De perikelen van de Stadsdichter

Liesbeth van Dalsum berichtte op deze pagina exclusief voor Rottend Staal Online over de avonturen van ambtsdragend Groninger Stadsdichter Bart FM Droog, in zijn eerste maand als Stadsdichter.

recenter nieuws? zie de nieuwspagina van Rottend Staal Online

Groningen, dinsdag 26-2-2002 - Ter voorbereiding op de Groninger Anonieme Doden-gedichten toog de Stadsdichter vandaag naar het gemeentehuis, waar hij sprak met Jan Cees Noord en Nelly Schipper van de Dienst Bevolkingszaken. Samen verzorgen ze jaarlijks zo'n 50 uitvaarten van Groninger doden zonder geld of zonder nabestaanden. De laatste categorie, doden zonder nabestaanden, is de categorie waarvoor de Stadsdichter in de toekomst uitvaartgedichten wil schrijven. Na een lekker bakkie koffie bezocht hij daarna de Openbare Bibliotheek en bemerkte na raadpleging van de digitale Stemwijzer dat hij - zou hij op 6 maart in de Stad zijn - op een parij zou moeten stemmen waarvan hij niets afwist. Op een gemengde tweede plaats stonden D66, PvdA, VVD - vandaar dat hij per volmacht zijn stem laat uitbrengen op één van deze drie partijen, al is het onwaarschijnlijk dat deze partijen net als de Stadsdichter een fietsloze binnenstad, totale uitroeiïng van het verschijnsel stadsduif, gratis verstrekking van alcohol, tabak, koffie en heroïne aan danige verslaafden, ombouw van de diepenring tot een binnenring-autoweg met daaronder één grote parkeerkelder, verhoging van de Martinitoren tot hoogste toren van het land, uitbreiding van vliegveld Eelde tot belangrijkste Europese luchthaven en verbetering van het weerbeeld nastreven.
Vanuit de bibliotheek wandelde de Stadsdichter naar C.C. de Oosterpoort, om daar van Marieke Zwaving van het gemeentelijke Beleidsbureau Cultuur een Groningen-promotietas in ontvangst te nemen, en weer terug de binnenstad in voor een bezoek aan het Stadskantoor in het Waagstraatcomplex, dat, zoals elke Groninger weet, is opgesierd met een fraai sonnet van Jean Pierre Rawie (zijde Guldenstraat).
In het Stadskantoor besprak hij met Beleidsmedewerker Nieuwe Media Maaike van Gils de Stadsdichterpagina die op de gemeentelijke website zal verschijnen en waarop na zijn terugkomst uit Zuid-Afrika het digitale poëziespreekuur geactiveerd wordt.

Op zijn terugweg naar de Violenstraat bestelde hij en passant bij het Vakkledinghuis aan de oude Ebbingestraat een strakzwart colbert en een geborduurd gemeentewapen om op het borstzakje te laten naaien

Vanavond zal hij als laatste officiële bezigheid de presentatie van de debuutbundel Regenboogweer van de Stad-Groningse dichter Janneke Lueks in de Schrijversschool (Oliemulderstraat 51) bijwonen. Daarna zal hij zijn koffers pakken, kort slapen en dan morgenochtend met een van de eerste treinen zijn geliefde Groningen verlaten om via het Zuid-Afrikaanse consulaat te Den Haag naar Schiphol af te reizen. Daar wordt momenteel de stadsdichterlijke Jumbojet opgekalefaterd. Indien luchtvaardig bevonden zal deze de Stadsdichter en zijn twee collega's van De Dichters uit Epibreren, alsmede de auteurs Benno Barnard en Stefan Hertmans naar Kaapstad in Zuid-Afrika transporteren, voor een viertal optredens op het literatuurfestival Woordfees.


