(klik hier voor verschijning van Rottend Staal in juiste vormgeving)GEEN DICHTERS IN LIVE & COOKING
RTL4 mishandelt Rottend Staal-medewerkers

Aalsmeer - Onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum bevond zich zondagmiddag tussen het grauw dat de tribunes van het RTL4-programma
Live & Cooking vulde, in de hoop een eersteklas zitplaats te hebben voor het tv-optreden van onze medewerkers Erik Jan Harmens en Tjitske Jansen. En hoewel het ene onzinitem na het andere aan haar voorbijtrok, geen Harmens of Jansen. Of waren zij aan de beurt toen ze zich even had teruggetrokken ter ontlasting?

Na de uitzending belde ze Erik Jan Harmens om te vragen of hij en Jansen wellicht tijdens haar w.c.-verblijf hadden opgetreden in het program.

Erik Jan Harmens: 'We kwamen om 14.00 uur aan voor een repetitie, lazen allebei onze gedichten voor en beantwoordden wat vragen van de presentatoren, werden vervolgens met grote haast apart genomen door een floormanager die ons zei dat dit zo niet kon, dat dit TO-TAAL niet paste in het format van Live & Cooking en of wíj misschien een idee hadden hoe we wél in het programma zouden kunnen 'fitten'.'
Van Dalsum: 'Wat!?'
Harmens: 'We hebben aangegeven dat wíj waren uitgenodigd en dat die vraag toch een beetje de-zaak-omdraaien was. Alsof Hanneke Groenteman Bassie & Adriaan in haar boekenprogramma zou uitnodigen, die vervolgens een paar grappen en grollen uithalen, waarop een floormanager het duo duidelijkmaakt dat ze niet in het format passen.'
Van Dalsum: 'Maar hebben jullie zelf niet op een werkbare situatie aangestuurd?'
Harmens: 'We zeiden dat we best aan tafel met de presentatoren over poëzie wilden praten, maar dat we toch dichters blijven. Ik bedoel, het zou een beetje raar zijn om ons binnen een uur om te scholen tot goochelaar of Japans wokkoker.
Van Dalsum: 'En toen?'
Harmens: 'Toen werd de hele shit afgeblazen en konden we vertrekken. Wat een deceptie, wat een leegheid, wat een dieptepunt.'
Van Dalsum: 'En het moraal van het verhaal is?'
Harmens: 'Deze wereld gaat KAPOT aan a-mu-se-ment.'
(Rottend Staal Online, 30-11-2003)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (2)

Epibreren - Uit het Limburgse bericht onze medewerker Quirien van Haelen dat zijn gedicht 'Côte d'Azur' door onze medewerker Gerrit Komrij is uitverkoren voor opname in de nieuwe herziene editie van De Nederlandse poëzie van de negentiende en twintigste eeuw in duizend en enige gedichten.

Uit het Brabantse vernamen we dat uit het fonds van de Udense uitgeverij 'Hoenderbossche verzen' poëmen van Eddie Besselsen, Maarten van den Elzen, Jasper Mikkers (v/h Tymen Trolsky) en Cees van Raak voor deze bloemlezing zijn geplukt.

(Rottend Staal Online, 30-11-2003)

terug naar boven

C.O. JELLEMA HERLEEFT

Hilversum - Vannacht spreekt C.O. Jellema in VPRO's Dode Dichters Almanak, om 00.45 tot 00.50 uur op Nederland 3. Hij brengt het gedicht 'Afscheid en aankomst'. (Rottend Staal Online, 30-11-2003)

terug naar boven

INTERVIEW MET DANIËL DEE
Schrijvers van kutgedichten bekend

Epibreren - Het webmagazine 8weekly publiceerde een maand geleden een diepte-interview met onze medewerker Daniël Dee. Daarin komt ondermeer de bloemlezing Kutgedichten aan de orde.

Wie de makers van de kutgedichten in Kutgedichten zijn werd vanmiddag op een persconferentie in Hotel Hel door uitgeverij Passage bekend gemaakt. Op de kutpagina van uitgeverij Passage zijn de namen na te lezen.

De presentatie van de Kutgedichten vindt tijdens de Poëziemarathon op de Gedichtendag, donderdag 29 januari 2004, plaats, van 15.00 tot 16.00 uur in de Usva (Munnekeholm 10, Groningen).
(Rottend Staal Online, 30-11-2003)

terug naar boven

ROTTEND STAAL ONLINE GAAT ENGELS

Epibreren - Onze medewerker Willem Groenewegen is momenteel bezig de biografieën van al onze medewerkers naar het Engels te vertalen. Dit om de export van Nederlandstalige dichters te bevorderen. Deze omvangrijke klus zal enige weken kosten, maar zal - in tegenstelling tot praktijken op andere sites - niet tot het staken van onze dienstverlening leiden.

Het is helaas niet mogelijk om naast de biografieën ook alle gedichten te vertalen. Medewerkers die Engelse vertalingen van hun gedichten op hun nieuwe Engelstalige pagina's willen hebben, kunnen daartoe enerzijds tegen de gebruikelijke tarieven een beroep doen op Groenewegen, of ons al reeds bestaande vertalingen doen toekomen. Waarbij gezegd dat enkel vertalingen gefabriceerd door door het NLPVF geaccrediteerde vertalers geaccepteerd worden, en we de expliciete toestemming van de desbetreffende vertaler nodig hebben, alvorens tot publicatie over te gaan.

De Engelstalige pagina's van onze medewerkers Arnoud van Adrichem, Ali Albazzaz en Mowaffk Al-Sawad staan inmiddels online.

Het streven te Epibreren is om nog voor het verstrijken van deze eeuw versies van de Rottend Staal-dichterspagina's in alle wereldtalen online te plaatsen. Hiertoe zoeken wij vertalers die het Frans, Duits, Spaans, Chinees, Arabisch, Portugees, Italiaans, Russisch, Pools, Zweeds, Deens, Noors, Fins, Ests, Lets, Grieks, Servo-Kroatisch, Turks, Roemeens, Retro-Romaans, Latijn, Hebreeuws, Armeens, Georgisch, Swahili, Bahasa Indonesia, Tsjechisch, Slowaaks, Sloveens of het Papouaas beheersen en bereid zijn om tegen geen vergoeding dan de eer de vertalingen te leveren. (Rottend Staal Online, 30-11-2003)

terug naar boven

TAALUNIE HEEFT SITE VERNIEUWD

Amsterdam - De Nederlandse Taalunie heeft haar site Taalunieversum - http://taalunieversum.org/ - grondig vernieuwd. Op de webstek een interessant artikel uit het Taalschrift, over vroeger, toen alles nog beter was en cowboys en indianen Nederlands spraken. (Rottend Staal Online, 30-11-2003)

terug naar boven


VREEMD ARTIKEL OVER 'SCHRIJFSTAD GRONINGEN' IN TIJDSCHRIFT SCHRIJVEN

Epibreren - In de nieuwe editie van Tijdschrift Schrijven (#6, 2003) staat een bevreemdend en ontregelend artikel over 'Schrijfstad Groningen'. Louis Stiller interviewde boekhandelaar Gelly Talsma van Athena's Boekhandel, Tzum-hoofdredacteur Coen Peppelenbos, uitgever Anton Scheepstra en schrijfdocent Aly Freije.

Heel merkwaardig valt in dit interview niet eenmaal de naam van de grootste, belangrijkste en actiefste Groninger boekhandel op literair vlak: Scholtens Wristers. Toch - volgens het tijdschrift Literatuur - een van de vijf beste boekhandels met literair aanbod van Nederland, en wat poëzie betreft gezegend met een bijzonder rijk aanbod. En ook een boekhandel die graag eigen beheer-boeken van Groninger auteurs ter verkoop aanbiedt - dit in tegensteling tot Athena's, die - we weten het nog goed - weigerde de Rottend Staal Nieuwsbrief (de papieren voorloper van Rottend Staal Online) te verkopen.

De geïnterviewden klagen over het gebrek aan financiële steun vanuit de gemeente voor literaire initiatieven. Terwijl de gemeente Groningen toch rijkelijk heeft meebetaald aan tal van dat soort initiatieven. Te denken valt aan de jaarlijkse ondersteuning voor de Poëziemarathon, aan de riante vergoeding voor de Groninger Stadsdichter, aan de ondersteuning in 2002 voor de manifestatie Groningen zoals het gedrukt staat en aan bijvoorbeeld het door gemeente en provincie betaalde Hendrik de Vries-stipendium, dat vorig jaar naar o.a. onze medewerkers Tsead Bruinja en Sieger M. Geertsma ging.

Ook wordt het bij vele auteurs bekende festival Herfstschrift, later Winterschrift aangehaald: 'het verwaaide.' Een ietwat verkeerde voorstelling van zaken: Winterschrift is bewust kapotgemaakt. Een toenmalige hoge ambtenaar had het onzalige idee een dichteres - wier naam altijd genoemd moet worden - die bekend stond en staat wegens haar publieksonvriendelijke standpunten het festival te laten organiseren. Met als gevolg dat vanwege het tegenvallend bezoekersaantal de overheidssubsidie van circa 70.000 gulden werd ingetrokken - die laatste festivaleditie werd namelijk beoordeeld voor het al dan niet verlengen van de structurele overheidssubsidie).

Ook valt veelvuldig de naam van De Dichters uit Epibreren - terwijl die zich voornamelijk op het buiten-Groningse richten en sedert 1999 als groep niets meer in Groningen georganiseerd hebben. Over Jean-Pierre Rawie wordt gezegd dat hij zeer actief in het schrijfleven is (???) en Rutger Kopland zou hier (i.e. Groningen) zijn gezin hebben, terwijl de kinderen Koplands toch al jaren uitgevlogen zijn. (Rottend Staal Online, 29-11-2003)

terug naar boven


MZWAKHE MBULI VRIJ

Londen (BBC) - De dichter die tien jaar geleden een traditioneel lofdicht bij de presidentiële inauguratie van Nelson Mandela hield is vrijgelaten uit de gevangenis.

Mzwakhe Mbuli, een van Zuid-Afrika's meest populaire kunstenaars, kwam onder luid applaus uit de gevangenis en zei: 'God hield me staande. Niemand krijgt me omver.'

Hij werd veroordeeld tot 13 jaar in de gevangenis for een bankoverval in 1997, maar beweert dat een tas in zijn auto verborgen was. Hij beweert dat het een valstrik was, omdat hij op de hoogte was van drugssmokkel onder topambtenaren.

Een van de vele mensen die op Mbuli stonden te wachten om hem te begroeten bij de poort van de Leeuwkop gevangenis was veteraan anti-apartheids politicus en mensenrechtenactivist Helen Suzman, die een verzoekschrift had ingediend namens Mbuli.

Ook was daar Winnie Madikizela-Mandela, die vaak met hem op het podium stond tijdens de dagen van de antiapartheidsstrijd, toen hij nog bezig was een reputatie op te bouwen als stem van het volk, een dichter die opkwam voor volksbevrijding.

Tijdens zijn gevangenisstraf, bleef Mbuli steeds volhouden dat hij onschuldig was.

Carolyn Dempster van de BBC zegt dat een groot deel van het bewijs dat gebruikt werd om hem te veroordelen voor gewapende bankoverval in Pretoria indirect was.

Zijn oom Elliott, die bleef geloven in Mzwakhes onschuld zei dat er geen enkele reden was voor hem 15.000 rand ($2000) van een bank te stelen.

Het was een bedrag dat hij als dichter regelmatig uitdeelde aan arme mensen, zei hij.

Na een korte toespraak tot de menigte, werd Mbuli weggereden in een limousine voor een feestelijk optreden met Zuidafrikaanse muzikanten in het nabijgelegen Johannesburg. (Rottend Staal Online, 29-11-2003; vertaling Willem Groenewegen)

terug naar boven


RIEGO-HYMNE OORZAAK DIPLOMATIEKE REL TUSSEN SPANJE EN AUSTRALIË

Epibreren - Het mysterieuze lied dat te Melbourne bij de opening van het Davis Cup-tournooi tussen Spanje en Australië als Spaanse Volkslied ten gehore werd gebracht, was de prachtige Riego-Hymne, het officiële volkslied van de Tweede Spaanse Republiek.

Harold Roodvocht, bewoner van bejaardenoord Zeezicht en oudstrijder van de Spaanse burgeroorlog, herkende het lied meteen. In de jaren 1936-1938 zong hij, als hij niet in de loopgraven lag, in het achtergrondkoor van Ernst Busch dit lied mee: "...Riego wist te vechten tegen de paapse knechten..."

De Spaanse minister van Sportzaken, Juan Antonio-Angulo, wist het horen van dit lied, dat onder Franco verboden was, minder te waarderen. Hij verliet boos de tribune. Na de verontschuldigingen van de toernooileiding was de getergde Spaanse bewindvoerder nog niet tevreden. Hij wil dat zaterdag voor het begin van het dubbelspel alsnog het juiste volkslied wordt gespeeld.

Roodvocht vermoed dat Australische veteranen van de Internationale Brigades achter deze volksliedverwisselingsstunt zaten: 'Old soldiers never die.'

Een Duitstalige versie van de Riego-hymne staat op de cd 'Lieder der Arbeiterklasse (Lieder aus dem Spanischen Bürgerkrieg)'. Deze cd is op deze site in zijn geheel te beluisteren: http://www.mucsurf.de/mp3/. (Rottend Staal Online, 29-11-2003)

terug naar boven


BRITS DICHTER WEIGERT KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING

Londen - Aan gene zijde van de Noordzee is enige commotie uitgebroken over de weigering van de zwarte dichter Benjamin Zephaniah de OBE (Officer of the Order of the British Empire - klik hier voor nadere uitleg over de diverse rangen) te accepteren.
Zephaniah vindt dat de onderscheiding symbool staat voor koloniale beestachtigheid en slavernij. Tegen BBC Radio 4 zei hij: 'Ik heb mijn leven lang gevochten tegen de erfenis van het Britse Empire... Wie bedacht heeft mij die onderscheiding te geven zal mijn werk nooit gelezen hebben.

Meer hierover op de sites van de BBC, The Independant en The Guardian.
En raadpleeg ook google voor meer over Benjamin Zephaniah, alsmede de biografie van J.A. Deelder voor meer over de invloed van Zephaniah op de Nederlandse poëzie. (Rottend Staal Online, 28-11-2003)

terug naar boven


BOEKEN VOOR EENMALIG GEBRUIK

Nijmegen - De Gelderlander bericht vandaag over een nieuw soort boek, dat maandelijks door uitgeverij Bruna uitgebracht gaat worden: het scheurboek.

Na lezing dient elke pagina afgescheurd en weggegooid te worden. Dat kan makkelijk en netjes, dankzij de perforaties die in het boek zijn aangebracht.

Het eerste scheurboek is Pak me dan... van James Patterson en kost € 4,95.

(Rottend Staal Online, 28-11-2003)

terug naar boven


MEDEWERKERS OP DE BUIS

Aalsmeer - Onze medewerkers Erik Jan Harmens en Tjitske Jansen zijn aanstaande zondag 30 november te gast bij het RTL4 programma Live & Cooking, van 17.00 tot 19.00 uur. (Rottend Staal Online, 28-11-2003)

terug naar boven


LITERAIRE AGENDA NRC HANDELSBLAD WEGBEZUINIGD?

Epibreren - Bij de dagbladen heerst al jaren de gestage afkalving van de literaire berichtgeving. De boekenkaternen worden jaarlijks dunner of verdwijnen zelfs; kunstpagina's beslaan in sommige kranten minder dan een hele pagina: kommer en kwel alom. Liever bericht men over nieuwe tapijten in uitgeverijpanden dan over vers verschenen poëzie te schrijven.

Een van de recentste afkalvingsverschijnselen is het verdwijnen van de literaire agenda in de donderdagse Agenda-bijlage in het NRC Handelsblad. Erg jammmer, maar...

... tegelijkertijd zien we op het internet een gestage toename van literaire agenda-pagina's. Er is zelfs een Nederlandse literaire agenda-site, die vreemd genoeg geheel Engelstalig is: www.wordsinhere.com.
Agenda-pagina's zijn te vinden op de sites van bijvoorbeeld Rottend Staal (agenda), Letteren (agenda), Poetry Alive (agenda) en Poetry International (agenda).

Gezien de relatief lage verkoopcijfers van poëziebundels kan het niet anders dat binnen afzienbare tijd ook poëzierecensies uit de kranten wegbezuinigd worden. Of het internet een goed alternatief biedt als publicatieplatform is echter zeer de vraag.

Twee jaar geleden werd te Groningen de site 'Poëzierecensies' opgestart. In die twee jaar trok (de openingspagina van) de site slechts 648 bezoekers, ondanks een prachtige en unieke tekening van Barbara Stok die op die pagina te zien is. Dit lage aantal roept een interessante en tevens beangstigende vraag op: willen de lezers eigenlijk wel poëzierecensies lezen? En zo ja, wie zijn die lezers dan? De recensent, de dichter en wellicht diens uitgever? Ligt de geringe vraag naar poëzierecensies wellicht aan de sterke 'preken voor eigen parochie'-toon die in veel poëziebesprekingen de overhand heeft, de toon ook die de laatste veertig jaar de kerken heeft doen leegstromen? Wie het weet mag het zeggen. (Rottend Staal Online, 27-11-2003)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ IN AANKOMST

Epibreren - In januari 2004 verschijnt de langverwachte nieuwe herziene editie van De Nederlandse poëzie van de negentiende en twintigste eeuw in duizend en enige gedichten van onze medewerker Gerrit Komrij. Het boek gaat circa 2500 gedichten bevatten uit drie eeuwen Nederlandstalige poëzie.
In de titel wordt
vermoedelijk nog 'eenentwintigste eeuw' ingevoegd, daar Komrij ook verzen uit deze eeuw geplukt heeft.

