Tommy Wieringa 

      Allerlaatste update alhier 12 december 2012; zie voor versere informatie
      de Tommy Wieringa-pagina op de Nederlandse Poëzie Encyclopedie.


     Previous Home Next

biografie gedichten: contact
  Lehmanns dans, 2001  
     
     




BIOGRAFIE

Tommy Wieringa werd net als Rutger Kopland, Marc Reugebrink, Hannie Rouweler en die lang vergeten dichter wiens naam wij u zullen besparen geboren in het Twentse Goor, op een wel zeer regenachtige dag in dat mysterieuze jaar 1967. Hij publiceerde de romans Dormantique's manco, 1995 en Amok, 1997, beide bij In de Knipscheer, en in april 2002 verscheen zijn derde: Alles over Tristan (de Bezige Bij). Met Arjan Witte was hij oprichter en redacteur van het literaire periodiek 'Vrijstaat Austerlitz'. Gedichten van zijn hand verschenen eerder in o.a. 'De Rottend Staal Nieuwsbrief', 'Propria Cures' en in enkele bloemlezingen. Hij schreef hoorspelen voor KRO-Radio en publiceert een wekelijkse column in het dagblad 'Spits!'. Klik hier voor zijn geruchtmakende rede. Meer over Tommy Wieringa: www.epibreren.com/wieringa.

Raadpleeg www.google.com voor nog meer over hem.


terug naar boven


LEHMANNS DANS
 
Zijn verzameling Gedichten 1939-
leest bij leven al als nagelaten
Zoals hij daar ook staat: kartelig,
bijna dood, niet zonder zijn publiek te haten
 
Hij zegt een paar woorden nog
daar wil ik het bij laten
u kunt nu dansen als u dansen kan
ik bracht daarvoor zelf de platen
 
Zijn publiek vanaf het eerste uur
zet zich knarsend in beweging
Hij danst alleen met haar
zoals dat al sinds eeuwen ging
 
Zo hun zolen horen slepen
over almaar dunner ijs
van ver zijn stem gehoord die zei:
Wij dansen sinds Parijs
 
 
Tommy Wieringa, 2001


terug naar boven


CONTACT

BOEKINGEN

SSS
Stichting Schrijvers School Samenleving
Huddestraat 7
1018 HB  Amsterdam
telefoon: 020-623.49.23



 

alweer zo'n internetpagina uit Epibreren


© Tommy Wieringa/Rottend Staal Online 2000-2012. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.