HET NIEUWS VAN DECEMBER 2001

MENNO WIGMAN OVER 'AWATER' EN DE POËZIECLUB

Op de valreep van 2001 spoedde Liesbeth van Dalsum zich naar het verre Amsterdam om Menno Wigman, een van de redacteuren van 'Awater', het 'clubblad' van Gerrit Komrij's Poëzieclub nadere vragen te stellen over de laatste ontwikkelingen daaromtrent.

Van Dalsum: "Die 60 euro, is dat niet buitensporig veel geld voor 3 tijdschriftnummers en 3 dichtbundels?
Wigman: "Ik heb daar geen invloed op, laat staan dat ik wist hoeveel alles zou kosten."
Van Dalsum: "In het land plaatst men al vraagtekens bij de prijs van de bundels."
Wigman: "Helaas is het Poetry International niet gelukt korting te krijgen op uitgaven. Dat heeft te maken met de stroeve, zeg maar gerust onbuigzame houding van de Nederlandse Boekverkopersbond. Dat iets dergelijks in Engeland wel kan, komt doordat de Poetry Society al een halve eeuw geleden werd opgericht."
Van Dalsum: "Ach, hou op. Die boekhandelaren zaten toch ook al zo te mekkeren bij het overigens faliekant mislukte Boekfeest te Rotterdam. Waar hebben die mensen toch last van? Waarom niet gewoon de boekhandel negeren en bundels puur voor de verkoop via de Poëzieclub geproduceerd?"
Wigman: "Enfin."
Van Dalsum: "En hoe zit het met Paul Sebes en de PCM? Ik ruik een zweem van botte commercie en belangenverstrengeling.
Wigman: "Het spijt me zeer mevrouw, maar poezie is per definitie niet commercieel. 'Awater' heeft niks met PCM te maken, sterker nog: Komrij wilde onafhankelijk van welke uitgeverij dan ook opereren, zodat we juist niet een uitstalkast van wie of wat dan ook zouden worden. En Paul Sebes heeft ons aangeboden sponsors te zoeken. Ik zie niet wat daar mis mee is."
Van Dalsum: "Iets heel anders dan. Hoe willen jullie nieuws brengen in een blad dat maar eens in de vier maanden verschijnt? Wat voor zin heeft het om verslagen van poëzie-evenementen als de Nacht van de Poëzie of de Poëziemarathon maanden na dato te publiceren?"
Wigman: "Alle 'actuele' berichtgeving over poezie-evenementen wordt door Poetry International verzorgd en komt in een los bijgevoegd katern in 'Awater' te staan."
Van Dalsum: "Maar dat kunnen ze toch helemaal niet! Kijk eens op de nieuwsafdeling van de Poetry-site. Dat Hans Warren overleden is, is daar een goed bewaard geheim. En neem bijvoorbeeld het nieuws over de aanstelling van stadsdichters. Alles wat daar op de Poetry site over te vinden is, is voorgekauwd op de Rottend Staal Online. Hier een overzicht van het Poetry International Nieuws, 29 december 2001:
2001-11-28 - Dirk Martenprijs voor Peter Holvoet-Hanssen
2001-11-20 - 's Lands tweede stadsdichter benoemd
2001-11-18 - Kathinka van Dorp Poëzieprijs
2001-11-10 - Beverwijk is op zoek naar een stadsdichter
2001-11-09 - werkgroep vraagt om stadsdichter in Middelburg"
Om nog maar te zwijgen over de bizarre link die ze op hun Poëzieclubpagina hebben. Wie meer wil weten dan wat er al bijna een jaar op staat, wordt doorverwezen naar een gedicht."
Wigman: "Dat u op het net veel sneller bent dan 'Awater' lijkt me logisch, maar reken maar dat het eerste nummer de moeite waard wordt. Trouwens, u moet de nieuwswaarde van poëzie niet overschatten. Poëzie is een trage kunst."
Van Dalsum: "Hoe bemachtig ik een nummer zonder me direct als abonnee op te geven?"
Wigman: "De redactie wilde coute que coute dat 'Awater' ook los verkrijgbaar is. Loop op 31 januari maar een boekhandel in en je zult zien dat de eerste 'Awater' een prachtnummer is."

(Rottend Staal Online, 31-12-2001)

terug naar boven


BRANDSTICHTING 'SCHRIJVER & CARAVAN' GECLAIMD

Epibreren - Bij archiefonderzoek bleek de mysterieuze brand die de caravan van het literaire tijdschrift 'Schrijver & Caravan' verwoestte gesticht te zijn door niemand minder dan Rottend Staal medewerker Didi de P.
Hij claimde de brandstichting al in 1998, in nummer 61 van het Vlaamse tijdschrift 'De Brakke Hond'. (Rottend Staal Online, 31-12-2001)

terug naar boven


VIJFDE BART DROOG GESPOT - EEN COMPLOT?

Wieringerwerf - Naar de Wieringermeerbode al op 11 mei 2001 berichtte, is een Bart Droog schutter-in-opleiding bij Schietvereniging De Wieringermeer. Het totaal aan Bart Droogs komt hiermee op vijf - In Zuid-Holland bezoekt een Bart Droog de lagere school, te Heerenveen speelt een Bart Droog hockey, te Vlaanderen coacht een Bart Droog een damesbasketballteam en te Epibreren bevindt zich een dichtende Bart Droog.

De laatste, ook bekend als Bart FM Droog, reageerde op bovenstaande vondst: "Okay, jullie hebben ons door. Het is een complot. We zijn inderdaad gekloond en daar gaan we mee door totdat we met genoeg zijn." (Rottend Staal Online, 31-12-2001)

terug naar boven


EPIBREREN BINNENGEVALLEN

Vroeg in de ochtend werd Epibreren opgeschrikt door explosies, laag overscherende helikopters en mitrailleurvuur.

De bevolking, nauwelijks bijgekomen van het feest van de voorgaande nacht, gluurde over de vensterbanken en zag hoe zwaar bewapende militairen naar het mortuarium en het grafveld snelden. Op dat moment loste een vliegtuig tienduizenden pamfletten. Op die pamfletten de oproep kalm te blijven, vaderlandslievend te zijn en de mededeling dat Epibreren nu onder tijdelijk Amerikaans bevel stond. Uit luidsprekers op pantserwagens die over het eiland reden klonken soortgelijke berichten.

Tegen het middagmaal werd het Amerikaanse bevel opgeheven en verdwenen de troepen. Even was het ijzig stil. Maar eerst toen een paar opgeschoten hangjongeren uitriepen 'Wat was dat?' dorst de bevolking huis en haard te verlaten om te zien wat er gebeurd was. ''Nieuwsgierige eilandbewoners die naar het mortuarium en de begraafplaats togen deden er macabere vondsten. Van de drie lijken, een man, een vrouw en een kind van vermoedelijk zuidoostelijke afkomst, die op eerste kerstdag in de stal van boer Zijksel aangetroffen waren, ontbraken de vingers.