terug naar boven


Groningen, maandag 25-2-2002 - Vandaag is het eerste officiële stadsgedicht, getiteld 'Stemmen', in première gegaan op de verkiezingsmarkt in de Openbare Bibliotheek Groningen. Vanavond is het te beluisteren op Radio 1 in het programma Kunststof en woensdag zal het worden gepubliceerd in de Groninger Gezinsbode, waarna ongetwijfeld andere kranten zullen volgen.
De afgelopen dagen heeft de Stadsdichter zich laten interviewen door Hilde Meeus, medewerker aan de website van het literaire tijdschrift 'Bzzlletin', verbleef te Nijmegen voor repetities voor Maatregel #4 en keek hij veelvuldig naar buiten.
Ook bezocht hij bedlegerigen, zoals de door evenwichtsstoornissen overvallen dichter Tsead Bruinja, en ontving hij thuis de Groninger volksdichter Kees van der Hoef.

Met instemming nam hij kennis van het bericht uit Gent, dat ook daar - in navolging van Groningen - een stadsdichter door het gemeentebestuur aangesteld zal worden. "Gent zij gezegend!" riep de Stadsdichter uit.

's Avonds pikte hij na een diner in Chinees/Indisch/Vietnamees restaurant Man Ling in de Steentilstraat en na het geheimzinnige Noordelijk Literair Overleg met een van de Fries/Groninger dichters de film 'Ocean's eleven' mee - een zeer geslaagde kluiskraakfilm.

terug naar boven


Groningen, donderdag 19-2-2002 - Het begon vroeg, vandaag. Om 06.10 uur werd de Stadsdichter uit bed gehaald door zijn lieve moedertje, in zijn geboorteplaats Emmen. Een vlug ontbijt en hup, met de bus naar het Emmer Hoofdstation en daar met de trein verder om zo vroeg mogelijk in Den Haag te belanden. In het Haagse Centraal Station ontmoette hij de muzikant uit Epibreren Jan Klug en samen namen ze een taxi naar het Zuid-Afrikaanse Consulaat om twee uur epibreren van consulaatmedewerkers te ondergaan.

Zoals bekend gaat de Stadsdichter met de Dichters uit Epibreren volgende week naar het Zuid-Afrikaanse literaire festival Woordfees. Hij had echter niet kunnen bevroeden dat zoiets simpels als het verkrijgen van een visum door de Zuid-Afrikaner diplomaten zo moeilijk mogelijk gemaakt wordt. Na herhaaldelijk bellen met ene mevrouw Quistel kreeg hij visumaanvraagpaperas 84-E toegefaxt met een lijstje wat voor verdere documenten op het consulaat ingeleverd moesten worden.
Helaas bleek ze alleen de voorkant van paperas 84-E gefaxt te hebben en hadden de meegenomen uitnodigingen en bevestigingen niet het juiste briefhoofd, wat direct al voor problemen zorgde. Gelukkig konden zowel de afwezige Tjitse Hofman alsmede het NLPVF nog op het laatste moment handtekeningen en correcte briefhoofden naar het consulaat faxen waardoor alles in kannen en kruiken leek. Totdat de hoofdpennenlikker, een man die bespottelijk veel op Jules Deelder leek, de ingevulde 84-E's nog eens grondig nakeek en uitriep: "Nee, dat kan niet! Er moet exact staan wat u in Zuid-Afrika gaat doen!"

Zowel de Stadsdichter als Klug antwoordden vertwijfeld: "Maar dat staat er toch? We gaan optreden!"
"Niets mee te maken. U is dichter en u is muzikant. Dat is niet hetzelfde! Hoe moet de permituitreiker dan weten wat hij op het visum als bezigheid moet schrijven?"
Moeizaam legden beide Epibranten uit dat ze samen optredens verzorgden en dat ze daarom ook als zodanig uitgenodigd waren voor het Afrikaanse optreden. De pennenlikker zuchtte, keek op de klok, zag dat het pauzetijd begon te worden, zuchtte nogmaals, liep enkele keren heen en weer en zei: "Dan is het 171 euro. Maar het is geheel voor eigen risico! Misschien zijn de visa woensdag klaar."
"Dat mag ik hopen", zei de Stadsdichter, "want woensdagavond vertrekt ons vliegtuig."

