POËZIECENTRUM GAAT VERHUIZEN

Gent - Binnen afzienbare tijd zal het Poëziecentrum verhuizen van het huidige uit de voegen barstende pand naar het historische pand Het Toreken, Vrijdagmarkt 33, in het hart van de stad.

Op de website van de stad Gent staan foto's van Het Toreken. De foto rechts onderaan toont de ruimte waarin de bibliotheek gehuisvest zal worden. Bij nog meer foto's: foto 3 toont de zolderverdieping, die het Poëziecentrum ook zal betrekken.

(Rottend Staal Online, 31-10-2002)
terug naar boven


DICHTER CEES SANDERS OVERLEDEN

Gent/Epibreren - Cees Sanders, de op 18 februari 1948 geboren dichter die de bundels Waaien op het dek (G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1984) en In de luwte van eros (G.A. van Oorschot, Amsterdam, 1987) publiceerde, en waarvan men te Epibreren dacht dat hij tot een van de 612 landelijk actieve dichters behoorde, blijkt na research van het Poëziecentrum al geruime tijd overleden te zijn. Poëziecentrum-medewerker Bart Brigé ontdekte dat Sanders op 4 maart 1988 het tijdelijke voor het eeuwige verruild heeft. Hiermee is de dichterspopulatie van Nederland en Vlaanderen geslonken tot 611.
Het Poëziecentrum en Rottend Staal Online zijn benieuwd naar meer details over Cees Sanders. Waar werd hij geboren? Waar stierf hij? In welke tijdschriften publiceerde hij? Inlichtingen kunnen gemaild worden naar: bibliotheek@poeziecentrum.be of droog@epibreren.com (geen attachmemts!). (Rottend Staal Online, 31-10-2002)

terug naar boven

NIEUW POËZIETIJDSCHRIFT OP ANTWERPSE BOEKENBEURS AANGEKONDIGD

Het Boekblad meldt: De uitgeverijen Van Halewyck en J.M. Meulenhoff beginnen samen het poëzietijdschrift 'Het liegende konijn'. Dat kondigde Jozef Deleu aan tijdens de opening van de 66e Boekenbeurs in Antwerpen.

Het Vlaams-Nederlandse tijdschrift zal uitsluitend niet eerder gepubliceerde poëzie bevatten. Het eerste nummer van het halfjaarlijkse blad, dat in maart 2003 verschijnt, bevat werk van onder andere Anna Enquist, K. Michel, Luuk Gruwez, Rutger Kopland en Leonard Nolens. De oplage bedraagt 2000 exemplaren.

Deleu, onlangs gestopt als hoofdredacteur van Ons Erfdeel, is vooral trots op het feit dat Nederland en Vlaanderen voor dit blad samenwerken. Ook Paul van Grembergen, Vlaams minister van Cultuur, vond dat het belangrijkste. "Samenwerken tussen beide landen is de enige goede optie. Ik hoop dat Deleu hiermee een trend zet", zei hij in zijn openingsspeech.

De productie van 'Het liegende konijn' verschilt echter niet van de gebruikelijke werkwijze bij Vlaams-Nederlandse co-edities. Van Halewyck doet al het werk; J.M. Meulenhoff zorgt voor verspreiding in Nederland, aldus Het Boekblad.

De vraag rijst: is er naast de Poëziekrant en Awater behoefte aan en vooral ook ruimte voor nóg een papieren poëzietijdschrift? Zal met zo'n derde gedichtenperiodiek de kleine markt niet nog meer versnipperd worden?

De Boekenbeurs opende vanochtend voor het eerst haar deuren voor publiek en duurt nog tot en met 11 november. De beurs heeft dit jaar geen thema. Wel kent de beurs enkele themadagen. Zo is zaterdag 2 november culinaire themadag en is de donderdagavond 7 november gewijd aan poëzie. (Boekblad/Rottend Staal Online, 31-10-2002)

terug naar boven

DIERGEDICHTENQUIZ (2)

Epibreren - Twee van onze medewerkers checkten de Diergedichtenquiz uit en merkten dat:
1. de quiz een fout bevat.
2. voor deelname aan de quiz minimaal een universitaire studie Nederlandsche Dichtkunst vereist is. Helaas valt men met deze quiz middels www.leesplein.nl nu ook al basis- en middelbare scholieren lastig: de manier om de jeugd voorgoed van poëzie te verjagen.
3. toen de ene medewerker de quiz afhad en deze in wilde zenden, kreeg ze de melding dat ze had moeten inloggen, wat niet kon, aangezien ze geen abonnement op het NRC heeft. De andere medewerker, reeds geregistreerd bezoeker aan de NRC-site, kon wel zonder problemen inzenden.

