogezandster zelf, maar Toon Hermans zou de auteur van het gedicht zijn.

'Ik was verbijsterd,' aldus Elderman. 'Ik had 'Vlinder' speciaal voor mijn nichtje geschreven, het paste helemaal bij haar.'

Een paar dagen na de begrafenis van de bejaarde vrouw besloot ze navraag te doen bij het correspondentieadres dat onder de advertentie stond. 'De mevrouw die ik aan de lijn kreeg, was bijzonder aardig en vertelde mij dat ze het gedichtje had gekregen van een lokale vrouwenvereniging. Waar en wanneer de auteurswisseling heeft plaatsgevonden, is echter niet meer te achterhalen,' aldus Elderman.

Uitgeverij De Fontein in Baarn, uitgever van het werk van Hermans, kon vrijdag geen duidelijkheid geven. 'Er is zóveel van Hermans verschenen. Het is nauwelijks te achterhalen of het desbetreffende gedicht van hem is of niet'', aldus een woordvoerster.

Te Epibreren is aan de stamtafel van Hotel Hel de theorie ontstaan dat één van de vele beheerders van rouwgedichtensites het versje van Sylvia Elderman op zijn of haar site gezet heeft, en daarbij wellicht 'Toon Hermans' toegevoegd heeft, ter verhoging van de 'waarde'. Via google is het vers echter niet te traceren.

Dit is Sylvia's oorspronkelijke vers:

Er zit een vlinder op mijn hand.
In mijn ogen blinkt een traan.
Opeens verandert zij van stand.
Vliegt ver van mij vandaan.
Sierlijk en vol kleuren vliegt zij
richting de zon.
Ik wou dat zij nog even
blijven kon.

In de aan Toon Hermans toegeschreven versie zijn de laatste twee regels versmolten tot één.
(Dagblad van het Noorden/ANP/Rottend Staal Online, 13-12-2003)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (25)

Amsterdam/Epibreren - Onze medewerker Menno Wigman bericht dat hij, het wachten inmiddels wat moe, zijn uitgever Bert Bakker aanschreef (dezelfde uitgever als die van Komrij's bloemlezing) en te horen kreeg dat er zeven gedichten van hem zullen worden opgenomen in De Nederlandse poëzie van de 19e, 20e en 21e eeuw in 2000 en enige gedichten.

Op 3 december berichtten we al over zijn opname in De Dikke Komrij. Het aantal gedichten was daarbij echter onvermeld gebleven.
(Rottend Staal Online, 12-12-2003)

terug naar boven


KEIKO OVERLEDEN

Oslo/Epibreren - De orka Keiko, ster uit de film 'Free Willy', is vrijdag bezweken aan een plotseling opgekomen longonsteking. Dit hebben zijn verzorgers zaterdag meegedeeld, zo meldde de Noorse krant Dagbladet.

Keiko, die sinds ruim een jaar in de Noorse Taknesfjord leefde, is 27 jaar geworden. Keiko's verzorgers zeiden dat het dier niet meer te redden was omdat de ziekte zo plotseling optrad en de toestand van het dier snel verslechterde. Enkele uren nadat de verzorgers hadden opgemerkt dat Keiko lusteloos leek en geen trek in voer had, stierf hij.

In september 2002 (zie Rottend Staal Online van 3-9-2002) verbleef Keiko enige tijd - en niet tot ieders vreugd - in de Schelpwijkbaai aan de westkant van Epibreren. De tien meter lange walvis speelde daar met kinderen en liet hen op zijn rug zitten.

Keiko, die anderhalf jaar geleden na een lange periode van gevangenschap begon aan een leven in het wild, was de ster in drie 'Free Willy'-films, waarin een jongetje vriendschap sluit met een orka en hem aanmoedigt over de muur van een aquarium te springen en van de vrijheid in de oceaan te genieten.

Keiko werd bij IJsland gevangen genomen toen hij twee jaar was. Hij vertoonde bijna twintig jaar kunstjes in amusementsparken in Canada en Mexico. In 1998 werd hij bevrijd uit zijn benarde omstandigheden in Mexico en naar IJsland teruggebracht, nadat mensen die hem in de film 'Free Willy' uit 1993 hadden gezien, een campagne voor zijn vrijlating waren begonnen. (ANP/Rottend Staal Online, 13-12-2003)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (24)

Utrecht/Epibreren - Chrétien Breukers, zelf ook opgenomen in De Nederlandse poëzie van de 19e, 20e en 21e eeuw in 2000 en enige gedichten bericht dat tevens werk van wijlen Jan Kostwinder in deze bloemlezing te traceren zal zijn.

Van Kostwinder (1960-2001) verscheen postuum de bundel Alles is er nog. Verzamelde gedichten bij
uitgeverij Thomas Rap te Amsterdam, 2003. Samenstellers van dit boek waren Breukers en Hein Aalders
. (Rottend Staal Online, 12-12-2003)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (23)

Epibreren - Uit de telex ratelde juist een bericht van dichter Nanne Nauta: 'Met vrolijke verbijstering vernomen dat uit mijn boekje, uitgegeven in eigen beheer, ook een gedicht is geselecteerd' [voor De Dikke Komrij - red.].

Het boekje waaruit onze medewerker Gerrit Komrij geplukt heeft is Het Eerste Huis, Sonnetten uit Utrecht, in eigen beheer uitgebracht bij uitgeverij Cru te Utrecht in 1999.

Nanne Nauta, die als 616de dichter het overzicht van landelijk actieve dichters zal gaan bevolken, woont en werkt te Utrecht en dateert van 1959.
(Rottend Staal Online, 12-12-2003)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (22)

Amsterdam/Epibreren - Uitgever Henrik Barends van uitgeverij Voetnoot maakt bekend dat naast gedichten van Bart Brey ook vijf gedichten van Arthur Lava in de De Nederlandse poëzie van de 19e, 20e en 21e eeuw in 2000 en enige gedichten worden opgenomen.


Om aan de grote vraag naar informatie over de nieuwe editie van De Dikke Komrij optimaal te voldoen, is er een aparte pagina voor deze bloemlezing geopend: http://www.epibreren.com/rs/nederlandsepoezie.html

Deze pagina zal bij elk nieuw nieuws ge-update worden. Ook recensies, signaleringen e.d. zullen er zoveel mogelijk op vermeld worden.
(Rottend Staal Online, 12-12-2003)

terug naar boven
DE DIKKE KOMRIJ (21)

Amsterdam/Epibreren - Woordvoerder Joris van Groningen van uitgeverij Perdu bericht dat werk van de Perdu-dichters Chrétien Breukers en Willem de Geus wordt opgenomen in de De Nederlandse poëzie van de 19e, 20e en 21e eeuw in 2000 en enige gedichten. Van elk één vers.
(Rottend Staal Online, 12-12-2003)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (20)

Dalfsen/Epibreren - Onze medewerker Lenze L. Bouwers bericht dat drie sonnetten van hem worden opgenomen in de De Nederlandse poëzie van de 19e, 20e en 21e eeuw in 2000 en enige gedichten. Bouwers is hiermee de eerste dichter uit het Queridopoëziefonds waarvan opname bekend is.
In de vorige editie van De Dikke Komrij was één rondeel van onze medewerker opgenomen.
(Rottend Staal Online, 12-12-2003)

terug naar boven


LANDELIJKE DAKLOZENDAG

Utrecht - Vandaag is het een van de drie Landelijke Daklozendagen. Vandaar dat alle landelijke daklozen vandaag naar het gezellige Leidsche Rijn vertrokken zijn, waar van 14.00 tot 22.00 uur in 't Groene Sticht, Harrewijnstraat 47, de Landelijke Daklozendag gevierd wordt. Onze medewerkers Maarten van Roozendaal (met Egon Kracht) Ruben van Gogh, Tjitske Jansen en Vrouwkje Tuinman geven er optredens en workshops en leiden een poetry slam met dakloze dichters en schrijvers. (Rottend Staal Online, 12-12-2003)

terug naar boven


EEN WILDE RUS VINDT RUST

Tulsa (Okl, VS) - Gisteren bracht de New York Times een aardig portret van de Russische dichter Yevgeny Yevtushenko, die momenteel aan de University of Tulsa werkzaam is. (Places for writers/Rottend Staal Online, 12-12-2003)

terug naar bovenDE DIKKE KOMRIJ (19)

Amsterdam/Epibreren - De butler van Bart Brey deelde ons mee dat ook gedichten van de heer Brey in de De Nederlandse poëzie van de 19e, 20e en 21e eeuw in 2000 en enige gedichten na te lezen zijn, en wel drie stuks. Het ISBN schijnt overigens 9035123352 te zijn, vertelde de butler nog, alvorens de telefoonverbinding te verbreken.