Opgelucht betaalde de Groninger delegatie de visumkosten. En vloekte hardgrondig bij het verlaten van het stukje Zuid-Afrika in Nederland. Terug in de trein schreef de Stadsdichter het gedicht 'Bureaucrazinness', terwijl een klein kind zijn vader, zijn zusje, zichzelf en het halve treinstel onderkotste. Jaja, het kan altijd erger. (21-2-2002)

terug naar boven


Groningen, dinsdag 19-2-2002 - Gisteren bleek dat er ook een schaduwkant aan het Stadsdichterschap kleeft: een beeldend kunstenaar telefoneerde met het bevel dat de Stadsdichter op 8 maart tussen 19.00 en 20.00 uur in C.C. De Oosterpoort moet verschijnen teneinde de feestelijke herophanging van zijn schilderij 'De Groninger Nachtwacht' op te leuken. Daar de Stadsdichter op die dag al verplichtingen elders heeft probeerde hij uit te leggen dat hij helaas niet kan komen. Waarop de beeldend kunstenaar begon te dreigen dat hij de pers zou vertellen dat de Stadsdichter zich te goed voelt voor Groningen.
De Stadsdichter denkt: 'men doet maar', maar hoopt in de toekomst eerder gevraagd te worden voor Stadsdichterlijke activiteiten - in de laatste weken heeft hij de meeste uitnodigingen moeten afslaan omdat het allemaal op stel en sprong moest. Ook is de Stadsdichter niet van plan dageljks in Groningen voor te dragen - overdaad schaadt.

terug naar boven


Groningen, maandag 18-2-2002 - Een zwaar weekend, waarin de Stadsdichter na Amsterdam Leeuwarden aandeed voor een bezoek aan het Boekefeest - de Friese equivalent van het Boekenbal. Vervolgens werd met de Friese dichters in Groninger ballingschap Boorsma, Bruinja en Soepboer in de laatste boemel terug naar Groningen gereden. 's Zondags leidde de Stadsdichter zijn jongste zuster Ezra Droog door de fraaie straten van Groningen en ontdekte in een antiek- en curiosawinkel in de Folkingestraat een grote collectie dode vogels: tientallen opgezette parkieten, duiven en papagaaien die voor een prikkie te koop lagen. Gegeten werd in Eetcafé de Buurvrouw aan de Oostersingel 152, waarna de Stadsdichter zich bij vrienden terugtrok voor een avond televisie-entertainment.

Bij terugkomst in het Stadsdichterlijke pand bevatte de computer weer de nodige uitnodigingen en interviewverzoeken. Welke vrijwel allemaal korte termijn projecten betroffen waaraan de Stadsdichter geen gevolg kon geven. Dus, H. Dames en Heren organisatoren: benader de Stadsdichter tijdig wilt u hem inzetten voor uw evenement.

terug naar boven


Groningen, vrijdag 15-2-2002 - Vanmiddag besprak de Stadsdichter met Iris Nutma en Marieke Zwaving van het Beleidsbureau Cultuur van de gemeente Groningen het plan-de-campagne voor de komende twee jaar. Daarna vertrokt hij naar Amsterdam, waar in Perdu (Kloveniersburgwal 86) het boek Me and my peepee gepresenteerd werd - Ginsbergvertalingen van Simon Vinkenoog.
Het is schandalig dat er nog steeds geen 24-uurs magneetzweefbaan naar het Westen is aangelegd, waardoor de Stadsdichter zich gedwongen zag in Amsterdam te overnachten om de laatste trage boemeltrein terug naar het Noorden te vermijden.
Eerder op de dag bemerkte de Stadsdichter dat D66 Groningen trots de gemeenteraadsverkiezingen ingaat met de creatie van het stadsdichterschap - waarvan akte. De Stadsdichter is echter niet alleen D66 erkentelijk, maar alle politieke partijen die deel uitmaken van de gemeenteraad en natuurlijk ook het college van burgemeester en wethouders.

