Rottend Staal Online van januari / februari 2001

RESULTATEN MOND- EN KLAUWZEERONDERZOEK

Een steekproef onder 20 mobiele dichters, publicerend vanaf 1971, leert ons in de eerste plaats dat dichters niet te vertrouwen zijn: 55% claimde in literaire tijdschriften voor het eerst gepubliceerd te hebben, 10% beweerde dat zelfs in bloemlezingen gedaan te hebben. Volgens Helmer Kool, gepensioneerd schoolhoofd te Epibreren, zullen deze cijfers mede tot stand gekomen zijn door traumatische ervaringen naar aanleiding van publicaties in schoolkranten, waarna de dichters aan selectief geheugenverlies zijn gaan lijden.

Wat echter wel opvallend was, was dat van deze 20 dichters zich 80% verwant voelde met oude en soms al dode dichters zoals Johnny van Doorn, J.A. Deelder, Simon Vinkenoog en Rutger Kopland. Met meer puisterige dichters zoals Serge van Duijnhoven, Menno Wigman en De Dichters uit Epibreren voelde 60% zich spontaan verwant.

Gevraagd naar het waarom van het uit eigen werk voordragen - een ziekte nauw verwant aan mond en klauwzeer - meende 60% dat te doen vanwege de artistieke uitdaging en 35% het louter vanwege het financiële gewin te praktizeren.

Het onderzoek is gehouden door de Utrechtse studente Karin Vogelaar, die naast haar studie Nederlands betrokken  is bij een zeevarkenproject in De Betuwe. De mobiele dichtersvariant van mond- en klauwzeer is overigens zeer besmettelijk - na het onderzoek zijn de dichters dan ook doorgedraaid. Ze hadden de ziekte opgelopen bij het heen en weer zwemmen naar Engeland - zie ook de Rottend Staal Onlines van 21 en 31 januari 2001. (Rottend Staal Online, 28-2-2001)

terug naar boven


DICHTERS ONDERZOCHT OP MOND- EN KLAUWZEER

Een twintigtal Nederlandse dichters wordt momenteel in een varkenstal in de Betuwe uitgebreid onderzocht op sporen van mond- en klauwzeer-besmetting. Dit naar aanleiding van constatering van de ziekte bij Engelse dichters. Daarvan zijn er de laatste dagen al 217 preventief geruimd. Over enkele dagen hopen we u de onderzoeksresultaten te presenteren. (Rottend Staal Online, 27-2-2001) 

terug naar boven


DE LANGVERWACHTE EPIBREREN-CD

Tijdens de Boekenweek, specifiek tijdens de Tivoli Writers Block Tour, verschijnt de langverwachte Epibreren-cd in een eenmalige, unieke oplage van 3 exemplaren. Bij elk van de drie optredens (in Utrecht, Tilburg en Amsterdam) zal een exemplaar onder het publiek verloot worden. Komend najaar komt de tweede cd uit, dan in een grotere oplage (Rottend Staal Online, 25-2-2001)

terug naar bovenHET GAAT GOED MET DE POËZIE - BUNDEL WIGMAN HERDRUKT

De bundel 's Zomers stinken alle steden (eerste druk 1997) van Menno Wigman wordt binnenkort herdrukt. Zijn uitgever, Bert Bakker, verlaagt bovendien de prijs van zijn recent verschenen bundel Zwart als kaviaar van fl. 31,95 naar fl. 27,50. Een gedicht uit deze bundel en een recensie kunt u lezen op Chroom Digitaal 2000: http://www.chroom.net/ .
(Rottend Staal Online, 24/25-2-2001)

terug naar boven


TERUGKEER DER PIRATEN

Nadat op 29 september 1827 de Epibreerder kustwacht de laatste der Wadpiraten tot zinken bracht, bleef het lange tijd rustig rond het eiland. Recentelijk worden de wateren echter weer onveilig gemaakt door een nieuwe uitwas van het piratendom: de bloemleespiraten. Ene Anton G. uit Zwaag bezeilt nu nog met de piratengalei 'Poëtisch Liedgenootschap'  de wilde baren van het internet en poogt bezoekers te lokken door het werk van een groot aantal dichters zonder expliciete toestemming van de rechthebbenden op zijn site te publiceren. Deze toestemming is echter verplicht tot 70 jaar na het overlijden van de maker. 
Na diverse waarschuwingen en schoten voor de boeg staat nu het Provider-fregat 'Tripod-Lycos' op het punt het Poëtisch Liedgenootschap tot zinken te brengen wegens schending van de auteurswet. De snode piraat heeft echter al zijn toevlucht genomen tot de barkas 'Sneeker', een incorrecte spelling van 'Sneaker', wat 'Gluiperd' betekent, en etaleert hierop - vermoedelijk weer zonder toestemming van de rechthebbenden - werk van o.a. .Gerrit Achterberg, Ernst van Altena  Hans Andreus, Frans Bastiaanse, J. Bernlef, J. C. Bloem, Mies Bouhuys, Gerard den Brabander, Cees Buddingh', Gaston Burssens, Remco Campert, J. B. Charles, Bert Decorte, Clara Eggink, Willem Elsschot, Ida G.M. Gerhardt , H. A. Gomperts, Jan Greshoff,  Jan Hanlo, Judith Herzberg, Dick Hillenius, Ed. Hoornik,  H.W.J.M. Keuls, Rutger Kopland, Gerrit Kouwenaar, Hans Lodeizen, Lucebert, H. Marsman, Willem de Mérode, Martinus Nijhoff, J. Slauerhoff, Theun de Vries, M. Vasalis, Simon Vestdijk, Simon Vinkenoog, Hendrik de Vries,  Leo Vroman en Hans Warren.
De redactie van Rottend Staal Online roept derhalve de verzamelde literaire webmasters op niet naar http://sneeker.ameranet.com/ te linken, noch naar andere sites die hoofdzakelijk bestaan uit bijeengestolen werk. Zulke sites zijn eenvoudig te herkennen: bronvermeldingen ontbreken of verwijzen naar bloemlezingen die niet meer verkrijgbaar zijn. De dichters, de rechthebbenden, de uitgevers en de lezers hebben niets dan overlast van piraterij-sites omdat deze vrijwel nooit naar nog in omloop zijnde boeken verwijzen.  (Rottend Staal Online, 24-2-2001)

terug naar boven


HIEP HIEP HOERA

Hedenochtend werd bekend dat Jan Klug vandaag exact vijf jaar en twee dagen te Epibreren verblijft. Dit zal in maart 2004 in Hotel Hel te Epibreren groots gevierd worden (Rottend Staal Online, 23-2-2001)


terug naar boven


ACH, DIE AMSTERDAMMERS...