Op het grafveld lagen alle recente graven open en waren de reeds in ontbinding verkerende restanten van oud-Epibreerders her en der op akkers uiteengeslagen.
Commissaris Billy Neal opperde tijdens het avondmaal in Hotel Hel de theorie dat de drie lijken wellicht Osama bin Laden, zijn geliefde en hun pasgeborene waren, maar gaf direct toe dat dit onwaarschijnlijk is, daar de man geen baard en geen tulband had.
(Rottend Staal Online, 30-12-2001)

terug naar boven


HONDERD FEESTENDE DICHTERS

Epibreren - Vanavond om 23.45 uur barst in de gelagkamer van Hotel Hel een groot feest uit, vanwege de aankomst van de honderdste dichter op Rottend Staal Online. Met uitgekookte toevalligheid wordt deze dichter dan precies dertig jaar. Alvorens te feesten zullen de aanwezigen vijf minuten stilte in acht nemen, ter herdenking aan de in 2001 gestorven Nederdichters Elisabeth Augustin, Bram Roza, Kees Stip, Herman Brood, Jan Kostwinder en Hans Warren.
Liesbeth van Dalsum vroeg technisch redacteur Jan Klug hoe dat nu voelde, honderd dichters over de woelige baren van het internet te sturen. Klug: "Ja. Wel goed. Vandaag bleek namelijk dat wie op "dichters" zoekt via www.google.com als eerste te Epibreren belandt. En dat bij 42.900 zoekresultaten. We hebben dus wel eer van ons werk." (Rottend Staal Online, 29-12-2001)

terug naar boven


ICARUS

Hak & Heytze presenteren op de valreep van het oude jaar hun debuut-cd Icarus. Icarus bestaat uit vijftien gesproken gedichten van en door Ingmar Heytze, die van een filmische soundtrack zijn voorzien door geluidscreatuur Lilian Hak. Zij liet zich onder meer inspireren door duistere beats, natuurgeweld, kraaiende baby’s en de zenuwslopende melodietjes die kunnen worden voortgebracht door Spaans kinderspeelgoed. Het resultaat is muzikale poëzie zoals u het nog nooit heeft gehoord - een fullcolor geluidstapijt dat dichter en luisteraar naar een andere wereld voert.
De cd-presentatie vindt plaats middels een live-optreden van Hak & Heytze op 29 december tijdens Crime Jazz in De Vloer, 21 Helling 7, Utrecht. (informatie over kaartverkoop: tel 030-2109191 of www.devloer.nl). Aanvang: 21.00 uur, toegang fl. 13,25. Een tweede, gratis optreden van Hak & Heytze vindt plaats tijdens Het Proeflokaal in Theater Kikker op 8 januari, Ganzenmarkt 14 te Utrecht, aanvang: 20.30 uur. (Rottend Staal Online, 28-12-2001)


terug naar boven


NIEUWS OVER DE POËZIECLUB

Epibreren - Hedenochtend ontvingen we uit Rotterdam het laatste nieuws over de Poëzieclub en het poëzieclubblad 'Awater', dat op de Gedichtendag te Rotterdam gepresenteerd zal worden.
Het blad verschijnt driemaal per jaar en zal naast gedichten, interviews en beschouwingen poëziegerelateerd nieuws brengen. Voor 60 euro per jaar ontvangen abonnees jaarlijks drie tijdschriften en driemaal de Poëzieclubkeuzebundel.

Wacht even: 60 euro is 132,22 gulden, ergo 22,07 cent per tijdschrift en per bundel. Dat is nogal wat voor een tijdschrift en dat is nogal wat voor een bundel die in een hoge oplage gaat verschijnen.

Te Epibreren is men bedroefd dat de Poëzieclub 'Awater' aanprijst als 'eerste en enige literaire blad in Nederland dat zich volledig op poëzie richt'. Wij herinneren ons de Rottend Staal Nieuwsbrief (1995-2000). We kijken over de grens met België en zien 'De Poëziekrant'. En, terugblikkend naar Nederland, vragen we ons af hoe een blad dat driemaal per jaar verschijnt enig nieuws kan brengen. Daarvoor is de frequentie wel erg laag.

De brief van de Poëzieclub nogmaals overlezend zien we dat deze ondertekend is door projectleider a.i. Paul Sebes. Voor wie het niet weet: Paul Sebes is literair agent. Dat mag, natuurlijk, maar dat doet wel een onaangenaam commercieel luchtje hangen rond de Poëzieclub.
Nadere informatie: Stichting Poëzieclub, p/a. William Boothlaan 4, 3012 VJ Rotterdam. Tel: 010-282.27.77.
(Rottend Staal Online, 27-12-2001)

terug naar boven


THE END OF POETRY SLAM?

Bern (Zwitserland) - Van onze medewerker Jürg Halter (tevens redacteur van het Zwitserse kunst en literatuurtijdschrift art-21 kregen we onderstaande open brief binnen:

"Is this the end of Poetry Slam?"
Vragen na de 5de German International Poetry Slam te Hamburg

Van 13 tot en met 17 november 2001 vond in Hamburg de 5de German International Poetry Slam plaats. Er waren bijna 150 deelnemers uit circa 25 steden uit Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Tijd om enige vragen te stellen, me dunkt.
De eerste vraag, die ik na de finale stelde, was: "Is this the end of Poetry Slam?"
Een terechte vraag, of hoeven Poetry Slams niet aan artistieke verwachtigingen te voldoen? Is Poetry Slam een platform voor kunst, of is het slechts een platform? Wat wil Poetry Slam? Een platform bieden, maar wat nog meer? Kunst? Waarom nemen geen gerenommeerde dichters deel aan Poetry Slams? Wat is de definitie van Poetry Slam? Taal onder het volk te brengen? Waarom is Poetry Slam-literatuur niet modern? Bestaat er een alternatief voor Poetry Slam? - leest u eens ter vergelijking de klassiekers uit de wereldliteratuur.
Bovenstaande enige vragen voor geïnteresseerden (verdere informatie www.nationalslam2001.de). Mijn (cynische) definitie van Poetry Slam: "Poetry Slam is een wedstrijd van dilettanten voor dilettanten." Dank u voor uw tijd.

Jürg Halter, Bern, 26-12-2001

De originele Duitse tekst vindt u op Jürg Halters Duitstalige Rottend Staal pagina. Bovenstaande vertaling Bart FM Droog, 2001 ( Rottend Staal Online, 26-12-2001)

terug naar boven


KNETTEREN DER LETTEREN - HOMOFOBE DICHTERS

Nijmegen - De dichter Cees van der Pluijm beschreef in een amusante doch schokkende column in de Gay Krant een curieuze ervaring met Esther Jansma en Jean Pierre Rawie. (Rottend Staal Online, 26-12-2001)

terug naar boven


RECTIFICATIE

Epibreren - Bij de verwerking van de gegevens van de Vlaamse dichter en vertaler Raf Vantuykom is er iets mis gegaan, waardoor zijn naam geruime tijd incorrect als Raf van Tuykom gespeld was. De fout is inmiddels hersteld. De redactie biedt zowel Raf Vantuykom als de lezers haar excuses aan. (Rottend Staal Online, 26-12-2001)

terug naar boven


MACABERE VONDST TE EPIBREREN

Epibreren - Vanochtend trof boer Ponne Zwijksel in een van zijn stallen drie lijken aan. Een misdrijf wordt niet uitgesloten. (Rottend Staal Online, 25-12-2001)

terug naar boven


VOORBEREIDINGEN POËZIEMARATHON IN VOLLE GANG

Groningen - Medewerkers van Stichting Poëziemarathon Groningen besteden de kerstdagen met het verder uitbouwen van het programma, dat net als vroeger op de Gedichtendag gaat plaatsvinden.

Het internationale festival, met ditmaal de Russen Sergej Gandlevskij, Irina Michajlova en Jelena Schwarz en Irakees Rodhan Al-Khalidi als special guests, duurt 24 uur en speelt zich af in De Silo, boekhandels, het Groninger Museum, Huize Maas, bibliotheken, de Rijksuniversiteit, horecagelegenheden, een winkel, op de Vismarkt en via het internet en de ether.