terug naar boven


Groningen, donderdag 14-2-2002 - Vanochtend besprak de Stadsdichter met organisator de heer Lameris aspecten van de komende manifestatie Groningen Zoals Het Gedrukt Staat, welk in juni in Groningen Stad en Ommeland losbarst. Deelnemende auteurs zijn o.a. Maarten Doorman, Jean Paul Franssens, Gerrit Krol Geert Mak, Tonnus Oosterhoff, Jean Pierre Rawie, Aafke Steenhuis, Kees Visscher e.v.a.
terug naar boven


Groningen, woensdag 13-2-2002 - Filmmaker Adriaan Lokman reist vandaag uit het westen des lands naar Groningen, om in het kader van het project DICHT/VORM@nl opnamen te maken van de Stadsdichter, die zijn populaire gedicht 'Trainspotting' voordraagt. De bedoeling is dat de film uiteindelijk als voorfilmpje in bioscopen en op filmfestivals gedraaid gaat worden. Nadere informatie: il Luster Productions, e-mail: illuster@illuster.nl
Voor de opnamen kwam de Stadsdichter samen met de medebestuursleden van Stichting Poëziemarathon om de invulling van 2003 te bespreken.

terug naar boven


Groningen, dinsdag 12-2-2002 - De Stadsdichter stapte vandaag in de limousine om zich over Groningens prachtige industrieterreinen te bewegen, langs ondermeer Verzinkerij Noord-Nederland en Centraal Staal, waar hij eens als staalarbeider werkte. Enerzijds opgetogen, want afgelopen avond bereikte hem het bericht dat zijn recentste boekproject, Dichters over Repin, een herdruk gaat beleven - een maand na verschijning van de eerste druk. Anderzijds een beetje teneergeslagen, vanwege het onverwachte overlijden van de Groninger auteur en dichter Wilfrid Speekenbrink (1943-2002).
Het OOG-TV programma De Limo doet morgen verslag van deze autorit vol zwaaimomenten.

Bij thuiskomst checkte hij even zijn e-mail, liep naar tijdschriftenwinkel 'De Letterbak', waar hij, vlak voordat hij deze goed geoutilleerde zaak binnenstapte, gebeld werd door alweer een reporter - waarover later meer.

Thuisgekomen werd de Stadsdichter weer gebeld, ditmaal door dichter/vertaler Willem Groenewegen uit Assen, die hem een present wilde overhandigen. In al zijn Stadse goedheid schoof de Stadsdichter zijn propvolle agenda opzij, ontving de Asser literator, pakte gretig het cadeau uit en was er zeer blij mee. Het was het boek Mysterie 14/18. De Eerste wereldoorlog onverklaard, door Richard Heijster, over 'het magische' op de voormalige slagvelden.
Opgetogen nodigde hij Groenewegen uit om enige versnaperingen te consumeren in de gezelligste tea & lunchroom van de Nieuwe Ebbingestraat, het etablissement 'De Rode Loper', waar de clientèle Stad-Gronings praat en de bediening uiterst intiem is. De Stsadsdichter en zijn vertaler Engels roddelden er een uur lang lekker op los.
Vervolgens togen ze naar de Schlecker-drogisterij voor koffie en chemicaliën - de w.c. van de Stadsdichter bleek na het leggen van zijn ochtenddrol last van constipatie te hebben, waardoor de stront bij het doorspoelen omhoog spatte. Wellicht dat enige natriumhydroxide het euvel verhelpt.