Op het eiland is nog enkel het lijstje van gebloemleesden van Uitgeverij Passage bekend, die allen, heel toevallig, ook medewerkers aan Rottend Staal zijn: Daniël Dee, Bart FM Droog, Sieger M. Geertsma, Tjitse Hofman, Hannie Rouweler, Albertina Soepboer en Simon Vinkenoog.
(Rottend Staal Online, 27-11-2003)

terug naar boven


REVE WEER THUIS

Amsterdam (De Volkskrant) - Na een verblijf in het ziekenhuis van bijna vier weken is Gerard Reve teruggekeerd in zijn huis in het Belgische Machelen. Dit heeft zijn levensgezel Joop Schafthuizen woensdag gezegd. 'Ik ben blij dat hij weer thuis is.'

Gerard Reve verkeert in een vergevorderd stadium van de ziekte van Alzheimer.

'Wij hebben hier nu een speciaal ziekenhuisbed met schotjes staan en een zetel waar Gerard niet uit kan. Hij is erg tevreden. Dit is voor ons allebei de beste oplossing,' aldus Schafthuizen, die zegt erg te hebben geleden onder de afwezigheid van zijn partner. 'Het is nu vooral een kwestie van hygiëne, vocht en vitaminen.' Reve hoopt 14 december tachtig jaar te worden. (Rottend Staal Online, 27-11-2003)

terug naar boven


CYBERNETISCHE DICHTER

New York - Ray Kurzweil, een uitvinder gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie, en technicus John Keklak hebben op 11 november patent No. 6.647.395 verworven op een 'cybernetische dichter', zo meldde de New York Times afgelopen maandag.

Dit patent betreft software die een computer poëzie laat maken door stijlen en woordenschatten van menselijke dichters te imiteren, zonder die te plagiëren.

Het programma werkt ongeveer als een mixer: men gooie ingrediënten uit reeds bestaande gedichten in de cyberpoëet, die ze doorelkaar husselt en daarmee een nieuw vers maakt. Het programma is volgens Kurzweil gebaseerd op patroonherkenning.

Kurzweil meent dat patent No. 6.647.395 een hulpmiddel is voor dichters van vlees en bloed die inspiratie en of hulp nodig hebben.

Een versie van de 'cybernetische dichter' is te downloaden op www.kurzweilcyberart.com. De 'deluxe version' kost $29.95.

De redactie werd op het New York Times-artikel geattendeerd middels de prima weblog van NRC-journaliste Marie-José Klaver, waarop ze bericht over allerlei digitale zaken: privacy, wetgeving, beveiliging, bijzondere websites en cybercultuur.

Het bestaan van deze weblog leerden we van de Vlaamse weblog De Leeskamer. (Rottend Staal Online, 27-11-2003)

terug naar boven

DE TOTAALDICHTER (2)

Epibreren - Het is een heel kleine wereld: onze medewerker Nataça meldt:

'Nee nou wordt ie mooi!!! Die link naar de foto van Wieseman: ík sta gespijkerjackt en elf jaren oud op die homepage. Die overigens van Bas E. is, met wie ik dit of volgend jaar een reünie van precies die klas(sen) 5 en 6 met rara welke meester zou organiseren wegens verstreken lustrumtijden.'

Onze medewerker Arjan Witte, net als Wieseman in Duiven woonachtig, merkte desgevraagd dit op:

'Ja die ken ik wel. Dat Poëziehuis is zijn eigen huis. Hij maakte met nog twee dichters deel uit van het 'Liemerse trio'. Simon Vinkenoog moet hem ook gekend hebben. Het was in ieder geval een heel clever figuur en zag er tot aan zijn dood uit als een black monk.'

Inmiddels is in het Liemers-regiokatern van de Gelderlander een artikel over Wieseman verschenen: 'Duivense boeddha en totaaldichter proefde poëtisch van het leven'.
(Rottend Staal Online, 26-11-2003)

terug naar boven


HELP MOWAFFK AL-SAWAD NAAR IRAK

Groningen - Onze medewerker Mowaffk Al-Sawad wil na bijna dertien jaar ballingschap terug naar Basra, Irak, voor een bezoek aan familie en vrienden - voor zo ver die nog in leven zijn. Dat kost veel en daarom gaat hij nu kunstwerken van eigen hand verkopen.

Onder de titel 'Een verdwaald amulet' begint zaterdag 29 november in Galerie Domino, Pottebakkersrijge 6 in Groningen een verkoopexpositie van zijn beeldend werk. Al vanaf € 50,00 is werk van Al-Sawad te bemachtigen.

De tentoonstelling wordt zaterdag om 17.00 uur geopend uur door de Groninger Stadsdichter. Er zijn vervolgens optredens van Mowaffk Al-Sawad, Arjan Bakker, Bart FM Droog, Karel ten Haaf, Tjitse Hofman, Max Niematz, Ronald Ohlsen, Rense Sinkgraven en Willem Jan van Wijk. De expositie duurt slechts drie uur.

Eventuele extra opbrengsten van de verkochte kunstwerken gaan naar het welzijn van Iraakse kinderen. (Rottend Staal Online, 26-11-2003)

terug naar boven

VREEMD: 'TOTAALDICHTER' WIESEMAN OVERLEDEN

Epibreren - Gisteren viel in De Volkskrant een merkwaardige overlijdensadvertentie te lezen:

aan de horizon
verschijnend en verdwijnend
mijn geest is een zee


Robert Joseph Wieseman
totaaldichter

23 maart 1943,              21 november 2003,
Hilversum                     Poëziehuis Duiven

Meerdere lezers attendeerden ons erop, en nee, geen enkele dichtpublicatie van totaaldichter Robert Joseph Wieseman is in de bibliotheek te Epibreren bekend. Ook de Koninklijke Bibliotheek kent geen dichter Wieseman, wel de auteurs Marjorie E. Wieseman en Katherine C. Wieseman.
Evenmin weten wij meer van het Poëziehuis Duiven.

Wel vonden we op google.com één vermelding van Robert Joseph Wieseman, een klassefoto van een zesde klas van de Remigius School te Duiven, circa 20 jaar geleden. Wieseman is daarop te zien in zijn functie als onderwijzer (hier links een uitsnede van die foto). Ofschoon hij op deze foto op een monnik lijkt, blijkt hij uit de verdere tekst van de advertentie vrouw en kinderen achter te laten.

Morgen wordt R.J. Wieseman te Duiven begraven. We wensen zijn nabestaanden sterkte met het verlies en zijn voor hem blij dat hij niet in het bisdom Den Bosch wordt uitgevaren. (Rottend Staal Online, 25-11-2003)

terug naar boven


NEELTJE MARIA MIN DOET EENZAME UITVAART

Amsterdam - Gisteren werd in de hoofdstad Gijsbertus van Leeuwen begraven. Wegens gebrek aan nabestaanden begeleidden Neeltje Maria Min en F. Starik het honderdenvijftig kilogram wegende overschot naar zijn laatste rustplaats.
Min schreef het grafdicht en F. Starik bericht erover op zijn weblog.
(Rottend Staal Online, 25-11-2003)


terug naar boven

DRIE NIEUWE BUNDELS VAN IN DE KNIPSCHEER

Haarlem - Komende donderdag 27 november presenteert Uitgeverij In de Knipscheer een poëzieavond in Perdu (Kloveniersburgwal 86, Amsterdam) rond drie nieuwe bundels van dichters uit haar fonds. Twee van die bundels zijn debuten, en de ander is - zoals eerder in de Rottend Staal Online bericht - het nieuwe boek van onze medewerker Albert Hagenaars.

Het ene debuut is van Hertz, pseudoniem van Annette Palstra (1961), decorbouwer en oud-student van de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten. Het boek heet Oog op slag, en is volgens de uitgever ook 'niet direct lineair' leesbaar.

Het andere debuut is van E. de Haan, ook bekend als Ezra de Haan, en is getiteld Ik belde mijn muze. De Haan was in de oprichtingsfase redacterur van het literaire tijdschrift Vrijstaat Austerlitz. Zijn debuut bevat ondermeer zestien gedichten over de hond.

En het nieuwe boek van Albert Hagenaars is, zoals onze trouwe lezers weten, het tweetalig uitgegeven Tropendrift. De vertaling Tropical Drift is van de hand van John Irons.

Aan deze triopresentatie werken naast de auteurs ook Suzanne Binnemans, Ernesto Hernandez Ortiz en Scott Rollins mee. De aanvang bedraagt 19.00 uur en de toegang is nul.
Nadere informatie: Uitgeverij In de Knipscheer, indeknipscheer@planet.nl (Rottend Staal Online, 25-11-2003)


terug naar boven


VANAVOND PARMENTIER OP RADIO 747 AM

Hilversum - Vanavond is de radioversie van het literair tijdschrift Parmentier te beluisteren, als onderdeel van VPRO's De Avonden, op Radio 747 AM, van 22.02 tot 23.00 uur. De uitzending is live bij te wonen in Studio Desmet, Plantagemiddenlaan 4a, te Amsterdam.

Onze medewerkers Erik Jan Harmens en Hanz Mirck,, alsmede Peer Wittenbols, Ernst Jansz en Tom America werken aan dit speciale programma mee.

Na de uitzending is het programma op de site van de Avonden online te beluisteren.
(Rottend Staal Online, 25-11-2003)


terug naar boven

HOF ACHT SMAAD BEWEZEN IN ZAAK SCHOLTE

Amsterdam - Het gerechtshof in Amsterdam heeft Rob Scholte maandag veroordeeld tot een boete van 500 euro. De kunstenaar werd door dichter Koos Dalstra aangeklaagd wegens smaad.

Dalstra zei tijdens de zitting van 10 november genoeg te hebben van de zaak-Scholte, die hem tot op de dag van vandaag blijft achtervolgen. De advocaat-generaal eiste een boete van 1000 euro en achtte een schadevergoeding van 6600 euro aan smartengeld en advocaatkosten toewijsbaar.

Scholte beschuldigde Dalstra van het plegen, dan wel beramen van een bomaanslag die Scholte in 1994 beide benen kostte. Zijn toenmalige vrouw Micky Hoogendijk verloor hun ongeboren kind. De zaak is nog niet opgelost, maar voor de politie ook nog geen gesloten dossier. Voor de politie is Dalstra nooit een serieuze verdachte geweest.

Dalstra klaagde Scholte al in 2000 aan wegens smaad en de rechtbank veroordeelde Scholte toen tot een boete van 2500 gulden (1134 euro) en een schadevergoeding van 5000 gulden (2268 euro).

Het gerechtshof hield bij de strafoplegging rekening met het feit dat de daders van de aanslag nooit gepakt zijn en dit zeer traumatisch moet zijn voor Scholte. Het gerechtshof wees de eis tot smartengeld daarom af. Met zijn uitlatingen over Dalstra overschreed Scholte alleen wel de strafrechtelijke grens volgens het hof. (ANP/Rottend Staal Online, 25-11-2003))

terug naar boven


JOHNNY VAN DOORNPRIJSUITREIKING

Arnhem/Amsterdam - Ruim honderdtachtig mensen stroomden het Arnhemse KAB Posttheater in afgelopen zondag bij de uitreiking van de Johnny van Doornprijs aan De Dichters uit Epibreren. Onder het publiek veel fans van Van Doorn en anderszins literair geïnteresseerden. De presentatie werd verzorgd door Hugo Spruijt, die inviel voor de hoogzwangere Wintertuindirecteur Frank Tazelaar. De laatste was wegens meepufverplichting in het ziekenhuis blijven steken. Spruijt moest even wennen aan zijn nieuwe functie als aankondiger, daar hij in het dagelijks leven natuurkundige is en werkzaam in het ziekenhuiswezen, maar kweet zich met verve van zijn taak.

Ondertussen waren er op een groot scherm beelden te zien van de optredende dichters en Johnny van Doorn die weer werden bewerkt door VJ Grootendorst. Onder anderen bij de voordracht van Jürg Halter, die overigens ook het grootste applaus oogste met zijn voordracht van een wrang anti-duivengedicht. Tijdens de voordracht werd Halter gefilmd en was zijn gestalte te zien opgebouwd uit een bewegende verzameling letters, à la The Matrix.

Tussen de voordrachten was er verder mooie muziek die gedraaid werd door DJ Lance. De literaire bijdragen werden verzorgd door dichters Hans Plomp, Hanz Mirck, Diana Ozon, Andy Fierens, de al genoemde Jürg Halter, Christine Otten en radiopresentator Wim Noordhoek. Noordhoek vertelde een prachtige anekdote over hoe hij met Van Doorn op de hei liep en deze gestoord werd door een bekende die van hem nog een tientje te goed had. Het is een goed gebruik van dichters om tientjes te lenen, vooral in Groningen, en Van Doorn weigerde de man dan ook het tientje terug te betalen. Logisch, want zo'n tientje kan men beter zelf besteden in het café.

Ozon, Plomp en Fierens blonken uit in krachtige performances die door het publiek enthousiast werden gevolgd. Gelukkig, zweeg het publiek bij de ingetogen en gedreven stukken, zoals het sterke 'Vluchten' van Ozon. Dichter Hanz Mirck las een gedicht voor dat hij samen met Ingmar Heytze had geschreven. Zoals het hoorde kwam er een café in voor, een vrouw en De Dichters uit Epibreren. Hier na te lezen. Wat ook binnenkort na te lezen is, maar dan in een roman, is de bijdrage van Christine Otten. Begeleid door een mevrouw die met een strijkstok langs een soort klankschaal van buisjes streek, las zij een tekst voor over een van de leden van de Last Poets. Voor mij was de tekst een tikkeltje te lang en vielen de muziek en de tekst niet genoeg samen, maar ongetwijfeld zal het boek een interessant document vormen over deze groep.

De Dichters uit Epibreren maakten uiteindelijk met een mooie en compacte set duidelijk waarom ze de prijs hadden gewonnen: goeie muziek, goeie gedichten en prachtige beelden met een gezonde dosis humor en respect voor het publiek. Waarna er tijd was voor veel wijn en een groot genereus maal aangeboden door de Wintertuin organisatie, waarbij Bart FM Droog als naproever en broodjessnaaier schitterde. Een vermoeiende dag, zult u wel begrijpen, die in een Amsterdams bed werd besloten in een warm en comfortabel Roodvocht T-shirt dat te verkrijgen is bij Uitgeverij Passage voor enkele euri. (Liesbeth van Dalsum, Rottend Staal Online, 24-11-2003)

Meer over de prijsuitreiking in de Gelderlander van 24-11-2003.
De gedichten van Diana Ozon en van Ingmar Heytze & Hanz Mirck zijn hier te lezen.

terug naar boven

LITERAIRE OPLICHTSTER

Epibreren - Twee jaar geleden berichtten we al over literaire oplichters, die nietsvermoedende amateurdichters veel geld afhandig wisten te maken middels poëziewedstrijden. Inmiddels heeft tenminste één oplichtster een nieuwe vorm van literair zwendelen ontdekt: het organiseren van een namaak-literatuurfestival, dat bij te wonen was tegen vooruitbetaling van 569 tot 1699 Amerikaanse dollars.

Haar naam is Elisabeth von Hullessem, alias Elisabeth Roswitha von Meerscheidt-Hullessem, alias Lisa Hackney, alias Melanie Mills alias L. R. Thomas alias Elisabeth von Hull alias twaalf andere aliassen. In Arkansas (V.S.) verwierf ze enige bekendheid door haar moeder te overrijden en over dat voorval een roman te schrijven.

Het nepfestival had plaats moeten vinden in het Canadese plaatsje Banff, onder de naam Banff Writers Conference (niet te verwarren met het bekende Wordfest, het 'Banff-Calgary International Writers Festival'), eind augustus, samen met het 'Celebrity Autism Charity Fundraiser', en Elton John, Rod Stewart, Barbra Streisand en Celine Dion zouden bij deze non-events verschijnen.

Op de website van het festival heeft de Royal Canadian Mounted Police inmiddels een oproep aan mogelijke slachtoffers van Von Hullesem geplaatst.

De niet-organisatrice verschijnt vandaag voor het Banffse gerecht, vanwege zeven fraude-, één diefstal en twee oplichtingsaanklachten.

