STAKING

Epibreren - uit protest tegen de afwezigheid van De Dichters uit Epibreren van 27 februari 2002 tot 9 maart 2002 en de weigering van de drie arrogante heren de voltallige redactie van de Rottend Staal Online mee op hun Zuid-Afrikaanse en de direct erop volgende NederBelgische tour te nemen staken wij tot hun terugkomst de dagelijkse berichtgeving en updating van de agenda's.

Voor actueel literair nieuws kunt u tot 9 maart 2002 terecht op:
www.letteren.net (met agenda)
www.boeklog.nl
www.boekblad.nl
www.schrijversnet.nl
www.boek.be

Onze excuses voor de overlast,

De misdeelde redacteuren Liesbeth van Dalsum, Yfke Dalhemd en Chantalle Rozenvoet. (Rottend Staal Online, 26-2-2002)

terug naar boven


STADSDICHTER VOOR GENT

Gent - De Standaard meldt vandaag dat het Gentse stadsbestuur een werkgroep bijeen roept om een stadsdichter te vinden. "Gent heeft een goede humuslaag voor een dichter'', vindt Sas Van Rouveroij, de Gentse schepen van Cultuur. "Bovendien heeft in Vlaanderen, in tegenstelling tot Nederland, nog geen enkele stad haar eigen dichter.'' Alle fracties steunden het voorstel in de gemeenteraadscommissie cultuur, zij het soms met kanttekeningen.
Het idee voor een Gentse stadsdichter werd gelanceerd door SP.A-fractieleider Tom Balthazar. Tot diens verrassing betaalt de Nederlandse stad Groningen de stadsdichter zelfs 5000 euro per jaar. Voor Balthazar mag de Gentse stadsdichter van buiten Gent komen. "Het moet vooral een goed dichter zijn, met literair aanzien en gewicht in de culturele wereld. U weet toch dat dichters van de sterren komen.''

In het NPS-Radio 1 programma Kunststof wordt vanavond tussen 19.02 en 20.00 uur over de Gentse stadsdichter gespoken, met Gentenaar Kamagurka. De Groninger Stadsdichter zal rond 19.45 uur telefonisch geïnterviewd worden over deze laatste ontwikkelingen op stadsdichtergebied. (Rottend Staal Online, 25-2-2002)

terug naar boven


UITSLAG QUIZ

Epibreren - Op 15 februari publiceerden we een quiz, waarbij de vragen blijkbaar zo moeilijk waren, dat er geen enkel correct antwoord op het eiland arriveerde. Het kan natuurlijk zijn dat sommigen dachten dat er enkele fictieve namen tussen stonden, maar dat was niet het geval - alle vermelde dichters bestaan of bestonden.

1. Welke dichter vertrok op 16-2 voor anderhalf maand naar Berlijn?
c.
Menno Wigman
2. Welke dichter verdronk op 22 februari 1908 in de Waal nabij Tiel?
b.
Hans Koldewijn (1887-1908)
3. Welke dichter stierf in 1928 aan een overdosis tuberculose?
b.
Paul van Ostaijen (1896-1928)
4. Wie is de best verkopende levende dichter van Nederland?
a.
Nel Benschop
5. Welke dichter reed zich in 1981 te pletter?

c. Paul Snoek (1933-1981)

De als prijzen beschikbaar gestelde bundels zijn inmiddels uitgereikt aan twee typische hangjongeren. (Rottend Staal Online, 25-2-2002)

terug naar boven


GRONINGER STADSDICHTER VOLTOOIT ZIJN EERSTE STADSGEDICHT

Groningen - De Groninger Stadsdichter heeft vannacht zijn eerste officiële stadsgedicht voltooid. Vanmiddag om 14.00 uur beleeft dat gedicht - getiteld 'Stemmen' - zijn orale première in de Openbare Bibliotheek te Groningen. Woensdag zal het voor het eerst in druk verschijnen, in de Groninger Gezinsbode. (Rottend Staal Online, 25-2-2002)

terug naar boven


DJ'S & POËZIE

Nijmegen - Op 23 maart breekt in het luxe Lux-theater Maatregel #4 uit, waarbij dichters, dj's en vj's in een geheel nieuw concept samen een totaalshow gaan neerzetten. (Rottend Staal Online, 24-2-2002)

terug naar boven


DRUGS IN DE POËZIE

Utrecht - Welingelichte bronnen melden dat Ingmar Heytze en Vrouwkje Tuinman momenteel de laatste hand leggen aan deel twee van hun bloemleestrilogie 'Sex, drugs & rock-'n-roll', welke later dit jaar bij Uitgeverij 521 zal verschijnen. Deel twee, Drugs, zal het roesmiddel binnen de poëzie uitlichten. (Rottend Staal Online, 23-2-2002)

terug naar boven


LAAGLANDSE AUTEURS IN NEW YORK

New York - Momenteel vindt te New York de Stay Tuned Reading Series plaats. Auteurs uit Vlaanderen en Nederland nemen deel aan deze tour. Niet eerder waren zoveel laaglandse auteurs tegelijkertijd in de Verenigde Staten. Tijdens de tour dragen Oscar van den Boogaard, Arnon Grunberg, Hans Maarten van den Brink, Hugo Claus, Arnon Grunberg, Margriet de Moor, Marcel Möring, Cees Nooteboom, Maya Rasker en Henk van Woerden voor uit eigen werk en worden ze geïnterviewd door Amerikaanse collega's. De tour is een initiatief van het Nederlands Literair Produktie en Vertalingsfonds. (Rottend Staal Online, 23-2-2002)

terug naar boven


DICHTER AAN VERGETELHEID ONTRUKT

Epibreren - Vandaag precies 94 jaar geleden verdronk de jonge dichter Hans Koldewijn in stormachtig weer op de rivier de Waal. Omdat zover wij weten zijn werk sedert 1910 niet meer gepubliceerd is, lijkt het ons een mooie gelegenheid drie verzen van zijn hand te presenteren. (Rottend Staal Online, 22-2-2002)
terug naar boven


DICHTER DES VADERLANDS OUDERWETS IN DE AANVAL

Epibreren - In het NRC Handelsblad van gisteren bespreekt Gerrit Komrij op een enthousiasmerende wijze het gedicht 'Blokzijl' van J. Goudsblom en neemt daarbij en passant de dichter en Trouw-recensent T. van Deel (heel toevallig gisteren ook jarig) op de hak:

"Ik heb gehoord van een dichter die al een mensenleven op de universiteit rondhangt, die daar niets wetenschappeljks van belang heeft gepubliceerd en op zijn vakgebied geen enkele ontdekking heeft gedaan, die zich door al zijn leerlingen als hoogst oninspirerend wordt herinnerd en die niettemin met zijn twee, drie bundeltjes de grote mars heeft gemaakt door alle denkbare literaire commissies en jury's van het land, zijn huisvrienden nijvere klontjes toestoppend, maar verder lui in de literatuur en lui in de academie.
Type T. van Deel dus.
Dichters die er de kantjes aflopen en die met hun schaarse talent en hun buitensporige kleefvermogen de universiteit een slechte naam hebben bezorgd.
Zelfs T. van Deel kan ons niet definitief doen kokhalzen. Er blijft een band bestaan, een dunne maar traditionele en tedere band, tussen de hogere school en de dichtkunst. Noemde Piet Paaltjens zijn Snikken en grimlachjes in de ondertitel niet Academische poëzie?
Dat maakt veel goed."

