OPMERKELIJK

Amsterdam - In de Groene Amsterdammer van deze week: "Na een aanbod van concurrent De Bezige Bij heeft uitgeverij Prometheus-Bert Bakker de "topdichters" (NRC Handelsblad) Menno Wigman en Pieter Boskma aan zich gebonden met een vijfjarig contract, een fors honorarium en een door de dichters zelf samen te stellen poëziereeks." (Rottend Staal Online, 28-2-2003)

terug naar boven


PLAGIAAT (2)

Epibreren -Twee dagen na bekendmaking van de nieuwste plagiaataffaire zag de Volkskrant zich vandaag genoodzaakt erover te berichten. Adjunct-hoofdredacteur Arie Elshout ontkent dat de Volkskrant aan de Groene Amsterdammer verzocht heeft de zaak geheim te houden.: "Uit menselijke overwegingen besloten we alleen niet helemaal openheid van zaken te geven. Benzakour is tenslotte een jonge, onervaren columnist."

"Niet helemaal openheid van zaken te geven"? In het NRC Handelsblad van 11 februari j.l. verklaarde hoofdredacteur Pieter Broertjes van de Volkskrant dat het vertrek van Benzakour niets te maken zou hebben met iets dat hij geschreven had.

Mohammed Benzakour zelf komt ook even in de Volkskrant aan het woord. Op de vraag of hij kan garanderen dat er niet meer kwesties uit het verleden boven water zullen komen antwoordt hij: "Ik heb niet het idee dat dat zal gebeuren, maar garanderen kan ik het niet. Je bent altijd afhankelijk van andere ideeën. Elke journalist plagieert wel op een of andere manier."
Wordt ongetwijfeld vervolgd. (Rottend Staal Online, 27-2-2003)

terug naar boven


NEDERLANDSE SCHRIJVERS ON THE ROAD IN ZUID-AFRIKA

Den Haag (ANP) - Het Nederlandse literatuurfestival Winternachten gaat dit jaar opnieuw op toernee door Zuid-Afrika. In 2002 gebeurde dat voor het eerst. Tussen 10 en 22 maart bezoekt het Nederlandse gezelschap Zuid-Afrikaanse literaire evenementen in Durban en Kaapstad.Tijdens Winternachten treden de auteurs Ellen Ombre, Anil Ramdas, Arthur Japin, Henk van Woerden en Putu Wijaya uit Indonesië op, zo maakte de organisatie dinsdag bekend. Ook verzorgen ze optredens op universiteiten en scholen. Op de bijeenkomsten lezen ook schrijvers en dichters uit Zuid-Afrika, Japan, Kenia en Somalië voor uit eigen werk. Het bezoek aan Zuid-Afrika is onderdeel van het project Winternachten Overzee waarin ook toernees door Indonesië, Zuid-Amerika, Suriname, Aruba en de Nederlandse Antillen zijn opgenomen. De ministeries van Buitenlandse Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen steunen het project met subsidies.
Winternachten is een jaarlijks terugkerend festival met literatuur en muziek dat wordt gehouden in Den Haag. In januari deden meer dan zeventig schrijvers, dichters en artiesten uit binnen- en buitenland mee aan het evenement dat in het teken stond van de Nederlandse identiteit. (Rottend Staal Online, 27-2-2003)

terug naar boven


PLAGIAAT NEKT COLUMNIST

Amsterdam - Onze medewerker Joris van Casteren bericht in de Vrij Nederland van deze week over een nieuwe plagiaataffaire. Hij vroeg zich af waarom Mohammed Benzakour zijn tweewekelijkse column voor de Volkskrant niet meer schrijft, en kreeg te horen dat dit wegens 'persoonlijke omstandigheden' zou zijn. Benzakour en De Volkskrant zwegen er verder over. Wie aanvankelijk ook hierover zweeg was Gawie Keyser, medewerker van De Groene Amsterdammer.

Joris van Casteren: "Keyser schreef een artikel in De Groene van 27 oktober 2001, en las bepaalde passages vrijwel letterlijk terug in Benzakour's laatst gepubliceerde Volkskrant-column. In het artikel legde Keyser een verband tussen de bombardementen op Afghanistan en de pas verschenen remake van Coppola's film Apocalyps Now. Anderhalf jaar later en bijna een oorlog verder, bekeek ook Benzakour de film en met Keyser's artikel dicht naast zijn toetsenbord tikte hij zijn bijdrage."
Van Casteren: "Er zijn aanwijzingen dat Benzakour eerder al citeerde - zonder bronvermelding - uit onder meer het werk van Hafid Bouazza, Sjoerd de Jong en Arnon Grunberg."

Een verontwaardigde Gawie Keyser verwittigde de hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer, Hubert Smeets, die vervolgens een gepeperde brief aan de Volkskrant stuurde. Die vroeg De Groene, mede op verzoek van Benzakour, de zaak stil te houden.

In het Radio 1-programma De Ochtenden gaf Mohammed Benzakour gisteren zijn plagiaat toe. Hij verklaarde dat het gebeurd was wegens 'persoonlijke omstandigheden', die hij verder niet wilde toelichten. Tegen Van Casteren zei Benzakour: "Ik zie het nut niet in van dit soort berichtgeving". Hij vertelde hem ook dat hij bij het inkorten van zijn bijdrage 'per ongeluk' de naam van Keyser had geschrapt.

(Rottend Staal Online, 26-2-2003)

terug naar boven


STADSDICHTER VOOR TILBURG

Tilburg - Na Dordrecht, Groningen, Middelburg, Antwerpen, Gent en Gouda lijkt het er op dat nu ook Tilburg een Stadsdichter gaat krijgen. Op Webmagazine Cultureel Brabant meer over dit initiatief en tevens de mogelijkheid je stem op de Tilburgse Stadsdichterkandidaten uit te brengen.