In Propria Cures No. 19, jaargang 111, 17 februari 2001, achtte de redactie het nodig een portret van de Epibreren-bewoner Bart FM Droog af te drukken en daar een hakenkruis, het getal '666' en de woorden 'skin' en 'oi' op in te tekenen. Deze foto, genomen door de bekende Groninger fotograaf Andy Fox, hebben de studentjes van Propria Cures zonder diens toestemming van de site www.schrijversnet.nl geplukt en afgedrukt. Gelijk ze met Ingmar Heytze's foto, genomen door Job Bedet, gedaan hebben. 
Naast de foto's stond een persoonlijke e-mail van Heytze aan de Propria Cures-webmaster afgedrukt, u raadt het al, zonder dat Heytze daar ooit toestemming voor gegeven heeft. Als toppunt van Amsterdamse humor drukte de redactie ook nog eens het telefoonnummer en huisadres van Ingmar Heytze af, met de oproep hem lastig te vallen. Jaja, je blijft lachen om die ludieke Amsterdamse kneusjes. (Rottend Staal Online, 22-02-2001)

terug naar boven


GRONINGEN ZEGT JA

Gisteren zei de bevolking van Groningen-Stad massaal ja voor het behoud van de Grote Markt en Martinitoren. Maar liefst 66.000 mensen verwierpen de voorstellen van de gemeenteraad om parkeergarages in de Martinitoren en in het Middeleeuwse grafveld onder de Noordoosthoek van de Grote Markt aan te leggen. De bevolking was gemobiliseerd door het Comité Geen Gat in de Grote Markt. Jean Pierre Rawie en Driek van Wissen wisten hierbij middels puntige gedichten de laatste weifelaars over de streep te trekken, met als resultaat - bij een opkomst van 56% - dat meer dan 80% van de kiezers zich net als vroeger uitspraken voor het behoud van het oude. (Rottend Staal Online, 22-2-2001)

terug naar boven


EPIBREREN GAAT DEELDER HUISVESTEN

Afgelopen nacht beklonken Marinus Mieremet, J.A. Deelder en de heren Epibreren de virtuele huisvesting van Deelder BV op 's lands gewildste waddeneiland, in Café de Spieghel te Groningen, na het succesvolle optreden van Chabot en Deelder in een uitverkocht CC de Oosterpoort. Medio maart 2001, niet geheel en al toevallig in de Boekenweek, zal het juiste URL bekend gemaakt worden. (Rottend Staal Online, 21-2-2001)

terug naar boven


FRIES AUTEUR PRIJST BALLINGEN

De bekende Friestalige auteur Joop Boomsma prijst in zijn schrijversdagboek de in Groninger ballingschap levende Friestalige auteurs, naar aanleiding van hun optredens tijdens het openingsbal van de Friese Boekenweek (zie Rottend Staal Online van 18-2-2001). Een Nederlandse vertaling van zijn lovende woorden kunt u lezen op: http://www.poeziemarathon.nl/nieuws.html. (Rottend Staal Online, 21-2-2001)

terug naar boven


BELGIË TOONT HOE HET MOET

Waar veel Nederlandse literaire sites uitblinken in knulligheid en onoverzichtelijkheid is een bezoek aan de Belgische site http://www.digikids.be/ een verademing. Het is dé ingang voor Belgen die betrouwbare informatie en goede links op het internet zoeken, toegespitst op het onderwijs (met online toegang tot meer dan 1000 Vlaamse scholen) en alles wat daarmee samenhangt. Kijkt u bijvoorbeeld eens op de literaire linkslijst van deze site: http://www.digikids.be/nl/literatuur.html voor een groot aantal sites die via Nederlandse sites nauwelijks aan bod komen. (Rottend Staal Online, 19-2-2001)  

terug naar boven


TELEVISIEDICHTZENDER?

Hedennacht maakte de altijd wakkere redactie van de Meander op Zondag in haar 129ste nummer dit bekend: 

Voor wie het ervoor over heeft: de domeinnaam www.poetry.tv is te huur voor $ 2250 per jaar. (Zie www.tv) Je kan dan bijvoorbeeld een tv-zender beginnen die 24 uur per dag is gewijd aan de poëzie en uitzendt via internet.
Waar zou je al die tijd mee moeten vullen? Ouderwets variété? Daniël Dee en en Petra Else Jekel in een adembenemende act op de trapeze. Ilja Leonard Pfeijffer in een kooi met half gedresseerde beren. Moderne relaties? Ingmar Heytze met een datingprogramma. En quizzen waar een beetje intelligente dichter een half miljard mee kan winnen? Gepresenteerd door Bart Chabot en met als finalevraag: 'Wat is stafrijm? a) Lijm voor wandelstokken - b) Conflictbeheersing in de legertop - c) Alliteratie.'
'Ik moet gokken, Bart !'
Stop tien jonge dichters en dichteressen in een afgesloten bus die je laat rondrijden op een snikheet onbewoond eiland en film dat dag en nacht met 92 camera's. Komt er nog iets van dichten? Wie wordt de lieveling van de kijker? Wie springt er in de vulkaan? Als cultureel tegenwicht op vrijdagavond het gesprek met de Dichter des Vaderlands, waarin die de ondervragende internetdichters op minzame wijze geestelijk tuchtigt.
Toekomstmuziek. Voorlopig moeten we ons behelpen met een bundel in de winkel en de MoZ op zondagmorgen (Meander op Zondag, 129, http://meander.italics.net , 18-2-2001)

terug naar boven

DRUK, DRUK FRIES BOEKENFEEST

Leeuwarden- 'Zoveel mensen heb ik in jaren niet gezien op een Fries Boekenfeest,' riep uitgeefster Jelma Knol gisteravond uit in Theater Romein. Ze probeerde tussen de meer dan 250 andere bezoekers bij de tap te komen, maar gemakkelijk was dat niet. De nieuwe opzet, met alleen gasten op uitnodiging en een breed aanbod, is heel goed geslaagd. (...)
In de theaterzaal kon men kennis maken met de Friese dichters en schrijvers uit Groningen, zoals Meindert Talma, Albertina Soepboer, Tsead Bruinja, Cornelis van der Wal en Nyk de Vries. Die hadden een band geformeerd, zodat het soms literaire popmuziek was, en dan weer lieten zien dat poëzie ook gek doen in groepsverband kan zijn.
Het meest werd er gelachen om een dubbeloptreden van Cornelis van der Wal en de Groninger dichter Bart FM Droog. Van der Wal zei zijn gedicht 'Aai en sipel' regel voor regel in het Fries op, Droog gaf er, druk marcherend, steeds een Hollandse vertaling bij. 'Foar my in pikelhearring.' 'Voor mij een pekelharing'. Aanstaande woensdag begint de Friese Boekenweek, het boekenweekgeschenk Berjochten út Boedapest van Douwe Kootstra, is gisteravond ook officieel aangeboden. (vertaling: Albertina Soepboer, Rottend Staal Online, 18-2-2001)