Bovenstaande doet ons verlangen naar de Boekenbijlage in de zaterdageditie van dagblad Trouw, welks kolommen mede door T. van Deel (a.k.a. Tom van Deel) gevuld worden. (Rottend Staal Online, 22-2-2002)

terug naar boven


KNETTERENDE LETTEREN-REDACTEUR GELOOFT NIET ALLES

Epibreren - Liesbeth van Dalsum vroeg Knetterende Letterenredacteur Kenneth van Zijl en Daniël Dee om een reactie op Gerrit Komrij's bericht in de Rottend Staal Online van 20-2:

Kenneth van Zijl: "Tja, die microfoons... dat komt wel wat knullig over, al is het de waarheid. We zaten juist die uitzending in een onaffe studio. Er was inderdaad onvoldoende capaciteit om de voltallige redactie van 'Awater', dichter Dee en mijzelf daar neer te zetten. Maar een inhoudelijk argument was natuurlijk dat een half uur praten met zes man aan tafel... dat wordt niks... tenzij dat je opzet is: veel door elkaar gepraat, sfeer, you name it. Dat wilde ik niet... ik dacht een aardig gesprek te gaan voeren over een blad als 'Awater', de inhoud en in welke verhouding dit nieuwe blad staat tot wat er op poëziegebied gaande is in Nederland (het eerste nummer stelde mij enigszins teleur, op het interview met Claus na).

Het idee was verder om met twee leden van de redactie (Komrij-Wigman, Komrij-Pfeijffer, Komrij-Boskma) en met Daniël Dee te praten over de huidige poëzie-stand van zaken. Het onderwerp heeft zoals u hopelijk zult begrijpen mijn interesse.

Dat de Hoefroeper uit Portugal ons een stelletje beroerde radiomakers vindt, is zijn goed recht, al is het vreemd dat hij de afgelopen maanden op elke uitnodiging onzerzijds gretig is ingegaan. Of zou dat uit goedertierenheid zijn voortgekomen?
Het verhaal dat 'Awater' niet zou weten dat Daniël Dee ook aan tafel zou zitten, lijkt me sterk. Er was namelijk helemaal geen reden om dit te verzwijgen. Maar dichter Pfeijffer zag hierin toch een politieke daad. Het zou een 'vergelding' zijn voor zijn aanval destijds op de podiumdichters en dan met name van die uit de 'hoek' van Epibreren. Zou Ilja een klap van een Awaterse molenwiek hebben gekregen? Want dit is totaal paranoide."

Liesbeth van Dalsum: "Daniël Dee noch zijn bloemlezing hebben iets met De Dichters uit Epibreren te maken, toch? Of wel? Ik vroeg het Tjitse Hofman, één van de drie Epibranten en informeerde bij Ilja Pfeijffer of het klopt wat Van Zijl over hem zegt."

Tjitse Hofman: "Nee. Gedichten van mij staan dan wel in Vanuit de lucht, maar ze staan ook in andere bloemlezingen. En ik woon in Groningen. Net als Daniël. Maar verder..."

Ilja Pfeijffer: "Ik heb de heer Dee bij mijn weten nooit ontmoet en zou geen enkele reden kunnen bedenken om hem te ontlopen. Overigens heb ik Kenneth van Zijl niet gesproken en ook tegen diegenen die ik wel heb gesproken heb ik mij niet uitgelaten in termen van politieke daden, vermeende complotten of vergelding."

Liesbeth van Dalsum: "Meneer van Zijl, Pfeijffer ontkent de aantijgingen?"

Kenneth van Zijl: "Het verhaal over Pfeijffer en de mogelijke politieke achtergronden komt uit de Poetry International-burelen. Natuurlijk zou ik ook alles ontkennen als ik hem was...(de alcoholist die zegt dat ie niet drinkt)."

Liesbeth van Dalsum: "Klinkt logisch. Want verkondigde Pfeijffer in het NRC Handelsblad van 13-2 niet: "Als een dichter wat zegt, dien je altijd op je hoede te zijn"? Dus, Daniël Dee, wat denk jij nu van dit hele verhaal?"

Daniël Dee: "Ik heb niets te klagen. De tijd die ik anders had moeten delen kon ik nu helemaal besteden aan Vanuit de lucht en de Poëziemarathon. Na afloop was ik zelfs zeer tevreden met het interview, wat bij mij toch niet snel gebeurt. Ik vind het jammer dat Gerrit Komrij niet wist dat ook ik in het programma zou zitten - had graag met hem in discussie getreden of met hem een goed gesprek gevoerd over mijn bloemlezing, maar goed, om me nu direct misbruikt te voelen gaat me toch wat ver. De waarheid over de radioperikelen zal wel weer eens ergens in het midden liggen. Wat ik overigens het meest spijtige van al vind, is dat ik die dag door al die 'misverstanden' Menno Wigman niet heb gezien en dat is toch iemand die ik altijd graag spreek."
(Rottend Staal Online, 21-2-2002)

terug naar boven


BOEKENBAL EN BAL DER GEWEIGERDEN TE AMSTERDAM

Epibreren - Een uur nadat op 12 maart in de Amsterdamse Stadsschouwburg het Boekenbal en daarmee de Boekenweek uitbarst, dat traditioneel bijgewoond wordt door een sterke delegatie uit Epibreren, begint in jeugdhonk Paradiso het Bal der Geweigerden, waar auteurs die geen kaartje voor het Boekenbal hebben kunnen bemachtigen voordrachten verzorgen.
Tot onsteltenis van de redactie van de Rottend Staal Online blijken daartussen tal van medewerkers aan Rottend Staal Online en Epibreerder zomerhuisbewoners te zitten: Tjitske Jansen, Jan Boerstoel, Tommy Wieringa, Ruben van Gogh, Ramsey Nasr, Menno Wigman, Ronald Ohlsen, Adriaan Jaeggi en Maarten van Roozendaal. De officiële Balgangers Hofman en Droog en hun uitgever Anton Scheepstra gaan heel misschien dit alternatieve bal bezoeken, daar dit tot 05.00 uur doorgaat waar het eigenlijke Bal al rond tweeën gebeurd zal zijn. (Rottend Staal Online, 21-2-2002)
(Rottend Staal Online, 20-2-2002)


terug naar boven


DICHTER DES VADERLANDS: GELOOF NIET ALLES

Galizes (Portugal) - Vanuit zijn residentie berichtte Gerrit Komrij, de Dichters des Vaderlands ons het volgende over het bericht in de Rottend Staal Online van 14-2-2002:

"Je moet toch niet meteen alles geloven wat die radiomakers opdissen. Er was met Knetterende letteren duidelijk afgesproken dat ik NIET voor de microfoon zou komen. De redactie van Awater bestaat tenslotte uit meer leden en ik hoef niet overal met mijn neus vooraan te staan.
Goed, ze wilden dan wel iemand anders (of anderen) uit de redactie. Ik heb toen, op de ochtend van de Gedichtendag in Rotterdam, gezegd: als de rest van de redactie komt, dan is het natuurlijk een beetje flauw om niet mee te komen. We hebben een taxi naar Amsterdam genomen en toen was daar ineens een telefoontje in de auto dat ze toch alleen Ilja Pfeijffer en mij verwachtten. Dat was een bijzonder flauwe en slappe streek.
Een streek van radiomakers die zichzelf belangrijker lijken te vinden dan de literatuur waar ze het over moeten hebben.
Wat moest ik op dat moment doen? Bij de studio naar binnen gaan en de redactie op de stoep laten staan? In tegenstelling tot de oorspronkelijke afspraak met de programmamakers? In tegenstelling tot mijn afspraak met de redactie?
Kom nou.
Ik zou dubbel verraad hebben gepleegd.
We hebben ons nog tot de laatste minuut beschikbaar gehouden.
Ze hebben bij Knetterende Letteren gewoon een goed halfuurtje radio gemist. Ik heb zelden zo'n slechte smoes gehoord als dat er maar twee microfoons zouden zijn. Het zijn gewoon beroerde radiomakers, dat zijn het.
En dat Daniël Dee in hetzelfde programma zou zitten, daar hebben ze helemaal met geen woord over gerept. Hij mag zich ook wel misbruikt voelen. Dat hij voor zijn bloemlezing reclame kon maken is daarbij gelukkig een meevaller.
Ik had niet gedacht dat de redactie van de Rottend Staal Online zich zo snel zou laten inpakken."