117 Mensen hebben tot dusverre hun stem uitgebracht. De favorieten zijn Piet van Beers (die geen Stadsdichter wil worden), Jace van de Ven, Jef van Kempen, Ed Schilders, Cees van Raak, Ivo de Wijs en Jasper Mikkers.

Op de website wordt ook onthuld dat kandidaat-Stadsdichter Nick J. Swarth éénendezelfde persoon is als de poëzierecensent Joost Geerts van het Brabants/Eindhovens Dagblad.
(Rottend Staal Online, 25-2-2003)

terug naar boven


POETRY SLAM IN DE VOLKSKRANT (2)
Neemt Komrij uitdaging aan?

Epibreren - Het omvangrijke artikel over Poetry Slam door John Schoorl in de Volkskrant van afgelopen vrijdag heeft het nodige stof doen opwaaien. De Rottend Staal Online sprak met enkele Poetry Slam-organisatoren en spoorde in de Provinciale Zeeuwse Courant een recensie door Ernst Jan Rozendaal van de Poetry Slam te Vlissingen op, de slam waaraan de Volkskrantverslaggever zijn verhaal ophing.

Felix von Schmid
en Gerard Beentjes, die in Amsterdam de Poetry Slam (aldaar Poëzieslag geheten) in Café Festina Lente organiseren:

'Jacek Nichs is de eerste organisator van slamwedstrijden in Nederland. Hij deed dat al in 1996 of 1997 in Hotel Winston aan de Warmoesstraat te Amsterdam. Het ging veelal om dichters die hun werk in het Engels brachten. Zij waren ook vaak afkomstig uit Engelstalige landen. Enkele deelnemers traden op met Nederlandse teksten.

In Festina Lente zijn we begonnen op 5 mei 1998, met de formule die zo mooi omschreven staat in het verhaal van John Schoorl. Dichters strijden om de eer in een aantal ronden van drie minuten per dichter. Een belangrijk element in De Poëzieslag is de jury, meestal onder voorzitterschap van Simon Vinkenoog. Deze jury wijst aan welke dichters in de finale strijden om de overwinning en wie weggaat met de eerste prijs, een bescheiden geldbedrag van eerst honderdvijfig gulden en later zeventig euro. Jaarlijks heeft de Stichting Poëzieslag een Grand Finale van de Winnaars tegen de Winnaars in de maandmei.

Ook bij volgende slampodia is de Stichting Poëzieslag direct of indirect betrokken geweest. De slamavonden in het Limburgse zijn opgezet na consultatie van de Stichting Poëzieslag. Eindhovenaren hebben ook eerst Festina Lente beklommen om daarna in eigen stad verder te gaan. De Rotterdamse organisatoren zijn eveneens bij de Stichting Poëzieslag in de leer gegaan.

Alle optredende slammers in Vlissingen stonden eerder al op de vloer van Festina Lente. Dat bleek ook vorig jaar tijdens de Landelijke Finale te Nijmegen. Het team van Festina Lente won met glans. Erik Jan Harmens, in het artikel genoemd als de Allerbeste van Nederland, maakte deel uit van dit team.
Behalve de genoemde dichters mag ook gezegd worden dat Jannah Loontjens, debuterend bij Uitgeverij Prometheus, haar eerste gedichten liet horen als beginnend dichteres op datzelfde kleine stukje houten vloer van Festina Lente.
We begonnen indertijd in Amsterdam mede met de Poëzieslag om voor een nieuw publiek Nederlandstalige poëzie te brengen.'

Uit John Schoorls artikel lijkt het alsof Frank Tazelaar claimt dat hij Poetry Slam naar Nederland heeft gehaald. Frank Tazelaar:

'Ik vind het van de zotte waar het artikel in de Volkskrant suggereert dat ik Poetry Slam in Nederland zou hebben geïntroduceerd. Ik ben ik me bewust van de historie van slam in Nederland en aan die historie doet het artikel geen recht. Het ging in het interview voorafgaand aan onze slam in Vlissingen (11 feb) om de vraag hoe wij (Wintertuin) op het idee voor deze rondreizende vorm (de zingo poetry slam) zijn gekomen en wat de achtergrond is van de hoge bezoekersaantallen die dat programma plotseling trekt, zowel op de grotere festivals als de Nachten in Antwerpenen Lowlands, als op kleinere podia in stadjes als Venlo en Vlissingen. Ik heb hem verteld hoe ik Slam heb ontdekt (en niet hoe Nederland het heeft ontdekt); hoe wij het hebben vormgegeven; wat ik van het niveau vind, welke dichters naar mijn smaak bijzonder goed zijn, etcetera.
Dat John Schoorl het artikel over Slam zou ophangen aan het overigens vrij korte gesprek met mij kon ik niet bevroeden: het lag naar mijn ervaring veel meer voor de hand dat de Volkskrant uitgebreid over de Poëzieslag en over Amsterdamse dichters zou schrijven om in hooguit één korte bijzin onze (provinciale) bezigheden aan te stippen. Zo zijn wij dat gewoon. Nu was het eens anders.'

Tazelaar vertelde eveneens hoe de Wintertuin-organisatie overvallen werd door de media na verschijning van het Volkskrantartikel. Als een stel dolle honden meenden redacties van tv-programma's en glossy magazines dat Poetry Slam de nieuwe hype was.

