GRONINGER STADSDICHTER KRIJGT JAARLIJKS 5000 EURO

Groningen - "De poëet die wordt uitverkoren als stadsdichter van Groningen krijgt als beloning 5000 euro per jaar.

Voor dat geld verwacht het stadsbestuur jaarlijks zes tot acht gedichten. Het idee is dat de stadsdichter vanuit een onafhankelijke positie met poëzie kan reageren op gebeurtenissen en ontwikkelingen. De Stadsdichter (m/v) hoeft geen opdrachten aan te nemen.

De gedichten worden waarschijnlijk gepubliceerd in de Groninger Gezinsbode, maar het stadsbestuur hoopt ze ook te kunnen gebruiken in eigen publicaties. De stadsdichter, een idee van D66 -raadslid Thomas van Dalen, wordt voor twee jaar aangesteld. Inmiddels is een commissie benoemd die de stadsdichter moet selecteren. Hierin zitten Neerlandicus prof G. Dorleijn, J. Straatemeijer, pr-vrouw van de Openbare Bibliotheek en Gezinsbode-medewerker H. Sandman. Zij mogen zelf kandidaten voordragen, maar binnenkort verschijnt ook een oproep voor dichters die in aanmerking willen komen voor de functie."

Meldde het Nieuwsblad van het Noorden twee dagen geleden. Helaas is niet bekend gemaakt waar die oproep zal verschijnen. Noch wat de criteria zijn. Noch dat de Stadsdichter op de Landelijke Gedichtendag (31 januari 2002) benoemd gaat worden. (Rottend Staal Online, 30-11-2001)

terug naar boven


SORRY LEZERS, WIJ WETEN ER OOK NIETS VAN

Epibreren - In het NRC Handelsblad van gisteren, in de uitgaansagenda, stond een aankondiging van de Vanuit de lucht-tournee, aanstaande zondag te Assen. En tevens dat meer informatie op deze site te vinden zou zijn. Helaas is ons van deze tour niets bekend. Wellicht biedt www.google.com uitkomst. (Rottend Staal Online, 30-11-2001)
terug naar boven


ANTON KORTEWEG MEEST GEVRAAGDE JURYLID

Epibreren - In de HP/De Tijd van deze week heeft Max Pam het verschijnsel 'literaire jury's cijfermatig onderzocht. Aan de hand van 177 onderzochte Vlaamse en Nederlandse literaire prijzen stelde hij een top 60 samen van juryleden. De top drie wordt aangevoerd door Anton Korteweg (85 jury's), Harry Beckering (79 jury's) en Ad Zuiderent (71 jury's).
Korteweg, naast jurylid ook directeur van het Letterkundig Museum, voorzitter van de Jan Campert Stichting (verantwoordelijk voor de uitreiking van zes verschillende literaire prijzen) is overigens ook dichter. (Rottend Staal Online, 30-11-2001)

terug naar boven


OPROEP TOT PROTEST

Epibreren - Tot verbijstering van deelnemers en publiek aan en van het zo succesvol verlopen Literatuurfestival de Wintertuin publiceerde het dagblad De Gelderlander gisteren een uiterst idioot stuk over de Wintertuin:
http://www.gelderlander.nl/CDA/regioportal/0,2078,1448__850880_,00.html
Als u ook zo ontzet bent over dit stuk als de dichters, vj's, kunstenaars, muzikanten en webdesigners Tsead Bruinja, Bart FM Droog, Serge van Duijnhoven, Ruben van Gogh, Martijn Grootendorst, Tjitse Hofman, Jan Klug, Astrid Moors, Didi de Paris, Hugo Spruijt, Martin Timmers, Jake de Vos en Menno Wigman, doe als hen en stuur een ingezonden brief aan De Gelderlander: redactie.lezerscontact@gelderlander.nl. CC't u het dan ook even aan de chef kunstredactie: m.rep@gelderlander.wegener.nl. (Rottend Staal Online, 29-11-2001)

terug naar boven


VIRUS-ALARM

Epibreren/Den Haag/Utrecht - Er doen momenteel twee buitengewoon agressieve virussen de ronde, het W32.Badtrans.B@mm en het W32.Nimda.Emm (dr) virus.
Zie http://www.kasperskylabs.com/news.asp?tnews=0&nview=1&id=259&page=0
Update via www.norton.com is aan te raden, quarantaine volgen, computer herstarten, besmette files deleten.
De virussen arriveren zoals gebruikelijk per lege emails met attachments. Het ellendige eraan is dat ze al geactiveerd worden als men de desbetreffende mails wil verwijderen.
De wijdverbreide verspreiding van deze virussen is alleen mogelijk doordat mensen zo ongebreideld mails met attachments blijven versturen: gewoon niet doen! (Rottend Staal Online, 29-11-2001)


terug naar boven


PETER HOLVOET-HANSSEN KRIJGT DIRK MARTENSPRIJS

De Standaard, Antwerpen - Voor zijn dichtbundel Strombolicchio. Uit de smidse van Vulcanus (1999, Bert Bakker) krijgt onze medewerker Peter Holvoet-Hanssen (1960) de Dirk Martensprijs, goed voor een bedrag van 2.500 euro. Twee jaar geleden werd zijn debuutbundel Dwangbuis van Houdini al bekroond met de Fortis Bank-debuutprijs.
De toenmalige jury koos eenparig voor de dichtbundel. Volgens het juryverslag vertoont Dwangbuis van Houdini een opvallend sterk nummer taalvirtuositeit, gedragen door grillige en inventieve beeldenrijkdom die meteen doet denken aan de poésie pure van Paul Van Ostaijen. (Rottend Staal Online, 29-11-2001)

terug naar boven


GEDICHTENDAG NADERT MET RASSE SCHREDEN

Epibreren - Nog twee maanden en drie dagen en dan is het weer Landelijke Gedichtendag. Op 31 januari 2002 vinden er in het kader van de Gedichtendag maar liefst twee poëziemarathons plaats. Enerzijds de 24-uurs Poëziemarathon te Groningen, met o.a. Russische dichters, J.A. Deelder, Jean Pierre Rawie, Rutger Kopland, Menno Wigman, Hans Plomp, Albertina Soepboer, Wouter Godijn en Edward van den Vendel, anderzijds een 2 uur en 3 kwarier durende poëziemarathon te Amsterdam. Merkwaardig genoeg heet de Landelijke Gedichtendag te Amsterdam Landelijke Poëziedag. (Rottend Staal Online, 28-11-2001)

terug naar boven


NIEUWE UITGEVERIJ TILLY HERMANS HEET 'AUGUSTUS'

Het Boekblad en het NCRV Handelsblad meldden gisteren dat de nieuwe uitgeverij van Tilly Hermans 'Augustus' komt te heten. Hermans heeft voor deze naam gekozen omdat ze eind augustus besloot een eigen uitgeverij te beginnen.
De eerste aanbieding maakt 'Augustus', gespecialiseerd in Nederlandstalige fictie en non-fictie in april 2002 bekend. In mei of juni zullen de eerste 'Augustus'-boeken in de winkel liggen. Over de titels van boeken en namen van auteurs die in deze brochure komen te staan, laat de uitgeverij niets meer weten dan dat 'de voorbereidingen voor de nieuwe uitgeverij in volle gang' zijn. (Rottend Staal Online, 27-11-2001)

terug naar boven


NAAR GENT!

Gent - Tweeëntwintig jaar voor zijn te vroege dood vertelde Paul Snoek (1933-1981) de onlangs overleden journalist Johan Anthierens: "Onder de naoorlogse Vlaamse dichters zijn er drie van formaat: Hugues Pernath, Hugo Claus en ik. Ik ben de grootste."
Hoogtijd derhalve voor een hommage aan Vlaanderens grootste dichter. Op 1 december 2001 organiseren Het Poëziecentrum en De Gele Zaal te Gent de vierde 'Versmacht in de nacht' die geheel en al in het teken van Paul Snoek staat. Met voordrachten van: Eva Cox, Lut de Block, Johan de Boose, Miguel Declercq, Chris Dusauchoit, Eva Gerlach, Roland Jooris, Jan H. Mysjkin, Ramsey Nasr, Leonard Nolens, Elvis Peeters, Jan van der Hoeven, Geert van Istendael, Guido Lauwaert. Eddy van Vliet leest Paul Snoek. Muziek door het Dirk van Esbroeck Trio, Jo Lemaire en Marcel Vanthilt & Ad Cominotto. Presentatie Piet Piryns. Locatie: Groenzaal, Sint-Bavohumaniora, Lange Boomgaardstraat, Gent. Aanvang 20.00 uur. Kaarten: 400 / 500 fr. Info: PoëzieCentrum vzw, Suzanne Vreys, Hoornstraat 11, Gent. Tel: +32 (0)9.225.22.25, info@poeziecentrum.be (Rottend Staal Online, 26-11-2001)

terug naar boven


DE AFFAIRE REVE

Epibreren - Terwijl in dagblad Trouw jurylid Gillis Dorleijn op persoonlijke titel een pleidooi houdt voor de afschaffing van de Prijs der Nederlandse Letteren, fulmineert Serge van Duijnhoven op Rottend Staal Online zijn ongenoegen over het gedrag der Vlaamse auteurs. (Rottend Staal Online, 26-11-2001)

terug naar boven


BACK HOME

Epibreren - Met grote blijdschap heeft de bevolking afgelopen avond Jan Klug en Bart FM Droog binnengehaald. Na een zeer succesvol verlopen Wintertuin gaven ze zondagmiddag nog een verrassingsoptreden, samen met Tjitse Hofman, in de kerk te Ruigoord, waar ook de Australische auteur Tim Gaze en de Nederlanders Hans Plomp, Margherita Pasquini, Julius Joker, de band Iuno, Daniël Dee, Paul Schaaps en vele anderen. Tjitse Hofmans terugkomst laat nog een dag op zich wachten, daar hij vandaag in de Meervaart te Amsterdam nog voordrachten voor de jeugd gaat geven. (Rottend Staal Online, 26-11-2001)