Over de frequentie van de verschijning van Awater, waar enige onduidelijkheid over bestaat:
"Die verwarring met drie of vier keer heeft te maken met het feit dat er maar drie keer per jaar een bundel aangeboden bleek te kunnen worden, in verband met de seizoensplanningen en aanbiedingen van de literaire uitgeverijen. Dat betreft dan het PoëzieClub-gedeelte, de redactie van het tijdschrift is daarvan vanzelf geheel onafhankelijk en streeft naar een verschijnen van vier nummers. Er zal ook wel nieuws in komen, een tijdschrift vindt niet bij zijn eerste aflevering zijn vaste vorm, al beseft iedereen wel dat met een verschijningsfrequentie van om de drie maanden zulk nieuws niet al te actueel kan zijn."
(Rottend Staal Online, 20-2-2002)


terug naar boven


LITERAIR PASPOORT 2003

Den Haag - In het weekend van 5 op 6 oktober zullen 48 dichters uit 24 landen in 24 ambassadeurswoningen in Den Haag en Wassenaar gedichten voordragen, bij het poëziefestical Literair Paspoort. (Rottend Staal Online, 20-2-2002)
terug naar boven


DOCUMENTAIRE OVER JEAN PIERRE RAWIE IN HET GRONINGER MUSEUM

De Groninger Internet Courant meldt vandaag: Een documentaire over de dichter Jean Pierre Rawie gaat deze week in première. De videofilm 'Onmogelijk geluk', genoemd naar de gelijknamige bundel uit 1992 is gemaakt door regisseur Jan Louter in opdracht van het Letterkundig Museum en de AVRO. "Een documentaire over zijn dichterschap, de drank, de dood en zijn 'writers block", typeert het museum de literaire film.

"Het schrijven van poëzie is een poging om de dood te bezweren. Het voorbijgaan van de tijd, de dood, de liefde...alle poëzie gaat over dezelfde dingen en ik heb ook nog nooit uit een gedicht informatie opgestoken over iets dat ik nog niet wist. Daar is het niet voor. Poëzie kan ook je problemen niet oplossen", vat de bekende literaire Groninger zijn drijfveer samen. "Maar door ze in woorden te vervangen, krijg je er een zekere macht over. Het werkt bezwerend."

'Onmogelijk geluk' werd geproduceerd door Miroir Film. De documentaire wordt uitgebracht in de videoreeks 'Schrijvers in Beeld' van het Letterkundig Museum. De film gaat vrijdag 22 februari tijdens een besloten voorstelling in het Groninger Museum in première. Daarbij wordt de Groningse dichter geïnterviewd door dichter en directeur van het Letterkundig Museum Anton Korteweg. Vanaf zaterdag 23 februari tot en met vrijdag 1 maart is de film dagelijks om 16.00 uur voor het publiek te zien in het Auditorium van het Groninger Museum. (Rottend Staal Online, 19-2-2002)
terug naar bovenGROF SCHANDAAL: UTRECHTS NIEUWSBLAD NOEMT Rottend Staal Online "RODDELRUBRIEK"

Epibreren - Tot haar grote ontsteltenis las Liesbeth van Dalsum vanochtend in het Utrechts Nieuwsblad in de kwaliteitscolumn van Ingmar Heytze de Rottend Staal Online omschreven als "roddelrubriek".
Van Dalsum, sterverslaggeefster van deze krant die haar leven menigmaal in de waagschaal stelde teneinde het verste poëzienieuws tot zelfs uit de grotten van Afghanistan te halen, raakte door de omschrijving zo van slag dat ze terstond het wad introk om haar woede al voggewrikkend op enkele blauwe zeehonden te koelen. (Rottend Staal Online, 19-2-2002)
terug naar boven


SITE SSS GRONDIG HERZIEN

Amsterdam - www.sss.nl, de site van Stichting Schrijvers School Samenleving (de organisatie die voor honderden auteurs de voordrachten regelt) is grondig herzien en bevat nu een overzicht van de auteurs voor wie ze bemiddelen, alsmede nieuws over de tariefsverhoging die per 1 juli 2002 ingaat en waarmee armlastige auteurs erg blij zullen zijn. (Rottend Staal Online, 19-2-2002)

terug naar boven


SPANNEND KINDERBOEK OVER POËTENSTRIJD

Kortrijk - Onze medewerker Philip Hoorne bericht in een artikel op www.derecensent.nl over het spannende kinderboek dat hij binnenkort gaat uitbrengen. Het handelt over die merkwaardige poëtenstrijd die boven Baarle-Nassau schijnt te woeden. (Rottend Staal Online, 19-2-2002)

terug naar boven


PROGRAMMA'S NACHT VAN DE POËZIE EN POETRY INTERNATIONAL BEKEND

Epibreren - Vanochtend troffen onze agendamedewerkers flessenpost aan over de Utrechtse Nacht van de Poëzie (9 maart) en het Rotterdamse Poetry International (15-21 juni).
Tot grote vreugde van de bewoners van Epibreren treden te Utrecht de Rottend Staal-medewerkers Mark Boog en Menno Wigman, alsmede de te Epibreren gezomerhuisveste Ramsey Nasr voor het voetlicht en te Rotterdam Sieger M. Geertsma en wederom Wigman. Zie de optredenslijst voor meer details.
(Rottend Staal Online, 19-2-2002)

terug naar boven


HUWELIJKSGEDICHTEN (SLOT)

Epibreren -
Nadere bestudering van het boek Gedichten voor een huwelijk heeft de redactie van de Rottend Staal Online doen besluiten niet inhoudelijk op de gedichten in te gaan. Dit omdat het onmogelijk is de gedichten te beoordelen, vanwege het simpele feit dat de typist die de manuscripten van de dichters heeft overgetikt grote moeite heeft gehad de handschriften correct te interpreteren.
Zo is in het gedicht van Diana Ozon van "Helder van kleur" "Helden van kleur"gemaakt en zijn van hoofdletters kleine letters en omgekeerd gemaakt.

Naar wij begrepen hebben heeft elke Oranjehuwelijksdichter alleen een handgeschreven versie van het gedicht ingezonden en heeft geen ervan drukproeven gekregen van de geheimzinnige te Epibreren aangespoelde bundel.

Belangstellenden kunnen op afspraak het boek bewonderen in de bibliotheek van Epibreren. (Rottend Staal Online, 18-2-2002)

terug naar boven


FRIESE BOEKEWIKE BEGONNEN

Leeuwarden - Gisteravond barstte in Friesland de Fryske Boekewike uit met het Boekefeest - de Friese equivalent van het Boekenbal. In een goed gevuld theater Romein presenteerde auteur Douwe Kootstra een keur aan Fries-, Drents-, Gronings- en Nederlandstalige auteurs en muzikale acts. De grote verrassing was de voordracht van de atheneum 4-leerlinge Katynke van der Vliet uit Oranjewoud, die zowel in het Fries als in het Nederlands schrijft. Ze won eerder de (jeugd) VSB Poëzieprijs en de Slauerhoffprijs voor jongeren. In haar woonplaats is al een plaquette met een gedicht van haar onthuld.
Douwe Kootstra kondigde haar als volgt aan: "Jong Fries talent en ze woont niet eens in Groningen!" - hiermee verwijzend naar de grote kolonie Friese auteurs in Groningen-Stad. Uit die kolonie waren overigens Pier Boorsma, Tsead Bruinja en Albertina Soepboer aanwezig. De laatste na drie maanden publieke afwezigheid voor het eerst weer 'in functie'. (Rottend Staal Online, 17-2-2002)
terug naar boven


