april 2001

POETRY SLAM SLAAT AAN

Het verschijnsel Poetry Slam begint in Nederland aan te slaan: naast de jaarlijke Poetry Slam bij Poetry International worden er regelmatig Slams gehouden in Groningen, Eindhoven en Amsterdam. Zo vindt in laatstgenoemde plaats op 5 mei de 'Grande Finale Poëzieslag 2001' plaats. Voor de derde maal organiseren Stichting Poëzieslag en Eetcafé Festina Lente deze manifestatie, die plaats vindt in de open lucht, in Amsterdam aan de Looiersgracht, ter hoogte van Café Festina Lente. Het programma begint 's middags om twee uur.

In deze Finale strijden de winnaars van de Poëzieslagavonden van het afgelopen seizoen 2000 / 2001 om de Festina Lente Poëzieprijs 2001. De jury, bestaande uit de dichters Carla Bogaerds, Sven Ariaans en Simon Vinkenoog, kiest in drie ronden de Winnaar van de Winnaars. In de eerste ronde krijgen de deelnemers vier minuten de microfoon om hun eigen gedichten voor te dragen aan het publiek.
De jury kiest uit twee finalisten de winnaar van de Festina Lente Poëzieprijs. De prijs zal in ieder geval uit een geldbedrag van driehonderd gulden bestaan. Ook zal uit het publiek een jury gevormd worden, die de publiekswinnaar mag aanwijzen.

De volgende dichters nemen deel aan de Grand Finale: Tjitske Jansen (Utrecht), Annemarie Estor (Den Haag), Rijn Vogelaar (Rotterdam), Jaap Montaigne (Leiden), Herman J. van den Bold (De Wijk, Drente), Guillaume Pool (Haren, Groningen), Jelke Boesten, Emerald Beryl, Erik-Jan Harmens, Bernard Wesseling, Moos Volke en Tuncai Çibinulak (allen uit Amsterdam). De dichters vormen een mooie afspiegeling van de Nederlandse samenleving: aanstormend talent en babyboomers, mannen en vrouwen, een Nederlandse uit Peru en een Surinamer uit Groningen, een Amsterdammer uit Drente en een Turk uit Amsterdam. Tijdens de pauze treden vier gastdichters op: Matthijs Kaaks, Florence Tonk, Fredoen Valianpour en Eus. Zij hebben alle vier een plek in de bloemlezing van winnaars: Festina Lente presenteert. De Grand Finale wordt gepresenteerd door Bas van Velzen en Gerard Beentjes. (Rottend Staal Online, 30-4-2001)

terug naar boven


VOLKSOPVOEDING

Epibreren - na jarenlang onderzoek heeft Josephus Freud, de archivaris van het Epibreerder Museum van Onnatuurlijke Mysterieën, overtuigend aangetoond waarom Philips de Marnix, heer van St. Allegonde niet de auteur is van het Wilhelmus. Daar Willem de Zwijger verantwoordelijk kan worden gesteld voor de dood van zijn geliefde broer Jan de Marnix (die eigenhandig de Tachtigjarige Oorlog al in 1567 begon), is het hoogst onwaarschijnlijk dat zijn treurende broer een lofdicht maakte op de man die zoveel leed en onheil over de familie De Marnix bracht. (Rottend Staal Online, 28-4-2001)
terug naar boven


C. BUDDINGH'-PRIJS NOMINATIE VOOR MARK BOOG

Rotterdam/Epibreren - Rottend Staal Online-medewerker Mark Boog is vanwege zijn bundel Alsof er niets gebeurt (Meulenhoff) genomineerd voor de C. Buddingh'-prijs voor nieuwe Nederlandse poëzie. De andere drie genomineerden zijn de Vlaming Mark Bruynseel met Uit de verf van lucht (Lannoo), Alfred Schaffer, met Zijn opkomst in de voorstad (Thomas Rap) en Peer Wittebols met de bundel Slaapschuld (Arbeiderspers). Wie de prijs, waaraan een geldbedrag van 2500 gulden verbonden is, uiteindelijk zal krijgen, wordt op 20 juni 2001 bekend gemaakt in de Rotterdamse Schouwburg, tijdens Poetry International. In 1999 verkreeg Ilja Leonard Pfeijffer de prijs, in 2000 André Verbart.
(Rottend Staal Online, 27-4-2001)
terug naar boven


