Ruud Knook 

      laatste update 8 november 2001 (click for English version)


     Previous Home Next

biografie gedicht: contact
  Raamvertelling  
     
     
BIOGRAFIE

Ruud Knook werd najaar 1968 aan de oever van het Hollands Diep verwekt door een kraamverpleegster en een staalarbeider. Zomer 1969 ziet hij het licht, laten we het houden op levenslicht, in het Brabantse Klundert. Lang gebeurt er niets, nochtans niets wat de moeite van het vermelden waard is. Hij debuteert in 1979 in Vrij Nederland met 'De knikkers en het spel'. In 1988 gaat hij bestuurskunde studeren in Enschede, waar hij ten behoeve van de overschrijding van de maximale studieduur onder andere fotografeert, last, zeefdrukt, toneelspeelt, mensenrechtenonderwijs verzorgt, interviewt voor een radioprogramma en speelt in bands als Club Fuck en Snikkeldrift. Eind 1997 gaat hij wonen en werken in Assen. In 1998 neemt hij plaats in de redactie van Triest Nieuws en Treurige Berichten. 1999 brengt hem werk in Hardenberg en een woning in Groningen. Thans is hij in Groningen werkzaam als sociaal-juridisch adviseur bij de ambtenarenvakbond AbvaKabo. Daarnaast levert hij maandelijks bijdragen aan plee-zine 'Beikes'.
In april 2001 won hij de Zesde Groninger Word Slam.
Zie ook: http://www.poeziemarathon.nl/dichters/knook.html.

Raadpleeg ook www.google.com voor meer over Ruud.

RAAMVERTELLING


Een bonkige kont schommelt
de schokschouderende schoonheid
door de verlaten straten van Hardenberg

Nauwelijks zichtbaar speelt
tussen haar vingers
de gedachte dat achter elk raam
een man wacht, verlangt
en sinds zij voorbij kwam
aan niets anders heeft gedacht

Dan dat dan dat
dat wat zij draait tussen haar vingers
en nog aan niemand gaf

 

© Ruud Knook, 2001

CONTACT
Ruud Knook: ruudknook@hotmail.com
Abonnement 'Beikes': A2beikes@yahoo.com


 

 

alweer zo'n internetpagina uit Epibreren


© Ruud Knook/Rottend Staal Online 2001. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.