In 2002 helaas geen Vlamingen - Tom Lanoye zit dan in Zuid-Afrika, Peter Holvoet-Hanssen was al te gast in 2001 en Hugo Claus heeft op 31 januari 2002 al genoeg te doen - wel veel Nederlanders: Anneke Brassinga, Jules Deelder, Anne Feddema, Sieger M. Geertsma, Wouter Godijn, Ruben van Gogh, Esther Jansma, C.O. Jellema, Rutger Kopland, Tonnus Oosterhoff, Hans Plomp, Jean Pierre Rawie, Edward van de Vendel, Simon Vinkenoog, Menno Wigman, Joost Zwagerman en zeer vele anderen. (Rottend Staal Online, 24-12-2001)

terug naar boven


OM MOE VAN TE WORDEN

Utrecht - In het winternummer van Spoor, het tijdschrift voor de getergde vaste klanten van de Nederlandse Spoorwegen, staat een kort interview met Ilja Pfeijffer, waaruit duidelijk wordt wat de man bezielt. We citeren:
Spoor: U zorgt voor veel rumoer in de poëziewereld door dichters met naam en toenaam aan te vallen. Heeft u zelf zo'n saai bestaan?
Pfeijffer: "Dat valt reuze mee. Maar een beetje ophef doet de poëzie goed. De poëzie leidt een bestaan in de marge, hoewel er in Nederland heel goed - want heel divers - gedicht wordt. Zonder een beetje ruchtbaarheid zou dat veel mensen ontgaan. Met een relletje help ik weliswaar ook mijn vijanden, de mensen die vlakke gedichten maken, gedichten die het alleen leuk doen op een podium. Maar als die dichters reageren, helpen ze mij ook weer."
Spoor: Heeft u nog een kerstboodschap?
Pfeijffer: "Wees voorzichtig met engelenhaar."

Te Epibreren vroeg Liesbeth van Dalsum Bart FM Droog om commentaar.
Droog: "Vroeger, lang geleden, toen er nog geen sprake was van het gepfeijfferte, was een aantal dichters druk doende ruchtbaarheid te geven aan het wijde aanbod van Nederlandstalige poëzie. Om in de kerstsfeer te blijven: men koos voor een positieve aanpak. En toen kwam breedbekkikker Pfeijffer die luid lang achterhaalde leugens begon te kwaken, tot grote vreugd van domme journalisten die dachten iets nieuws te horen. Lees bijvoorbeeld dit oude stukje eens om te zien hoe weinig origineel Pfeijffers uitspraken over moeilijk/makkelijk waren.

Meer dan een jaar lang weerklonk zijn inhoudsloze gekwaak en het nagekwetter door het journaille. Dat dit ten koste is gegaan van aandacht voor talloze bundels en dichters die wél iets zinnigs te melden hadden is Pfeijffer al die tijd ontgaan.
Zijn vijanden, die hij veiligheidshalve niet nader benoemt dan dat het makers zijn van van vlakke, alleen op het podium leuke gedichten, zullen dan ook niet reageren op Pfeijffers uitspraken in 'Spoor', simpelweg omdat deze mensen niet bestaan.

De man is een psychiatrisch geval die de Nederlandse poëzie meer kwaad dan goed doet met zijn pathetische leugens en beledigingen. Ik hoop dan ook dat spoedig een kundige geneeskundige zich over hem moge ontfermen." (Rottend Staal Online, 23-12-2001)

Aanvulling, 31-12-2001: op 23-12-2001 plaatste J.R. Dierckx op het prikbord van De Opkamer deze mededeling: "In SdL van 15 november 2001 wijdt de Nederlandse dichter Ilja Leonard Pfeijffer een artikel aan het gedicht 'Een nieuw paaslied' van Gerard Reve. Alhoewel het gedicht volledig indruist tegen zijn eigen poëtica probeert Pfeijffer in het artikel te verklaren waarom het toch één van zijn lievelingsgedichten is. Daar is niets op tegen.

Wat wel verwondering wekt is de volgende zin in het betoog :'Verder heeft het gedicht iets wat in poëzie ten strengste is verboden: tegenwoordige deelwoorden.'
Hier hanteert Pfeijffer zijn politiereglement van het poëtisch woordgebruik, bepaalde woorden of woordvormen kunnen wel, andere blijkbaar niet. En wij maar denken dat in moderne poëzie eender welk woordgebruik is toegelaten!

Ik ben benieuwd wat Pfeijffer vindt van de recente bundel De zwijgende man is niet bitter van Piet Gerbrandy, waarin zeer kwistig gestrooid is met de tegenwoordige deelwoorden."

terug naar boven


VANAVOND FEEST TE GRONINGEN

Groningen - In het Literair lokaal van de Schrijversschool (Oliemulderstraat 51, Groningen) barst vanavond het afsluitende slotfeest uit. Met maar liefst twee boekpresentaties, een toneelstuk en vele voordrachten.

Tsead Bruinja presenteert zijn tweede Friestalige dichtbundel De man dy't rinne moat / De man die lopen moet (Uitgeverij Bornmeer). Daniël Dee leidt de Groninger presentatie van de bloemlezing Vanuit de lucht - De eerste generatie dichters van de 21e eeuw (Uitgeverij Passage). En Mowaffk Al-Sawad en Petra Else Jekel brengen een Arabisch/Nederlandse uitvoering van Al-Sawads theatermonoloog 'De koude Muren'. door. Pier Boorsma, Tsead Bruinja, Daniël Dee, Bart FM Droog, Wouter Godijn, Willem Groenewegen, Peter de Groot, Tjitse Hofman, Nyk de Vries en Cornelis van der Wal geven daarnaast voordrachten uit eigen werk ten beste. Aanvang 20.30. Toegang gratis.

(Rottend Staal Online, 22-12-2001)

terug naar boven


CONTACT! EEN INTERACTIEF INTERNETPROJECT

Eric, een stadsonderzoeker, is op zoek naar de grote liefde en muze in zijn leven. Hij plaatst een poëtische contactadvertentie. Marike reageert. Een interactief internet gedicht ontstaat.

De Groninger dichters Matty de Vries en Daniël Dee bijten het spits af tijdens de opening op de Gedichtendag, bij de Poëziemarathon, op 31 januari 2002, om 12.00 uur in de Openbare Bibliotheek aan de Boteringestraat in Groningen.

Na afloop van de opening is er voor bezoekers van de bibliotheek tot 21.00 uur gelegenheid een bijdrage aan het gedicht te leveren. Iedereen thuis met internetverbinding kan meedoen aan het interactief gedicht vanaf 31 januari 2002, 13.00 uur op: www.ixmedia.nl/contact/

Inzenden kan tot en met 20 april 2002. Concept & Internet: Inge Reisberman. (Rottend Staal Online, 22-12-2001)

terug naar boven


3DE POETRY SLAM TE NIJMEGEN GAVE AVOND

Nijmegen - Een tachtigtal mensen woonden gisteren in de Kleine Zaal van Doornroosje de 3de Poetry Slam bij. Nadat de deelnemende dichters Sven Ariaans (1969), Angela Vissers (1980), Natasha Struijker Boudier (1971), Marjan Stoop (1978) en Wicher Ponne (1963) elk driemaal drie minuten optraden en nadat als special guest de kerstman zich als pedofiel openbaarde, werd middels een applausmeter gemeten wie het publiek de beste vond.

Dichter en beursmedewerker Sven Ariaans bracht uit het hoofd drie lange prozagedichten, waarbij ik het clichégehalte hoog en het gehalte aan proza de poëzie vond overstijgen. Student Nederlands Angela Vissers bracht ontwapenende bekentenisgedichten over de tijd dat ze babysitter te New York was en een hilarisch verhaal over niet bezorgde kranten. Wicher Ponne debuteerde deze avond als uitvoerend dichter en kende zijn korte, vaak humoristische verzen uit het blote hoofd en had de lachers goed op zijn hand. Student Nederlands en Wintertuinmedewerker Marjan Stoop bracht o.a. een gaaf badgedicht, met de prachtregel 'twee tietjes / als een eiland in zee.' Dichter Natasja Struijker Boudier, die eerder publiceerde in het wijlen literaire tijdschrift 'De Ruigte' zei als inleiding "Ik heb ze niet echt op vrolijkheid geschud" en kreeg daarmee de zaal muisstil.

Gezien de hoge kwaliteit van de voordrachten en het enthousiaste applaus voor alle deelnemers, moest er tot twee keer toe voor elk geapplaudiseerd worden, waarna Natasha Struijker Boudier uit Nijmegen en Wicher Ponne uit Arnhem de Slam gewonnen bleken te hebben.

Na de Slam volgde een verrassend optreden van de Nijmeegse dichtformatie Art Efficiency, bestaande uit David Timmermans, Peter Scholten en Marcus. Zeer afwisselend, met veel aandacht voor het theatrale aspect in elkaar gezet en voorzien van passende muziekjes door DJ Josito en beeldprojecties van VJ Martijn Grootendorst.