EXCLUSIEF INTERVIEW MET RONALD OHLSEN

Epibreren - De redactie van de Rottend Staal Online raakte geïntrigeerd door de aankondiging van de voordracht van Ronald Ohlsen op 17 juni 2001 bij Poetry International, op de website van laatstgenoemde. Ohlsen treedt daar op in het onderdeel 'Poetry Pandora'. Op de site van Poetry International staat hij omschreven als 'beginnend, nog niet gepubliceerd dichter', 'nieuwe talent' en 'jong talent'. Ohlsen, met twee romans op zijn naam en publicaties in tal van bloemlezingen, tijdschriften en kranten een 'jong, nieuw en nog niet gepubliceerd talent'? Liesbeth van Dalsum vroeg hem er het fijne van.

Liesbeth van Dalsum: 'Ronald, hoe zit dat nu?'
Ronald Ohlsen: 'Om te beginnen heb ik de presentator van Poetry Pandora een biootje gestuurd met de nodige wapenfeiten. Ik zal mij beraden op verdere acties. Van alle kwalificaties vind ik 'jong' toch wel de meest bizarre aangezien ik mijn middelbare leeftijd al aardig aan het naderen ben. Veel van de 'jongelingen' op het Pandora-podium schijnen de dertig al gepasseerd te zijn. 'Beginnend' en 'niet-gepubliceerd’ ben ik ook niet meer inderdaad, maar blijkbaar willen ze dat niet horen, want ik heb ze uitgelegd dat ze mij niet moesten hebben, dat ik op hun publiciteit niet zat te wachten en dat ik nooit pro deo op een podium sta. [Wim] Keursten was het die mij wist over te halen. Hij sprak met veel zeer gewaardeerde waardering over mijn gedichten en had het over andere podia die hij programmeerde en waar hij wel met de centenbuidel mocht zwaaien. Na drie kwartier telefoneren besloot ik het jawoord te geven. En zie het resultaat: ik ben weer jong, ik mag opnieuw beginnen, heb nog niks gepubliceerd en word nu al gezien als een talent. Wat wil je nog meer. Remember M. Vasalis: 'Haast niet, schreeuw niet van pijn, o hand. Schrijf door totdat de vingren zijn verbrand.'

(Rottend Staal Online, 27-4-2001)

terug naar boven


MARK BOOG OP LOWLANDS

Mark Boog, de dichter die principieel niet voordraagt, maakt voor één keer een uitzondering: op het komende Lowlands-Festival zijn geanimeerde gedichten van hem te zien waarbij hij zelf voor de steminvulling zal zorgen. En wel in het programma Beeldspraak: Literatuur en videokunst, voordrachten met lichtbeelden en verfilmingen van gedichten. Multimediaal festival Beeldspraak koppelt tekst aan beeld, en beeld aan tekst en deed dat al in Filmtheater ¹t Hoogt en EKKO. Voor de tweede keer op Lowlands brengt Beeldspraak in kaart hoe het staat met de literatuur in de beeldcultuur. Kunnen die uitersten samengaan? Moet dat, hoe werkt het en zijn de tegenstellingen wel zo groot? Met voordrachten, wereldpremières, ongebruikelijke samenwerkingen en wilde experimenten. Tivoli Writers Block en Zeg het maar producties stellen het programma samen, dat bestaat uit De Dichters uit Epibreren, Serge van Duijnhoven en Gabriel Kousbroek, Erik Jan Harmens & Herman van Bostelen, Mark Boog en Poetry in Motion. Presentatie: Vrouwkje Tuinman.
(Rottend Staal Online, 26-4-2001)
terug naar boven