De dinsdagavond zal de Stadsdichter doorbrengen in het literair lokaal, waar drie Groninger en één Drentse dichter vier dode dichters tot leven roepen. Met ondermeer Paul Janssen en Nina Werkman. Die leven!

terug naar boven


Groningen, maandag 11-2-2002 - Vandaag is De Stadsdichter een uur te gast in het radioprogramma 'Etters met Letters', op OOG-Radio van 19.00 tot 20.00 uur, op 106.6 FM.

terug naar boven


Groningen, zondag 10-2-2002 - De Stadsdichter heeft ter vergroting van zijn binnenstadse mobiliteit een step aangeschaft. Het is een rode Arrow Scooter. Volgens de bijgeleverde veiligheidswaarschuwing van de fabrikant mag er niet op gestept worden als het mist, in de avonduren of als de bestuurder gedronken heeft.
Zoals bekend weigert de Stadsdichter te fietsen, nadat in het verleden hem talloze fietsen ontstolen zijn.
Met droefenis nam de Stadsdichter via de radio kennis van het verlies van FC Groningen, in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord, met 0-1. En hij dichtte:

FC SCHAAMDAG 10 FEBRUARI

Weliswaar een wedstrijd verloren
maar in de hoofden blijft hoop gloren
FC Groningen wordt kampioen
als onze spelers hun best gaan doen.

Waarmee de Stadsdichter zijn eerste voetbalgedicht sedert 1994 heeft geschreven. Toen publiceerde hij het vandaalgedicht 'Voetbal' in de bundel Modern Vandalisme.

terug naar boven


Groningen, zaterdag 9-2-2002 - De Stadsdichter banjerde vrijdagavond door de Ebbingestraat, groette de gezellige winkeliers en laste op de Ebbingebrug een zwaaimoment in. Eigenlijk was hij op weg naar de supermarkt, maar toen hij door het raam van het café De Drie Uiltjes zijn uitgever en Joppe van der Spoel, de vormgever van Dichters over Repin zag zitten, besloot hij aan hun tafel aan te schuiven. De uitgever, Anton Scheepstra, sprak dat hij maandagochtend, afhankelijk van de laatste cijfers van het Centraal Boekhuis, het besluit zal nemen het boek al dan niet te herdrukken - ze vliegen namelijk in ongekende getale de deur uit.
Na enkele glazen wijn marcheerde de Stadsdichter door naar de exclusieve East-Kent-Arts-Club, waar eenmaal per maand beeldend kunstenaars, vormgevers, filmmakers, muzikanten en dichters bijeenkomen. Alvorens binnen te treden bestelde hij bij de aanpalende cafetaria (voorheen De Bierpul) een broodje kipburger en trok een kroket en een frikandel uit de muur. De kipburger kreeg hij gratis, omdat de cafetariamedewerker een oud-collegabarkeeper van de Stadsdichter bleek.
Na het consumeren van de nodige glazen Retsina en jenever werd de Stadsdichter door muzikant Jan Klug achterop de fiets gehesen en naar Vera geleid, waar een alleraardigste Belgische band speelde: Vive la fête. 'Stevige elektropop', zoals Klug duidde. De Stadsdichter was vooral gecharmeerd van de doorkijkblouse van de zangeres en van het feit dat de band gewoon erg tof was en toegift op toegift aan het enthousiaste publiek gaf.
In de gang naar de zaal, de favoriete hang-out
van de Stadsdichter sedert 1982, gaf kunstschilder Arnout van Albada te kennen dat hij graag een statieportret van de Stadsdichter wilde maken. De Stadsdichter leek het een goed plan en beende op huis aan.

