Benno Barnard 

      latest update 30th November 2003 (click for Dutch version)


     Previous Home Next

biography   contact
bibliography    
prices    


BIOGRAPHY

Benno Barnard was born in Amsterdam, on 21st November 1954. He is a poet, essay writer, translator and playwright. He has been living and working in Flanders for years, where he has emerged as a sharp critic of Flemish culture.

His work often received prizes and he is a welcome guest at many poetry festivals around the world.

As a translator he has, amongst others, translated poems by Frisian bard Tsjêbbe Hettinga. Poems by Benno Barnard have appeared in many Dutch magazines, such as Hollands Maandblad, Maatstaf, De Revisor and Deus ex machine.

Poet Guillaume van der Graft, pseudonym of Willem Barnard (1920) is, by the way, his father.

Please browse www.google.com for more information about Benno Barnard.

BIBLIOGRAPHY

Poetry

Een engel van Rossetti, Arbeiderspers, Amsterdam, 1981
Klein Rozendaal, Arbeiderspers, Amsterdam, 1983
Het meer in mij, Arbeiderspers, Amsterdam, 1986
De tweede vrouw van Dik Trom, Dedalus/Nijgh & Van Ditmar, Antwerpen/Amsterdam, 1988
Tijdgenoten, Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 1994
De schipbreukeling, Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 1996
Getierd hebbende doden, Atlas, Amsterdam/Antwerpen, februari 2003

Plays

Het mens, Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 1996

Essays/autobiography

Uitgesteld paradijs, 1987
Het gat in de wereld, 1993
Door God bij Europa verwekt, 1996

Translations

Tsjêbbe Hettinga: Vreemde kusten / Frjemde kusten (Nederlandse vertaling Benno Barnard; boek en cd met voordrachten), Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 1995
Tsjêbbe Hettinga: It doarp / Always Ready (boek en cd, Nederlandse vertaling: Benno Barnard en Tsjêbbe Hettinga, Engelse vertaling: Susan Massotty), Montaigne, Gasselternijveenschemond, 2000


Prices

Lucy B. en CW van der Hoogt-prijs 1985
Geertjan Lubberhuizen Prijs 1987 (voor Uitgesteld paradijs)
De Busken Huetprijs 1994 (voor Het gat in de wereld)

top of page


CONTACT

PUBLISHER
Atlas

Postbus 13
1000 AA  Amsterdam
tel: +31-(0)20-524.98.00
fax: +31-(0)20-627.68.51

INTERNATIONAL BOOKINGS
Dutch Literary Productions and Translations Foundation
Mr Bas Pauw: b.pauw@nlpvf.nl
Singel 464
1017 AW  Amsterdam
The Netherlands
tel.: +31 (0)20.620.62.61
fax: +31 (0)20.620.71.79


This page is part of the daily poetry newspaper: Rottend Staal Online


© translation Willem Groenewegen / Rottend Staal Online 2003. All rights reserved. No reproduction, copy or transmission of this publication may be made without written permission. No paragraph of this publication may be reproduced, copied or transmitted save with written permission or in accordance with the provisions of the Copyright, Designs and Patents Act 1988.
Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.