De Nijmeegse Poetry Slams worden georganiseerd door De Wintertuin.
De presentatie wordt verzorgd door Miss Anika Slot, bijgestaan door DJ Josito.
Info, meedoen, etc etc: vraag naar Bob of Frank bij de Wintertuin
(info@wintertuin.nl, 024-323.19.04).


Op 16 mei 2002 vond de Eerste Landelijke Poetry Slam Finale plaats.
Over de Nijmeegse Poetry Slam berichtte dagblad De Gelderlander op 21 juli 2001:


WINTERTUIN: DICHTERS GAAN VERBAAL MET ELKAAR OP DE VUIST

Door onze verslaggever

NIJMEGEN - Stichting De Wintertuin gaat poetry slam introduceren in Nijmegen. Poetry slam is een fenomeen dat vanuit de Verenigde Staten is komen overwaaien naar West-Europa.

Het is een dichterswedstrijd waarbij het publiek bepaalt welke dichters door mogen naar de volgende ronde. Puntentelling of een applausmeter bepaalt de score.
"Het komt er op neer dat dichters met elkaar in de slag gaan tijdens publieke avonden", legt Frank Tazelaar van De Wintertuin uit. "Deze dichterswedstrijden zijn eind jaren tachtig ontstaan aan de westkust van de Verenigde Staten, in Los Angeles bijvoorbeeld." Poetry slam kreeg steeds meer aandacht. Vond zijn weg naar de oostkust, met name naar New York, waar zelfs een vast poetry-slamcafé ontstond.

"Het idee destijds achter poetry slam was om dichters meer met het publiek in contact te brengen. Zet tien dichters bij elkaar. Laat ze uit eigen werk voorlezen en een applausmeter bepaalt de score. Dat gegeven is in de loop der jaren een eigen leven gaan leiden en een apart kunstenaarsinitiatief geworden", aldus Tazelaar.

Duitse dichters gingen een kijkje nemen in New York en introduceerden poetry slam in Europa. "Eerst werden er niet meer dan zo'n vier poetry-slamavonden in de maand gehouden in Duitsland. Nu zijn dat er maar liefst veertig per maand. Steden als Berlijn en Hamburg vormen de kernen waar de poetry slams plaatshebben", zegt Tazelaar.

De Wintertuin wil deze dichterswedstrijden in Doornroosje gaan houden. Iedere maand eentje. "Een soort open huis waaraan iedereen in Nijmegen mee kan doen. We gebruiken de applausmeter om de puntentelling vast te stellen. Er worden vijf voorronden gehouden en een grote finale in april 2002, waaraan ook dichters uit Groningen, Amsterdam, Antwerpen en Hamburg deelnemen."

Om niet alleen een harde kern van literatuurliefhebbers te bedienen met deze nieuwe vorm van literair entertainment, wordt er een speciale tournee langs de Nijmeegse scholen gemaakt.

Iedere derde donderdag in de maand moet in Doornroosje een poetry-slamavond gehouden worden. De eerste aflevering staat voor 18 oktober op de agenda.

Naast deze avonden wil De Wintertuin een uitgebreidere vorm van poetry slam gaan ontwikkelen. Dat moeten speciale producties worden waarbij dichters samen met andere kunstenaars aan de slag gaan. Dj's, vj's en beeldende kunstenaars worden met elkaar in de studio gezet om speciale programma's te maken. Dit project krijgt de naam Maatregel .

Hiervoor heeft de gemeente Nijmegen een bijdrage van 24.500 gulden beschikbaar gesteld. De eerste Maatregel wordt op 24 november gehouden.

De Wintertuin heeft nog meer pijlen op haar boog, want een vijftal producties van Maatregel is door Brugge 2002 aangekocht. Brugge is volgend jaar culturele hoofdstad van Europa.

De afleveringen worden volgend jaar samen met de Nijmeegse club Les Routiers Du Disque in de Vlaamse cultuurstad neergezet.home