In de vorige editie stond al het gedicht 'Nu de doos leeg is'. Deze wordt aangevuld met 'Mijn woorden zijn van hout' en 'Symbiose'.
(Rottend Staal Online, 11-12-2003)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (18)

Amsterdam - Ook gedichten van onze medewerker Erik Lindner verschijnen in de op 29 januari 2004 te verschijnen overzichtsbloemlezing van onze medewerker Gerrit Komrij. Van Lindner zijn twee verzen geselecteerd; één uit zijn debuutbundel die verscheen bij Perdu, en één uit zijn tweede bundel die bij de Bezige Bij uitkwam.

Lindner is hiermee de derde dichter uit het Bezige Bij/Thomas Rappoëziefonds waarvan opname bekend is. Eerder berichtten we al over de bijdragen van onze medewerkers Job Degenaar en Louis Th. Lehmann. (Rottend Staal Online, 11-12-2003)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (17)

Amsterdam/Epibreren - Zegsvrouwe Elsbeth Louis van uitgeverij de Harmonie deelt mee dat gedichten van Erik Bindervoet, Lernert Engelberts, Jacob Groot, Elma van Haren, Judith Herzberg, Francie van den Hurk, Marcel Koopman, Hans Tentije, Theo Verhaar én Elly de Waard in de
De Nederlandse poëzie van de 19e, 20e en 21e eeuw in 2000 en enige gedichten
worden opgenomen.

Het grootste nieuws van dit bericht is de opname van twee werken van De Waard. In eerdere edities van De Dikke Komrij waren geen gedichten van haar opgenomen. De gebloemleesde gedichten van De Waard zijn 'Ik zag het als mijn opdracht' uit Anderling en 'Als ik niet aan je denk of raak' uit Zestig (Rottend Staal Online, 11-12-2003)

terug naar bovenVANAVOND IN DE AVONDEN

Hilversum/Epibreren - Het VPRO-programma De Avonden zendt vanavond na tienen een interessant gesprek uit met dichter/biograaf Karel Wasch, liefhebber van de orale traditie in de poëzie. Met bijzondere opnamen van Dylan Thomas en Jack Keraouc die Wasch beschouwt als de voorlopers van de steeds populairder wordende poetry-slams.

En tegen elf uur draagt onze medewerker F. Starik in 'De Levende Dichters Almanak' zijn antioranjegeboortegedicht voor. (Rottend Staal Online, 11-12-2003)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (16)

Amsterdam/Epibreren - Adriaan Krabbendam van uitgeverij Vassallucci maakt bekend dat ook één poëem van onze medewerker Hanz Mirck, één van Fouad Laroui, twee van Jos Versteegen en vier van Mustafa Stitou worden opgenomen in de
De Nederlandse poëzie van de 19e, 20e en 21e eeuw in 2000 en enige gedichten
. (Rottend Staal Online, 11-12-2003)

terug naar bovenBUNDEL MET ORANJEGEBOORTEGEDICHTEN VERSCHENEN

Breda - BN/De Stem berichtte gisteren over
Lief Koninklijk Hoogheidje. Vorstelijke geboorteversjes, een bundel met 'rijmelarijen' van Miep Diekmann, Karel Eykman, Wieteke van Dort, Paul van Loon en vele andere, minder bekende, kinderboekenschrijvers die dinsdag door Uitgeverij De Fontein op de markt is gebracht.

Zestig aan de geboorte van Catharina-Amalia gewijde versjes zijn in deze bloemlezing opgenomen. Een deel van de opbrengst van de verkoop van het oranje boekwerkje gaat naar Unicef. Ambassadeur Paul van Vliet van Unicef schreef het voorwoord. De meeste versjes zijn zeer koningsgezind. Zoals dat van Bobje Goudsmit:

Dag vlinder met je vlugge vleugels,
kun je wat doen voor mij vandaag?
Wil je met mijn gelukswens vliegen
naar oma Bea in Den Haag?


Het heeft er de schijn van dat De Fontein het concept van de bundel, inclusief het geven van een deel van de opbrengst aan een goed doel, gekopieerd heeft van uitgeverij Passage. Die na de dood van Prins Claus met In Memoriam Prins Claus. Gedichten. kwam. (Rottend Staal Online, 11-12-2003)

terug naar boven


POETRY MAGAZINE IN PROBLEMEN DOOR POENOVERVLOED

New York - Vorig jaar ontving het Amerikaanse poëzietijdschrift Poetry Magazine 100 miljoen dollar van de stinkend rijke poëzieliefhebster Ruth E. Lilly. Het was de grootste donatie ooit aan een literaire instellingen gegeven.

Na de bekendmaking van de donatie werd het blad overspoeld door aanbiedingen van onroerend goedhandelaren en beleggers. Een groep geheten 'America Scores', die literatuur middels voetbal promoot (?) bood zelfs aan om een 'joint venture' aan te gaan.

Om maar te zwijgen van de vele financiële ondersteuningsaanvragen, waarmee armlastige dichters het blad overstelpten. 'Ik denk dat drie- of vierhonderdduizend ons wel uitkomst zal bieden' grapte David Bottoms, de 'poet laureate' van de staat Georgia, in een brief. 'Waar zijn vrienden anders voor?'

'We kregen veel nieuwe vrienden', vertelde Stephen Young, de programmadirecteur van het blad. Maar ook vijanden en problemen hoopten zich op na het ontvangen van de 100 miljoen dollar.

Poetry Magazine is momenteel verwikkeld in een rechtszaak met een bank, wegens beschuldingen van financieel mismanagement. Joseph Parisi, de afgelopen twintig jaar redacteur, vertrok deze zomer na conflict op conflict met de nieuwe assertieve raad van bestuur. En andere poëzieactivisten klagen dat Poetry Magazine te veel invloed heeft en het creatieve klimaat verziekt.

De Wall Street Journal berichtte er maandag over, in dit artikel. (Rottend Staal Online, 11-12-2003)

terug naar boven


VAN HAELEN OP DE BUIS (2)

Epibreren - Onze medewerker Quirien van Haelen was gisteravond niet alleen te gast in 'Vara laat', maar ook in het Vara-vooravondprogramma 'Papaul', met Paul de Leeuw. Die uitzending wordt vanmiddag om 13.13 uur op Nederland 3 herhaald. (Rottend Staal Online, 11-12-2003)

terug naar boven


QUIRIEN VAN HAELEN OP DE BUIS

Epibreren - Hoewel men op het eiland niet van humor houdt, besloot men in de gelagkamer van Hotel Hel toch naar actueel amusement te kijken, na het horen van het bericht dat in het tv-programma 'Vara laat' een poëziegerelateerd item te zien zou zijn.

