Hans Plomp 

      laatste update 26 december 2001


     Previous Home Next

biografie gedichten: contact
bibliografie Eén pot nat, 2001 boekingen
  een mensenleven, 2001  
     

BIOGRAFIE

Hans Plomp werd op die gedenkwaardige koude Tweede Wereldoorlogsdag van de 29stejanuari 1944 te Amsterdam geboren. In 1959, toen hij nog op de middelbare school zat, begon hij gedichten te schrijven. In die tijd bewoonde hij een zolderkamer, drie verdiepingen hoger gelegen dan de slaapkamer van zijn ouders. Op die kamer leidde hij enkele jaren zijn eigen leven, kwam en ging wanneer hij wilde, vooral als de volwassenen sliepen.

Helaas ontdekten zijn ouders dat hij 's nachts lang niet altijd in zijn bed lag te slapen en besloten hem kort te houden. Hij moest naar een kamertje naast hun slaapkamer verhuizen en werd constant in de gaten gehouden. In zijn 'isoleercel' kwam hij tot de ontdekking dat hij in het schemerdonker in elk geval nog wel iets kon doen: schrijven. Zo ontstond zijn eerste poëzie, 'woorden van woede en eenzaamheid'.

Spoedig trad Hans Plomp toe tot de schoolkrantredactie, waar Vera de Vries (Xaviera Hollander) zijn collega was. Hun eerste uitgave werd door de directie verboden. Ze vervaardigden toen ondergrondse geschriftjes, die onder de leerlingen verspreid werden. De redactie organiseerde ook een literaire avond, waarvoor ze Gerard Reve uitnodigden. Hans Plomp overhandigde hem enkele van zijn 'haatverhalen'. Gerard Reve bleek het gruwelijkste verhaal het meest te waarderen. Plomp merkte dat Reve in zijn karakter alles prees wat zijn ouders verfoeide. Het werd voor hem duidelijk dat hij schrijver moest worden om een uitingsvorm en misschien zelfs waardering te vinden voor zijn rebellerende persoonlijkheid. In 1962 reisde Hans Plomp met Gerard Reve mee om een congres van schoolkrantredacties bij te wonen.

Na zijn middelbare school ging Plomp Nederlands studeren en werkte daarna enige tijd als leraar. Plomp werd actief in Provo, gaf zijn leraarschap op en publiceerde in 1968 zijn eerste roman. Zijn debuut en de erop volgende boeken sloegen in als een bom. In enkele latere boeken beschrijft hij de 'scene' van binnenuit. Vooral het Amsterdams Dodenboekje wordt beroemd.

In 1973 bezet hij met vrienden en vriendinnen het dorp Ruigoord, dat gesloopt dreigde te worden (in 2001 werd pas duidelijk dat Ruigoord kon blijven bestaan, ingeklemd tussen nieuwe havenbedrijven). Het wordt het hoofdkwartier van het Amsterdams Ballon Gezelschap (A.B.G.), een anarchistisch/creatief verbond van vrije geesten. In Ruigoord ontstaat een experimentele leefgemeenschap zonder autoriteiten of politie, die na dertig jaar bloeit als nooit tevoren.

Met het A.B.G. organiseert Plomp festivals en manifestaties in binnen- en buitenland. Hij publiceerde intussen een dertigtal boeken en is een enthousiast reiziger, zowel in de geest als op de planeet Aarde.

Raadpleeg ook www.google.com voor meer over Hans Plomp.

BIBLIOGRAFIE

POËZIE ESSAYS ROMANS VERHALEN VARIA


POËZIE
Gekkenwerk, De Harmonie, 1972
De Liefdesoorlog, eigen beheer, 1978
Venus in Holland, In de Knipscheer, 1981
De kunst van het sterven, met Aat Veldhoen, Uitgeverij Gerard Timmer, 1984
NU, met Frank Lodeizen, eigen beheer, 1992
Het beest is los, Stichting Raamwerk, 1995

terug naar bibliografie

ESSAYS
Een schizofreen is nooit alleen, In de Knipscheer, 1983
Uit je bol, met Gerben Hellinga, Prometheus, 1994
Psychedelische perspektieven, met Simon Vinkenoog, Stephen Snelders e.a., Bres, 2001

terug naar bibliografie

ROMANS
De ondertrouw, Manteau, 1968
Satan Ontmaskerd, De Harmonie, 1973
Lokomotive, In de Knipscheer, 1986
Jaya en het orakel, Leopold, 1995
Jozefien van het Kietelbos (jeugdroman), In de Knipscheer, 2000

terug naar bibliografie

VERHALEN
De chinese kruiwagen, Manteau, 1969
Amsterdams Dodenboekje, De Harmonie, 1970
Huize de Slapeloze Nachten, De Harmonie, 1971
Brigadier Snuf rookt stuff, Manteau, 1972
In de buik van moeder Natuur, De Harmonie, 1976
Kort geleden, De Harmonie, 1979
Gedroomde reizen met vrouwen, In de Knipscheer, 1982
Open inrichting, In de Knipscheer, 1985
Gulle nachtmoeder, Nioba, 1987
Het inerlijk bordeel, In de Knipscheer, 1990
In India, In de Knipscheer, 1991
In Amsterdam, In de Knipscheer, 1993

terug naar bibliografie

VARIA
Op Zoek, fotoroman met Jean-Paul Vroom, De Harmonie, 1975
Revolvers lijkt me overdreven, reisdagboek van V.S.-tournee 1982 met J. Bernlef, Remco Campert, J.A. Deelder en Judith Herzberg), Conserve, 1987
Aardse betovering, Bres, 1988
Baltische reizen, Evenaar, 1993
De sjamaan spreekt, Prometheus, 1997
Zit dat zo, poëzie met muziek van Teta Pi op cassette, Orakel, 1989

ÉÉN POT NAT

De ruimte
wordt nu wel erg klein:
als sigarenrook mijn neus prikkelt
word ik sigaar,
als ik gedachtenloos
een kuiltje in de dijen
van een buurvrouw observeer
word ik zelf kuiltje.
Invoelen is prachtig,
maar er moet ergens een grens zijn
tussen mij en anderen.

©  Hans Plomp, 2001

EEN MENSENLEVEN

Veel gedaan in dit bestaan
hete kastanjes
uit het vuur gehaald,
met stille trom vertrokken,
hazenpad ontdekt,
een handvol
schoenveters gebroken,
vierduizend pukkels uitgeknepen,
tienduizend liter bier gedronken,
zo'n twintigduizend liter thee en koffie,
een keer of negenduizend klaargekomen,
driemaal een blinde helpen oversteken
- al spartelden ze heftig tegen.

©  Hans Plomp, 2001

CONTACT
Hans Plomp
tel/fax 020-497.60.35
p/a ruigoord@xs4all.nl

BOEKINGEN
Hans Plomp rechtstreeks, of:

SSS
Stichting Schrijvers School Samenleving
Huddestraat 7
1018 HB  Amsterdam
telefoon: 020-623.49.23


alweer zo'n internetpagina uit Epibreren


© Hans Plomp/Rottend Staal Online 2001. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.