NIEUWE LITERAIRE MONSTERSITE TE GRONINGEN

Epibreren - Geheel in de traditie van het kweken van reusachtige literaire sites in de IT-stad van Nederland, parel van het Noorden en lichtend baken in de vaart der volkeren, kortom, Groningen, is hedennacht om 05.21 uur de 'Bibliografie van Groningen'-site online gegaan. Samengesteld door een Stichting waarin samenwerken: Biblionet Groningen, de Groninger Archieven, de Rijksuniversiteit Groningen, de Bibliotheek van de Provincie Groningen en Uitgeverij Boomker en Savenije te Groningen/Haren.
De Bibliografie van Groningen is een bibliografie, geen catalogus. Dat betekent dat zij geen overzicht geeft van een bepaalde collectie die ergens als geheel te raadplegen is, maar een verzameling biedt van beschrijvingen van literatuur over een bepaald onderwerp; in dit geval stad en provincie Groningen. (Rottend Staal Online, 25-4-2001)

terug naar boven


BAH, ALWEER EEN NIEUWSBRIEF

Na langdurig vergaderen en ruzieën over het al dan niet invoeren van een e-mail nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws over Epibreren en haar bewoners heeft de dorpsraad de knoop doorgehakt: vanaf maandagochtend 23 april 2001, 04.55 uur, is het mogelijk zich geheel gratis te abonneren op de tweewekelijkse Epibreren Nieuwsbrief. Zend een email aan: droog@epibreren.com en vermeld: 'nieuwsbrief'.
(Rottend Staal Online, 24-4-2001)

terug naar boven


WEER MEER OVER EIGEN BEHEER EN DE STUPIDITEIT IN HET LITERAIRE

Een maand geleden berichtten we over bedrijven die nietsvermoedende 'beginnende' auteurs geld uit de zak kloppen door buitensporig hoge bedragen te rekenen voor het versturen van een boek naar het gratis antwoordnummer van de Koninklijke Bibliotheek, de aanvraag van een ISB-nummer etc. Inmiddels zijn we geattendeerd op weer een ander bedrijf: www.bergboek.nl die zich ook aan deze aan oplichting grenzende activiteiten te buiten gaat.

Tot onze grote spijt worden de activiteiten van deze bedrijven aangeprezen door Stichting Schrijven - in haar laatste tijdschrift - en door de Meanderkrant op Zondag (15 april 2001). Wat de vraag doet rijzen waarom deze twee organisaties beginnende auteurs zo graag financieel uitgekleed zien. (Rottend Staal Online, 23-4-2001)

terug naar boven


HANS LODEIZEN GEÏNTERACTIVEERD

Groningen - Van 14 januari tot en met 14 april 2001 vond het 'interactief slanggedicht' plaats. Deelnemers voegden twee regels toe aan vier beginregels van een gedicht van Hans Lodeizen, zodat in de loop van drie maanden een reusachtig slanggedicht is ontstaan. De inzending is nu gesloten en het volledige slanggedicht, waarin niet is gemodereerd, plus het originele gedicht in de vorm van een Flash movie is te vinden op de site van ixgallery. De initiatior van dit project, Inge Reisberman, nodigt iedereen uit om een virtueel bezoekje aan de gallery te wagen. (Rottend Staal Online, 22-4-2001)

terug naar boven


POETRY INTERNATIONAL PROGRAMMA 2001 BEKEND

Op de site van Poetry International is het programma van het komende festival bekend gemaakt. Ook dit jaar weer een opvallend groot aantal Groningers: op 20 juni is Gerrit Krol de hoofdgast en treedt ook Tjitse Hofman op in de Derde Poetry International Poetry Slam. Op de openingsavond, zaterdag 16 juni, treden o.a. de hofdichter van de Rijksuniversiteit Groningen, Petra Else Jekel, en de Friese Groninger Tsead Bruinja op. Op de traditioneel drukbezochte zondagavond, 17 juni, is een voordracht te beleven van Ronald Ohlsen. (Rottend Staal Online, 22-4-2001)

terug naar boven


EEN MOOI OPTREDEN

Groningen - gisteravond woonden circa honderd mensen een 'Jazz & Poetry' avond bij in een tot atelier omgebouwde Olieopslagtank, in het kader van het Eem & Weem Festival 2001. Simon Vinkenoog droeg gedichten voor op muziek van de muzikanten Bert van Erk (contrabas), Janfie van Strien (saxofoons) en Jeroen van Olphen (slagwerk). Het geheel kwam tot een prachtige eenheid bij een gedicht van Vinkenoog over de Amsterdamse begraafplaats Zorgvlied, waarbij Van Olphen zacht begon te zingen, Van Strien een jazzvariant van de dodenmars blies en Van Erk geconcentreerd aan zijn bas plukte.
Het gemiddeld bovenmodale publiek reageerde uiterst enthousiast. (Rottend Staal Online, 21-4-2001)

terug naar boven


NAAR BRUSSEL!