Momenteel is de grote vraag: neemt Gerrit Komrij de uitdaging op van Quirien van Haelen in de Volkskrant. Van Haelen zei daarin: 'Ik zie die ouwe dichters niet zo snel op een podium elkaar of ons bevechten. Maar bij deze daag ik ze uit. Kom maar op, Gerrit Komrij.'
Een radioprogramma poogt momenteel te bewerkstelligen dat Komrij op de eerstkomende Nijmeegse slam het podium betreedt, meldt Tazelaar. (Rottend Staal Online, 24-2-2003)

terug naar boven


HET VERBODEN JAN-PETER BALKENENDE LIED

Haarlem - Dolly Bellefleur heeft in eigen beheer de cd 'Jan-Peter' uitgebracht, een persiflage op Jan-Peter Balkenende: 'Wie maakt dat ik niets meer lust? / Wie verstoort mijn rust? / Dat is Jan-Peter / Ja ja Jan-Peter (...) Hij is zo Jehoviaal / Preekbuis van de provinciaal / Lepe ogen, donker haar / Geknipt met een heggeschaar (...)'. Zij had het geschreven voor een PvdA-congres, maar mocht het daar niet live brengen, daar de PvdA bevreesd was dat door dit lied de broze relatie met het CDA nog brozer zou worden. En kennelijk heeft datzelfde CDA relaties in de platenwereld: geen enkele maatschappij heeft het aangedurfd Bellefleurs potentiële hit uit te brengen.
De cd is te bestellen door naam, adres en telefoonnummer naar dolly.bellefleur@planet.nl te mailen. Bellefleur zal dan hoogstpersoonlijk de bestelling afhandelen. (Rottend Staal Online, 22-2-2003)

terug naar boven


WESTER NIEUWE DIRECTEUR INSTITUT NÉERLANDAIS

Den Haag (ANP) - Rudi Wester wordt de nieuwe directeur van het Institut Néerlandais, het Nederlands cultureel instituut in Parijs. De Raad van Toezicht van het instituut heeft haar benoemd tot opvolger van Henk Pröpper.
Wester krijgt tevens de functie van Ambassaderaad voor pers- en culturele Zaken van de Nederlandse ambassade te Parijs. Wester, geboren in 1943 in Leeuwarden, studeerde Franse Taal en Letteren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Zij is vanaf 1991 werkzaam bij het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds (NLPVF), vanaf 1996 als directeur. Verder is ze lid van het Comité de Lecture voor de Prix des Ambassadeurs. Ze schreef jarenlang recensies over Franse literatuur voor Vrij Nederland.
Rudi Wester schreef vijftien reisboeken voor uitgeverij Contact, en stelde een aantal boeken samen over Frankrijk. In 2000 werd zij onderscheiden door de Franse regering als Officier des Arts et des Lettres en in 2001 is zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. (Rottend Staal Online, 22-2-2003)

terug naar boven


AMSTERDAMSE VERSIE VAN 'DICHTER AAN HUIS'

Amsterdam (ANP) - Het succesvolle Haagse evenement 'Dichter aan huis', waarbij vijftig dichters bij Hagenaars thuis uit eigen werk declameren, krijgt een Amsterdamse variant. De Stichting 'Dichter aan huis' organiseert op 27 april in Amsterdam: 'Verhaal halen'.
Vijfentwintig schrijvers lezen proza en columns voor op diverse kleinschalige locaties in de hoofdstad. Het publiek trekt erlangs. Onder de deelnemers zijn Hugo Brandt Corstius, Martin Bril, Elsbeth Etty, Nelleke Noordervliet en Jan Wolkers.
De eerste editie van 'Verhaal halen' gaat een dag duren. Bij succes wordt het uitgebreid naar een weekeinde. (Rottend Staal Online, 21-2-2003)

terug naar boven


POËZIE WEER VOORPAGINANIEUWS

Epibreren - Er lijkt wel iets gaande met de poëzie, deze weken. Ditmaal is het de Volkskrant, die op de voorpagina een artikel over Poetry Slam brengt, als voorpublicatie op de eerste pagina van de boekenbijlage. Centraal staan de door de Wintertuin verzorgde poetry slams. Onze medewerkers Frank Tazelaar, Erik Jan Harmens, Tjitske Jansen en Rijn Vogelaar komen mooi voor het voetlicht, alsmede de Limburgse slamkampioen en light-verse talent Quirien van Haelen en het Rotterdamse duo de Woorddansers (Jeroen Naaktgeboren en Arie Hordijk).

Zoals gebruikelijk bevat het stuk een aantal foutjes, met name op historisch vlak. Er wordt beweerd dat bij het komende Poetry International-festival voor het eerst aandacht besteed wordt aan 'dit uit de VS overgewaaide verschijnsel'. Nu wil het geval dat op dat festival dit jaar voor de vijfde maal een 'Poetry International Poetry Slam wordt gehouden. Op eerdere edities waren ondermeer Bastian Böttcher, de deze week vader geworden Ruben van Gogh, Hagar Peeters, Tracy Splinter, Didi de Paris, Wehwalt Koslovsky, Bart FM Droog, Tjitse Hofman, Eva Cox, Zolani Mkiva, Hilary Peach, Lesego Rampolokeng, Jürg Halter, Sieger M. Geertsma, Jan Off en Lemn Sissay te zien.

Ook wordt beweerd dat Frank Tazelaar Poetry Slam naar Nederland heeft gehaald, wat niet helemaal klopt. Zie bijvoorbeeld www.epibreren.com/slam/ voor een overzicht van de Slamsituatie van ruwweg twee jaar geleden. (Rottend Staal Online, 21-2-2003)

terug naar boven


GIPSGENITALIEËN GAAN INTERNATIONAAL

Utrecht - De Britse krant The Independent drukte op 15 februari onderstaande nonsens af:

Best quote

"You have to sit for at least 20 minutes in a rubber mould and all the time a possible erection is not allowed," said Vrouwkje Tuinman, from Utrecht,who is making plaster casts of the genitals of Dutch writers and trying to sell them. Among the writers are Lydia Rood, Joost Zwagerman, Arjan Witte
and Ronald Ohlsen. If the casts are not sold, organisers of the project want to offer them to the Litarary Museum in The Hague.

Onze medewerker Tuinman kan zich evenwel niet herinneren een vraaggesprek met iemand van gemelde krant gevoerd te hebben. (Rottend Staal Online, 20-2-2003)

terug naar boven


DUIZEND DICHTERS

Amsterdam - F. Starik heeft het plan opgevat om duizend dichters bijeen te krijgen. Hij legde dit plan voor aan de directeur van het Concertgebouw:

"Met de terugkeer van het Crossing Border Festival naar Den Haag is er structureel ruimte voor een literair festival in Amsterdam. De mondhoeken gaan al naar beneden, maar wacht. Naar verluidt ving dit festival van de gemeente drie euroton. Graag wil ik u het volgende voorstel doen. Duizend dichters. Letterlijk. 1000 dichters. Daar gaan we.

