Pieter Boskma 

      latest update 4th December, 2003 (click for Dutch version)


     Previous Home Next

biography   contact
bibliography    
BIOGRAPHY

Pieter Boskma was born on 9th May 1956 in Leeuwarden, the weather being lovely and bright, while young blackbirds practised a new song, which made it seem as if he was born to the world singing like the birds, but this might be a fabrication by his dear mother. He spread out his wings and flapped them from New York to Syracuse, Magelang to Marrakech. In the end he settled down in Amsterdam, where he’s been working and living for a while now. Firstly, as curator of the Rijksmuseum voor Volkenkunde, and subsequently, since his debut as a poet with Quest (1987), as a fulltime poet.

Together with fellow artist Paul van der Steen (1950-1991), who died young, he founded 'Virus', a small press poetry magazine, of which seven issues were published, from 1984 to 1986. They also published the book Virus Virus together (vanity press, 1984) with twelve poems of each, complemented by drawings of Nesrin and Olivia Ettema.

Boskma was also involved with the Maximalen movement (1988-1989). In the nineties he caused some commotion by 'making his debut' as a young female poet by the name of Laura van der Galiën (France, 1972) in the anthology Aan iedere spijker een regel (A Line on Every Nail; edited by Serge van Duijnhoven, Prometheus, Amsterdam, 1995) with poems later to appear in the volume Zeventien (Seventeen; Prometheus, 1996).

Together with Gerrit Komrij, Menno Wigman, Onno Blom and Ilja Pfeijffer he has formed the editorial board of the magazine 'Awater'.
For the first issue of this magazine he forged poems by Gerrit Achterberg.

His work has been published in many anthologies, in newspapers and magazines such as NRC Handelsblad, de Volkskrant, Avenue, Vrij Nederland and Playboy. Poems of his have been translated into Frisian, English, French, German and Chinese. He has published poetry in countless literary magazines: Bunker Hill, Zoetermeer, De Revisor, Hollands Maandblad, Deus ex machina, Optima, Zanzibar, De Rottend Staal Nieuwsbrief and now also here at Rottend Staal Online.

Please browse www.google.com for more information about Pieter Boskma.


BIBLIOGRAPHY

POETRY VOLUMES

Virus Virus (met Paul van der Steen), eigen beheer, Amsterdam, 1984)
Quest, In de Knipscheer, Haarlem, 1987
De Messiaanse kust, In de Knipscheer, Haarlem, 1989
Tiara, In de Knipscheer, Amsterdam, 1991
Nerven in de vierkante tijd, met tekeningen van Pieter Bijwaard, 1991
Huis van jonge dagen, met tekeningen van Pieter Bijwaard, Plaatsmaken, Arnhem, 1994
Simpel heelal, In de Knipscheer, Amsterdam, 1995
- recensie door Rogi Wieg, Parool, 10-3-1995
In de naam, Bert Bakker, Amsterdam, 1996
- recensie door Rogi Wieg, Parool, 22-11-1996
Te midden van de tijden, Prometheus, Amsterdam, 1998
- recensie door Arie van den Berg, NRC Handelsblad, 29-5-1998
- recensie door Peter de Boer, Trouw, 19-6-1998
Het zingende doek & De Geheime Gedichten, Prometheus, Amsterdam, 1999
- recensie door Peter de Boer, Trouw, 22-1-2000
Yn tongen (Friese vertaling van het gedicht 'In tongen' door Theun de Vries), Triona Pers, Houwerzijl, 2000. 200 xx.
De aardse komedie. Een roman-gedicht, Prometheus, Amsterdam, 2002
Ene arm vrij (De nacht dat ik bezocht werd door Gerrit Achterberg), met schilderingen van Pieter Bijwaard, Prometheus, Amsterdam, december 2003 (niet in de handel; nieuwjaarsgeschenk)
Puur, Prometheus, Amsterdam, maart 2004

NOVELLA

Een foto van God, In de Knipscheer, Haarlem, 1993.

BOOKS EDITED BY BOSKMA

Van gelijke duisternis - het verzameld werk van Paul van der Steen, samenstelling Pieter Boskma, Van Der Steenfonds/In de Knipscheer, Haarlem, 1996
Ik vind je zo lief en zo licht
- bloemlezing uit de mooiste liefdesgedichten van Herman Gorter, samenstelling Pieter Boskma, Bert Bakker, Amsterdam, 1997 (inmiddels is daarvan de derde druk in omloop)

OTHER

Steden van water, liedjes van licht,11 proza-gedichten over 11 Zuid-Hollandse steden (Pieter Boskma schreef de gedichten, Erik Lindner 11 journalistieke impressies; fotowerk van Mieke Bijleveld), Culturele Raad Zuid-Holland, 1995.
Dit boek werd bekroond als een der fraaist vormgegeven boeken van het jaar en geëxposeerd in het Stedelijk Museum Amsterdam

CONTACT
Pieter Boskma: boskma@zonnet.nl

PUBLISHER
Prometheus
Herengracht 507
1017 BV  Amsterdam

tel: +31-(0)20-624.19.34
fax: +31-(0)20-622.54.61
e-mail: pbo@pbo.nl

BOOKINGS

Sebes & Van Gelderen - Publicity & Creative Support
Kerkstraat 301
1017 GZ  Amsterdam
Tel. +31 (0)20 616.09.40
Fax. +31 (0)20 618.08.43
E-mail: info@boekeenschrijver.nl

INTERNATIONAL BOOKINGS
Dutch Literary Productions and Translations Foundation
Mr Bas Pauw: b.pauw@nlpvf.nl
Singel 464
1017 AW  Amsterdam
The Netherlands
tel.: +31 (0)20.620.62.61
fax: +31 (0)20.620.71.79


top of page


This page is part of the daily poetry newspaper: Rottend Staal Online


© translation Willem Groenewegen / Rottend Staal Online 2003. All rights reserved. No reproduction, copy or transmission of this publication may be made without written permission. No paragraph of this publication may be reproduced, copied or transmitted save with written permission or in accordance with the provisions of the Copyright, Designs and Patents Act 1988.
Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.