Ruben van Gogh

      laatste update 18 mei 2006 (click for English version)


     Previous Home Next

biografie
gedichten: contact
bibliografie
Touchscreen, 2000 Het gedicht van binnenuit (essay)
  Bouwmachines, 2001
 
  Aan de hoofdbewoner, 2004  


BIOGRAFIE

Ruben van Gogh, alias 'de Man van Taal', is dichter, en kunstliefhebber. Eerder werkte hij als o.a. stand-up comedian en poëzierecensent bij het Algemeen Dagblad. Hij is medesamensteller van de bloemlezing Het Hogere Noorden (Passage 1997) en samensteller van de bloemlezing Sprong naar de sterren (Kwadraat 1999), een update van de bloemlezing De muze en het heelal, samengesteld in 1959 door Guus Sötemann ter gelegenheid van die feestelijke boekenweek. Maar Van Gogh doet meer dan gedichten schrijven en bloemlezingen samenstellen: op 4 september 2000 bracht hij een bundel vertaalde gedichten uit van de dode Fransoos Jacques Prévert, getiteld We hebben elkaar lief (Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam).
In 2001 verscheen van hem Aan het eind van het begin (Prometheus), de herdruk van zijn twee eerdere bundels.
In september 2002 verscheen zijn bundel Zoekmachines. Bij de presentatie hield literatuurwetenschapper en recensent Thomas Vaessens een rede, die zich hier lezen laat.

Overigens werd hij geboren, ja, ja, en wel op 22 februari 1967 te Dokkum. Hij groeide op te Zuidlaren en onvoltooide zijn studie sociale geografie te Groningen. Vanaf begin 1999 resideert Van Gogh te Utrecht.
Met de Groninger auteur Ronald Ohlsen had hij in de zomer van 2000 een literair-muzikaal programma, waarmee ze met veel succes bij het Noorderzonfestival te Groningen optraden.

In 2002 verzorgde Van Gogh een aantal voordrachten voor de Nederlandse gemeenschap te Singapore.

In 2003 trad Van Gogh als enige Nederlandse dichter op bij het Taipei International Poetry Festival te Taiwan en het Stockholms Poesifestival te Zweden.

Zie ook www.rubenvangogh.nl en raadpleeg www.google.com voor meer over Ruben van Gogh.

TOUCHSCREEN

Ze lijkt wel wereldwijd verspreid
in een hoedanigheid die niet
anders dan voor een bepaalde tijd
daadwerkelijk gedijt in tastbaarheid

Onvertogen toegangswoorden
die haar in bekoorlijke zinnen
liefdevol omschrijven, mogen
haar benaderen en bij haar blijven
Zorgvuldig afgewogen commando's
lijven haar in met vrijblijvende lijnen
die haar in stralen schijnen te kaderen:
Zij is de zon van alle zoekmachines

Zo wordt zij zichtbaar op het scherm
dat haar als een laagje was bedekt
en de afstand vooralsnog bepaalt
voor wie haar ziet en naar haar taalt
Tot op het punt dat ergens op dat web
zich een hand nonchalant naar haar strekt
en haar raakt tot op het glas
en haar beetje bij beetje binnenhaalt


Ruben van Gogh, 2000

 

BOUWMACHINES

Ik hou zo van machines zegt ze
Van die grote bouwmachines
Maar het mooist vind ik de klokken
waarop de schafttijd aangegeven staat
Dat al die mannen dan op opgelegde tijden
hun werk terzijde schuiven
naar koffie en hun boterhammen grijpen
en in volle gelukzaligheid
gaan zitten wachten tot zij verder mogen,
na nog een laatste shagje


Ruben van Gogh, 2001

terug naar boven


AAN DE HOOFDBEWONER


Een herhaaldelijk zoemen – een murmelen
eerder, zo, de dagen door, hier.

Ogenschijnlijk onhoorbaar voor het blote oor
– hoor maar, hoor! – ruisen
steeds, steeds, steeds maar door
de fluisterzachte monitoren
in een onbestemd verlangen, zelf gevangen
in de gangen van niemand, of iedereen,
ergens heen, of nergens.

Hallo, hallo!? – is daar iemand,
één iemand maar desnoods,
die dit brouwsel bijeenhoudt als bouwsel,
de orkestratie regisseert, of enkel
registreert voor wie iets of iemand mist,
één iemand maar desnoods.

Zoemen kan zomaar omslaan in zoenen
in de zomer, of in loom zonnen
op de bovenste, zoals een bingo
niet zelden uitdraait op overleg.

In één blikveld kun je hier opgroeien,
doorwerken, nagenieten,
en schuif je weer weg door de gangen.

Jij bent 'm, jij bent 'm: klinkt het lachend
van buiten. Jij bent 'm, ja,
je bent al bijna weer verdwenen.
Opgegaan, één geworden in één
iemand – in één iemand, maar desnoods
in iedereen.


Ruben van Gogh, 2004


CONTACT

Ruben van Gogh: rvangogh@dds.nl
www.rubenvangogh.nl

BOEKINGEN

SSS
Stichting Schrijvers School Samenleving
Huddestraat 7
1018 HB  Amsterdam
telefoon: 020-623.49.23

UITGEVERIJ

Contact
Keizersgracht 205
1016 DS Amsterdam
Postbus 13
1000 AA Amsterdam
tel: 020-535.25.35

 

BIBLIOGRAFIE

poëzie
Wondere Wereld, eigen beheer, Groningen, 1992
Het omgelegde Eelderdiep, gedichten
, Triade [= Dirk Dijkstra, Ruben van Gogh en Jos Tolboom], Passage, Groningen, 1992
De Man van Taal
, Prometheus, Amsterdam, 1996
De hemel in, de hemel uit, Prometheus, Amsterdam, 1999
Aan het eind van het begin, Prometheus, Amsterdam, 2001 (herdruk van De Man van Taal en De hemel in, de hemel uit)
Zoekmachines, Prometheus, Amsterdam, 2002

vertalingen
Jacques Prévert: We hebben elkaar lief (bloemlezing), Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, 2000

bloemlezingen
Het Hogere Noorden, red. Bart FM Droog, Ruben van Gogh en Karel ten Haaf, Passage, Groningen, 1997
Sprong naar de sterren, red. Ruben van Gogh, Kwadraat, Utrecht, 1999

weer zo'n pagina uit Epibreren!


© Ruben van Gogh/Rottend Staal Online 2000/2004. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.