Om 23.10 uur zette uitbater Henk Smit Nederland 3 aan, waardoor de stamgasten direct geconfronteerd werden met onze medewerker Quirien van Haelen, die zijn voor De Dikke Komrij uitverkoren halve sonnet voordroeg ( niet een heel gedicht, zoals hij heel trots aan de Volkskrant verklaarde):

CÔTE D'AZUR

Brigitte, Verona, Eva, Kim, Marieke
Aurora, Mäde, Tina, Claire, Yvon
Yolanda, Nina, Daisy, Sue, Manon
Martine, Lilly, Nancy, Annemieke

Justine, Maria, Ankie, Lindsay, Lieke
Adèle, Judith, Vera, Ann, Marjon
Yvette, DeniseHet volgend jaar een busreis naar Lloret
Wellicht haal ik daar wél een heel sonnet

Hierna volgde een kort gesprek tussen onze medewerker en presentatrice Claudia de Breij. Van Haelen, gevraagd naar wat hij van onze medewerker Gerrit Komrij's antioranjegeboortegedicht vond, zei dat hij bij het lezen van de eerste regels dacht 'wat is dit', maar het eind als 'ijzersterk' beschouwde.
Vervolgens werd er even gebabbeld over poetry slams, bij beelden van onze medewerker Sieger M. Geertsma (ook in De Dikke Komrij) uit de documentaire 'Slammers'. Waarna Van Haelen zijn 'Heavy Metal'-gedicht voordroeg.

Op de site van Vara laat zal na vanavond het programma online te bekijken zijn.
(Rottend Staal Online, 10-12-2003)

terug naar boven


BILATERAAL ANTIKONINKLIJKE GEBOORTENGEDICHT

Wevelgem - Onze medewerker Philip Hoorne heeft hedenmiddag in zijn kasteel een uniek bilateraal antikoninklijk geboortegedicht geschreven, dat als teken van de internationale vriendschap en ter verbetering van de Belgisch-Nederlandse relaties is toegevoegd aan de antioranjegeboortengedichtenpagina.

Het wachten is nu op het eerste gedicht waarin ook nog recente 'koninklijke' geboortes binnen het Groothertogdom Luxemburg verwerkt zijn. Welingelichte bronnen aan het Luxemburgse hof melden dat troonopvolger Guillaume (1981) onlangs zijn eerste zaadlozing heeft volbracht. Dit in het bijzijn van zijn vader, groothertog Henri, naar oud-Luxemburgs gebruik.

Luxemburgse dichters hopen derhalve op een spoedige voortplanting van de de groothertogelijke familie, om niet achter te blijven bij de poëzieontwikkelingen in de andere twee Beneluxlanden.

Ondertussen spreken diverse sites in Nederland en België schande van de antioranjegeboortengedichten.
(Rottend Staal Online, 10-12-2003)

terug naar boven
DE DIKKE KOMRIJ (15)

Amsterdam/Epibreren - Ook gedichten van Rudy Kousbroek zijn in de
De Nederlandse poëzie van de 19e, 20e en 21e eeuw in 2000 en enige gedichten
van onze medewerker Gerrit Komrij na te lezen, meldt Laurens Ubbink van uitgeverij Augustus. Waarmee alle gebloemleesde dichters uit het poëziefonds van deze uitgeverij bekend zijn: al eerder berichtten we over de keus uit het werk van onze medewerker en Augustusdichter René Puthaar. (Rottend Staal Online, 10-12-2003)

terug naar boven


P.C. HOOFTPRIJS 2004 VOOR CEES NOOTEBOOM

Amsterdam (ANP) - De internationaal meest befaamde Nederlandse schrijver Cees Nooteboom krijgt de P.C. Hooftprijs 2004. Dat heeft het bestuur van de Stichting P.C. Hooftprijs voor Letterkunde in Den Haag woensdag bekendgemaakt.

Hij ontvangt de prijs op 21 mei 2004, op de sterfdag van de onlangs overleden dichter P.C. Hooft, in het Letterkundig Museum in Den Haag. De jury stelt in zijn rapport dat het prozawerk van Cees Nooteboom wat betreft literaire zeggingskracht, reikwijdte en oorspronkelijkheid tot het beste behoort wat de afgelopen vijftig jaar in Nederland is voortgebracht.

Nooteboom - voor de massa vooral bekend van het verfilmde boek Rituelen - debuteerde in 1955 met Philip en de anderen. Naast zijn romans is hij ook bekend als dichter en schrijver van reisverhalen, zoals Berlijnse notities (1990) en De omweg naar Santiago (1992). Zijn werk is in twintig talen vertaald, maar vooral bekend in Duitsland en Spanje, waar hij ook een woning heeft. (Rottend Staal Online, 10-12-2003)

terug naar bovenVANAVOND OP RADIO 4

Utrecht/Hilversum - Vanavond zijn in het programma 'Luna Express', van 23.00 tot 24.00 uur op Radio 4, ondermeer stukken van de cd Poëtica te beluisteren. Onze medewerker Kees Wennekendonk componeerde de muziek op deze cd op gedichten van onze medewerker Ingmar Heytze. (Rottend Staal Online, 10-12-2003)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (14)

Epibreren/Amsterdam - Nader nieuws is binnengekomen over dichters van wie werken in
De Nederlandse poëzie van de 19e, 20e en 21e eeuw in 2000 en enige gedichten
belanden.

Uitgeverij Contact bericht dat onze medewerkers Wouter Godijn en Norbert De Beule, Dimitri Verhulst, Hans Kloos en Nachoem M. Wijnberg tot de gebloemleesden behoren.

Onze medewerker Mark Boog, momenteel Cossee-dichter, bericht dat vier van zijn poëmen uit z'n eerste bundel worden opgenomen in De Dikke Komrij.

En in de Volkskrant van vandaag bericht John Schoorl op de voorpagina over de anthologie. Hij meldt dat ook onze medewerker Rick de Leeuw en Huub van der Lubbbe tot de geanthologiseerden behoren.
(Rottend Staal Online, 10-12-2003)

terug naar bovenVOLGENDE UPDATE: WOENSDAG 10-12-2003

Epibreren - De volgende update van de Rottend Staal Online zal niet voor woensdagmiddag 10-12-2003, 15.00 uur verschijnen, wegens optreedverplichtingen te Hamburg.
(Rottend Staal Online, 9-12-2003)

terug naar boven


ARME ROTTERDAMMERS

Epibreren/ANP - Je zal maar een reiziger te Rotterdam zijn en gebruik willen maken van de metro, aanstaande vrijdag. Nietsvermoedend stap je een van de tunnels binnen, en plots galmt het je van alle kanten tegemoet: sonnetten van Shakespeare, voorgedragen door burgemeester Opstelten, dominee Hans Visser, columniste Carrie of schrijver Marcel Möring.

Geheel los van het feit dat openbaar vervoer-gebruikers allerminst zitten te wachten op door slechte geluidsinstallaties vervormde poëmen, is het te debiel voor woorden dat men voor dit project geen beroep doet op de vele Rotterdamse dichters, die tenminste nog enige scholing hebben op voordraaggebied.

De sonnetten worden voorgedragen in het kader van de familievoorstelling De Twaalfde Nacht die het RO theater en het Vlaamse theatergezelschap Laika vanaf 17 december spelen in de Rotterdamse Schouwburg. Het RO theater wil de taal en poëzie van Shakespeare toegankelijk maken voor het Rotterdamse publiek.

De liefdespoëzie van Shakespeare moet die vrijdag om 12.00 uur behalve op de de metrostations te Rotterdam ook via Radio Rijnmond beluisterd worden.

