Peter Holvoet-Hanssen 

      laatste update 8 juni 2004 (click for English version)


     Previous Home Next

biografie
gedicht:
contact
  Solferino, 2001  


BIOGRAFIE

Peter Holvoet Hanssen kwam op die fijne 12de april 1960 ter wereld in het Antwerpense voorstadje Merksem en is daar nog steeds woonachtig. Hij is een ras-performer, die met een sabel in de hand zijn verzen deels uit het hoofd declameert, soms begeleid door een violist en contrabassist. In 1998 verscheen zijn bundel Dwangbuis van Houdini (Prometheus, Amsterdam, 1998), gevolgd door Strombolicchio - uit de smidse van Vulcanus (Prometheus, 1999). In het voorjaar van 2001 verscheen Santander - ontboezemingen in het vossenvel (Prometheus), waar het gedicht 'Solferino' ook in te lezen valt.

In mei 2004 bracht hij de novelle De vliegende monnik (Prometheus) uit.

Meer over hem kunt u hier vinden, alsmede op zijn eigen homepages: www.epibreren.com/holvoet_hanssen en Het Kapersnest.

Peter Holvoet-Hanssen werkt vaak nauw samen met Han van der Vegt.

Raadpleeg www.google.com voor meer over Peter.

SOLFERINO

 
Het steeg op vanuit de bodem van de oceaan
tot de ijskap op Europa smolt en brak, het vloog
boven Brandhoek, Ieper, Hell Blast Corner, no-man's-land
zeeg naast G.E. Ellison, lansier die 't laatste viel
mengde zich in het geslachtsverkeer, nestelde zich
in vergeten graven - Solferino, keer op keer
 

 

©  Peter Holvoet-Hanssen, 2000

CONTACT
Peter Holvoet-Hanssen: pholvoeth@yahoo.com
Homepages: Het Kapersnest en
www.epibreren.com/holvoet_hanssen

BOEKINGEN

SSS
Stichting Schrijvers School Samenleving
Huddestraat 7
1018 HB  Amsterdam
telefoon: 020-623.49.23

UITGEVERIJ
Uitgeverij Prometheus
Herengracht 507
1017 BV  Amsterdam
telefoon: 020-624.19.34
fax: 020-622.54.61
e-mail: pbo@pbo.nl

website: www.pbo.nl

 

 

alweer zo'n internetpagina uit Epibreren


© Peter Holvoet-Hanssen / Rottend Staal Online 2001-2004. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.