terug naar boven


DROK, DROK FRYSK BOEKEFEEST
 
Ljouwert- 'Safolle minsken haw ik yn jierren net op in Frysk Boekefeest sjoen', rôp útjouster Jelma Knol justerjûn yn Theater Romein yn Ljouwert út. Se besocht tusken de mear as 250 oare besikers troch by de taap te kommen, mar maklik wie dat net. De nije opset, mei allinnich gasten op útnoeging en in breed oanbod, is tige goed slagge. (...)
Yn de teaterseal kaam men yn'e kunde mei de Fryske dichters en skriuwers út Grins, lykas Meindert Talma, Albertina Soepboer, Tsead Bruinja, Cornelis van der Wal en Nyk de Vries. Dy hienen in band formearre, sadat it soms literêre popmusyk wie, en dan wer sjen lieten dat poësij ek gek dwaan yn groepsferbân wêze kin.
It meast waard der lake om in dûbeloptreden fan Cornelis van der Wal en de Grinzer dichter Bart FM Droog. Van der Wal sei syn fers 'Aai en sipel' regel foar regel yn it Frysk op, Droog joech der, drok marsjerend, hieltyd de Hollânske oersetting bij. 'Foar my in pikelhearring.' 'Voor mij een pekelharing.' Takomme woansdei begjint de Fryske Boekewike, it boekewikegeskink, Berjochten út Boedapest fan Douwe Kootstra, is justerjûn ek offisjeel oanbean. (Leeuwarder Courant, 17-2-2001)

terug naar boven

BONTEBAL-SITE GRONDIG VERNIEUWD

De Haagse auteur Adriaan Bontebal heeft afgelopen nacht zijn site http://users.bart.nl/~bontebal grondig vernieuwd. Hoewel er nog een paar kleine schoonheidsfoutjes in zitten, adviseren wij allen gemelde site ernstig te bestuderen. Temeer daar Adriaan Bontebal samen met Harry Zevenbergen op 11 maart 2001 de prachtige Haagse bloemlezing Van Haagse dichters die voorbijgaan (Uitgeverij Bzztôh) uitbrengt. (Rottend Staal Online, 17-2-2001)


terug naar boven


EEN BOEIENDE BOEKPRESENTATIE

Vanavond presenteert Menno Wigman zijn nieuwe bundel Zwart als kaviaar - de nu al klassieke bundel van de dichter die zich onlangs in het NRC Handelsblad door de blijmoedig aan het graf denkende Arie van den Berg omschreven zag als 'podiumdichter'. De kwestie van Wigmans daarmee samenhangende voetgrootte is hiermee echter niet opgelost. Derhalve trekt vanavond een waar leger van voetmeters naar Perdu (Kloveniersburgwal 86) te Amsterdam, waar naast de bundel van Wigman ook de debuutbundel van Joris van Casteren gepresenteerd wordt en dichters als Pieter Boskma en Neeltje Maria Min het podium zullen betreden. Of deze na vanavond ook als 'podiumdichters' bestempeld gaan worden blijft vooralsnog de vraag. (Rottend Staal Online, 16-2-2001). 


terug naar boven


EEN BOEIEND GESPREK

Gisteravond was op VPRO's De Avonden Wim Noordhoek in gesprek met Thomas Buteo over zijn site www.woordenwisseling.com , getiteld 'Waarvan men niet spreken kan, daarover moet men dichten.' Radioluisteraars konden tijdens het gesprek meesurfen op zoek naar de samenhang tussen poëzie, filosofie en taal van een boek. Dit gesprek zal binnenkort te beluisteren zijn in het online radio-archief van de VPRO. (Rottend Staal Online, 16-2-2001)


terug naar boven


INVOERING DOODSTRAF TE EPIBREREN

Hedenochtend heeft de gemeenteraad van Epibreren unaniem besloten tot de invoering van de doodstraf voor veroorzakers van computer-virussen. Tevens heeft de gemeenteraad een verzoek om uitlevering van de veroorzaker van het Koernikova-virus bij de politie van Sneek ingediend. Gemeenteraadslid Martin Reints van de GSB (Gereformeerd Stalinistische Bond): 'En anders zal gericht karabijnvuur wonderen verrichten!' (Rottend Staal Online, 15-2-2001)


terug naar boven


VRIJWILLIGE KUNSTENAARS GEZOCHT IN VLAANDEREN

Op zaterdag 1 september 2001 gaat in het Vlaamse Turnhout voor de derde maal het Zoem zoem zoem ... Festival voor jong geweld door. Het festival biedt jonge kunstenaars (m/v, leeftijd tussen 8 en 108 jaar) de kans hun werk voor te stellen aan een geïnteresseerd publiek. Momenteel is de organisatie op zoek naar mensen die het podium wensen te bestormen : schrijvers, dichters, singer-songwriters, hiphoppers, stand-up comedians, dj's, filmregisseurs ... die iets speciaal in hun achterzak hebben. Tijdens het festival worden een dertigtal acts voorgesteld. Het festival wordt georganiseerd door enkele onafhankelijke kunstenaars in samenwerking met CC De Warande.
Het festival is een vrij festival, m.a.w. de toegang is gratis, de pils goedkoop en het podium voor ieder die zich geroepen voelt. De deelnemers krijgen het volgende geboden: een drietal consumpties, een broodje en indien het voorgedragen werk op enig niveau staat een publicatie in de jaarlijkse bloemlezing van het festival. Aangezien het festival verder een no budget organisatie is, worden er principieel geen gages of reisonkosten vergoed.
Inschrijvingen via e-mail : zoemzoemzoem@pandora.be
Website: http://users.pandora.be/zoemzoem/zoem.html
Tel.: 00-32-(0)496-24.49.98.
(Rottend Staal Online, 14-2-2001)

terug naar boven


GRONINGER AUTEURS OPENEN FRIESE BOEKENWEEK

Moest men op De Landelijke Gedichtendag voor Friese dichters nog naar Groningen, op 16 februari kan men daarvoor in Leeuwarden terecht, waar in Groningen woonachtige auteurs de Friese Boekenweek 2001 openen.
Onder de titel 'Radio Woudklanken' presenteren Tsead Bruinja, Bart FM Droog, Sieger M. Geertsma, Tjitse Hofman, Jan Klug, Albertina Soepboer, Meindert Talma, Volken B. de Vlas, Nyk de Vries en Cornelis van der Wal een programma, waarin muziek en poëzie met elkaar geconfronteerd en geconflicteerd worden, in zowel het Fries als in het Nederlands. Opening Friese Boekenweek, Theater Romein, Leeuwarden, vrijdag 16 februari 2001, aanvang 19.00 uur. Organisatie Friese Boekenweek: Stichting It Fryske Boek, tel: 058-234.30.90. (Rottend Staal Online, 13-2-2001)

terug naar boven


GRONINGER EN ROTTEND STAAL MEDEWERKERS OP 21STE NACHT VAN DE POËZIE

Op zaterdag 31 maart 2001 dragen bij de 21ste Nacht van de Poëzie te Vredenburg, Utrecht de Groninger dichters C.O. Jellema en Driek van Wissen voor, alsmede de Rottend Staal Online medewerkers Ramsey Nasr en Victor Schiferli. Tevens is er een performance van de toegankelijke Leidse stadsdichter Il  Pfeiffer. De entree bedraagt slechts fl 50,00. (Rottend Staal Online, 12-2-2001)