HUWELIJKSGEDICHTENVONDST

Epibreren - Vanochtend spoelde op Epibreren-strand het boek Gedichten voor een huwelijk aan, bevattende alle achttien gedichten voor prins Willem-Alexander en prinses Máxima.
Dit gebonden boek, waarvan de handelseditie wordt tegengehouden door vier halsstarrige dichters die hun verzen voor het bruidspaar niet publiekelijk gemaakt willen zien, is in een zeer kleine oplage verschenen en gedistribueerd onder de huwelijksdichters - waarvan één het in zee gesmeten heeft.
Momenteel bestuderen wetenschappers de achttien gedichten - waaronder verzen van de zoals in het boek omschreven "nederhoprichter en tekstschrijverzinner" Def P, de ''geen pseudoniem" zijnde Leyn Leijnse en van de dichteres uit de "pinkscene" Diana Ozon.
Grote vraag is: willen de weigerachtige dichters de teksten niet verspreid zien omdat ze deze een privézaak tussen hen en het bruidspaar vinden of omdat het laagkwalitatieve poëzie is? Maandag meer hierover. (Rottend Staal Online, 17-2-2002)
terug naar boven


QUIZ

Epibreren - Om het interactieve gehalte te verhogen vandaag een kleine quiz:
1. Welke dichter vertrekt morgen voor anderhalf maand naar Berlijn?
a.
Cees Nooteboom; b. Esther Jansma; c. Menno Wigman; d. Ramsey Nasr
2. Welke dichter verdronk op 22 februari 1908 in de Waal nabij Tiel?
a.
Huibrecht Haenen (1873-1908); b. Hans Koldewijn (1887-1908); c. Eliza Laurillard (1830-1908); d. Louise A. Stratenus (1852-1908)
3. Welke dichter stierf in 1928 aan een overdosis tuberculose?
a.
Henriette Labbertoin Drabbe (1868-1928); b. Paul van Ostaijen (1896-1928); c. Jan Bruylants Jr. (1871-1928); d. Marie Jungius (1864-1928)
4. Wie is de best verkopende levende dichter van Nederland?

a.
Nel Benschop; b. Gerrit Komrij, c. Neeltje Maria Min; d. Jean Pierre Rawie
5. Welke dichter reed zich in 1981 te pletter?

a. J.L. de Belder (1912-1981); b. Willem Brandt (1905-1981); c. Paul Snoek (1933-1981); d. Frans de Wilde (1889-1981).

Mail de juiste antwoorden voor 24 februari naar dalsum@epibreren.com en maak kans op de bundels TV 2000 en Benzine. Op 25 februari zal bekend gemaakt wie de twee bundels van de heren uit Epibreren toegezonden krijgt. (Rottend Staal Online, 15-2-2002)
terug naar boven


GRAPPENMAKERS TERUGGEGRAPT

Het NPS radioprogramma Knetterende letteren interviewde vandaag Pieter Boskma in verband met de Achterbergfalsificaties. Hij noemde deze "een goede grap en publiciteitsstunt". Wat Boskma niet wist, was dat de redactie van het radioprogramma een grap met hém uithaalde - ongetwijfeld daartoe geprikkeld door het niet verschijnen van Dichter des Vaderlands Gerrit Komrij in hun uitzending op Gedichtendag. Komrij wilde toen op het laatste moment alleen verschijnen met de voltallige redactie - iets wat gezien het aantal beschikbare microfoons geen enkele zin gehad zou hebben. De redactie van 'Awater' zat toen in het naast Studio Desmet gelegen café Eik en Linde te Amsterdam. Deze weigering - door Knetterende letterenredactrice Jacinta Holtslag snerend becommentarieerd als 'uit de hand gelopen jongensbravoure' in de 'Vrij Nederland' van deze week - was weer in het voordeel van de woordvoerder van de Groninger School, de dichter Daniël Dee, die de tijd Komrij en 'Awater' toegedacht kon vullen met Groningen-promotie en reclame voor zijn bloemlezing Vanuit de lucht.
De grap van de radiomakers vandaag was dat ze Willy Tibergien, drijvende kracht achter de 'Poëziekrant' en het Poëziecentrum te Gent, in het interview met Boskma lieten inbreken:
Presentator Kenneth van Zijl: "Hoe vaak heeft u fake-gedichten opgenomen in de 'Poëziekrant'?"
Willy Tibergien: "Nog nooit."
Van Zijl: "Waarom niet? Het is toch zo'n leuke grap?"
Tibergien: "Ik vind het absoluut geen leuke grap. Ik vind het plat boerenbedrog en ik vind het schandalig dat de redactie rond Komrij met zoiets durft uit te komen in het eerste nummer en op deze manier ermee ook lezers wenst te overtuigen een abonnement te nemen. Dat vind ik schandalig."
Boskma: "Nou, nou, nou. Wat een, eh... Ik moet in dit verband de hele tijd denken aan wat eh..."
Van Zijl: "Nee, reageer eens op wat meneer Tibergien zegt."
Boskma: "Ik vind dat volkomen humorloos en over the top gereageerd, als ik zo vrij mag zijn. Meneer Tibergien moet toch ook wel kunnen inzien dat dit met een lichte knipoog, misschien wel met een dubbele knipoog, is gebracht. Ik heb nog.niemand gehoord die er zo op gereageerd heeft, zelfs niet de deskundigen. Nou ja, goed, als hij het zo vindt, dan mag hij dat natuurlijk vinden."
[red: Het Parool van 14-2 noemde het scopen met de falsificatie 'een flauwe grap']
Van Zijl: "Meneer Tibergien, wat zouden de gevolgen van zoiets kunnen zijn?"
Tibergien: "Ik denk dat 'Awater', als het humor of ernstige humor wil brengen of cynisch wil doen, andere manieren heeft om dit te brengen. Er zijn genoeg dichters in Vlaanderen en Nederland die cynische verzen schrijven, die humorverzen of light verse maken. Dit vind ik echt niet te doen. Ik hoop dat het publiek daar zijn gevolg uit zal trekken. Het blad kan niet ernstig genomen worden, zeker niet, zoals u zelf al heeft aangegeven, dit eerste nummer."
Stel u voor: de 'Poëziekrant' start met valse verzen van Hugo Claus. Ik garandeer u dat het 'NRC', de 'Volkskrant', 'Trouw' en nog een aantal bladen en weekbladen te klein zouden zijn om dat als een groot schandaal in Vlaanderen weer te geven.
Van Zijl: "Maar goed, misschien moeten we niet teveel waarde hechten aan het blad 'Awater'."
Tibergien: "We willen al 25 jaar het publiek aan de poëzie krijgen en dan beginnen ze met zo'n flauwe grap."
Van Zijl: "Misschien is 'Awater' alleen maar een blad voor vijf jongens. Laten we het daarop houden."
Tibergien: "Misschien is het de opvolger van 'Propria Cures'."