De fout in de quiz is deze:
Vraag 9: Uit welke plaatsen komen de volgende dieren van Kees Stip: de pterodactylus ('gaf alles een Latijnse naam'), de rotgans ('zat in 't café "Het vette paard"'), de zeemol (van het 'fluitrecital in C-moll') en het nat konijn ('temidden van een school tonijn')?

a. Baambrugge, Valkenswaard, Mol en Grevelingen
b. Haamstede, de Bommelerwaard, Botshol, Wemeldinge
c. Chaam, Heerhugowaard, Grol en Scheveningen
d. Emmer-Compascuum, Borger, IJsselmonde, Haastrecht

Geen van de keuzemogelijkheden is echter correct. Want Kees Stip dichtte:

OP EEN KONIJN

Bij Noordwijk zwom een nat konijn
temidden van een school tonijn,
'Tja', sprak het beest, dat tomt er van
als men de ta niet zeggen tan'.

Noordwijk komt in geen van de antwoorden terug. Vermoedelijk zou het juiste antwoord c. moeten zijn, daar de rotgans uit Heerhugowaard komt. (Rottend Staal Online, 30-10-2002)

terug naar boven


DIERGEDICHTENQUIZ (1)

Epibreren - Het blijft jammer dat de organisatie achter de Gedichtendag gekozen heeft voor samenwerking met een relatief kleine en in grote delen van het land moeilijk verkrijgbare krant als het NRC Handelsblad, en niet voor coöperatie met grote kranten als de Telegraaf, de Rottend Staal Online, het Algemeen Dagblad of De Volkskrant. Daardoor kon het gebeuren dat de Diergedichtenquiz geheel onopgemerkt aan Epibreren voorbij gegaan is. Wat voor onze lezers best wel sneu is, want zo is hen tot op heden de mogelijkheid ontzegd een ingelijste illustratie van Dorine de Vos of een jaarlidmaatschap van de Poëzieclub te winnen. Zelfs de mogelijkheid tot het winnen van een troostprijs was niet voor onze lezers weggelegd.

Gelukkig berichtte een welingelichte bron ons over het online zijn van die quiz, en wel op dit adres:
www.nrc.nl/redactie/Quiz/dierenfabels.html. Invullen kan tot en met zondag 17 november 2002.
(Rottend Staal Online, 30-10-2002)

terug naar boven

GOOGLISM

Amsterdam - Een van onze lezers attendeerde ons op het bestaan van www.googlism.com, waar men kan zien hoe men op het internet bekend staat, met veelal hilarische resultaten. Een paar voorbeelden:

"Jan Klug is zeer bijzonder en geeft de muziek een prachtige kleur"
"Tjitse Hofman is 182 keer bezocht"
"Tjitse is vanaf 1990 werkzaam als schaapsherder bij het Drents Landschap op het Hijkerveld"
"Bart FM Droog is an old cat in amsterdam poetry"
"Ingmar Heytze is een van de begaafdste jonge dichters"
"Ruben van Gogh is begonnen als cabaretier en is zijn teksten pas later op papier gaan zetten"
"Vrouwkje Tuinman is af en wordt feestelijk gepresenteerd"
"Serge van Duijnhoven is misschien niet zijn mooiste"
"Tommy Wieringa is iets gereserveerder"
"Starik is kotoroi on sidel teper"
en, heel opzienbarend:
"Gerrit Komrij is Bart FM Droog"
(Rottend Staal Online, 29-10-2002)

terug naar boven

ROCK 'N' ROLL-GEDICHTEN OP RADIO 2

Hilversum - Vanmiddag om 14.45 uur besteedt het Radio 2 programma Schiffers.fm aandacht aan de bloemlezing Rock 'n' roll - klinkende gedichten, omdat a.s. zondag in Utrecht een aantal dichters poëzie uit dat boek gaat voordragen. Gezien de geringe interesse in poëzie bij de gemiddelde Radio 2-medewerker, houden we ons hart vast. (Rottend Staal Online, 29-10-2002)

terug naar boven


BOEKENWEEKACTIE VOOR LITERAIR TIJDSCHRIFT

Het Boekblad meldt: Tijdens de komende Boekenweek van 12 tot en met 22 maart 2003 start de CPNB in samenwerking met het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds (NLPVF) een actie rondom literaire tijdschriften. De actie is bedoeld om het literaire tijdschrift onder de aandacht te brengen van het lezerspubliek en zal de komende jaren worden herhaald.

De CPNB en het NLPVF zullen voortaan jaarlijks een literair tijdschrift uitnodigen om een speciaal nummer te maken over het thema van de Boekenweek. Dit jaar maakt het oudste, regelmatig verschijnende tijdschrift, De Gids, een special over de dood. Het aanbiedingspakket voor boekhandels en bibliotheken bevat drie exemplaren van De Gids en promotiemateriaal voor het literaire tijdschrift.

