Pieter Boskma 

      laatste update 8 juni 2004 (click for English version)


     Previous Home Next

biografie gedichten: contact
bibliografie Tijding, 2003  
De Maximalen Aan het op de proef gestelde Siracusa, 2002  


BIOGRAFIE

Pieter Boskma werd op 9 mei 1956 te Leeuwarden geboren, bij stralend weer, terwijl jonge merels oefenden op een nieuw geluid, waardoor het naar het schijnt zo was, dat hij zingend als de vogelen ter wereld kwam, maar dat kan zijn lieve moedertje verzonnen hebben. Hij sloeg zijn vleugels uit, klapwiekte naar New York en Siracusa, Magelang en Marrakesh. Uiteindelijk nestelde hij te Amsterdam, waar hij al geruime tijd woont en werkt.
Eerst enige jaren als conservator van het Rijksmuseum voor Volkenkunde, sinds zijn debuut Quest (1987) als fulltime dichter.

Met zijn jong gestorven kunstbroeder Paul van der Steen (1950-1991) was hij oprichter van 'Virus', een kleine poëzietijdschrift waarvan zeven nummers verschenen. Het bestond van 1984 tot 1986. Met Van der Steen publiceerde Boskma de bundel Virus Virus (eigen beheer, 1984), met twaalf gedichten van elk, met tekeningen van Nesrin en Olivia Ettema.
Boskma was ook betrokken bij de Maximalen (1988-1989). In de jaren negentig baarde hij enig opzien door als jonge vrouw onder de naam Laura van der Galiën (Frankrijk, 1972) te 'debuteren' in de bloemlezing Aan iedere spijker een regel (samenstelling Serge van Duijnhoven, Prometheus, Amsterdam, 1995) met verzen die later in de bundel Zeventien (uitgeverij Prometheus, 1996) zouden verschijnen.
Met Gerrit Komrij, Menno Wigman, Onno Blom en Ilja Pfeijffer vormt hij sedert eind 2001 de redactie van het tijdschrift 'Awater'.
Voor het eerste nummer vervalste hij gedichten van Gerrit Achterberg.

Zijn werk verscheen in vele bloemlezingen, in kranten en tijdschriften als NRC Handelsblad, de Volkskrant, Avenue, Vrij Nederland en Playboy. Gedichten van hem verschenen in Friese, Engelse, Franse, Duitse en Chinese vertalingen.
Boskma is niet weg te denken uit de literaire tijdschriften; zo publiceerde hij onder meer in Bunker Hill, Zoetermeer, De Revisor, Hollands Maandblad, Deus ex machina, Optima, Zanzibar, De Rottend Staal Nieuwsbrief en nu dus ook in Rottend Staal Online.

Raadpleeg ook www.google.com voor meer over Pieter Boskma.

DE MAXIMALEN

Op de niet meer in werking zijnde site www.biblioonfoon.nl werd in het begin van de eenentwintigste eeuw helder uitgelegd wie de "Maximalen" waren. Aangevuld met archiefmateriaal uit de bibliotheek van Epibreren vormt dat verhaal een feitelijke versie van de zo vaak aangehaalde Maximalen-mythe:

In 1988 stelde Arthur Lava (pseudoniem van Howard Krol) de bloemlezing Maximaal (In de Knipscheer, Haarlem) samen met gedichten van Pieter Boskma (1956), Bart Brey (1955), Koos Dalstra (1950), René Huigen (1962), Johan Joos (1957), Tom Lanoye (1958), K. Michel (ps. van Michel Kuipers, 1958), F. Starik (1958), René Stoute (1950-2000), Joost Zwagerman (1963) en Lava (1955) zelf.
Het boek werd op 24 mei 1988 gepresenteerd, het is de enige keer dat alle elf dichters bijeen zijn geweest, waaruit mag blijken dat ze nooit een werkelijk coherente groep hebben gevormd. Hoewel er sprake is van onderlinge vriend- en verwantschappen zijn de verschillen tussen de Maximalen minstens zo groot geweest als de overeenkomsten. Anderhalf jaar na verschijnen concentreren ze zich op individuele inspanningen. De meeste Maximalen zijn het erover eens dat de taak als groep is vervuld. De groep had haar statement gemaakt. Op 29 september 1989 hieven de Maximalen zichzelf op.
Meer informatie hierover is o.a. te lezen op p. 183- 235 van het boek Collega's van God van Joost Zwagerman (Uitg.Arbeiderspers,1993.ISBN 9029561599).

