Nanne Nauta

      laatste update 29 juli 2007 (click for English version)


     Previous Home Next

biografie gedichten: contact
bibliografie Acacia, 2005  
  Wortel, 2005  
  Mont Ventoux, 2003  


BIOGRAFIE

Op een grijze voorjaarsdag, 22 april 1959, deed Nanne Nauta zijn initialen eer aan door geruisloos tussen de lakens van het ouderlijk bed in Gorinchem te verschijnen. Tot het eind van de lagere school wist hij ook voor zijn ouders van alles keurig verborgen te houden. Ze wisten niet beter dan dat hij stil en een tikkie suf was en hoopten dan maar dat hij op de LTS blijk zou geven van twee rechterhanden zodat een degelijk beroep als vakman in het verschiet zou liggen.

Helaas belde toen het hoofd van de lagere school met als schooladvies gymnasium. Verheugd deelden de ouders zoonlief mee dat een dergelijke opleiding je de vrijheid gaf alles te worden wat je maar wilde: van schoonmaker tot dokter. Toen hij na afloop van het gym een carriere als schoonmaker koos, was een goed gesprek van vader tot zoon nodig om hem te overtuigen er toch maar iets naast te doen. Dit werd uiteindelijk een studie Frans te Utrecht.
Nanne Nauta,
© Henk Veenstra 2005

De studie Frans leverde een genootschap op, SAd'E, dat zich verwant voelde met OULIPO (Frans Opperlands), een publicatie in het Universiteitsblad (Mont Ventoux) en, met SAd'E, een boekje.

Na de studie ging ieder van SAd'E zijn eigen (niet)-artistieke weg. In het geval van Nanne betekende dit een stugge zoektocht met Queneau, getallen en sonnetten. Een eerste reisverslag, uitgegeven in eigen beheer, was daarvan het resultaat; een resultaat dat onopgemerkt zou zijn gebleven ware het niet dat de heer K. te Portugal ...

In zijn vrije tijd geeft Nanne leiding aan de obscure activiteiten van een club ICT Architecten bij een verzekeringsbedrijf.


Raadpleeg ook www.google.com voor nog meer meer over
Nanne Nauta.

BIBLIOGRAFIE


SAd'E, Servicio de Libros, Beekbergen, 1995
Het Eerste Huis, Sonnetten uit Utrecht, eigen beheer, Utrecht, 1999
Kastanjegedichten, Dichters op de bres voor de paardenkastanje, samenstelling Nanne Nauta, Passage, Groningen, 2006
Dit is de regel, Uitgeverij Holland, Haarlem, 2006

Diverse bloemlezingen waaronder:

Komrij's Nederlandse poëzie van de 19de tot en met de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten. Samenstelling Gerrit Komrij. Bert Bakker, Amsterdam, 2004.
Kutgedichten. Samenstelling Tsead Bruinja en Daniël Dee, Passage, Groningen, 2004.
Klotengedichten. Samenstelling Tsead Bruinja en DaniŽl Dee, Passage, Groningen, 2005.
Voor een dag van morgen, Windroosbloemlezing 1950-2006, Samenstelling Henk van Zuiden, Uitgeverij Holland, Haarlem, 2007
De kale berg, op en over de Mont Ventoux, 5e druk, samenstelling Lex Reurings en Willem Janssen Steenberg, Thomas Rap, Amsterdam, 2007
Van geluk gesproken, samenstelling Henk van Zuiden, Uitgeverij Maarten Muntinga, Amsterdam, 2007


ACACIA (kruissonnet)


© Nanne Nauta, 2005


WORTEL

Stel er is een verschil
tussen binnen en buiten
stel dan het aardedonker
gelijk aan het zonlicht

Stel er is een verschil
tussen stormen en wormen
stel dan de aarddichtheid
aan luchtigheid gelijk

Stel er is een verschil
tussen boven en onder
stel de aardmantel dan
gelijk met een zeespiegel

Dat is wat ik wou zeggen
over wortels en takken

 

© Nanne Nauta, 2005

terug naar boven


           MONT VENTOUX


© Nanne Nauta, 2003


CONTACT
Nanne Nauta: nannenautaXXXhotmail.com

(Ter voorkoming van spam is in het e-mailadres het apenstaartje (@) vervangen door XXX).

BOEKINGEN

SSS
Stichting Schrijvers School Samenleving
Huddestraat 7
1018 HB  Amsterdam
telefoon: 020-623.49.23

UITGEVERS

Uitgeverij Holland
Spaarne 110
2011 CM Haarlem
tel.: 023-532.30.61
fax: 023- 534.29.08
www.uitgeverijholland.nl


Uitgeverij Passage
Postbus 216
9700 AE  Groningen
telefoon: 050-527.13.32
e-mail: passuit@xs4all.nl
site: http://www.uitgeverijpassage.nl/

Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Nanne Nauta/Rottend Staal Online 2004-2005. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.