Benno Barnard 

      laatste update 5 december 2002 (click for English version)


     Previous Home Next

biografie gedicht: contact
bibliografie Visser, 50 v. Chr., 2002  
prijzen    


BIOGRAFIE

Benno Barnard werd geboren te Amsterdam, op 21 november 1954. Hij is dichter, essayist, vertaler en toneelschrijver. Hij woont en werkt al jarenlang in Vlaanderen, waar hij zich als scherp criticus van de Vlaamse cultuur ontpopt heeft.
Zijn werk is meermalen bekroond en hij is een graag geziene gast op dichtfestivals over de hele wereld.
Als vertaler vertaalde hij ondermeer gedichten van de Friese bard Tsjêbbe Hettinga.
Gedichten van Benno Barnard verschenen o.a. in de literaire tijdschriften ' Hollands Maandblad', 'Maatstaf', 'De Revisor' en 'Deus ex machina'.
De dichter Guillaume van der Graft, pseudoniem van Willem Barnard (1920), is overigens zijn vader.

Raadpleeg ook www.google.com voor meer over Benno Barnard.

BIBLIOGRAFIE

Dichtbundels

Een engel van Rossetti, Arbeiderspers, Amsterdam, 1981
Klein Rozendaal, Arbeiderspers, Amsterdam, 1983
Het meer in mij, Arbeiderspers, Amsterdam, 1986
De tweede vrouw van Dik Trom, Dedalus/Nijgh & Van Ditmar, Antwerpen/Amsterdam, 1988
Tijdgenoten, Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 1994
De schipbreukeling, Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 1996
Getierd hebbende doden, Atlas, Amsterdam/Antwerpen, februari 2003

Toneel

Het mens, Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 1996

Essay/autobiografie

Uitgesteld paradijs, 1987
Het gat in de wereld, 1993
Door God bij Europa verwekt, 1996

Vertalingen

Tsjêbbe Hettinga: Vreemde kusten / Frjemde kusten (Nederlandse vertaling Benno Barnard; boek en cd met voordrachten), Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 1995
Tsjêbbe Hettinga: It doarp / Always Ready (boek en cd, Nederlandse vertaling: Benno Barnard en Tsjêbbe Hettinga, Engelse vertaling: Susan Massotty), Montaigne, Gasselternijveenschemond, 2000


Prijzen

Lucy B. en CW van der Hoogt-prijs 1985
Geertjan Lubberhuizen Prijs 1987 (voor Uitgesteld paradijs)
De Busken Huetprijs 1994 (voor Het gat in de wereld)


VISSER, 50 V. CHR.


Wat deed ik anders aan de rivier
dan fuiken uitzetten, luisteren naar oude
bloeddoorlopen verhalen, grommende
in haar binnendringen en een gouden
zoon voor na mij maken?

Goed, dat was vroeger.
Maar het was deze oever, waar het gebeurde
dat ik bij maanlicht, onder het knopen
van netten, tegen het bosrijke donker daarginder
iets wonderlijks mompelde,

iets dat ik zelf niet begreep -
over een roerdomp bijvoorbeeld, en niet over helden.
Wat was het? Waar kwam het vandaan? En waarom
zocht het mijn mond, de mond van een man
in een simpele boot

op de Schelde?
Ik luisterde naar onze exegeten, maar zonder te weten
of ze de drassige aarde wel konden verklaren.
Ik geloofde nooit dat we ooit kathedralen en zo
zouden gaan bouwen.

Begrijpt u me rustig verkeerd.
In een bocht van de grote rivier
heb ik een zoon mogen maken
en hem in het dampende zonlicht der vroegte
mijn knopen geleerd.


© Benno Barnard, 2002
voorpublicatie uit: Getierd hebbende doden, Atlas, Amsterdam/Antwerpen, februari 2003

CONTACT

UITGEVERIJ
Atlas

Postbus 13
1000 AA  Amsterdam
tel: 020-524.98.00
fax: 020-627.68.51

BOEKINGEN

SSS
Stichting Schrijvers School Samenleving
Huddestraat 7
1018 HB  Amsterdam
telefoon: 020-623.49.23

Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Benno Barnard/Rottend Staal Online 2002. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.