Er zullen in ons taalgebied vijftig gecanoniseerde dichters te vinden zijn. Nog eens honderd publicerende dichters, en nog eens vijfhonderd marginalen bij de kleine uitgevers, en daarna begint het soms hilarische contingent dichtende huisvrouwen, hakkelaars, hiphoppers, zangers van het levenslied, de zelftherapeuten, de lijders aan het chronisch liefdesverdriet. Dat aantal
moet in de tienduizenden lopen. We noemen het getal duizend. Iedere dichter, zonder aanziens des persoons, krijgt 1 minuut spreektijd. Het uitspreken van een sonnet vergt ongeveer 40 seconden. En wegwezen. Het orkest zet in: volgende. Volgende. Zo verwerken we 60 dichters per uur, 15 uur lang. Een marathon.

Denk nu aan uw eigen Concertgebouw, met zijn wereldberoemde orkest. We beginnen 's middags met een enkele violist, daar sluit zich spoedig een tweede viool bij aan, en een cello, en de bas, en zo verder. Na verloop van tijd mag de eerste violist dan weer naar huis. De dichters worden volgens dat stramien van elkaar gescheiden, met een enkele klank, een aanzet tot.

Een nacht van de poëzie in extremis. Idols live. De grootste moeilijkheid zal hieruit bestaan de gecanoniseerden bereid te vinden zich tussen het gepeupel te begeven. Maar een aantal moet zeker bereid te vinden zijn. Publicitair werkt het, dunkt mij, als een bom: poëzie leeft! De zaal zit per definitie vol met meegebrachte vrienden en vriendinnen voor het moment van glorie. En je veroorzaakt een curieuze, opwindende theaterervaring.

Dit zijn de ruwe contouren. Ik heb dit plan aan Carré voorgelegd (maar dan zonder uw orkest) en die willen wel, maar met de aanstaande verbouwing voor de deur spreken we dan van seizoen 2005/6. Wellicht zou in het Concertgebouw een gaatje te vinden zijn voor het seizoen 2004/5, ervan uitgaande dat de financiering en voorbereiding van één en ander het komende jaar zal vullen."

Het antwoord van de Concertgebouwdirecteur is te lezen op www.starik.nl onder het rode woord weblog rechtsboven. (Rottend Staal Online, 19-2-2003)

terug naar boven


PRO- EN TEGENGEDICHTEN

New York - Naast de vele verzen van Amerikaanse dichters tegen de oorlog met Irak worden er nu ook meer en meer pro-oorlogsgedichten geschreven. The Wall Street Journal deed een oproep tot het schrijven van pro-Amerikaanse en anti-Saddamgedichten en ontving per e-mail meer dan driehonderd inzendingen. Een selectie daarvan kan gevonden worden op www.opinionjournal.com. - specifiek: http://www.opinionjournal.com/best/?id=110003063 (Rottend Staal Online, 18-2-2003)

terug naar boven


RONALD GIPHART BESTOLEN

Utrecht - Het Utrechts Nieuwsblad meldt vandaag een inbraak in Ronald Gipharts kantoor, waarbij de notities voor een komende roman ontvreemd zijn. Giphart: "Het stond helemaal volgeschreven met meer dan honderd grappen, observaties en dergelijke. Het zou mij een lieve duit waard zijn als ik het terugkreeg. Het notitieblokje meet twaalf bij twaalf centimeter, is twee centimeter dik en heeft een doorzichtige plastic kaft. Anderen hebben er trouwens niks aan."
Giphart mist vanwege de diefstal van zijn laptopcomputer ook talrijke nog te publiceren columns, artikelen, teksten voor een fotoboek en een uitgebreide beschrijving van een reis naar Cuba. "Het werk van máánden is mij afgenomen."
De 'verdwenen' roman van Giphart speelt zich af in het Utrecht van de Tweede Wereldoorlog en vertelt hoe studenten gedurende deze moeilijke jaren proberen te overleven.
(Rottend Staal Online, 18-2-2003)

terug naar boven


BOEKROCK ONDERHOUDENDE AVOND

Epibreren - Afgelopen zaterdag wooonden in Tivoli te Utrecht circa 350 mensen het festival Boekrock bij. Na een ruig optreden van de band Thom Revolver, met Thomas van Aalten als zanger, vertelde Ingmar Heytze het publiek waarom Joost Zwagerman had afgezegd, wat afwezige laatste op veel hoongejoel kwam te staan. Bart FM Droog bracht enkele rockgedichten, waarna de momenteel tot duo ingeslonken Willem Kloosgroep het roer overnam. Toen begon het grote zingen begon. Lydia Rood schitterde met twee Jimmy Reeves-nummers, deskundig ondersteund door de gelegenheidsformatie The Texts Pistols, onder leiding van Desmond Haneveer. Hanz Mirck zong 'So lonely' van the Police, met F. Starik als publieksaanjager op tweede stem. Toppers waren Simon Vinkenoog, die met het hele publiek zong 'Everybody must get stoned!', van Bob Dylan, Ronald Ohlsen, die een uiterst vlammende versie van 'Je veux l'amour' deed en De Kift, die een helaas veel te korte set van 15 minuten vulden. Arjan Witte en Meindert Talma & The Negroes besloten de avond. (Rottend Staal Online, 17-2-2003).

terug naar boven


BOEKROCK: TALMA OVERSTUUR, ZWAGERMAN ZEGT AF

Epibreren - De stupide berichtgeving in de kranten over de gedroomde gipsafgietsels van geslachtsdelen van auteurs, die verkocht zouden worden tijdens Boekrock, morgen te Tivoli in Utrecht, heeft onze medewerker Meindert talma danig overstuur gemaakt, zeker nu ook journalisten van De Telegraaf en de Leeuwarder Courant door het gipsfantasievirus zijn aangestoken. Joost Zwagerman, toch al snel op zijn pik getrapt, heeft zelfs afgezegd.