Het begint er op te lijken dat de Awaterredactie druk bezig is de aanvankelijke goodwill voor het blad te verspelen. Wat erg jammer is, want een gemiste kans voor de poëzie. Op berichten zoals in het NRC van vandaag - "Ida Gerhardts gedicht in Awater is echt!" zit toch echt niemand te wachten. Als lezer moet je blindelings kunnen vertrouwen dat de de naam die onder een gedicht of tekst staat klopt - en dat mag best een pseudoniem zijn.
De redactie van Rottend Staal Online is erg benieuwd naar de reactie van de Awaterredacteuren als wij hen vier willekeurige gedichten zouden toeschrijven en als zodanig op deze site zouden publiceren, als zijnde heuse Komrij's, heuse Boskma's, heuse Pfeijffers of heuse Wigmans. Wij vermoeden dat zij er de grap niet van zouden inzien en ons spoedig met advocaten en dwangbevelen zouden bombarderen. (Rottend Staal Online, 14-2-2002)

terug naar boven


POËZIE OP HET PODIUM 1960-2000

Utrecht - Onze medewerker Ingmar Heytze bericht dat het gedegen onderzoek van Karin Vogelaar naar Poëzie op het podium 1960-2000 onlangs online is gegaan. Dit is het eerste onderzoek naar het verschijnsel waarbij uitvoerig met de 'podiumpoëten' zelf gesproken is. En derhalve een absolute aanrader voor eenieder die iets over het onderwerp wil zeggen of weten.
Het onderzoek is tevens haar doctoraalscriptie. Verrassend detail: ze werd daarin begeleid door dr. Fabian R.W. Stolk, een van de twee ontmaskeraars van de Achterbergfalsificaties. (Rottend Staal Online, 14-2-2002)
terug naar boven


PIETER BOSKMA BEKENT: "IK SCHREEF ACHTERBERG-GEDICHTEN"

Rotterdam - Na het gesprek dat Liesbeth van Dalsum met wijlen Gerrit Achterberg voerde over de authenticiteit van de Achterberggedichten in 'Awater' (zie de Rottend Staal Online van 10-2), zag Awater-redacteur Pieter Boskma zich gedwongen in het NRC Handelsblad van vandaag te bekennen dat hij de maker van de betwiste verzen is.
Op donderdag 14 februari wordt hij erover nader aan de tand gevoeld in het VPRO-Radio programma De Avonden, (22.02-24.00 uur, radio 747 AM), en wel door Achterberg-kenner Peter de Bruijn, die met Fabian Stolk als eerste de echtheid van de aan Achterberg toegeschreven gedichten betwistte. (Rottend Staal Online, 13-2-2002)

terug naar boven


VREUGDE TE ZWOLLE

Zwolle - De Ida Gerhardt Poëzie Prijs 2002 gaat naar Anneke Brassinga, voor haar bundel Verschiet. De jury, bestaande uit Arie van den Berg en Rob Schouten, vond dit de beste bundel uit de periode 200-2001. Aan de prijs is een geldbedrag van 2270 euro verbonden. De prijs wordt op 15 maart aan Brassinga overhandigd door de burgemeester van Zwolle J.A. Gerritsen, en wel in het eveneens aan de IJssel gelegen Zutphen, tijdens een feestelijk poëzieprogramma in de Buitensociëteit van de Hanzehof. Op Gedichtendag, toen ze in Groningen en in Terneuzen voordroeg, werd Brassinga al genomineerd voor de VSB Poëzieprijs. (Rottend Staal Online, 13-2-2002)

terug naar boven


OPSCHUDDING OVER HUWELIJKSPOËTEN

Amsterdam - In het NRC Handelsblad van gisteren zegt dichter Jan Kuijper over de dichters die meewerkten aan het huwelijksgeschenk van de stad Amsterdam aan het prinselijk bruidspaar: "Als je meedoet, ben je een lakei." Rutger Kopland kritiseerde het "verschrikkelijk grote bedrag" en vond dat er haastwerk moest worden afgeleverd: "Alsof je een gedicht in een middag schrijft."
Intussen overweegt het Amsterdamse Fonds voor de Kunst de gedichten te bundelen voor publieke verkoop. "De organisatie onderhandelt met vier uitgevers over de uitgave. Een probleem is dat vier dichters vinden dat hun werk alleen voor het paar is bedoeld. Zij willen niet dat hun gedicht wordt gepubliceerd. Het fonds probeert hen echter op alle mogelijke manieren over te halen wel mee te doen, aldus de woordvoerder. Welke dichters het zijn, wil hij niet kwijt", zo meldt het ANP.
Welingelichte bronnen melden dat Tonnus Oosterhoff één van die vier weigeraars is. (Rottend Staal Online, 13-2-2002)

terug naar boven


VIJF DICHTBUNDELS VOOR VERS BRUIDSPAAR

Epibreren - Bezoekers van de site van de Bruna-keten konden de laatste weken stemmen uitbrengen om een boekenkast met honderd boeken voor Willem Alexander en Máxima samen te stellen. Inmiddels hebben volgens Bruna tienduizenden mensen een stem uitgebracht en daarmee een mooi beeld gegeven van welke boeken uiterst gewild zijn. In de top drie staan achtereenvolgens Het achterhuis van Anne Frank (1), Turks Fruit van Jan Wolkers (2) en De eeuw van mijn vader van Geert Mak.
Vijf dichtbundels hebben de top honderd weten te bereiken: Verzamelde gedichten van J.J. Slauerhoff (37), Verzamelde gedichten van Ida Gerhardt (59), Verzamelde verzen van J.H. Leopold (71), Verzamelde gedichten van J.C. Bloem (72) en Verzamelde gedichten van Gerrit Achterberg (85).
Een bijzondere vermelding verdient nummer 100, De Belijdenissen van Augustinus, die door een grote groep stemmers aangedragen werd als een boek dat de katholieke Máxima zeker zou moeten lezen.
Een compleet overzicht van de top honderd vindt u hier. (Rottend Staal Online, 13-2-2002)

terug naar bovenALWEER ZO'N GOEDE SITE UIT VLAANDEREN

Epibreren - De redactie van het Boekblad attendeerde ons op het bestaan van de Vlaamse site 'Huis van het Boek': www.boek.be. 'Huis van het Boek' is de overkoepelende vereniging van de beroepsverenigingen van uitgevers (VUV), importeurs (VBI) en boekverkopers (VBB). De site bevat een schat aan informatie over alles wat met boeken te maken heeft, zowel voor het publiek als voor uitgevers, boekverkopers, auteurs en importeurs. De Epibreren-links redactie zal de site in de loop van de dag met drie sterren bekronen. (Rottend Staal Online, 12-2-2002)

terug naar bovenDICHTERS OVER REPIN WORDT HERDRUKT

Groningen - Van het boek Dichters over Repin, dat op 31 januari verscheen, verschijnt een tweede, verbeterde druk, die vermoedelijk op 1 maart in de winkels zal liggen. (Rottend Staal Online, 11-2-2002)

terug naar boven


WILFRID SPEEKENBRINK OVERLEDEN

Groningen - Vandaag bereikte ons het droeve bericht van het overlijden van Wilfrid B.M. Speekenbrink (Breda, 26-9-1943 - Groningen, 5-2-2002). Wilfrid Speekenbrink was dichter, schrijver, regisseur, directeur van zijn bedrijf Corazon, docent schrijven en hij werkte als freelance redacteur en tekstschrijver. In 1985 publiceerde hij de verhalenbundel Weekendje Groningen, waarvan in 1991een herdruk verscheen bij Uitgeverij Xeno. Van deze bundel zijn in totaal enkele duizenden exemplaren verkocht.
Met Klaas Knillis Hofstra schreef hij enkele boeken en toneelstukken.
We wensen zijn familie en vrienden sterkte met het verwerken van dit verlies. (De Dichters uit Epibreren, Rottend Staal Online, 11-2-2002)Op de foto links Wilfrid Speekenbrink tijdens 'Dichters in de Prinsentuin' 2000, waar hij zijn gedicht 'Ongerijmd' voordraagt, dat in de festivalbloemlezing stond afgedrukt .
Petra Else Jekel, 2000)

terug naar boven


ARMSTRONG IN HET LAND

Groningen - Dichter en globetrotter Keith Armstrong verblijft momenteel enige dagen in Groningen, waar hij ondermeer een voordracht verzorgt in de International School. Armstrong treedt later dit jaar op in Italië en in de Verenigde Staten. (Rottend Staal Online, 11-2-2002)
terug naar boven