En dan maar klagen over de gebedsoproepen die vanuit de minaretten de getergde Rotterdammers in de oren klinken. Wat een mafkezen, daar in de Maasstad. (Rottend Staal Online, 9-12-2003)

terug naar boven


ANTIORANJEGEBOORTENGEDICHTENPAGINA

Epibreren - Om het verbod op geboortengedichten te omzeilen heeft op instigatie van De Dichter des Vaderlands de sluwe zakenman Martinus Drijffhout de pagina Antioranjegeboortengedichten geopend, op vier mijlen buitengaats.
(Rottend Staal Online, 9-12-2003)

terug naar boven


MEDEWERKER ZOEKT WOONRUIMTE

Amsterdam/Utrecht - Onze medewerker Tjitske Jansen zoekt met spoed woonruimte in Amsterdam of Utrecht. Haar uitgever Joost Nijsen van Uitgeverij Podium stelt tien boeken uit het fonds beschikbaar voor de gouden tipgever. Die tips kunnen naar post@uitgeverijpodium.nl

Jansen is bereid een redelijke vergoeding te betalen, maar gezien haar lengte dient de woonruimte wel aan de riante kant te zijn. (Rottend Staal Online, 9-12-2003)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (13)

Marseille - Ook vijf gedichten van onze medewerker René Puthaar zullen na te lezen zijn in
De Nederlandse poëzie van de 19e, 20e en 21e eeuw in 2000 en enige gedichten
van onze medewerker Gerrit Komrij, zo deelt een woordvoerder van deze dichter in ballingschap ons mee.
Puthaar is hiermee de eerste dichter uit het Augustuspoëziefonds en de derde dichter uit het Meulenhoffpoëziefonds waarvan opname bekend is.

Zijn woordvoerder deelt verder mee dat de familie Puthaar ongedeerd de overstromingen te Frankrijk doorstaan heeft. (Rottend Staal Online, 9-12-2003)

terug naar boven


KOMRIJ IN NOVA (2)

Epibreren - Bij het checken van de link naar Nova ontdekte onze dienstdoend redacteur tot zijn verbijstering een foto van Komrij, genomen tijdens de Poëziemarathon 2001 door de Groninger fotograaf Henk Veenstra, en gepubliceerd op enerzijds de site van de Poëziemarathon en anderzijds op Rottend Staal, op de Gerrit Komrij-pagina.

De verbijstering van de redacteur ontstond omdat op de Nova-site overduidelijk het copyright van Henk Veenstra geschonden wordt. En omdat een deel van de informatie rechtstreeks van de Rottend Staal-pagina gekopieerd is, zonder enige vorm van bronvermelding of doorlinking.

Nova is inmiddels gemaand de gewraakte foto en de teksten of van de website te verwijderen, of te voorzien van een adequate bronvermelding.

De kwestie is inmiddels opgelost; de foto is verdwenen en de bron is vermeld.
(Rottend Staal Online, 8/9-12-2003)

terug naar bovenKOMRIJ IN NOVA


Hilversum - Vanavond tussen 22.20 en 23.10 uur leest onze medewerker Gerrit Komrij zijn nieuwe Vaderlandsdichterlijke gedicht live in Nova voor, op Nederland 3. Het gedicht, 'Oranjekindje', dat vandaag in het NRC Handelsblad werd afgedrukt, eindigt met de regels:

'Als dichter moet ik nu mijn zegje doen.
Welaan, ik geef het kind een dikke zoen
En zeg u dit: als uw gejuich oprecht is,

Zorg dat het kind een leven krijgt dat echt is,
Gun het een stem, een hart, een eigen pad -
En schop de monarchie onder haar gat.'

Het programma is na de uitzending online terug te bekijken. (Rottend Staal Online, 8-12-2003)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (12)

Epibreren/Haarlem - Al eerder berichtten we dat twee gedichten van onze medewerker F. Starik worden opgenomen in
De Nederlandse poëzie van de 19e, 20e en 21e eeuw in 2000 en enige gedichten
. Vandaag maakte Stariks uitgeverij In de Knipscheer bekend dat ook gedichten van Paul van der Steen (1950-1991) en van Wim van Binsbergen (1947), Mark Insingel (1935), John Leefmans (1933), Hugo Pos (1913-2000) en Bea Vianen (1935) in De Dikke Komrij worden opgenomen.
De bijdrage van onze medewerker Diana Ozon, 'De vreemde geur van halletjes', blijft in deze vernieuwde editie aanwezig.

(Rottend Staal Online, 8-12-2003)

terug naar boven


INGMAR HEYTZE SCHRIJFT ORANJEGEBOORTEGEDICHT

Epibreren/Utrecht - Onze medewerker Ingmar Heytze heeft tot grote verontwaardiging van de bevolking van Epibreren toch een Oranjegeboortegedicht geschreven, dat vandaag op de voorpagina van het Utrechts Nieuwsblad staat afgedrukt, op de foto van het prinsesje zonder naam:

NIEUW MEISJE VAN ORANJE


Wat kom je in de wereld doen?
Wie kom je in de wereld zijn?

Waarin, geboren koningin,
ben jij gewoon als ieder kind?

Besef je waar je bent beland?
Had je dat gewild of niet?

Ben je klaar voor wat je wacht?
Word je bij leven afgeschaft?

Zul je 'papa' kunnen zeggen
voor je paparazzi ziet?

© Ingmar Heytze, 2003

De deelgemeenteraad van Epibreren komt naar aanleiding van deze publicatie vanmiddag voor een spoedzitting bijeen. Diverse partijen hebben inmiddels al laten weten Heytze een toegangsverbod tot Epibreren op te willen leggen, gelijk de onlangs overleden W.F. Hermans dat enige jaren tot Amsterdam had. (Rottend Staal Online, 8-12-2003)

terug naar boven


DICHTERS VOOR VREDE IN ROTTERDAM

Rotterdam -
Op de internationale dag voor de mensenrechten, woensdag 10 december, zullen de Dichters Voor Vrede zich bij het Erasmusbeeld opnieuw uitspreken voor de vrede, van 12.30 tot 13.00 uur. Deze keer niet voor de vrede in een ander werelddeel maar voor de vrede in de stad.

Theo Cornelissen, fractievoorzitter van de SP Rotterdam en Manuel Kneepkens, fractievoorzitter van de Stadspartij, hebben de Dichters Voor Vrede opgeroepen om hun woorden te laten horen in een reactie op recente plannen van de LPF coalitie Rotterdam. In reacties op deze plannen werd door de landelijke media gesproken over een 'hek rond Rotterdam' en 'het opjagen van kansarme kansarmen'.

Dichters Voor Vrede zijn op 14 maart 2003 ontstaan naar aanleiding van de toen naderende oorlog in Irak. In een bliksemactie werd op 21 maart een manifestatie belegd bij de beelden van Zadkine en Erasmus. Het Rotterdams Dagblad heeft een maand lang poëzie tegen de oorlog gepubliceerd. Doe gedichten lijn later gebundeld in Want met kin en lippen weg kan niet gekust verschenen.

De Dichters Voor Vrede zijn o.a. Salah Hassan, Einar Been, Hester Knibbe, Youetta de Jager, Ali Albazzas, Jana Beranová en Jeroen Naaktgeboren.

Nadere informatie:
SP fractie: 010-417.33.59
Theo Cornelissen: 06-204.301.96
Stadspartij; 010-417.33.82
Dichters Voor Vrede: jjnaaktgeboren@chello.nl
(Rottend Staal Online, 8-12-2003)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (11)

Epibreren - Joost Zwagerman bericht dat twee gedichten uit zijn recentste dichtbundel, Bekentenissen van een pseudomaan (Arbeiderspers, 2002) , opgenomen worden in
De Nederlandse poëzie van de 19e, 20e en 21e eeuw in 2000 en enige gedichten
. Hij weet niet of hiermee zijn twee eerder gebloemleesde gedichten in de voorgaande edities van deze anthologie nu vervallen.
Zwagerman is hiermee de zesde dichter uit het Arbeidersperspoëziefonds waarvan opname bekend is.
(Rottend Staal Online, 8-12-2003)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (10)

Winterswijk - Ook gedichten van onze medewerker Piet Gerbrandy zullen na te lezen zijn in
De Nederlandse poëzie van de 19e, 20e en 21e eeuw in 2000 en enige gedichten
, zo deelt een zegsman van de gevierde dichter ons mee.
Gerbrandy is hiermee de tweede dichter uit het Meulenhoffpoëziefonds waarvan opname bekend is.
(Rottend Staal Online, 7-12-2003)

terug naar boven


FELICITATIES VAN EPIBREREN VOOR KROONPRINSELIJK PAAR, MAAR...