terug naar boven


MAATREGEL #2 GROOT SUCCES

Nijmegen - Maatregel #2, het slot van het Wintertuinfestival, kan een doorslaand succes genoemd worden. Zeshonderd mensen verdrongen zich in Artplex Lux om dichters en d.j.'s gemeenschappelijk aan het werk te zien. Begeleid door de beats die de d.j.'s op het publiek loslieten, droegen dichters uit Nederland, België, Duitsland en Zwitserland gedichten voor op een kleine verhoging temidden van de dansende massa. De gebodypainte Duits/Zuid-Afrikaanse dichteres Tracy Splinter wist het publiek in extase te brengen met haar overtuigende klankgedichten. De Groninger Tjitse Hofman bracht 'TV 2000' en 'Machine' in zeer expressieve, uitdagende uitvoeringen, begeleid door muzikant Jan Klug en d.j. Lance. De Zwitser Jürg Halter oreerde vanaf een balkon de door pillen en poeders gedrogeerde jongeren zijn gruwelijke duivengedicht toe.
Wie tegen het dance-geweld niet bestand was, kon een toevlucht zoeken in de kleine zaal, waar in een café-setting de dichters Wehwalt Koslovsky, Andy Fierens, Bart FM Droog, Nick J. Swarth, Tjitse Hofman en Jürg Halter, begeleid door Jan Klug en Nicolas Rombouts, intiemere voordrachten verzorgden.

Met deze slotmanifestatie toont het door bijkans vijfduizend bezoekers bezochte Literatuurfestival de Wintertuin overtuigend aan het hipste, grootste, leukste en tofste literatuurfestival van het land te zijn. Hulde! (Liesbeth van Dalsum, Rottend Staal Online, 26-11-2001)

terug naar boven


IN DE PISTE!

Nijmegen - Donderdagavond droegen elf dichters verzen van dertien dichters voor, in het programma-onderdeel 'In de piste!' van Wintertuin. Dit werd veroorzaakt door de plotse afzegging van Hagar Peeters. Gelukkig bleek de immer innemende Menno Wigman bereid haar heldere verzen voor te dragen. Hij opende zijn Peeters-imitatie met het gedicht dat Peeters' ogen voor poëzie had geopend, 'September 1903', van de dode dichter Kavafis . Tot grote teleurstelling van het publiek had Wigman zich helaas niet als Hagar Peeters verkleed en moest men het visueel doen met zijn opwindende sokophouders.
De spits werd afgebeten door Ruben van Gogh , die - naast een lachwekkend 'goeroegedicht', zijn bekende ottergedicht en andere 'overbruggings-'verzen - een fraai dijkbewakingsgedicht gedicht voordroeg, dat eindigde met 'verdronken in een zee van taal'. Van Gogh had de lachers zeer op zijn hand, helemaal toen na een gedicht het applaus wat aarzelend op gang kwam. Hij zei: "Het is vaak beter om te klappen, als je niet weet wat je ermee aan moet. Dat deed ik ook bij een ex-vriendin, jaren geleden."
Wigman, die voor zijn Peetersvertolking met eigen werk in de piste stond, bracht o.a. de première van zijn geweldige Repingedicht, geschreven voor de grote Ilja Repin-tentoonstelling, die in december 2001 van start gaat in het Groninger Museum. Hij werd gevolgd door de Tilburgse Nick J. Swarth, die zijn gedichten af en toe zingend declameerde. Tracy Splinter vond zijn voordracht 'niet overtuigend', Sieger M. Geertsma daarentegen 'vond het wel okay', maar meende dat Swarth sommige gedichten beter had kunnen improviseren.
Het centrale thema van de avond was 'gedichten met problemen'. Peter Holvoet-Hanssen speelde er prachtig op in, door eerst zijn twee eerste dichtbundels te tonen en daarboven de derde, 'Santander' te houden, zeggende: "'Santander' overkoepelt mijn poëzie" - waarmee alle problemen opgelost bleken en hij een gloedvolle voordracht verzorgde. Enkele van zijn pakkendste regels waren: "Mijn vader is een wit konijn / ge zult er maar een kind van zijn."
Piet Gerbrandy had het thema wel heel letterlijk genomen. Hij zadelde ons, het publiek, met het probleem op van te lang geconcentreerd te moeten luisteren, door tien gedichten achter elkaar zonder adempauze voor te lezen. Zijn doorgaans zware verzen vereisen zowiezo al meer concentratie dan het werk dat de andere dichters brachten, waardoor zijn voordracht aan zijn eigen woordenstroom ten onder ging. Wat erg jammer was, want ik heb hem beter gezien, met meer aandacht voor zijn toehoorders.
Gerbrandy werd gevolgd door de zelfverklaarde 'performing poet' Ilja Pfeijffer , die met zijn voordracht zoals gebruikelijk alles wat hij eerder beweerde ontkrachtte: hij speelde met het licht en geluid, met stemverheffing, met goedkope grapjes naar het publiek toe - allemaal aspecten die hij in het verleden verketterde. Zijn gedichten waren 'makkelijker' en 'begrijpelijker' dan die van de andere dichters, kortom: de man doet er alles aan om zich ongeloofwaardig te maken. Wat bleek uit het morren van de toeschouwers.
Van een geheel ander karakter was de voordracht van Han van der Vegt . Met dichtgeplakte ogen liet hij zich naar de microfoon begeleiden, terwijl mede-presentatrice Marjan Stoop zijn muzikanten aan een diepte-interview blootstelde: "Hebben jullie problemen met gedichten?" Het onthullende antwoord was: "Nee". Terwijl Van der Vegt voordroeg, speelden de contrabassist en klarinettist er lustig op los en bleek hij ook nog een tweede stem in de zaal te hebben, die me wezenloos deed schrikken door plotseling een gedicht in mijn oren op te zeggen. Nadat ze dit bij enkele mensen gedaan had, besteeg ze het podium en danste bij de rest van Van der Vegts voordracht mee.
Rene Puthaar koos voor een meer ingetogen voordracht. Met zijn warme, mooie stem las hij zijn gedichten, helaas net iets te snel. Waarschijnlijk wilde hij de trein halen, want hij riep tweemaal tijdens zijn voordracht reismededelingen naar Menno Wigman, die inmiddels al vertrokken bleek om de laatste trein te halen. Hij werd gevolgd door Joris van Casteren, die op buitengemeen monotone wijze verzen voordroeg uit de bundel Grote atomen, waarmee hij eerder dit jaar debuteerde. De monotonie belette me me te concentreren op wat hij zei. Godzijdank volgden na hem Jan Klug en Bart FM Droog . Marjan Stoop ondervroeg ook Jan Klug, ditmaal over zijn imaginair dichterschap. Samen brachten ze ondermeer het erotische gedicht 'Hoe we', dat menig hart sneller deed kloppen.
Tot slot volgde Olaf Zwetsloot, die zich ook muzikaal liet begeleiden en ondermeer een swingend pornogedicht voordroeg.
Het was een fijne, veelzijdige avond, waarbij het verrassendste zich in het naprogramma voordeed: terwijl writer in residence Jürg Halter in het Zwitsersduits freestylde, sprong Sieger M. Geertsma op het podium en ontstond een te gekke tweetalige freestyle-dialog, op de beats van DJ Josito. Dit zijn de dingen die het Wintertuinfestival zo speciaal maken: de onverwachte wendingen en verrassende experimenten. Gaaf! (Liesbeth van Dalsum, Rottend Staal Online, 23-11-2001)

terug naar boven


GROOTSCHALIG NIEUWS-EXPERIMENT TE EPIBREREN

Epibreren - Omdat de hele redactie van de Rottend Staal Online de komende dagen werkzaamheden zal verrichten bij het Literatuurfestival De Wintertuin te Nijmegen, dreigde in eerste instantie de informatiestroom naar het Rottend Staal Online Nieuws af te breken. Dit zal echter door verschillende maatregelen worden voorkomen.

Maatregel #1: De redactie zal pogen om het nieuws door gezamenlijke concentratie en teletransportatie direct het internet in te stralen, zonder de omweg via de Epibrerder redactiecomputers te gebruiken. Als de proef slaagt, zal het nieuws gewoon op deze plek te vinden zijn. Deze maatregel biedt ook de kans om de koperen internetleidingen van het hele eiland Epibreren eens goed te laten reinigen. Dit werk zal verricht worden door speciale kevertjes.

Maatregel#2 (niet te verwarren met het gelijknamige Wintertuin programma onderdeel): Mochten er moeilijkheden betreffende maatregel#1 ontstaan, zal de redactie het Rottend Staal Online Nieuws op de site van de Wintertuin plaatsen, onder http://www.wintertuin.nl. Dit biedt de lezer bovendien de kans om ook andere aldaar aanwezige informatie te verzamelen.