De Canadese krant The Golbe and Mail berichtte er zaterdag uitvoerig over. (Rottend Staal Online, 24-11-2003)

terug naar boven


POETRY JOCKEYS

Epibreren - In het Volkskrant Magazine bericht Sara Luijters (jawel, de dochter van dichter Guus Luijters) vandaag over de 'Poetry Jockeys', een project van Martijn Timmermans en Rob Bartels. Op en bij huwelijks-, verkleed-, thema- en personeelsfeesten, kerstvieringen, en kantooropeningen maken ze aan de hand van drie trefwoorden gedichten op bezoekers.
'Vrouwen zijn sneller en beter in het geven van woorden dan mannen', verklaart peejay Timmermans, naast partydichter ook zakelijk leider van theateropleiding De Trap.
'Poetry Slam is nu in, maar wat wij heeft daar niets mee te maken. Het gaat ons er niet om het beste gedicht te schrijven, wij zijn er om gevoelens door te geven', aldus poetry jockey Bartels.
Ze zijn al ingehuurd door bedrijven als Orange (verplaatsbare telephonie) en Stolichnaya (Oost-Europese sterke drankvariantfabrikant).
(Rottend Staal Online, 22-11-2003)

terug naar boven

WINTERTUIN - DE VRIJDAGAVOND

Arnhem/Nijmegen - In de Kleine Zaal van de Arnhemse Schouwburg speelde zich gisteren 'Zingo tracteert' af, of 'Zingo traceert', zoals op een deel van de entreekaarten vermeld stond. Honderd mensen waren op het programma afgekomen, waaronder onze medewerkers Hanz Mirck en Alfred Schaffer. De laatste bleek onderweg van Stockholm naar Kaapstad, en had speciaal voor deze avond een tussenstop gemaakt op vliegveld Deelen.

'De hele spraakmakende, nieuwe generatie podiumdichters' - zo meldde de Wintertuinfolder - zou voor het voetlicht treden. Maar of dat ook zo was? Van de zeventien optredende dichters kon een aantal in geen geval 'podiumdichter' genoemd worden. Wim Kragt bijvoorbeeld deed me meer denken aan een cabaretier/songwriter, Roos van Dixhoorn (jawel, een aangetrouwde nicht van F. van Dixhoorn) las haar clichématige gedichten van papier voor, Pom Wolff deed het ook niet uit het hoofd, net als Freek Lomme.

Wat niet wegneemt dat de topacts van de avond zeer goede voordrachten weggaven - De Woorddansers, bijvoorbeeld. Ditmaal begeleid door dj Lance brachten ze hun aanstekelijk ritmisch repertoire op een strakke wijze. Tjitske Jansen opende met een schokkende toneeltekst voor kinderen: 'je loopt met de nacht tussen je benen' en Sieger M. Geertsma sloot de avond met zijn kenmerkende hallucinogene gedichten en dito voordracht.
Het publiek wenste Erik Jan Harmens massaal 'beterschap' toe, na de bekendmaking van zijn absentie wegens niet nader geduide ziekteverschijnselen. En jammer genoeg was dat een van de weinige momenten waarop het publiek zich een beetje roerde; de sfeer onder het publiek was een beetje apathisch. Wellicht veroorzaakt door het rookverbod, of door de algehele setting, misschien door de niet al te enthousiasmerende presentatie - ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat op dit soort avonden een algehele losse sfeer dient te hangen, waarin het publiek zich vrij voelt 'boe' of 'hoera' te roepen. En die sfeer ontbrak meestentijds, helaas.

Ik miste de voordrachten van onze medewerkers Quirien van Haelen (sedert onlangs hanekamloos), Harry Zevenbergen & DOM en Rijn Vogelaar, omdat ik in de Willem Wilmink-kleedkamer nadacht over de zin van het leven en zag hoe deze jeugdige generatie dichters zich laafde aan bier en soft-drugs. Vroeger, toen alles beter was, dronken dichters nog wijn, zuchtte ik mismoedig.

Maar omdat de jeugd de toekomst heeft besloot ik toch even te kijken naar de voordracht van Pim te Bokkel - een gedreven jongeman die met geëxalteerd stemgeluid zijn gedichten brengt. Dat was me toch een beetje te overdreven, net als de voordracht van de zwaar getatoueerde Gijs ter Haar, wiens verzen me iets te politiek-correct klonken. Sven Ariaans kon me ook niet lang boeien: tijdens zijn voordracht bemerkte ik dat zijn gedichten en vooral de wijze waarop hij ze brengt me te voorspelbaar voorkomen, met weinig interactie met het publiek.

Gelukkig waren er ook verrassingen. Vlaming Jef Versmissen was de eerste die daadwerkelijk met het publiek communiceerde en een veelzijdig en gedreven optreden weggaf. En natuurlijk Peter M. van der Linden, voor mij het hoogtepunt van de avond. Eigenzinnig en origineel bracht hij in zingzangtaal hoogpoetische wartaal, waarmee hij mij en het publiek wist te bezweren. En uit het hoofd, zoals het hoort.
(Liesbeth van Dalsum, Rottend Staal Online, 22-11-2003)


terug naar boven


DE NEDERLANDSE SCHRIJFDAG

Den Haag - Aanstaande zondag vindt in de Haagse hogeschool de Nederlandse Schrijfdag plaats. Onze medewerkers Jan Boerstoel, Ruben van Gogh, Tjitske Jansen en Erik Lindner verzorgen er lezingen en workshops.

Jammer is het dat voor de zoveelste keer gerefereerd wordt aan het absolute kulcijfer van bijna 1 miljoen Nederlandse schrijvers (zie Rottend Staal Online van 6 maart 2003). Recent Rottend Staal-onderzoek op internet leert dat er zich in dit taalgebied hooguit 50.000 dichters en schrijvers ophouden - waarbij we in dit geval als definitie voor een schrijver aanhouden dat dat iemand is die ook daadwerkelijk ergens publiceert - sinterklaasverzenmakers worden dus niét meegerekend). En zelfs het getal van 50.000 is aan de hoge kant.

Ook is het jammer dat de organisatie de workshop 'podiumpoëzie' op het programma heeft staan, als volgt omschreven:

'Aansluitend op de lezing Literaire performance wordt in deze workshop ingegaan op de vraag of het schrijven van gedichten en verhalen voor een publiek van toehoorders een andere techniek vergt dan het schrijven voor lezers. Dichter Ruben van Gogh en dichter/schrijfster Hagar Peeters zullen u laten ondervinden wat de vereisten zijn voor schrijven voor publiek.

'Het leuke van regelmatig optreden is, dat je een nieuw gedicht de volgende dag al kunt voordragen. Door het contact met het publiek merk je al gauw of een gedicht toegankelijk genoeg is. Bij gedichten moet je niet heel diep nadenken om het überhaupt te kunnen lezen. Na het lezen mag je denken, maar niet tijdens.' (Hagar Peeters in Carp)'

Te Epibreren veroordeelt men in scherpe bewoordingen (bah! schande!) deze workshop alsmede het gedachtengoed van Hagar Peeters. Wie met versgeschreven gedichten ten tonele treedt is verkeerd bezig. Want het noodzakelijke rijpingsproces, dat inherent is aan goede poëzie, ontbreekt.

De vraag 'of het schrijven van gedichten en verhalen voor een publiek van toehoorders een andere techniek vergt dan het schrijven voor lezers' is een absurde vraag. Het enige verschil in het werk van de zogenaamde podiumdichters en dat van leesdichters is namelijk de voorbereiding voor de voordracht. Een goede podiumdichter kan willekeurig welk vers op een goede manier ten gehore brengen. Een gedicht kan abstract, hermetisch, toegankelijk, makkelijk, moeilijk of een combinatie hiervan zijn: dat maakt allemaal geen biet uit. Podiumpoëzie als zodanig bestaat dus niet, tenzij we met die term het oeuvre van Hagar Peeters moeten duiden. (Rottend Staal Online, 21-11-2003)

terug naar boven


DE WINTERTUIN VANAVOND

Arnhem - In de Schouwburg vanavond het spectaculaire Zingo trakteert......De hele nieuwe generatie podiumdichters in één avond, met Erik Jan Harmens, Tjitske Jansen, Sven Ariaans, Pim te Bokkel, Roos van Dixhoorn, Sieger M. Geertsma, Gijs ter Haar, Quirien van Haelen, Wim Kragt, Freek Lomme, Jaap Montagne, Wicher Ponne, Jef Versmissen, Rijn Vogelaar, Peter M. van der Linden, Pom Wolff, de Woorddansers en Harry Zevenbergen. Het begint om 21.00 uur en de entree is 6 euro. Reserveren: 026-4437343. Onderdeel van het Wintertuin-festival. (Rottend Staal Online, 21-11-2003)

terug naar boven

CADEAUTJES VOOR DE DICHTERS UIT EPIBREREN

Epibreren - De uitreiking van de Johnny van Doornprijs voor de gesproken letteren 2003, aanstaande zondag te Arnhem (KAB Posttheater, vlakbij station Velperpoort, 15.00 uur) veroorzaakt nu al een stortvloed van cadeaus op het eiland.
Onze medewerker Willem Groenewegen vertaalde de Veel Gevraagde Vragen-pagina naar het Engels.

Ontwerper Pipa van het Faladura-festival te Porto (Portugal) maakte een gave tekening:

Het Dagblad van het Noorden heeft vandaag een fijn interview met de drie van Epibreren.

En de Waddenvereniging schonk de dichters een goed geoutilleerd openluchtzwembad met dito kunstwerk. Exclusief voor de Rottend Staal Online op de foto gezet door Herman Verheij. (Rottend Staal Online, 21-11-2003)

terug naar boven


MENNO WIGMAN NIEUWE SAMENSTELLER POËZIEKALENDER

Epibreren - Vanuit Amsterdam bereikt ons het bericht dat onze medewerker Menno Wigman de nieuwe samensteller van Meulenhoffs Dagkalender van de Poëzie wordt. Twee maanden geleden verscheen de laatste door Mario Molegraaf samengestelde kalender. De kalender die Wigman samenstelt ligt in september 2004 in de winkel. In tegenstelling tot Hans Warren en Mario Molegraaf zal Wigman ook aandacht besteden aan vertaalde poëzie. De aan de dagkalender verbonden poëziewedstrijd blijft bestaan. (Rottend Staal Online, 21-11-2003)

terug naar boven

TWEEDE POËET EN DATE-SHOW

Groningen - De tweede Poëet en Date-show trok gisteravond circa veertig bezoekers. Het date-koppel van vorige maand, Bart en Erwin, bleek al tijdens het diner niet voor elkaar geschikt. De twee jongens vertelden over elkaars nare kanten en zaten opvallend ver van elkaar af. Het nieuwe date-koppel werd Sjef Weller en drie vrouwen. Gevieren glunderend werd dit liefdeskwartet op de foto gezet door de Loeks-fotograaf, terwijl Loeks-verslaggeefster Sabine Hoes aanwezig was voor het maken van een dieptereportage over de avond.
De Poetry Slam werd gewonnen door Viviane Rose.
(Rottend Staal Online, 21-11-2003)

terug naar boven

NEELTJE VAN BEVEREN?

Epibreren - Eerder deze week twijfelden we, achterdochtig als we als eilanders zijn, over het bestaan van wijlen dichter Eli Scheen (zie de Rottend Staal Online van 17 november j.l.) Die twijfel is weggenomen door een mail van De Dichter des Vaderlands en archiefonderzoek te Lochem, waar - we weten het nog goed - in 1902 de firma J.H. Scheen gevestigd was. Een familie met een bedrijf waaruit Eli ontsproot.

Onze onterechte twijfel deed desalniettemin onze medewerker Tsead Bruinja denken aan een ander mogelijk niet bestaande dichter: Neeltje van Beveren, 25 jaar en in het bezit van slechts één been.
Liesbeth van Dalsum nam de limousine naar Diemen en sprak Bruinja hierover.

Van Dalsum: 'Tsead Bruinja, vanwaar je twijfel?'
Bruinja: 'Haar bundel is net uit bij Meulenhoff en het zou best eens kunnen dat zij niet is wie ze lijkt. Zo hoorde ik in de wandelgangen dat de Meulenhoffredacteur die haar ontdekt had 'haar' een hem noemde. Voor de rest gaat zij bij mijn weten niet in op uitnodigingen om voor te komen dragen en is haar werk veelvuldig in tijdschriften en op internet te vinden. Haar debuut bij Meulenhoff is zelfs
grotendeels als E-book op een site te vinden.'
Van Dalsum: 'Wat vreemd. En hoe doorzichtig: als dichters gebruik maken van een pseudoniem, bevat dat pseudoniem meestal het voorzetsel 'van' en is de achternaam een geografische locatie. Bovendien is er al een eenbenige dichter, namelijk onze medewerker Adriaan Bontebal, en kennen we ook al een dichteres die Neeltje heet.
Bruinja: 'Maar die heet toch Maria Min?'
Van Dalsum: 'Precies, dat bedoel ik ermee!'
Bruinja: 'En ik herinner me hoe in het recente verleden Pieter Boskma, Victor Vroomkoning, Guus Luijters en Menno Wigman ons nietsvermoedende lezers met vrouwelijke pseudoniemen poogden te bedotten.'
Van Dalsum: 'Ja, het zou verboden moeten worden: dichters die zich als dichteressen voordoen. Zijn hun piemeltjes misschien zo klein dat ze zich op deze manier bewijzen willen?'
Bruinja: 'Eeeh....'
Van Dalsum: 'Aan je blozen zie ik dat je je daarover niet wil uitlaten. Goed dan, grappig kereltje van me. Maar hoe kwam je eigenlijk op deze kwestie?'
Bruinja: Ik vind de bundel intrigerend en vroeg me af waarom ik deze persoon nooit op de landelijke podia ben tegengekomen. (Rottend Staal Online, 20-11-2003)

terug naar boven

INTUSSEN, IN GRONINGEN...

Groningen - ... vindt vanavond om 20.30 uur in het USVA de tweede Poëet en Date-show plaats. Dating en poëzie, wat wil een mens nog meer? Gastdichter is de huisdichter van de Rijksuniversiteit Groningen, Annelieke van Mens, het vorige koppel van de maand, Bart en Erwin, zal vertellen hoe het hun de afgelopen maand vergaan is en de vaste crew verzorgt de verdere omlijsting. (Rottend Staal Online, 20-11-2003)

terug naar boven

POËZIE VERBODEN?

Den Bosch - 'Het bisdom Den Bosch heeft de regels rond uitvaardiensten aangescherpt. Het bisdom wil af van populaire muziek, 'zoals die van Frans Bauer' tijdens de katholieke uitvaartdienst. Ook het voordragen van gedichten is taboe. 'Een uitvaartdienst is een eredienst voor God. Sommige dingen passen daar nu eenmaal niet in', verklaart het bisdom, meldt RTL-Teletekst.

Even sloeg de schrik ons uitvaartdichters om het hart. Maar, zo blijkt uit bestudering van wat het bisdom Den Bosch zelf in zijn uitvaartbrochure schrijft:

'Het onder woorden brengen van belevingen en gevoelens door de nabestaanden en deze uitspreken (In Memoriam). Dit kan aan het begin van de viering tijdens het openingswoord of aan het eind van de viering, voor de Laatste Aanbeveling ten Afscheid. In zo'n woord kan ook een gedicht worden opgenomen. Het is van belang het moment goed af te stemmen met de priester of diaken'.

Desgevraag meldt de RTL-Teletekstnieuwsredactie dat ze het bericht over het taboe op poëzie tijdens katholieke uitvaarten van een woordvoerder van het bisdom vernamen. Als dat zo is, roepen wij bisschop A.L.M. Hurkmans op deze medewerker stante pede naar IJsland te verbannen. (Rottend Staal Online, 20-11-2003)

terug naar boven

WINTERTUIN: DE WOENSDAGAVOND

Arnhem/Nijmegen - Uit het rijke festivalaanbod - drie theatervoorstellingen, min of meer gelijktijdig - koos ik voor het bijwonen van het stuk 'Gun' in Kultuurhuis Bosch te Arnhem - al was het maar uit sentimentele overwegingen, daar ik in Kultuurhuis Bosch op 21 februari 1996 voor het eerst de multi-instrumentalist Jan Klug in actie zag. Het Kultuurhuis was toen nog gewoon een kraakpand.

Gun is een drama van schrijver Daniël Rovers, die, zo vertelde Wintertuincoördinator Bob Geurts van Kessel me, net als hij en de acteur Thibaud Delpeut Nederlands gestudeerd had aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, waarna hij naar België vertrok,. Daar woont hij in Brussel of Gent en is o.a. verbonden aan het literair tijdschrift Yang. Deze irrelevante informatie deed me erg benieuwen naar de inhoud van het stuk. Ik duwde derhalve de opdringerige Geurts van Kessel van me af, juist toen hij op het punt stond te vertellen met wie hij verder allemaal gestudeerd had, en beende met het massaal toegestroomde publiek het knusse kleine theaterzaaltje van Kultuurhuis Bosch binnen.

Gun gaat over twee mannen, die eens als pubers een circuspony met dodelijk gevolg mishandeld hadden en nu door schuldgevoel achtervolgd worden. De ene (gespeeld door Thibaud Delpeut) met een mesje, de ander (gespeeld door Bram Gerrits) met een stok die hij anaal in het arme beest inbracht. In de eerste scène, die rond het tijdstip van dit incident speelt, zijn de twee hooligans, die roddelen over hun klasgenootje Marie Louise, waar beiden verliefd op zijn en over Ali (die eigenlijk Arend-Jan heet) die zich in het park aan eenden vergrijpt. De hooligans steken de draak met het dagboek van Anne Frank, op een wijze die door sommigen als schokkend ervaren kan worden: "Anne Frank heeft nog maar pas asiel gekregen in Amsterdam, begint ze al haar klasgenootjes te pesten", maar die prima paste in de hele opzet van het stuk.

