Dorpsoudste de Jong

      laatste update 2 oktober 2007 (click for English version)


     Previous Home Next

biografiegedichten:
(-)
2007
Duinpan (2000)
Hout zaagt ze (1998)
contact
BIOGRAFIE

Dorpsoudste de Jong (pseudoniem van Jos de Jong) zag het blijde levenslicht in het Zuid-Hollandse Alphen aan den Rijn in 1963. In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw trad hij vaak op in het voorprogramma van De Ex en Chumbawamba, doorheen gans Europa. Hij was vast medewerker aan legendarische bladen als 'De Koekrand' en 'Bluf!' en publiceerde in o.a. 'De Held', 'De Groene Amsterdammer' en 'Playboy'.

Zijn gedicht 'Hout zaagt ze' is na te lezen in De vette Breukers (BnM, 2006)

Een interview met hem, gehouden omstreeks 1993, valt te lezen op deze Vlaamse webpagina: http://users.pandora.be/luc.vandamme5/ivw/dorpsoudste.htm

Raadpleeg ook www.google.com voor meer over Dorps.

terug naar boven


(-)

Ze zwerven hier door de straten,
maken alles kapot,
pissen tegen de ramen.
Het portiek moet op slot.

Je kan hun blik beter niet kruisen.
Kijk naar de grond en vervolg je weg.
Negeer wat ze zeggen, hoe ze je noemen.
Zie niet de kwat die voor je voeten landt.
.
Zwenk behoedzaam om de lichamen heen.
Pas op met je boodschappentas.
Laat hem niets schampen, geen been of knie,
zelfs geen jas.

Geef geen aanleiding, stap ver genoeg opzij.
Laat ruimte tussen hen en jou.

En als je ziet aan het einde van de straat,
op een hoek, hangend tegen pui of winkelraam,
sla dan snel
links of rechtsaf.

Verwijder je, ontsnap.

© Dorpsoudste de Jong, 2007


DUINPAN

 
Hij holde bergen op en af
en hield zich schuil achter struiken.
Hij besloop zijn tegenstander
met precisie, ingehouden kracht.
 
Hij gaf niets prijs.
 
Pas als hij zeker was.
 
Een krakende tak, een ademhaling,
het schuren van een broek langs een hak.
 
Pas als hij zeker was kwam hij tevoorschijn
En juist dan was het een kwestie van snelheid.
De eerste zijn, het vonnis voltrekken.
 
 
Dorpsoudste de Jong, 2000
(-)
 
Hout zaagt ze, tot kleine blokjes
of panelen voor kast of deur.

Hout, daar werkt ze mee.

En de geur ervan hangt om haar heen,
als aureool, als teken
dat zij de vrouw is die ik hebben moet.

Hout, daar heeft zij haar hart aan verpand.

Hout.

En haar naam is tijdens dat zagen
verworden tot kartelrand
waar ik me keer op keer aan openhaal.

Hout, daar werkt ze mee.

Hout, en haar hart is zo onbereikbaar.
 

  Dorpsoudste de Jong, 1998
(eerder afgedrukt in De Rottend Staal Nieuwsbrief 36, 1998)
 

terug naar boven


CONTACT

Dorpsoudste de Jong: J.W.N.deJongXXXuva.nl
(vervang XXX door @ i.v.m. bestrijding spamoverlast)

 

terug naar boven

© Dorpsoudste de Jong / Rottend Staal 1998-2007. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.