Maatregel#3: Voor de trouwe Rottend Staal Online Nieuws lezer die geen ander internetsite wil raadplegen, plaatst de redactie een imaginair nieuwsbericht. Op deze manier kan makkelijk nieuws geïmagineerd worden (voor het geval van moeilijkheden betreffende maatregel#1). Als U het ambiente van deze site niet wilt verlaten en toch ge„nformeerd wilt zijn, kunt U echter ook het Rottend Staal Online Nieuws van de Wintertuinsite afdrukken, uitknippen en op de plek van het imaginaire nieuws op Uw beeldscherm plakken. Vergeet echter niet de positie ervan bij het scrollen handmatig te veranderen. (Rottend Staal Online, 22-11-01)

terug naar boven


[Hier ruimte voor imaginair nieuws]

 

 

 

 

 

terug naar boven


MAATREGEL #2 BIJNA UITVERKOCHT

Nijmegen - het laatste programmaonderdeel van Literatuurfestival de Wintertuin, Maatregel #2 (niet te verwarren met de gelijknamige Epibreren-nieuws-maatregel), dat zaterdag a.s. plaats vindt in Lux te Nijmegen en waar plaats is voor 700 mensen, is al bijna uitverkocht. Vandaag waren er al 400 kaarten verkocht. Dus wie nog d.j.'s en dichters als Tjitse Hofman (begeleid door Jan Klug), Wehwalt Koslovsky, Tracy Splinter, Jürg Halter, Bart FM Droog en Andy Fierens in een wervelende totaalshow wil zien, haaste zich en belle 024-381.68.55 om een kaartje a fl. 30,- te reserveren. (Rottend Staal Online, 21-11-2001)

terug naar boven


HET WOORD = BEELD GEWORDEN RARE AVOND

Nijmegen - Het had zo mooi kunnen worden, een avond over de samengang van poëzie, soundscapes, beeldende en videokunst, met debat en performances. Toegegeven: de performances waren geslaagd. De writers in residence Halter en Fierens, wederom begeleid door contrabassist Nicolas Rombouts zetten geslaagde voordrachten neer en vooral Jürg Halter wist op het eind van de avond met beklemmend absurdistische gedichten het rumoerige publiek stil te krijgen. Ook Arjen Duinker en Elvis Peeters droegen op waardige wijze hun gedichten voor. En ook de strakke voordracht van het gedicht van Albertina Soepboer door Tsead Bruinja en een van De Dichters uit Epibreren (die in het zwart) mocht er wezen: een publiekslid vertelde me dat gedicht 'een mix van analyse en passie' en 'een hoogtepuntje van de avond' te vinden.

Maar toch, maar toch. Vrijwel nergens kwam de samenwerking tussen de dichters en kunstenaars goed uit de verf. Waar je verwachtte films bij de voordrachten te zien: geen films. Waar je verwachtte voordrachten te horen bij het zien van de films of projecties: geen voordrachten. Want: "het mogen geen praatjes bij plaatjes zijn", aldus een aantal van de kunstenaars en dichters. Een absurd uitgangspunt dat op festivals als Beeldspraak (Utrecht) en Lowlands (Biddinghuizen) allang weerlegd is. En toch waren er van de mensen die "geen praatjes bij plaatjes" wilden, een behoorlijk aantal dat zich juist daaraan te buiten ging: George Moorman bijvoorbeeld hield een ellenlang reclamebetoog bij het laten zien van exemplaren van zijn tijdschrift 'De zingende zaag', waarbij op een bepaald moment als een ware deus ex machina een voice-over inbrak en zijn betoog afbrak. Het debat, waarin nader op het onderwerp werd ingegaan duurde ook maar voort en voort, zelfs toen het geïrriteerde publiek masaal riep: "Kappen!" "Jullie hoeven niet te luisteren", mompelde een van de debaters nog, waarop festivalorganisator Bob Geurts van Kessel kordaat het podium opstapte en de praatgrage debattanten heen zond.

Mijn conclusie: beeldend kunstenaars moeten gewoon hun mond houden en kunst maken. Want de expositie die bij deze avond hoort is alleszins de moeite van het bezoeken waard. Je kan er - ongehinderd door gezever van kunstenaars die het over 'het conflict tussen het figuratieve en het abstracte' hebben - genieten van prachtige constructies, foto's en video's, die geinspireerd zijn op het werk van dichters. Gewoon zien en genieten. (Liesbeth van Dalsum, Rottend Staal Online, 21-11-2001)

terug naar boven


HOTEL HALTER EN FORT FIERENS GEOPEND

Nijmegen - In het Wintertuinfestivalcentrum hebben vandaag de writers in residence Jürg Halter en Andy Fierens hun intrek genomen in 'Hotel Halter' en 'Fort Fierens'. Ze hebben er exposities ingericht waarbij de bezoekers een ondehoudende indruk krijgen van hun bestaan, zowel als mens als als schrijver. Ook zijn ze er live te betasten, zoals ik tot mijn vreugde mocht ondervinden toen ik Jürg Halter in zijn 'Hotel Halter' opzocht. Hij is toch zo zacht en schalks! Hun onderkomens zijn te vinden op de eerste verdieping van het gebouw (Liesbeth van Dalsum, Rottend Staal Online, 20-11-2001)

terug naar boven


'S MIDDAGS VERWEKT, 'S AVONDS GEBOREN

Op woensdagmiddag 21 november gaan twee dichters en drie acteurs met elkaar aan de haal. Live. In Arnhem is te zien hoe de dichters Tsead Bruinja en Bart FM Droog een toneeldialoog schrijft. En vervolgens wat acteurs met dit verse stuk doen. Dit gebeurt in de nieuwe theaterwerkplaats 'Generale Oost' in het voormalig Theater aan de Rijn, onder artistieke leiding van Dorien Cremers. 's Avonds voeren de acteurs het stuk op, als onderdeel van de late Show in de oude foyer van de Schouwburg.
De acteurs zijn Anna Rottier, Kamilla Hensema en Stefan Rokebrand, die spelen onder de naam Polly Maggoo.
's Middags van 12.00 tot 14.00 uur. De toegang is gratis en de theaterwerkplaats zorgt voor broodjes en koffie.
Nadere informatie: 024-323.19.04 (Liesbeth van Dalsum, Rottend Staal Online, 20-11-2001)

terug naar boven


VANAVOND WOORD = BEELD BIJ WINTERTUIN

Nijmegen - Vanavond begint om 20.30 uur het programma 'Het woord = beeld geworden', in het Wintertuinfestivalcentrum 'de lege Bieb', waarbij beeldende en videokunst, soundscapes en gedichten in elkaar schuiven en ook het nodige debat zal plaats vinden. Patrick Burgaud vertelt over e-poetry en een groot aantal dichters zal bij speciaal voor de gelegenheid vervaardigde kunstwerken speciaal voor de gelegenheid geschreven dichtwerken voordragen. Grote afwezige hierbij is Albertina Soepboer, die afgelopen week is ingestort en zich op het Wad ter contemplatie heeft teruggetrokken. Gelukkig zijn de dichters Tsead Bruinja en Bart FM Droog bereid gevonden haar sublieme versvoeten voor te dragen.
Het unieke programma, waaraan verder Meta de Vries, Jürg Halter, Jake de Vos, Arjen Duinker, Jaap van den Ende, Marije Langelaar, Erik Urlings, Maria Barnas, Pam Emmerik, George Moormann, Ann Demeester, Elvis Peeters en Mark Manders participeren is al bijna uitverkocht. Wie nog een kaartje wil hebben, belle onverdraald 024- 323.19.04. De entree bedraagt slechts fl. 15,-. (Liesbeth van Dalsum, Rottend Staal Online, 20-11-2001)

terug naar boven


POETRY AFTER PARTY UNIEK INTIEM

Nijmegen - Afgelopen avond en nacht werd in het festivalcentrum van de Wintertuin de tweede Poetry After Party gehouden. Voor een zeer select gezelschap van dichters en festivalmedewerkers droegen writers in residence Andy Fierens en Jürg Halter hun verzen voor. Fierens werd zoals gebruikelijk begeleid door contrabassist Nicolas Rombouts en had bij twee gedichten Bart FM Droog als tweede stem. De Berlijnse auteur Dan Richter bracht een humoreske Duitse versie van een Depeche Mode-hit 'People are people', tot grote hilariteit van de naar schatting dertig aanwezigen. Aangemoedigd door Droog betradt ook de doorgaans in het Zeeuws dichtende festivaldirecteur Frank Tazelaar het podium, en sprak: "Ik ben een totalitaire staat / een nietsontziende dictatuur / ik duld binnen mijn grenzen geen tegenspraak / die is dan ook nooit van lange duur / mijn troepen Angst, Laf en Zekerheid /zijn weergaloos wreed en zo geinstrueerd / dat alras in de broek schijt / wat zich in mij tegen mij keert."
Hierna brak de complete chaos uit. Op muziek verzorgd door DJ Josito, die onder andere tracks draaide van de onlangs verschenen live-cd van Shane MacGowan werd uitbundig meegezongen en gedanst, mede-organisator Bob Geurts van Kessel hield een gloedvolle speech, waarin hij verklaarde geen dichter te zijn en Jürg Halter vroeg mij veelvuldig ten dans. Het werd nog erg laat en gezellig. (Liesbeth van Dalsum, Rottend Staal Online, 20-11-2001)

terug naar boven


KEES ROOD GELDERS REDERIJKER

Nijmegen - Kees Rood is winnaar geworden van de Literaire Prijs van de Provincie Gelderland 2001. Hij ontving de prijs voor zijn vers 'een huis buiten de tijd - lament voor A196'. Rood publiceerde eerder de bundel 'Bollenschuur'. Voorafgaand aan de prijsuitreiking - bestaande uit de overhandiging van een oorkonde en een bedrag van fl. 1500 - droegen de Duitse schrijvers Dan Richter, Dr. Seltsam en Andreas Krenzke, allen uit Berlijn e.o., hun droogkomische verhalen voor in de Vereeniging te Nijmegen. ook werd het nieuwste nummer van het literair tijdschrift 'Parmentier' gepresenteerd. (Liesbeth van Dalsum, 20-11-2001)

terug naar boven


SEBASTIAN KRÄMER DUITSE SLAMKAMPIOEN

Hamburg/Nijmegen - De German International Poetry Slam 2001 is gewonnen door Sebastian Krämer uit Berlijn. Het team uit het Zwitserse Winterthur won de stedenfinale. In dit team Sibylle Aeberli, Tom Combo en Suzanne Zahnd. Jürg Halter die aan de slam meedeed, zei dat door merkwaardige jurybesluiten de Duitse topslammers al in de voorrondes weggestemd waren en hij vond de sfeer derhalve 'niet leuk' (Rottend Staal Online, 19-11-2001)

