Piet Gerbrandy

      laatste update 18 mei 2006 (click for English version)


     Previous Home Next

biografie gedichten: contact
bibliografie (externe link) Geen griepje..., 1996  
  Wie beefde..., 1999  
  Hun boren..., 2003  
  Ratstaart..., 2003  


BIOGRAFIE

Piet Gerbrandy, geboren op die windstille 17de september 1958 te Den Haag, is dichter, classicus, vertaler, leraar en poëzie-recensent, alsmede kleinzoon van premier Pieter Gerbrandy (1885-1961).
Hij studeerde in 1984 af als classicus op een scriptie over de Horatius-vertalingen van Willem Bilderdijk (1756-1831). In datzelfde jaar debuteerde hij met gedichten in het literaire tijdschrift Maatstaf.


Piet Gerbrandy
© Bart FM Droog, 2002
 

In 1993 begon hij met het schrijven van essays voor het weekblad De Groene Amsterdammer; in 1996 werd hij poëzierecensent bij De Volkskrant.
Zijn favoriete dichters zijn H.H. Ter Balkt, Willem Bilderdijk, Hugo Claus, Chr. J. van Geel, Horatius, Lucebert, Kees Ouwens, Pindaros en Nachoem M. Wijnberg.

In 1997 verkreeg hij voor zijn debuutbundel Weloverwogen en onopgemerkt (Meulenhoff, 1996) de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs. In 2002 mocht Gerbrandy de Herman Gorterprijs ontvangen voor zijn derde bundel De zwijgende man is niet bitter (Meulenhoff, 2001). Wat niet wil zeggen dat zijn tweede bundel Nors en zonder haten (Meulenhoff, 1999) wegens de geen beprijziging van mindere kwaliteit zou zijn: dit boek werd genomineerd voor de VSB Poëzieprijs.

Gerbrandy woont en werkt te Winterswijk.

Raadpleeg ook www.google.com voor nog meer over Piet Gerbrandy.

terug naar boven


(-)

Geen griepje, nee liever steriele
slangen door de neus, haperende
symbolen op een schermpje, op de walkman,

die doorschreeuwt als ik niet meer hoor,
My Favorite Things. Zo wil ik dat het gaat:
weloverwogen en onopgemerkt.

Anonymus, particulier verzekerd.

© Piet Gerbrandy, 1996
uit Weloverwogen en onopgemerkt (Meulenhoff)

(-)

Wie beefde hier zee? Wie traant op het wad?
Wie vangt er die reus van een zaadkop?

Blondbaardige jutters versteven, schutterig
hielden ook sletten heur schaamten
gedekt voor het zwellende wezen.

Geblazen sirenen kondden de komst
van de raad, van het directoraat.
Staten stuurden macht en corpulentie.

De burgervader glom, had nog
in hand, maar o daar sollen,
ravotten reeds kornuiten
met hun oog, hun long, hun tand.

En morgen spoelt het krappe lijfje
van de juffrouw op een schorre aan.


© Piet Gerbrandy, 1999
uit Nors en zonder haten (Meulenhoff)(-)

Hun boren valse bellen in hun oren.
Hun likken met nikkelen tong.
Hun verlakken hun brauwen en lokken.
Hun lijmen glanzende klauwtjes.
Hun lijven wie verstijven in tot zog.

In klei wroet gewei naar verblinding.

Hun raggen hitten af in gitten bedding.
Hun blazen hun tepelhof op.
Hun baarden baren haters van de vaak.

In veen hapt lijk naar ontbinding.
In turf smeedt vlam zich een ring.

Beregend zij de tucht van hun steppen
hun hoeven brandschattende schoot.


© Piet Gerbrandy, 2003
eerder gepubliceerd in Raster #101, voorjaar 2003, 186-189

terug naar boven


(-)

Ratstaart vijlt zich je kaak in
knaagt aan vreetlust zijn wortels
maar pijn

          maar pijn is de vriend van onthechting.

Ook buiten bundels van lamplicht
verheugen zich stoffen in zwierkolk

ook achter het oog van je lief
zwicht weefsel voor kundige vingers.

          Je glimlacht naar de bultrug die je foltert.
          Je honger is naar traan die onschuld schraagt.

Ook de koek van de harige moeder
zoogbroer van haar tierende vrucht

          baart grond waarin walnoot zich hardt.© Piet Gerbrandy, 2003


CONTACT

UITGEVERIJ
Contact
Keizersgracht 205
1016 DS Amsterdam
Postbus 13
1000 AA Amsterdam
tel: 020-535.25.35

BOEKINGEN

SSS
Stichting Schrijvers School Samenleving
Huddestraat 7
1018 HB  Amsterdam
telefoon: 020-623.49.23

Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Piet Gerbrandy/Rottend Staal Online 2003. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.
© No part of this website may be used or reproduced in any manner whatsoever without the written permission of the authors, except in the case of brief quotations embodied in critical articles or reviews.