Jan Klug 

      laatste update 8 november 2001 (click for English version)


     Previous Home Next

biografie gedichten: contact


Imaginair gedicht
, 2000
Kiezen van het programma, 2000
Wisselrijm, 2001

BIOGRAFIE

Jan Klug, Dichter te Epibreren, is vermoedelijk 's lands mysterieuste dichter. Zonder dat gedichten van hem bekend waren wisten recensenten deze gedichten al waar te nemen. Zo verscheen in 'De Groene Amsterdammer' van 1 maart 2000 de mededeling dat gedichten van Jan Klug in de bloemlezing Sprong naar de sterren zouden staan. Inderdaad staat op bladzijde 2 van dit boek een blanco pagina, waarop één of meerdere van Jan Klugs imaginaire gedichten geïmagineerd zouden kunnen worden.
Inmiddels heeft hij naar aanleiding van onzinnigheden in de media naast zijn bekende 'Imaginair gedicht' een wasmachinehandleiding omgebouwd tot gedicht en is daarmee van imaginair tot concreet dichter verworden - helemaal nu hij ook - in navolging van Lasse Samström - een 'Wisselrijm' heeft gefabriceerd.
Klug zag overigens het blijde levenslicht in Aachen, in 1971 en is natuurlijk veel bekender als muzikant en vertaler

Raadpleeg ook www.google.com voor meer over Jan Klug.IMAGINAIR GEDICHT


©  Jan Klug, 2000

KIEZEN VAN HET PROGRAMMA
 
Voor de verschillende
soorten weefsels en
afhankelijk van de graad
van vervuiling van het
wasgoed heeft de
wasautomaat 3
verschillende
hoofdgroepen: (zie het
overzicht van de
wasprogramma's).
 
 
 
1 Sterke weefsels
 

Deze programma's zijn
bestemd om grondig te
wassen en de verschillende
spoelgangen, die
tussendoor gecentrifugeerd
worden, zorgen dat er
perfect gespoeld wordt. Het
geleidelijk afnemen van de
watertemperatuur zorgt
ervoor dat de weefsels
minder kreuken en dat bij
de laatste centrifugegang
het water optimaal wordt
verwijderd.
 
 
 
2 Gemengde en
synthetische weefsels
 
De voorwas en de
hoofdwas geven de beste
resultaten dank zij het
rotatieritme van de trommel;
de spoelgangen met een
hoog waterniveau zorgen
voor een zorgvuldige
behandeling en de beste
resultaten.
 
 
 
Na de laatste spoelgang
blijft het wasgoed in het
water staan
 
 
 

3 Bijzonder gevoelige
weefsels
 
Dit is een nieuw
wasprogramma waarbij om
beurten wordt gewassen en
geweekt en is in het
bijzonder geschikt voor zeer
gevoelige weefsels zoals
zuiver scheerwol. Het
wassen en spoelen worden
uitgevoerd met een hoog
waterniveau om tot het
beste resultaat te komen.
 
 
 
Na de laatste spoelgang
blijft het wasgoed in het
water staan.
 
 
 
Het programma voor
gemengde en bijzonder
gevoelige weefsels kan
worden uitgevoerd met het
volgende programma:
-alleen pompen, of (z)
Het programma
'voorzichtig centrifugeren'
is onontbeerlijk voor
gebreide weefsels om
uitrekken bij het drogen te
voorkomen..
 

(naar een anonieme copywriter)

Jan Klug, 23 november 2000

 


WISSELRIJM

wat ik hier op het dak zoek
is zeker niet mijn zakdoek

Jan Klug, 1 juni 2001

CONTACT

Jan Klug:
janklug@epibreren.com
homepage: http://www.epibreren.com/klug

 

 

alweer zo'n internetpagina uit Epibreren