Daarnaast organiseert de CPNB in het kader van het Boekenweek thema 'Styx - leven en dood in de letteren' de eenmalige actie 'Ode aan de doden: een monument voor overleden schrijvers'. De actie is bedoeld als een eerbetoon aan overleden schrijvers. Boekverkopers en bibliotheekmedewerkers worden uitgenodigd om op 16 maart, de eerste zondag van de Boekenweek, bloemen te leggen bij het graf of een monument van de door hen uitgekozen auteur. De CPNB zal landelijk publiciteit aan deze actie geven.

Inmiddels is ook de titel bekend van het Boekenweekgeschenk dat wordt geschreven door Ronald Giphart. De titel van de 96-pagina's tellende novelle, die in minstens 700.000 exemplaren zal verschijnen, luidt Gala. Fotograaf Anton Corbijn is gevraagd het fotoportret van Giphart voor het promotiemateriaal te maken. Beeldend kunstenaar en schrijver Jan Wolkers zal het algemene affiche van de Boekenweek 2003 ontwerpen. (Rottend Staal Online, 29-10-2002

terug naar boven

HERKOMST ONBEKEND GAS BEKEND

Epibreren - Bij een persconferentie in Hotel Hel verklaarde Liesbeth van Dalsum dat het in het Moskouse theater ingezette gas niets anders was haar eigen darmgas. Ze betreurde het dat door een overdosis Deense kaas en rotte bonen in de epi-ovenschotel die ze kort voor haar entree in het theater tot zich nam, het gas sterker en dodelijker was dan bevroed.

(Rottend Staal Online, 29-10-2002)

terug naar boven


BETER LAAT DAN (N)OOIT

Nijmegen - Inmiddels werkt de site van Literatuurfestival De Wintertuin. Nog niet geheel zoals het zou moeten, maar toch (Rottend Staal Online, 29-10-2002)

terug naar boven

DE MOOISTE DICHTERESSEN IN DEN HAAG

Meander 199 meldt: "Onder de aantrekkelijke noemer De mooiste dichteressen van de Lage Landen treden op 17 november in theaterrestaurant Toussaint en theatercafé Touss te Den Haag zestien dichteressen op, zeven uit Nederland, negen uit Vlaanderen. Zij dragen hun Nederlandstalige poëzie voor met een enkel gedicht in hun streek- of landstaal. Deelneemsters: Shakila Azizzada, Kasia Chotkowska, Lianne van Gemert, Eva Gerlach, Sylvia Hubers, Ilse Starkenburg, Youetta de Jager, Maris Bayar, Eva Cox, Lieve Desmet, Miriam Van hee, Patricia Lasoen, Maja Panajotova, Lucienne Stassaert, Fatima Ualgasi en Anne Wiering. Intermezzi: Maaike en Chris Coolsma met poëzie op muziek, Trio in het Leven met poëtische smartlappen en Zeepbellenman Petri Jakobs met Bulles de Savon. Presentatie: Lianne van Gemert en Maja Panajotova.

Toegangskaarten zijn te verkrijgen door overmaking van € 17,- per kaart op girorekening 2421316 t.n.v. S.B. Jaworski, Zoetermeer. Hierbij zijn een vegetarische broodmaaltijd en de bundel Volmaakte aanwezigheid, volmaakt gemis inbegrepen. Op de overschrijving vermelden 'de mooiste' en een volledig adres. Vanaf 1 november zijn de kaartjes alleen nog verkrijgbaar aan de zaal voor € 20,- per stuk. Er zijn 170 plaatsen. Nadere informatie: www.slag.denhaag.org" (Rottend Staal Online, 28-10-2002)

terug naar boven


WEER TWEE CLAUSGEDICHTEN ONLINE

Epibreren - Vandaag zijn het 'Klankgedicht voor Claus' van Sieger O. Hesselink en het titelloze Clausgedicht van Mustafa Stitou online gezet. Beide poëmen zijn te lezen op de In Memoriam Prins Claus-pagina. (Rottend Staal Online, 26-10-2002)

terug naar boven

LIESBETH VAN DALSUM BEËINDIGT GIJZELING

Geen slaap- of braakgas, maar po
ëzie deed de Tsjetsjeense gijzelnemers de das om. Onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum klust bij voor de FSB.

Moskou - Met gebruikname van haar vrouwelijke charmes en zwaaiend met een gesigneerd portret van Osama Bin Laden wist Liesbeth van Dalsum met haar tolk Michajlova vannacht het Boedjonnovsk-theater binnen te komen. Na enige onderhandelingen stemde Movsar Barajev ermee in dat ze mathematische gedichten mocht declameren voor de gijzelaars en gijzelhouders. Dit deed ze op een dermate saaie wijze, dat alras iedereen indommelde, wat Russische veiligheidstroepen de kans gaf het gebouw te bestormen en het merendeel van de 700 gijzelaars ongedeerd te bevrijden.