Op woensdag 25 april presenteert Peter Holvoet-Hanssen zijn derde bundel Santander - ontboezemingen in het vossenvel, als afsluiting van het drieluik van dichtbundels dat hij met Dwangbuis van Houdini (1998), Stromboliccio - uit de smidse van Vulcanus (1999) en het nieuwe boek gecreëerd heeft. Marc Reugebrink heeft bij de presentatie een gesprek met Peter Holvoet-Hanssen, waarna hij voor zal dragen uit Santander. Le Trio Perdu zorgt voor de muzikale omlijsting met klezmer- en zigeunermuziek. Informatie over de presentatie:beschrijf@skynet.be. Reserveringen: 00-32-(0)2-223.68.32
Literair Salon, Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek, Koninginnestraat 23, Brussel. (Rottend Staal Online, 20-4-2001)

terug naar boven


HET EIND VAN EEN MYTHE

Al eerder berichtten we over een debat in Utrecht. Inmiddels hebben we aan de hand van vier verschillende ooggetuigen een beter beeld gekregen van wat daar precies gezegd werd: Ilja Leonard Pfeijffer en enige betrokken dichters spraken op 10 april 2001 in de Lutherse Kerk te Utrecht met elkaar, met een wetenschapper en een journalist over zijn stellingen zoal verwoord in het artikel 'De mythe der verstaanbaarheid', in 'Bzzlletin', oktober 2000. Pfeijffer zwakte veel van zijn eerder gedane beweringen af en zei slechts zijn eigen poëtica te hebben willen verwoorden. Als andere dichters daar niet hetzelfde over dachten, had hij daar begrip voor.
Wel stelde hij dat Ramsey Nasr begonnen was met het roepen van dat de poëzie eenvoudiger zou moeten worden en dat alles wat hij daar als antwoord op schreef Nasr te verwijten is. Daarnaast waste hij zijn handen in onschuld, omdat de redactie van 'Bzzlletin' hem de opdracht gegeven had een artikel te schrijven dat inging op Nasrs beweringen. Kortom: eigenlijk viel hem niets kwalijk te nemen, want het kwam allemaal door anderen. (Rottend Staal Online, 19-4-2001)

terug naar boven


VERDWENEN DICHTER WEEROM GEKEERD

Max Niematz, de sedert maanden verdwenen auteur, begroette de bevolking van Epibreren hedenmorgen in de gelagkamer van Hotel Hel als volgt:
'Hallo, Epibriden, ik ben terug. 3 Maanden gereisd. Menig zweetdruppel vergoten tijdens helse jungletochten. Tevens hard aan Tweemaal Flip en een Borsalino gewerkt, mijn roman in wording, op miezerige hotelkamers, maar ook in luxe badoorden, waar men, d. i. ik, geheel terecht met 'sir' aangesproken werd. Elke dag om 7 uur op. Heldere ochtenden. Vanaf je veranda duik je zo de zee in, want dat chalet was boven het water gebouwd. Daarna ontbijt. Dat resort was vrijwel uitgestorven. Een gijzeling op het diepzeeduikeiland Simpanan houdt momenteel de toeristen weg. Twintig kelners voor mij alleen, zonder toeslag. Dan tot 4 uur 's nachts aan het werk. Alles lukte, alles helder en raak. Weer een mooi, eerlijk boek af dus, en weer gaat het geheit de kotsmisselijkmakende Hollandse mist in. Vandaag vond ik bericht van uitgever: verkopen van Op de leegte - vorige roman - over het jaar 2000. Negen exemplaren. Royalties: fl 4,02. Waarvoor doe ik het? Het is om te huilen. Ik schijn een van de weinigen te zijn die weet dat Op de leegte een klein meesterwerk is. Dat zeg ik die, zoals je weet, in alles de bescheidenheid zelve ben. Nooit, nooit gebeurt er eens iets opbeurends in mijn schrijversbestaan. Nooit een lichtpuntje, keerpuntje, de plotselinge kreet van een wakkerschrikkende journalistieke loonslaaf, die oprecht geraakt is. Het wordt tijd dat er weer eens een dictator als Leonard Ilja Pfeijffer opstaat, die alle goede literatuur verbiedt. Liever dat dan de terreur der slaapverwekkende monopresentatie. Je moet het als bescheiden persoon toch wel hoog in je bol hebben, als je onder deze omstandigheden in jezelf blijft geloven.'
(Rottend Staal Online, 18-4-2001)