De volgende Nijmeegse Poetry Slam wordt gehouden op donderdag 31 januari 2002, op de Gedichtendag. (Bart FM Droog, Rottend Staal Online, 21-12-2001)

terug naar boven


ILJA PFEIJFFER KRIJGT ER WEER EENS VAN LANGS

Rotterdam - In het NRC Handelsblad van vandaag wordt Ilja Leonard Pfeijffer door de getergde vertalers klassiek-Grieks Gerard Boter en Gerard Koolschijn flink de oren gewassen. Dit naar aanleiding van een bespreking door Pfeijffer van Koolschijns vertaling van Euripides' Verzameld Werk 1 (in het NRC van 30-11-2001), waarin hij Koolschijn 'laf' noemt, Koolschijn foutieve vertalingen verwijt waar de vertalingen correct zijn en hij zelf foutieve of minder geslaagde vertalingen aandraagt en - zucht - hij weer eens een pleidooi houdt voor wilde, sprankelende poëzie, waarbij hij ongetwijfeld weer zijn eigen 'geniale' verzen voor ogen had.

Gerard Koolschijns slotopmerking: "Nog een waarschuwing: anders dan Pfeijffer in zijn nawoord bij de [eerdere] ingezonden brieven meldt, heeft het boek geen leeslint" stemt tot nadenken. Want net als in zijn eerdere aanvallen op de werken van het publiek serieus nemende dichters blijkt Pfeijffer in zijn stukken er niet voor terug te schrikken feitelijke onjuistheden als waarheid te presenteren. (Rottend Staal Online, 21-12-2001)

terug naar boven


COMMOTIE OVER KOMRIJ'S BESPREKING VAN WARRENS LAATSTE BUNDEL

Epibreren - In het NRC Handelsblad van gisteren stond een ingezonden brief van Mario Molegraaf (levenspartner van Hans Warren), waarin hij Dichter des Vaderlands Gerrit Komrij beticht van wraakzucht. Komrij had namelijk in het NRC Handelsblad van 13 december 2001 de dichtbundel Een stip op de Wereldkaart denigrerend 'Windroospoëzie' genoemd, hiermee verwijzend naar de bekende poëziereeks uit de jaren vijftig.
Volgens Molegraaf was Komrij groot fan van de poëzie van Hans Warren, totdat Warren vorige maand in een recensie minder te spreken was over Komrij's recentste roman. Molegraaf: "In zijn woede wordt hij [Komrij], gewoonlijk de beste poëzielezer van Nederland, plotseling een onthutsend slechte lezer." (Rottend Staal Online, 21-12-2001)
terug naar boven


MENNO WIGMAN DOET FESTIVALS

Amsterdam - Onze medewerker Menno Wigman is in 2002 een welgeziene gast op poëziefestivals. Zo is hij te zien bij de Haagse Winternachten (18/20-1-2002), de Groninger Poëziemarathon (31-1-2002), de Utrechtse Nacht van de Poëzie (9-3-2002), de Landgraafse Dag van de Poëzie (20/21-4-2002) en het Rotterdamse Poetry International (15/21-6-2002). (Rottend Staal Online, 20-12-2001).

terug naar bovenHANS WARREN OVERLEDEN

Kloetinge - In het ziekenhuis te Goes is dichter, prozaïst, criticus, vertaler en bloemlezer Hans Warren in de nacht van dinsdag op woensdag 19 december overleden. Hans Warren, gedoopt als Johannes Adrianus Menne Warren, werd op 20 oktober 1921 te Borssele geboren. Hij debuteerde als dichter in 1946 met de bundel Pastorale (A.A.M. Stols, 's-Gravenhage).

Hans Warren was bekend vanwege zijn openhartige Geheime Dagboeken, zijn vele bloemlezingen en vertalingen - waaraan zijn vriend Mario Molegraaf vaak meewerkte - en natuurlijk vanwege de vele literatuurrecensies, waarvan hij vanaf 1951 tot zijn dood 2500 voor de Provinciale Zeeuwse Courant geschreven had en die ook in tal van regionale kranten verschenen. In 1979 volgde hij Victor E. van Vriesland op als samensteller van de omvangrijke bloemlezing Spiegel der Nederlandse poëzie. Hij publiceerde o.a. in 'De Roode Lantaarn' en 'Ad interim' (1945), 'Maatstaf' en 'De Tweede Ronde'. Nadat hij in 1958 de Van der Hoogtprijs en in 1970 de Pierre Bayleprijs had ontvangen, kreeg Warren in 1971 de Zeeuwse Prijs voor Kunsten en Wetenschappen uitgereikt.

Uitgeverij Bert Bakker bundelde ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van Hans Warren 'hoogtepunten uit veertig jaar Geheim Dagboek' onder de titel Om het behoud der Eenzaamheid. Dezelfde uitgever liet vorige maand de dichtbundel Een stip op de Wereldkaart verschijnen en bracht ook het tiende deel van het Verzameld Werk van Plato (Timaios-Kritias) in de vertaling Warren/Molegraaf op de markt. Bert Bakker stelt tevens de verschijning van Geheim Dagboek 1984-1986 in het vooruitzicht.

Morgen verschijnt Hans Warrens laatste recensie in de Provinciale Zeeuwse Courant.
Hans Warren wordt in stilte begraven.
(Provinciale Zeeuwse Courant/Rottend Staal Online, 19/20-12-2001)

terug naar boven


NIEUWE BUNDEL VAN M. VASALIS!

Amsterdam - Op 1 maart 2002 verschijnt De oude kustlijn, de nieuwe dichtbundel van M. Vasalis bij Uitgeverij G.A. van Oorschot. M. Vasalis, pseudoniem voor Margeretha Droogleever Fortuyn (Den Haag, 13-2-1909/Roden, 16-10-1998) publiceerde tijdens haar leven drie bundels: Parken en woestijnen (A.A.M. Stols, Rijswijk, 1940), De vogel Phoenix (A.A.M. Stols, 's-Gravenhage, 1947) en Vergezichten en gezichten (G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1954). De totale verkoop van deze bundels, inclusief het verzameld werk Gedichten (G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1997), bedraagt bijna 250.000 exemplaren. Vasalis debuteerde in augustus 1936 met drie gedichten in het literaire tijdschrift 'Groot Nederland'.
Aangenomen werd dat Vasalis na Vergezichten en gezichten geen nieuw werk meer maakte. Ze is echter door blijven schrijven. Enkele jaren voor haar dood besloot ze een nieuwe bundel samen te stellen. Ze vroeg haar kinderen het werk af te maken. De oude kustlijn bevat zowel recent werk als vroegere gedichten.
Op de site van Het Boekblad een voorpublicatie van twee gedichten.
(ANP/Rottend Staal Online, 19-12-2001)

terug naar bovenPOËZIEFESTIVAL LANDGRAAF BLIJFT BESTAAN

Limburg - Op 20 en 21 april 2002 wordt te Landgraaf het poëziefestival 'De Vijfde Dag van de Poëzie' gehouden. Het voortbestaan van dit tweejaarlijkse festival was enige tijd onzeker vanwege het overlijden van Jo Peters (1937-2001), uitgever van uitgeverij Herik en de drijvende kracht achter het festival. (Rottend Staal Online, 19-12-2001)

terug naar boven


NIEUWE KERK GEOPEND

Epibreren - Naast de rooms-katholieke Sint Simon-in-de-verte-kerk is te Epibreren onlangs de Anachroniconistische kerk geopend. Als speciale openingsactie heeft koster De Bas een taart ter beschikking gesteld aan diegene die nieuws openbaart waardoor de would-be dictator Pim Fortuyn zich uit de politiek zou moeten terugtrekken. (Rottend Staal Online, 18-12-2001)

terug naar boven


OSAMA BIN LADEN VERKLAART

Tora Bora (Afghanistan) - Terwijl daisycutters, mortiergranaten en andere bommen links en rechts van ons insloegen en we een groot aantal Al-Qaeda strijders de grotten zagen ontvluchten, ontmoetten we in het diepst van de Witte Bergen de heer bin Laden, die ervan wordt beschuldigd dichter te zijn.
In een van alle gemakken voorziene grot stond hij ons te woord.