Epibreren - Bij monde van locoburgemeester Broekhoest feliciteert de deelgemeente Epibreren het kroonprinselijk paar met de geboorte van de bij de geboorte nog naamloze prinses van 3310 gram.
De deelgemeente doet evenwel een dringend beroep op het paar om af te zien van de 101 kanonschoten, daar met name het overspannen gereformeerde gedeelte der bevolking aanstoot zal nemen aan deze ongekende verstoring van de zondagsrust. (Rottend Staal Online, 7-12-2003)

terug naar boven


GOD BEHOEDE ONS VOOR ORANJEGEBOORTEGEDICHTEN

Epibreren - De deelgemeenteraad van Epibreren (gemeente Eemsmond) heeft een nood-edict uitgevaardigd dat een verbod behelst op het schrijven of publiceren van geboortegedichten, nu prinses Máxima in het Haagse Bronovo ziekenhuis te baren ligt.

Loco-burgemeester Jacques Broekhoest: 'We willen hoe dan ook voorkomen dat de bevolking opgezadeld wordt met een verschrikkelijk boekwerk dat nog erger wordt dan de bloemlezing Ons koninklijk huis van 1880 tot 1938. Gelegenheidsgedichten uitgekozen door M.S. Juynboll-van Ysselsteyn,zoals door de N.V. Leidsche Uitgeversmaatschappij te Leiden in 1938 op de markt gegooid werd, kort na de geboorte van Beatrix.'

Bovendien zijn er al genoeg geboortegedichten in omloop, de een nog erger dan de ander. Genoeg is genoeg!'
(Rottend Staal Online, 7-12-2003)

terug naar boven


GEORGANISEERDE BOEKDIEFSTAL

Edinburgh - De Scotsman bericht over een opmerkelijke boekendievenbende, waarvan de leden afgelopen week voor het gerecht stonden op beschuldiging van samenzwering tot diefstal en heling.
(Rottend Staal Online, 7-12-2003)

terug naar boven


COMMOTIE OVER RAPTEKST EMINEM

New York (CNN) - De Amerikaanse 'Secret Service' onderzoekt of actie moet worden ondernomen tegen een tekst van rapper Eminem die mogelijk dichter/president Bush zou bedreigen.

De tekst staat op een bootleg van een Eminem-opname die deze week op het internet de ronde doet. In het lied 'We are American' rapt Eminem: '
(Expletive) money, I don't rap for dead presidents. I'd rather see the president dead.'

Dennis Dennehy, een woordvoerder van de gevierde artiest, vertelde CNN dat het lied lied nog niet eens af is en dat het onzeker is of 'We are American' ook daadwerkelijk wordt uitgebracht: 'This was an unfinished song, either lost or stolen,' meldde Dennehy. 'There was no determination where, when, how or if it was going to be used.'

Een Geheime Dienst-onderzoek is routine wanneer iets dat als een bedreiging voor de president kan woden opgevat onder de aandacht van agenten van deze dienst komt.

'Dead president' is slang voor cash, vanwege de afbeeldingen van onlangs overleden presidenten op dollarbiljetten. De verwijzing naar het bekijken van een dode president hoeft niet noodzakelijkerwijs naar de president van de Verenigde Staten te verwijzen.

Geheime Dienst-woordvoerder John Gill: 'We weten van deze songtekst en proberen nu te bepalen wat we gaan doen, als we iets gaan doen.'

Het gewraakte nummer circuleert op fansites, netwerken en in hip-hop chatrooms. Er is geen enkele aanwijzing dat de rapper medeplichtig is aan het uitbrengen van de bootleg.

Een andere Geheime Dienst agent verklaarde aan CNN nog: 'It would be saying too much to make too big a deal out of this,' om aan te geven dat het voornamelijk een storm in een jeneverglas behelst.

Het ANP heeft helaas deze relativerende opmerking achterwege gelaten in zijn berichtgeving over deze, waardoor het morgen opgeblazen in de Nederlandse kranten zal verschijnen.
Zie het originele bericht op CNN.

Curieus genoeg heeft de levende blueslegende Bo Diddley onlangs een cd-single uitgebracht die 'We are American. We Aren't Scared Of You.' heet. Afgelopen donderdag sprak de krasse 74-jarige ter promotie van deze plaat een Amerikaanse highschool-klas toe, waarbij hij zei dat hij rap 'misselijk makend' vond en dat rap het geen 50 jaar zou uithouden, zo bericht de Amerikaanse hiphopsite www.allhiphop.com.
(Rottend Staal Online, 7-12-2003)

terug naar boven


VERZEN VAN MENANDER HERONTDEKT

Vaticaanstad - Francesco D'Aiuto, de Vaticaanse specialist in Griekse teksten, heeft in de bibliotheek van het Vaticaan honderden onbekende verzen van de onlangs overleden Griekse blijspeldichter Menander (342 v.C.-291. v.C.) ontdekt, meldt de Osservatore Romano.

Wie die verzen daar verstopt heeft en met welk doel is een vraag die nader onderzoek vergt. (Rottend Staal Online, 6-12-2003)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (9)

Amsterdam - Eén onzer
bronnen bevestigt dat ook onze medewerker Louis Th. Lehmann toestemming zal geven tot opname van een keus uit zijn poëmen in De Nederlandse poëzie van de 19e, 20e en 21e eeuw in 2000 en enige gedichten
. In de voorgaande edities uit 1979, 1987en 1996 stonden geen gedichten van hem opgenomen, wegens zijn bekende uitspraak 'Gij zult niet bloemlezen!'. (Rottend Staal Online, 6-12-2003)

terug naar boven


HET WOORD IN RUIGOORD

Ruigoord - Geen mooier dag om naar Ruigoord te gaan dan op zo'n dag dat het pittoreske industrielandschap er bevroren bijligt. Vandaar dat zondagmiddag in de kerk te Ruigoord 'Het woord in Ruigoord' plaats vindt, onder de noemer 'Poëzie en Draaitafel' met Edith Ringnalda en onze medewerkers Diana Ozon, Louis Th. Lehmann, Simon Vinkenoog en Rick de Leeuw
. Onze medewerker Hans Plomp verzorgt de presentatie. De aanvang bedraagt 16.00 uur en de entree is om drie euro. (Rottend Staal Online, 6-12-2003)

terug naar boven


RUSTGEVEND: GEEN NIEUWS

Epibreren - Ofschoon onze redacteuren enige berichten waarnamen waarin sprake was van poëzie & nieuws, werd geen enkel bericht gevonden waarvan wij dachten: 'Jottem! Dit dient gemeld!'

Vandaar dat we uit onvrede met het uitblijven van hard poëziegerelateerd nieuws voor enige uren het werk neerleggen. Nieuwsjunks verwijzen we door naar http://pagina.web-log.nl/, waar nieuws over 'poëzie en spam' te vinden is.
(Rottend Staal Online, 6-12-2003)

terug naar boven


CEES NOOTEBOOM EN WALTER PALM OP DE BUIS

Hilversum - Vanavond is in het nieuwe literaire programma van de Tros een portret van 's Neerlands meest vertaalde en in het buitenland meest onderscheiden schrijver/dichter Cees Nooteboom te zien.
Literair Tros-medewerker Ivo Niehe bezocht Nooteboom in zijn huizen op Menorca en te Amsterdam. Niehe ontvangt tevens de onlangs overleden Toon Hermans in zijn TV-show, die op Nederland 2 om 21.30 uur te zien is.

