André Degen 

      laatste update 7 november 2001 (click for English version)


     Previous Home Next

biografie gedichten: contact

Flash, 2000
Hulshorsterzand, 2001
BIOGRAFIE

André Degen, geboren op een zekere dag in 1963 te Leek, bracht zijn jeugd in Friesland door en debuteerde op zijn elfde met een verhaal in de 'Lyrische Courant', het toenmalige jeugdkatern van de 'Leeuwarder Courant'. Hij studeerde Frans te Groningen, waarna hij in de reclametekstschrijfbranche belandde. Op zijn drieëntwintigste voerde hij een kortstondige correspondentie met Gerard Reve en ontmoette hem enkele malen, hetgeen resulteerde in het voor Reve weinig vleiende gedicht 'Afrekening', dat gepubliceerd werd in het Vlaams-Nederlandse literaire tijdschrift 'Appel'. Tevens publiceerde hij in 'Weirdo's', 'Schrijver & Caravan' en in bloemlezingen van Uitgeverij De Vleermuis. Hij is een groot bewonderaar van Gerrit Achterberg.
Op 5 april 2001 kreeg hij voor het gedicht 'Hulshorsterzand' de Apollo Poëzieprijs 2001, bestaande uit een bedrag van duizend gulden. Maar liefst 265 gedichten waren voor deze prijs ingezonden. Degen had voor de wedstrijd het pseudoniem Jules Hertzinger gehanteerd.

Raadpleeg ook www.google.com voor meer over André Degen.


FLASH 
 
De mond: trekkerig.
De tijd: elastisch, rekkerig.
Ik word opgetild
en kom neer
in de watten wolken
van mijn eigen goedigheid.
De hersens worden gelei
en krijgen uitlopers
naar alle windstreken.
Van uithoek
naar uithoek
liggen in mijn lichaam
klimaten
uiteen.
In de zomer klappertandend
wacht ik op de goede gloed
en als het hart op hol slaat
schiet ik vol
heerlijk gloeiend bloed
en van onderen word ik
vloeibaar vuur.
Achter mijn oogleden
draaft een razende parade.
Ik kauw op de tijd
en blaas een bel
die geluidloos spat.
De dingen staan anders tot elkaar
al hebben ze niet bewogen.
Een dimensie extra
is ertussen geschoven.
De papperige ledematen
en de uitgelopen geest
worden samengekneed
in de vroege morgen
tot wat de buitenwacht
maar benoemen moet.
 

© André Degen, 2000

 

HULSHORSTERZAND

Twee lichamen geleden
hadden wij hier een liefde begaan.
Op de tijd verstoven woorden lagen uit
in tot aarde weergekeerde wolkenformaties.

Nu, op stukgelopen paden,
keken wij het geluk in de rug.
Rondom ons
klonk de verte dichterbij.
Achter de coulissen
reden treinen mensen uit elkaar.
In de takken hingen nog
onzichtbaar de strikken.
Everzwijnen hadden
als dolgeworden schatgravers
de aarde gekeerd.
Nog nooit zo schreeuwerig
hadden reclamevliegtuigjes
de grote leegte ondertiteld.
Op een buizerd na
die onze stiltes bijeen riep
hadden wij het landschap
sprakeloos gekregen.
Op de branding der bossen
werd ons het laatste licht
uit de ogen gespoeld.

Onze grafheuvel was opgericht
al in de tijd
dat wij beiden
nog geen naam mochten hebben.


© André Degen, 2001

CONTACT
André Degen: degen.am@wxs.nl

 

 

alweer zo'n internetpagina uit Epibreren


© André Degen/Rottend Staal Online 2000/2001. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.