terug naar boven


AUTEURS WIJKEN UIT

Zoals de gemiddelde Epiburger gemerkt zal hebben vinden nemen meer en meer auteurs hun toevlucht tot ons eiland: zo spoelde dit weekend Ingmar Heytze aan, kort na de komst van Tommy Wieringa, Ramsey Nasr, René Puthaar, Olaf Zwetsloot, Louis Th. Lehmann en Menno Wigman. Vermoedelijk in verband met het grote Simon Carmiggelt In Memoriam Festival, dat voor 7 oktober 2013 gepland staat. Niet iedereen is met deze instroom content.  Zo is kruidenier Marc van Gestel een 'Vol = Vol' actie begonnen. Van Gestel, wiens grootvader in de Tweede Wereldoorlog in een concentratiekamp gestorven is - hij viel daar van zijn wachttoren - licht zijn actie als volgt toe: 'Die import-auteurs blieven mijn meeuweneieren niet, waardoor ik gedwongen ben bruine landeieren te slijten waarop ik per ei een dubbeltje toeleg. Het is ongehoord! Bovendien zijn het alleen maar mannen, terwijl iedereen weet dat ik liever aan blonde dames verkoop!' (Rottend Staal Online, 12-2-2001)

terug naar boven


BEELDSPRAAK EEN SUCCES

In een uitverkocht Ekko te Utrecht woonden gisteravond meer dan honderd mensen voordrachten bij van de dichters Maartje Duin, Serge van Duijnhoven, Ruben van Gogh, Ingmar Heytze en twee van de drie Dichters uit Epibreren die bij videobeelden, film- en diaprojecties en computeranimaties uit eigen werk voordroegen. 
Vooral de voordracht van Serge van Duijnhoven, begeleid door v.j. Gabriël Kousbroek was een aangename verrassing, daar Van Duijnhoven ditmaal goed verstaanbaar was - niet verstoord door dreunende beats. De films van dichter/televisiemaker Lernert Engelberts zorgden voor de komische noot. Een animatie van Bob Wolkers op een gedicht van voornoemde Engelberts over de zelfmoord van een vriend bracht velen tot wenen. Tevens was er een voorproefje te zien van het project 'Woord-bijt-beeld', waarbij 25 dichters en 25 vormgevers een soortement kettingkunstwerk construeren. (Rottend Staal Online, 11-2-2001)

terug naar boven


SPRONG NAAR DE STERREN REVISITED

Vanwege het nog steeds opduiken in allerhande stukjes van de bloemlezing Sprong naar de sterren (samenstelling Ruben van Gogh, uitgeverij Kwadraat, 1999) en het niet meer leverbaar zijn van dit boek, heeft Rottend Staal Online vandaag een speciaal weekendkatern, heel toepasselijk 'Sprong naar de sterren' genaamd. Mensen die liever vooruit blikken kunnen in ons reiskatern terecht. (Rottend Staal Online, 10-2-2001) 

terug naar boven


HET GAAT GOED MET DE POËZIE (2)

Na een half jaar vond uw redacteur het weer eens tijd worden naar enkele sites van uitgeverijen te surfen in de hoop dat er wat verbeterd was. Wat hij daar temidden van de wilde golven van het internet aantrof was echter een ware milieuramp. (Avondeditie Rottend Staal Online, 9-2-2001)

terug naar boven


HET GAAT GOED MET DE POËZIE

Na jaren van kwak signaleert de vuurtorenwachter van Epibreren een hausse in de aandacht voor en status van poëzie. Zo verschijnt er een herdruk van Ruben van Goghs eerste twee bundels, zetelen de dichters Jean Pierre Rawie en Driek van Wissen in het Comité van Aanbeveling van Geen Gat In De Grote Markt (hetgeen nu al een vers gedicht van Van Wissen heeft opgeleverd), en zien kranten zich knarsentandend gedwongen meer kolommen aan poëzie en al wat daarbij hoort te wijden dan ooit tevoren. Tevens is de agenda der Epizeeërs voller dan ooit tevoren en richten auteurs als Ronald Ohlsen en Tommy Wieringa zich meer en meer op het schrijven en voordragen van gedichten. Het gaat zo goed dat men in de maanden maart, april en juni op grote schaal over zal gaan tot het importeren van dichters om aan de grote vraag ernaar te voldoen. (Rottend Staal Online, 9-2-2001)

terug naar boven


GEEN GAT IN DE GROTE MARKT, GEEN PARKEERGARAGE IN DE MARTINITOREN!

Hedenavond vind het Geen Gat in de Grote Markt Benefiet Festival plaats, waarbij tal van Groninger artiesten het volk opriepen in het referendum van 21 februari tegen de bouw van een parkeergarage in de Martinitoren en tegen de bouw van een bodemloze put in de Grote Markt te stemmen. De voornaamste bezwaar zijn dat enerzijds door de aanleg van de put de duizenden doden op het middeleeuwse grafveld in de Noordoost-hoek van het plein danig vertoornd zullen geraken, anderzijds levert de stalling van 400 auto's in de Martinitoren en de daaraan gepaard gaande verwijdering van 400 pakeerplaatsen in de binnenstad een uitermate saai straatbeeld op. Meer informatie: Geen Gat In De Grote Markt.

(Rottend Staal Online, 8-2-2001)

terug naar boven


COMPUTERMATIGE KWALITEITSVERHOGING  

De Epibreerder geneesheer Herr Doktor Jan Klug heeft met hulp van taalspecialiste baronesse Ingrid een methode ontwikkeld om de verstaanbaarheid van gedichten te verminderen en zodoende de kwaliteit te verhogen. Exclusief voor de Rottend Staal Online vertelt hij hoe: 'De manier van handelen is vrij eenvoudig: laat het gedicht met de automatische spellingcontrole IN EEN ANDERE TAAL (Engels, Duits etc) verbeteren. Als op deze manier andere woorden gesuggereerd worden, deze veranderingen accepteren, en anders de woorden onveranderd laten staan. De tweede stap is, om deze versie dan weer met de NEDERLANDSE spellingcontrole op dezelfde manier te verbeteren. Het zou trouwens ook een zeer oude vorm van Epibreerder Gronings kunnen zijn die door middel van bovenstaande handelingen weer tot leven komt. Hieronder drie voorbeelden die aantonen hoezeer het kwaliteitsgehalte door middel van deze eenvoudige ingreep verbeterd kan worden.

POET BONITO
 
Het agaten et gedoe! Doe Dakar watt Anna!
Timer gaten in min Murray,
smisse en dreigbrief door het ram
en jaag de stimuli in min bekken,
last de Brut min op vervloeken,
sliet het gas af, doof het licht
en last en ouderwetse winter
door de waterleiding gaaien.
 
Bok mi. vwo en habbekrats
in godverlaten Borden, ware
min woods in het schema verzuipen
van de bierpomp op het plan.
Last mi. spreken vwo hole baleen
en et Dakar espressomachines bijou Anna,
last mi. 's nachts op we Ab hijs
bijou opgeheven haltes Satan.
 
Last honderd slecht epigonen
min hagelwit blazoen besmeerd,
last min weer net leasen mar gebeuren
in en voetnoot van en slecht geschreven
doctoraal. O, last Allen journaille
en het meet Beuglijn recensentendom
min weer warden. Eg mi. nul
op het rekest, at al mi. Lear!
 