Dat zich kenmerkt door een vlotte vaart en rake dialogen. Juist als je denkt 'nu wordt het tijd voor een volgende scene', klinkt er een geluid, een van de acteurs leidt kort de volgende scène in 'twee types bij een schiettent', en daar gaat het weer los. Deze inleidingen kunnen wat mij betreft achterwege blijven; ook als de acteurs plaatsnemen op hun stoel en ze hun bekentenissen doen in een camera, en hun gezichten groot op de achterwand geprojecteerd worden, is het duidelijk wat ze aan het doen zijn.

In elke volgende scène wordt het schuldgevoel groter, wat de acteurs prima uitbeelden. Hoewel ik geen regelmatig theaterbezoeker ben, was ik toch aangenaam verrast door dit verrassende stuk, onder regie van Thomas Boer, fraai licht- en geluidstechniek door Dennis Peeters. (Liesbeth van Dalsum, Rottend Staal Online, 20-11-2003)

terug naar boven


GRATIS LITERATUUR VOOR MEXICO-STEDELINGEN

Staphorst/Mexico-Stad (ANP/AFP/Reformatorisch Dagblad) - In Mexico-Stad zal binnenkort op alle metrostations gratis literatuur worden uitgedeeld aan de passagiers. Dat heeft de wethouder van Cultuur van de Mexicaanse hoofdstad vrijdag laten weten. De maatregel van het stadsbestuur is bedoeld om de Mexicanen aan het lezen te krijgen. Uit onderzoek is gebleken dat een Mexicaan gemiddeld een keer in de twee jaar een literair boek leest, en dat baart de autoriteiten van Mexico—stad zorgen. Vanaf januari zal daarom om de maand een ander werk van een Mexicaanse schrijver worden uitgedeeld op de perrons van de 175 metrostations in de stad.
(Rottend Staal Online, 20-11-2003)


terug naar boven

TRANSGENDEREN OP CULTUURCAMPUS

Nijmegen - In het Cultuurcafé van de Katholieke Universiteit Nijmegen was gisteren het Nijmeegse gedeelte van Wintertuin bij te wonen. Al voordat te Arnhem drommen mensen zich voor schouwburg samenhoopten, om niets te missen van het toneelstuk 'Naar de vuurtoren' van Virginia Woolf, gespeeld door Atelier D, schurkte de hangjeugd zich aaneen voor André Manuel (van Krang) en Frank Antonie, die poëzie en chansons ten gehore brachten.

Helaas kreeg ik van hun optreden weinig mee. Uit de Refter, de nabijgelegen eetzaal van de universiteit, verwaaiden etensgeuren, die me eraan deden denken dat ik sinds zaterdag geen fatsoenlijke warme hap meer genuttig had. Derhalve sloot ik me met Wintertuinmedewerker Robin aan in de rij voor de maaltijd 'buitenlands', kreeg een schnitzel, pommes frites en sperciebonen voorgeschoteld en tegen de tijd dat ik dit al weggekaand had was het optreden van Manuel en Antonie alweer voorbij.

'Men' - in deze een honderdtal studenten, medewerkers van het cultuurcafé en dienstdoend wintertuinmedewerkers Geurts van Kessel en Warnier - had zeer genoten van het optreden, en onder het genot van een tiental kopjes koffie wachtte ik op het avondprogramma: de presentatie van het nieuwe nummer van het literaire tijdschrift 'Op ruwe planken'.

Het wachten werd veraangenaamd door de expositie van kunstwerken van Marga van den Heuvel, die in de wandelgangen te bezichtigen is. Originele theateraffiche-ontwerpen, boekillustraties en ook de originelen van de 'Wintertuin op de Campus'-poster; prachtige kleurrijke collages waarin geschilderd handschrift, foto's en digitale bewerking elkaar aanvullen. Hoogtepunten zijn de afbeeldingen van Willem Alexander als Manneke Pis, de Idolstypes als melkkoe-ikonen en Ronald Giphart als Moeder Theresa.

Om half negen was het dan uiteindelijk zo ver: professioneel travestiet Juice alias Mart Reeker, treedt op als presentatrice en kondigt Jos Meegens aan; een lid van het genderteam, dat in het VU-ziekenhuis te Amsterdam de transformatie van zo'n kleine 3000 Nederlandse transseksuelen begeleidt. In enkele minuten wist hij haarscherp uit te leggen wat zijn team en hij doen, hoe het gendertransformatieproces van diagnose, hormoonbehandeling, operatie en levenslange nazorg verloopt. Angaanjagend waren zijn slotwoorden: als er geen behandeling is, zullen de meeste van onze patiënten zelfmoord plegen.

Vervolgens bracht de Vlaamse auteur Vincent Goestings enkele gedichten, op een vrij ontspannen wijze. Helaas hadden die niets met het thema te maken, een tekortkoming in alle 'literaire' voordrachten op deze avond. Na hem was het woord aan therapeute Tanja van Hengel-Schouten, die een zeer dramatisch verhaal hield over hoe transseksuelen al in de eerste klassen van het basisonderwijs ontdekken dat ze in een verkeerd lichaam zitten, en ook benadrukte dat naast transformatie suicide de enige optie voor transgenderianen is.

Na haar weer een voordracht. Ditmaal door prozaist Willem Klaassen, die een niet boeiend verhaal op een niet boeiende wijze ten gehore bracht. Enkel door versprekingen "m'n hart vervult van trut, eh, tros, eh, trots" wist hij bij vlagen mijn aandacht te trekken.

Universitair docent Paul van de Velde verhaalde als laatste 'specialist' over wat de rol van transseksulen in India en Thailand is, en verluchtigde zijn betoog met het tonen van rituele neppenissen en een toverdrankje dat bereid was uit het vet van negen lijken.

Anke van Nieuwkerk liet enkele gedichten horen, die me niet echt konden boeien. Dit in tegenstellling tot de afsluitende act van Juice, die, terwijl ze 'my babe doesn't care for me' playbackte kilo's aardbezieën en druiven in de monden van het publiek propte. Zeer hilarisch en uiterst zwoel.
Hoewel zoals eerder gezegd de literaire voordrachten tegenvielen, was het toch een avond die zich niet licht vergeten laat; tussen de sprekers door hadden mijn disgenoten en ik het voortdurend over seksuele uitspattingen, het verschil tussen bloed- en vleespenissen en over de onaangenaamheden van borst- en balamputatie.

In Cafe Merleijn in de Nijmeegse binnenstad, waar naderhand een bescheiden afterparty werd gehouden, werd het nog erg leuk en gezellig. En kwam ik tot mijn grote vreugd dat leuke Nijmeegse meisje Angela weer tegen, dat zich de afgelopen jaren ook op de Wintertuin had opgehouden. Maar dat is weer een heel ander verhaal.
(Liesbeth van Dalsum, Rottend Staal Online, 19-11-2003)


terug naar boven


ROGI WIEG DEED EENZAME UITVAART

Amsterdam - Afgelopen vrijdag verzorgde Rogi Wieg het poëtisch ritueel bij weer een eenzame uitvaart. Een verslag daarvan is te lezen op F. Stariks weblog.
(Rottend Staal Online, 19-11-2003)terug naar boven


EXCUSES VOOR VERTRAAGDE BERICHTGEVING

Nijmegen - wegens het ontbreken van de juiste toegangscodes, veroorzaakt door het overhaaste vertrek van een onzer redacteuren, kon Rottend Staal gisteren niet ververst worden. De situatie is inmiddels weer onder controle. Verwerking van agenda-gegevens zal in de komende dagen echter problematisch blijven.
(Rottend Staal Online, 19-11-2003)terug naar boven


OPENING WINTERTUIN 2003

Arnhem/Nijmegen - Terwijl een vette honderddertig - voornamelijk jonge mensen het optreden van Herman Brusselmans in 't Loo te Nijmegen bijwoonden, waar de gevierde auteur vol gloed uit zijn nieuwe boek de droogte las en inging op vragen uit het publiek, woonden circa vijfenveertig - voornamelijk oudere - mensen in het Arnhemse KAB Posttheater het openingsdebat van Literatuurfestival De Wintertuin bij.
Mijn collega Henk Aalbers van de Gelderlander, berichtte er vanochtend al over, maar daar hij halverwege vertrok gingen aan hem enkele details voorbij. Zo werd dit debat, dat twee uren duurde, in twee sessies van een uurtje met steevast vier deelnemers en gespreksleider Freek van Duijn afgesloten door een gloedvolle voordracht van onze medewerker Maarten Das, die zich voor het eerst muzikaal liet begeleiden door een dj. Jos Lenkens in dit geval.
Wat mij betreft had Das beter halverwege het programma gekund, want twee uur lang naar debatten luisteren zonder enige pauze is toch wel wat veel van
het publiek gevraagd.

Het eerste debat, met uitgever Marc Beerens (uitgeverij van Tilt), Daan Cartens (hoofd presentaties Letterkundig Museum Den Haag en voorzitter van PEN Nederland), Wim van Til (oprichter en beheerder Poeziecentrum Geffen en Winterswijkenaar) en Hanz Mirck (dichter, boekhandelaar en redacteurvan Parmentier) nam Freek van Duijn (voormalig directeur van Schouwburg Arnhem/Musis Sacrum) het literaireklimaat van Gelderland door.
Wat opviel was het gebrek aan Gelder chauvinisme: bij voortduring verwezen de deelnemers naar Amsterdam, waar je zou moeten zijn, terwijl Gelderland, of beter gezegd de regio Arnhem/Nijmegen, bijna voldoet aan alle randvoorwaarden die aan een gezond literair klimaat ten gronslag liggen: er is door de Universiteit en Hogescholen voldoende jaarlijkse nieuwe aanwas, er zijn regionale media gevestigd, er zijn podia en tijdschriften. He enige dat ontbreekt is een uitgeverij die primaire literatuur uitgeeft: Van Tilt beperkt zich tot secundaire literatuur. Maar in plaats van dat deze punten werden uitgediept gingen de deelnemers zich liever te buiten aan onzinnige uitspraken over poetry slam en het geven van verkeerde voorbeelden, met als tragisch dieptepunt een uitspraak van Mirck over dat als hij Gertrude Starink voor een literaire avond in zijn boekhandel zou uitnodigen er niemand zou komen. Allicht, Mirck! Starink is al geruime tijd dood en ik kan me niet voorstellen dat het Gelders publiek veel interessse heeft in het bezichtigen van een rottend lijk.

Enfin. Na dit eerste debat hield Jos Joosten (Wintertuin-directeur b.d. en docent Moderne Letterkunde aan de Universiteit van Maastricht) een humoreske column over wat Gelderland nu precies is. Het was luchtig, prikkelend en geestig. Ietwat jammer was dat hij het niet had over zijn terugkeer tot de Moederkerk, maar dat is weer een heel verhaal.

Net als het tweede debat, waartoe Theo Bijvoet (plaatsvervangend hoofd sector Letteren en Bibliotheken van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap), Sylvia Dornseiffer (directeur Fonds voor de Letteren), Maaike Lange (Wintertuin) en Giel van Strien (directeur Passionate) aanschoven. Van Strien deed prikkelende uitspraken en stelde voor geld vrij te maken uit de fondsen voor de podiumkunsten ter verhoging van budgetten van letterenfondsen, daar er tegenwoordig meer en meer interdisciplinair gewerkt wordt. In deze tijden van bezuinigingen een gedurfd standpunt.
Er zou gesproken worden over de beleidsmatige ontwikkeling van een literair klimaat, en alle deelnemers waren het er min of meer over eens dat beleidsmakers vooral moeten stimuleren en ondersteunen, maar vooral niet moeten initieren. Dat is aan de makers.
Maar na zo'n anderhalf uur van discussie zaten mijn kleine hersentjes vol en verlangde ik slechts naar de champagne, die eerst na het afsluitende optreden van Das in het theatercafe werd uitgeschonken. Daar sprak ik met de charmante Ton Verbeeten, die vorig jaar zulke prachtstukken over de Wintertuin voor de Gelderlander had geschreven, en met Victor Vroomkoning, dichter uit de regio en Rottend Staal-medewerker. Het werd nog erg laat en gezellig - maar dat geschiedde in Nijmegen, waar ik met wat festivalmedewerkers in mijn luxe hotelsuite in het Mercure-Hotel de avond nog eens doornam. (Liesbeth van Dalsum, Rottend Staal Online, 18-11-2003)


terug naar boven


CD POËTICA

Utrecht - Onze medewerker Kees Wennekendonk brengt op 22 november de cd 'Poëtica' uit. Liesbeth van Dalsum vroeg hem het wat en hoe:

Van Dalsum: 'Kees, het wat en het hoe?'
Wennekendonk: 'De muziek is in één keer opgenomen, op een Fazioli vleugel in de kleine zaal van Muziekcentrum Vredenburg. Ik heb dertien gedichten van de Utrechtse dichter Ingmar Heytze op de lessenaar van de vleugel gezet en geprobeerd de inhoud, de sfeer, de melodie en de structuur ervan in muziek te vertalen.
Van Dalsum: 'Gunst, en werkte dat?'
Wennekendonk: 'Tijdens een proef bij de presentatie van Heytzes boek Hier heeft de oudste steen gelijk in de Utrechtse Stadsschouwburg kon hij de gedichten moeiteloos uit de improvisaties halen, zonder te weten in welke volgorde ze gespeeld werden. Hieruit moge blijken hoe beeldend de dichter schrijft. In het binnenboekje van de cd kan men de gedichten als Kosmisch Intermezzo, Debuut, Tandelozer wordt het niet, Mammoet, Mission Statement en In ieder leven valt een vliegtuig met de
muziek meelezen. Zo geven de muziek en de gedichten een vaak onverwachte diepte aan elkaar.'
Van Dalsum: 'Maar er valt nog meer op te beluisteren, is het niet?'
Wennekendonk: '
Bij de vrije improvisaties 'La Veleta', 'Ruïne', 'Fugaeske', 'Golven' en 'Stil maar' is niet uitgegaan van een melodie, tekst of akkoordenschema. Deze manier van spelen heet 'Instant Composing'; de muziek ontstaat op dat moment, daar, zoals een schaakpartij ontstaat uit de openingszetten. Dit proces heb ik eerder gevolgd op mijn eerste CD "Donder & Liefde I".
Van Dalsum: 'Hoe is de cd te verkrijgen?'
Wennekendonk: 'Poëtica is vanaf zaterdag 22 november te verkrijgen bij boekhandels en platenzaken in de Utrechtse binnenstad en via Blont Management, Natasja Boxem,030-2144121 / 06-52602620 en bij mij, via 030-2300222
.

(Rottend Staal Online, 17-11-2003)

terug naar boven


NIEUWE SANDWICHES VERSCHENEN

Amsterdam / Literair Nederland - In de Sandwichreeks van uitgeverij 521 zijn inmiddels deel 5 en 6 verschenen.

Deel 5 is Gedichten voor de zomer, de eerste dichtbundel van Abdelkader Benali (1975). Als prozaschrijver debuteerde Benali in 1996 met Bruiloft aan zee, onder meer bekroond met de Geertjan Lubberhuizen Prijs 1997. Zes jaar later publiceerde hij zijn tweede roman De langverwachte. In mei 2003 won hij daarmee de Libris Prijs. Van dit boek zijn inmiddels zestigduizend exemplaren over de toonbank gegaan.

Deel 6 is Gedichten van Eli Scheen, ook een debuut, zij het meer dan twintig jaar na zijn overlijden. In zijn voorwoord bij Scheens Gedichten schrijft onze medewerker Gerrit Komrij: 'Hij moet vroeg al gedichten hebben gemaakt, al stuurde hij me eerst later een pak toe met iets van een samenhang. Vervolgens bestookte hij me met wijzigingen, dan weer trok hij alles terug. "De gedichten beschouw ik als een grap. Het was een uitbarsting die precies vijf maanden heeft geduurd. Sindsdien ben ik sprakeloos." Enkele verzen kwam nog in het literaire tijdschrift Maatstaf terecht. (…) Begin jaren tachtig, Jacob van Lennepkade. "De levende Lochemse legende noemen ze me,” had hij me kort daarvoor geschreven. Heb ik hem toen gefeliciteerd omdat hij nog leefde? In oktober 1982 ontving ik van Jaap Hoogstra, de toneelspeler met wie hij het langst bevriend was geweest, een brief met de mededeling, voor het geval ik er nog niet "via via" van op de hoogte was, "dat onze goeie Eli Scheen op 12 oktober de pijp aan Maarten heeft gegeven. Volgens informatie, mij telefonisch verstrekt door Eli's Lochemse hospita, heeft hij zich verdronken in de omgeving van het huis waarin hij woonde." Waar in Lochem vindt men zoveel water?'

Dit verhaal doet echter zeer veel denken aan een andere verdwenen dichter, Remi Overman (1966-1989?), waarvan verzen in de bloemlezing Aan iedere spijker een regel (Prometheus, Amsterdam, 1995) verschenen. Rottend Staal-research bracht aan het licht dat Overman nooit bestaan heeft; zijn verzen bleken de producten van een onzer medewerkers te zijn.

