Wim Brands 

      laatste update 19 september 2013 (click for English version)


     Previous Home Next

biografie gedichten: contact
bibliografie Hij bewaarde al zijn bonnen, 2004  
Toen hij zijn straf..., 2003  
Na al die jaren..., 2003  
  Elke ochtend..., 2002  
  Ik hou van..., 2002  
  Ooit rende ik..., 2002  

De informatie op deze pagina is bijgewerkt tot maart 2004.
Actuelere informatie over Wim Brands is te vinden op de
Nederlandse Poëzie Encyclopedie-pagina over Wim Brands

BIOGRAFIE

Wim Brands werd geboren in het rustieke Brummen, en wel op 29 maart 1959. Hij is dichter en journalist, vanaf 1987 werkzaam voor de VPRO. In het programma De Avonden is hij regelmatig als interviewer te horen. Hij debuteerde op 19-jarige leeftijd in het Hollands Maandblad van K.L. Poll. Gedichten van zijn hand verschenen verder in onder andere de literaire tijdschriften 'Tirade', 'De Tweede Ronde' en 'Bunker Hill'.

Samen met schilder Toine Moerbeek maakte hij een beeldgedicht - In de metro - dat door poezie-essayist Guus Middag bewonderend werd omschreven als de eerste stripdichtclip.
Hij werkt momenteel in alle rust aan zijn volgende bundel die, net als zijn recentste, bij Podium zal verschijnen.


Wim Brands
© Bart FM Droog, 2002

Raadpleeg ook www.google.com voor meer over Wim Brands.
En zie zijn VPRO-weblog: Avondlog

terug naar boven


BIBLIOGRAFIE

Dichtbundels

Inslag, Joost Nijsen, Amsterdam, 1985
Koningen, de gehavende, Kwadraat, Utrecht, 1990
Hoger dan de dakgoot, L.J. Veen, Amsterdam, 1993
Zwemmen in de nacht, L.J. Veen, Amsterdam/Antwerpen, 1995
In de metro, L.J. Veen, Amsterdam, 1997
De schoenen van de buurman (selectie uit eerder gepubliceerd werk en nieuw werk), Podium, Amsterdam, 1999

Bloemlezingen waarin werk van Brands verscheen

Ieder hangt aan zijn gevallen toren, samenstelling Rogi Wieg, Dedalus/Nijgh & Van Ditmar, Antwerpen/Amsterdam, 1988
Spiegel van de moderne Nederlandse poëzie, 6e editie, samenstelling Hans Warren, Meulenhoff/Kritak, Amsterdam/Leuven, 1992
Waarheen ik ga weet ik niet, samenstelling Brahan Narama, Kwadraat, Utrecht, 1993
Hand in hand in hand, samenstelling Ernst van Altena, Lannoo, Tielt, 1995
De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw, samenstelling Gerrit Komrij, Bert Bakker, Amsterdam, 1996 (10de herziene druk)
Daar waar ik leefde, samenstelling Henk van Zuiden, Kwadraat, Utrecht, 1998
Gedichten 1999, samenstelling Hubert van Herreweghen en Willy Spillebeen, Davidsfonds/Literair, Leuven, 1999
Geen dag zonder liefde, samenstelling Eddy van Vliet, De Bezige Bij/Poëziecentrum, Amsterdam/Gent, 2001 (2de, herziene druk), 2001 - Wim Brands staat hierin als 'Wim Brabands' vermeld

terug naar boven


(-)

Hij bewaarde al zijn bonnen.

Ze zullen later willen weten
wie ik was.

© Wim Brands, 2004(-)

Toen hij zijn straf had uitgezeten
ging hij samen met een vriend
naar het strand.

Hij kon niet zwemmen en liep tot
aan zijn middel het water in;
keerde zich toen om,

en tekende voor zijn vriend
met zijn hak de omtrekken
van zijn cel

in de zeebodem.

© Wim Brands, 2003

terug naar boven(-)

   voor Anton

Na al die jaren, de heuvel is nog steeds kaal
en fluistert zoals de zee echoot door
verdronken monden.

Als je goed kijkt kun je mij zien
in de linkerhoek, een schaduw
omhelsd door schaduwen;

omcirkeld door stenen, gras,
bomen, rivieren, wolken –

die samenspannen om mijn leven
te redden.

(vrij naar Spencer Reece)
© Wim Brands, 2003


(-)

Elke ochtend gaat ze de oceaan op.
Het wasgoed gaat stinken,
potten en pannen koeken aan,
haar huwelijkskleed rafelt

en vervuilt onder zijn boze
blikken.

Wat doet het er toe, zij kijkt toe
hoe de walvissen trekken en ziet
dat het naaimachines zijn,

reusachtige die het sinds eeuwen
stukke kleed stikken.


© Wim Brands, 2002

(-)

Ik hou van zulke vrouwen
die niemand meer wil hebben
die oud en getrouwd zijn en

nooit bijzonder gelukkig.
Romantische vrouwen, eenzaam
met kinderen en gelakte nagels.

Vrouwen die na één whiskey
dronken zijn en niet weten hoe
je moeten ademen tijdens

het zoenen. Ik hou van de manier
waarop ze hond zeggen of
O God.

Vrouwen die sommige dingen maar
één keer doen in hun leven.

En als ze op de vloer liggen
is daar een ouderwetse verklaring voor.

    (vrij naar Wolf Wondratschek)

© Wim Brands, 2002

terug naar boven


(-)

Ooit rende ik achter een tractor aan.
Ik dacht dat dat geluk bracht.

Mais en rogge om mij heen.

Totdat de rozen van krantepapier
in de bussen vielen en ook wij
vertrokken.

Mais en rogge om mij heen.

En niemand die ooit ontdekte hoe
mooi ik kon zingen als ik
alleen was

en de gasman naderde.

© Wim Brands, 2002

CONTACT
Wim Brands: W.Brands@vpro.nl

UITGEVERIJ
Uitgeverij Podium
Singel 450
1017 AV  Amsterdam
tel:  020-421.38.30
fax: 020-421.37.76
http://www.uitgeverijpodium.nl/

BOEKINGEN

SSS
Stichting Schrijvers School Samenleving
Huddestraat 7
1018 HB  Amsterdam
telefoon: 020-623.49.23

alweer zo'n internetpagina uit Epibreren


© Wim Brands/Rottend Staal Online 2002-2004. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.