Hans Warren

      laatste update 1 februari 2004


     Previous Home Next

biografie gedicht: contact
  Zelfs dit was de droom:  


BIOGRAFIE

Hans Warren (Borssele, 20 oktober 1921 - Goes, 19 december 2001) maakte vertalingen en bloemlezingen. Hij schreef proza, dagboeken, literaire recensies en vooral poëzie, bijeengebracht in de Verzamelde gedichten (Bert Bakker, Amsterdam, 2002). Hij is vooral een dichter van liefdespoëzie geworden, liefdespoëzie waarvan al omstreeks 1950 met schrik het homoseksuele karakter werd onderkend. Toch was hij tussen 1952 en 1975 getrouwd met een vrouw, en kreeg hij met haar drie kinderen. Vandaar dat in dit nooit eerder gepubliceerde gedicht uit zijn literaire nalatenschap (berustend in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg) de liefde voor andere mannen als "een afgezworen hemel" wordt aangemerkt. Maar hij kwam op zijn eed terug, en publiceerde vanaf Een roos van Jericho (1966) vele verzen waarin de ándere liefde zeer zelfbewust en als vanzelfsprekend wordt voorgesteld.

Zie vooral de Hans Warren Homepage en r
aadpleeg www.google.com voor nog meer meer over Hans Warren.

terug naar boven


(-)

Zelfs dit was droom:
hij kwam, na vijftien jaar,
in het huis. Hij zei:
"ik blijf nu, ik heb gedwaald,
ik was zo, hoorde bij je".

Hij lachte wat op het bed
en was oud geworden, een klein gezicht,
verdroogd in vrouwendienst,
waarover een vleug herinnering
aan schoonheid.
Hij was de Grote Zon nimmer,
enkel een sterretje, een lief sterretje
aan een afgezworen hemel.

Doch lippen, ontwend te kussen
vonden dat apekopje, en geluk,
dankbaarheid, warmden wat dagen

na die droom.

Hans Warren, circa 1965
© Erven Hans Warren, 2004

CONTACT

Uitgeverij Balans
Herengracht 370/372
1016 CH AMSTERDAM
tel. 020 5247580
fax. 020 5247589
e-mail: balans@uitgeverijbalans.nl
site: www.uitgeverijbalans.nl


Uitgeverij Bert Bakker
Herengracht 507
1017 BV  Amsterdam
telefoon: 020-624.19.34
fax: 020-622.54.61
e-mail: pbo@pbo.nl

Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Erven Hans Warren / Rottend Staal Online 2004. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.