terug naar boven


ANNA ENQUIST SCHRIJFT BOEKENWEEKGESCHENK 2002

Emmen - Dichter en prozaïst Anna Enquist schrijft het Boekenweekgeschenk 2002. Het thema volgend jaar wordt 'Hebba olla vogala nestas hagunnan': liefdesverhalen en -gedichten. (Rottend Staal Online, 17-4-2001)

terug naar boven


KRIJG NOU WAT

Utrecht - Bij het non-debat dat eerder deze week plaats vond naar aanleiding van uitlatingen van Ilja Leonard Pfeijffer gebeurde volgens een van de ooggetuigen dit: 'Het zakte vrij snel na het begin in omdat Ilja live ongeveer 3/4 van zijn stellingen terugnam'. Het wachten blijft op een schriftelijke verklaring van afstand en boetedoening.
Een andere ooggetuige meldde ons: 'Peter Swanborn stelde dat er aan de ene kant dichters bestaan die louter voor het podium schrijven en aan de andere kant dichters die louter voor het papier schrijven.'
Het is erg bedroevend dat iemand met zulke absurde vooroordelen door de Volkskrant wordt ingehuurd om recensies te schrijven. (Rottend Staal Online 15-4-2001).

terug naar boven


VERZAMELDE GEDICHTEN VAN INGMAR HEYTZE

In november 2001 verschijnt van de hand van Ingmar Heytze bij Uitgeverij Podium Alle goeds, de herdruk van De allesvrezer (1997), Sta op en wankel (1999) en Aan de bruid (2000) in één band voor een schrappelijke prijs. In het voorjaar van 2002 komt hij met een bundel verse verzen, ook bij Podium (Rottend Staal Online, 14-4-2001)

terug naar boven


TIJDSCHRIJFT VRIJSTAAT AUSTERLITZ HERREZEN

Duiven - Het literair tijdschrift Vrijstaat Austerlitz, waarvan in 1997-1999 vier nummers verschenen, en dat ter ziele gegaan leek na het faillissement van Uitgeverij Kwadraat, bestaat weer. Nummer vijf is juist verschenen als internettijdschrift, met gedichten van H.C. Achterberg, Blaise Cendrars, Ruben van Gogh, Tjitse Hofman, Theo Joekes, Alfred Schaffer en Menno Wigman, proza van Ronald Ohlsen, Cyriel van Rossum en Tommy Wieringa, essays van Pieter Giesen, Paul Scheerbart, Herman Vuijsje en Arjan Witte.
De opmaak is helaas erg primitief gehouden en doet denken aan de voormalige opmaak van een e-zine als 'Meander op Zondag'. Het ontbreken van een inhoudsopgave, links naar sites van de desbetreffende auteurs en de afwezigheid van een 'nieuws-rubriek ' vallen hopelijk te beschouwen als kinderziekten. Ook is het onduidelijk wie er precies in de redactie zitten - vermoedelijk Ruben van Gogh, Tommy Wieringa en Arjan Witte.
Vrijstaat Austerlitz Online: http://go.to/vrijstaatausterlitz Nadere informatie: rising@telekabel.nl (Rottend Staal Online, 13-4-2001)

terug naar boven


DICHTER ZOEKT WERK

Vanuit het Amsterdamse vernamen we dat onze medewerker Menno Wigman staat te springen om meer voordrachten uit eigen werk te geven. Na de mediahausse rond de verschijning van zijn tweede bundel in februari is het opmerkelijk rustig voor hem geworden. Wie Wigman nog deze maand belt voor een boeking krijgt als bonus - tegen kostprijs - een geheel gesigneerd boek aangeboden. (Rottend Staal Online, 12-4-2001)

terug naar boven


JAN KLUG WEER OOM

's Lands onverstaanbaarste dichter Jan Klug is afgereisd naar het verre Hamburg, om zijn verse nichtje Talea van een ode te voorzien (Rottend Staal Online, 12-4-2001)

terug naar boven


INTUSSEN, IN ZWITSERLAND...