terug naar boven


CD-PRESENTATIE MEINDERT TALMA & THE NEGROES UITVERKOCHT

Groningen - Zondagmiddag presenteerde de Fries-Groningse schrijver, zanger en muzikant Meindert Talma samen met The Negroes de CD 'Leave Stumper' in een overvolle Vera-club te Groningen. Tientallen aspirant-bezoekers maakten hierbij kennis met het feit dat ook gratis concerten uitverkocht kunnen raken.
Voorafgaand aan het concert werd de absurditeits-tolerantie van het publiek fors verhoogd door een opmerkelijke performance van DJ Keu, zijn muzikale computer en indringende zang. Goed van pas kwam deze tolerantie meteen daarna bij de 'ultra korte verhalen' en gedichten van striptekenaar Gummbah, die hiermee successvol zijn poŌzie-debut celebreerde.
Dezelfde Gummbah maakt deel uit van de Tilburgse tekenaarsgroep 'De Bedenkelijk Kijkende Grondeekhoorn', die op Talmas teksten baserende illustraties voor het CD-boekje produceerde en op het Wintertuinfestval gisteravond de hilarische 'Poncho-club' opvoerde, in het Nijmegense Extrapool.
In het CD-boekje staan ook de teksten afgedrukt, waarvan zeven Nederlandse, vier Friese en een Groningse, met als bonus een stukje Engels en een stukje Duits (dat is ingesproken door Rottend Staal-medewerker Jan Klug).
Dezelfde Jan Klug begelijdde zowel op de CD als ook op het Vera-podium vijf stukken met zijn gebruikelijke blaasinstrumenten, terwijl Talma en de Negroes 'rocken' als vanouds.
Deze en andere stukken zullen volgende week op VPRO radio te beluisteren zijn, omdat 'Leave Stumper' aldaar 'disque pop de la semaine' is; in de winkels zal 'Leave Stumper' vanaf 26 november liggen. (Yfke Dalhemd, Rottend Staal Online, 19-11-2001)

terug naar boven


WEDEROM WERVELEND WINTERTUINWEEKEND

Nijmegen - Zowel 'De Halfwittnessclub', 's zondagsmiddags in de Lege Bieb, alsmede de presentatie van 'Vanuit de lucht' in Artplex Lux - ook 's middags - en 'de Fullwittnessclub' 's avonds in Extrapool trokken meer bezoekers dan verwacht.
In De Lege Bieb genoten 180 betalende bezoekers van het rijke aanbod aan drukwerken van sympathieke uitgeverijen uit Nederland, Duitsland, Engeland, Slovenie, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland, terwijl aan een tafel op het podium literatoren en wetenschappers de stand van zaken bediscussieerden voor het NOT/Teleac radioprogramma Tema, dat later deze week wordt uitgezonden. Ook Studio Brussel maakte opnamen, die a.s. vrijdag tussen 17.00 en 19.00 te beluisteren zijn.
In Zaal Zeven van Lux woonden ondertussenęcirca 150 mensen de presentatie van de bloemlezing 'Vanuit de lucht (uitgeverij Passage, http://www.uitgeverijpassage.nl/) bij. Negentien van de in totaal achtentwintig gebloemleesde dichters, allen van de lichtingen 1971 tot en met 1982 droegen op zeer onderhoudende en zeer verschillende wijzes hun gedichten voor, veelal muzikaal ondersteund door de virtuoze muzikanten van het Muziekenhuis. Opvallend was dat een behoorlijk aantal hun gedichten uit het hoofd kenden. De Vlaming Frederik Lucien de Laere (1971) van het Venijnig Gebroed beet de spits af met het gedicht 'Een dagje met Robbie' en revancheerde zich voor zijn optreden op zaterdagavond. Moeiteloos kreeg hij de zaal stil. Andy Fierens (1976), 'writer in residence' van het festival, toonde zich een waar podiumbeest met een prachtgedicht over kroegroddels, heftig ondersteund door de muzikanten. De Amsterdamse Thomas Möhlmann (1975) koos voor een meer ingetogen aanpak en liet intrigerende gedichten horen, waarvan de regels 'er rijdt een verdwaalde trein' en 'ik ben van plan van haar te houden' me beklijfden.
Jannah Loontjens (1974) oogstte een spontaan lachsalvo toen ze haar voordracht begon met de woorden "Om te beginnen begin ik met het gedicht dat 'Om te beginnen' heet". Zelf was ik zeer verheugd toen ze een gedicht voordroeg waarin een Peugeot in voorkwam - de jongere dichters hebben het zowiezo - tot mijn grote vreugd - vaak over auto's en het snelwegbestaan in 'Vanuit de lucht', een hele vooruitgang na al die verstilde treingedichten van de afgelopen 150 jaar. Er staan evenwel ook treingedichten in 'Vanuit de lucht' - niet verwonderlijk, daar de jeugd zo u weet, veelal gebruik moet maken van dit achterhaalde transportmiddel. Hoe dan ook, toen Loontjens sprak over de 'homogenisering van de westerse maatschappij' voelde ik me echt een ouwe en vooral domme lul worden, niet in staat te begrijpen wat ze hier nu precies mee bedoelde. Met andere woorden, ze had me ontregeld en dat schijnt altijd goed te zijn.
Na Loontjens volgde de samensteller van de bundel, Daniël Dee (1975). Met zijn kenmerkende stemgeluid berichtte hij over zijn ongelukkig liefdesleven en draaide zijn lange lijf amusant om de te laag opgestelde microfoon heen. Vlaming albrecht b doemlicht betrad vervolgens de buhne, om er onder andere een pastiche op Paul van Ostaijens 'Vers 6' te brengen, een gedicht dat me na aan het hart ligt. Zijn voordracht was een stuk overtuigender dan wat hij de avond ervoor neerzette op de eerste Poetry After Party - ongetwijfeld omdat hij ditmaal korte verzen voordroeg.
Wie 'Vanuit de lucht' vergelijkt met de bloemlezing 'Sprong naar de sterren' (Kwadraat, 1999) ziet dat de jeugd van tegenwoordig langere verzen maakt dan de oude garde. Maar wellicht is dit slechts schijn, en heeft samensteler Dee slechts deze voorliefde die hij in de bloemlezing geetaleerd heeft. Het dient gezicht: vanuit de lucht bevat ook een aanzienlijke grotere vrouwelijke inbreng dan 'Sprong naar de sterren'. De laatste, door Ruben van Gogh samenstelde bundel bracht werk van Hagar Peeters, Albertina Soepboer en Ilse Starkenburg. In 'Vanuit de lucht' daarentegen werk van maar liefst acht dichteressen. Eén ervan is Petra Else Jekel (1980) en zij liet dan ook het zeer vrouwelijke gedicht 'De tweelingvrouw' horen.
Joost Baars (1975, www.joostbaars.nl) liet een vervreemdend gedicht horen, waaruit ik - waarschijnlijk verkeerd - opmaakte dat zijn geliefde juist uit het raam gesprongen was, uit de kamer die hij in zijn gedicht beschreef. Presentator Tjitse Hofman (1974) had bizarre gesprekken met de muzikanten: "Willen jullie een dieseltreintje van Noordnet imiteren?" - bij het gedicht 'Trein'. Bij het volgende gedicht vroeg zangeres Quirinne Melssen: "Wat wil je nu?", waarop Hofman riposteerde "seks". Melssen begon daarop te kreunen, waarop Hofman uitriep: "Wacht nou effe. Dit is homo-erotische seks op een parkeerplaats" en hij deed het gedicht 'Lepelaar'.
Ook Maria Barnas (1973) had een hilarische dialoog met de muzikanten en Jan Wijffels (1979), die ondermeer een vers in het Brugse dialect bracht, instrueerde hun (de muzikanten) waar wel en niet te spelen. Hij had een briljante openingszin: "Onder het motto van 'alles kan maar niets mag' doe ik vanavond leukemie". Tjitske Mussche (1982) oreerde een sonnet geheten 'Zonet'.
Zeer zelfverzekerd bracht Steven Verhelst (1976) een voetbalgedicht en een sentimenteel sonnet, gevolgd door Diann van Faassen (1971), die over geile componisten dichtte, maar het het meest raakte met het simpele 'Zomeravond', dat ook in 'Vanuit de lucht' staat opgenomen en eindigt met het fraaie "tuinslang spuit / zon gaat onder / dag is uit".
Dichter / vertaler Willem Groenewegen (1971) las op een meeslepende wijze en fraai door het Muziekenhuis ondersteund zijn sterk atobiografische gedichten uit de bloemlezing, waarna Sieger M. Geertsma (1979) het podium betrad. Hij zette zelf oraal de muziek in en gaf een werkelijk meeslepende voordracht weg, waarbij hij niet alleen zichzelf in een trance wist te werken, maar er ook in slaagde het publiek daarin mee te nemen. Fenomenaal!
Rotterdammer Peter de Groot (1973) had de zware taak na Geertsma op te treden. Wat me van zijn voordracht bijgebleven is, zijn de woorden "Ik maal mezelf in de mixer" en "de jeugd is immers vroeg volwassen dit jaar."
Ontroerd raakte ik van de gedichten van Benne van der Velde (1974), die eerst harde beelden uit het dagelijkse nieuws bracht om dan over te gaan in heerlijk romantische regels. Erg verrassend. Tot slot bracht Tjitske Jansen (1971) een scherpe tekst vol zelfspot over hoe ze eens ladderzat en met liefdesverdriet bij haar ex probeerde in te breken en door verontruste buurtbewoners en gealarmeerde agenten voor potentieel zelfmoordenaar gehouden werd.
Na de voordrachten, die door het publiek hogelijk werden gewaardeerd, bedankte samensteller Daniël Dee uitgebreid allen die hadden meegewerkt, waarna uitgever Anton Scheepstra uitgebreid Daniel bedankte en Ruben van Gogh het eerste exemplaar in ontvangst mocht wenen. Godzijdank bedankte hij niemand (het dankgehalte had de tolerantiegrens reeds gepasseerd) maar vertelde simpelweg blij te zijn dat de loden last als 'behorend tot de jongste generatie' met het verschijnen van 'Vanuit de lucht' eindelijk van zijn schouders gevallen was. (Bart FM Droog, Rottend Staal Online, 19-11-2001)