Middels de ANP heeft de organisatie onderstaande aan het hitsige journaille laten weten:

UTRECHT (ANP) - Schrijver en zanger Meindert Talma heeft een gipsen afdruk van zijn penis laten vernietigen. Het 'beeld' zou zaterdag worden geëxposeerd tijdens de literaire rockshow Boekrock in Utrecht, een festivalover literatuur in relatie tot muziek en andersom.
Talma is volgens een woordvoerster van Boekrock lichtelijk van zijn à propos door alle media-aandacht voor de afdruk van zijn geslachtsdeel. De commotie
begon toen Boekrock vorige week in een persbericht bekendmaakte afgietselsvan 'edele delen' van schrijvers te zullen exposeren.
In mondelinge toelichtingen aan de pers werd nog wel duidelijk gemaakt dat'edele delen' zeer ruim moest worden geïnterpreteerd, maar de journalisten maakten daar niet uit op dat het vooral om vingers ging, die schrijvers vaak als hun meeste edele lichaamsdelen schijnen te zien. Alleen Talma dacht daaraanvankelijk heel anders over.
Diverse kranten publiceerden jolig over alle gipsen penissen die tebewonderen zouden zijn. Het geschrokken Boekrock ("We zijn wel een beetje
naïef geweest") zag zich donderdag genoodzaakt een rectificatie rond te sturen: "De organisatie verklaart hierbij met klem dat zij NIET beschikt over in gips gegoten geslachtsdelen van Joost Zwagerman, Bart FM Droog, Ingmar Heytze, Arjan Witte, Vrouwkje Tuinman of Lydia Rood."
Thomas van Aalten is nu nog de wildste van medewerkers aan de tentoonstelling: "Hij heeft zijn billen aangeboden. Die worden zaterdag nog gemaakt", aldus een woordvoerster.

Aldus het ANP. (Rottend Staal Online, 14-2-2003)

terug naar boven


VREDESDEMONSTRATIE TE AMSTERDAM

Amsterdam - Zaterdag zullen een fluks aantal dichters, een flink stel artiesten en waarschijnlijk tienduizende nandere mensen deelnemen aan een Nederlands deel van de wereldwijde manifestatie tegen oorlog. Na een vreedzame wandeltocht komt het presentatieteam aan in Paradiso. Daar treden o.a. Bob Fosko, Hans Dulfer, Oras Ibrahim, Lopend Vuurtje, Diana Ozon, Kaforka, Clemens, Diann van Faassen, de rai-groep Anas, de Rotterdam Ska Jazz Foundation, de rap-hiphopgroep Ali B, de negen man sterke skaformatie Rude Ritch & The High Notes, diverse DJ's, Irakese muziekgroepen, troubadours, dichters en sprekers op.
Meer info is al te vinden op www.indymedia.nl/ over de gehele manifestatie wereldwijd en links naar details zoals de Nederbijdrage daarin. Zie www.indymedia.nl/nl/2003/02/9056.shtml voor de benefiet in Paradiso. (Rottend Staal Online, 14-2-2003)

terug naar boven


IS POËZIE MISDADIG?

www.studentstart.be - Een Amerikaanse tiener die geschorst werd en veroordeeld werd tot 100 dagen opsluiting in een jongereninstelling wegens het schrijven van 'geweldadige poëzie' op school stapte naar de Supreme Court in Californië om zijn standpunt in verband met de grenzen van de vrije meningsuiting te verdedigen.

De 15-jarige jongen, wiens naam omwille van zijn minderjarigheid niet werd vrijgegeven, werd in 2001 geschorst van Santa Teresa High en veroordeeld tot 100 dagen opsluiting wegens een gedicht waarin hij dreigde wapens mee naar school te brengen om zijn klasgenootjes te vermoorden.
Zijn advocaat stelt dat zijn veroordeling een overdreven reactie was op het bloedbad dat in 1999 in Columbine High School plaats vond. Bovendien vindt hij het frappant dat de student veroordeeld werd voor zijn gedachten en vrije expressie en niét omwille van een eventuele (mis)daad. 'Freedom of speech and expression to express unpopular or disturbing thoughts is guaranteed by the First Amendment of the Constitution', is zijn standpunt. (Rottend Staal Online, 14-2-2003)

terug naar boven


HUGO CLAUS IN ZIEKENHUIS

Landsmeer - De Vlaamse auteur Hugo Claus (73) is woensdagavond tijdens een literair optreden in Leuven onwel ge-worden en in een ziekenhuis opgenomen. Hij is volgens zijn Nederlandse uitgever De Bezige Bij inmiddels aan de beterende hand, maar moet voor verder onderzoek nog enkele dagen in het ziekenhuis blijven. Over wat hij mankeert of mankeerde, bestaat nog geen duidelijkheid. Levensbedreigend kan het echter niet zijn, aldus de uitgeverij.
Claus begon tijdens een voordracht plotseling te stamelen en stapte van het podium af. Een dokter vond het raadzaam de auteur op te nemen. (Rottend Staal Online, 14-2-2003)

terug naar boven


GIPSFANTASIEËN

Epibreren - De organisatoren van Boekrock worden overstelpt door, jawel, de media, geil als ze zijn op de gipsafdrukken van intieme delen van auteurs.
Hoewel in gesprekken met journalisten duidelijk gezegd is dat de afdrukken voornamelijk van vingers, ellebogen en handen zijn, blijkt het journaille zo gefixeerd op geslachtsdelen, dat kranten blijven berichten dat schrijvend Nederland en masse intiem met gips geweest is. Neem dit GPD-bericht, dat gisteren en eergisteren in onder andere BN/De Stem, de Apeldoornse Courant en De Gelderlander stond:

'Een gipsen versie van de penis of de vagina van uw favoriete schrijver aanschaffen? Dat kan op Boekrock, het literaire popfestival dat zaterdag in Tivoli, Utrecht, plaatsvindt. Vrijwel alle schrijvers die daar hun opwachting maken, hebben inmiddels hun penis dan wel vagina laten vereeuwigen.
Een hele klus, volgens organisator/schrijfster Vrouwkje Tuinman, aangezien je ongeveer twintig minuten roerloos in een rubberen mal moet zitten; al die tijd mag bovendien een eventuele erectie niet groter of kleiner worden.
De penissen van Arjan Witte, Ingmar Heytze, Meindert Talma en Ronald Ohlsen behoren tot de uitverkoren geslachtsdelen, evenals de vagina's van Tuinman en Lydia Rood.'