GRAFSCHENNIS TE LEUSDEN

Leusden - Vannacht toog een politiepatrouille naar begraafplaats Rusthof te Leusden, nadat omwonenden daar ongewone lichtflitsen rapporteerden. Op de begraafplaats bleek de zwerfkei van het graf van de bekende auteur Gerrit Achterberg gerold te zijn. De stoffelijke restanten van de heer Achterberg lagen her en der over de grafakker verspreid. Gezien de aanwezigheid van een pentagram en zwarte kaarsen vermoedt de politie dat dit het werk is van satanistische hangjeugd. (Rottend Staal Online, 10-2-2002)
terug naar boven


GEWOON EVEN ACHTERBERG VRAGEN

Epibreren - Geïntrigeerd door de opschudding rond de onbekende gedichten van Gerrit Achterberg (zie de Rottend Staal Online van 8-2-2002) besloot Liesbeth van Dalsum naar Leusden af te reizen en het de heer Achterberg zelf te vragen.
Van Dalsum liet zich vergezellen door Ellie Rostellie, 's eilands bekende helderziende en dodentolk. Samen openden ze gisteravond het graf op begraafplaats Rusthof.
Liesbeth van Dalsum: "Ach gadverdamme, er zitten nog stukken vlees aan! Het stinkt"
Ellie Rostellie: "Nait soezen, kind. Doorgraven!"
Van Dalsum: "Shit, volgens mij heb ik juist zijn schedel gespleten."
Rostellie: "Hail goud, hail goud. Dan kan de geest gaan waaien."
Van Dalsum: "Zo, volgens mij is het nu middernacht. Ellie, ga je gang."
Rostellie: "Ja, eerst deze kan met menstruatiebloed van een Maastrichtse maagd geleegd... zo..., dan met kattendarm een pentagram gespannen, o.k.... nu een wit veluwhart, eigenhandig door een vorstin uit een neergeschoten ree gerukt tussen de ribben gedrukt, ja... en tot slot zwarte kaarsen in je oren en neusgaten geplaatst, hier... en wat spreuken gepreveld, o.k. Hij is er klaar voor"
Van Dalsum: "Mijnheer Achterberg, ik hoop dat ik niet stoor... Ik zou u enige vragen willen stellen.
Achterberg/Rostellie: "U ten behoeve?"
Van Dalsum: "Als dat zou kunnen. Hoe zit het met de verzen 'Deling' en 'Droomijs'?
Achterberg/Rostellie: "Inteelt van zinnen en de vrucht in zijn beginsel omgebracht. O strophen zonder nageslacht."
Van Dalsum: "Dit klinkt me erg bekend in de oren."
Achterberg/Rostellie: "Agenten wenken dat ik moet besluiten. Ik wil niet meer. Het is teveel verzuurd. Om niet voortijdig argwaan op te wekken zeg ik in 't dode idioom aju."
Rostellie: "Hhrgh... ârgh... hij is weer aan gene zijde."
Van Dalsum: "Dat was kort, maar krachtig. En nu als de duivel weg van hier, want die zwaailichten zinnen me niet. (Rottend Staal Online, 10-2-2002)
terug naar boven


ORANJEOZON

Naar aanleiding van het huwelijkspoëziegeschenk sprak Liesbeth van Dalsum met Diana Ozon, een van de achttien uitverkoren dichters die gedichten voor het prinselijk bruidspaar schreven.
Liesbeth van Dalsum: "Mevrouw Ozon, kunt u de ontstaansgeschiedenis van uw gedicht 'O louterend water' beschrijven?"
Diana Ozon: "Ik heb het in 1998 naar aanleiding van een visioen voor de troonopvolger geschreven. Toen hij iets met watermanagement ging doen wist ik zeker dat ik goed zat. Hoe het hem te laten bereiken was ook slechts een kwestie van geduld. Bij de uitnodiging riep ik meteen keihard "JA, beet, bingo!" nog voor ik iets over geld had gelezen."
Van Dalsum: "Dat geld is een bedrag van 1135 euro. Wat gaat u ermee doen?"
Ozon: "Het honorarium zal ik besteden aan practisch natuurbehoud in mijn directe omgeving."
Van Dalsum: "Wat denkt u met dat gedicht te bewerkstelligen?"
Ozon: "Van het gedicht hoop ik dat het wordt gelezen door Willem-Alexander en Maxima en dat het ze zal inspireren en motiveren tot daadwerkelijke bescherming van een van de kostbaarste zaken op aarde."
(Rottend Staal Online, 9-2-2002)


terug naar boven


FORTUYNISTEN VAN EILAND GEDEPORTEERD

Epibreren - Hedenmorgen heeft commissaris Billy Neal twee aanhangers van Pim Fortuyn van het eiland laten deporteren, omdat ze de uitspraken van Fortuyn in de Volkskrant van vanmorgen scandeerden en hiermee opriepen tot vreemdelingenhaat.
De gemeenteraad heeft intussen besloten dat Epibreren zich van Nederland af zal scheiden indien de neo-NSB partij van de heer Fortuyn na de verkiezingen in de regering komt. (Rottend Staal Online, 8-2-2002)

terug naar boven


'NIEUWE GEDICHTEN ACHTERBERG VERVALST'

Amsterdam - het NRC Handelsblad bericht vandaag op de voorpagina dat Gerrit Achterberg niet de auteur is van de twee tot dusverre onbekende gedichten 'Deling' en 'Droomijs', die vorige week gepubliceerd werden in het nieuwe poëzietijdschrift 'Awater'. Tot die conclusie komen Achterberg-kenners Peter de Bruijn en Fabian Stolk na grondige bestudering van de teksten.
"Het zijn zeer kunstige, treffende nabootsingen, met af en toe fraaie vondsten waarvoor Achterberg zich niet zou hoeven schamen'', zo oordelen De Bruijn en Stolk in een artikel dat in mei zal verschijnen in het Jaarboek Gerrit Achterberg. "Maar voor het overgrote deel zijn de gedichten net teveel, òf net te weinig 'à la Achterberg'".

De Bruijn, verbonden aan het Constantijn Huygens Instituut te Den Haag, promoveerde in 2000 op de historisch-kritische uitgave van Achterbergs Gedichten. Stolk is docent-onderzoeker Moderne Letterkunde aan de Universiteit Utrecht en promoveerde in 1999 op Achterberg.

Awater-redacteur Pieter Boskma geeft toe dat de gedichten afwijken, maar vindt dat onvoldoende reden om te denken dat ze niet echt zijn. Boskma: "We laten ons deze Achterbergjes niet afsnoepen."
Zie http://www.nrc.nl/nieuws/kunst/1013148972207.html voor het hele artikel. (Rottend Staal Online, 8-2-2002)

terug naar boven


DICHTERS OVER REPIN LOOPT ALS EEN TIET

Groningen - Vandaag neemt Anton Scheepstra, uitgever van Uitgeverij Passage, het besluit Dichters over Repin al dan niet te herdrukken. Dit fraaie boek, met verse verzen van o.a. Anneke Brassinga, C.O. Jellema, Rutger Kopland en Jean Pierre Rawie is een week na verschijning al zo goed als uitverkocht - en dat terwijl er maar één recensie van verschenen is. (Rottend Staal Online, 8-2-2002)

terug naar boven


DE PRIJS DER NEDERLANDSE LETTEREN VOOR IEDEREEN

Gent - Bezoek de website van de Vlaamse kunstenaar Kamagurka, zet de oorkonde op eigen naam en printen maar: www.kamagurka.com/nederl/reve
Reve gaf Kamagurka de oorkonde om deze te illustreren uit protest tegen de weigering van koning Albert van België om de Prijs der Nederlandse Letteren aan hem uit te reiken. De koning wilde dat niet omdat Reve's partner Schafthuizen verdacht wordt van ontucht met een minderjarige jongen.
Reve en Schafthuizen stuurden de oorkonde vorige maand al naar Kamagurka. Schafthuizen zei toen dat het mooi zou zijn als 'het document waar zoveel tranen aan kleven' wordt opgevrolijkt. 'Het leek ons de beste manier om nog iets moois van de prijs te maken, na alle beledigingen die mijnheer Reve heeft moeten doorstaan', zei hij in BN/De Stem.
Schafthuizen maakte bekend dat hij en Reve binnenkort om gezondheidsredenen verhuizen van het Vlaamse platteland naar Gent. (Rottend Staal Online, 7-2-2002)