© Jan Klug, 2001
naar 'Poète bénit' van Ingmar Heytze
(oftewel: Anagram Heiigst)

 

 

TOT STOVEN
 
Van in
Liège lik vwo min voet
 
En wirier van snorren
ohm Geven et worsten
door geoefende handend
met vingers die wetens
van draaiend tot stoven
 
At lik op mezelf
zoo kennel gaaien bitten
met min huidhuls
in min innerlijk verzinken
 
En het zoo Andes Zon
flexibel en touch
één met min omgeving
 
Men zoo mi. sela's
kennel dragon.
 
© Jan Klug, 2001
naar 'Tot stof' van Tjitse Hofman
 
BENZEEN, BENZEEN
 
Murw dager van Andrea nat
slap Las menages waken, weer
bijou het wollen van volle in volle
vergen wijken, uitgeweken lee lik
 
in min Col wagon zakenblauw
de hits die me racen et drain
bijou het stadie cruise door dito
bloeddronken continent
 
zoo lik niets, verwacht no. minder
dan en Droog gerund grave
honend die min batten konen
en en vrouw die net veerboten an.

© Jan Klug, 2001
naar 'Benzine' van Bart FM Droog


(Rottend Staal Online, 7-2-2001)

terug naar boven


DUITSE EN ZWITSERSE INVASIE VERWACHT

Van 30 maart t/m 7 april worden de Lage Landen onveilig gemaakt door de All Star Slam Tour, waarin Zwitserse, Duitse en Nedersaksische dichters en een Oost-Friese muzikant deelnemen. (Rottend Staal Online, 7-2-2001)  

terug naar boven


SHOW DEELDER EN CHABOT VERPLAATST
 
Het voor vanavond geplande optreden van J.A. Deelder en Bart Chabot in C.C. de Oosterpoort te Groningen is vanwege een griepaanval op Bart Chabot verplaatst naar dinsdag 20 februari 2001, meldt het management van Deelder BV. (Rottend Staal Online, 6-2-2001)

terug naar boven


TOMMY WIERINGA TEKENT CONTRACT

Uit het Utrechtse vernamen we dat auteur Tommy Wieringa hedennacht het contract voor zijn nieuwe roman getekend heeft bij Uitgeverij de Bezige Bij te Amsterdam (Noord-Holland). Zijn derde roman, opvolger van Dormantique's manco (1995) en Amok (1997), wordt in 2002 verwacht. Uit vreugde over dit nieuws heeft de Epibreerder geneesheer en webmaster Herr Doktor Klug spontaan de oprichting van de Tommy Wieringa-pagina bevolen. (
Rottend Staal Online, 6-2-2001)

terug naar boven


LYRIC STYLE DIVISION WINT WORD SLAM

De vierde Groninger Word Slam in het Literair Lokaal van de Schrijversschool werd afgelopen zondag gewonnen door de formatie Lyric Style Division (LSD): de twee dichters Sieger M. Geertsma en Marc Dulfer, begeleid door muzikant/dichter Michiel op piano. Met hun combinatie van op hip hop en rapwijze gebrachte poëzie en de klassieke pianoklanken begeesterden ze het publiek dusdanig, dat deze hen uit een totaal van acht acts als beste aanwees. Eervolle vermeldingen gingen naar Matty de Vries en Mowaffk Al-Sawad. Net als vroeger werd de avond muzikaal omlijst door Meindert Talma en gepresenteerd door het duo Frau Elke Schick en Bart FM Droog. (www.poeziemarathon.nl 5-2-2001)

terug naar boven


GERRIT KOMRIJ'S POËZIECLUB

Op de Landelijke Gedichtendag lanceerde Gerrit Komrij De Poëzieclub en een nieuwe poëziereeks. Beide initiatieven hebben tot doel de belangstelling en het enthousiasme voor poëzie te bevorderen. De poëziereeks zal al in 2001 van start gaan, de Poëzieclub op de 3de Landelijke Gedichtendag, donderdag 31 januari 2002.
Op http://www.poetry.nl/gedichtendag/dichter/index.html kan men zich aanmelden voor de club, maar... lees eerst de kleine letters in de 'Startnotitie'. Het lidmaatschap kost tussen de 35 en 200 gulden per jaar; het blad zal hoofdzakelijk bestaan uit publicaties uit en beschouwingen over al verschenen bundels, alsmede nieuws over poëzie. Bij een verschijning eens in de drie maand zal het nieuws dus hoofdzakelijk 'oud nieuws' bevatten. En dat al in twintig pagina's. (Rottend Staal Online, 4-2-2001)

terug naar boven


UITGEVERIJ PODIUM PRIJST AAN:

(...) 'Een nieuwe generatie dichters, die niet stijf achter een katheder blijven staan, maar met de taal en met muziek
experimenteren en eerder een performance geven dan alleen gedichten voordragen; schrijvers als Serge van Duijnhoven, Menno Wigman, Ruben van Gogh, Ingmar Heytze, Arjan Witte, Mustafa Stitou, Ilja Leonard Pfeiffer en Tommy Wieringa' lazen wij op 3 februari op de reclamepagina van Uitgeverij Podium ter aanprijzing van de tweede druk van Hagar Peeters' bundel Genoeg gedicht over de liefde vandaag. Hoe merkwaardig. (Rottend Staal Online, 4-2-2001)

terug naar boven


MORGEN NAAR HET TOILET!

Epibreren - De toiletten in Hotel Hel zijn volgeboekt, lange rijen drommen nu al tezamen voor de openbare toiletten aan de Duinpandreef en ook de openlucht-w.c. aan boord van de veerboot Noordpolderzijl-Epibreren is al gereserveerd, want morgen 3 februari  onthult Hans Warren in elke plee van het land middels zijn poëziekalender het gedicht 'De zesde dag' van Ronald Ohlsen. Dat gedicht beleefde overigens zijn première in een Rottend Staal Nieuwsbrief uit 1998.
Op dinsdag 6 februari zal Ohlsen in VPRO's Music Hall (Radio 5, 22.00-23.00 uur) een verklaring afleggen over het extreme w.c.-bezoek dat hij met zijn gedicht veroorzaakt heeft. In dat programma is overigens ook Louis Th. Lehmann te gast (Rottend Staal Online, 2-2-2001)

terug naar boven


RUTGER KOPLAND VERKLAART

Bij het Poëzie-ontbijt in Boekhandel Athena's, een van de activiteiten tijdens de Groninger PoëzieMarathon op de Landelijke Gedichtendag sprak Rutger Kopland over het al dan niet moeten zijn van gedichten: 'Het woordgebruik moet toegankelijk zijn. Ik maak nooit gedichten die ik niet kan voorlezen'. Waarmee hij zich tegen Menno Wigman aanschurkt, die eens verklaarde alleen gedichten te schrijven waar de lezer geen woordenboek voor nodig heeft. Of hiermee weer een nieuwe stroming (De Kopmanse dichters? De Wiglandse dichters? De Toegankelijken? gelanceerd is blijft vooralsnog de vraag. (Rottend Staal Online, 2-2-2001)

terug naar boven


EEN ONBEKEND BOEK VAN J.A. DEELDER?

