Simon Vinkenoog

      laatste update 8 juni 2004 (click for English version)


     Previous Home Next

biografie gedicht: contact
interview Dichter onderweg, 2000  
  Nova-gedicht, 2004  


BIOGRAFIE

Simon Vinkenoog werd op die zonnige 18de juli in het jaar 1928 te Amsterdam geboren en publiceert al meer dan 50 jaar poëzie, proza, beschouwingen en recensies. In 1951 was hij de samensteller van de geruchtmakende bloemlezing Atonaal (A.A.M. Stols, 's-Gravenhage), waarmee de zogeheten 'Beweging van Vijftig' (later verbasterd tot de 'Vijftigers') van start ging.


Simon Vinkenoog
© Henk Veenstra, 2000
Hij staat ook wel bekend als de enige Nederlandse beat poet, en heeft veel van de beats gekend en werk van deze dichters naar het Nederlands vertaald.
In 1966 was hij de drijvende kracht achter Poëzie in Carré, het eerste grote poëziefestival van Nederland, bijgewoond door ongeveer 2000 mensen en (dat is wel het wonderlijkste) georganiseerd in minder dan een maand tijd.

Gedichten van hem zijn aan te treffen in tientallen bundels en in honderden bloemlezingen en tijdschriften. Sedert 1998 geeft hij zijn nieuwe poëzie uit bij uitgeverij Passage te Groningen: in 1998 verscheen daar Vreugdevuur (gedichten en tekeningen) en op 10 september 2000 rolde De ware Adam, gedichten rond de eeuwwisseling van de persen, samengesteld door niemand minder dan Coen de Jonge.
In januari 2004 publiceerde hij Goede raad is vuur, waarin Vinkenoog zijn passie voor de poëzie overdraagt aan de lezers. Zie
www.uitgeverijpassage.nl/paginas/vinkenoog.html

Op 23 februari 2004 werd hij door 21% van de kiezers verkozen als tweede Dichter des Vaderlands, in een verkiezing om zo snel mogelijk een opvolger van de onverwacht afgetreden eerste Dichter des Vaderlands, Gerrit Komrij, te benoemen. Hij blijft in functie tot Gedichtendag 2005 (27 januari 2005). Dan wordt de derde DDV benoemd.

Aan deze verkiezing, georganiseerd door het poëziedagblad Rottend Staal Online deden 1051 mensen mee.

Raadpleeg www.simonvinkenoog.nl en www.google.com voor meer over Simon Vinkenoog.

terug naar boven


(-)

Schotschrift of schietgebed,
liefdesgedicht of lied van protest:

als het maar wordt meebeleefd,
vleugels krijgt en verlossend wordt.

Als de doem eenmaal plaats maakt
                                                voor de moed,
is al wat je doet
                                         een levende groet:

'Al wat beweegt
zal in beweging blijven

er op en of eronder
een keuze is er niet

niets dat beklijft
en alles zal verdwijnen

je leven een vuurwerk
of niet'


Simon Vinkenoog, 2004
(het tweede gedeelte - 'Al wat...' van dit gedicht is het in Vreugdevuur (Passage, 1998) afgedrukte 'Muurgedicht')DICHTER ONDERWEG

Herneem, o woord, uw hoge vlucht
de tijd wacht al een eeuwigheid.
Auto's roesten, stormen razen
en de huiselijke haard wordt bedreigd.

Hoor toe, o klank, onder uw voeten
het ritme van wielen op de rails,
met in uw geheugen de eigen stappen
op duizenden kilometers aardoppervlak.

O kom, geduld, laat uw ogen genieten
van het landschap dat zich uitspreidt
tussen stations en oases; enkele reis
hemel-op-aarde mensenrijk.

Behoud, o woord, uw kracht
als het water om uw voeten wast -
het werk is aan de werkelijkheid,
het leven neemt zichzelf ter harte.

(voor Guillaume van der Graft)

Simon Vinkenoog, 2000
uit: De ware Adam - gedichten rond de eeuwwisseling, Passage, Groningen, 2000


CONTACT

BOEKINGEN

Stichting Schrijvers School Samenleving
Huddestraat 7
1018 HB  Amsterdam
tel: 020-623.49.23

UITGEVERIJ

Uitgeverij Passage
Postbus 216
9700 AE  Groningen
tel: 050-527.13.32
e-mail: passuit@xs4all.nl
website: http://www.uitgeverijpassage.nl/

terug naar boven


© Simon Vinkenoog/Rottend Staal Online 2000-2004. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.