Vrouwkje Tuinman hierover: 'Ik vertelde hoe het zat, dat Zwagerman niet mee deed, en dat vervolgens mijn woorden compleet verdraaid zijn.... terwijl ze nota bene een foto van Ronald Ohlsens gipsen
middelvinger hebben gezien!' (Rottend Staal Online, 13-2-2003)

terug naar boven


COMMOTIE OVER GIPSAFDRUKKEN

Epibreren - Gisteren kopte het Algemeen Dagblad op de voorpagina 'Piemel van Joost Zwagerman in gips', met daaronder een bewerking van het persbericht van de organisatie van Boekrock - afgedrukt in de Rottend Staal Online van eergisteren.
Het AD trok uit dat persbericht de voor de hand liggende conclusie dat met 'edele delen' geslachtsdelen bedoeld werden en noteerde:

'Dit weekeinde worden de in gips gegoten piemels van Joost Zwagerman, Ingmar Heytze, Bart FM Droog, Arjan Witte en Ronald Ohlsen te koop aangeboden. Ook schrijfster Lydia Rood heeft een afgietsel van haar geslacht laten maken. Tijdens het Boekrock-concert in Tivoli in Utrecht kunnen de 'kunstwerken' worden aangeschaft.'

Wat niet helemaal bleek te kloppen. Vandaag in het AD het vervolg:

Ten onrechte hebben wij gistermorgen uit een persbericht van het Boekrock-festival afgeleid dat de schrijvers Joost Zwagerman en Lydia Rood een gipsafgietsel van hun 'edele deel', hun geslachtsdeel, hebben laten maken.

'Boekrock heeft mij weken geleden met die vraag benaderd', aldus Zwagerman. 'Ik heb in één zin geantwoord dat ik niets heb tegen ludieke initiatieven zoals deze, maar dat ik aan het werk ben en daarom heb bedankt voor de eer.' Ook Lydia Rood weigerde medewerking. Tijdens Boekrock zaterdagavond in Tivoli in Utrecht zullen wel de afgegoten geslachtsdelen van andere schrijvers en dichters worden tentoongesteld en te koop aangeboden. Volgens Utrechter Ingmar Heytze, dichter en medeorganisator van Boekrock, moet je in de schrijverswereld het begrip 'edele delen' breed opvatten.

'We hebben alle deelnemers van Boekrock gevraagd hun edele delen te mogen afgieten', licht hij toe. 'Het gaat niet alleen om geslachtsdelen: bij een schrijver kun je een hand, vingers, oren of een elleboog tot zijn of haar edele delen rekenen. Van Ronald Ohlsen hebben we een opgestoken middelvinger afgegoten, van Frank Starik een elleboog. 'Het geslacht van Meindert Talma is inmiddels afgegoten', vervolgt Heytze. 'Het staat hier rechtop op mijn bureau. Zelf twijfel ik nog: wordt het mijn gebalde vuist of mijn geslacht als de gipsgieters komen?' De auteurs Arjan Witte en Bart FM Droog worden deze dagen ook bezocht. Heytze: 'Ze hebben gezegd: een lichaamsdeel, oké. Ze laten in het midden wat. Het is bovendien lastig werk, dat afgieten. Eind jaren 60 plukte en zoog iedereen aan elkaar, in deze preutsere tijden ligt het moeilijker. 'Als je een geslachtsdeel goed wilt afgieten, moet je eigenlijk met twee bloedmooie meiden komen, één om het omhoog te houden, de ander voor het handwerk met het gips.'

Aldus het AD. Op Epibreren is nog onbekend welk lichaamsdeel Droog laat gipsen. 'Ik wilde mijn kloten wel laten doen, maar dat schijnt problematisch te zijn, in verband met haargroei. Toen ik voorstelde dan maar een oogbal in gips te vereeuwigen vluchtten de groupies gillend weg. Dus ik weet nog niet wat het gaat worden,' meldt de dichter. 'Wat mij betreft mogen ze ook wel mijn darmen in gips vereeuwigen, als ze die daarna weer netjes terugstoppen.' (Rottend Staal Online, 12-2-2003)


'terug naar boven


JOHAN VAN LEEUWEN OVERLEDEN

Amsterdam - Afgelopen vrijdag 7 februari is Johan van Leeuwen op 42-jarige leeftijd overleden. Hij was de drijvende kracht achter het punkmagazine de Nieuwe Koekrand zoals dit legendarische tijdschrift vanaf ongeveer nummer 50 ging heten. Hij is de laatste jaren twee keer aan een hersentumor geopereerd. Aan het einde van 2002 is zijn toestand achteruit gegaan en kreeg hij van de artsen te horen dat ze niks meer voor hem konder doen. Hij verbleef sindsdien in het ouderlijk huis in Hoogeveen. Tot aan begin vorige week is zijn toestand redelijk hetzelfde gebleven. Begin vorige week moest hij opgenomen in het ziekenhuis, Johan is daar in coma geraakt, en is op vrijdagavond overleden.
Er is dinsdag 11 februari een bijeenkomst met mogelijkheid tot afscheid nemen en condoleren, in

Cooperatie PC
'De Vijfhoek'
Wibautstraat 282
Zaandam-Zuid

Tijd 19.00 - 20.00 uur

De crematie vindt een dag later in besloten kring plaats.
De Koekrand, opgericht door Hugo Kaagman en Cristian Cannstadt in 1977, doorgezet door Diana Ozon en de inmiddels ons ook ontvallen Dr. Rat, verwierf in haar 26-jarige bestaan internationale bekendheid binnen de hardcore punkcultuur.
In de Nieuwe Koekrand werden in de jaren tachtig onder andere artikelen en gedichten van onze medewerkers Jos (Dorpspoudste) de Jong, Menno Wigman en Bart FM Droog gepubliceerd.