Bij het ontwaken vond de Stadsdichter post van de KLM. De enveloppe bevatte drie retourtickets Zuid-Afrika. Hierop bedacht hij dat het wel aardig zou zijn twee van deze tickets weg te geven aan zijn collega's uit Epibreren.

terug naar boven


Groningen, vrijdag 8-2-2002 - Deze ochtend piekert de Stadsdichter zich suf over de vraag wat er toch mis is met het tijdsbegrip van literair Nederland. De in aantocht zijnde Boekenweek, van 13-21 maart, duurt langer dan een week, dus waarom niet Boekenacht- of negendaagse genoemd? En de Gedichtendag: de activiteiten eromheen duren ongeveer twee weken - dus waarom gekozen voor de 'Dag'-benaming? En jawel, de 'Dag van de Poëzie', een Limburgs festival, duurt twee dagen. De Utrechtse 'Nacht van de Poëzie' begint vroeg in de avond. Gelukkig is er troost: begrippen als 'cent', 'stuiver' en 'dubbeltje' hebben de overgang naar de euro overleefd - maar dat is weer een heel ander verhaal.

terug naar boven


Groningen, donderdag 7-2-2002 - Vandaag kreeg de Stadsdichter de oorkonde van de Prijs der Nederlandse Letteren van Kamagurka, die in het kader van de democratisering iedereen deze oorkonde uitreikt. Ook kreeg hij te horen dat hij op 16 juni een programmaonderdeel van de grote boekenmanifestatie 'Groningen Zoals Het Gedrukt Staat' mag invullen.

terug naar boven


Groningen, woensdag 6-2-2002 - Na de Wordslam, die overigens gewonnen werd door de stad-Groninger dichter/rapper Sjef Weller, overlegde de Stadsdichter met de Huisdichter van de Rijksuniversiteit Groningen, Gertjan Laan, wat ze in de komende tijd gezamenlijk kunnen ondernemen. Als eerste gemeenschappelijke onderneming lasten ze een officieel zwaaimoment in, hetgeen de aanwezigen in de caféruimte van het Literair Lokaal zeer op prijs stelden.
Vanochtend stond de Stadsdichter de heer Jaap Zijp te woord, in een interview voor Martini Omroep, de ziekenomroep van het Martiniziekenhuis te Groningen. Vanavond kunnen de bedlegerigen genieten van de voordracht van drie Stadsdichterlijke gedichten: 'Hotel Hel', 'Eurozapper' en 'Twentieth Century Fox'.
De felicitaties blijven intussen binnenstromen: per e-mail feliciteerde De Dichter des Vaderlands de Stadsdichter, de Groningse D66-raadsfractie zond hem een kolossaal boeket bloemen en dito vaas, die de Stadsdichter in al zijn grootmoedigheid aan zijn overbuurvrouw Djen Djeltie schonk. Dit omdat de Stadsdichter naast duiven- ook bloemenhater is.
Van wethouder Bruinsma kreeg de Stadsdichter vandaag te horen dat zijn gedicht 'Mozes aan de Maas' inderdaad in Bruinsma's campagne om burgemeester van Vlaardingen te worden gebruikt gaat worden. 'Mozes aan de Maas is op verzoek van de heer Bruinsma gistermiddag geschreven. Ook gaat Bruinsma in zijn campagne gebruik maken van het gedicht 'Wekdienst', dat Dichter uit Epibreren Tjitse Hofman vorig jaar bij de opening van het Simplon jongerenhotel aan de wethouder voordroeg:

MOZES AAN DE MAAS

Op de hoek van de Maasboulevard
luistert een blije burgemeester
naar het ritme van wereldhavens
en hoort het schreien van een baby

in lekke tobbe ronddobberend
in de Buitenhaven, gans alleen
zonder dralen duikt hij te water
en helpt de huiler aan hoger wal

banjert dan langs Vlaardinger dreven
schudt links en rechts een hand
duwt auto's aan en draagt bejaarden
de veerboot op, op Pernis aan.

© Bart FM Droog, 2002

WEKDIENST

Ontluik en richt je op
strek de tenen
bungel de benen
langs het bed

Het werk wacht
de nacht is verleden
buiten daagt
een nieuwe dag

Vogels zingen
hun schoonste lied
de zon schijnt
pijpestelen

Er is nu lang
genoeg gelegen
meuren kan ook
morgen nog.