Wie zich op 13 april in de buurt van Luzern bevindt, doet er goed aan het 'Literaire Pasen' te bezoeken, waar het o.a. Jürg Halter en Lasse Samström het kunst- en literatuurtijdschrift art.21 zeitdruck presenteren. Nadere informatie: Jürg Halter:
moralinhalter@email.com (Rottend Staal Online, 11-4-2001)

terug naar boven


ROTTEND STAAL MEDEWERKER WINT PRIJS

André Degen heeft op 5 april de Apollo Poëzieprijs 2001in de Beurs van Berlage ontvangen voor zijn gedicht 'Hulshorsterzand'. De prijs bestaat uit een bedrag van fl. 1000,-. Voor deze prijs waren er maar liefst 281 gedichten ter beoordeling ingezonden. De prijs is een initiatief van de 'literaire culturele kring Apollo (Nederland België)', het samenwerkingsverband van de 'Literaire Culturele Stichting Apollo' uit Harderwijk en de 'Literaire Culturele VZW Apollo' uit Diest (België). Meer informatie: cme@randmeer.nl. (Rottend Staal Online, 10-4-2001)

terug naar boven


GEBAKKEN LUCHT TE UTRECHT

Hedenavond vindt er in de Lutherse Kerk te Utrecht een als debat aangekondigd toneelstuk plaats met dichters, recensenten en journalisten omtrent het verschil tussen poëzie op papier en op het podium, met als thema: 'Is verstaanbare poëzie slechter dan onbegrijpelijke?'. De organisatie heeft zorgvuldig vermeden dichters en journalisten die gezegd hebben dat dit geen issue is, uit te nodigen. (Rottend Staal Online, 10-4-2001)

terug naar boven


POËZIECLUB

Zo'n 400 mensen hebben zich aangemeld voor Gerrit Komrij's PoëzieClub. Leden van de club ontvangen vier maal per jaar het PoëzieClubblad en kunnen tegen korting bundels aanschaffen. Inmiddels zijn ook de redacteuren bekend van het blad: naast Komrij de literatuurcriticus Onno Blom en de dichters Pieter Boskma, Ilja Leonard Pfeijffer en Menno Wigman. Het blad krijgt een journalistieke inslag en is gericht op iedereen die van poëzie houdt.
Meer over de PoëzieClub en het PoëzieClubblad op www.poetry nl of telefonisch via 010-282.27.77. (Rottend Staal Online, 9-4-2001)

terug naar boven


ALL STAR SLAM TOUR ZEER GESLAAGD

De poëzietour van Tracy Splinter, Lasse Samström, Tom Combo, Wehwalt Koslovsky, Jürg Halter en De Dichters uit Epibreren is uitermate succesvol verlopen. In Rotterdam trok de tour 20, in Groningen 40, in Den Haag 30, in Nijmegen 200 en in Amsterdam 60 mensen. Er werden 1575 kilometers afgelegd, 158 liter diesel verbruikt, 8 kratten bier en 56 flessen wijn geleegd, 840 sigaretten, 20 gram hash en 20 gram wiet gerookt, 36 ephedra-capsules geslikt, 3 groupies verbruikt en 30 boeken, 15 tijdschriften en 13 cd's verkocht.
De tour stond aangekondigd in het NRC Handelsblad, De Volkskrant (zelfs op de voorpagina, op 5 april) en tal van regionale kranten en tijdschriften.
Exclusief voor Rottend Staal Online schreef Petra Else Jekel, een van de twee huisdichters van de Rijksuniversiteit Groningen deze recensie van de avond in het USVA-theater te Groningen, op dinsdag 3 april 2001.
(Rottend Staal Online, 8-4-2001)