En zondag 7 december is de van origine Curaçaose dichter Walter Palm op de beeldbuis te zien; in de tweede aflevering van de Teleac-serie 'Met vlag en rimpel' (Nederland 1, van 17.25 tot 17.50 uur) leest hij aan het slot van het programma het gedicht 'Gesprek aan het strand' uit zijn Nederlandstalige debuutbundel Met lege handen ging ik slapen, met een gedicht werd ik wakker (In de Knipscheer).
(Rottend Staal Online, 5-12-2003)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (8)

Lemmer/Arnhem -
Onze medewerker Job Degenaar bericht dat drie gedichten van hem na te lezen zullen zijn in

De Nederlandse poëzie van de 19e, 20e en 21e eeuw in 2000 en enige gedichten. In de vorige editie uit 1996 stond één gedicht van hem opgenomen. Degenaar verdient hiermee € 15,-.

Onze medewerker Arnold Jansen op de Haar wordt met één gedicht opgenomen in de nieuwe Dikke Komrij. Hij is hiermee de eerste dichter uit het Meulenhoff-poëziefonds waarvan opname bekend is.
(Rottend Staal Online, 5-12-2003)

terug naar boven


SINTERKLAASHERDENKING

Epibreren - Omdat het vandaag twee jaar en twee dagen geleden is dat de stoomboot van Sinterklaas voor de kust van Epibreren tot zinken werd gebracht (zie de Rottend Staal Onlines van 3-12 en 6-12-2001), presenteert Rottend Staal een aangrijpend herinneringsvers aan de goedheiligman van onze medewerker Ilse Starkenburg.
(Rottend Staal Online, 5-12-2003)

terug naar boven


IN DE KNIPSCHEER HEEFT SITE

Epibreren - Het heeft lang geduurd, maar eindelijk heeft dan ook de Haarlemse uitgeverij In de Knipscheer een site: www.indeknipscheer.com. Eenvoudig doch effectief. (Rottend Staal Online, 5-12-2003)

terug naar boven


POËZIEWEDSTRIJD 'HELDEN'

Groningen - Tot 9 januari 2004 kan men inzenden voor de traditionele poëziewedstrijd van de Schrijversschool en de Openbare Bibliotheek Groningen. De uitslag wordt tijdens de Poëziemarathon op de Gedichtendag 2004 bekend gemaakt.
Te winnen zijn prijzen van 50, 40 en 30 euro, alsmede publicaties in de onovertroffen Groninger Gezinsbode (oplage 102.000) en Noachs Kat.
(Rottend Staal Online, 4-12-2003)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (7)

Amsterdam -
Uitgeverij Prometheus/Bert Bakker bericht dat het boek De Nederlandse poëzie van de 19e, 20e en 21e eeuw in 2000 en enige gedichten * gaat heten, en dat uit het fonds van uitgeverij de Arbeiderspers gedichten (naast die van - zoals eerder gemeld - Victor Schiferli) van onze medewerkers Benno Barnard, Maria Barnas, Ilse Starkenburg en Victor Vroomkoning worden opgenomen.

Uit het fonds van Prometheus/Bert Bakker zelf worden naast gedichten van onze medewerker Ruben van Gogh ook poëmen van onze medewerkers Jan Boerstoel, Pieter Boskma, Joris van Casteren, Serge van Duijnhoven, Peter Holvoet-Hanssen, Adriaan Jaeggi en Menno Wigman opgenomen.

De winkelprijs gaat € 17,50 bedragen; de exacte verschijningsdatum en het ISBN zijn vooralsnog onbekend.
(Rottend Staal Online, 4-12-2003)

* Google heeft vandaag nog geen informatie over het boek getraceerd; de link zal eerst over enkele dagen resultaten opleveren.

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (6)

Amsterdam - Uitgeverij 521 bericht dat het boek De Nederlandse poëzie van de 19e, 20e en 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten gaat heten, en dat uit het fonds van 521 gedichten van onze medewerker Philip Hoorne en van Bas Belleman en Martin Bril staan opgenomen. Van elke dichter drie gedichten.
(Rottend Staal Online, 4-12-2003)

terug naar bovenDE DIKKE KOMRIJ (5)

Utrecht - Een onzer bronnen bevestigt dat ook onze medewerker Ruben van Gogh met zes gedichten in de nieuwe editie van de overzichtsbloemlezing van onze medewerker Komrij opgenomen wordt. In de vorige editie stonden twee gedichten van Van Gogh.

Onze medewerker F. Starik is ook in de nieuwe editie terug te vinden. Zijn bijdrage stijgt van één naar twee gedichten

De complete titel van die bloemlezing schijnt overigens De Nederlandse poëzie van de negentiende, twintigste en eenentwintigste eeuw in 2000 en enige gedichten te zijn. Schijnt, want geen enkele bron wil hier een eenduidig antwoord op geven, wegens te Epibreren onbekende redenen.

De uitgever van die bloemlezing, Bert Bakker, heeft wellicht de ware titel op de semi-onlinefondslijst staan. Helaas is die lijst met een mysterieus programma versleuteld. Zie de frustrerende site www.pbo.nl. (Rottend Staal Online, 3/4-12-2003)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (4)

Amsterdam - Uitgeverij Podium bericht dat naast gedichten van onze medewerker Ingmar Heytze ook een groot aantal gedichten van onze medewerker Wim Brands en een aantal gedichten van Hagar Peeters worden opgenomen in de overzichtsbloemlezing van onze medewerker Gerrit Komrij.
(Rottend Staal Online, 3-12-2003)

terug naar boven


DAGKALENDER VOOR DE POËZIE 2004

Epibreren - Eindelijk bezorgde de pakketboot de Dagkalender van de Poëzie 2004 op het eiland. Dit scheurboek avant la lettre (zie de Rottend Staal Online van 28-11-2003) bevat ditmaal gedichten van onze medewerkers Jan Boerstoel, Lenze L. Bouwers, Bart FM Droog, Ingmar Heytze, Philip Hoorne, Hans Kilian, Louis Th. Lehmann, F.Starik, Richard Steegmans, Benne van der Velde, Victor Vroomkoning, Lévi Weemoedt en Chawwa Wijnberg. Naast natuurlijk vele gedichten van dichters die hebben meegedaan aan de poëziewedstrijd, zoals Jean Pierre rawie, Hélène Swarth en de onlangs overleden Martinus Nijhoff.

Deze door Mario Molegraaf samengestelde poëziekalender is uiterst geschikt om op Sinterklaas de medemens mee te verrassen - hoewel het drukwerk zich moeilijk in een schoen laat proppen. (Rottend Staal Online, 3-12-2003)

terug naar boven


GEMENGDE NOTEN

Groningen - Minuten nadat de Rottend Staal Online bericht had over het riante gedichtenaantal van Ingmar Heytze in de herziene Dikke Komrij voltooide componist Theo Hoek muziek op deze gedichten.

Die muziek én muziek op teksten van onze medewerker Mowaffk Al-Sawad en van Salah Hassan, Carlos Drummond de Andrade, Cees Buddingh' en Hans Andreus is te beluisteren in het programma 'Gemengde noten', dat op zondag 7 december om 20.15 uur in CC De Oosterpoort te Groningen te beluisteren valt.