Liesbeth van Dalsum: "Toch voelde ik me ietwat gepikeerd toen het gesnurk begon. Ik wist dat dat gebeuren moest, maar toch. Want het was zo'n overweldigend gevoel, daar op dat grote podium te mogen voordragen."
Abe Bijma: "Maar wat droeg je dan precies voor?"
Van Dalsum: "Ik begon met mijj oude succesnummer 'Pi!', om de sfeer er een beetje in te krijgen. Daarna bracht ik de cyclus 'Kwadraten en wortels'. Nou, die cyclus deed al een kwart van de mensen wegsukkelen. En niemand kon 'Nader tot pi' weerstaan, waarin ik alle getallen achter de komma in sapphische strofen bezing."
Abe Bijma: "En toen?"
Van Dalsum: "Toen belde ik de geheime dienst FSB met de mededeling dat er nu veilig bestormd kon worden. En dat gebeurde ook."
(Rottend Staal Online, 26-10-2002)

.
terug naar boven

HELE ZWIK NIEUWE BUNDELS

Den Haag - De nijvere medewerkers van de Koninklijke Bibliotheek hebben de laatste weken weer een hele zwik nieuwe dichtbundels verwerkt:

Al Galidi, De fiets, de vrouw en de liefde - gedichten (De Arbeiderpers, Amsterdam)
Paul Bogaert, Circulaire systemen -gedichten (Meulenhoff, Amsterdam)
Geert Boogaard, Je zult leven - een keuze uit zijn gedichten (Kok, Kampen)
Hans Bouma, Letters van je leven (Kok, Kampen)
Lenze L. Bouwers, Groeiringen (Querido, Amsterdam)
Guido Gezelle, Poëzie en proza; bezorgd door P. Couttenier en A. De Vos (Bert Bakker, Amsterdam)
Adriaan Jaeggi, Sorry dat ik het paard en de hond heb doodgeschoten - gedichten (Prometheus, Amsterdam)
Arnold Jansen op de Haar, Soldatenlaarzen - gedichten (Meulenhoff, Amsterdam)
Wiel Kusters, Als kind moest ik een walvis eten (Querido, Amsterdam)
Astrid Lampe, De memen van Lara (Querido, Amsterdam)
Lucebert, Verzamelde gedichten [red. en samenst. Victor Schiferli] (De Bezige Bij, Amsterdam)
Gerie Minnesma, In Zijn hand geborgen - gedachten, gedichten en gebeden (Merweboek, Sliedrecht)
Toon Tellegen, Wie a zegt (Querido, Amsterdam)
Anne Vegter, Aandelen en obligaties (Querido, Amsterdam)
Eddy van Vliet, Gigantische dagen - een keuze uit de gedichten 1978-2001 (De Bezige Bij, Amsterdam)

Deze gegevens komen van de site www.kb.nl/netuit/. Bloemlezingen, herdrukken en werken van ijdelheidsuitgeverijen zijn in bovenstaande overzicht niet opgenomen.

(Rottend Staal Online, 25-10-2002)

terug naar boven

GIJZELING TE MOSKOU

Epibreren - Onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum is vanochtend naar Moskou afgereisd om de grote gijzelingsaffaire in het Boedjonnovsk-theater te verslaan. Omdat ze de laatste westerse journaliste is die Osama Bin Laden levend gezien heeft (zie de Rottend Staal Onlines van december 2001) zint ze ook op een bemiddelingsrol. Van Dalsum: "Het zou toch zonde zijn als dat mooie interieur van het theater beschadigd raakt door onbezonnen acties?"

(Rottend Staal Online, 25-10-2002)

terug naar boven

LITERAIR FESTIVAL IN SURINAME

Epibreren/Amsterdam - Schrijvers uit de Nederlandse Antillen, Suriname en Nederland doen mee aan het literaire festival Het Woud der Verwachting volgende maand in Suriname. President Venetiaan van Suriname opent het festival op 13 november die bij die gelegenheid uit eigen werk voordraagt.

Clark Accord, Frank Martinus Arion, John de Bye, Adriaan van Dis, Hella Haasse, Michiel van Kempen, Joke van Leeuwen, Cynthia Mcleod, Ellen Ombre, Hagar Peeters, Joost Zwagerman e.a. doen mee aan het evenement. Het festival, dat tot en met 16 november duurt, moet volgens de organisatoren "de verbondenheid in taal tussen de Antillen, Nederland en Suriname" uitdrukken.