terug naar boven


'SCHIJT AAN PARIJS' OP WINTERTUIN DRUK BEZOCHT

Nijmegen - Afgelopen zaterdagavond stond Wintertuin in het teken van de jaren zeventig, tachtig en negentig. In een drukker dan verwachte Lege Bibliotheek woonden circa honderdvijftig mensen voordrachten bij van o.a. Marieke Groen, Jaap Scholten, Joost Zwagerman, Jan Roelof van der Spoel, Femke Halsema, Arjan Witte, Serge van Duijnhoven, Oscar van den Boogaard, Menno Wigman en Tommy Wieringa. Kort en krachtig aangekondigd door Frank Tazelaar en ondersteund door videoprojecties met nieuwsbeelden uit de afgelopen dertig jaar verkondigden de auteurs hun verhalen en werd het publiek op een tijdreis langs treinkapingen, zelfmoorden op een middelbare school, het kunstleven van eind jaren tachtig, nieuwbouwwijken en politieke observaties getracteerd.
Halverwege het programma reciteerde Ronald Ohlsen op humorvolle wijze het veelbesproken pamflet 'Na hen de zondvloed', een aanval op de babyboomgeneratie.
Het sprak voor zich dat over de tekst gedebateerd moest worden. Schrijfster Marieke Groen, beeldend kunstenaar Erik Urlings, VJ Martijn Grootendorst en dichter Bart FM Droog schoven bij Ohlsen aan tafel aan en openden een bizar debat.

Marieke Groen: "Het pamflet is infantiel van aard. Ik heb het niet ondertekend."
Bart FM Droog: "Het is niet wat het lijkt. Het is een pleidooi voor wijdkijkigheid en opent de poorten voor de nieuwe generatie, die van de twintigers, die zich morgen presenteert bij de presentatie van 'Vanuit de lucht'."
Martijn Grootendorst: "Ja."
Erik Urlings: "Jullie moeten niet vergeten dat er door die babyboomers geen werk te vinden was, in de jarenm tachtig."
Droog: "Luie donder! Er was genoeg werk. Had je maar naar een uitzendbureau moeten stappen."
Ohlsen: "Zijn er nog opmerkingen uit het publiek?"
Publiek: "Jullie kunnen mooi schrijven, maar discussiëren konden we in de jaren zestig beter."
Ohlsen: "Dat lijkt me een waardige conclusie."

Na dit surrealistische debat was de lucht afdoende geklaard voor poëzie. Arjan Witte hield een korte, swingende voordracht waarin hij het publiek meerdere malen op een verkeerd spoor wist te zetten en vertelde over boeken met de drie leugens: "Het hier, het nu en het zijn". Serge van Duijnhoven vertelde over zijn band met de Balkan en beeindigde zijn voordracht met dit strakke slot: "Omdat ik de oorlog wilde leren kennen, nam ik de trein naar Kroatie. In 1995." Na hem las Oscar van den Bogaard een verhaal en snelde door naar de dichtsbijzijnde luchthaven. Dichter Menno Wigman volgde en bracht o.a. het gedicht 'Hier lonkt een spiegel'. Hij vertelde ook over de rare etiketten die de laatste tijd op hem geplakt zijn. Als meest absurde noemde hij dat hij in het NCRV Handelsblad werd afgeschilderd als typisch vertegenwoordiger van de matrasgeneratie. Hij eindigde met zijn heerlijke Baudelairevertaling 'Wees altijd dronken'.
Als laatste deelnemer aan 'Schijt aan Parijs' bracht Tommy Wieringa twee absurde verhalen: 'German Popken', over een dakloze zwartrijdende pornodwerg die hij in zijn treincoupé ontdekt en die hij - later in het verhaal - tegenkomt op de trappen van het Grand Theatre te Groningen, waar deze dwerg staat te straatzingen.
Zijn tweede verhaal 'Hand' gaat over een gelukkig echtpaar dat een kinderboerderij bestiert. Het echtpaar heeft evenwel maar een hand - wie het wil lezen, klikke op www.epibreren.com/wieringa.

Na een korte pauze werd het tijd voor de eerste Poetry After Party, ingevuld door de vier leden van de Bruggense dichtersbent Het Venijnig Gebroed. Alle vier in witte overalls gestoken en omzwachteld met plastic folie namen drie ervan op witte stoelen plaats en brak de eerste, Frederik Lucien de Laere los in een mij te langdradig gedicht dat me niet wist te boeien. Gelukkig had ik goed zicht op de lange, slanke benenvan albrecht b doemlicht en fantaseerde ik met beeldend kunstenaar Charlotte Scholten over wat we zoal met hem konden doen. Na een dikke tien minuten was het zijn beurt. Helaas bracht ook hij een te lang gedicht, waarbij hij gelukkig wel enige mimiek gebruikte welke Charlotte en mij deed kirren van plezier. Ook het derde gebroedslid, Denis S.M. Vercruysse, kon ons niet overmatig met zijn zeer lange gedicht bekoren. Jan Wijffels deed dat wel. Als enige zocht hij contact met het publiek, zat ook als enige niet de hele tijd aan zijn papieren geplakt en droeg zijn gedicht op overtuigende wijze voor. Na afloop van hun optreden vroeg ik ze waarom ze zulke lange gedichten brachten op de afloop van een lange avond vol gesproken woord. 'Het gaat om de tekst', zei Vercruysse, 'we zijn constant op zoek en in experiment'.
Hopelijk brengen ze bij de presentatie van 'Vanuit de lucht', waarin drie van de vier staan opgenomen, in theater Lux te Nijmegen ander en vooral korter werk.
(Liesbeth van Dalsum, Rottend Staal Online, 18-11-2001)

terug naar boven


WINTERTUIN GEPLAAGD DOOR ZIEKTE EN STERFGEVALLEN

Nijmegen - Sterfgevallen in de schoonfamilie verhinderen dat Tom Lanoye en Peter Verhelst vandaag acte de presence geven op Wintertuin. En een zware griepaanval weerhoudt Albertina Soepboer ervan om vanavond het mede door haar opgestelde pamflet 'Schijt aan Parijs' publiekelijk te verdedigen, wat betekent dat Ronald Ohlsen met onder andere Bart FM Droog, Marieke Groen en Erik Urlings het verwachte publiek en het journaille van het NCRV Handelsblad, Trouw, Volkskrant en de Rottend Staal Online te woord zal staan in De Lege Bieb te Nijmegen. (Liesbeth van Dalsum, Rottend Staal Online, 17-11-2001)


terug naar boven


OPENING WINTERTUIN ZEER GESLAAGDE AVOND

Nijmegen - Onder de titel 'het mechaniek van de ontroering' werd afgelopen avond middels voordrachten, lezingen, muziek en en films Literatuurfestival de Wintertuin geopend. In de propvolle 'Lege Bieb' verhaalde toneelschrijfster en prozaiste Esther Gerritsen hoe ontroerd ze werd, toen een schoenmaker haar man begroette met de woorden 'je hebt iets leuks over je'. Auteur Tommy Wieringa, van wie in 2002 twee nieuwe boeken bij De Bezige Bij verschijnen, hield een apocalyptisch experimenteel verhaal over ontroering en dreef daarbij en passant de spot met C.C.S. Crone. Bert van Rhenen alias Chiel Montagne - tot consternatie van het publiek na derig jaar geen dag verouderd - vertelde anekdotes uit zijn rijke carriere om aan te tonen wat ontroering in het levenslied betekende. Televisiemaker Wilfried de Jong bracht een experimenteel verhaal over jazz, begeleid door trompettist Eric Vloeimans en Vrij Nederland-recensent Elmer Schönberger bracht een vrij academisch en slaapverwekkend betoog over hoe bepaalde accenten in bepaalde klassieke stukken hem deden soppen in zijn klompjes. Auteur Koos van Zomeren memoreerde aan twee dagen - 2 oktober 1987 en 26 augustus 1994 - waarop hij ontroerd werd door koeien. Internetjournalist Francisco van Jole sprak over een soortement internetcondoleance-bijeenkomst door intervrienden van een jong gestorven wizzkid voor zijn ouders, die eerst bij die gelegenheid begrepen wat hun dode zoon al die jaren via zijn computer voor andere mensen had betekend. Het toffe aan de avond was dat er geen toespraken waren van hotemetoten - de avond werd via een videoprojectie van de driejarige Ari Tazelaar officieel geopend - en dat er ook geen vervelende egotrippende presentatoren waren: via projecties werden de diverse artiesten kort aangekondigd. Het I Compari kwartet van saxofonist Bo van de Graaf zorgde voor sublieme muzikale intermezzo's, die af en toe overvloeiden in muziek verzorgd door DJ Josito (en omgekeerd). Festivaldirecteur Frank Tazelaar antwoordde bij de afterparty op de vraag hoe dat nu voelde, festivaldirecteur te zijn: "Nu ben ik dronken." (Liesbeth van Dalsum, 17-11-2001)


terug naar boven


DE RUSSEN KOMEN

Groningen - Op de Gedichtendag, donderdag 31 januari 2002 verzorgen de Russische dichters Jelena Schwarz en Timoer Kibirov voordrachten uit eigen werk in het Groninger Museum. Dit ter gelegenheid van de verschijning van het boek Dichters rond Repin, dat dan verschijnt. Ook Wouter Godijn, Rutger Kopland, Edward van den Vendel zullen daar gedichten voordragen. (Rottend Staal Online, 17-11-2001)

terug naar boven


TOM LANOYE AFWEZIG BIJ PRIJSUITREIKING

Nijmegen - Tom Lanoye zal vanavond niet bij de uitreiking van de Johnny van Doornprijs in de Arnhemse Schouwburg aanwezig zijn. Dit vanwege een tragisdch sterfgeval in zijn naaste omgeving. Andy Fierens zal voor hem de prijs in ontvangst nemen. (Rottend Staal Online, 17-11-2001)

terug naar boven

ANDY FIERENS WINT WEER POETRY SLAM!