terug naar boven


WADDEN

De Volkskrant berichtte op zaterdag 7 april: 'De Wadden zijn sacrale grond, ze maken, als De Nachtwacht, Ajax, speculaas en het koningshuis, deel uit van de Nederlandse identiteit, 'onze cultuur' en daar valt niet tegenop te redeneren. De pelgrimgangers varen weer, zoals ieder jaar vanaf de paasweek met volle veerboten naar de eilanden. De meeuwen nestelen en de zeehonden kwispelen met hun staart'.
Vandaar dat PVDA-kamerlid Tineke Witteveen deze maand langs de eilanden en waddenkust trekt om met bewoners en belangstellenden te babbelen. Op maandag 9 april brengt ze een bezoek aan boer Egbert Zorgdrager. Wie mee wil kan zich om 14.15 uur verzamelen in Hotel Nap te Terschelling. Woensdag 11 april spreekt ze met zeekoevaccinator Hermien Elias in Hotel Hel te epibreren, van 09.30 tot 22.15 uur.
(Rottend Staal Online, 8-4-2001)

terug naar boven


STAKING BEZORGERS Rottend Staal Online

Op zaterdag 7 april zullen onze lezers getroffen worden door een staking van de bezorgers van de Rottend Staal Online. Zij staken omdat ze niet langer hun vaste adressen willen aandoen en dagelijks een geheel andere regio van de Rottend Staal Online willen voorzien. Onze excuses voor de overlast (Rottend Staal Online, 6-4-2001)


terug naar boven


LASSE SAMSTRÖM

De Duitse dichter Lasse Samström, nog twee dagen in het land als deelnemer aan de All Star Slam Tour 2001, specialiseert zich in het Schüttelreim. Een dichtvorm waarin de plaating van enkele letters in een zin gewisseld wordt. Een voorbeeld van de hand des meesters:

Schüttelreim 7629

Wovon ich hier als Dichter singe
ist nicht nur meine Sicht der Dinge

© Lasse Samström, 2001
(Rottend Staal Online, 6-4-2001)

terug naar boven


HET CONTINUEREN VAN EEN MYTHE

De verbazing te Epibreren was groot, na lezing van alweer een artikel over de mythe dat een dichter podiumdichters in een essay met de grond gelijk gemaakt zou hebben. Nog groter was de verbazing dit artikel in de Groene Amsterdammer aan te treffen - het derde over het onderwerp dit jaar. Maar gelukkig - ditmaal werd het geschreven door Rob van Erkelens - een journalist die al vijf jaar nonsens over de inwoners van Epibreren verspreidt. (Rottend Staal Online, 6-4-2001)

terug naar boven


ALL STARS MOBIEL

Geheel in de lijn van de nieuwe stroming der mobiele dichters zijn de dichters die participeren in de All Star Slam Tour vanaf gisteren mobiel. In een gele Ford Transit personenbus van het superbe verhuurbedrijf Doesburg (uit Groningen) toeren ze momenteel door de Waddenzee en het daaraan gepaard gaande land. Morgen zullen ze de door mond- en klauwzeer geteisterde Veluwe doorkruisen in de hoop onaangetast Nijmegen te bereiken, waar ze in Merleyn het verzamelde publiek op een daverende show zullen vergasten. (Rottend Staal Online, 5-4-2001)

terug naar boven


FOTOS VAN ALL STAR SLAM TOUR ONLINE

Klik hier voor de eerste foto's van de All Star Poetry Slam Tour, gemaakt op 3 april in de USVA te Groningen door waddenfotograaf en oud-Epibreerder Martijn Woldring. (Rottend Staal Online, 4-4-2001)

terug naar boven


ZWITSERS DICHTER VERKLAART

Jürg Halter, de fameuze dichter uit Bern (Zwitserland), momenteel op tour in Nederland verklaart: "Auch wenn das Land flach ist muss der Mensch hier nach der Höhe streben, denn das Geistige liegt in der Höhe". (Rottend Staal Online, 4-4-2001)
terug naar boven


I AM NOT A FUCKING SLAMMER!