Pieter Boskma zelf over de Maximalen, 15-8-2002: "Waar ging het de Maximalen om, in een paar woorden? Tja. Ik denk dat Maximaal vooral een reactie was op het verstarde, ingedutte, hermetisch-academische poëzieklimaat van de jaren tachtig, dat gedomineerd werd door een hele generatie epigonen van Kouwenaar en Faverey, zoals T. van Deel en Wiel Kusters, die beiden dan ook furieus op Maximaal reageerden, wat nog leidde tot een heuse polemiek tussen Zwagerman en Kusters in de Volkskrant, die voor een belangrijk deel over mijn hoofd en werken werd uitgevochten, en royaal door Zwagerman werd gewonnen met een knock-out van Kusters, waar daarna niet veel meer van vernomen werd.
Er was een grote behoefte om weer een warmbloedige poëzie te schrijven waarin het weer ging om het volledige leven zelf, in plaats van raadseltjes bakken over het stof op je tuinhek. Maximaal was voor mij vooral een pleidooi voor een lyriek uit het volle hart."

BIBLIOGRAFIE

DICHTBUNDELS

Virus Virus (met Paul van der Steen), eigen beheer, Amsterdam, 1984)
Quest, In de Knipscheer, Haarlem, 1987
De Messiaanse kust, In de Knipscheer, Haarlem, 1989
Tiara, In de Knipscheer, Amsterdam, 1991
Nerven in de vierkante tijd, met tekeningen van Pieter Bijwaard, 1991
Huis van jonge dagen, met tekeningen van Pieter Bijwaard, Plaatsmaken, Arnhem, 1994
Simpel heelal, In de Knipscheer, Amsterdam, 1995
- recensie door Rogi Wieg, Parool, 10-3-1995
In de naam, Bert Bakker, Amsterdam, 1996
- recensie door Rogi Wieg, Parool, 22-11-1996
Te midden van de tijden, Prometheus, Amsterdam, 1998
- recensie door Arie van den Berg, NRC Handelsblad, 29-5-1998
- recensie door Peter de Boer, Trouw, 19-6-1998
Het zingende doek & De Geheime Gedichten, Prometheus, Amsterdam, 1999
- recensie door Peter de Boer, Trouw, 22-1-2000
Yn tongen (Friese vertaling van het gedicht 'In tongen' door Theun de Vries), Triona Pers, Houwerzijl, 2000. 200 xx.
De aardse komedie. Een roman-gedicht, Prometheus, Amsterdam, 2002
Ene arm vrij (De nacht dat ik bezocht werd door Gerrit Achterberg), met schilderingen van Pieter Bijwaard, Prometheus, Amsterdam, december 2003 (niet in de handel; nieuwjaarsgeschenk)
Puur, Prometheus, Amsterdam, mei 2004

NOVELLE

Een foto van God, In de Knipscheer, Haarlem, 1993.