Nijmegen - Het lijkt erop dat Andy Fierens met een duizelingwekkende zegetocht bezig is: zo won hij zonder zijn briljante bassist Nicolas Rombouts gisteren de tweede Nijmegense Poetry Slam in Doornroosje. Direct daarna ontving hij een uitnodiging voor het geven van een voordracht in San Diego (USA). Onlangs won hij al de Poetry Slam te Eindhoven en kreeg hij een uitnodiging uit Zuid-Afrika binnen.
Andy Fierens uit het Vlaamse Hove is een van de twee 'writers in residence' tijdens het Literatuurfestival De Wintertuin, dat hedenavond losbarst. (Rottend Staal Online, 16-11-2001)

terug naar boven

... EERSTE BEVERWIJKSE STADSDICHTER

Epibreren/Beverwijk - Janet Kleiberg is vanavond benoemd als Eerste Beverwijkse Stadsdichter. (Rottend Staal Online, 22.30 uur, 15-11-2001)

terug naar boven


FOTO'S UIT PORTUGAL

Porto - Een kleine foto-impressie van hoe Nederlandse dichters op 4 november hun poëzie te Portugal brachten is hier te zien (Rottend Staal Online, 15-11-2001)

terug naar boven


WAT NU - AMSTERDAMSE ZELFKRITIEK?

Epibreren - In het 10 novembernummer van 's lands verwerpelijkste blad, Propria Cures uit Amsterdam, trof onze redacteur Yfke Dalhemd een artikel aan waarin de spot wordt gedreven met 'het' wat te Amsterdam eens scheen te gebeuren, middels een helder betoog over wat er in de rest van Nederland gebeurt. (Rottend Staal Online, 15-11-2001)

terug naar boven


BEVERWIJK KRIJGT VANDAAG STADSDICHTER

Haarlem/Middelburg - Vandaag stelt cultuur eet- en drinkcafé Camille de eerste Beverwijkse Stadsdichter aan. Deze moet in 2002 minimaal vijf gedichten schrijven over een gebeurtenis die voor Beverwijk op dat moment van belang is. Als belangrijkste kanshebber wordt de schrijver Moses Isegawa gezien, die speciaal vanwege het stadsdichterschap is gaan dichten. Veertien dichters hebben werk ingestuurd in de hoop Stadsdichter te worden (nadere info: 0251-21.17.22).
Beverwijk wordt hiermee de tweede gemeente van het land met een eigen Stadsdichter. Al in het voorjaar werd te Dordrecht Jan Eijkelboom als Stadsdichter benoemd. In Groningen wordt op de komende Gedichtendag, donderdag 31 januari 2002, de derde Stadsdichter van het land benoemd.
In Middelburg eist de bevolking intussen ook een Stadsdichter, maar daar wil de verantwoordelijke wethouder Visser eerst de ontwikkelingen te Groningen afwachten, zo meldde de Provinciale Zeeuwse Courant. (Rottend Staal Online, 15-11-2001)


terug naar boven


VIJFDE DUITSE NATIONALE POETRY SLAM

Hamburg - Van 15 t/m 18 november vindt de vijfde Duitse Nationale Poetry Slam plaats in de Markthalle te Hamburg. Tientallen dichters uit het Duitse taalgebied nemen deel aan deze grootste Duitse Slam-manifestatie, waaronder onze medewerkers Tom Combo, Jürg Halter en Wehwalt Koslovsky. De laatste twee reizen met de Duits/Zuid-Afrikaanse super performing poet Tracy Splinter na de National Poetry Slam door naar het Wintertuin-festival, waar Jürg Halter dan zelfs writer in residence zal zijn. (Rottend Staal Online, 14-11-2001)

terug naar boven


GEWASSEN IN LITERAIR LOKAAL

Groningen - In een met apparatuur volgepakt Literair Lokaal in de Schrijversschool te Groningen woonden 45 mensen het eerste optreden van de formatie Gewassen bij. Ademloos luisterden en keken ze naar de met overtuiging gebrachte voorstelling, die zo meeslepend was dat sommige mensen er zelfs van in een trance raakten.
Gewassen bestaat uit dichter/muzikant Tsead Bruinja (1974), dichter/kunstenaar Sieger M. Geertsma (1979), computeranimator/fotograaf Alan D. Joseph (1979) en human beatboxer/kunstenaar Raoul Thepen (1980). Ze brachten een mix van Fries- Engels-, Duits- en Nederlandstalige poëzie en rap, live muziek en gevideobeamde animaties.
Vooral in het begin van het optreden durfde het publiek nauwelijks te reageren, wellicht veroorzaakt door het straffe tempo waarin de verschillende 'nummers' elkaar opvolgden.
Waardoor het mij ontging in hoeverre het publiek begreep dat het Duitstalige gedeelte bestond uit pastisches op verzen van Paul van Ostaijen en Rutger Kopland, opgehangen aan het thema 'Slush Puppies', en voorzien van briljante beelden door Alan Joseph. Die het hele optreden buiten zicht bleef, maar achter het scherm als een gek allerlei computers en apparaten bediende.
Raoul Thepen, de human beatboxer, had een zeer fraaie beatbox-dialoog met Sieger M. Geertsma, waarbij beelden werden vertoond van een kartonnen doos die over de grond beukte en die na een tijdje moeiteloos overging in een beatbox-solo, en deze ging weer over in het volgende gedicht. Alle verzen werden op een bijkans bezwerende wijze gebracht door Bruinja en Geertsma - Bruinja deed ze grotendeels in het fries en Geertsma inhet Nederlands. Hoewel Nederlandse vertalingen bij de Friese verzen geprojecteerd werden, vond ik dat eigenlijk overbodig: de zangerigheid van de taal was genoeg om me mee te nemen in de algehele sfeer. Wie zich dan concentreert op de vertaling raakt daardoor uit de sfeer, wat erg jammer is. Want bij Sieger Geertsma's Nederlandse verzen kon ik in principe alles verstaan, maar nooit het hele gedicht volgen. Wat niet hinderde: de sfeer kwam over en net als bij het lezen van een goed gedicht, haal je er als je het hoort elke keer weer nieuwe dingen uit. Een paar soundbites: "Drie dagen stilte / is drie dagen dauw", "Vinex-woningen met kromme kronen op hun kruinen", "De orde van het bestaan / definieertechniek".
Na ongeveer drie kwartier versterkte componist/pianist Michiel Rasker het gezelschap en nam met fijn pianospel de muzikale invulling voor zijn rekening. De 'Gewassenen' deelden vervolgens drankjes aan het publiek uit. Wat bij ieder het vermoeden deed rijzen dat dit de pauze was. Maar nee, het bleek het slot van een zeer verrassende en vernieuwende voorstelling.
Gewassen: volgende voorstelling 23-11, Literatuurfestival de Wintertuin, Nijmegen. (Bart FM Droog, Rottend Staal Online, 14-11-2001)


terug naar boven


HERHALING: WAARSCHUWING VOOR SULFNBK.EXE-VIRUS IS VIRUS!

Op 31 mei berichtten we over een viruswaarschuwing die toen de ronde deed. Deze viruswaarschuwing wordt intussen weer rond gestuurd en zet mensen aan hun eigen computer te vernielen. Daarom, nogmaals:

Hedenmiddag werden computergebruikers te Epibreren opgeschrikt door een e-mail, die waarschuwde voor een virus dat zich op ieders harde schijf zou bevinden. Wie vervolgens zijn harde schijf controleerde, trof daar inderdaad een bestand aan dat sulfnbk.exe heette. De e-mail vertelde dat dit een kwaadaardig virus zou bevatten, dat zich na een bepaalde datum zou activeren en dat het derhalve terstond te vernietigen was. Herr Doktor Klug wist evenwel direct dat het zich hier niet om een virus handelde, maar om een vreedzaam programma dat standaard in elke computer met een Windowsbesturingssysteem zit. Hierdoor werd paniek te Epibreren vermeden.
In feite was de e-mail een oproep tot het bedrijven van virushandelingen door de computergebruikers zelf.
(Rottend Staal Online, 31-5-2001, herhaald op 14-11-2001)

terug naar boven


NOG DRIE DAGEN!