Op de internetboekwinkel-site van Uitgeverij De Bezige Bij trof uw internetredactie vandaag het boek De Dikke van Deelder aan: vier boeken gebundeld, waaronder het tot op heden onbekende Modern pass? Impliceert dit dat J.A. Deelder onlangs een by-pass operatie heeft ondergaan en daar een boek over heeft geschreven, misschien wel als vervolg op Modern Passé? Of is de Bezige Bij bezig aan een revolutionaire aanpak op internetgebied door niet bestaande boeken en stromingen (bijv. po%zie van Erik Lindner) te promoten? Of, en dat is waarschijnlijker, heeft De Bezige Bij webdesigners ingehuurd die nog nooit gehoord hebben van html-coderingen voor speciale tekens als accenten en trema's? Wellicht hebben zij en ook anderen baat aan dit adres: http://www.webmonkey.com/ waar handige overzichten van de coderingen op te vinden zijn. (Rottend Staal Online, 1-2-2001) 

terug naar boven


DICHTERS ZIJN TOCH MOBIELER DAN GEDACHT

Texel - Dichters die in de Noordzee worden uitgezet, kunnen zich goed redden en zijn mobieler dan altijd werd aangenomen. Dat is gebleken uit een onderzoek van EcoMare en het Research Instituut voor de Groene Ruimte Alterra, beiden op Texel, naar het gedrag van dichters. 'Sommigen zwemmen binnen een week tijd even heen en weer naar Engeland', is uit dit onderzoek gebleken. 'We weten nu dat ze in korte tijd enorme afstanden kunnen afleggen'. Dat inzicht kon worden verkregen, omdat de uitgezette dichters van een zender waren voorzien. Albertina Soepboer, een van de uitgezette mobiel dichters, verklaarde na afloop: 'Het is heel fijn om als een zeehond te zijn.' (Rottend Staal Online, 31-1-2001) 

NAAST DICHTERS OOK PROZAÏSTEN EN STRIPTEKENAARS MOBIEL

Tijdens de Boekenweek organiseert Tivoli een literaire tournee in het clubcircuit met dichters, schrijvers en striptekenaars. De kick off van deze tournee vindt plaats op 15 maart in Tivoli te Utrecht. Vervolgens trekt de karavaan naar Amsterdam (Melkweg op 17 maart) en naar Tilburg (013 op 21 maart).
Optredens zijn er te zien van De Dichters uit Epibreren, striptekenares Barbara Stok, de schrijvers Ronald Giphart en Jack Nouws, dichteres Hagar Peeters en de bedenkers en tekenaars van Fokke en Sukke. (Rottend Staal Online, 31-1-2001)

terug naar boven


NIEUWSTE STROMING: KADAVERPOËZIE

Op de boeiende afdeling 'Cats as Trophies' van de website Fractal Cow vindt u fraaie voorbeelden van foto's van wijlen katten in combinatie met gedichten. uiterst gevoelig. Bestudeert u vooral ook op die site de afdeling die gewijd is aan het misdadig verleden van Bert, u weet wel, uit Sesamstraat (Rottend Staal Online, 30-1-2001) 

terug naar boven


ALWEER EEN NIEUWE STROMING IN DE VADERLANDSE LETTEREN

Het zal ongetwijfeld liggen aan de extreem hoge temperatuur, maar het blijft verbazingwekkend dat nog geen week na de lancering van de 'mobiele dichters' er alweer een nieuwe stroming gesignaleerd is: De Pfeijffer-dichters! Nee, dit zijn geen dichters die de ziekte van hebben opgelopen, neen, eerder dichters die hun gehele oeuvre hebben opgedragen aan de briljantste dichter die ons land kent. Na het eerste vers van Dilaram Türköz heeft ook Ingmar Heytze zich tot deze stroming bekeerd. Waarover overigens Remco Campert in de Volkskrant van 25-1-2001 meedeelde: 'Het kan niet zo zijn dat ze hun geraaskal ongestraft kunnen blijven voortzetten. Als het aan mij ligt worden zij zonder pardon afgeschoten in een raket, richting maan. (...) Ik wil de grote meerderheid van normale dichters beschermen tegen een minderheid die een schaduw werpt over de hele groep' (Rottend Staal Online, 29-1-2001)

terug naar boven


VOOR DE VROEGE VOGELS

Epibreren/Hilversum - een herhaling van 'Gewest tot gewest' is vanmiddag op Nederland 3 te zien. Met Peter Visser, Max Niematz en De Dichters uit Epibreren, die zich in het wad wentelen teneinde zich aan een dode waddenmeeuw te vergrijpen. (Rottend Staal Online, 27-1-2001)

terug naar boven


BRAM ROZA OVERLEDEN

Een dag voor de Landelijke Gedichtendag is Bram Roza, dichter en organisator van poëziefestivals in de Hoekse Waard, overleden. De redactie herinnert zich Bram Roza als een gedreven poëzie- en kunstliefhebber, die er telkens weer in slaagde zeer bijzondere, goed bezochte festivals neer te zetten. Met zijn dood is de poëzie in de Hoekse Waard een zware slag toegebracht. Bram werd 52 jaar.
Op maandag 29 januari 2001 vindt Brams afscheidsreceptie op 14.00 uur plaats in het crematorium 'Rotterdam-Zuid', Maeterlinckweg 101 te Rotterdam, waarbij bevriende dichters gedichten zullen voordragen. Op zijn rouwkaart laat hij als laatste woorden klinken: 'Ik hoop op vrolijke gezichten en veel bloemen, welke net als veel gastsprekers welkom zijn!'
Correspondentie-adres: Ineke en Gerard Seits-Roza, Timorstraat 32-34, 3312 CW Dordrecht (Rottend Staal Online, 26-1-2001)

terug naar boven


GRONINGER POËZIEMARATHON GOED BEZOCHT

De PoëzieMarathon te Groningen trok meer dan 1750 bezoekers, die o.a. voordrachten bijwoonden van Dichter des Vaderlands Gerrit Komrij, de VSB-Poëzieprijsgenomineerden Astrid Lampe en Martin Reints, Louis Th. Lehmann, Diana Ozon, Peter Holvoet-Hanssen, Tsjêbbe Hettinga en vele anderen. Op http://www.poeziemarathon.nl vindt u recensies en nabeschouwingen.