Liesbeth van Dalsum: "Meneer bin Laden, wat waren de reacties van uw medewerkers op de berichten vanuit Nederland dat u een dichter zou zijn?"
Osama bin Laden: "De broeders die het nieuws hoorden, konden hun vreugde niet op."
Van Dalsum
: "Maar is het waar?"
Bin Laden: "Abdullah Azzam, moge God zijn ziel zegenen, zei mij dat ik niets mocht opnemen."
Yfke Dalhemd: "Betekent dit dat alle berichten over uw mogelijke dichterschap op niets gebaseerd zijn?"
Bin Laden: "In Holland heeft een aantal mensen dat aanvaard."
Van Dalsum: "Ja, en?"
Bin Laden: "We kunnen de vraag naar boeken niet aan. Het is bovenal wat de media zeiden."
Dalhemd: "U bedoelt dat uw vermeende dichtersschap een zorgvuldig geplande mediacampagne is?"
Bin Laden: "Dat is alles waar we op hoopten."
Van Dalsum: "En hoe voelt dat nu, 's werelds meest gezochte man te zijn?"
Bin Laden: "Ik was het meest optimistisch van allemaal."

Op dit moment ontplofte zeer nabij een daisycutter en koos de heer bin Laden het hazenpad, sprekende "Boven de huilende geluiden horen we nu de slag en het ritme van de drums."
(Liesbeth van Dalsum en Yfke Dalhemd, Rottend Staal Online, 17-12-2001)

terug naar boven


DICHTER BIJ BIN LADEN

Kandahar (Afghanistan) - Honderden zwaar bewapende Amerikaanse militairen hebben ons vanochtend vanuit hun woestijnkamp 'Camp Rhino' naar de bibliotheek van Kandahar begeleid, waar we geen enkel spoor van vermeende dichtwerken van de heer bin Laden vonden. Sterker nog: in de tijd van Taliban was naast muziek ook poëzie verboden.
Bibliothecaris Muhammed, die net als de meeste Afghanen geen achternaam heeft, daarover: "Zoals u weet waren de Taliban nogal extreem inzake hun uitleg van de Koran. En daar de Koran in Hoofdstuk 26 'De dichters', vers 221-227 meldt:

221. Zal ik u mededelen op wie de duivelen nederdalen?
222. Zij dalen op elke verstokte leugenaar en zondaar neder.
223. En zij verlenen gehoor aan (geruchten) en velen hunner zijn zelf leugenaars,
224. En de dichters! de dwalenden volgen hen.
225. Hebt gij niet gezien hoe zij in elk dal radeloos rondlopen?
226. En wat zij zeggen doen zij niet.
227. Behalve zij die geloven en goede werken doen, en Allah vaak gedenken, en zich verdedigen nadat hun onrecht is aangedaan, maar de onrechtvaardigen zullen weldra weten welke wending hun zaken zullen nemen.
(vertaling door de Islamitische Studenten Associatie van de Oregon State University).

Lijkt het mij uiterst sterk dat Osama bin Laden zich aan de dichtkunst te buiten gaat. Hij kwam wel eens bij me in de bibliotheek, maar heeft nooit naar een dichtbundel gevraagd. Hij was meer in naslagwerken over architectuur, chemie en radioactiviteit geïnteressseerd. Maar waarom vraagt u het niet aan hemzelf. Hij zit in Tora Bora, waar bommen bergen openbarsten."

Zijn advies volgend hebben we inmiddels Kandahar verlaten en staan we nu aan de frontlinie, waar bommen inderdaad bergen openbarsten. B-52's cirkelen hoog boven ons en tanks vuren onophoudelijk. Radio-contact met medewerkers van Al-Qaeda is inmiddels gelegd en we hopen bij het vallen der duisternis het grottencomplex in te trekken en de heer bin Laden te ontmoeten (Liesbeth van Dalsum en Yfke Dalhemd, Rottend Staal Online, 16-12-2001)

terug naar boven


NIEUWE DICHT-CD UIT

Amsterdam - Onlangs is verschenen de cd 'Aan het einde van de Overtoom', die meer dan 60 minuten muziek en 48 gedichten bevat van Bart Brey, Barry Fitton, Sylvia Hubers, Dorpsoudste de Jong (op cd heel charmant als Jos de Jong vermeld), Eddie Kagie, Michael Kamp, Herman Kamphuis, Joke Kaviaar, Arthur Lava, Jacek Nichs, Hans Plomp, Frank Starik, Carola Vossen, Aja Waalwijk, Menno Wigman en een door Waalwijk voorgedragen tekst van Leo van der Zalm.
De cd is een initiatief van Bart Brey en een produktie van Theater de Cameleon (Derde Kostverlorenkade 35, 1054 TS Amsterdam, tel 020-489.46.56), en aldaar ook aan te schaffen en te bestellen voor fl. 20 gulden of vanaf 1 januari 2002 voor 10 euro. (Rottend Staal Online, 15-12-2001).

terug naar boven


CONSTERNATIE OVER DICHTERSCHAP OSAMA BIN LADEN

Washington/Brussel - Na vertoning van de videotape waarop de heer Osama bin Laden opschept over het succes van de aanslagen van de 11de september en waarbij hij een gedicht opzegt, is grote verwarring ontstaan over de vraag of het betreffende gedicht van hemzelf is dan wel van iemand anders.
In de NRC-transcriptie (14-12-2001) van de tape is het: "Bin Laden citeert een gedicht dat eindigt met de regels:

We horen de slagen van de drums
en het ritme
Ze bestormen zijn forten
En ze roepen: 'Wij zullen niet stoppen met onze raids
Tot jullie ons land hebben bevrijd.'

Te Brussel vond Diana Ozon de versie die de Washington Post had afgedrukt:

Usama Bin Laden (reciting a poem):
I witness that against the sharp blade
They always faced difficulties and stood together...
When the darkness comes upon us and we are bit by a
Sharp tooth, I say...
"Our homes are flooded with blood and the tyrant
Is freely wandering in our homes"...
And from the battlefield vanished
The brightness of swords and the horses...
And over weeping sounds now
We hear the beats of drums and rhythm...
They are storming his forts
And shouting: "We will not stop our raids
Until you free our lands''...

Ozon: "CNN heeft niet de moeite genomen het gedicht in strofes op te delen. Het is als een telexbericht uitgetypt. Hoe men aan de afzondelijke regelindeling is gekomen is dus weer een nieuw raadsel. Is het gedicht al bekend? Nam bin Laden extra adempauzes waardoor de Arabische vertaler/typist de regels van hoofdletters voorzag? Of heeft de Washington Post er zelf over geoordeeld hoe het eruit zou moeten zien?"

De grote vraag blijft natuurlijk: wie heeft dit gedicht geschreven? Gezien bin Ladens reputatie als video-artiest: heeft hij het speciaal geschreven voor publieke voordracht? Of is het simpelweg een citaat uit de Koran? Of is het een gedicht van een zeer bekend Arabisch dichter? Om een antwoord op deze vragen te krijgen zijn onze speciale verslaggevers Liesbeth van Dalsum en Yfke Dalhemd gisteren naar Afghanistan vertrokken in de hoop de heer bin Laden hierover te interviewen. Tevens leggen we de vragen voor aan onze Arabisch sprekende medewerker Mowaffk Al-Sawad. Nader bericht volgt. (Rottend Staal Online, 15-12-2001)
terug naar boven


OVERKOEPELENDE NOORDELIJKE LITERAIRE ORGANISATIE KRIJGT VORM

Groningen - Gisteravond vond er een tweede overleg plaats tussen organisatoren en literatoren uit Drenthe, Friesland en Groningen om te zien in hoeverre hun activiteiten beter gecoördineerd kunnen worden. Afgesproken is een plan op te zetten voor een Noordelijk literair organisatiebureau dat de diverse organisaties bij het opzetten van hun activiteiten professioneel kan ondersteunen. De traditionele onmin tussen de drie Noordelijke provincieën bleek bij dit overleg geheel afwezig. (Rottend Staal Online, 14-12-2001)

terug naar boven


WAT IS ER TOCH AAN DE HAND MET 'VRIJ NEDERLAND'?

