Nataça 

      laatste update 29 december 2001 (click for English version)


     Previous Home Next

biografie gedicht: contact
  Kleine isotopie van een lidwoord, 2001  
     
     


BIOGRAFIE

Nataça werd geboren op die koude, witbesneeuwde 29ste december 1971, om 23.45 uur in een ziekenhuis te Arnhem en groeide op te Duiven.
Ze publiceerde proza in 'ANS', in 'Ongehoord' (op de pin up pagina) en 'Letterlik' en poëzie in 'De Ruigte', 'Letterlik' en in 'Taalmanak'. Van dat laatste blad kreeg ze de Taalmanakpoëzieprijs 1996. In december 2001 won ze met Wicher Ponne de derde Nijmeegse Poetry Slam.
Nataça is momenteel haar studie Vergelijkende Kunstwetenschap aan het afronden en is o.a. werkzaam bij filmtheater Lux te Nijmegen.

Raadpleeg www.google.com voor meer over Nataça.

KLEINE ISOTOPIE VAN EEN LIDWOORD
(in de categorieën
voorzorg, tussenspel, zorgen, naspel en nazorg)

het uit de doeken doen
een rechte lijn trekken op
de trots van het vaderland
het volharden in zijn gelijk
het uit handen geven van
het eigen heft of lot

het bevel opvolgen (hem achterna lopen)
het standvastig zijn (de poot stijf houden)
het ding vooral niet bij de naam noemen
(er omheen lullen)

het woord dwangbuis nog eens opzoeken
het zich zonder enkele slag of stoot naar
de mond laten praten maar de pap
er niet van lusten

het van het rechte pad afdwalen
de neus op andermans feit drukken
het een lippendienst bewijzen
het voor de kiezen krijgen en
het per ongeluk van zich afbijten
het in onbruik raken
het in genade vallen

het onze vader en
een doekje voor het bloeden

© Nataça, 2001

CONTACT
Nataça: nytash@hotmail.com


alweer zo'n internetpagina uit Epibreren


© Nataça/Rottend Staal Online 2001. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.