terug naar boven


GRONINGERS WINNEN POETRY SLAM TE ARNHEM
 
Op de avond van de Landelijke Gedichtendag vond in Musis Sacrum te Arnhem een Poetry Slam plaats met o.a. H.H. ter Balkt, De Dichters uit Epibreren, Ronald Ohlsen, Albertina Soepboer, Tsead Bruinja, Petra Else Jekel en Tommy Wieringa. De als 'Poetry Slamkampioenen' aangekondigde Dichters uit Epibreren riepen het publiek op om hen te diskwalificeren wegens hun drievuldigheid en vanwege het in Poetry Slams verboden gebruik van muziekinstrumenten en rekwisieten. Omdat 's lands beruchtste slamdichter H.H. ter Balkt zich in zijn kunstgebit verslikte en 'performing poet' (en ex-Groninger) Tommy Wieringa zijn wedstrijdgedichten thuis had laten liggen, wees het publiek de gewelddadige 'mobiele' dichter Albertina 'Sobibor' Soepboer en haar bentgenoot Ronald 'Big O' Ohlsen tot winnaars aan. Zij mogen op het komende Wintertuinfestival, najaar 2001, zelf een avond programmeren. (Rottend Staal Online, 26-1-2001)

terug naar boven


POËZIETREIN SNELDE DOOR HET LAND

Treinreizigers die het geluk hadden tijdens de Landelijke Gedichtendag van Antwerpen naar Groningen te reizen en dezelfde trein namen als Peter Holvoet-Hanssen en zijn contrabassist en violist, kunnen prat gaan op een bijzondere ervaring: terwijl de muzikanten speelden en Peter Holvoet-Hanssen gedichten declameerde neuriede over de intercom de conducteur mee. (Rottend Staal Online, 26-1-2001)

terug naar boven


GRONINGER POËZIEMARATHON DANSEND VAN START

De tweede Landelijke Gedichtendag werd afgelopen nacht om klokslag 12 met een dans van Diana Ozon en Louis Th. Lehmann geopend, in De Silo te Groningen. De dans werd gevolgd door een super-8 film van Stichting Hobbyrock, getiteld 'Dichters die Debuteren' en voordrachten van genoemde dichters, Astrid Lampe, Daniël Dee en Petra Else Jekel.
Naar schatting 60 mensen waren hierbij aanwezig. Na de voordrachten volgde een kringgesprek, waarin bleek dat de diverse dichters zich op de Gedichtendag wel wel voelden, maar dat dat toch niet het issue was. Omstreeks 04.00 sloot de bar van De Silo, wat voor enkelen reden was toch nog even te slapen alvorens zich bij Athena's Boekhandel te vervoegen. Daar woonden van 08.00 uur t/m 09.30 ongeveer 50 mensen het poëzieontbijt bij.  Een ooggetuige berichtte ons: 'Athena's was tot de nok gevuld. Peppelenbos deed goed interview wel speels en soms zelfs met vuur lichtelijk aan Koplands schenen. Aldaar nog een diggie gedaan omdat Peppelenbos me riep. Stond enigszins vermoeid en met te weinig koffie op ietwat te shaken zodat het net was of ik bij de oudere amateur overgangsdametjes hoorde, (net als vroeger).' (Rottend Staal Online, 25-1-2001)

terug naar boven


HET WORDT AL GEKKER

Staphorst -Op donderdagmiddag 25 januari is op Radio 1 tussen 15.00 en 16.00 uur een drietal dichters in gesprek bij de Evangelische Omroep over poëzie, podia en hoe zich dat verhoudt. Met: Ruben van Gogh, een onder voorbehoud zijnde Menno Wigman (waarschijnlijk omdat hij belijdend katholiek is) en een derde.... (Rottend Staal Online, 23-1-2001) rectificatie: Koos Geerds en een jonge Turkse dichter vervingen Wigman en de derde, 25-1-2001)

terug naar boven


NIEUWE BUNDEL MENNO WIGMAN VERSCHENEN

Hoewel de bundel eerst op 16 februari gepresenteerd wordt, is vanaf heden Zwart als kaviaar, de lang verwachte bundel van Menno Wigman, verkrijgbaar bij de betere boekhandel. De dichtbundel kost fl. 31,90 en is een uitgave van uitgeverij Bert Bakker te Amsterdam. (Rottend Staal Online, 22-1-2001)

terug naar boven


DE NIEUWSTE STROMINGEN: MOBIELE DICHTERS EN DE SLAMMER H.H. TER BALKT

De waanzin-golf die al geruime tijd de Randstad overspoelt heeft nu een nieuw hoogtepunt bereikt met de nieuwe stroming van 'Mobiele Dichters'. Als zodanig werden afgelopen vrijdag de autoloze en rijbewijsvrije dichters Albertina Soepboer en Ruben van Gogh aangekondigd bij het Haagse Winternachten-festival. Tot deze stroming behoren volgens de organisatie blijkbaar ook de 'performing poets' Lasana M. Sekou en Mustafa Stitou. 
Helaas heeft deze golf ook al het doorgaans zo doordachte Arnhem bereikt, waar bij de Landelijke Gedichtendag (jaja, het is echt waar) een Poetry Slam wordt gehouden met de beruchte slam-dichters H.H. ter Balkt, Tommy Wieringa, Maria Barnas, Tsead Bruinja, Petra Else Jekel, Ronald Ohlsen en De Dichters uit Epibreren. Dat mondt ongetwijfeld uit in een ware slag tussen de slammers en de gewelddadige mobiele dichter Soepboer - ook daar aanwezig. Als dat maar goed gaat. (Rottend Staal Online, 21-1-2001) 

terug naar boven


VOLKSKRANT DURFT CONCURRENTIE NIET AAN

Met de sneeuw arriveerde vanochtend een exemplaar van de Volkskrant op onze redactieburelen, waar we tussen de sneeuwhopen tot onze verbazing een zaterdagskatern in aantroffen waarin 3 als 'jong' bestempelde dichters er negen pagina's over deden om zich te ontpoppen als oude hoeren en erin slagen niets te zeggen over wat er zoal in het land speelt of rondhuppelt. Zodat als enige betrouwbare bron hierover toch nog ons bloedeigen Rottend Staal/Rottend Staal Online zaterdagskatern (inmiddels zo dik dat deze meer laadtijd vergt dan dat het de krantenjongen kost de monstreuze zaterdag-editie van de Volkskrant in brievenbussen te proppen) blijkt, met ruimblikkende, informatieve artikelen door Ramsey Nasr, Serge van Duijnhoven, Olaf Zwetsloot, De Dichters uit Epibreren, Arjan Witte, René Puthaar, Ronald Ohlsen, Ruben van Gogh e.a. 
Hetgeen het onvolprezen Nieuwsblad van het Noorden er gisteren niet van weerhield de voorpagina van het kunstkatern te wijden aan 'De Dood van de Poëzie', een artikel geschreven door Wouter Godijn, die klaarblijkelijk niet ons spraakmakende zaterdagskatern gelezen heeft en daardoor weer fijn herkauwt wat eerdere kranten herkauwden en derhalve Ruben van Gogh en Ramsey Nasr weer eens nog verder verdraaide uitspraken in de mond legt - maar dat is weer een heel ander verhaal.
(Rottend Staal Online, 20-1-2001) 

terug naar boven


LOUIS TH LEHMANN MEETS GROENTEMAN

Komende zondag, 21 januari 2001, is Louis Th. Lehmann te gast in het televisieprogramma De Plantage, waar hij door Hanneke Groenteman geïnterviewd wordt over zijn recent verschenen Gedichten 1939-1998 (De Bezige Bij, 2000). Live te zien via Nederland 3, 17.00-18.00 uur.  Kort daarna, in de nacht van woensdag op donderdag 24/25 januari opent hij met Diana Ozon, Astrid Lampe, filmers van Stichting Hobbyrock, Daniël Dee en Petra Else Jekel de 24-uurs Poëziemarathon te Groningen - het begin van de Landelijke Gedichtendagactiviteiten in gemelde stad, en wel in De Silo, Achterweg 47 (Rottend Staal Online, 17-1-2001)