Epibreren - In de literatuurafdeling Republiek der Letteren in de Vrij Nederland van deze week foetert de verzuurde recensent Rob Schouten een pagina lang op de jeugdige dichters uit de bloemlezing Vanuit de lucht (samenstelling Daniël Dee, Uitgeverij Passage, 2001), allen geboren tussen 1971 en 1982, met een gemiddelde leeftijd van 26,1 jaar.

Hij doet dit door te verwijzen naar de eerder verschenen bloemlezingen met werk van 'jonge dichters'Aan iedere spijker een regel van Serge van Duijnhoven (Prometheus, 1995) - waarin ook werk staat van een groot aantal veertigers, en de bloemlezing Ieder hangt aan zijn gevallen toren (Dedalus/Nijgh & Van Ditmar, 1988) van Rogi Wieg, waarin werk van de oudere 'jongere' Charles Ducal (1952) - toen 36.
Ook refereert hij tot tweemaal toe aan de bijdragen van dan weer Kaspar Peeters en dan weer Kaspar Peters - terwijl Kasper Peters toch echt Kasper Peters heet.

Als klap op de vuurpijl beweert Schouten: "Het kan zijn dat die teleurstelling van papier veroorzaakt wordt door het feit dat veel van deze gedichten voor het podium geschreven zijn en beter bekken dan dat ze ogen."

Het 'feit' dat Schouten zo nadrukkelijk presenteert is in feite een heuse leugen - een tactiek waarvan Vrij Nederland-medewerkers zich wel vaker bedienen. Zover mij bekend schrijft géén enkele Vanuit de lucht-dichter (evenmin als geen van de daarvan ook al betichte Sprong naar de sterren-dichters) expliciet voor het podium - iets wat er maar niet in wil bij het recensentendom.

Nog vreemder wordt het voor wie in de gewraakte Vrij Nederland enkele pagina's verder bladert: op pagina 82 staat de samenvatting van de negatieve recensie van de nieuwe roman De klopgeest van Gerrit Komrij door Republiek der Letteren-chef Jeroen Vullings, in de rubriek 'Gewogen en te licht bevonden': "Geen dramatiek, een ruggengraatloos verhaal. (...) De auteur is blijven steken in gemakzuchtige zelfgenoegzaamheid."

Op bladzijde 88 valt echter, in een advertentie om meer abonnees te krijgen, te lezen: "Neem nu een abonnement op VN en ontvang 'De klopgeest' van Gerrit Komrij. (...) Met zijn welbekende pen schetst Komrij een haarscherp beeld van het roerige einde van de 19de eeuw. (...) De geest van dit fin du siècle had niet beter beschreven kunnen worden. En heeft met 'De klopgeest' een welverdiende chroniqueur."

Ergens ligt er iets te rotten, daar in die Republiek der Letteren. (Bart FM Droog, Rottend Staal Online, 13-12-2001)

terug naar boven


AD MELKERT LEGT UIT

Epibreren - Zondag berichtten we over het gedicht van Ad Melkert in de Meander op Zondag. Daar dit vers enige vragen opwierp, vroeg de hoofdredacteur van de Rottend Staal Online de heer Melkert om nadere uitleg.
Bart FM Droog: "Heeft u enig idee of uw opponenten ook gedichten gaan publiceren? Zullen komende debatten in dichtvorm gegoten gaan worden?"
Ad P.W. Melkert: "Wat mij betreft speelt poëzie altijd een rol, of het nu in het dagelijks leven is, in de dagelijkse politiek of in de komende verkiezingstijd. Elk debat kan ook poëtische taal bevatten, het gaat er alleen maar om of de luisteraar dit opmerkt. Wat betreft de poëtische aanleg van mijn opponenten, daar kan ik u niets over zeggen. Ik raad u aan hen deze vraag persoonlijk voor te leggen. Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben."
(Rottend Staal Online, 12-12-2001)

terug naar boven


NIEUWE EDITIE GRONINGER LITERATUUR KRANT UIT

Nieuwegein - In de decembereditie van de Groninger Literatuur Krant een hard interview met Daniël Dee en aandacht voor Rense Sinkgraven, rijkelijk gelardeerd met illustraties. (Rottend Staal Online, 12-12-2001)
terug naar boven


VANAVOND LUGUBERE SÉANCE TE GRONINGEN

Groningen - De dichters Ramona Maramis, Matty de Vries, Nicolette Leenstra en Petra Else Jekel gaan vanavond in een zwarte mis in het Literair Lokaal de onlangs overleden Jacqueline van der Waals (1868-1922), P.C. Hooft (1581-1647), Piet Paaltjens (1835-1894) en Multatuli (1820-1887) tot leven roepen.

Dit voornemen heeft al tot grote protesten van het Gronings Uiterst Gereformeerde Studentendispuut Inquisitia (GUGSI) geleid. Woordvoerder Miep Breinalda: "Het is schandalig dat in deze tijd van bezinning en herdenking van Jezus Christus indaling op het aardse blasfemistische dichters zo dwars tegen de bijbelse voorschriften ingaan. Het GUGSI zal vanavond middels een bidblokkade pogen bezoekers aan het Literair Lokaal terug naar het ware licht te voeren." (Rottend Staal Online, 11-12-2001)

terug naar boven


DE DICHTERS UIT EPIBREREN VERDWAALD

Epibreren - Na hun voordracht in Café Het Bolwerk te Enschede voor circa 25 toeschouwers stapten De Dichters uit Epibreren zeer voldaan in hun witte Ford Focus wagon, en dachten aan een rustige terugtocht via Almelo, Ommen, Hoogeveen en vanaf daar over de A28 verder naar het ijzige Noorden.
Na Almelo werd een verkeerde afslag genomen, waardoor ze niet over Vriezenveen, maar via Nijverdal, Hellendoorn en Lemele Ommen bereikten en alles toch nog goed kwam. (Rottend Staal Online, 10-12-2001)

terug naar boven


POËZIE ISSUE IN KOMENDE VERKIEZINGEN?

Epibreren - Lezers van Meander op Zondag (#164, 9-12) werden vanochtend geconfronteerd met een vers van PvdA-lijsttrekker Ad Melkert: "Poëzie is de kans / met minimale middelen / maximaal door te dringen / tot de kern, tot waar wij kunnen komen, soms verder nog dan wij mogen gaan. (...)", dicht de politicus. In de bijgaande biografie bekent Melkert dat hij door het lezen van werk van wijlen Bert Schierbeek op het spoor van de poëzie gezet is.
Of zijn achtregelige vers impliceert dat de poëzie danwel het atoom in de komende verkiezingsstrijd een grote rol gaat spelen blijft vooralsnog de vraag: "(...) In gedichten wordt het sjabloon verlaten, voegt zich de vorm / naar de vereisten van het onderzoek / van het atoom."

We vermoeden dat middels publicatie van dit vers Melkert de grote groep poëzieliefhebbers onder de stemmers poogt aan te boren.