Het Woud der Verwachtingen is georganiseerd door het Nederlands Literair Productie- en Vertalingsfonds en de Surinaamse kinderboekenschijfster Ismene Krishnadath. (Rottend Staal Online, ANP, 24-10-2002)

terug naar boven


JAN CAMPERT GEDENKTEKEN

www.letteren.net meldt: Op 15 augustus 2002 was het 100 jaar geleden dat de schrijver/dichter/journalist Jan Campert in Spijkenisse werd geboren. Ter herinnering aan deze opmerkelijke Spijkenisser, die vooral bekend werd als de dichter van het verzet, heeft de beeldhouwster Helen Ferdinand in opdracht van de de Stichting Neeltje een gedenkteken ontworpen.
Dit gedenkteken zal op zaterdag 26 oktober om 14:15 uur op de plek van het geboortehuis van Jan Campert, aan de Vierambachtenboezem in Spijkenisse, door zijn zoon Remco Campert worden onthuld. Inloop vanaf 13:00 uur.
Het geheel zal worden opgeluisterd door het mannenkoor Orpheus uit Vlaardingen. Iedereen is uitgenodigd deze gebeurtenis bij te wonen. (Rottend Staal Online,23-10-2002)

terug naar boven


POËZIEMARATHONFOTO'S ONLINE

Groningen - Op de site van de Poëziemarathon Groningen zijn de mooiste dichtersfoto's van de Poëziemarathon 2002 geplaatst: Rodhan Al Galidi, Mowafflk-Al Sawad, J.A. Deelder, Ruben van Gogh, Anne Vegter, Simon Vinkenoog en Joost Zwagerman zijn er in actie op te zien. (Rottend Staal Online, 23-10-2002).

terug naar boven


'LEEGTE': MYSTERIE ROND 'MARIEKE'

Epibreren/Amsterdam - Enkele dagen geleden berichten we over het gedicht 'Leegte', dat door Gerrit Komrij terecht de grond in werd geboord in het NRC van afgelopen donderdag. Het bleek geschreven door ene 'Marieke', en stond op de site
www.nederlands.nl.
Groot was de verbazing dan ook bij het lezen van deze ingezonden brief in het NRC Handelsblad van gisteren:

Vrije gedicht

Zelden heeft een artikel dusdanig mijn ontsteltenis weten te wekken als Gerrit Komrij's analyse van het `vrije gedicht' (17 oktober). De Dichter des Vaderlands denkt zijn gelijk te moeten beproeven ten koste van het gedicht `Leegte'. Hoe wrang smaakt Komrij's kritiek wanneer men kennis heeft van de achtergrond van de anonieme dichteres en haar pennenvrucht. `Leegte' is namelijk de inzending die de meervoudig gehandicapte Tineke Hoppenbrouwers bezorgde in het kader van het project `Speak Up In Sentences' (SUIS). Deze organisatie stelt zich ten doel minderbegaafde jongeren een kans te bieden om zich op communicatief terrein waardig te laten ontwikkelen. Helaas dat dichtervorst Komrij dergelijke projecten geen hart onder de riem steekt via het publiceren van zodanig vernietigende kritiek. Grondig vooronderzoek had deze onzorgvuldigheid kunnen voorkomen.

Joop Olger, Projectmanager SUIS

Dus 'Marieke' is Tineke Hoppenbrouwers? Of heeft 'Marieke' het gedicht van Tineke gestolen? Of Tineke van Marieke? Het Rottend Staal-researchteam dat afgelopen weekend zo dramatisch blunderde door te te denken dat Komrij het gedicht zelf geschreven had hoopt in de loop van de dag uit te vinden wat er nu werkelijk gaande is.

( enkele uren later) Onderzoek op www.google.com leerde het researchteam niets. Klik op 'Speak Up In Sentences' en Tineke Hoppenbrouwers en ontdek dat er niets te ontdekken valt. Joop Olgers dan: hij is betrokken bij een stichting te Heerhugowaard, dat is alles wat we van hem leren. Een zoektocht op 'SUIS' + gehandicapten levert wel resultaten op, maar onbruikbare.

Komrij had dus simpelweg niet kunnen weten dat 'Leegte' geschreven was door een meervoudig gehandicapte. Blijven er twee mogelijkheden over: of Joop Olgers is de boel flink aan het belazeren, of de 'Marieke' van het gedicht op www.nederlands.nl heeft dat gedicht uiterst ordinair gestolen. Wat op zich zo mogelijk nog merkwaardiger is: want 'Leegte' is en blijft een zeer lelijk gedicht, waarvan het enige knappe de ongekende opeenstapeling van clichés is.
(Rottend Staal Online, 23-10-2002)

terug naar boven

GEHEIM DAGBOEK 2001 VAN HANS WARREN VERSCHENEN

Amsterdam - Volkskrantverslaggever Cornald Maas bericht vandaag over de presentatie van Hans Warrens Geheim Dagboek 2001. Tot twee dagen voor zijn overlijden werkte de vorig jaar overleden Warren nog aan dit boek. Zijn levensgenoot Mario Molegraaf redigeerde het boek dat door Uitgeverij bert Bakker wordt uitgebracht. Molegraaf: "Dit is zijn testament". Dat is ook de reden waarom dit dagboek nog voor de dagboeken die de periode 1984-2000 beschrijven verschijnt. (Rottend Staal Online, 22-10-2002)

