Jan Baeke

      laatste update 22 november 2004


     Previous Home Next

biografie gedichten: contact
  Dat te hebben, 2004  
  Boerenzomer, 2004  


BIOGRAFIE

Jan Baeke, geboren op die bijzonder warme 23ste mei 1956 te Roosendaal, is dichter en vertaler. In 1997 verscheen zijn debuutbundel Nooit zonder de paarden bij Uitgeverij de Bezige Bij. Bij dezelfde uitgeverij verscheen in 2001 de bundel Zo is de zee. November 2004 verscheen bij de Bezige Bij zijn bundel Iedereen is er.

Een bloemlezing uit de eerste en tweede bundel verscheen in Engelse vertaling, onder de titel Exercise against time, in de CCCP Translation Series (Cambridge) in 2001. Franse vertalingen werden gepubliceerd in het tijdschrift Action Poetique en in de bloemlezing Le verre est un liquide lent (Farrago, 2003).

Met Erik Linder stelde hij Poëzie met een angel samen, een bloemlezing met werk van zes hedendaagse Engelse dichters; uitgegeven door Uitgeverij IJzer in 1995. Voor deze bloemlezing vertaalde hij werk van Liz Lochhead en Lavinia Greenlaw. Vertalingen van gedichten van Deryn Rees-Jones werden opgenomen in de bundel In een ander licht, een bloemlezing met poëzie uit Wales, uitgegeven door Wagner & Van Santen in 2001.

Jan Baeke is tevens werkzaam bij het Filmmuseum in Amsterdam. Voor het Filmmuseum bedacht en maakte hij o.a. het programma 35 mmPOEM, een serie voorstellingen waarin zwijgende film en live gesproken poëzie worden gecombineerd. Een eerste serie met de dichters Erik Lindner, K.Schippers, Arjen Duinker en Mustafa Stitou werd in april 2003 vertoond. In april 2005 zal een nieuwe serie in premiere gaan, tijdens de tweede Filmmuseum Biënnale.

Raadpleeg ook www.google.com voor meer over Jan Baeke.

DAT TE HEBBEN

Zo mooi, zo bruikbaar, zo onverbiddelijk
deze maan, nu jij naast mij zit
nu bloemen op jou afketsen
en geen van mijn woorden of blikken
zich tussen jouw telefoongesprekken
weet te dringen.
Jij hebt immers al die golvende haren
en die tijdschriftenblik.

Ik zou de maan moeten hebben
fluistert in mij het ingenomen lichaam
dat de stoel test
alsof iemand dit lichaam komt halen.

Daar glinstert een mes.
Daar de ledematen die mij weldra ontvallen.
Wat is hier in godsnaam aan de hand
roep ik
terwijl de verpleegster
de naald op mijn bovenarm scherp stelt.


© Jan Baeke, 2004

 

BOERENZOMER

Ik was gaan kijken of het toonde:
de stand van de zon, zwaluwen onder de dakgoot.

Moeilijk te zeggen.
Al die lege schuren. Overal land

begon dit landschap te zijn
en veel daarin
wat niet hersteld kan worden.

Niet alleen hierheen gekomen
maar ook ingehaald
was ik

een akker naar dit hoofd gedragen
om voor die akker te zijn geweest.

Dit liep uit op zand en stenen
en ik lag daar
tot de regen kwam.

Niemand die zich kan herinneren
wat nog opgeraapt kan worden
en met zorg gedroogd.

© Jan Baeke, 2004

CONTACT

Jan Baeke: jbaekeXXXplanet.nl

(Ter voorkoming van spam is in het e-mailadres het apenstaartje (@) vervangen door XXX).

UITGEVERIJ
Uitgeverij De Bezige Bij
Van Miereveldstraat 1
1071 DW Amsterdam
Tel: 020-3059810
Fax: 020-3059824
E-mail: info@debezigebij.nl
site: http://www.debezigebij.nl/

BOEKINGEN

SSS
Stichting Schrijvers School Samenleving
Huddestraat 7
1018 HB  Amsterdam
telefoon: 020-623.49.23

Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Jan Baeke / Rottend Staal Online 2004. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.