terug naar boven


ORANJEDICHTERS 2002

Amsterdam - Burgemeester Job Cohen heeft afgelopen zaterdag namens de stad Amsterdam een cassette met achttien dichtbundels aangeboden aan Willem Alexander en Máxima Zorreguieta. Dertien winnaars van de Herman Gorterprijs en vijf dichters die een bijzondere band hebben met de stad Amsterdam hebben ter gelegenheid van het huwelijk een gedicht geschreven voor het bruidspaar. De dichters werden voor hun gedichten vorstelijk gehonorieerd, met een bedrag van 1135 euro elk.
Van alle achttien gedichten is een apart boekje gemaakt. De boekjes - alle met een eigen passende omslag - zijn bijeengebracht in een ook speciaal voor de gelegenheid ontworpen cassette.
Rottend Staal Online-medewerker Diana Ozon is één van de achttien Oranjedichters. Ook twee Groninger bevinden zich in deze stroming, die sedert 1946 was doodgewaand: C.O. Jellema en Tonnus Oosterhoff. Verder werkten mee Clark Accord, Robert Anker, Huub Beurskens, Anneke Brassinga, Def. P., Elisabeth Eybers, Hester Knibbe, Leyn Leijnse, Hassan El Maroudi, Adriaan Morriën, Willem Jan Otten, Kees Ouwens, Rob Schouten, Friso Wiegersma en Nachoem M. Wijnberg.

Diana Ozons huwelijksgedicht vindt u op haar Rottend Staal pagina. Def P's tekst is te lezen op de officiële Osdorp Posse-site.

Zie ook www.koninklijkhuwelijk.nl/programma.html en klik daar op 'Amsterdams geschenk' om de fraaie cassette te bewonderen. Voor nog meer informatie: Verstegen & Stigter Culturele Projecten 020-6235451. (Rottend Staal Online, 6 en 9 2-2002)

terug naar boven


SJEF WELLER WINT WORDSLAM

Groningen - Gisteravond heeft Sjef Weller de Wordslam gewonnen. Rik Andreae en Margreet Graaff, beiden lid van poëziegroep Minnaar (m/v) behaalden de tweede plaats. De volgende Wordslam, op 5 maart 2002, zal voor de verandering gepresenteerd worden door Matty de Vries. (Rottend Staal Online, 6-2-2002)

terug naar boven


DE JONGSTE GENERATIE - EINDELIJK DUIDELIJKHEID!

Op de Boekenweekpoëziesite www.komliefste.com kunnen poëzieliefhebbers zelf hun eigen bloemlezing liefdespoëzie samen stellen. En op meerdere manieren: zo kan men kiezen op beginregels, maar ook op generaties. De samenstellers C.J. Aarts en M.C. van Etten zijn echter wel tot een heel merkwaardige 'jongste lichting' gekomen, met Pieter Boskma (1956), Miguel Declercq (1976), Maarten Doorman (1957), Ruben van Gogh (1967), Jo Govaerts (1974), Ingmar Heytze (1970), Tom Lanoye (1958), Erik Menkveld (1959), Hagar Peeters (1971), Ilja Leonard Pfeijffer (1968), Jotie T’Hooft (1956-1977), Rogi Wieg (1962), Menno Wigman (1966) en Joost Zwagerman (1963).
Maar leuk is het natuurlijk wel voor de nabestaanden van Jotie T'Hooft, die dit jaar zijn 25-jarig overlijdensjubileum viert. (Rottend Staal Online, 5-2-2002).

terug naar boven


LIESBETH VAN DALSUM VOLGT DE STADSDICHTER

Groningen - Exclusief voor Rottend Staal Online en de Rottend Staal Online zal de bekende verslaggeefster Liesbeth van Dalsum de komende twee jaar vrijwel dagelijks de avonturen van de Groninger Stadsdichter verslaan op www.epibreren.com/rs/stadsdichter.html (Rottend Staal Online, 5-2-2002)
terug naar boven


AMSTERDAMSE JUNKS GRAAG NAAR 'DRUGSEILAND' EPIBREREN

Amsterdam/Epibreren - "Dit is het beste plan in jaren"", zegt Jop Arnold van de Belangenvereniging Drugsgebruikers. Volgens gebruikster Jolande ten H. is het plan van Belliot goed gevallen bij gebruikers: "Er zijn er genoeg die het zien zitten. Lekker makkelijk. Als je het gratis krijgt hoef je dat eiland niet af om te hosselen", verklaart ze vandaag in het NRC Handelsblad.

Gelukkig vinden de protesten uit Epibreren tegen het dwaze plan Epibreren tot Amsterdammer junkeneiland te bombarderen weerklank bij de Amsterdamse politiek. De verantwoordelijke wethouder B. Irik (Zorg) van Amsterdam noemt het plan middeleeuws. Lijsttrekkers van de VVD, CDA en D66 kraken het plan van de gedoodverfde wethouder. "Mensonwaardig", zegt CDA-lijsttrekker H. Maij. VVD-lijsttrekker G. Dales noemt het "bizar" en "onvoldoende doordacht". "Een idioot voorstel voorstel dat juridisch waarschijnlijk niet eens mogelijk is", meent D66-lijsttrekker S. Bruines. "Ik houd mijn hart vast als deze mevrouw met zulke voorstellen wethouder van de hoofdstad wordt." (Rottend Staal Online, 4-2-2002)
terug naar boven


EPIBREREN DRUGSEILAND?

Epibreren - Op het eiland is grote opschudding ontstaan over het plan van de Amsterdamse Stadsdeelvoorzitter Hannah Belliot om Amsterdamse drugsverslaafden te isoleren en te deporteren naar een 'drugseiland' met gratis drugs. Deze gedoodverfde nieuwe wethouder in de Amsterdamse gemeenteraad zegt dit in bijlage M van NRC Handelsblad afgelopen zaterdag.
Welingelichte bronnen meldden dat Hannah Belliot hierbij Epibreren in gedachten heeft.
Yfke Dalhemd, part-time gemeenteraadslid te Epibreren: "Het is buitengemeen schandalig om Amsterdamse junks op Epibreren te droppen. Voor de toeristen huren we al elk jaar een aantal geschoolde junks uit Groningen-Stad in, en dat bevalt alle partijen goed. We hebben absoluut geen behoefte aan Amsterdamse junks, noch om bekend te staan als 'drugseiland'. Laat die Stadsdeelvoorzitter zelf maar een eiland bouwen! En kan iemand Hannah Belliot vertellen dat ze zich toch echt van die verf moet ontdoen?" (Rottend Staal Online, 4-2-2002)
terug naar boven


VSB POËZIEPRIJS-GENOMINEERDEN

ANP - Op Gedichtendag zijn de volgende vijf dichters genomineerd voor de VSB Poëzieprijs 2002: Dirk van Bastelaere met de bundel Hartswedervaren, Anneke Brassinga met Verschiet, Piet Gerbrandy met De zwijgende man is niet bitter, Jacques Hamelink met Zilverzonnige en onneembare maan en Gerrit Krol met Geen man, want geen vrouw. In totaal kwamen 78 inzendingen binnen. De prijs, bestaande uit een bedrag van 25.000 euro, wordt op zondag 26 mei uitgereikt in De Rode Hoed in Amsterdam. (Rottend Staal Online, 4-2-2002)

terug naar boven


KLARE TAAL

Rotterdam - In het Algemeen Dagblad die op de Gedichtendag verscheen stond in heldere bewoordingen omschreven wat columnist Hugo Borst dacht over de poëzie van Martin Bril:

"Maar een feestje om te lezen is het alleen al omdat ik weet dat die ontzettende lul van een dichter, hoe heet-ie, kom, Leonard Huppeldepup Pfeiffer bij bestudering een hartverzakking krijgt, want Brils gedichten zijn veel te begrijpelijk en die Leonard Huppeldepup Pfeiffer vindt dat poëzie hermetisch gesloten moet zijn.
Maar/hermetische/poëzie/is/een/dooie/mossel."
(Algemeen Dagblad, 31-1-2002)

Hoewel men te Epibreren klare taal toejuicht, betreurt men de strofes waarin hermetische poëzie tot dode mossel wordt uitgeroepen. De hermetische poëzie is springlevend en heeft haar eigen lezersschare, hetgeen zeer lovenswaardig is. (Rottend Staal Online, 3-2-2002)

terug naar boven


DE STADSDICHTER SLAAPT UIT

Groningen - Vanochtend kon de verse Stadsdichter van Groningen voor het eerst genieten van een goede nachtrust. Sedert de Poëziemarathon was hem per nacht minder dan vier uur slaap gegund, daar hij telkenmale uit bed gebeld werd door journalisten en feliciteerders.
Als laatste publieke daad voor het slapen gaan bezocht hij zaterdagnacht de swingavond en de hangjeugd in het centrum voor internationale popunderground Vera aan de Oosterstraat en consumeerde hij publiekelijk een kippenbout bij de Febo aan de Grote Markt en boerde op poëtische wijze. (Rottend Staal Online, 3-2-2002)

terug naar boven


NASA SCHEPT DUIDELIJKHEID OVER RUIMTEREIZEN

Houston (ANP) - Kort nadat Jan Klug kenbaar heeft gemaakt dat De Dichters uit Epibreren werken aan hun eerste buitenaardse optreden, heeft de NASA de voorwaarden voor toeristen en artiesten die de planeet willen verlaten bekend gemaakt.
Toeristen en artiesten die de ruimte in willen moeten steenrijk zijn, in goede gezondheid verkeren en van onbesproken gedrag zijn. Ook het beheersen van de Engelse taal strekt tot aanbeveling. Voor drugsgebruikers, alcoholisten en mensen met een crimineel verleden is geen plaats aan boord van het internationale ruimtestation ISS.
De regels werden gepresenteerd op het moment dat de tweede ruimtetoerist, de Zuid-Afrikaanse internetmiljonair Mark Shuttleworth, zijn training van een week afrondde op het Johnson ruimtevaartcentrum in Houston. Op 27 april 2002 gaat hij de ruimte in. Voor dit reisje telt hij - naar men zegt - 20 miljoen dollar neer.

Jan Klug: "Gezien het niet bepaald gastvrije drugsgebruikverbod van de Nasa overweeg ik zelf een ruimteindustrie te Epibreren op te starten. Men zegt dat ik een technisch genie ben, dus voor even een ruimteschip bouwen draai ik mijn hand niet om". (Rottend Staal Online, 2-2-2002)

terug naar boven


LEEST VANDAAG TROUW EN VOLKSKRANT

Epibreren - In de Trouw van vandaag doet onze medewerker Ruben van Gogh verslag van zijn belevenissen op de Gedichtendag, die voor hem in Groningen begon en in Maastricht eindigde. In de Volkskrant staat nadere uitleg over de Eerste Groninger Stadsdichter, een functie die sedert Gedichtendag door onze medewerker Droog vervuld wordt.(Rottend Staal Online, 2-2-2002)

terug naar boven


HUWELIJK SABOTEERT BEELDSCHERMEN

Epibreren - De beeldschermen te Epibreren floepten om 09.21 uur massaal op oranje. Zowel televisiekijkers als computerwerkers zijn hierdoor ernstig gedupeerd. Deskundigen wijten het probleem aan het Maxima-virus. (Rottend Staal Online, 2-2-2002)

terug naar boven


SLOTMANIFESTATIE POËZIEMARATHON DRUK BEZOCHT

Om 20.45 uur ging in Huize Maas te Groningen gisteren de druk bezochte slotmanifestatie van de Poëziemarathon van start. De leiding was in handen van de dichter Hans Plomp die met zijn geestige presentatie de sfeer in de zaal goed aanvoelde. Meteen in het begin schudde hij de zaal goed wakker met een aantal prikkelende uitspraken over de betekenis van poëzie.
De avond werd geopend door Ramona Maramis die vorig jaar debuteerde met de bundel Duckstad aan de Amstel. Haar schuchtere presentatie en haar frêle verschijning vormden een boeiend contrast met haar 'straatpoëzie'.
Na Ramona was het de beurt aan Anne Feddema, die met zijn levendige, in het Fries gebrachte voordracht de zaal wist te boeien. Zijn vrijmoedige, aan banaliteit grenzende benadering van grootheden als Goethe en Mozart wekte alom hilariteit.
Was het publiek tijdens de twee eerste optredens aandachtig, daarna werd het allengs rumoeriger achterin de zaal.
De derde gast was Anne Vegter, die haar niet direct toegankelijke poëzie met verve bracht. De met veel herhalingen doorspekte voordracht had een bezwerende werking op het publiek.
Daarna was het de beurt aan de in kennelijke staat verkerende Groningse dichter Jean Pierre Rawie. De grootste lawaaimaker van het gezelschap eiste op hoge toon absolute stilte van het publiek tijdens zijn voordracht. Behalve door Eddy Flohr werd hier eerbiedig gehoor aan gegeven.
Na de pauze gaf Rodhan Al-Khalidi een verfrissende poëtische kijk op de Nederlandse samenleving.
Voor werkelijk vuurwerk zorgde Simon Vinkenoog, die ouderwets op dreef was. Hij gaf de zaal een primeur door gedichten voor te dragen uit zijn binnenkort te verschijnen bundel Me and my pee pee, met zijn vertalingen van Allen Ginsberg.
Joost Zwagerman kon daarbij niet achterblijven en bood daarna de zaal wat die van een 'maximale' dichter mocht verwachten: heftige, provocerende poëzie waarin het rumoer van de straat doorklinkt.
Menno Wigman sloot de avond af met iets ingetogener, beschouwende poëzie. Zijn oproep aan het eind -'Bedrinkt u'- vond alom weerklank, al was dat waarschijnlijk op een wat minder filosofisch niveau dan door hem bedoeld was.
(André Degen en Rense Sinkgraven, Rottend Staal Online, 1-2-2002)

terug naar boven


BART FM DROOG STADSDICHTER VAN GRONINGEN

Na afloop van de Poëziemarathon 2002 werd Bart FM Droog middels cultuurwethouder Wicher Pattje door het college van burgemeester en wethouders van Groningen uitgeroepen tot Stadsdichter van Groningen 2002-2003. Hij krijgt jaarlijks 5000 euro voor minimaal 6 zes gedichten.


De Stadsdichter en de Wethouder - © Henk Veenstra, 2002

Op de Gedichtendag./Poëziemarathon 2004 zal hij vervangen worden door de tweede Groninger Stadsdichter. Wie dat wordt is momenteel nog onbekend.
Een aantal van Droogs ideeën over zijn activiteiten als Stadsdichter staat te lezen op deze voorlopige Stadsdichterpagina.
(Rottend Staal Online, 1-2-2002)
terug naar boven


het nieuws van nu

© Rottend Staal Online 2000-2006. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Installatie van hyperlinks

De installatie van hyperlinks naar de site is vrij en kan gebeuren zonder toestemming.
De pagina's van deze site mogen echter niet worden opgenomen in de pagina's van een andere site.
terug naar boven


Het actuele Rottend Staal-nieuws | Het Rottend Staal-nieuwsarchief