Het concert, dat qua sfeer laveert tussen pop en licht-klassiek, wordt gegeven door Farida, Ali Safavianb en Baider Khalef (zang), Mohammed Gomar (jozza/viool), Slobodan Trkulja (klarinet), Hamid Khalef (kanun/ud), Hans Kwakkernaat (piano), Wiro Mahieu (contrabas), Henri Rijken (marimba) en Peter Hengst (drums/percussie). (Rottend Staal Online, 3-12-2003)

terug naar boven


IT LITÊRER SIRKWY

Leeuwarden - Van woensdag 10 tot en met maandag 15 december a.s. vindt in een zevental plaatsen in Friessland It Litêrer Sirkwy plaats. Tijdens deze manifestatie dragen dichters, prozaïsten, rappers en columnisten voor uit eigen werk. Een willekeurige greep uit de grote lijst van deelnemende literatoren toont Willem Schoorstra, Wilco Berga, Sytse Jansma, Elmar Kuiper, Meindert Talma, plus schrijvers uit de omgeving van waar het circuit plaatsvindt.

Het is voor de tweede jaar dat It Skriuwersboun een reeks van literaire podia organiseert. Stond vorig jaar het programma rond het gesproken woord nog in vier plaatsen, dit jaar is het uitgebreid naar zeven locaties.

In Harlingen wordt woensdagavond 10 december de aftrap gegeven in De Lichtboei. Vervolgens wordt de donderdagavond erop De Herberg van Oom Lammert & Tante Klaasje (Workum) aangedaan, vrijdagavond Het Roodhert (Bergum), zaterdagmiddag De Heerenkamer (Heerenveen), zaterdagavond De Posthoorn (Dokkum), en zondagmiddag De Draai (Sneek). De tocht wordt maandagavond afgesloten in Theater Romein (Leeuwarden).

De middagprogramma's beginnen om 15.00 uur en de avondprogramma's om 20.00 uur. Per keer treden zo'n zes tot acht schrijvers voor het voetlicht.

Naast een telkens wisselend programma waarin schrijvers en/of dichters voordragen uit eigen werk, is het open podium een vast terugkerend onderdeel in het programma. Hiermee wordt aan het eind van elke keer ruimte geboden om eigen werk voor te dragen. Men kan zich hiervoor opgeven bij It Skriuwersboun, telefoongewijs via 058-213.14.91. (Rottend Staal Online, 3-12-2003)

terug naar boven


POEZIE.PAGINA.NL MILJOEN KEER BEZOCHT

Epibreren - Beheerder Erik van http://poezie.pagina.nl/ bericht op zijn weblog dat deze openingspagina voor poëzie gisteren is aangedaan door de miljoenste bezoeker.

De pagina ging op 15 april 2000 online. Telde het jaar 2000 in totaal nog 50.352 pageviews, het jaar daarop werd dat 111.964, terwijl in 2002 reeds 300.970 pageviews werden gemeten. Dit jaar zijn het er al meer dan 536.000. (Rottend Staal Online, 3-12-2003)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (3)

Porto - Ook gedichten van onze medewerkers Victor Schiferli en Ingmar Heytze worden opgenomen in de volgende maand te verschijnen overzichtsbloemlezing van onze medewerker Gerrit Komrij. Van Heytze zijn maar liefst zes gedichten geselecteerd, zo vertelt ons een opgetogen Liesbeth van Dalsum vanuit Portugal.

Uitgeverij De Bezige Bij, waar men nog met smart wacht op de toestemmingsbrief van uitgeverij Bert Bakker, meldt dat de herziene editie 900 gedichten meer gaat bevatten dan de voorgaande editie uit 1996. (Rottend Staal Online, 3-12-2003)

terug naar boven


WAAR HUIST DE FAMILIE?

Epibreren - December is natuurlijk de maand van familiereünies. Vandaar dat onze medewerker Diana Ozon ons attendeerde op het bestaan van de sites www.familienaam.nl en www.familienaam.be, waarop te zien is hoe familienamen zich in Nederland en België verspreid hebben. (Rottend Staal Online, 3-12-2003)

terug naar boven


JOHN LEONARD VERSUS JOHN LEONARD

Melbourne/Epibreren - Het hebben van naamgenoten zorgt doorgaans niet voor problemen, zolang deze naamgenoten maar in andere arbeidsgebieden werkzaam zijn. Zo zal de Amerikaanse Jan Klug, werkzaam als Marketing Communications Manager bij de Ford Motor Company, niet snel verward worden met de Nederduitse Jan Klug, muzikant te Epibreren - al lijken ze wel veel op elkaar.
En ook onze medewerker Maarten Das zal niet snel verhaspeld worden met de Maarten Das die voorzitter van de 'Management Board' van Heineken is.

Vervelender wordt het wanneer je in hetzelfde vakgebied iemand hebt met een bijna gelijkluidende naam, zoals bij de Groningers dichters Albert Redeker (1919-1992) en Hans Redeker (1918-1992) het geval was. We weten nog goed hoe ze vanaf 1940 voortdurend met elkaar verwisseld werden.

Maar hun problematiek valt in het niet bij wat nu in Australië gaande is: er zijn twee John Leonards actief binnen de Australische poëziewereld.

De ene John Leonard woont in Melbourne en is het best bekend als bloemlezer en redacteur van het boek Seven Centuries of Poetry in English, waarvan onlangs de vijfde editie verscheen bij de Oxfford University Press, en schrijft af en toe recensies..

De andere John Leonard (Engeland, 1965, sedert 1991 in Australië) woont in Canberra. En is naast dichter ook de poëzieredacteur van 'Overland', een progressief cultureel tijdschrift. Hij heeft drie bundels uitgebracht.

Zijn bundels worden vaak toegeschreven aan de andere John Leonard. En toen Leonard de dichter werd aangesteld als Overland-poëzieredacteur werd Leonard de bloemlezer door velen gefeliciteerd.

Onlangs kwam deze naamskwestie naar voren door een zeer kritische recensie die de Overland-Leonard over de Collected poems van de Australische dichter Les Murray schreef.

Bloemlees-Leonard schreef daarop een brief aan het tijdschrift waarin hij afstand nam van dat artikel. En of het tijdschrift dat maar even wilde afdrukken, want het was wel zijn naam die boven en onder dat artikel stond. Hij stelt daarin voor dat de dichter Leonard gebruik gaat maken van een initiaal.

Aan de Melbournse krant The Age liet bloemlees-Leonard weten dat hij vindt dat de dichter Leonard van naam moet veranderen, omdat de toestand te verwarrend wordt.

De dichter Leonard heeft daar absoluut geen zin in: 'I think confusion is a wonderful thing and literary history is full of it.'

(The Age/Rottend Staal Online, 2-12-2003)

terug naar boven


DE MORGEN ONLINE

Antwerpen - De Vlaamse krant De Morgen heeft eindelijk een functionerende website. De site bevat een online-archief, dat teruggaat tot 1998.
In dit archief tal van boekbesprekingen en festivalrecensies. De toegang tot de site is momenteel nog gratis. (Rottend Staal Online, 1-12-2003)

terug naar boven


WINTERTUIN 2003 DEEL 2

Nijmegen - Tussen kerst en oudjaar barst in Nijmegen deel 2 van de Wintertuin uit. Vijf dagen lang, van 26 tot en met 30 december 2003, worden de randen en vormen van de huidige literaire cultuur verkend, bezoedeld en betast, met eigen producties, eigen uitgaven, performances, interviews, debatten, voordrachten, theater, film, concerten, exposities, poetry&dancefuiven en slams.

Deelnemers aan het festival zijn o.a. onze medewerkers Tsead Bruinja, Bart FM Droog, Diann van Faassen, Piet Gerbrandy, Erik Jan Harmens, Tjitse Hofman, Peter Holvoet-Hanssen, Adriaan Jaeggi, Tjitske Jansen, Jan Klug, Rick de Leeuw, Hanz Mirck, Simon Vinkenoog en Harry Zevenbergen.