terug naar boven


NINA WERKMAN WINNAAR DERDE GRONINGER WORDSLAM

Toegejuicht door het uitzinnige, veertigkoppige publiek veroverde zondagavond 14 januari Nina Werkman de titel van winnaar van de Derde Groninger Word Slam, in het Literair Lokaal van de Schrijversschool te Groningen. Van de zeven deelnemers wist zij én de hoogste cijfers en het massaalste applaus te verkrijgen, correct geïnterpreteerd door muzikant en menselijke applausmeter Meindert Talma.
Gevraagd waarom zij de hoogste cijfers kreeg, antwoordde het publiek: 'Omdat ze gewoon mooie gedichten op een mooie manier ten gehore bracht.'
De Word Slam werd ditmaal voor het eerst door een duo gepresenteerd: presenator Bart FM Droog had hiervoor uit Hannover zijn charmante assistente Elcke geïmporteerd (Rottend Staal Online, 15-1-2001)

terug naar boven


BIBLIOTHEEK EPIBREREN OPENT LOUIS TH. LEHMANN ZAAL

Hedenochtend werd met een uitvoering van de in 1944 geschreven surrealitische opera 'Der Mörder' (libretto Theo van Baaren/nootjes L. Th. Lehmann) de Louis Th. Lehmann-Zaal in de Epibreerder dorpsbibliotheek geopend. Net als bij de eerste uitvoering in 1989 (te Weert) zong componist Louis Lehmann met vaste bariton Der Mörder. Liesbeth van Dalsum (sopraan) speelde de nauwelijks geplaagde zuster en de tenor J.J.A Goeverneur de ontzette beklaagde.
Naast het digitale Lehmann-archief bevinden zich in deze zaal foto's van de befaamde fotograaf Emiel van Moerkerken en een tekening plus vers gedicht van de heer Lehmann. (Rottend Staal Online, 13-1-2001)  

terug naar boven


JAN KLUG IN QUARANTAINE

Epibreren - hedenmiddag is huize Klug dichtgespijkerd en in quarantaine geplaatst - Jan Klug daarbij inbegrepen. Dorpschirurgijn Van den Hoofdakker is hiertoe overgegaan nadat een anonieme dichter hem het volgende bericht van Jan Klug overhandigde: 

Ik hoop dat het dichtersdicht-gedicht niet binnenkort aan een nieuwe dijk-slachtoffer moet worden opgedragen. Ik ben momenteel aan het vechten tegen de gevreesde dijk-griep die ik bij de opnames voor 'Van gewest tot gewest' op de Epibreerder zeedijk heb opgelopen.
Door intensief niks te doen behalve thee drinken en thee-vee kijken (de enige remedie) hoop ik de virussen meester te worden.
Over de stand van zaken zal ik jullie lopende houden, tenzij dit niet meer lukt. Grutn, Jan.

De redactie van de Rottend Staal Online roept de lezers dan ook op om Jan Klug te bestoken met geneeskrachtige emails. Dat kan via janklug@epibreren.com (Rottend Staal Online, 12-1-2001) 

terug naar boven


DE NACHTEN

Net als in de vorige eeuw vindt komend weekend weer het leuke rock- en literatuurfestival De Nachten plaats, in DeSingel te Antwerpen en in Parsadiso te Amsterdam. Maar op de een of andere manier weigeren de Nederlandse media te berichten over wat er nu in Antwerpen gebeurt. Noch mocht de redactie van de Rottend Staal Online enig nieuws daaromtrent uit het Antwerpense ontvangen. We kunnen onze lezers dan ook alleen maar aanraden het zekere voor het onzekere te nemen en zich komend weekend in Paradiso te vervoegen, waar onder andere de fameuze Last Poets en Ramsey Nasr zullen optreden. (Rottend Staal Online, 11-1-2001) 

terug naar boven


DICHTERS UIT EPIBREREN TE NOORDPOLDERZIJL

Hedenochtend en -middag gaven De Dichters uit Epibreren een optreden in Café het Zielhoes te Noordpolderzijl, nadat zij op de Waddendijk aldaar langdurig deden over het gedicht 'Op de hoge dijk'. Omdat Café het Zielhoes het eerste café is dat men vanaf Epibreren op de vaste wal tegenkomt had de waardin speciaal alle stamgasten die meer dan vijftig jaar de kroeg frequenteren uitgenodigd tot het bijwonen van dit optreden. Een impressie ervan is tijdens de Landelijke Gedichtendag, donderdag 25 januari 2001, tussen 19.00 en 19.30 te zien op Van Gewest tot Gewest, NPS-TV, Nederland 3 (Rottend Staal Online, 9-1-2001)

terug naar boven


JAN KLUG BEJUBELD

Hedenochtend is de bevolking van Epibreren massaal uitgelopen naar de heli-crashzone, om Jan Klug te bejubelen vanwege zijn rol in Arling & Cameron. Arling & Cameron, de groep waarmee Jan Klug samenwerkt als hij niet te Epibreren verkeert en waarmee hij afgelopen zomer tourde door Denemarken, De Verenigde Staten, Frankrijk, Japan en Canada, ontving vannacht de Nationale Popprijs 2001tijdens het Noorderslag-festival te Groningen. (Rottend Staal Online, 7-1-2001)

terug naar boven


HAGAR PEETERS GEKLOOND

Apeldoorn/Nijmegen -Tijdens de Landelijke Gedichtendag treedt de Utrechtse dichteres Hagar Peeters om 20.30 uur zowel op in Apeldoorn als in Arnhem - zo meldt de website van de Landelijke Gedichtendag. Hieruit blijkt dat Hagar Peeters de eerste gekloonde dichteres van Nederland is, zodoende in staat op meerdere podia in diverse steden gelijktijdig voor te dragen. Het is niet bekend hoeveel klonen Hagar Peeters inmiddels tot haar beschikking heeft (Rottend Staal Online, 6-1-2001)

terug naar boven


JANUARI GEDICHTENMAAND

Na het uitroepen van de laatste donderdag van januari tot Landelijke Gedichtendag, is in de dorpskerk te Epibreren nu januari uitgeroepen tot Gedichtenmaand. Nadere uitleg zal volgen. (Rottend Staal Online, 4-1-2001)

terug naar boven


EPIBREREN OPGESCHRIKT DOOR COMPUTER

Hedenochtend werd Epibreren opgeschrikt door een computer die uit de hemel viel en zich in het wad nestelde. Nader onderzoek leerde dat het een computer van het merk HAL betrof. Uit de computer klinkt continu 'Also sprach Zarathustra'. Momenteel poogt middels boventoonzang computerspecialist  Herr Doktor Klug met het apparaat te communiceren (Rottend Staal Online, 1-1-2001)

terug naar boven


het nieuws van nu vindt u hier
...en voor nog ouder nieuws: klik hier!
terug naar boven


Het actuele Rottend Staal-nieuws | Het Rottend Staal-nieuwsarchief