Lenze L. Bouwers 

      laatste update 22 maart 2003 (click for English version)


     Previous Home Next

biografie gedichten: contact
bibliografie In memoriam C.O. Jellema, 2003  
Hoor, ganzen..., 2002  
  Omi, 2002  
  In memoriam Prins Claus, 2002  


BIOGRAFIE

Lenze L. Bouwers werd geboren op 16 mei 1940 (let op de datum) in de Anna Paulownapolder in het bloembollendorp Breezand. Die polder dreigde met het oog op de bezetting onder water gezet te worden. In die spanning leefde de moeder en haar kind Lenze L..
Hij koos voor het leraarschap, nadat hij in Delfzijl vijf jaar in het basisonderwijs had gewerkt. Vanaf 1968-1992 werkte hij als docent Nederlands en als decaan bij het voortgezet onderwijs in Zwolle. Vanaf 1985 minderde hij de uren werken op school en vergrootte het aantal om van de pen te kunnen leven. Dat lukte na 1992. Hij woont in Dalfsen.


Lenze L. Bouwers
© Harry Pierik
Vanaf 1985 kreeg hij steun van het Fonds voor de Letteren en al was het geen vetpot: hij ziet er nog gezond uit. Getrouwd, vijf kinderen, vijf aangetrouwd, vijf kleinkinderen.

Hij staat bekend als de rondelendichter. Vanaf 1985 volgde het betere literaire werk, uitgegeven bij Querido. Tijdschriften als Tirade, Maatstaf en vooral De Revisor namen werk van hem op, alsmede de literaire site www.chroom.net

Raadpleeg ook www.google.com voor meer over Lenze L. Bouwers.

terug naar boven


BIBLIOGRAFIE

Dichtbundels

Rondelen, Querido, 1985
De route van de rondvaartboot, Querido, 1986
De schaduw van de buizerd, Querido, 1988
Het schuim bedekt de messen, Querido 1990
Biotoop, Querido 1992
Lief model, Kok Voorhoeve, 1996
Groeiringen, Querido, 2002

Bij Uitgeverij Exponent in Bedum een aantal bibliofiele uitgaven:Rondeel, Een knotwilg aan de waterkant, Verzameld bewaren, De stilte van de zoeker, IJsschotsen, gelaagd. Enkele van deze uitgaven zijn voorzien van linosneden van Nies den Engelsen.

Zie www.leesplein.nl voor uitvoerige informatie over Lenze L. Bouwers' kinder- en jeugdboeken, of kijk hieronder:

Kinder- en jeugdboeken

Boeken voor 6-9 jaar

Sst... ik ga bidden (kindergebeden), Kok Voorhoeve, 1995
Ik zwem (illustraties Ria Groen), Callenbach, 1996

Boeken voor 9-12 jaar

Een hut voor dag en nacht (illustraties Bas Mazur), Kok Voorhoeve, 1990
De pyromaan (illustraties Dick van de Pol), Kok Voorhoeve, 1996
Shettie, lieverd (illustraties Magda van Tilburg), Callenbach, 2001

Boeken voor 12+ jaar

Lieve vader, vuile schurk, Kok Voorhoeve, 1988
De agenda van Bakker, Kok Voorhoeve, 1992
Verboden toegang (broedgebied) - gedichten voor jongeren, Van den Berg, 1994

IN MEMORIAM C.O. JELLEMA

Hij kwam hier bij Coen Jansen Vaste Planten,
vanuit Leens naar Dalfsen. Je moet meer reizen,
zei hij, je leert nieuwe namen - bleef wijzen
naar struiken, bekeek ze van alle kanten,

verdween. Daarom heb ik zojuist zijn wijze
raadselspreuk opgevolgd. Met winterwanten
reed ik op de fiets met de lentegrijze
lucht voor me langs de Vecht. De avondkranten

hebben het gemeld. De zonsondergang
ga ik tegemoet: links graast natuurlijk
een ree, rechts in een dode rivierarm

zwemmen vogels die ik wel figuurlijk
herken, maar niet bij name. Weer thuis, warm
bij boek en beker, zoek ik uren lang.

© Lenze L. Bouwers, 2003

(-)

Hoor, ganzen trekken over in de nacht,
terwijl ik wakker lig, doodmoe van praten
tegen de bezoekers die zichtbaar zaten
te vechten tegen hun tranen. Hoe zacht
moet het donzen kussen zijn van de vacht
van moeder gans als haar jongen zich laten
troosten onder de blanke verenpracht?
Hoor, ganzen trekken over in de nacht.
Ze hebben weet van de winter en haten
de vrieskou met enkel wakken als gaten
leefgenot in hun uitgestrekte machts-
gebied. Terwijl geen medicijnen baten,
hoor, ganzen trekken over in de nacht.


© Lenze L. Bouwers, 2002
uit: Groeiringen, Querido, Amsterdam, 2002

terug naar boven


OMI

Ze is hier neergezet in het groepsvertrek,
ze krijgt een beker water in de handen,
maar eruit drinken doet ze niet, ze kan de
boterham traag eten zonder bestek.

Ze is vel over been: de aderwanden
zijn subtiel dun; je staat subiet voor gek
als je gelooft dat bloed hier waakzaam, lek-
ker stroomt. Soms trekt ze draadjes uit verbanden.

Heeft ze haar weg niet afgelegd? Ze staart
niet meer, ze is verschrompeld tot zichzelf
en lief als het stille, te vroeg geboren
kind dat zo hulpbehoevend met geen oren
schijnt te horen, ogenblind lijkt. Zo'n elf
weken te vroeg, niet zomers maar in maart.


© Lenze L. Bouwers, 2002

CONTACT
Lenze L. Bouwers: lenzebouwers@hotmail.com
UITGEVERIJ
E.M. Querido's Uitgeverij
Singel 262
1016 AC  Amsterdam
tel: 020-551.12.62
fax: 020-639.19.68

BOEKINGEN

SSS
Stichting Schrijvers School Samenleving
Huddestraat 7
1018 HB  Amsterdam
telefoon: 020-623.49.23

Onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Lenze L. Bouwers/Rottend Staal Online 2002-2003. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.