In het praatprogramma Dalsumspraak in Hotel Hel te Epibreren, waar ditmaal twee Duitse dichters aan de tand gevoeld werden door Liesbeth van Dalsum, verklaarde de vaak als 'slamkoningin' aangekondigde Tracy Splinter: 'I am not a fucking slammer! I am a performance poet. I hate it when they name me 'Slamkönigin'.'
Wehwalt Koslovsky daarentegen sprak: 'I am a slammer. Slam is like sports. I like the competition'. Waarna Splinter met een ferme uithaal Koslovsky knock-out sloeg en sprak: 'Here's your **** sports. How does that feel?'.
Meer over Tracy Splinter en haar juist verschenen cd met boek 'Verbalize' a.s. vrijdag, om 15.08 uur op Radio Amsterdam FM. En live vanavond in Groningen, morgen in Den Haag, vrijdagavond in Nijmegen en a.s. zaterdag in Amsterdam. (Rottend Staal Online, 3-4-2001)

terug naar boven


LAZARUS

Lazarus is een voorstelling die van 12 juni tot en met 7 juli te zien is op het Westelijk Haventerrein te Rotterdam. Tien gerenommeerde Nederlandse dichters, waartussen J.A. Deelder en Anna Enquist, hebben voor deze voorstelling de poetische monologen geschreven. Bovendien verschijnt er van deze teksten een bij de betere boekhandel verkrijgbare bundel. (Rottend Staal Online, 3-4-2001)


terug naar boven


RUUD KNOOK WINNAAR ZESDE WORDSLAM

Groningen - De zesde Wordslam te Groningen is overtuigend gewonnen door Ruud Knook uit Groningen, waarmee hij zich verzekerd weet van een optreden bij de finale op zondag 1 juli 2001. (Rottend Staal Online, 2-4-2001)

terug naar boven


SLAMDICHTERS GEVEN SURPRISE-VOORDRACHT

Groningen - Bij de Word Slam in de Schrijversschool te Groningen zullen vanavond Tracy Splinter, Wehwalt Koslovsky, Jürg Halter, Lasse Samström en Tom Combo een kort verrassingsoptreden geven als voorschot op de show van komende dinsdag 3 april in het USVA-theater te Groningen. Locatie: Literair Lokaal, Schrijversschool, Oliemulderstraat 51, Groningen. Aanvang 20.30 uur. (Rottend Staal Online, 1-4-2001)

terug naar boven


NACHT VAN DE POËZIE - IMPRESSIE

Utrecht - Ramsey Nasr, Luuk Gruwez, C.O. Jellema en Patty Scholten sprongen eruit, René Puthaar bracht voor het eerst zijn teksten uit het hoofd en VSB-Prijsgenomineerde Astrid Lampe gaf een meer dan overtuigende performance, op de eenentwintigste Nacht van de Poëzie, afgelopen avond en nacht in Utrecht. Ilja Leonard Pfeijffer bleek toch wel erg voordracht-gericht bezig te zijn, en de entr'actes hadden een hoog tuttigheidsgehalte, op de Belgische acts Das Pop en Lais na. In de artiestenfoyer verzuchtte Luuk Gruwez: 'Ik doe dit gelukkig niet iedere week. De Nacht is een bijzonder fenomeen. Puur fysiologisch is het volgens mij niet mogelijk dat mensen zeven uur achtereen naar poëzie kunnen luisteren. Míjn aandacht verslapt tenminste al na drie kwartier. Gevolg: je hangt weer aan de bar.'

Spraakmakend was in ieder geval het optreden van Joop Visser / Jaap Fischer. Zijn voordracht van drie gelegenheidsliedjes naar aanleiding van de huwelijksaankondiging van Willem Alexander en Máxima werd in de Volkskrant omschreven als 'het dieptepunt' en in het NRC als 'te oordelen naar het bulderende applaus zonder meer het favoriete gedicht van de avond'.
(Rottend Staal Online, 1-4-2001)

terug naar boven


het nieuws van nu vindt u hier
het nieuws van maart 2001
het nieuws van januari en februari 2001
...en voor nog ouder nieuws: klik hier!
terug naar boven


© Rottend Staal Online 2000-2006. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Installatie van hyperlinks

De installatie van hyperlinks naar de site is vrij en kan gebeuren zonder toestemming.
De pagina's van deze site mogen echter niet worden opgenomen in de pagina's van een andere site.

Het actuele Rottend Staal-nieuws | Het Rottend Staal-nieuwsarchief