In de komende weken moet blijken of ook VVD-lijsttrekker Hans Dijkstal, D66-lijstrekker Thom de Graaf en de walgelijke gladiool Pim Fortuyn van Leefbaar Nederland zich middels gedichten gaan manifesteren. Het zou de verkiezingstijd in ieder geval een stuk amusanter maken. (Rottend Staal Online, 9-12-2001)

terug naar boven


'AWATER' TITEL TIJDSCHRIFT VAN KOMRIJ'S POËZIECLUB

Galizes, Portugal - Tijdens een exclusief vraaggesprek met dichter des vaderlands Gerrit Komrij vernam Liesbeth van Dalsum nadere details over het langverwachte tijdschrift van zijn Poëzieclub.
Liesbeth van Dalsum: 'Hoe voelt dat nu, dichter des vaderlands te zijn?'
Gerrit Komrij: '...'
Van Dalsum: 'Weet u al hoe het tijdschrift gaat heten?'
Komrij: ''Awater'. '
Van Dalsum: 'Dat is niet bijster origineel, toch?'
Komrij: 'Het verwijst naar het lange gedicht van Martinus Nijhoff'.
Van Dalsum: 'Kunt u meer details geven over het tijdschrift?'
Komrij: 'Het gaat 24 pagina's tellen en zal drie maal per jaar verschijnen. De oplage van het eerste exemplaar bedraagt 2500 stuks. Via de website van Poetry International, de uitgever van 'Awater', hebben zich duizend belangstellenden gemeld. Als die allemaal abonnee worden zijn we in één klap het grootste literaire tijdschrift van Nederland. We richten ons op iedereen die van poëzie houdt.'

Op dit moment kwam een van de redacteuren van 'Awater', Menno Wigman, aangewandeld. Hij voegde toe:
'Om een groter publiek te bedienen hebben de bijdragen een meer journalistieke inslag. We moeten voorkomen dat er doorwrochte stukken met heel veel voetnoten in 'Awater' komen'
Komrij: 'Het periodiek zal naast artikelen, rubrieken en columns ook actuele informatie bieden. In het eerste nummer worden ook enkele ongepubliceerde gedichten van Ida Gerhardt en Neeltje Maria Min afgedrukt.'
Wigman: 'Het is heel bijzonder dat we die te pakken hebben gekregen.'
Van Dalsum: 'Ik vernam ook dat er aandacht aan geliefdes van dichters wordt besteed?'
Komrij: 'In het eerste nummer is dat Edith Ringnalda, de vrouw van Simon Vinkenoog, in de rubriek 'De muze van'.'
Van Dalsum: 'En wanneer verschijnt 'Awater'?'
Komrij: 'Het eerste nummer verschijnt op donderdag 31 januari 2002, de derde Gedichtendag.'
Van Dalsum: 'Heren, dank u voor dit leerzame onderhoud.'
(Rottend Staal Online, 8-12-2001)

terug naar boven


WIE MAKEN KANS OP GRONINGER STADSDICHTERSCHAP?

Epibreren - De laatste maanden circuleren vele namen van dichters die wellicht de Officiële Eerste Groninger Stadsdichter (OEGS) zouden kunnen worden. Nu de gemeente Groningen de criteria bekend heeft gemaakt is het een stuk duidelijker wie van deze eerder gemelde kanshebbers buiten de boot vallen.

Allereerst de buiten de gemeente Groningen woonachtigen: Remco Ekkers (te Zuidhorn), Ruben van Gogh (te Utrecht), C.O. Jellema (te Leens), Rutger Kopland (te Glimmen, gemeente Haren) en Gerrit Krol (te Oudemolen, Drenthe).

Alsmede de doden, die geen nieuw werk meer kunnen maken.

Dan de mensen die in eerdere interviews voor de eer bedankten: Maria van Daalen ('taak te zwaar'), Tjitse Hofman ('heb het te druk'), Albert Schaalma ('ga binnenkort verhuizen'), Jean Pierre Rawie (goed initiatief, maar heb het te druk') en Driek van Wissen ('Groningen is te weinig flitsend').

Hetgeen o.a. de volgende dichters tot kandidaten maakt: Ralph Aarnout, Mowaffk Al-Sawad, Rik Andreae, Marja Bodewes, Sijbrand Bolman, Nynke Bonga, Pier Boorsma, Jan Bruggen, Tsead Bruinja, Liesbeth Cavé, Thomas van Dalen, Daniël Dee, André Degen, Trudy Dijkshoorn, Bart FM Droog, Jeroen van Engen, Arthur la Fèber, Sieger M. Geertsma, Trix Giebels, Wouter Godijn, Hassan Golbang, Renate Hagenouw, Karel ten Haaf, Henry Hes, Kees van der Hoef, Marcel Houtzager, Chris Houwman, Bram Hulzebos, Shetty James, Paul Janssen, Petra Else Jekel, Bote de Jong, Remko Kapinga, Sietze Murk Kingma. Ruud Knook, Gertjan Laan, Titia Lodewegen, Ifor Molenhuis, J.J.A. Mooij, Ronald Ohlsen, Kasper Peters, Henny Prins, Jos Rietveld, Suze Sanders, Henk Scholte, Rense Sinkgraven, Albertina Soepboer, Jan Strikwerda, Meindert Talma, Jos Tolboom, Dilaram Türköz, Jantien Vos, Matty de Vries, Cornelis van der Wal, Boris Wanders, Sjef Weller, Nina Werkman, René Wubbolts, Yur, Jaap Sietse Zuierveld en Henk Zwiers. (Rottend Staal Online, 7-12-2001)
terug naar boven


GEZOCHT: STADSDICHTER!

Groningen-stad krijgt een stadsdichter! De gemeente Groningen wil iedere twee jaar een dichter uit de stad aanstellen om met poëzie te reageren op gebeurtenissen en ontwikkelingen in de stad. De stadsdichter wordt steeds voor twee jaar benoemd en zal zes tot acht stadsdichten per jaar schrijven. Hij of zij ontvangt daarvoor een vergoeding van 5000 euro per jaar.

Benoeming stadsdichter 2002 - 2003
De dichter wordt benoemd door een commissie van deskundigen, bestaande uit de Neerlandicus G. Dorleijn, J. Straatemeier, pr-vrouw van de openbare bibliotheek en H. Sandman, medewerker van de Gezinsbode. De commissie wordt bij het maken van een keuze graag geattendeerd op mogelijke kandidaten.

De kandidaten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
- De dichter is woonachtig in de gemeente Groningen;
- Het werk van de dichter is van professioneel niveau, dat betekent dat de dichter reeds werk heeft gepubliceerd of met eigen werk heeft opgetreden. Ook dichters van wie het werk klaar is voor publicatie komen in aanmerking voor deze functie.

Indien u uzelf of iemand anders wilt voordragen voor de functie van stadsdichter, dan kunt u dit schriftelijk kenbaar. Wilt u daarbij naam, adres en telefoonnummer van de dichter vermelden? Ook moet aan de brief een aantal recente gedichten (goed kopieerbaar) en een overzicht van de publicaties van de dichter worden toegevoegd.

Uw voorstel dient uiterlijk 5 januari bij ons te zijn. U kunt het sturen naar:
Beleidsbureau Cultuur
Trompsingel 29
Postbus 268
9700 AG Groningen
onder vermelding van 'stadsdichter'.

De Stadsdichter wordt benoemd op de slotmanifestatie van de Poëziemarathon te Groningen, op Gedichtendag 2002: donderdag 31 januari 2002.

(ingezonden mededeling van de Gemeente Groningen, Rottend Staal Online, 6-12-2001)

terug naar boven
TOCH OVERLEVENDE SCHEEPSRAMP EPIBREREN

Epibreren - Het is inmiddels duidelijk geworden dat de stoomboot die in de nacht van 2 op 3 december voor de kust van Epibreren tot zinken is gebracht in eerste instantie werd aangezien voor een Afghaans zelfmoordschip.
Dit verklaarde commissaris Billy Neal vanochtend tijdens een persconferentie in Hotel Hel. De kinderen van Epibreren bood hij daarbij zijn excuses aan, aangezien St. Nicolaas en vrijwel al zijn knechten tot de slachtoffers behoren.
"Dit zal niet weer gebeuren, kinderen", sprak hij.
In het wrak is één overlevende gevonden, Piet Mariano Peyrou uit Madrid. Zijn toestand is stabiel. (Rottend Staal Online, 6-12-2001)

terug naar boven


ONMOGELIJK GELUK

Op zondag 9 december gaat de film 'Onmogelijk geluk' over het leven en werk van de dichter Jean Pierre Rawie in première in het Letterkundig Museum te Den Haag.
Na afloop van de documentaire zal een gesprek plaatsvinden tussen de dichter en Anton Korteweg, directeur van het Letterkundig Museum en lid van 85 literaire jury's. Ongetwijfeld gaat het o.a. over waarom Rawie maar niet in de literaire prijzen valt. Tevens is er gelegenheid het werk van de dichter te laten signeren. Nadere info: 070-333.96.66. (Rottend Staal Online, 5-12-2001)

terug naar boven


UITGEVERIJ PROMETHEUS MOET GEDICHT UIT FRIES-NEDERLANDSE BLOEMLEZING VERWIJDEREN

Amsterdam -Een zonder formele toestemming opgenomen tekst van de dichter Eeltsje Hettinga wordt verwijderd uit de Fries-Nederlandse bloemlezing Jij bent zacht als zomerregen (Prometheus, 2001). Er komt een nieuwe druk, zonder het gedicht van Hettinga.