Te Epibreren is men zeer benieuwd naar wie zich naast Komrij en de inmiddels hoog-bejaarde acteur Jaap Hoogstra Eli Scheen kunnen herinneren. Heeft hij ooit bestaan?
De combinatie 'hospita', 'Lochem' (met de eens door A.C.W. Staring bezongen waterplassen, in 'Jaromir te Lochem' en eens de vestigingsplaats van de ooit bekende uitgeverij De Tijdstroom), het verdrinken én het ontbreken van verzen van Scheen in enige twintigste eeuwse bloemlezing wekken in elk geval de indruk op dat er iets niet klopt met Eli Scheens Gedichten.

Desgevraagd laat Komrij weten dat Eli Scheen écht bestaan heeft. Waarvan akte. (Rottend Staal Online, 17-11-2003)

terug naar boven

BESPREKING SAPPHO 2003

Ruiselede -
Het was drummen aan de ingang van Centrum Polenplein te Ruiselede, afgelopen zaterdagavond. Bon Jovi? Neen, dichters.

Net zoals tijdens de viering van 20 jaar De Brakke Hond en de Nacht der Poëten, mocht onze medewerker Philip Hoorne de spits afbijten, en wederom deed hij dat met verve: een prima uitgebalanceerde lezing met nieuw werk en het beste uit Niets met jou, grimmige en tedere gedichten. Hij bracht het publiek nu eens aan het schaterlachen, dan weer werd het zo stil dat je een speld kon horen vallen.

Ida De Ridder, dochter van Willem Elsschot, las werk van haar vader, en bracht daarmee één van de grootste Nederlandstalige schrijvers terug tot leven, in zoverre dat dat nog nodig blijkt. Bart Moeyaert en Judith Herzberg deden hun reputatie alle eer aan en brachten een degelijke lezing, al hield Herzberg het nogal snel voor bekeken.

De muzikale omkadering werd verzorgd door Aznavoners, een programma van de Vlaamse acteur Johny Voners, die met enkele muzikanten 22(!) liedjes van Charles Aznavour brengt. Ergerlijk hoe de poëtische sfeer die in de eivolle zaal was opgewekt enkele keren werd verpest door deze poor man's Aznavour. Waar gaat het heen als een pseudo-muzikale clown de beste dichters van ons taalgebied in zijn schaduw tracht te kwelen. Tot overmaat van ramp kon Voners tussen de liedjes door zijn bek niet houden. Mijn raad aan de organisatoren van poëziefestivals: laat in het vervolg enkele leerlingen van de plaatselijke muziekacademie opdraven die één of twee keer een bescheiden setje brengen. De mensen komen naar een dergelijk evenement voor de dichters, laat hen dan ook de hoofdrol.

Aan alle dichters was gevraagd om iets van een overleden dichteres te lezen en toe te lichten. Jean-Pierre Rawie, door de spitse presentator Piet Piryns aangekondigd als de best geklede dichter van de avond, bracht iets van Anna Achmatova, eerst in het Russisch en vervolgens de Nederlandse vertaling, 'U merkt wel wanneer de vertaling begint'. Rawie leest zijn mooie gedichten een beetje te snel, waardoor ze iets aan intimiteit inboeten. Maar alleen al omdat hij 'Sterfbed' schreef (terecht spontaan applaus na het lezen van dit gedicht), kan Rawie bij mij niks fout doen. Waarlijk een groot dichter.

Radioman Bart Stouten verontschuldigde zich al bij voorbaat dat hij somber werk had geselecteerd. Het lange gedicht uit zijn nieuwe bundel die volgend jaar verschijnt, bleek niet alleen somber maar ook vervelend. Een gedicht dat alsmaar doorgaat en doorgaat zonder ooit ergens aan te komen, zonder verrassende wendingen onderweg, kan mij meestal niet bekoren, niet op papier, niet in de zaal.

Remco Campert is de tweede dichter die in het zevenjarig bestaan van dit festival voor de tweede keer op de affiche mocht (na Claus). Het probleem met oudere dichters die als top of the bill worden geprogrammeerd, is dat ze vóór hun optreden vaak al uren hebben geborreld, en dat komt hun optreden niet altijd ten goede. Ik bedoel: Campert deed het prima, maar gaf een vermoeide en verwarde indruk. Maar Campert blijft Campert, en het belang van een festival wordt afgemeten aan de bekendheid van de namen op de affiche. En zonder er erg in te hebben, dienen die publiekstrekkers als gangmaker voor enkele 'mindere goden', zoals in dit geval Hoorne of Moeyaert, waardoor die op korte of middellange termijn zelf ook publiekstrekkers worden, enzovoort enzovoort. Zo hoort het.

Voor de organisatie niks dan lof. Dat enkele mensen hun nek uitsteken om een poëziefestijn op poten te zetten in deze kleine West-Vlaamse gemeente is fantastisch. De overvolle zaal laat het beste hopen voor de toekomst. Sappho is een blijver op de festivalkalender.
(Karel Smits, Rottend Staal Online, 17
-11-2003)

terug naar boven


BESPREKING VEERTIENDE TAALTHEATERNACHT

Groningen - In het Dagblad van het Noorden van vandaag doet Joep van Ruiten verslag van de veertiende Taaltheaternacht, die afgelopen zaterdag in de Muzeval te Emmen plaats vond.
(Rottend Staal Online, 17
-11-2003)

terug naar boven

VANDAAG BEGINT LITERATUURFESTIVAL DE WINTERTUIN

Arnhem - In zowel Arnhem als Nijmegen begint vandaag het Literatuurfestival de Wintertuin. Om 20.30 valt het startschot in het KAB Posttheater te Arnhem, waar onze medewerker Hanz Mirck en Daan Cartens, Freek van Duijn, Jos Joosten en anderen in debat gaan over het literaire klimaat in het Middenoosten des lands.

Vijftien seconden later begint in Nijmegen het programmaonderdeel Herman Brusselmans, waarin niemand minder dan Herman Brusselmans de hoofdrol speelt. Hij verhaalt ondermeer over zijn nieuwe boek De droogte. En wel in 't Loo (voorheen O42), aan de Oranjesingel 42 te Nijmegen.

De Wintertuin is dit jaar in twee periodes opgesplitst: deze week (van vandaag t/m zondag 23 november) concentreren de activiteiten zich in Arnhem en op de campus van de Nijmeegse universiteit; tussen kerst en oudjaar, van 26 tot en met 30 december vindt op diverse podia het Wintertuinfestival in Nijmegen plaats.
(Rottend Staal Online, 17
-11-2003)

terug naar boven

AUTOBIOGRAFIE ILJA PFEIJFFER VERSCHENEN

Epibreren - Onlangs is Ik als vette engel verschenen, de langverwachte autobiografie van Ilja Pfeijffer. In zijn jeugdroman Philip en de anderen, die eerder dit jaar in Duitse vertaling verscheen, stond dit boek al aangekondigd. (Rottend Staal Online, 17-11-2003)


terug naar boven

JAMIN PROTESTEERT TEGEN BOEK GROENTEMAN

Het heeft wel niets met poëzie van doen, maar het is zondagochtend vroeg en de telex meldde enkel dit:

OOSTERHOUT (ANP) - Jamin Winkelbedrijf stoort zich aan de titel van het boek 'Doorzakken bij Jamin' van Hanneke Groenteman. Het bedrijf wil dat uitgeverij Bezige Bij die titel schrapt.
Volgens Jamin, gespecialiseerd in de verkoop van snoep, heeft Groenteman zonder toestemming het merk Jamin in de titel van haar boek misbruikt en is dat in strijd met de Merkenwet. Dat bevestigde zaterdag directeur M. Koster van dat bedrijf.

Jamin eist in een brief aan De Bezige Bij dat de uitgeverij de titel wijzigt en het merk 'Jamin' daarin verwijderd. Koster wil snel met alle partijen rond de tafel en beraadt zich over juridische stappen.
De Jamin-directeur noemt het "op zijn minst vreemd'' en "niet netjes'' dat Hanneke Groenteman het merk Jamin in de titel heeft gebruikt zonder afspraken te maken. "Wij zien dat als oneigenlijk gebruik. Het lijkt erop dat mevrouw Groenteman wil meeliften op de bekendheid van een ander. De gang van zaken verbaast ons.''

In het boek Doorzakken bij Jamin verhaalt Groenteman in 23 korte verhalen met titels als Oprah, Etende Rug en Buffet over haar gewichtsproblemen en de manier waarop zij geprobeerd heeft die het hoofd te bieden.
Directeur Robbert Ammerlaan van de Bezige Bij zei dat de uitgeverij met haar advocaat een passende reactie voorbereid. Ammerlaan liet al wel weten "verbaasd"' te zijn over de eis van de snoepketen.


Tot zoverre het ANP-bericht. Dat meer vragen oproept dan antwoorden, namelijk hoe bekend zijn de merken Jamin, Groenteman en De Bezige Bij eigenlijk? Wie gebruikt wie? Rottend Staal Online onderwierp ze aan de google-test.

Opmerkelijkste uitkomst is dat Jamin in het Nederlandse taalgebied weliswaar vrij bekend is, met 26.300 hits (bij zoektocht op Nederlandstalige internetpagina's), maar internationaal gezien weinig voorstelt. Wereldwijd gezien levert 'Jamin' 161.000 hits op, met als nummer 1 een Amerikaanse Jamin'-winkelketen die in lederen kleedwaar grossiert: http://www.leathercat.com/.
Echter, het 'Jamin Winkelbedrijf b.v.', zoal het bedrijf officieel heet, krijgt maar 60 (internationaal) en 46 (Nederlands) treffers op google.

Hanneke Groenteman levert 932 (internationaal) en 864 (Nederlands) hits op. In beide gevallen is ze het bekendst als tv-babe: www.tvbabes.com/hanneke.html.

De Bezige Bij tot slot levert 6500 (internationaal) en 5790 (Nederlands) hits op.

Uit deze cijfers blijkt dat Jamin-chef M. Koster weliswaar een punt heeft, in zijn opmerking over het "meeliften op de bekendheid van een ander" - waarbij het onduidelijk blijft wie nu meelift met wie. Anderzijds is het complete kolder: Hanneke Groenteman, toch de tv-boekendame, kan met de titel natuurlijk verwijzen naar een conversatie met de Duitse auteur Peter Jamin, en is hoe dan ook bekender dan het Jamin Winkelbedrijf b.v..
Jamin begeeft zich met deze actie ook op glad ijs: want wat gebeurt er als de Amerikaanse Jamin hoort van het bestaan van het gelijknamige Nederlandse bedrijf?

Rottend Staal Online stelt derhalve voor dat de betrokken partijen de overbelaste rechters niet lastig vallen, maar deze uiteindelijk voor alle partijen nadelige uitpakkende affaire oplossen door dat boek om te dopen in Doorzakken bij Jamin Winkelbedrijf b.v. en in de Jamin-winkels ter verkoop aan te bieden.

(Rottend Staal Online, 16-11-2003)

terug naar boven


VANMIDDAG FESTIVAL SPIJKERTAAL IN SPIJKENISSE

Spijkenisse - Vanmiddag begint om 12.30 uur de vijfde editie van het Festival Spijkertaal, dat zich afspeelt in de Openbare Bibliotheek enTheater de Stoep.
In de bibliotheek introduceert presentator en gespreksleider Frénk van der Linden Arthur Japin, Kader Abdolah, Khalid Boudou en Pauline Slot aan de Spijkenissenaren, van 12.30 tot 14.30 uur.
Vervolgens zijn in Café Mertz optredens van Bart FM Droog en Polder ][ Poëzie bij te wonen (van 15.00 tot 16.30 uur) en tijdens de buffetmaaltijd aldaar is een voorproefje van de stand-up comedians Urbi & Orbi te behapstukken.
In het avondprogramma Ronald Giphart, Hagar Peeters en Urbi & Orbi (in De Stoep, van 20.15 uur tot 22.15 uur, entree € 12.50 / met pas € 10.00). (Rottend Staal Online, 16-11-2003)

terug naar boven

POËZIEFESTIVAL SAPPHO 2003 VANAVOND IN RUISELEDE

Wevelgem - In het pittoreske plaatsje Ruiselede, tussen Gent en Brugge, waar normaliter de 5000 dorpelingen zich met de ganzenleverteelt bezighouden, worden vanavond 450 bezoekers verwacht voor het Sappho 2003 Poëziefestival.
Remco Campert, Ida De Ridder (dochter van Willem Elsschot), Judith Herzberg, onze medewerker Philip Hoorne, Bart Moeyaert, Jean-Pierre Rawie en Bart Stouten dragen voor uit eigen werk en brengen elk een gedicht van een dode dichter. De onvermijdelijke Piet Piryns treedt op als presentator. (Rottend Staal Online, 15-11-2003)

terug naar boven

DICHTERS OP ZWARTE LIJST BRITSE GEHEIME DIENST

Londen - The Independent bracht gisteren een boeiend stuk over hoe de Britse inlichtingendienst MI5 in de jaren dertig en veertig drie dichters op een zwarte lijst had gezet, omdat ze lid waren van de Communist Party of Great Britain (CPGB).

Die dichters waren de latere 'Poet laureate' Cecil Day-Lewis (1904-1972, in 1968 tot Britse Dichter des Vaderlands benoemd) en zijn vrienden W.H. Auden (1907-1973) en Stephen Spender (1909-1995).

Cecil Day-Lewis werd bijna tien jaar lang intens geobserveerd, omdat hij werd beschouwd als de 'gevaarlijkste literaire' communist van zijn generatie.

Maar geheime diensten hadden het toen ook al eens mis: andere MI5-bronnen in de top van de CPGB oordeelden over de dichters dat ze 'minder dan niets' waard waren als potentiële revolutionairen, zo blijkt uit onlangs geopenbaard MI5-archiefmateriaal. (Rottend Staal Online, 15-11-2003)

terug naar boven

TAALTHEATERNACHT TE EMMEN

Groningen - Zaterdag vindt in de Muzeval te Emmen de veertiende editie van de Taaltheaternacht plaats. Met ditmaal
o.a. onze medewerkers Simon Vinkenoog, Rick de Leeuw, het laatste optreden van de formatie Gewassen (met Tsead Bruinja en Sieger M. Geertsma), de Poëziefabriek (met o.a. Kasper Peters), het Theater van de verloren tijd, en Rutger Kopland, Liesbeth Annokkee, Barbara Stok en Maya Rasker. Het traditionele Het verdriet van Drenthe is dit jaar geschreven door Thomas Ross.
Ook draaien schrijvers hun eigen muziek. DJ's zijn John Schoorl, en P.F. Thomése. Na afloop: signeren en naborrelen met een dj. Het begint om 20.00 uur.
(Rottend Staal Online, 14-11-2003)

terug naar boven


GERARD REVE IN ZIEKENHUIS OPGENOMEN
Toestand Gerard Reve 'uitermatig droevig'


Amsterdam - De Volkskrant bericht vandaag over de aftakeling van volksschrijver Gerard Reve. De ziekte van Alzheimer is in een dermate vergevorderd stadium dat medicijnen niet meer werken. 'Gerard is echt heel ver weg', zegt zijn levenspartner Joop Schafthuizen. Reve bevindt zich derhalve sinds twee weken in een Belgisch ziekenhuis. (Rottend Staal Online, 14-11-2003)
terug naar boven

WINTERNACHTEN 2004 OPENT MET ANTJIE KROG

Den Haag - De negende editie van Winternachten, internationaal literatuurfestival Den Haag, vindt plaats van donderdag 15 tot en met zondag 18 januari 2004 in Theater aan het Spui en Filmhuis Den Haag. Schrijvers en dichters geven in debatten en voordrachten hun visie op het thema 'toekomst@idealen.nu'; over toekomstdromen, idealen en utopieën. Daarnaast is er een uitgebreid muziek- en filmprogramma.

Winternachten is uitgegroeid tot een festival van wereldformaat. De meer dan zestig optredende gasten komen jaarlijks uit Nederland, Indonesië, Zuid-Afrika, Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba, en dit jaar ook uit de Verenigde Staten, Australië, India, Nicaragua, Nigeria, Colombia en Sri Lanka. Het programma is uitgebreider dan ooit en biedt, behalve de twee gebruikelijke Winternachten op vrijdag- en zaterdagavond, een 'preview' op donderdagavond en vier dagprogramma's verdeeld over vrijdag, zaterdag en zondag.

Het woord is aan de schrijvers

Zes schrijvers, uit elk van de continenten, schrijven in opdracht van Winternachten een orakelspreuk over de toekomst van hun werelddeel. De Zuid-Afrikaanse dichteres Antjie Krog zal op vrijdagavond het spits afbijten met haar orakelspreuk over de toekomst van Afrika, en daarmee het festival officieel openen.

De kaartverkoop is gestart. Toegangskaarten zijn te bestellen via de kassa van Theater aan het Spui (070-346 52 72) of via het Haags Uitburo (0900-82 82 999). Toegangsprijs Preview: € 13,-; toegangsprijs Winternacht: € 19,-; toegangsprijzen dagprogramma's: variërend van € 8,- tot € 19,-. Op www.winternachten.nl meer informatie over het festival. Vanaf 13 november is het gehele programma op de website te vinden. (Rottend Staal Online, 14-11-2003)

terug naar boven


EN VANAVOND: LIEFDESGEDICHTEN

Amsterdam - In
Sociëteit Arti & Amicitiae (Rokin 112, Amsterdam) treden vanavond acht dichters op, die over de liefde gelezen hebben en daarover vertellen moeten. Onze medewerkers Tsead Bruinja, Victor Schiferli, F. Starik en Tommy Wieringa, alsmede Bernhard Christiansen, Carel Helder, Francie van den Hurk en Florence Tonk zijn de van liefde stralenden, en ze zijn te bezichtigen vanaf 21.15 uur, voor 2 euro. (Rottend Staal Online, 13-11-2003)

terug naar boven


GRAPEVINE ON TOUR

Epibreren - De kunsttalkshow Grapevine, normaliter bij te wonen in Nighttown te Rotterdam, trekt door het land. Vanavond doet de show Doornroosje Nijmegen aan, en voelt presentator Jeroen Rozendaal o.a. de organisatoren van Extrapool en Literatuurfestival De Wintertuin aan de tand.