terug naar boven

DICHTENDE GEMEENTERAADSLEDEN

Goningen - Op zaterdag 26 oktober volgen veertien raadsleden uit vrijwel alle politieke partijen die in de Groninger gemeenteraad zetelen onder leiding van Driek van Wissen een masterclass poëzie. Doel is om middels gedichten duidelijk te maken waar hun partijen in Groningen voor staan. Voorzover bekend is dit de eerste keer dat raadsleden zelf gedichten schrijven en voordragen over politiek bedrijven voor de stad. Vanaf 16.00 dagen de raadsleden hun gedichten voor in Leescafé Belcampo in de Openbare Bibliotheek. Naast de voordrachten van de politici zijn er ook optredens van Gewassen en Britse dichter Keith Armstrong te bewonderen. Stadsdichter Bart FM Droog treedt op als cermoniemeester.

Aanleiding voor de masterclass dichten is een bezoek van de Britse dichter Keith Armstrong aan de stad. Armstrong is afkomstig uit Newcastle, een stad waarmee Groningen sinds 1946 een stedenband onderhoudt. In het verleden hebben er verschillende culturele uitwisselingen tussen Groningen en Newcastle plaatsgevonden: o.a. Albertina Soepboer, Tsead Bruinja en De Dichters uit Epibreren hebben in Newcastle optredens verzorgd. Dit najaar bezoekt het dichterscollectief Gewassen - de winnaars van de Hendrik de Vriesstipendium 2002 - Newcastle voor een optreden.
(Rottend Staal Online, 22-10-2002)

terug naar boven

KRAKATAU #17 VERSCHENEN

Rotterdam - Het 17de nummer van het Rotterdams/Groningse literaire tijdschrift Krakatau is verschenen. Met ditmaal een interview met Sieger M. Geertsma, een informatief artikel van Eddy van der Linden over Hans Andreus, gedichten van - naast die Geertsma en Andreus - Guido van der Wolk, Erik Spil, Paul Stekelenburg, Patrick Auwelaert, Richard Steegmans, Yorgos Dalman, Benne van der Velde en Hélène Gelèns, alsmede de traditionele aforismen van Peter de Groot.

Opmerkelijk is de column van de helaas zich in een pseudoniem hullende 'WAZ', onder de kop 'Hermetisme': "Toch durf ik mij hier te wagen aan het geven van een oordeel over een dichteres en wel om de reden dat ik in mijn commentaar niet alleen sta. De poëziegemeenschap in Nederland is, zoals bekend, erg klein. De omgang onder dichters heeft daardoor vaak een nogal boers en dorps karakter, het best te omschrijven als geroddel. Face-to-face en naar buiten toe wordt mooi weer gespeeld en wordt elkaar de hand boven het hoofd gehouden. Als dichters met dichters met elkaar over andere dichters spreken dan wil de ware aard van het beestje wel eens naar boven komen."

'WAZ' heeft hiermee een punt. De landelijk actieve Nederlandstalige poëziegemeenschap telt - zover te Epibreren bekend - 612 koppen, en zou prima in een afgelegen dorp gehuisvest kunnen worden. Sterker nog: het lijkt er veel op dat vele dichters zich in de geborgenheid en het isolement van dit dichtdorp prima thuis voelen.

Maar dan begint WAZ over 'een jonge Groningse dichteres. (...) Haar poëzie kan ik niet omschrijven, omdat ik er nooit achter ben gekomen wat de diepere gedachte, het thema of het onderwerp van elk van haar pennenvruchten zijn. Het zou volgens haar, zo heb ik haar eens in een interview op de lokale radio horen zeggen, meer hermetische (dus minder begrijpelijke; WAZ) poëzie zijn.' (...) 'Het probleem [met hermetische poëzie] is dat dit publiek zich niet kan beroepen op het 'omdat-ik-er-helemaal-niets-van-begreep-argument'. Dat is namelijk een kenmerk dat eigen is aan het product hermetische poëzie. Zo ook met onze Groningse. Hoe vaak heb ik publiek, waaronder vooral mededichters, niet horen zeggen dat ze haar poëzie slecht, om te lachen, soms zelfs meelijwekkend vonden.'

Los van de lelijke formulering van de laatste zin - het is 'het publiek', dus 'het vond' in plaats van 'ze vonden' - begon ik me hier af te vragen op wie WAZ allemaal doelt. Omdat het dichtdorp klein is, herkende ik 'onze Groningse' direct als dichteres en Rottend Staal-medewerker Petra Else Jekel. Maar wie zijn dan die opgevoerde mededichters? En wie is 'WAZ'?