DOOR BOSKMA SAMENGESTELDE BOEKEN

Van gelijke duisternis - het verzameld werk van Paul van der Steen, samenstelling Pieter Boskma, Van Der Steenfonds/In de Knipscheer, Haarlem, 1996
Ik vind je zo lief en zo licht
- bloemlezing uit de mooiste liefdesgedichten van Herman Gorter, samenstelling Pieter Boskma, Bert Bakker, Amsterdam, 1997 (inmiddels is daarvan de derde druk in omloop)

OVERIG

Steden van water, liedjes van licht,11 proza-gedichten over 11 Zuid-Hollandse steden (Pieter Boskma schreef de gedichten, Erik Lindner 11 journalistieke impressies; fotowerk van Mieke Bijleveld), Culturele Raad Zuid-Holland, 1995.
Dit boek werd bekroond als een der fraaist vormgegeven boeken van het jaar en geëxposeerd in het Stedelijk Museum Amsterdam

terug naar boven


TIJDING


Nu de Grote Nieuwe Laatste Moederlijke Oorlog
slechts drie weken duurde, honderddrieënzeventig
doden snik aan onze kant, enkele tienduizenden
bij nou ja de vijand, en het lentezonnetje schijnt
en op het balkon bloeien de planten allerkleurigst

nu de wapenen gesproken de schedels gespleten
de ledematen bloederig uit de moskeeën trippelen
bovendien de gramstorige lama op een berg in India
zijn glas gekookt water drinkt en het verder wel gelooft

nu de rivieren allemaal zijn omgelegd en van de zee
landinwaarts stromen, de paden op de lanen in,
dorpen bergen dijken allerwegen overstromen

en de vissen ach de vissen zie hen eens vakantie vieren
achter hun vissenogenkleine zonnebrillen want zij kennen
het bestraald geweten van de generaal de kardinaal
de pederast en zelfs de pornograaf in celibaat

als de vissen mensen wisten zouden zij wenen de zee
als de vissen eens wisten dat zij reeds weenden de zee

nu de lange tijd die ons werd gegeven plots nogal verkort
begint te lijken op de droom waar je al half uit ontwaakt
met scherven op je ogen en een suizen in de oren
- het terneergestort lawaai van de gewonnen strijd -

nu ziet het er toch echt naar uit dat de kruik zeer lang
te water ging langer nog dan dorst verdroeg te lang
want statig zinken reeds de barsten in een schotschrift
dat amper opgesteld de vinger alweer op de trekker legt
en die in slow motion met veel tromgeroffel overhaalt


©
Pieter Boskma, 2002
(uit: Puur, verschijnt maart 2004 bij Prometheus)


AAN HET OP DE PROEF GESTELDE SIRACUSA

Terwijl het nadert slik ik mijn vloeken in
want vloek is de moeder van haat
is de hoeder van oorlog en
scherven er zijn al zovele.

Ook nu weer vliegen wij verbomd
de aders binnen door de naalden
van het grote geld – en Siracusa
zet Haar Beeltenis tot wenen aan,

in de spitse toren van 't betonnen
heiligdom, opdat de menigten
knielen voor zij worden
geveld door een kogel.

Jawel het is weer oorlog, sprak de spin
jagerachtig tegen de libelle, het is
zonder aanzien des persoons
kleverig beentje lichten,

dan de angel in de strot en de vloek
bevrijden, zó, want wraak is
het recht van de sterkste en
de welbespraakte die zegt amen.

© Pieter Boskma, 2002

CONTACT
Pieter Boskma: boskma@zonnet.nl

UITGEVERIJ
Prometheus
Herengracht 507
1017 BV  Amsterdam

tel: 020-624.19.34
fax: 020-622.54.61
e-mail: pbo@pbo.nl

BOEKINGEN

SSS
Stichting Schrijvers School Samenleving
Huddestraat 7
1018 HB  Amsterdam
telefoon: 020-623.49.23


Sebes & Van Gelderen - Publicity & Creative Support
Kerkstraat 301
1017 GZ  Amsterdam
Tel. +31 (0)20 616.09.40
Fax. +31 (0)20 618.08.43
E-mail: info@boekeenschrijver.nl

terug naar boven


Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online

© Pieter Boskma/Rottend Staal Online 2002-2003. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.