Morgen, vrijdag de 14de, wordt Simplon Groningen aangedaan. Gasten daar zijn ondermeer Tjitse Hofman en Lot de Witte, winnaar van de publieksprijs en de persoonlijkheidsprijs op het laatste Groninger Studenten Cabaret Festival.

Raoul Goudvis, een film van het Kabouterbevrijdingsfront en optredens van grote prijs-winnaar Maartje Teusink en de band Alamo Race Track behoren tot de vaste ingrediënten van deze show. CJP-ers betalen € 5 en niet CJP-ers € 7,50. Kaarten zijn verkrijgbaar via de webwinkel van De Volkskrant (www.volkskrant.nl/webwinkel)

(Rottend Staal Online, 13-11-2003)

terug naar boven


ERIK JAN HARMENS IN KNETTERENDE LETTEREN

Hilversum - In het NPS-programma Knetterende letteren (Radio 747 AM, 14.40 tot 16.00 uur) is vanmiddag o.a. onze medewerker Erik Jan Harmens te gast. Dit vanwege zijn onlangs verschenen debuutbundel In menigten. (Rottend Staal Online, 13-11-2003)

terug naar boven


INTUSSEN IN EMMEN...

Epibreren - Emmen is niet alleen de geboorteplaats van de Groninger bard Henk Scholte, auteur Peter Middendorp en dichter Bart FM Droog, maar ook die van de nieuwste rage: het eiergooivandalisme.

In Het Dagblad van het Noorden bericht Zuidoost-Drenthe-specialist Jan Wierenga erover:


'Emmen - Volgens Gré Frolink-Laporte uit Emmen hebben onbekenden een nieuwe vorm van vandalisme geïntroduceerd in haar woonwijk Emmerhout: eiergooien. Ze gleed dezer dagen nietsvermoedend uit over een laag eierstruif.
"Ik kon me maar met moeite staande houden. Alles zat onder de drek." Het raam van de kamer stond open en daar was een salvo eieren door naar binnen gevlogen. Het moet 's nachts gebeurd zijn. "Op zeker moment sloeg namelijk de hond aan. Daar werd ik wakker van. Later ontdekte ik dus wat er gebeurd was", aldus een verontwaardigde Gré Frolink.

Andere slachtoffers

Ze bleek niet als enige het doelwit te zijn geweest van de eiergooiers. "Nog een aantal bewoners van onze straat is slachtoffer geworden van deze narigheid. Eieren werden kapot gesmeten tegen auto's deuren, muren en ramen. Ik had extra pech, omdat bij mij toevallig het raam open stond."

Volgens Frolink gaat het niet om een incident. De kwestie is het gesprek van de dag in de Laan van de Marel. "Inmiddels hebben we gehoord dat er ook in de wijk Rietlanden eiergooiers actief zijn. We laten het er niet bij zitten: we gaan ermee naar de politie."

Gré Frolink-Laporte is niet de enige die last heeft van deze eierterreur. In de lezersreacties op de site van de krant hebben zich inmiddels meer slachtoffers en ooggetuigen gemeld:

Corry . B, in zuidelijk Emmen: 'Ook hier vlogen de eieren tegen de ramen. Dinsdagavond, rond de klok van 20 uur.Twee jongens van ongeveer 15 jaar op een fiets, richting wijk Kraaienveld in de Rietlanden [wijk van Emmen - red]. Rare manier van vermaak.'
Ed X.: 'En niet alleen de Laan van de Marel, maar ook de Haar [andere straat in wijk Emmerhout- red] is een aantal maanden terug een paar keer doelwit geweest van deze eiergooiers. Wat een lol.'
(Rottend Staal Online, 12-11-2003)

terug naar boven


WWW.SYLVIAHUBERS.NL

Utrecht - Dichter Sylvia Hubers heeft nu ook een eigen site, heel verrasssend www.sylviahubers.nl geheten. Hubers volgt hiermee tientallen andere Nederlandstalige dichters, die inmiddels een eigen webstek of -pagina hebben.
Een korte steekproef onder Scandinivische auteurs leerde dat op dit gebied Nederlandse en Vlaamse auteurs behoorlijk voorlopen.
(Rottend Staal Online, 12-11-2003)

terug naar boven


CULTUURPRIJS VOOR DICHTER BIJ DE MOLEN

Oud-Beijerland– De Stichting Dichter bij de Molen heeft de eerste cultuurprijs voor de Hoeksche Waard gewonnen. Vrijdagavond ontving de Stichting een cheque van € 1.500 uit handen van Zuid-Hollandse gedeputeerde E. van Heijningen. De prijs is een initiatief van de Culturele Kring Hoeksche Waard.

De Stichting Dichter bij de Molen bestaat uit een tiental vrijwilligers, dat de culturele erfenis beheert van de in 2001 overleden dichter en beeldend kunstenaar Bram Roza. Dit jaar organiseerde zij voor de vijfde keer het Bram Roza Dichter-bij-de-molenfestival. Voorzitter J. Robbemond was verguld met de prijs, maar deelde die eer graag postuum met de grondlegger van het festival: "Bram Roza was de man die onderkende dat het succes ligt op het snijvlak van beeldende kunst, literatuur en muziek. Met zijn opvattingen trok hij een eigenzinnig spoor door de Hoeksche Waard." Gedeputeerde Van Heijningen was na het avondje cultuur goed te spreken over de resultaten die hij had gezien. "Er zijn in de Hoeksche Waard veel mensen die prachtige producten neerzetten. Het is goed om te zien hoeveel levendigheid er op cultureel gebied is." (Arco van de Ree, Het Kompas/Rottend Staal Online, 12-11-2003)

terug naar boven


CANADEES OORLOGSMUSEUM KRIJGT JOHN McCRAE-GALERIJ

Montreal - Een donatie van $750.000 maakt het mogelijk dat het nieuwe Canadian War Museum te Ottowa een galerie krijgt ter herinnering aan John MccCrae (1872-1918), Canada's bekendste Eerste Wereldoorlogdichter.

Het museum maakte de donatie van het software-ontwerpersechtpaar Michael Barnstijn en Louise MacCallum maandag bekend. Uit dank voor deze grote gift mochten de echtelieden een naam bedenken voor de speciale galerij van het museum. Ze besloten McCrae te eren, net als zijzelf afkomstig uit het Guelph (Ontario) en de schrijver van een van de beroemdste Eerste Wereldoorlog-gedichten 'In Flanders Fields'.

De gulle gevers willen dat een strofe uit een vrij onbekend gedicht van McCrae, 'Disarmament' (Ontwapening) wordt aangebracht op een muur van de nieuwe galerij: "Let us cease/From darkening with strife the fair world's light/We who are great in war be great in peace./No longer let us plead the cause by might."

Het idee voor zowel de naam van de galerij als de strofekeuze kwam van Mark O'Neill, de bedrijfssecretatirs van het museum en gepassioneerd bewonderaar van McCrae's werk.

"Hij schreef enige echt interessante gedichten, die geen van alle de bekendheid kregen van 'In Flanders Fields'," vertelt O'Neill. "Ik vraag me af wat hij nog meer gemaakt heeft, waar we niets van weten."

Het thema van 'Disarmament', legt O'Neill uit, ligt in één lijn met het doel van het museum oorlog niet te verheerlijken, maar om op scherpe wijze verslag te doen van Canada's militaire geschiedenis.

DISARMAMENT

One spake amid the nations, "Let us cease
From darkening with strife the fair world's light,
We who are great in war be great in peace.
No longer let us plead the cause by might."
But from a million British graves took birth
A silent voice - the million spake as one -
"If ye have righted all the wrongs of earth
Lay by the sword! Its work and ours is done."

John McCrae

(Montreal Gazette/Rottend Staal Online, 12-11-2003)

terug naar boven


MARIE CLAIRE WEER IN OPSPRAAK

Utrecht - In het Utrechts Nieuwsblad van gisteren schreef Jeroen de Valk onder de kop 'Hoofdschudden om 'boze' Ilja Pfeijfferd' (klik op 'Hoofdschudden''voor hele artikel):

'In literair opzicht was 2003 een rampjaar. Er verschenen weliswaar honderd nieuwe Nederlandse dichtbundels, maar driekwart daarvan is simpelweg 'kut'. Dat vertelde Ilja Leonard Pfeijffer met bulderende stem op Spraakmakers, het literaire jaaroverzicht in Vredenburg. (...) Pfeijffer, zelf ook dichter, bleek vooral een hekel te hebben aan wat hij zelf 'de lekkere wijven-poëzie noemde. Ofwel: de gedichten van de goed uitziende en relatief jonge poëten die in het afgelopen jaar werden gebundeld. "Tjitske Jansen is natuurlijk niks", baste hij. Sylvia Hubers? Zelfde laken 'n pak. En waarom? Omdat hun taal 'aangeharkt' en 'dus kitsch' is. Bovendien poseerde een van hen onlangs voor het blad Marie Claire.'

Hé, is Pfeijffer nu al zo diep gezakt dat hij andere dichters verbiedt te poseren voor de Marie Claire? Het blad waar hij zelf als 'pose' in te zien was, in het augustusnummer 2002 (zie Rottend Staal, augustus en juli 2002)? Of is het simpelweg jaloezie, die hem nu op inderdaad bevalliger dan hem ogende dichters laat foeteren?
(Rottend Staal Online, 11-11-2003)

terug naar boven


RUBEN VAN GOGH EN ALFRED SCHAFFER NAAR 'STOCKHOLMS POESIFESTIVAL'

Kaapstad - Onze medewerkers Ruben van Gogh en Alfred Schaffer zijn de twee Nederlandstalige dichters die op maandag 17 november optreden tijdens het 'Stockholms Poesifestival'. En nee, dit is geen schrijffout, maar een korte cursus Zweeds. Klik voor meer Zweeds op de festivalsite.
In 1999 deed onze medewerker Tonnus Oosterhoff dit festival al aan.

In de Zweedse hoofdstad treden verder de dichters Charlie Dark (UK, 1970?), Lidija Dimkovska (Macedonië, 1971), Åsa Ericsdotter (Zweden, 1981), fs alias François Serpent (Estland, 1971), Catharina Gripenberg (Finland, 1977), Agnieszka Wolny-Hamkalo (Polen, 1979), Johannes Heldén (Zweden, 1978), Jonas Hassen Khemiri (Zweden, 1978), Annika Korpi (Zweden, 1972), Markus Midré (Zweden, 1975), Mette Moestrup (Denemarken, 1969), Malte Persson (Zweden, 1975), Daniel Sjölin (Zweden, 1977), Lars Skinnebach (Denemarken, 1973), Arturas Valionis (Litouwen, 1973), Sophie Woolley (UK) en Heidi von Wright (Finland, 1980) op.
(Rottend Staal Online, 11-11-2003)

terug naar boven


JAAP BLONK VIJFTIGENEENHALF

Amsterdam - Jaap Blonk, een van de tien bekendste dichters die dit taalgebied kent, wordt op 23 december 2003 vijftigeneenhalf jaar oud en viert dat in Theater Kikker te Utrecht met optredens van performers en musici uit vele landen: Maja Ratkje, Kypski, Terrie van The Ex, Angelo Verploegen, Bart van der Putten, Paul Pallesen, Radboud Mens, Michael Lentz, Valeri Scherstjanoi, Melle Hammer, Rob Daenen, Theo Bodewes, Mary Oliver, Anne La Berge, Frode Haltli en een aantal verrassingen. Voor wie dat wil is er voor en na de optredens drank, eten en feest.

Het festival kost in totaal € 30,=. Daarvoor krijgt men een het buffet, twee drankjes naar keuze, de optredens, het feest en een unieke dubbel-CD die speciaal voor deze gelegenheid wordt samengesteld. Komt men met partner, dan kost dit compleet verzorgde avondje uit inclusief één exemplaar van de dubbel-CD € 45,= in totaal.
Het is overigens ook mogelijk om alleen de optredens bij te wonen tegen een bedrag van € 10,=.

Aanmelden voor het festival kan per mail (lydia.jumelet@tiscali.nl ) tot uiterlijk vrijdag 12 december 2003. wie alleen de optredens wil bijwonen kan op de avond zelf bij de kassa van Theater Kikker terecht. (Rottend Staal Online, 11-11-2003)

terug naar boven


KIJKCIJFERS SLAMMERS, KOPSPIJKERS EN EGOLAND

Hilversum/Groningen - Afgelopen vrijdag bekeken 102.00 mensen de documentaire 'Slammers'. Dat was een marktaandeel van 2% (ofwel: 2% van de televisiekijkers die op dat moment naar beeldbuizen staarden).


Net als Kopspijkers (2,9 miljoen mensen, die o.a. keken naar een dicussie over een volkslied voor Noored-Brabant, waarin de Tilburgse Stadsdichter Jace van der Ven participeerde), net als verleden week) is ook bij het BNN-programma Egoland het kijkgedrag niet spectaculair veranderd als gevolg van de discussie over satire op tv. Dat bleek dinsdag uit cijfers van NOS Kijk- en LuisterOnderzoek (KLO).

Naar Egoland keken maandagavond 986.000 mensen, terwijl verleden week naar de eerste episode van de animatieserie 910.000 liefhebbers keken.
(Rottend Staal Online, 11-11-2003)

terug naar boven


VANAVOND IN DE AVONDEN

Amsterdam - Na tienen in VPRO's de Avonden, op Radio 747 AM 'Music-Hall', met teksten van Wim de Bie, P.F.Thomese, Mustafa Stitou en Hagar Peeters. En muziek van Menno Daams (trompet) en David Luckacs (tenorsax en clarinet), begeleid door het Music-Hall Orkest.

Na elf uur: Een reportage over 'Eenzame Uitvaart', een initiatief waarbij verscheidene dichters poëzie voordragen op begrafenissen van personen zonder familie of vrienden. Rob Zwetsloot zocht de stadsdichter Bart FM Droog op, die in Groningen bij iedere eenzame uitvaart de overledene met een gedicht gedenkt, alsmede Jan Cees Noord, Groninger gemeentewege belast met het regelen van uitvaarten van eenzame doden.

Het programma is na uitzending online te beluisteren via de site van de Avonden.
(Rottend Staal Online, 11-11-2003)

terug naar boven


PRIJS VOOR LITERATUURWETENSCHAPPER DE RODER

Nijmegen - Literatuurwetenschapper J.H. de Roder heeft als eerste een nieuw ingestelde prijs van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde gewonnen. De Roder, die werkt aan de universiteit van Maastricht, krijgt de prijs voor zijn essaybundel over poëzie.

Dat heeft De Roders uitgeverij Vantilt uit Nijmegen maandag 10 november bekend gemaakt. Bij deze uitgeverij verscheen de bundel Het onbehagen in de Literatuur, die nu is bekroond. De Roder publiceerde in de bundel onder meer een opstel over aspecten van poëzie. Dat opstel, Het schandaal van de poëzie, deed volgens de uitgeverij in literatuurkringen veel stof opwaaien.

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde wil jaarlijks een prijs gaan uitreiken voor een boek dat een bepaald genre uit letterkundige en culturele producties van de vijf jaar daarvoor belicht. Ditmaal is de keuze gevallen op het genre essay. Aan de prijs is een geldbedrag van 6150 euro verbonden.

De Vlaamse minister van Cultuur P. van Grembergen reikt de prijs op 5 december uit in het Belgische Gent. Bij die gelegenheid zal de Academie ook de schrijfster Hella Haasse, die 85 jaar is geworden, huldigen. (ANP/Rottend Staal Online, 11-11-2003)

terug naar boven


WEBLOG WIM BRANDS

Amsterdam - Onze medewerker Wim Brands heeft in navolging van Wim de Bie een eigen weblog als onderdeel van de kolossale VPRO-site, getiteld 'Avondlog'. Zie: http://www.vpro.nl/weblog/index.jsp?maps=14340002
(
Rottend Staal Online, 10-11-2003)

terug naar boven
WIE IS HET LEK?

Epibreren - Zowel de Volkskrant als het Algemeen Dagblad citeren vandaag een anonieme VVD-minister, die stelt dat premier Balkenende in zijn persconferentie de gevoelens van Beatrix over satire vertolkte: 'Bij ons is de indruk ontstaan dat de premier dit moest zeggen van koningin Beatrix.'
'Een andere bron rond het kabinet zegt te weten dat koningin Beatrix de premier over de wekelijkse spotternijen heeft onderhouden', aldus de Volkskrant.

Nu zijn er niet zoveel VVD-ministers: Zalm, Remkes, Kamp, Dekker, Hoogervorst en Verdonk (klik hier voor hun biografieën). Te Epibreren bestaat het vermoeden dat één dezer eerdaags te maken zal krijgen met de toorn van Beatrix.

