Job Degenaar 

      laatste update 23 juni 2003 (click for English version)


     Previous Home Next

biografie gedichten: contact
  December, 2000  

Nachtzang, 2000


BIOGRAFIE

Job Degenaar, geboren in het opgeslokte Dubbeldam op die gure 1ste november 1952, moest als ziek en zwak jongetje natuurlijk wel zanger of dichter worden. Dicht nu vooral. Publiceerde zes bundels in Nederland, de laatste drie bij uitgeverij Thomas Rap (De Bezige Bij), en één in Polen (University of Wroclaw Press). Meest recente bundel: Dus dit is zomer (1998). Ook schreef hij een inleiding bij de Verzamelde Gedichten van uitgever/dichter Thomas Rap, bewerkte en bezorgde het bijna voltooide manuscript Kleurval van de dichter Pieter A. Kuyk (verschenen bij De Beuk), interviewde diplomaat-dichter Maarten Mourik voor Vrij Nederland en Epibreren en schreef korte humoristische verhalen voor Mens & Gevoelens, het tijdschrift van Margreet Dolman.
In 2002 was hij een van de vertalers van Blackbird Singing, Paul McCartney, Gedichten en liedteksten 1965 - 1999, De Bezige Bij / Thomas Rap, Amsterdam.
Hij heeft een poëziekroniek in nieuwsblad Zuid-Friesland, schrijft kritieken, o.m. voor de Houten Gong, publiceert poëzie in De Tweede Ronde, Tzum en De Moanne en geeft lezingen en poëzieworkshops. Hij schrijft ook jeugdliteraire teksten voor Kanjers en klappers, een leermethode voor het vmbo op het gebied van loopbaanoriëntatie en –begeleiding, dat in augustus 2003 verschijnt bij het LDC (Landelijk Dienstverlenend Centrum Studie- en Beroepskeuzebegeleiding).
In juni 2003 verschijnt zijn nieuwe dichtbundel Huisbroei bij uitgeverij Thomas Rap.
Job Degenaar is ook docent Nederlands, met name voor volwassen anderstaligen.


Bezoek zijn eigen site: www.jobdegenaar.nl

Raadpleeg ook www.google.com voor meer over Job Degenaar.


DECEMBER

Wie niet in tijd denkt
kent geen pijn,
ziet vogels tuimelen
maar het deert hem niet

Onder de besneeuwde daken
gloeien wangen, wijn, briketten;
zelfs het oudste levenslied, verdriet,
verzilvert in het maanlicht

Niemand is eenzaam
in december

© Job Degenaar, 2000
NACHTZANG

De dag laten voorbijgaan tot het
avond werd en in de fruitschaal
de vergeten mandarijn ontaardde

in de verte gloeide de stad, zich
ontstekend aan zichzelf

wat leefde in de beijsde weiden
kroop in cocons, zette stekels
tegen de sterren op

Alleen de hemeljagers van diamant
geluidloos snijdend in het graniet
namen ons mee, losten ons op

Tot de morgen brood en woorden
aandroeg, als vogels takjes

 

©  Job Degenaar, 2001

CONTACT
Job Degenaar:
j.degenaar@freeler.nl
www.jobdegenaar.nl

BOEKINGEN

SSS
Stichting Schrijvers School Samenleving
Huddestraat 7
1018 HB  Amsterdam
telefoon: 020-623.49.23

UITGEVERIJ
Uitgeverij Thomas Rap/De Bezige Bij
Van Miereveldstraat 1
1071 DW Amsterdam
Tel: 020-3059810
Fax: 020-3059824
E-mail: info@debezigebij.nl
site: http://www.debezigebij.nl/

 

terug naar boven


Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Job Degenaar/Rottend Staal Online 2000-2003. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.