Epibreren - Omdat op 16 november het Literatuurfestival de Wintertuin losbarst zijn op het besneeuwde Epibreren voorbereidingen voor de tocht naar Arnhem/Nijmegen in volle gang. Zie de webcam die aan de dijk staat opgesteld. Klik op het eiland en ziet! (Rottend Staal Online, 13-11-2001)

terug naar boven


VLAAMSE BOEKENBEURS EEN SUCCES

Hove (B) - De Antwerpense Boekenbeurs die de Vlaamse uitgeverijen jaarlijks organiseren, was afgelopen weekend weer een doorslaand succes. Maar liefst 141.840 bezoekers werden door vrijwilligers van het St. Barbara-in-'t-Goorklooster geteld. Hoewel dit aantal een teruggang van 10% betekende in vergelijk met vorig jaar, steeg de omzet.
Het Vlaamse succes staat in scherp contrast met het échec van de boekenbeurs genaamd Boekfeest van de Nederlandse uitgevers, dat een week eerder in Rotterdam gehouden werd en slechts 3000 bezoekers trok. (Rottend Staal Online, 13-11-2001)

terug naar boven


KLAAS VAN ELSÄCKER OVERLEDEN

Epibreren - Eerst vandaag leerden wij van het overlijden van de dichter Klaas van Elsäcker ((8 februari 1937 - 3 september 2001), via de nieuwspagina van Chroom Digitaal. Van Elsäcker genoot in orthodox-christelijke kring een zekere faam door zijn bundels heldere gedichten over leven en geloof. Bert Hofman, die met hem en Nel Benschop, Co 't Hart en Enny IJskes-Kooger de bloemlezing nieuwe christelijke poëzie Een veelstemmige melodie (1986) samenstelde, schreef een In Memoriam. (Rottend Staal Online, 13-11-2001)

terug naar boven


OSAMA BIN LADEN PLAGIEERT!

Epibreren - De verzen die www.battl.nl aan Osama bin Laden toeschrijft zijn naar aller waarschijnlijkheid niet van hem afkomstig. Het tweede Arabische vers is in ieder geval van de hand van de drie jaar geleden te Londen overleden Syrische dichter Nizar Qabbani (ook wel geschreven als Nezear of Nezar Kabany) - zo meldt ons onze medewerker Mowaffk Al-Sawad. Die evenwel opmerkt dat het gedicht wel refereert aan bin Laden. (Rottend Staal Online, 12-11-2001).

terug naar boven


OSAMA BIN LADEN DICHTER?

Amsterdam - Het internetperiodiek www.battl.nl presenteert twee gedichten die van de hand van 's werelds meest gezochte man, de heer bin Laden, zouden zijn.
De redactie van de Rottend Staal Online, die deze verzen eerder kreeg aangeboden, twijfelt zeer aan de authenticiteit van deze verzen, temeer daar de aanbieder ervan ons niet in contact kon brengen met de heer bin Laden, teneinde de toestemming tot publicatie alsmede informatie over het weerbeeld op zijn geboortedag te verkrijgen. Mowaffk Al-Sawad, de enige Rottend Staal-medewerker die het Arabisch beheerst, heeft momenteel één van de verzen in onderzoek. (Rottend Staal Online, 12-11-2001).

terug naar boven


EPIBREREN VERGIFTIGD

Epibreren - Afgelopen nacht en ochtend werd Epibreren opgeschrikt door angstaanjagende geluiden uit huizen Droog en Hofman. De zalmkwak, ranseieren en palingtoast die ze bij de Taaltheaternacht te Emmen genuttigd hadden waren waarschijnlijk bedorven, waardoor in hun huizen het braaksel tegen de muren opvloog en diarreevocht de ramen verduisterde. De pot thee die ze des middags voorgeschoteld kregen verergerde de toestand alleen maar: kotserupties vlogen uit de schoorstenen omhoog, het dorp in een stinkende smurrie doen badend.. Jan Klug daarentegen bracht de nacht feestend in Vera, Groningen door en versliep zich zodoende voor het optreden met Meindert Talma in het Amsterdamse Paradiso, later vandaag. De bevolking van Epibreren hoopt op een spoedig herstel. (Rottend Staal Online, 11-11-2001).

terug naar bovenWINTERTUINSPECIAL IN GELDERLANDER

Nijmegen - Gisteren bracht het dagblad De Gelderlander een hele reeks artikelen en interviews met dichters, schrijvers en organisatoren. Dit vanwege het uitbreken van literatuurfestival De Wintertuin, op 16 november.
Het merendeel van deze artikelen was gemaakt door journalisten met kennis en liefde voor hun vak, hetgeen valt terug te lezen in de interviews met writer in residence Andy Fierens, met de mopperende J. Bernlef, met muzikant/schrijver Rick de Leeuw, met organisator Bob Geurts van Kessel, in het stuk over De Halfwitnessclub, de paraplu waaronder Extrapool en Wintertuin op zondag 18 november een internationale manifestatie voor kleine uitgevers houden, alsmede in de fraaie beschouwing over het komende festival.
Eén artikel evenwel, een soortement interview met Ruben van Gogh, bracht de redactie van de Rottend Staal Online zeer in verwarring. Omdat we in eerste instantie niet konden geloven dat een journalist zoveel domheid kon etaleren, dachten we dat Ruben van Gogh gek geworden was. Dat bleek gelukkig niet het geval.
Ruben van Gogh: "Wat een sterk staaltje informatievergaring heeft hij toegepast. Ik herken fragmenten uit eerdere interviews, artikelen, recensies en zelfs een aantal dingen die ik (bij benadering ongeveer zo) heb gezegd. Maar wat heeft hij het op een vreemde manier doorelkaar gehusseld. Ik had tijdens het korte gesprek dat hij met me voerde niet door dat hij de titel van mijn bloemlezing Sprong naar de sterren niet kende. Noch dat hij blijkbaar nooit van de activiteiten en bijnamen van Johnny van Doorn gehoord had. Maar enfin, de boel overlezende zou ik alleen over het ontbreken van de titel Sprong naar de sterren kunnen zeuren; de rest is voor de goede verstaander duidelijk als zijnde de interpretatie van de journalist."
(Rottend Staal Online, 10-11-2001)

terug naar boven


RUMOER IN ROTTERDAM

Epibreren - Uitgevers en organisatoren ruzieën in het Boekblad van vandaag nog even door over het mislukken van het Boekfeest, afgelopen weekend, waar in plaats van de verwachte 10.000 bezoekers slechts 3000 belangstellenden op kwamen draven. De uitgevers zijn hierdoor voor vele tonnen het schip ingegaan.
Merkwaardig genoeg heeft geen van de partijen het over het succesvolle Lezersfeest, dat komende zaterdag voor de vijfde maal in de Rotterdamse bibliotheek gehouden gaat worden, en waar o.a. DJ Jules Deelder, Ramsey Nasr en Hans Sahar acte de presènce zullen geven. Misschien zijn twee grote literaire manifestaties vlak op elkaar in eenzelfde stad gewoonweg te veel van het goede. (Rottend Staal Online, 9-11-2001)

terug naar boven


TUMULT IN AMERIKA

New York Times - Het bestuur van de Academy of American Poets heeft directeur William Wadsworth ontslagen, tot ontsteltenis van vele prominente Amerikaanse dichters. Veel leden van de Academy waren enthousiast over zijn grootse en dure plannen om de belangstelling in poëzie te vergroten.
Dichter en voormalig wijnwinkelier Wandsworth runde 12 jaar de organisatie, waarbij hij de Academy van haar stoffig image ontdeed, haar van een populaire website voorzag en hij april tot 'Nationale Poëziemaand' maakte.

De voorzitter van het bestuur, Jonathan Galassi, zegt dat in de afgelopen twee jaar de Academy jaarlijks vele honderdduizenden dollars verlies lijdt, op een jaarlijks budget van 3 miljoen dollar en dat het verwachte verlies dit jaar nog groter zal zijn.
Wadsworth zegt echter al een ingrijpend bezuinigsplan gemaakt te hebben, maar dat hij op 30 augustus gevraagd was af te treden, wegens redenen die hij nog steeds niet kan begrijpen, tenzij de ware bedoeling van het bestuur is de Academy af te slanken, naar buiten toe gerichte programma's af te stoten en het personeel te ontslaan. (Rottend Staal Online, 9-11-2001)

terug naar boven


EPI-SERVICE

Epibreren - Alle dichterspagina's op Rottend Staal Online zijn de afgelopen twee dagen voorzien van een handig zoekprogramma, dat rechtstreeks doorschakelt naar www.google.com en direct relevante informatie over de desbetreffende dichter oproept. Dit zoekprogramma staat direct onder de biografische informatie. (Rottend Staal Online, 8-11-2001)

terug naar bovenREMKO KAPINGA WINT TWEEDE WORD SLAM

Groningen - De 24-jarige Remko Kapinga heeft de tweede Word Slam van het seizoen 2001/2002 gewonnen. Met nipte voorsprong won hij van leden van Ronald Ohlsens Schrijflaboratorium en van Gertjan Laan, de nieuwe huisdichter van de Rijksuniversiteit Groningen. (Rottend Staal Online, 7-11-2001)

terug naar boven


IT LITERATUURFABRYK

Leeuwarden - Op zaterdag 10 november begint de vijfde jaargang van het Literair Podium 'It Literatuurfabryk' in Theater Romein. Zoals altijd een gevarieerd programma met proza, poëzie, gesproken column en interview, georganiseerd door het FLMD en Romein, in Fries en Nederlands.
Over de optredende auteurs: Onno Tromp (1967) is dichter en publicist en woont in Amsterdam. Hij won in september van dit jaar de poëzieprijsvraag 'Impressies van een stad' bij de inwijding van de poëzieroute en de manifestatie 'Dichters op straat'.
Gjelt de Graaf (1959) publiceerde onlangs zijn derde roman, Essence. Twee jaar geleden voelde Michiel Klont hem in It Literatuerfabryk aan de tand over zijn tweede, Wijneigen. Wie is deze productieveling uit de binnenstad van Leeuwarden en wat beweegt hem? Hoogste tijd voor een vervolginterview.
Tine Bethlehem (1938) publiceerde al in 'De Tsjerne' toen Gjelt nog geboren moest worden. In 1995 verscheen een verzamelbundel van haar poëzie en nu ligt er een tweede, Wetter en stien, samen met fotografe Elske Riemersma.
Piter Yedema (1941) is bekend als publicist van scherpzinnige literaire columns in de Leeuwarder Courant en van kritieken en essays in de Friese literaire tijdschriften. Hij publiceerde ook een aantal dichtbundels.
Anne Koopmans (1933) won meerdere malen een Rely Jorritsmaprijs en had in 1995 veel succes met zijn bundel humoristische verhalen Fryslân boppe.
De Fruitcompagnie uit Alkmaar bestaat uit Sjoerd van Berkel, Felix Hogeboom en Jelle Bouwhuis. De eerste twee begonnen in 1992 met de voordracht van eigen poëzie, wat gaandeweg is uitgebreid tot een combinatie van poëzie en
muziek met professionele begeleiding van een derde man.