Ik heb geen behoefte om Jekels poëzie te verdedigen of onder uit te halen: haar gedichten raken je of niet, net zoals poëmen van andere dichters dat al dan niet doen. De belachelijke etiketteringen 'hermetische' of 'begrijpelijke' poëzie doen nooit recht aan het werk van een dichter, net zo min als welk etiket dan ook. Waar ik wel behoefte aan heb is mee te delen dat ik de zo aardig beginnende column van WAZ ronduit slap en laf vind: WAZ valt vanachter het masker van een pseudoniem iemand aan, op een manier waarop zijn/haar slachtoffer alleen voor een kleine groep mensen herkenbaar is, en voert hierbij naamloze 'mededichters' op. Erg leuk voor Petra Else Jekel, die zich nu natuurlijk gaat afvragen wie die 'mededichters' kunnen zijn. Hoe paranoide wil 'WAZ' Jekel maken?

En het in het begin van de column aangekondigde oordeel? Dat is een citaat uit het Lexicon van Literaire termen: "Soms weerspiegelt [hermetische poëzie] een intens bezig zijn met een zeer persoonlijke problematiek; dan weer dient het om een gebrek aan inspiratie of aan dichterlijke precisie te verhullen."

Waarmee WAZ dus géén oordeel geeft. Het is me dan ook een volslagen raadsel waarom de redactie van Krakatau dit wangedrocht van een column geplaatst heeft, want het stuk is uiteindelijk vlees noch vis. Een columnist die geen oordeel durft te geven is géén columnist.
Krakatau #17, oktober 2002; 3,00 euro. Verkrijgbaar bij boekhandels in Amsterdam, Den Haag, Groningen, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Vlaardingen.
(Bart FM Droog, Rottend Staal Online, 21-10-2002).

terug naar boven

BERLIJNSE AVONDEN

Amsterdam - Onze medewerkers Adriaan Jaeggi en Tommy Wieringa treden op 2 en 3 november met Jaap Scholten en de band Naar Tevredenheid op in Berlijn. Op zaterdag 2 november doen ze dat bij de Berlijnse Avonden, de Nederlandstalige culturele vereniging voor Berlijn en omgeving.

terug naar boven

BART CHABOT NU OOK MOBIEL DICHTER

Den Haag - Gisteren behaalde Bart Chabot live zijn praktijkexamen 'automobiel rijden', in het SBS 6 tv-programma 'Nationaal Verkeersexamen'. Bij het ter perse gaan van dit nummer was nog niet bekend voor welke kleur auto Chabot gaat. (Rottend Staal Online/ANP, 21-10-2002)

terug naar boven


GERRIT KOMRIJ GEEN 'INTERNETDICHTER(ES)'

Epibreren - Een welingelichte bron uit Portugal attendeerde ons op het bestaan van het gedicht 'Leegte' op www.nederlands.nl. In verband hiermee is het bericht van gisteren over dit mysterieuze gedicht aangepast. (Rottend Staal Online, 20-10-2002)

terug naar boven

MOWAFFK AL-SAWAD PRESENTEERT DEBUUTROMAN

Groningen - Onze medewerker Mowaffk Al-Sawad brengt vanmiddag zijn roman Stemmen onder de zon (Uitgeverij Passage) uit. De presentatie van dit boek over zijn jaren in de Saoedie-Arabische woestijn vindt om 16.00 uur plaats in het historische etablissement Huis de Beurs, op de hoek van de Folkingestraat en A-Kerkhof Zuidzijde te Groningen. Een groot aantal dichters werkt aan deze presentatie mee. (Rottend Staal Online, 20-10-2002)

terug naar boven

EEN MIJNENVELD VOL DROMEN

Rotterdam - De oorlog tussen Irak en Iran duurde acht jaar. Eén miljoen slachtoffers, gedood of gewond en duizenden ballingen. De Golfoorlog maakte wat nog restte kapot en wierp Irak terug in de achttiende eeuw. Terwijl Saddam Hussein paleizen bouwt kampt het land met grote tekorten aan voedsel, water en medicijnen. In plaats van onderwijs worden jonge kinderen opgeleid tot soldaten voor de komende veldslag.

De van oorspring Irakese dichters Salah Hassan, Ali Albazzaz, Rodhan Al Galidi/Al-Khalidi en Mowaffk Al-Sawad, lotgenoten, overlevenden van twee oorlogen, met beelden van de wreedheden op hun netvlies, laten op dinsdag 19 november in het Rotterdamse Bibliotheektheater hun stem horen over de catastrofe die oorlog is. In het programma worden hun recente bundels gepresenteerd en lezen ze uit eigen werk voor. Chalan Charif zal daarbij een gastoptreden verzorgen. Menno Wigman presenteert de avond, die om 20.00 begint en gratis toegankelijk is. (Rottend Staal Online, 20-10-2002)

terug naar boven


NEE: GEEN I.M. LPF- OF I.M. KABINETGEDICHTEN

Epibreren - Nu er al twee maal de vraag is binnen gekomen of we geen In Memoriam LPF- of In Memoriam Kabinet Balkenende-gedichtenpagina's gaan openen, kunnen we niets anders zeggen dan: nee, dat doen we niet. Want daar 'hebben we geen zin an'.
En tegelijkertijd bieden we namens de gehele bevolking van Epibreren onze buitenlandse bezoekers excuses aan voor de mafkezerij waaraan het Koninkrijk der Nederlanden zich sedert 15 mei 2002 te buiten ging. We schamen ons diep (Rottend Staal Online, 20-10-2002)

terug naar boven


IS GERRIT KOMRIJ DE 'INTERNETDICHTER(ES)'?