Waarmee het Koninklijk Huis wederom een voor satirici, toneelschrijvers en dichters inspirerend pad inslaat. Een onzer medewerkers fabriceerde alvast een kleen vers:

HET MOET MAAR EENS UIT ZIJN

een premier zucht

Dit zijn geen middeleeuwen meer, maar Majesteit
op wier kop de kroon het uitzicht benevelt
was not amused over het schorremorriegemor
zo verhaalde ze me tijdens de thee

thee, ja, thee, nee geen wijn, zoals
dat spichtige wichtje wilde, dat dochtertje
van die halfgare zus die in de paleistuinen
bomen besprak over de stand van zaken

ach, heremetijd, waarom is het niet
als vroeger, toen lakeien nog ongestoord
ter gerief in bed ontboden konden worden
en dan zwegen, bij gebrek aan pers

halleheiligelujah, Majesteit beveelt
en ik buik haar woorden na
maar o volk, het is niet ik, maar haar.

© Chantalle Rozenvoet, 2003

Voor meer over de Oranjes: kijk vanavond naar de BNN-documentaire 'Egoland', om 21.00 uur op Nederland 2. Op de Egoland-site is aflevering 1 te bekijken, voor hen zonder Nederland 2-ontvangst.
(
Rottend Staal Online, 10-11-2003)

terug naar boven


KOPLAND GEEFT KNELPUNTEN AAN

Groningen - Het Dagblad van het Noorden doet vandaag verslag van de historische eerste poëzieworkshop die Rutger Kopland afgelopen zaterdag gaf aan o.a. onze medewerker Guido van der Wolk. (
Rottend Staal Online, 10-11-2003)

terug naar boven
BOEKPRESENTATIE ROODVOCHT DRUK BEZOCHT

Groningen - Gisteravond werd in het volgepakte USVA-theater de bundel Roodvocht van onze redacteur Tjitse Hofman gepresenteerd. Heel apart was het dat het niet bij het presenteren van de nieuwe bundel bleef: ook de Roodvocht-kledinglijn zag het levenslicht. In een prachtige modeshow door het ranke model én vormgever van het boek Joppe van der Spoel verhaalde Hofman over het unieke design, de sprekende kleuren en de diverse kledingsmogelijkheden die met Roodvochtkledij mogelijk zijn. Ook loofde hij de Bengaalse kinderarbeidertjes die overuren gedraaid hadden om de t-shirts nog op tijd af te krijgen.

Nastuurlijk was er ook poëzie van o.a. Volken B. de Vlas, Sieger M. Geertsma en die andere Dichter uit Epibreren, muziek door Jan Klug en dj Nicolai, een lang verhaal van onze medewerker Max Niematz en heel veel roodvocht.

Onze medewerker Ronald Ohlsen had voor de gelegenheid een weliswaar ietwat incestueuze maar toch lovende recensie van Roodvocht in de Vera Krant gepubliceerd.
(
Rottend Staal Online, 9-11-2003)
update: meer verslagen van deze boekpresentatie in het Epibrerenarchief, namelijk de stukken uit de Groninger Gezinsbode en uit het Dagblad van het Noorden. Recensies zullen op deze pagina verschijnen. (12-11-2003)

terug naar boven
LOUISE GLÜCK, DE AMERIKAANSE 'POET LAUREATE'

New York - Onlangs werd Louise Glück verkozen tot 'poet lauerate' van de Verenigde Staten, waarmee ze collega werd van de Nederlandse poet laureate Gerrit Komrij en de Britse Dichter des Vaderlands Andrew Motion.
De New York Times publiceerde op 4 november een boeiend artikel over haar.
Om het te lezen moet men zich - gratis - registreren. Wie daar geen zin in heeft, kan als 'ID' en wachtwoord 'Epibreren' gebruiken. (
Rottend Staal Online, 9-11-2003)

terug naar boven
VOOR DE EXPATRIATES

Epibreren - De massale gekte die begin 2002 tot het Koninkrijk der Nederlanden kwam, beleeft dit weekend een voorlopig hoogtepunt op de voorpagina's van de landelijke dagbladen. Die massaal berichten over de Britse kroonprins Charles die het bed gedeeld zou hebben met een lakei en over een Nederlandse premier die meent dat het domme volk geen poppetjes van prinsen kan onderscheiden (zie onderstaand artikel).

Prins C.(Lionel Cironneau, AP)
Bassie en Adriaan
Jan Peter B.(AP)

Het Algemeen Dagblad voert als dramatisch hoogtepunt dit op de voorpagina aan:

Adriaan: 'Bassie laat me in de steek'


'Na 47 jaar is het voorheen onafscheidelijke duo Bassie en Adriaan niet alleen zakelijk, maar ook privé uit elkaar gevallen. De twee broers verklaren elkaar voor gek. De acrobaat Adriaan noemt zijn broer Bassie een 'Jan Lul'. De clown Bassie vindt Adriaan 'geestelijk aan zijn einde' en zegt stiekem geluidsopnames te hebben gemaakt van gesprekken met zijn broer waaruit dit zou blijken.'

Deze gekte-uitbarstingen zullen ongetwijfeld aan de wieg staan van een grote hoeveelheid absurdistische literatuur. Dus is er nog hoop.
(Rottend Staal Online, 8-11-2003)

terug naar boven


RARE JONGEN, DIE BALKENENDE
Wil Balkenende de monarchie beëindigen?

Epibreren - Vorige week, tijdens een CDA-partijraad, onderstreepte premier Jan Peter Balkenende nog met veel nadruk het belang van het koningshuis voor Nederland. Hij zei toen ook dat het Koninklijk Huis in deze turbulente tijden recht heeft op rust.

Gisteren zei de premier in zijn wekelijkse persconferentie dat hij 'ongelukkig' is met het tv-programma Egoland van BNN, waarin klei-en siliconenpoppetjes leden van het Koninklijk Huis spelen. Volgens Balkenende is het programma een mengsel van 'verzinsels en halve waarheden', waarin personen te kijk worden gezet die zich niet kunnen verdedigen. De premier denkt dat programma's als deze schadelijk kunnen zijn voor het Koninklijk Huis.

Ook verklaarde hij dat het kabinet geen juridische stappen overweegt tegen de makers van Egoland of andere programma's waarin leden van het Koninklijk Huis ten tonele worden gevoerd. Maar het wil wel een discussie op gang brengen "over wat kan en niet kan " in tv-programma's, toneelstukken of historische romans, zonder daar zelf normen aan te stellen.

Volgens Balkenende is er een onderscheid tussen het belachelijk maken van leden van het Koninklijk Huis en de spot drijven met politici. De laatsten kunnen immers wel in het openbaar reageren.

De Rottend Staal Online feliciteert de makers van Egoland met de commotie die de premier rond hun programma schopt. De Rottend Staal Online, die af en toe uit opportunistisch/satirische gronden bericht over de Van Oranjes (elk Oranje-bericht staat garant voor enkele honderden extra lezers) vraagt zich wel af wat de premier met zijn uitspraken beoogt. Hij wil rust in de tent en tegelijkertijd discussie. Hij overweegt géén juridische stappen - maar niemand had het daarover, en zet de leden van het Koninklijk Huis neer als een zielig stelletje monddoden.

Terwijl dit jaar toch uit alle affaires gebleken is dat een van main activities van het Koninklijk Huis het manipuleren van de media is. De gehele bevolking van Epibreren is dan ook ziedend op de premier die met z'n uitlatingen de spraakmakendste en inspirerendste familie van Nederland (we hebben geen tv-soaps nodig, we hebben de Oranje-clan!) meer kwaad dan goed doet.
Ook overschat hij de stupiditeit van het grauw, dat in zijn ogen blijkbaar zo dom is dat hij nadrukkelijk moet vertellen dat de tv-poppetjes niet de echte Bea, Alex en Maxiem zijn.
Schande, Jan Peter! (Rottend Staal Online, 8-11-2003)

terug naar boven


SLAMMERS

Epibreren - In de documentaire 'Slammers' van Wilko Bello, die gisteravond door de NPS op Nederland 3 werd uitgezonden, waren naast de hoofdrolspelers (Sven Ariaans, Sieger M. Geertsma, Erik Jan Harmens en Eus Kuipers), veel Rottend Staal-medewerkers te zien. Hun namen ontbraken op de aftiteling, dus bij deze: Tsead Bruinja, Daniël Dee, Bart FM Droog, Quirien van Haelen, Ingmar Heytze, Tjitske Jansen, Wehwalt Koslovsky, Tjitske Mussche, Nataç, Frank Tazelaar, Vrouwkje Tuinman en Simon Vinkenoog. Marjan en Anika van de Wintertuin misten we ook op de aftiteling, alsmede Geertsma's uitgever Anton Scheepstra, dj Josito, de bloemkunstenaars van Blossom en de dichters Pilot le Hot (F), Lemn Sissay (UK), Matty de Vries en ACG Vianen.

De documentaire was niet zozeer een documentaire over Poetry Slam, maar meer een liefdevol gefilmd verslag over hoe twee vrienden (Harmens en Kuipers) zich ontwikkelen. Ariaans doet vooral openhartig verslag over zijn liefdesleven en onze medewerker Geertsma is af en toe iets te geforceerd bezig zichzelf als dichter te verkopen. Het shot waarin hij tegen een boom op het Groninger Martinikerkhof zit met kladblok op z'n schoot en ganzenveer in zijn knuist gaat wat dat betreft te ver. Grappig is wel om te zien hij zijn oud-leraar, de dichter Willem Jan Wijk, aan het blowen brengt.

De film bevat mooie beelden van de A6 tussen Lelystad en de brug over het Ketelmeer, van Doornroosje te Nijmegen, waar de vermoedelijk laatste kleedkamer met veel graffiti te vinden is, toeristische plaatjes van Groningen, van een festival te Breda, van de legendarische kleedkamer van Lux te Nijmegen, van Lowlands, van Café Festina Lente, van de Amsterdamse aandelenbeurs, van de huiskamers der hoofdrolspelers, van Simplon en van Poetry International 2002.

Heel verrassend is het dat deze documentaire laat zien waarom sommigen er in slagen een boek bij een reguliere uitgeverij uit te brengen en anderen niet. (Rottend Staal Online, 8-11-2003)

terug naar boven


CHAWWA WIJNBERG JAAR LANGER STADSDICHTER

Middelburg - Chawwa Wijnberg is voor tenminste nog een jaar de stadsdichter van Middelburg. Dat maakte cultuurwethouder A. van `t Westeinde donderdag bekend tijdens de Stadsdichtersbijeenkomst in de imposante burgerzaal van het uitbundige 17de eeuwse Middelburger stadhuis. Nu ja, 17de eeuws? Eerder in de imposante replica van het stadhuis, dat, wie herinnert het zich niet - in mei 1940 samen met het hart van de Zeeuwse hoofdstad, door nazi-bommen verwoest werd.
Anyhow, hij 'onthulde' daar ook virtueel een gedicht van Wijnberg. Het echte gedicht is woensdag door de gemeente verwijderd omdat er geen vergunning voor was aangevraagd, zo meldt de Provinciale Zeeuwse Courant van vrijdag jongstleden, die ook een foto voerde van de gebeurtenis.

Onze redacteur ter plekke signaleerde overigens een straat geheten Jodengang in Middelburg (zie Rottend Staal Online, 5-11-2003), rederspoëzie tijdens de poëzieavond in boekhandel de Drvkkery, een zeventigtal bezoekers des middags en een dertigtal des avonds. Ook merkte hij tijdens de zes uur durende terugtocht op dat de NS niet efficiënt opereren. Maar dat is weer een heel ander verhaal.
(Rottend Staal Online, 8-11-2003)

terug naar boven

VRIJDAG VERSCHIJNT DE Rottend Staal Online ALS AVONDKRANT

Epibreren - Op vrijdag 7 november zal de Rottend Staal Online later dan gebruikelijk ververst worden. Daar de meeste lezers in de tijd van hun werkgever deze krant lezen, bestaat de kans dat het laatste nieuws morgen aan hen voorbij zal gaan.
Derhalve: kijk vrijdagavond naar Nederland 3, van 21.00 tot 22.00 uur. Dan wordt Wilko Bello's documentaire 'Slammers' vertoond. Met Erik Jan Harmens, Eus Kuiper, Sven Ariaans, Sieger M. Geertsma e.a.
En bezoek zaterdag Groningen, voor de feestelijke presentatie van Tjitse Hofmans bundel Roodvocht, in het USVA. Aanvang 20.30 uur.
(Rottend Staal Online, 6-11-2003)

terug naar bovenEENZAME UITVAART DOOR MENNO WIGMAN


Amsterdam - Onze medewerker Menno Wigman was gisteren 'dichter van dienst ' bij de uitvaart van de man die zich Habib Alice (1972?-2003) liet noemen. Hij was het bij kijkers van AT5 bekende 'lijk in de kast'.
Op F. Stariks weblog wordt verslag gedaan van deze uitvaart en is Wigmans gedicht te lezen.
(Rottend Staal Online, 6-11-2003)

terug naar bovenILLEGALE POËZIE


Middelburg - Het door de gemeente Middelburg op 4 november op een muur aangebracht gedicht van Stadsdichter Chawwa Wijnberg is op 5 november verwijderd, daar de vergunning voor muurpoëzieplaatsing ontbrak.

Wijnberg: 'De gemeente wil zich netjes aan de wet houden en omdat de vergunning nog niet gegeven is, hebben ze het ding dus weer van de muur gehaald. Maar de onthulling, dat wil zeggen de op video vastgelegde ceremomie, gaat wel gewoon door. Dus vandaag in de burgerzaal van het stadhuis, met een zacht muziekje eronder zie je het gedicht onthuld worden. Een rood gordijn wordt weggetrokken, het gedicht komt in beeld en dan hoor je mijn meisjes bas, gistermiddag laat nog opgenomen, die het veers gedragen voorleest.'

Stadhuis, Middelburg, 15.15-17.00 uur: Stadsdichtersmiddag / Boekhandel De Drvkkery, 19.00-20.30 uur poëzie-avond.
(Rottend Staal Online, 6-11-2003)


terug naar boven

CHARLES CAUSLEY OVERLEDEN

Londen - De BBC meldt het overlijden van Charles Causley, dichter, toneel- en kinderboekenschrijver. Hij werd 86 jaar.
De voormalige Grote Bard
van de Cornwallse Gorsedd, John Bolitho, over Causley: 'Ik denk dat hij Cornwalls beste dichter was. Men had hem al lang geleden 'poet laureate' moeten maken.' (Rottend Staal Online, 6-11-2003)

terug naar boven

TROPENDRIFT / TROPICAL DRIFT VERSCHENEN

Bergen op Zoom - Precies zes minuten geleden is de nieuwe dichtbundel Tropendrift / Tropical drift van onze medewerker Albert Hagenaars verschenen. Het boek wordt uitgegeven door In de Knipscheer en is over exact drie minuten verkrijgbaar bij de betere boekhandel.
Het is een tweetalige editie. De in Denemarken woonachtige superbe vertaler John Irons, die voor meer van onze medewerkers vertalingen verzorgt en vrijwel jaarlijks een van de deelnemende vertalers aan Poetry International is, maakte de Engelse vertalingen van Hagenaars poëmen.
(Rottend Staal Online, 5-11-2003)

terug naar boven

JODENSTRATEN

Amsterdam - Ter aanvulling op het onderstaande artikel over Turk en Jodenkamp pakten onze medewerkers Diana Ozon en Frank Tazelaar de fiets en kwamen de volgende straatnamen tegen: Jodenstraat (te Venlo, Geleen en Maastricht), Morenstraat (Maastricht), Jodenbreestraat (Amsterdam), Jodenweg (Vledderveen en Anevelde), Jodenlaan (Rotterdam), Jodensteeg (Den Helder), de Jodenberg (Nijmegen) en het Jodenpark te Antwerpen.


In Vledderveen ontmoette het fietsende duo Harold de Boer, die het volgende wist te vertellen over de Jodenweg aldaar: 'De Jodenweg heet zoals ze heet als eerbetoon aan de joodse Nederlanders die daar in 1942 door de bezetter te werk werden gesteld. Speciaal voor wie dit stukje geschiedenis niet kent ligt onder het straatnaambordje een bronzen plaquette waarop het allemaal staat uitgelegd. Een plek dus om even eerbiedig bij stil te blijven staan.'

Ook de gemeente Vledder, waaronder Vledderveen valt, had te maken met iemand die de naam gewijzigd wilde zien. De Boer verwijst voor dat verhaal naar de column, die hij op 18 januari 1996 in het Twentse UT Nieuws publiceerde.

Ozon en Tazelaar zwaaiden Harold de Boer gedag, fietsten door, en kwamen te Deurne Ben Schattenberg tegen: 'Als oud-inwoner van de Maastrichtse Jodenstraat 7c23 heb ik informatie die u misschien interesseert:
de Jodenstraat in Maastricht heet zo omdat er in de 16de/17de eeuw een Joods schooltje gevestigd zou zijn. De Morenstraat heet waarschijnlijk zo omdat op de hoek van die straat een huis met een gevelsteen staat. Het huis heet 'In de Moriaen'. Overigens is in dat pand (dat uit 1540 zou dateren) nu een café met dezelfde naam gevestigd. Het staat nu overigens niet meer op de hoek van de Morenstraat, omdat bij de sanering van het Stokstraatkwartier in de jaren '50 het stratenpatroon veranderd is...'

