Thomas Möhlmann

      laatste update 24 januari 2003 (click for English version)


     Previous Home Next

biografie gedicht: contact
  Muurman, 2003  
  Station Momo, 2001  


BIOGRAFIE

Thomas Möhlmann (Baarn, 18 november 1975) studeerde moderne Nederlandse letterkunde in Amsterdam en werkt nu als freelance tekstschrijver en dichter. Hij is redacteur van literairnederland.nl, gastredacteur van de Avonden van Perdu en medewerker van het poëzietijdschrift Awater. Zijn gedichten verschenen onder andere in Nymph, Bunker Hill, Passionate, Die Aussenseite des Elementes (tweetalig) en in de bloemlezingen Hier lonkt een spiegel en Vanuit de lucht.

Raadpleeg ook www.google.com voor nog meer meer over Thomas Möhlmann.

terug naar bovenMUURMAN

Je hebt natuurlijk mensen die van alles maken:
vloeren, deuren, ramen, daken, noem maar op
maar een man van vier muren.

Zonder huis. Ze sloeg het 's ochtends vroeg
uit het niets om haar schouders en liet hem
hier om te getuigen staan. Hij zag haar

krimpen langs het nog niet vermolmde hek
de nog roestloze afrastering, over het gras
dat nog gemaaid moest, langs de rivier
enzovoort, en berekende staand hoe lang

voordat er niets meer van haar over was.
Toen had hij gekucht en geprobeerd
zijn schouders op te halen.

© Thomas Möhlmann, 2003


STATION MOMO

Het staat niet op de kaart, maar alles
moet een naam hebben. Net als

de jongen die met een ernstig gezicht
uit zijn treinwachtersjasje
een kaartje haalde en het aan me gaf:
hij was al voorzien
van een naam. Momo.

Het is een net station. Er staat niemand
op het perron zonder kaartje. Er staat
niemand naast Momo en mij.

Hoe laat de trein verwacht werd
wilde ik weten, maar hij haalde
zijn schouders op en keek ernstig
langs me heen, het spoor na.

De laatste keer dat hij kwam
is drie jaar geleden

maar er ligt nog rails. Ergens
in dit land rijdt een verdwaalde trein.

© Thomas Möhlmann, 2001

CONTACT

Thomas Möhlmann: thomasmmann@yahoo.com

Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Thomas Möhlmann/Rottend Staal Online 2003. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.