© Tjitse Hofman 2001

Deze twee gedichten worden a.s. vrijdag of zaterdag in het Rotterdams Dagblad gepubliceerd.

terug naar boven


Groningen, dinsdag 5-2-2002 - De geplande tour per limousine die de Stadsdichter vandaag zou maken over de industriegebieden Driebond en Euvelgunne is een week uitgesteld. De versnellingsbak van de limousine heeft het begeven. De Groninger arbeiders worden derhalve verzocht zich op dinsdag 12 februari tussen 12.15 en 13.15 langs de Bornholmstraat, de Gotenburgweg en de Osloweg op te stellen, willen ze zich op woensdag de 13de februari in het OOG-TV programma De Limo terugzien.
Geluk bij een ongeluk is dat door de limopech de Stadsdichter het verkiezingsvers voor wethouder Bruinsma wist te voltooien, waarmee de wethouder burgemeester van Vlaardingen hoopt te worden.
Vandaag op het programma: De Stadsdichter brengt een bezoek aan tijdschriften- en boekwinkel 'De Letterbak' en bakkerij 'Bij Eise' aan de Nieuwe Ebbingestraat (omstreeks 13.40 uur), een bezoek aan de Openbare Bibliotheek aan de Oude Boteringestraat (omstreeks 16.00 uur). En vanavond presenteert hij de maandelijkse Word Slam in het Literair Lokaal van de Schrijversschool Groningen.


terug naar boven


Groningen, maandag 4-2-2002 - De Stadsdichter toog vanochtend naar het Centraal Station om toeristen welkom te heten en om de heer Broer Feenstra van VNG-Magazine, het weekblad van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, te woord te staan. Ondertussen werd de Stadsdichter gefotografeerd voor de Groninger Gezinsbode. Hierna nuttigde hij een uitsmijter en een glas melk.
Rond het middaguur bezocht de Stadsdichter boekhandel Scholtens Wristers aan de Guldenstraat en hij zag dat het goed was: het winkelpersoneel had zijn recentste bundel op een prominente plaats in de zaak gepositioneerd. Tegen enen keerde hij terug in zijn Stadsdichterwoning en e-mailde de broodnodige oekazes rond, waarna hij werkte aan diverse websites. Vervolgens peinsde hij lang over een verkiezingsvers voor wethouder Tjerk Bruinsma, die met een vers uit Epibreren en een vers van de Stadsdichter burgemeester van Vlaardingen hoopt te worden.
In de loop van de dag beantwoordde hij 44 e-mails, legde de laatste hand aan het 'Digitale Spreekuur' en nam drie nieuwe optredens aan, schreef een oefengelegenheidsvers en besloot na een kleine veertien uur werken de werkdag voor beëindigd te verklaren.

terug naar boven

Groningen, zondag 3-2-2002 - Vanochtend kon de verse Stadsdichter van Groningen voor het eerst genieten van een goede nachtrust. Sedert de Poëziemarathon was hem per nacht minder dan vier uur slaap gegund, daar hij telkenmale uit bed gebeld werd door journalisten en feliciteerders.
Als laatste publieke daad voor het slapen gaan bezocht hij zaterdagnacht de swingavond en de hangjeugd in het centrum voor internationale popunderground Vera aan de Oosterstraat en consumeerde hij publiekelijk een kippenbout bij de Febo aan de Grote Markt en boerde op poëtische wijze.

Zondagavond bezocht hij de dichter Tsead Bruinja en vroeg om advies hoe hij als Stadsdichter andere Groninger dichters het best van dienst kon zijn. De heer Bruinja gaat daarover delibereren.
Als laatste activiteit deed de Stadsdichter Café de Minnaar in de Kleine Rozenstraat aan en feliciteerde medewerkers van Pavlov met het behalen van een Amerikaanse video-award.

terug naar boven


© Liesbeth van Dalsum/Rottend Staal Online 2002. Auteursrecht berust bij de auteur op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.