Het volledige programma verschijnt op 10 december in een speciale festivalkrant. (Rottend Staal Online, 1-12-2003)

terug naar boven


SAOEDISCHE DICHTER IN ALGERIJE VERMOORD

Algiers - Volgens de Algerijnse kranten Liberté en L'Expression is de bekende Saoedi-Arabische dichter Talal al-Rasheed afgelopen donderdag 27 november vermoord, meldt de Associated Press.
Al Rasheed, ook bekend als emir Tallal Ibn Abdelaziz Arrachid, was 41 jaar.

Hij was met een gezelschap gazelles aan het beschieten in de buurt van Djelfa, 280 kilometer zuidelijk van Algiers, en zou daarbij in een hinderlaag gelopen zijn. Tenminste zes mensen van het jachtgezelschap en enkele politieagenten zouden verwond zijn.

De Algerijnse autoriteiten hebben de dood van Al-Rasheed nog niet bevestigd. De aanslag is nog door geen enkele groepering opgeëist.

De kranten houden de Salafistische Groep voor Prediking en Gevecht ( GSPC) verantwoordelijk voor de aanslag. Het is een van de bewegingen die oorlog voert tegen het Algerijns bewind. In deze strijd zijn de afgelopen tien jaar meer dan 120.000 mensen omgekomen. De GSPC meldde in september zich te
hebben aangesloten bij Osama bin ladens netwerk Al-Qaeda.

Al-Rasheeds jachtgezelschap was een week eerder naar de Djelfa-regio gekomen. Zijn stoffelijk overschot is vrijdag terug naar zijn thuis (vermoedelijk Egypte) gevlogen, meldt de Saudische krant Al-Riyadh. Liberté-reporters bezochten afgelopen zondag de plaats van de aanslag en berichten er hier over.

Uit dat verslag: 'De inwoners van Djefa reageerden de op de gebeurtenissen die zich afspeelden in hun 'wilaya' met een mengelmoes van onverschilligheid en 'voldoening'. De Djefenaren hebben immers nooit veel waardering kunnen opbrengen voor de arrogante emirs die uit de Golf kwamen om 'de plaatselijke fauna uit te roeien', vooral omdat er geregeld geruchten gaan over hun 'lichte zeden'. Sommigen worden er zelfs van verdacht het vasten niet na te leven gedurende de heilige ramadanmaand. Een ander verwijt dat de inwoners van Djelfa de Saoedische 'jagers' maken is dat ondanks hun immense rijkdom hun bijdrage aan de lokale economie onbeduidend blijft.'

Talal Al-Rasheed begon met het publiceren van poëzie onder het pseudoniem 'Al-Multa'. In zijn liefdesgedichten gebruikte hij soms de eenvoudige, alledaagse taal van de Bedoeïen. Een stijl waarmee hij erg populair werd onder jonge Saoedi's. (Rottend Staal Online, 1-12-2003).

terug naar boven


EEN AANGENAME RECENSIE VAN ANTWERPEN

Epibreren - Op literairnederland.nl is Antwerpen. De stad in gedichten (Uitgeverij 521) uitgeroepen tot boek van de week. Deze door onze medewerker Philip Hoorne samengestelde bloemlezing bevat ondermeer verzen van onze medewerkers Paul van Ostaijen, Raf Vantuykom en Victor Vroomkoning.

Het aardige aan de bespreking op literairnederland.nl is dat deze geschreven is door onze medewerker Thomas Möhlmann, die op zijn beurt weer verbonden is aan de Sandwich-reeks van Uitgeverij 521, waarin onze medewerker Philip Hoorne debuteerde.

Zo houden we het leuk en gezellig binnen de Nederlandstalige poëzie. En wat een tegenstelling tot de grote boze prozawereld, waarin schrijvers en recensenten elkaar het leven zuur maken.

Enkele weken geleden brak er een kleine discussie uit over of recensenten bevriend zouden mogen zijn met auteurs. Een vrij academische vraag, daar de meeste recensenten tevens auteurs zijn en iedereen iedereen kent, binnen de Nederlandstalige literatuurwereld. Maar goed, de vraag ligt er, en te Epibreren denkt men dat er niets mis is met persoonlijke of zakelijke relaties tussen recensenten, auteurs en uitgeverijen, zolang de onnozele lezer op de hoogte gebracht wordt van deze relaties, én, misschien wel veel belangrijker, dat de recensent eerlijk durft te zijn. Ook als hij het boek van een bevriende auteur bagger vindt. (Rottend Staal Online, 1-12-2003)

NASCHRIFT

Onze medewerker Möhlmann stelt: 'Ik denk dat Hoorne en ik - al was het maar door de afstand Amsterdam-Wevelgem - elkaar niet goed genoeg kennen om echt van 'bevriend zijn' te kunnen spreken. Ik trof een leuke bloemlezing aan, en achtte het de moeite waard om de bezoekers van literairnederland.nl ervan op de hoogte te brengen. Lijkt me wel zo eerlijk: iklees iets dat mee aanstaat en benut een beschikbare plek om 'de onnozele lezer' en anderen daarin te latendelen.

(Eenzelfde soort mechanisme bracht me er trouwens toe besprekingen te wijden aan bijvoorbeeld Hebben en houden, een in 2003 bij In de Knipscheer (Haarlem) verschenen keuze uit het werk van de Cubaanse dichter Nicolás Guillén (en aan diens bundel De grote Dierentuin uit 1969), Meulenhoffs Spiegel van de surrealistische poëzie in het Nederlands uit 1989 en het fraaie foto- en gedichtenboek Beeld versus woord - dichters en fotografen op reis, van Uitgeverij Waanders, Zwolle, 2001.)

Waarvan akte! (Rottend Staal Online, 2-12-2003)

terug naar boven


KINDERPORNONETWERK OPGEROLD
Website met pedofiele gedichten


Deventer - Met invallen in Deventer en op andere plaatsen heeft de politie een kinderpornonetwerk opgerold. Dat meldt het RTL-Nieuws. In een woning in Deventer zijn onder andere cd-roms en schriftelijk materiaal in beslag genomen. Justitie vermoedde al langer dat de bewoner van het huis kinderporno in zijn bezit had.
De man is betrokken bij een werkgroep voor pedofielen van de NVSH en de JON (Joris Oost Nederland. Joris staat voor Jongere-Oudere Relatie, Intimiteit Sexualiteit). Lees het hele artikel.

Op de website van Jon staat een link naar een site die - zo op het oog - enkel 'pedofiele' gedichten bevat. Lees en huiver.

De engste gedichten zijn die waarbij foto's staan afgedrukt. Onschuldige foto's, die in combinatie met de verzen een huiveringwekkend beeld oproepen.

De maker noemt zich Frank Vrijman, en het is te hopen dat hij niet als Taekwondo-leraar actief is, zoals in de gedichten doorschemert. (Rottend Staal Online, 1-12-2003)


terug naar boven


het nieuws van nu
het nieuws van november 2003
het nieuws van oktober 2003
het nieuws van september 2003
het nieuws van augustus 2003
het nieuws van juli 2003
het nieuws van juni 2003
het nieuws van mei 2003
het nieuws van april 2003
het nieuws van maart 2003
het nieuws van februari 2003
het nieuws van januari 2003
het nieuws van december 2002
het nieuws van november 2002
het nieuws van oktober 2002
het nieuws van september 2002
het nieuws van augustus 2002
het nieuws van juli 2002
het nieuws van juni 2002
het nieuws van mei 2002
het nieuws van april 2002
het nieuws van maart 2002
het nieuws van februari 2002
het nieuws van januari 2002
het nieuws van december 2001
het nieuws van november 2001
het nieuws van oktober 2001
het nieuws van september 2001

het nieuws van augustus 2001
het nieuws van juli 2001
het nieuws van juni 2001
het nieuws van mei 2001
het nieuws van april 2001
het nieuws van maart 2001
het nieuws van februari en januari 2001
...en voor nog ouder nieuws: klik hier!
terug naar boven