Zie ook VPRO's 3 voor 12-site.
(Rottend Staal Online, 10-2-2003)

terug naar boven


EDELE DELEN VAN AUTEURS TE KOOP

Utrecht - Na 25 februari 1968 was de rockwereld nooit meer dezelfde. Cynthia en Diane, twee van de beroemdste Amerikaanse groupies, vereeuwigden het geslacht van Jimi Hendrix in gips. Na deze 'biggest rig' die ze ooit gezien hadden volgden tientallen anderen, waaronder de edele delen van Eric Burdon en Jello Biafra. De Plaster Casters zijn nog steeds actief en verleggen hun werkterrein; onlangs werden de borsten van Peaches vastgelegd.

Tijdens Boekrock wordt deze rock 'n' roll-traditie verplaatst naar de wereld van de literatuur. Hardcore schrijversgroupies grepen de kans om nader in contact te komen met hun helden met beide handen aan. Met zorg werden de edele delen van Nederlands meest groovy schrijvers gegipst en gegoten. Het historische eindresultaat zal tijdens Boekrock, op 15 februari 2003 in het Utrechtse Tivoli, worden tentoongesteld. Geïnteresseerde kopers kunnen een bod doen. Niet-verkochte objecten worden aangeboden aan het Letterkundig Museum.

Tijdens de literaire rockshow Boekrock verkennen muzikanten de literatuur en schrijvers de muziek. Rockbands met een grote aandacht voor tekst, musicerende schrijvers en voordragende muzikanten bestijgen het podium. Auteurs kruipen in de huid van hun idool en schreeuwen hun hart uit onder begeleiding van de Boekrock-huisband Text Pistols. Boekrock is hard, smerig, poëtisch, eigenzinnig en onconventioneel - een literair concert van ongeëvenaarde vitaliteit.

Met o.a. de Willem Kloos Groep, Simon Vinkenoog, De Kift, Thom Revolver, Joost Zwagerman, Ronald Ohlsen, Arjan Witte, Lydia Rood, John Schoorl, Bart FM Droog, Hanz Mirck, Meindert Talma & The Negroes en The Text Pistols
(Rottend Staal Online, 10-2-2003)

terug naar boven


J.C. BLOEMPRIJS-GENOMINEERDEN

Steenwijk - Op 22 maart aanstaande wordt te Paasloo voor het eerst de J.C. Bloemprijs uitgereikt, een nieuwe literaire prijs van de gemeente Steenwijkerland voor de beste tweede bundel van een dichter. Genomineerd zijn Al Galidi (De fiets, de vrouw en de liefde, Arbeiderspers), Mark Boog (Zo helder zagen we het zelden, Cossee), Paul Marijnis (Roze zoenen, Arbeiderspers), Erik Menkveld (Schapen nu!, Bezige Bij) en Ilja Leonard Pfeijffer (Het glimpen van de welkwiek, Arbeiderspers).

De jury bestaat uit de PvdA-politica Jeltje van Nieuwenhoven en de dichters Ruben van Gogh en Jean Pierre Rawie. De uitreiking vindt plaats in het daartoe opengelegde graf van J.C. Bloem (1887-1966).

De keuzes wekken wel bevreemding: zo is geen enkele vrouw genomineerd en deed de Arbeiderspers op haar bekende leugenachtige wijze er alles aan Al Galidi's boek als een debuut te promoten. Jurylid Rawie gaat er bovendien al jaren prat op geen werk van contemporaine dichters te lezen.
(Rottend Staal Online, 8-2-2003)

terug naar boven


FINANCIEEL ADVISEUR BRENGT ERFENIS BÜCH IN KAART

Amsterdam - J. van der Graaf, financieel adviseur van wijlen Boudewijn Büch, gaat de omvangrijke erfenis van de schrijver in kaart brengen. De nabestaanden van de op 23 november overleden schrijver hebben hem aangesteld als gevolmachtigd vereffenaar.
De komende weken bepaalt Van der Graaf hoe de inventarisatie wordt aangepakt. Hij verwacht dat het daadwerkelijke in kaart brengen van de nalatenschap daarna zes tot twaalf maanden in beslag neemt.
"Neem alleen al de pakweg 300.000 boeken. Die omspannen zoveel tijdperken. En voor ieder tijdperk moet een deskundige worden geraadpleegd," schetst hij een onderdeel van het werk. "Dan heb ik het nog niet over de kunst, de beelden of de Dodo-botjes."
Na de inventarisatie is het aan de familie om te beslissen wat er met de nalatenschap gebeurt. (ANP/Rottend Staal Online, 8-2-2003)

terug naar boven


SCHRIJVERS OM DE NOORD II

Schiermonnikoog - Vanaf dinsdag 11 februari zijn in de Hervormde Kerk van Schiermonnikoog 58 portretten te zien van noordelijke schrijvers en dichters. De opening van de expositie is om 15.30 uur. De werken, van de hand van Ger Siks (tekeningen), Trudy Kramer (olieverf) en Herman van Hoogdalem (aquarellen), zijn de afgelopen jaren deels al in het tijdschrift Noorderbreedte gepubliceerd. In de rubriek 'Atelier Siks c.s.' werden auteurs als Gerrit Krol, Jean Pierre Rawie, Marga Kool, Rutger Kopland en Jan Siebo Uffen geportretteerd. De tentoonstelling blijft tot en met 28 februari op Schiermonnikoog en zal daarna nog in de drie noordelijke provincies te zien zijn.
Ook op 11 februari gaat het literaire festival Schrijvers om de Noord II op Schiermonnikoog van start. 17 Schrijvers en dichters dragen twee dagen voor in het Nederlands, Gronings, Fries en Drents. Met o.a.: C.O. Jellema, Marga Kool, Rutger Kopland, Anton Korteweg, Kees Visscher, Piter Boersma, Suze Sanders, Martin Reints en Tsead Bruinja.
Voor meer informatie: Noorderbreedte, Damsterkade 5, 9711 SE Groningen. Tel 050-3141956, fax 050-3142374; e-mail: nbreedte@euronet.nl
(Rottend Staal Online, 7-2-2003)

