Cornelis van der Wal 

      laatste update 1 augustus 2007


     Previous Home Next

 

biografie gedicht: contact
bibliografie Het anti Driek-lied, 2000  
  De vloek van de Stadsdichter, 2001  

BIOGRAFIE

Cornelis van der Wal, geboren op die frisse 28ste januari 1956 te Leeuwarden, bracht tot dusverre twee Friestalige dichtbundels uit: In nest jonge magneten (1991) en Sinnestriel op it Offermês (1997). Ook in 1997 trad hij op bij Poetry International. In 1998 bracht hij enige tijd in een politiecel door, vanwege het plegen van een telefonische bommelding, dit uit protest tegen de viering van 500 jaar Saksische en Hollandse onderdrukking van het eens zo vrije Friesland. In Rottend Staal Online debuteert Van der Wal met een Nederlandstalig hekeldicht op Driek van Wissen. Meer over Cornelis van der Wal kan men aantreffen op zijn puur-Friese website. Hij woont overigens sedert 1991 in Groningen, of 'Grins', zoals men in Friesland zegt, vandaar dat er ook een Groninger Nederlandstalige pagina aan hem gewijd is: www.poeziemarathon.nl/dichters/wal.html

In 2003 debuteerde hij als tv-acteur in het programma 'Droog', op OOG-TV.

Raadpleeg www.google.com voor meer over Cornelis van der Wal.

BIBLIOGRAFIE

In nest jonge magneten, 1991
Sinnestriel op it Offermês, 1997
Subsydzje foar de Graal, Uitgeverij Bornmeer, Leeuwarden, 2003

Zonderlinge kruising tussen aap en priester,
BnM Uitgevers, Nijmegen, 2006

terug naar boven


DE VLOEK VAN DE STADSDICHTER

De blauwe maan scheen door de kale bomen,
het pattje zwierf ontredderd door de nacht.
Hem was het houden van de wet ontnomen,
tranen stroomden over zijne pattjesvacht.

Wijze mannen en een vrouw, ze hurkten
peinzend bij het kampvuur in den ronde.
Na urenlang geleerd beraad ontkurkten
ze de flessen, want er was er één gevonden!

De Stadspoëet, voorwaar, hij was geboren!
En, gezeten in de Oude Grijze Toren,
prevelde de dichtersvorst een vloek.

Sinds die dagen kan men vaak het pattje horen,
zijn gehuil zal u het merg en been doorboren,
wanneer hij eeuwig tevergeefs een rijmwoord zoekt.

© Cornelis van der Wal, 2001
geschreven in opdracht van BVN, Wereldomroep-TV

HET ANTI DRIEK-LIED

Onlangs droeg onze Driek weer eens voor op de tv,
Als groot poëet mislukt richt hij thans zijn pijlen

Op zijn Friese buren en de Grunnegers die grinniken gedwee.
Zijn demente pen kan slechts beledigingen kwijlen.

Wat anderen voor humor aanzien is eigenlijk kwaadaardig en gestolen
Vul voor Friezen Turken in en Driekje wordt direct gearresteerd

Professionele hulp is voor dit foute warhoofd aanbevolen
Of hij dient vertrapt te worden door een groot Fries peerd.

In mijn tuin richt ik een standbeeld op voor Driek van Wissen,
Dan kan mijn stabijtje er eens lekker tegen pissen.

© Cornelis van der Wal, 2000


CONTACT

Cornelis van der Wal: cvanderwal@home.nl
Website: http://cornelisvanderwal.web-log.nl/

UITGEVERIJ
Uitgeverij Bornmeer
De Haniahof, Haniasteeg 57
8911 BX Leeuwarden
tel: 058-212.87.06 
fax: 0842-11.57.50
www.bornmeer.nl
e-mail: info@bornmeer.nl

BnM Uitgevers
Voorstadslaan 68
6542 ST Nijmegen
http://www.bnm-uitgevers.nl/

terug naar boven


Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online
© Cornelis van der Wal/Rottend Staal Online 2000-2002. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.