Erik Lindner

      laatste update 25 november 2004 (click for English version)


     Previous Home Next

biografie gedichten: contact
bibliografie Rede, 1996  
  Er zit bloed in je lippen, 2003  


BIOGRAFIE

Op die derde roerige dag van mei 1968 kwam in de Haagse wijk Mariahoeve Erik Lindner tot leven. Hij verliet op zijn veertiende de middelbare school en werkte onder meer als docent aan de Gerrit Rietveld Academie. Van 1998 tot 2003 was hij als free-lance programmaker verbonden aan het Institut Néerlandais in Parijs.

Met Henk Pröpper stelde hij een bloemlezing samen uit Nederlandse poëzie in Franse vertaling, die in 2003 bij Farrago verscheen onder de titel Le verre est un liquide lent ; 33 poètes néerlandais.

Erik Lindner debuteerde in 1996 in de Kleurenreeks van uitgeverij Perdu en verhuisde daarna naar De Bezige Bij. Hij draagt sinds 1984 voor en was te gast op verschillende internationale festivals. Vertalingen van zijn gedichten verschenen in Chinese, Duitse, Engelse, Franse en Macedonische tijdschriften en bloemlezingen.

Op de site van Poetry International is meer over Lindners gedichten te lezen. For those who can't understand this: on Poetry International Web an English translation of an article about the poetry of Erik Lindner can be found. Franse lezers kunnen terecht op www.cipmarseille.com.

Raadpleeg ook www.google.com voor nog meer meer over Erik Lindner.


BIBLIOGRAFIE

Dichtbundels

Tramontane. Perdu, Amsterdam, 1996
Tong en trede. De Bezige Bij, Amsterdam, 2000
Tafel. De Bezige Bij, Amsterdam, 2004

REDE

Trek niet in twijfel dat rede,
dat rede, dat rede, dat rede.
Een vlieg loopt van de rand
naar het midden van het tafelblad
en weer terug, volgt enkele centimeters
van de zijde, steekt de leegheid
van het vaalwit weer in, probeert opnieuw
wat ik niet weet en vliegt dan op.


© Erik Lindner, 1996
uit: Tramontane, Perdu, Amsterdam, 1996


(-)

Er zit bloed in je lippen
en toch fluit de wind

toch roffelt de metro
onder de tafel zo
dat je hoofd omvalt
en ook een zacht woord
explodeert in je oor

je haren liggen verspreid
over het kleed
toch opent je oog
en meet in het lamplicht
het stof dat trilt in de lucht

en de stof die op je daalt
te klein voor de tafel
te fijn voor de wind.


© Erik Lindner, 2003

CONTACT
Erik Lindner: elindner@xs4all.nl

BOEKINGEN

SSS
Stichting Schrijvers School Samenleving
Huddestraat 7
1018 HB  Amsterdam
telefoon: 020-623.49.23

UITGEVERIJ
De Bezige Bij
Van Miereveldstraat 1
1071 DW Amsterdam
Tel: 020-305.98.10
Fax: 020-305.98.24
E-mail: info@debezigebij.nl
site: http://www.debezigebij.nl/

Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Erik Lindner/Rottend Staal Online 2003-2004. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.