Mensen die zelf graag iets te berde willen brengen kunnen contact opnemen met Teake Oppewal, FLMD, tel 058-212.08.34.of e-mail oppewal@flmd.nl
'It Literatuerfabryk' - Literêr Poadium. Zaterdag 10 november 2001, Theatercafé Romein, Bagijnestraat 59, Leeuwarden. Het programma loopt van 15.30 tot ongeveer 17.30. Café open: 15.00. (Rottend Staal Online, 6-11-2001)

terug naar boven


POËZIE IN BEWEGING

De poëzie-voorstelling 'Dag nacht, dag dag' wil een verfrissende ontmoeting met gedichten mogelijk maken. Mar-Lin Schut laat nieuwe en bestaande gedichten horen en zien. Gedichten rond het thema 'dag en nacht' vormen de rode draad van het programma. Dichters als Amir Afrassiabi, Nesan Erdogan, Balkis Hamid Hassan, Salah Hassan en Menno Wigman e.a. schreven gedichten speciaal voor dit project.
Anne Landa, accordeon en Vladimir Mendelssohn, altviool, spelen hierbij nieuwe composities van Hans Riphagen. De regie is in handen van Paulien Haakma, choreografe en theatermaakster. Dit programma maakt spreken als kunst bekender bij een breed publiek vanaf 16 jaar.
Met de eerste drie voorstellingen van `Dag nacht, dag dag' wordt de nieuwe culturele ruimte in de Centrale Bibliotheek te Den Haag geopend. Data: 7, 8 en 9 november 2001 om 20.00 uur. Plaats: 3e verdieping Centrale Bibliotheek aan het Spui te Den Haag. Kaarten: fl. 12,50 en fl. 10,00 (voor bibliotheekpashouders). Kaartverkoop: Centrale Bibliotheek Den Haag. Reservering: 070 ­ 353 44 11 (Rottend Staal Online, 6-11-2001)

terug naar boven


BOEKFEEST IN ROTTERDAM RAMPZALIG VERLOPEN

Rotterdam - Het Boekfeest, ook bekend als de Nationale Boekenmanifestatie trok geen 30.000 mensen, zoals door de organisatoren verwacht, maar ongeveer 3000 mensen - zo meldt ons een welingelichte bron die de hele manifestatie bijwoonde.
Het is ons te Epibreren derhalve een raadsel waarom de verzamelde Nederlandse dagbladen gisteren berichtten dat er 10.000 bezoekers waren. (Rottend Staal Online, 6-11-2001)

terug naar boven


TJITSE HOFMAN OVER FALADURAFESTIVAL

Schiphol - Onze verslaggeefster Liesbeth van Dalsum wachtte gisteren op Schiphol de aankomst van de Transavia Boeing 737-800 af, die Tjitse Hofman en Bart FM Droog terug naar Nederland vloog. Beladen met geschenken voor de kinderen van Epibreren passeerden ze de douane.
Liesbeth van Dalsum: "Hoe voelt dat nu?"
Tjitse Hofman: "Om het met de woorden van Hans de Booij te zeggen 'een beetje moe maar voldaan'."
Van Dalsum: "Wat vond je de boeiendste act tijdens het Faladura-Festival?"
Hofman: "Er was een Portugese dame, Ana Deus, die een performance deed van tekst, projecties en muziek. Heel zangerig. Ik heb er natuurlijk geen zak van verstaan, want ze sprak Portugees, maar het klonk heel erg mooi. Bij haar voordracht in het Rivoli-theater kon je een speld horen vallen, zozeer had ze het ruim tweehonderdkoppige publiek in haar ban."
Van Dalsum: "En wat vond je van Lydia Lunch?"
Hofman: "Ze was niet slecht, maar ik heb heel vaak bij Amerikanen dat ze een soort domineegedrag vertonen: 'this is good, this is bad.' En ze hebben van die lange teksten, die wat mij betreft wel korter en krachtiger mogen. Maar ze had wel mooie grote voeten."
Van Dalsum: "Wat vond je van je eigen optreden?"
Hofman: "Ik vond het heel erg jammer dat Jan Klug er niet fysiek bij kon zijn. Heb hem echt gemist. Omdat zijn muziek, soundscapes en animaties op een digitale tape stonden, voelde ik me nogal opgejaagd, want de tape liep door en er was dus heel weinig ruimte tot improvisatie of contact leggen met het publiek."
Van Dalsum: "Wat vond het publiek ervan?"
Hofman: "Het merendeel was erg enthousiast over de combinatie van poëzie, geluiden en beeld. Ze vonden het jammer dat vooral van mijn kant uit hoofdzakelijk Nederlands werd gesproken, waardoor ze niet goed begrijpen konden wat ik zei. Bij Droog was dat iets minder, want hij bracht veel meer werk in Engelse vertaling."
Van Dalsum: "Heb je veel inspiratie opgedaan?"
Hofman: "Dat weet ik niet. Dat komt pas later. Er zullen vast en zeker aspecten van deze Porto-tour in mijn latere werk opduiken."
Van Dalsum: "Hoe was de sfeer in Porto?"
Hofman: "Ben er nu voor de tweede keer geweest en Portugal is voor mij de hemel van Europa. Mijn stukje paradijs op aarde. Heb er - op het Faladura-festival na - van het culturele hoofdstad zijn van Europa overigens weinig meegekregen: hier en daar hingen wat vlaggen en waren bouwwerken in aanbouw...."
Van Dalsum: "Wat wordt het volgende optreden?"
Hofman: "De TaalTheaterNacht te Emmen, hè. Ja, ik ben een wereldburger."
Van Dalsum: "Had je geen vliegangst?"
Hofman: "Nee. Hoe meer turbulentie, hoe beter. Vooral tijdens het eten aan boord levert het schommelen van het vliegtuig leuke taferelen op."
Van Dalsum: "En wat vindt je dochter ervan dat je zo vaak weg bent?"
Hofman: "Ze vindt het aan de ene kant heel leuk, want meestal neem ik iets voor haar mee. Anderzijds mist ze mij natuurlijk ook wel."
Van Dalsum: "Wanneer verschijnt je volgende boek?"
Hofman: "In het najaar 2002 bij Uitgeverij Passage. De werktitel is voorlopig nog Nieuwe bundel."
Van Dalsum: "En de langverwachte Epibreren-cd?"
Hofman: "Tussen een half jaar en een jaar in de toekomst. Het is qua optredens nog drukker geworden dan we voorzien hadden en Jan heeft twee maanden in Bremen gewoond en gewerkt, waardoor we aan bepaalde zaken, zoals de cd, niet meer gewerkt hebben."
Van Dalsum: "Dank je voor dit interview." (Rottend Staal Online, 6-11-2001)

terug naar boven


ANDY FIERENS NAAR ZUIDAFRIKA

Hove - Van 1 tot en met 3 maart 2002 is onze medewerker Andy Fierens met zijn contrabassist Nicolas Rombouts te gast bij het Woordfees in het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch.
Andy Fierens is een van de twee 'writers in residence' tijdens het Literatuurfestival De Wintertuin, later deze maand. De andere 'writer in residence' is de Zwitserse auteur Jürg Halter, eveneens medewerker aan Rottend Staal Online. (Rottend Staal Online, 5-11-2001)


terug naar boven


AMERIKANEN NAAR EPIBREREN

Epibreren - Bij terugkomst van het Faladura Festival te Portugal trof de redactie gedichten van de Amerikaanse dichters en performers Bob Holman en Jason Eisenberg in de mailbox aan. Dat werk van de Amerikaanse topauteurs en een verslag van de belevenissen van de Epibreerders te Porto zal in de loop van deze week op Rottend Staal Online te lezen zijn. (Rottend Staal Online, 5-11-2001)
terug naar bovenWINTERTUIN FESTIVAL IN OPSPRAAK

Zie de site van Literatuurfestival De Wintertuin voor laatste ontwikkelingen, inzake de betwiste benaming Onder Water/Zonder Water en het nijlpaard en de giraffe. (Rottend Staal Online, 5-11-2001)
terug naar bovenNATIONALE BOEKENMANIFESTATIE UITGEBROKEN

Groningen - In Ahoy te Rotterdam vindt in dezer dagen de Nationale Boeken Manifestatie, waar tientallen uitgeverijen zich en hun auteurs aan het publiek manifesteren, plaats. Deze manifestatie wordt overigens geboycot door de Nederlandse boekhandelaren, die erg pissig op de uitgevers zijn omdat ze deze manifestatie als oneerlijke cncurrentie beschouwen. Het leespubliek kan op de manifestatie rechtstreeks boeken bij de uitgevers kopen, wat een flink verlies voor de boekhandels zou betekenen - vinden de boekhandelaars.
Omdat De Dichters uit Epibreren niet tegen zoveel gerommel binnen de gemeenschap der Epi-marketeers kunnen, zijn ze uitgeweken naar respectievelijk Portugal en Duitsland. (Rottend Staal Online, 2-11-2001)

terug naar boven


het nieuws van nu

© Rottend Staal Online 2000-2006. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Installatie van hyperlinks

De installatie van hyperlinks naar de site is vrij en kan gebeuren zonder toestemming.
De pagina's van deze site mogen echter niet worden opgenomen in de pagina's van een andere site.
terug naar boven

Het actuele Rottend Staal-nieuws | Het Rottend Staal-nieuwsarchief