Beide partijen zijn het daarover eens geworden, aldus jurist Siep van der Galiën, die Hettinga's belangen behartigde. In de nieuwe druk is Hettinga's gedicht 'Ta begearte fan gean (te pearde, te pearde)' niet meer opgenomen. De exemplaren die nog bij het Centraal Boekhuis liggen, zijn volgens Van der Galiën teruggehaald.

Hettinga beschuldigde uitgeverij Prometheus (onderdeel van het in opspraak zijnde PCM-uitgeefconcern) ervan zijn gedicht en een vertaling van de hand van Jabik Veenbaas te hebben opgenomen zonder zijn toestemming. De dichter kreeg pas na verschijning van de bloemlezing een contract aangeboden. Bovendien kon hij niet akkoord gaan met de vertaling van het gedicht.

De uitgeverij ging ervan uit dat Hettinga aan samensteller Jabik Veenbaas wel toestemming had gegeven en zelfs had meegewerkt. Hettinga schakelde de juridische afdeling van de Nederlandse Vereniging van Journalisten in, die namens hem eiste dat de bundel meteen uit de handel zou worden genomen en dreigde met een kort geding.

Eeltsje Hettinga: "Mij is excuses aangeboden, geld ook. Beide zijn geweigerd. Het betrof hier een principekwestie. En dan heb ik het nog niet eens over de vertaling van het gedicht zelf. Daar ben ik absoluut ongelukkig mee." (Rottend Staal Online, 5-12-2001)

terug naar boven


ER LONKTE EEN SPIEGEL

De bundel Hier lonkt een spiegel, een relatie-uitgave van het BUREAU interim!, waaraan dertig dichters een bijdrage leverden, werd gistermiddag in het chique Pulchri te Den Haag gepresenteerd. Een dertiental bundelmedewerkers ­ met een sterke delegatie uit het Groningse ­ maakte, temidden van een zeventigtal bestuurlijke hotemetoten uit de hogere zakenwereld van Nederland deze geslaagde presentatie mee. Nadat de sympathieke en in pak gestoken mede-samensteller Ruben van Gogh het titelgedicht van Menno Wigman, bij diens schandalige afwezigheid, had voorgedragen, nam de zichtbaar vergulde Haagse burgemeester Deetman het eerste exemplaar in ontvangst. De bewindsman wist er een meer dan obligaat dankwoord uit te persen, dat het publiek, inclusief dichters, zichtbaar genoegen deed. Na een periode van champagne, hapjes en beleefdheidsuitwisselingen gaven C.O. Jellema en de nu nog onbekende Tjitske Mussche een net zo korte als indringende voordracht ten beste, waarna men zich zichtbaar voldaan op het buffet stortte.
C.O. Jellema wist tussen neus en lippen mee te delen dat ook het energiebedrijf Essent bezig was met een bundel in opdracht. Wordt vervolgd dus. (Dilaram Türköz, Rottend Staal Online, 5-12-2001)

terug naar boven


GEDICHTENDAGWEDSTRIJD

Groningen - De Schrijversschool Groningen heeft voor de komende Landelijke Gedichtendag een poëziewedstrijd uitgeschreven. Inzendingen uit het hele land en ook van daarbuiten zijn welkom.
De poëziewedstrijd 2001 trok meer dan 80 inzendingen. (Rottend Staal Online, 4-12-2001)

terug naar boven


PROGRAMMA DE NACHTEN BEKEND GEMAAKT

Antwerpen - Onze medewerkers Tjitske Jansen, Peter Holvoet-Hanssen en Han van der Vegt treden in het weekend van 25 en 26 januari op bij het grote De Nachten-festival te Antwerpen. Volgens organisator Marc Verstappen wil De Nachten in 2002 reageren op de lethargie van de culturele sector: "Alles ligt vast. Men is bezig met de eigen vastgelegde programma's, en als er dan iets ernstigs gebeurt, heeft men een molensteen rond de nek. Er is geen zin meer voor guerrilla.''
Zie optredenslijst voor meer details. (Rottend Staal Online, 4-12-2001)

terug naar boven


EPIBREERDER KUSTWACHT BRENGT STOOMBOOT TOT ZINKEN

Epibreren - Afgelopen nacht heeft de kanonneerboot de HMS Van Speijk een niet nader geïdentificeerd Spaans stoomschip, dat zonder toestemming de vijfmijlszone binnenvoer, met enkele gerichte schoten tot zinken gebracht. Zover bekend zijn er geen overlevenden. Het schip lag op een ramkoers richting vuurtoren.
Hedenochtend lagen de stranden bezaaid met zakken met daarin verdachte pakketjes. Ook is er een aantal karkassen aangespoeld, onder andere van een wit paard, van een oude man in een jurk en van een aantal mannen met zwart gecamoufleerde gezichten.
Het op het eiland gedetacheerde CIA-team onderzoekt momenteel de zakken en karkassen. (Rottend Staal Online, 3-12-2001)

terug naar boven


GRONINGER STADSDICHTER-OPROEP VERSCHIJNT LATER DEZE WEEK

Epibreren - Dichtende inwoners van de stad Groningen dienen deze week de pagina's van de huis-aan-huis krant De Groninger Gezinsbode goed in de gaten te houden. Het gerucht gaat dat daarin deze week de oproep van het het College van B & W voor het aanmelden van kandidaten voor de functie van Stadsdichter geplaatst gaat worden. (Rottend Staal Online, 3-12-2001)

terug naar boven


TOCH NIEUWS OVER VANUIT DE LUCHT

Readwizers - De voortdurend aan de weg timmerende jonge Friese dichter Tsead Bruinja stuurde ons hedennacht een telegram om u en ons attent te maken op een pagina waar wel het laatste nieuws over de bloemlezing Vanuit de lucht op te vinden zou zijn. (Rottend Staal Online, 3-12-2001)

terug naar boven


POËZIECLUBBLAD

Epibreren - Welingelichte bronnen uit het westen des lands melden ons dat er toch nog enig schot zit in het clubblad van de Poëzieclub, eerder dit jaar door Gerrit Komrij gelanceerd. (Rottend Staal Online, 2-12-2001)

terug naar boven


MARTIN LEOPOLD OVERLEDEN

Epibreren - Enkele dagen geleden bereikte ons het droeve bericht van het overlijden van Marten Kloostra op 27 november 1982. Kloostra was als dichter bekend onder de naam Martin Leopold. Op de een of andere vreemde wijze werd zijn ware naam in de literatuurhistorie foutief verbasterd tot Martin Kloostra - zo meldde ons een van zijn kleindochters. (Rottend Staal Online, 1-12-2001)

terug naar boven


het nieuws van nu

© Rottend Staal Online 2000-2006. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Installatie van hyperlinks

De installatie van hyperlinks naar de site is vrij en kan gebeuren zonder toestemming.
De pagina's van deze site mogen echter niet worden opgenomen in de pagina's van een andere site.terug naar boven

Het actuele Rottend Staal-nieuws | Het Rottend Staal-nieuwsarchief