Emily Dickinson 

      laatste update 6 december 2003 (click for English version)


     Previous Home Next

biografie gedichten:

Wild Nights! Wild Nights!
I'm nobody! Who are you?
BIOGRAFIE

Emily Dickinson, postuum Amerikaans medewerker aan de Rottend Staal Nieuwsbrief, leefde van 1830-1886, maar vraag niet hoe. Op haar dertigste sloot ze zich vanwege een uitzichtloze liefde op in haar kamertje en schreef ruim 1700 gedichten, die eerst na haar dood gepubliceerd werden. Bezoek vooral deze site voor informatie over haar en haar familie.

Raadpleeg ook www.google.com voor meer over haar.

(-)

Wild Nights! Wild Nights!
Were I with thee,
Wild Nights should be
Our luxury!

Futile the winds
To a heart in port, --
Done with the compass,
Done with the chart!
Rowing in Eden!
Ah! the sea!
Might I but moor
To-night in Thee!


Emily Dickinson

'I'M NOBODY! WHO ARE YOU?'

I'm nobody! Who are you?
Are you nobody, too?
Then there's a pair of us - don't tell!
They'd banish us, you know.

How dreary to be somebody!
How public, like a frog
To tell your name the livelong day
To an admiring bog!

Emily Dickinson

 

 

 

Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Rottend Staal Online 2000/2001. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.