Jannah Loontjens

      laatste update 25 oktober 2005


     Previous Home Next

biografie gedicht: contact
  Verveling, 2000  
  Flashback, 2003  
  Gods show, 2005  
  Wegomleiding, 2005  


BIOGRAFIE

Jannah Loontjens werd op die kille 2de februari 1974 geboren in Kopenhagen. Ze groeide op in Zweden en Nederland. Ze studeerde Filosofie van Kunst en Cultuur in Amsterdam en New York.

Ze publiceerde gedichten in o.a. de literaire tijdschriften Awater, Nymph en Parmentier. Haar tweede bundel Varianten van nu verscheen in het najaar van 2002 bij Bert Bakker, haar eerste bundel Spectroscoop bij De Beuk in 2001.

Haar gedichten werden onder meer gebloemleesd in Vanuit de lucht (Passage, 2001), De verhuizing (Prometheus, 2003), in Komrij's Nederlandse poëzie van de 19de tot en met de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten (Bert Bakker, 2004) en in de Dagkalenders van de poëzie 2004 en 2006 (Meulenhoff, 2003 en 2005).

Behalve gedichten schrijft ze ook essays over literatuur en kunst, die zij onder meer publiceerde in Metropolis M, Hollands Maandblad en in de boeken De Avant-garde Verwachting en Travelling Concepts II. Ze gaf ook lezingen over literatuur en filosofie op verschillende conferenties en symposia.

Van 2002 tot eind 2003 ontving ze een stipendium van de Jan van Eyck Academie om aan haar theoretisch werk te schrijven.

Thans werkt ze aan de Universiteit van Amsterdam aan een proefschrift werk over 'Zelfreflexief schrijven'.

In januari 2006 verschijnt haar nieuwe dichtbundel Het Ongelooflijke Krimpen bij Prometheus.

Raadpleeg ook www.google.com voor nog meer meer over Jannah Loontjens.

VERVELING

als een gipsverband
heeft de tijd zich om mijn benen
geslagen,
om mij heen zie ik niets
of lijkt alles zoek
morgen en gisteren stellen mij
dezelfde vragen
ook vandaag vouwt zich op
tussen het stoffig papier
van een langdradig boek
zwaar op mijn bureau,
waaraan ik zit
en zit


© Jannah Loontjens, 2000

FLASHBACK

op ooghoogte dragen
benige handen glazen
in zalen vol platte figuren,
uitgeknipt tussen kleding
en meubels

ik wil de tijd inhalen
maar ben kwijt geraakt
hoe lang het zou duren
waar je was en
waar je zou zijn te vinden

kristallicht en wijn,
flonkerende nagels en oogwit
jouw blik schiet met een flits
uit een kartonnen geheugen,
verblind herleef ik
de flashback van een leugen

© Jannah Loontjens, 2003

terug naar boven


GODS SHOW

In de parkeergarage weergalmt oneven
getik van de gebroken naaldhak. En plink
plonk stuiteren nepparels van mijn halssnoer.
Ik buk en kruip op knieën van nylon

over de vloer, over zilveren stippen
platgetreden klonten kauwgom,
vind een kermishobbelpaard, en zoek,
nu in galop, naar mijn verloren tijd,

krabbel hier en daar wat in de vaart
aan mijn memoires. Herinneringen zijn
rond en reëel, maar taal is als film,
vol van montage. De logica van

wie ik ben, loopt via zakspiegeltjes,
via studiolampen en regisseurs,
van wie niemand namen kent.

© Jannah Loontjens, 2005

WEGOMLEIDING

Vlakbij Oog In Al staat langs de snelweg
op een schuur: 'Ik ben 22 jaar oud, de koe'.

Voor een mens is dat een levensduur van
zo’n 105 jaar misschien, of in vergelijking
tot een kat, een achtste leven.

Even verder, voorbij de McDonalds
een reclame voor een magnetron
van Whirlpool: ‘Verloren tijd is zo ingehaald’.

Zo komt de boerin ook wel aan haar
honderdvijfde jaar. En ik denk aan
Heidegger die in de omweg de enige
weg ziet, en dat ik me nog altijd
veertien jaar oud voel.

© Jannah Loontjens, 2005


CONTACT
Jannah Loontjens: j.loontjens@uva.nl

BOEKINGEN

SSS
Stichting Schrijvers School Samenleving
Huddestraat 7
1018 HB  Amsterdam
telefoon: 020-623.49.23

UITGEVERIJ
Uitgeverij Bert Bakker
Herengracht 507
1017 BV  Amsterdam
telefoon: 020-624.19.34
fax: 020-622.54.61
e-mail: pbo@pbo.nl

 

Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Jannah Loontjens / Rottend Staal Online 2004-2005. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.