Epibreren - In zijn rubriek 'Kost en inwoning' (NRC Handelsblad, 17-10-2002) bespreekt Gerrit Komrij dit verschrikkelijke vers:

Leegte

Zwarte leegte
koude eenzaamheid
tranen van ijs vallen op een gebroken hart
Een beving, een rilling
een windvlaag door mijn kille lichaam

Starend in het niets
snakt mijn ziel naar adem
gevangen voel ik mij
Geketend in de boeien van het alleen zijn
kruip ik diep in mijn schulp

Tijdloos en kleurloos
een gapend gat is mijn gemis
smachtend verlang ik
Naar de draad die mij zal hechten
in de hoop om eens weer heel te zijn

Een internetdichter(es)

Komrij, die dit van clichés bolstaande vers 'poëzieloze poëzie' noemt, beweert dat hij dit misbaksel gevonden heeft in 'een gedichtenreservoir op internet, geordend op thema'. Researchers te Epibreren twijfelen daar echter zeer over. Hun theorie is dat Komrij zélf de auteur van het vers is, waarbij gezegd dat hij het heeft opgebouwd uit samples van gedichten gevonden op amateurdichtsites.
Liesbeth van Dalsum vroeg Chantalle Rozenvoet, een van de researchers, hoe tot de theorie gekomen is.
Chantalle Rozenvoet: "Toen we 'Leegte' lazen, waren we natuurlijk razend nieuwsgierig naar wie die 'Een internetdichter(es)' zou kunnen zijn. Dus voerden we de eerste regels 'Zwarte leegte koude eenzaamheid' in op www.google.com, met dit als resultaat: "Uw zoekbewerking - "zwarte leegte koude eenzaamheid" - heeft geen overeenkomstige documenten opgeleverd". Daarna zochten we op 'zwarte leegte' en op 'koude eenzaamheid', waarop Google meldde:
"Op het web gezocht naar "zwarte leegte". Resultaten circa 62."
"Op het web gezocht naar "koude eenzaamheid". Resultaten 3."
Dit stramien herhaalde zich bij resultaten voor de overige regels. Maar omdat niet alle internetpagina's door Google gevonden worden, bezochten we ook twee zeer druk bezochte amateurgedichtensites die met thema's werken: www.poetryalive.nl en www.gedicht.nu. Ook daar bleek het gedicht niet te traceren. "
Van Dalsum: "Met andere woorden?"
Rozenvoet: "Komrij heeft 'Leegte' zelf geschreven, deels door gebruik te maken van woordcombinaties van amateurdichters, deels door zelf cliché op cliché te stapelen. Het is zeer knap hoe hij daarmee het dieptepunt van de Nederlandstalige poëzie wist te scheppen."
Van Dalsum: " Nu heb ik contact opgenomen met de heer Komrij en hij verwijst naar een pagina op www.nederlands.nl, waar het desbetreffende gedicht op te vinden is, en wel sedert 13 september 2002."
Rozenvoet: "Nou ja, zeg. Daar gaat onze theorie!"
Van Dalsum: "Dus Gerrit Komrij is niet 'een internetdichter(es)'?"
Rozenvoet: "Dat klopt, het gedicht 'Leegte' is geschreven door een 'Marieke', inderdaad 'een 'internetdichter(es)'."
(Rottend Staal Online, 19/20-10-2002)

terug naar boven


UTRECHT. DE STAD IN GEDICHTEN

Epibreren - Vanmiddag bezorgde de mailboot het boek Utrecht. De stad in gedichten op het eiland. Deze bloemlezing vol verzen over Utrecht, samengesteld en ingeleid door Henk van Zuiden, is de derde 'stadsbloemlezing' die Uitgeverij 521


Hier lijkt een digitale variant van inktvraat plaats gevonden te hebben: het nieuws van 1 t/m 19 oktober 2002 is ergens in het virtuele verdwenen - redactie, september 2004

het nieuws van nu

© Rottend Staal Online 2000-2006. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Installatie van hyperlinks

De installatie van hyperlinks naar de site is vrij en kan gebeuren zonder toestemming.
De pagina's van deze site mogen echter niet worden opgenomen in de pagina's van een andere site.

Het actuele Rottend Staal-nieuws | Het Rottend Staal-nieuwsarchief