Maar het dappere duo was alweer doorgefietst. Ze hadden een beetje haast, want voor het vallen van de avond wilden ze nog even in Terneuzen neuzen.


Waarbij ze eerst, toch aangekomen in Zeeuws Vlaanderen, de Joost de Moorstraat in Axel aandeden, vernoemd naar de dappere kap'tein van nog steeds betwiste (Turkse?) afkomst die de vele vreemde aanvallen op de Zeeuwse Provincie heldhaftig wist af te slaan!
Tazelaar, zelf van Zeeuwse afkomst hief bij het fietsen door die straat spontaan het Zeeuws volkslied aan:

Geen dierder plek voor ons op aard,
Geen oord ter wereld meer ons waard,
Dan, waar beschermd door dijk en duin,
Ons toelacht veld en bosch en tuin;
Waar steeds d'aloude Eendracht woont,
En welvaart 's landsmans werk bekroont,
waar klinkt des Leeuwen forsche stem;
'Ik worstel moedig en ontzwem!'
Het land, dat fier zijn zonen prijst,
En ons met trots de namen wijst,
Van Bestevaer en Joost de Moor,
Die blinken zullen d'eeuwen door;
Waarvan in de historieblaên,
De Evertsen en Bankert staan,
Dat immerhoog in eere houdt,
den onverschrokken Naerebout.
Gij, Zeeland, zijt ons eigen land,
Wij dulden hier geen vreemde hand,
Die over ons regeeren zou,
Aan onze vrijheid zijn wij trouw.
Wij hebben slechts één enk'le keus:
'Oranje en Zeeland!' da's de leus!
Zoo blijven wij met hart en mond,
Met lijf en ziel: goed Zeeuwsch goed rond.


(Rottend Staal Online, 5-11-2003)


terug naar boven

ON GE LO FE LIJK

Zwijndrecht - Mohammed Benzakour, de wegens plagiaat ontslagen ex-columnist van de Volkskrant, heeft momenteel een column in Contrast [#31/2003], een tijdschrift over de multiculturele samenleving van uitgeefgigant Elsevier-Reed. Dat is heel leuk voor hem. Minder leuk is dat hij in deze column pleit voor naamswijziging van een Zwijndrechtse straat genaamd 'Turk'. En passant wil hij een eind maken aan de unieke absurde straatnaamgeving in Nederland, beledigt hij het trotse Turkse volk en vooral Nederlandstaligen van Turkse origine, liegt hij, en signaleert een groot Joods complot.

Als humor ten grondslag lag aan zijn column, zouden zijn uitlatingen nog met een paar ponden zout te nuttigen zijn, en lacherig afgedaan kunnen worden als absurdistische bladvulling. Maar het erge is: hij meent het.
Als bekrompen provinciaal voelt de Groninger Stadsdichter zich geroepen te reageren op een paar van de argumenten die Benzakour aandraagt om de straat 'Turk' om te dopen in iets anders:

Bart FM Droog: 'Benzakour voert aan dat de term 'Turk' in het algemeen spraakgebruik anno 2003 een negatieve lading in zich zou dragen en dat er om die reden een beledigende, aanstootgevende werking van uitgaat naar de Turkse gemeenschap als geheel.

Nu denk ik en met mij de meeste ingezetenen van dit land bij het woord 'Turk' in de eerste plaats aan een inwoner van Turkije. Gezien het benamingsgedrag in en van vele Turkse eethuizen zal geen enkele Turk aanstoot nemen aan het woord Turk - eerder zal dit woord gevoelens van trots oproepen. En terecht: Turkije is een machtige natie met een rijk verleden. De kunst van het ijzer bereiden is er uitgevonden. 'Rottend Staal' zou zonder Turken niet bestaan hebben.

Hij stelt ook dat Koerdische bewoners van Turk bezwaar zouden hebben tegen de straatbenaming. Als dat al zo zou zijn, roept dat direct de vraag op of dan ook de straat Rusland in Amsterdam omgedoopt moet worden. Bewoners van Tsjetsjeense afkomst aldaar zouden immers nachtmerries van het woord Rusland kunnen krijgen. Zo zijn er legio voorbeelden in het ganse land te vinden.

Maar het ergste en meest verbazingwekkende is Benzakours tiende argument: 'In Nederland is nergens een straat is te vinden die de naam 'Jood' draagt, omdat anders geheel politiek correct Nederland om dezelfde als hierboven genoemde redenen erover zou vallen.'

Nu bestaat in Groningen een straat geheten 'Jodenkamp'. Net als de straat Turk in Zwijndrecht een historische benaming. In Zwijndrecht was eens het bedrijf Turk aan die weg gevestigd; in Groningen was het de locatie van een Joodse begraafplaats, waar van circa 1680 tot 1880 Joodse inwoners van Groningen, binnen de stadswallen, begraven werden. Geheel los hiervan: in die periode had wat nu Nederland is uiterst goede diplomatieke banden met het toenmalige Turkse rijk.

Zelfs ondanks de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog is het 'Jodenkamp' nooit in een neutralere straatnaam veranderd. Want zo'n wijziging zou een capitulatie aan het nazisme betekend hebben.

Met zijn pleidooi voor wijziging van de straatnaam Turk ontpopt Benzakour zich tot een pleitbezorger voor racisme, intolerantie en anti-semitisme. In een vrij land als Nederland mag dat, maar waarom hij zijn verwerpelijke gedachtengoed verkondigt in Contrast in plaats van op www.stormfront.org is mij een raadsel.' (Rottend Staal Online, 5-11-2003)

Lees ook dit artikel uit het Algemeen Dagblad, over hoe Turkse bewoners van Turk er zelf over denken. (Rottend Staal Online, 12-11-2003)

terug naar boven


POËZIE IJKENDE REDERS

Middelburg/Epibreren - Aanstaande donderdag zijn de Stadsdichters van Gent, Tilburg en Groningen te gast in de gemeente Middelburg, waar Stadsdichter Chawwa Wijnberg een rijk gevuld programma in elkaar gezet heeft: 's middags (15.15 tot 17.00 uur) voordrachten in het stadhuis en 's avonds (19.00-20.30 uur) in boekhandel 'de Drvkkery'.

Op de website van de gemeente viel vanochtend daarover het volgende te lezen: 'In boekhandel de Drvkkery aan de Markt in Middelburg vindt vervolgens (...) een 'rederijkersavond' plaats. (...) Deze speciale avond komt voort uit de rijke Zeeuwse maritieme geschiedenis. In vroeger tijden kwamen reders bij elkaar en lazen zij elkaar poëzie voor.'

Elkaar poëzie voorlezende reders? Dus al honderden jaren beklemtoont men het woord rederijkers verkeerd? Niet 'réderijkers', maar 'reder-ijkers'? Weird.

De Rottend Staal Online belde met een woordvoerder van de gemeente Middelburg, die direct een onderzoek liet instellen naar welke stadsnar deze ludieke opmerking op het net gezet had. De tekst werd daarbij veranderd in de huidige.
(Rottend Staal Online, 4-11-2003)

terug naar boven


EENZAME UITVAARTEN TE AMSTERDAM

Amsterdam - Onze medewerker F. Starik bericht op zijn weblog over een eenzame uitvaart die gisteren te Amsterdam plaatsvond. Onze medewerker Si
mon Vinkenoog droeg bij deze ceremonie een gedicht voor.

Vandaag zal onze medewerker Menno Wigman een eenzame uitvaart dichterlijk begeleiden. Een verslag daarvan zal waarschijnlijk later ook op Stariks weblog te lezen zijn. (Rottend Staal Online, 4-11-2003)

terug naar boven


SCHRIJVERS EN BOEKENDAGEN MINDER DESASTREUS DAN GEVREESD
Weinig bezoekers

Epibreren - Verlossende woorden zijn tot ons gekomen bij monde van redacteur Hofman, die de Schrijvers en Boekendagen overleefd heeft. Hij maakte deze dieptereportage over het evenement: 'Bij de voordrachten was erg weinig publiek en het bezoekersaantal viel tegen. Lekker paling gegeten.'

De organisator van het evenement, Rob Mendel, toont zich in een interview met het Boekblad optimistischer: 'Het bezoekersaantal was ongeveer gelijk aan dat van vorig jaar, de programma's zijn goed bezocht en organisatorisch zat het beter in elkaar dan vorig jaar.'

Er is door de uitgevers niet enorm goed verkocht, maar dat is volgens Mendel ook niet de bedoeling van de Trouw Schrijvers en Boekendagen.

(Rottend Staal Online, 3/4-11-2003)

terug naar boven


MEDEWERKER IN DE ETHER

Amsterdam/Hilversum - Vanavond is na 23.00 uur een gesprek met onze medewerker Diana Ozon over haar werkplek te beluisteren in VPRO's De Avonden, op Radio 747 AM.
(Rottend Staal Online, 3-11-2003)

terug naar boven


SCHRIJVERS EN BOEKENDAGEN DESASTREUS VERLOPEN?

Epibreren - Hoewel meerdere van onze medewerkers en zelfs een redacteur het afgelopen weekend meewerkten aan de Schrijvers en Boekendagen in de Beurs van Berlage te Amsterdam, is op het eiland geen enkel bericht over het verloop van dit evenement gearriveerd. Dit tot grote consternatie van partners, kinderen en verdere familieleden.

Men vreest aan instorting van het gebouw, kidnapping der medewerkers of mogelijk erger. We houden u op de hoogte.
(Rottend Staal Online, 3-11-2003)

terug naar boven


NIEUW MAANDGEDICHT

Loosduinen - Het is november, dus heeft onze medewerker Henk van Zuiden een nieuw gedicht van de maand op zijn site geplaatst. Zie www.henkvanzuiden.com.
(Rottend Staal Online, 3-11-2003)

terug naar boven


LACHEN OM GEKIBBEL

Landsmeer - Onze medewerker Erik Jan Harmens attendeerde ons op het prikbord van de bekende site Poetry Alive, waar gekakel en gekibbel van en over dichters te lezen is. Die pagina's vormen uiterst hilarisch leesvoer, waaruit we dit pareltje exclusief voor de lezers van Rottend Staal Online pikken:

Pim: 'Vraag het Tommy Wieringa. Hij kraakte gister op 747 AM De Woorddansers ook af.'
Laherto: 'Tommy Wieringa is de egotrippende Pim Fortuyn van de literatuur!! Dus die geloof ik niet!!'

Deze conversatie werd op 29 oktober gevoerd; met 'gister op 747 AM' wordt Rottend Staal Radio bedoeld, dat in De Avonden op Radio 747 AM te beluisteren was.
(Rottend Staal Online, 2-11-2003)

terug naar boven


POLEMIEK OVER HET GRAF HEEN

Amsterdam/Goes - Middels de nieuws-afdeling van de Hans Warren Homepage werden we geattendeerd op een 'persoonlijke en venijnige' recensie die Warrens levenspartner Mario Molegraaf eergisteren in de Provinciale Zeeuwse Courant publiceerde. Molegraaf bespreekt de heruitgave van twee oude dichtbundels van onze medewerker Gerrit Komrij (Alle vlees is als gras / Ik heb goddank twee goede longen).

Op de site van de PZC staat helaas enkel een summiere samenvatting van die recensie, op de Warren-site net iets meer: Zie derhalve het oktobernieuws aldaar: http://home.zonnet.nl/h.warren/nieuws.html.

Uit Epibreren klinkt de oproep aan beide heren de strijdbijl te begraven, daar een der betrokkenen, Hans Warren, er nu wijselijk het zwijgen toe doet.
(Rottend Staal Online, 1-11-2003)

terug naar boven


STADSDICHTER VOOR HULST?

Hulst - In BN/De Stem van 21 oktober stond een curieus artikel over de mogelijke Stadsdichter voor de Zeeuwse gemeente Hulst. Hoewel de gemeente er nog niet over uit is of ze überhaupt zo'n dichter wil, heeft zich al wel een kandidate gemeld: Myriam Nagelkerke.

Nagelkerke, geboren in Hulst, woont in Heeze, nabij Eindhoven. Ze was lerares Nederlands en sinds haar dertiende zijn werken van haar gepubliceerd, volgens BN/De Stem. Op google zijn van die publicaties echter weinig tot geen sporen aan te treffen. Wel lijkt ze actief in het uitvaart- en terminale zorgwezen.

De Hulstse Cultuur-wethouder F. van Driessche spreekt het mogelijk toeristische gehalte van een stadsdichter wel aan, al is hij niet specifiek op zoek naar een stadsdichter.

Voor onze lezers: dit is geen verdwaald bericht van Radio Bergeijk, al doet het vervolg van het verhaal dat wel bevroeden:

De Hulstse Stadspoëet 'moet de stad, of elementen daarvan, in een gedicht vangen. Een stadsdichter kan zijn of haar diensten aanbieden bij bijzondere gelegenheden, maar ook een dichterlijke visie geven op het dagelijks leven in de stad.

Gedacht kan worden aan een voordracht op Koninginnedag, bij de lintjesregen, het welkom heten of uitzwaaien van een raadslid of burgemeester, bij het huldigen van vrijwilligers of een jubilerend bruidspaar. Ook zou een stadsdichter op een willekeurige dag in de stad voordrachten kunnen houden.'

De gemeente Hulst heeft echter geen goedgevulde schatkist tot haar beschikking en Van Driessche haalde meteen het kostenplaatje aan als heikel punt.

Dit probleem lijkt zich nu vanzelf op te lossen omdat Nagelkerke heeft laten weten dat haar liefde voor Hulst haar drijfveer is. Met een reiskostenvergoeding en het bekostigen van drukwerk kan Hulst een stadsdichteres in huis halen. Van Driessche, die gisteren een vele uren durende vergadering over de begroting op de agenda had staan, is vanzelfsprekend blij dat Hulst niet te ver in de buidel hoeft te tasten.'

Dit bericht zal morgen te Tilburg voor de nodige hilariteit zorgen, bij de manifestatie 'De plaag der stadsdichters', in Literair Café De Vorst, waar zich de verzamelde Nederlandse Stadsdichters minus Jan Eijkelboom vergaderen, om 16.00 uur.
(Rottend Staal Online, 1-11-2003)

terug naar boven


ANTWERPEN BOOK CITY 2004

Antwerpen - In 2004 is Antwerpen de Wereldboekenstad. Daarom is deze week de fraaie site www.abc2004.be de lucht ingegaan.
Op deze site een grondig overzicht van literaire organisaties, festivals, boekwinkels, uitgeverijen, schrijversverenigingen et cetera. Helaas ontbreekt een overzicht van auteurs die in Antwerpen wonen en werken, maar wellicht komt dat nog. (Rottend Staal Online, 1-11-2003)

terug naar boven


NEDERDICHTERS IN HET ESTS

Tallinn/Assen - Nederlandse poëzie wordt nu ook ontsloten voor Estssprekenden. Zo is op de site van het Eesti Keele Instituut (Instituut van de Estse Taal) het online literaire tijdschrift Ninniku te vinden, dat in het oktobernummer vertalingen van gedichten van een aantal Nederlandse dichters brengt.

Naast vijf vertalingen van gedichten van onze medewerker Diana Ozon zijn in Ninniku vertaalde gedichten van P.C. Boutens, Arjen Duinker, Cees Nooteboom en Hans van de Waarsenburg te lezen, met zeer geslaagde Estse biografieën. Lees bijvoorbeeld Ozons biografie:

'Diana Ozon sai seitsmekümnendate aastate lõpus kõigepealt tuntuks kui "punkluuletaja". Ta luges oma luulet klubides ja on tänini tuntud just efektse lavalise esinemisega. Temalt on ilmunud kümmekond luulekogu ja veidi proosat, muuhulgas ka autobiograafia. Siinses valikus on üks tekst, "Minu kehaarvuti", pärit 1986 ilmunud kogust Hup de Zee, ülejäänud kirjutatud aastatel 2000-2001 ja tõlgitud internetileheküljelt.'

De link vanuit deze Estse site naar Rottend Staal Online is erg aardig, al ontgaat de exacte omschrijving ons: 'Hollandi luule lehekülgi' (Rottend Staal Online, 1-11-2003)

terug naar boven


het nieuws van nu
het nieuws van oktober 2003
het nieuws van september 2003
het nieuws van augustus 2003
het nieuws van juli 2003
het nieuws van juni 2003
het nieuws van mei 2003
het nieuws van april 2003
het nieuws van maart 2003
het nieuws van februari 2003
het nieuws van januari 2003
het nieuws van december 2002
het nieuws van november 2002
het nieuws van oktober 2002
het nieuws van september 2002
het nieuws van augustus 2002
het nieuws van juli 2002
het nieuws van juni 2002
het nieuws van mei 2002
het nieuws van april 2002
het nieuws van maart 2002
het nieuws van februari 2002
het nieuws van januari 2002
het nieuws van december 2001
het nieuws van november 2001
het nieuws van oktober 2001
het nieuws van september 2001

het nieuws van augustus 2001
het nieuws van juli 2001
het nieuws van juni 2001
het nieuws van mei 2001
het nieuws van april 2001
het nieuws van maart 2001
het nieuws van februari en januari 2001
...en voor nog ouder nieuws: klik hier!
terug naar boven