terug naar boven


DICHTER BIJ OORLOG

Epibreren - Het is opvallend dat er meer en meer e-mails binnenkomen van dichters die niet langer hun woonplaats of ware naam op het internet vermeld willen zien, bang als ze zijn voor (en dit is echt waar) afwisselend de CIA en de Iraakse geheime dienst. Dit kan niet anders betekenen dan dat de aanval op Irak nakende is, zeker gezien de stortvloed aan oorlogsgedichten en petities betreffende die aanval die ook op het eiland arriveren.
We gaan overigens niet in op verzoeken van de geheime dienst-fobisten: hun e-mails zijn natuurlijk al lang en breed onderschept vooraleer ze het eiland bereikten. Bovendien is het al oorlog sinds september 2001, toen Nederland als 'trouw' bondgenoot de staat van oorlog heeft uitgeroepen. Tegen wie is echter nog steeds de vraag. (Rottend Staal Online, 7-2-2003)

terug naar boven


PIEF OVERLEDEN

Groningen - Pief, een van de markantste en kleurrijkste Groningers, die sinds mensenheugenis door de Groninger straten zwierf, is overleden.
Hij werd op 3 juni 1944 als Liwinus Gerretsen geboren en overleed afgelopen zondag op 58-jarige leeftijd aan de gevolgen van een longontsteking. Pief, de lange in zichzelf gekeerde man in excentrieke kleren en dan weer met een roek of marmot op stap wordt morgenochtend om 10.00 uur in het Groninger crematorium uitgevaren.

Eind jaren zestig was Pief als muzikant en performance-artiest in de Groninger underground actief: online is te lezen dat hij orgel speelde bij de legendarische band Subway en dat hij danste tijdens de The Rovers Return Popmanifestatie op 1 maart 1969
in de Korenbeurs in Groningen, waar ook een 'Poezie sjoo' van Riekus Waskowsky, Melle Siepel en Maxim de Winter plaats vond.


Het vorige nummer van straatmagazine De Riepe, publiceerde op de achterpagina nog een prachtig portretschilderij van hem door Suzan Postel.
(Rottend Staal Online, 6-2-2003)

terug naar boven


MOWAFFK AL-SAWAD OP TWEE NETTEN TEGELIJKERTIJD

Groningen/Hilversum - Vanavond is onze medewerker Mowaffk Al-Sawad op twee netten tegelijkertijd te zien. Op Nederland 1 in het NCRV-programma Rondom 10, op Nederland 3 in Nova. Hij spreekt als ervaringsdeskundige (veteraan van de Eerste Golfoorlog, deelnemer aan de opstand tegen Saddam Hussein, oud-gevangene van de Saoudi's) over de komende aanval op Irak. (Rottend Staal Online, 6-2-2003)

terug naar boven


DE DICHTCLUB

Groningen - Vanavond, om 20.30 uur, is het zover: de eerste bijeenkomst van de 'Dichtclub'. De 'Dichtclub' bestaat uit een elftal dichters, die elke eerste woensdag van de maand bij elkaar komen in café Marleen (Kleine Pelsterstraat 7, Groningen) om poëzie voor te dragen aan elkaar en het publiek. Iedere dichter heeft slechts vijf minuten, hetgeen borg staat voor een flitsend programma - geen langdurig geneuzel, het manco waaronder menig dichtavondje gebukt gaat. Tijdens die vijf minuten zal de dichter, naast oud werk, tenminste één nieuw gedicht ten gehore brengen.
De 'Dichtclub' is een gemêleerd gezelschap, bestaande uit vormvaste dichters en beoefenaren van het vrije vers, dichters die toegankelijk schrijven en poëten van een meer hermetische soort - kortom: voor elk wat wils.
De leden van de 'Dichtclub' zijn, in alfabetische volgorde: Roos ten Dam, Daniël Dee, André Degen, Bart FM Droog, Karel ten Haaf, Kees van der Hoef, Annemieke Houttuin, Titia Lodewegen, Stefan Nieuwenhuis, Coen Peppelenbos en Rense Sinkgraven. Het is een initiatief van Karel ten Haaf. (Rottend Staal Online, 5-2-2003)

terug naar boven


ZEVENBAL

Den Haag - Zevenbal is een dagelijkse internetcolumn van Harry Zevenbergen (ma/wo/vr) en Adriaan Bontebal (di/do/za). Op zondag rusten zij uit, maar laten ze anderen werken. Iedere week krijgt een andere schrijver de kans om een Zevenbal - een column van maximaal 230 woorden - te schrijven. Tot nu toe vervulden waren o.a. deze auteurs de taak: Diann van Faassen, Rick de Leeuw, Lydia Rood, Vrouwkje Tuinman, Cor Gout, Vera Vamp, Ingmar Heytze, Tjitske Jansen, Didi de Paris (B), Rob Gee (UK), Koos Meinderts, Sara Em en Karel Glastra van Loon. Zevenbal is te volgen op: http://home.wanadoo.nl/harryzevenbergen/ en http://www.bart.nl/~bontebal/. (Rottend Staal Online, 4-2-2003)

terug naar boven


ONDERTUSSEN, IN NEW YORK

Epibreren - Onze technisch directeur Jan Klug verblijft momenteel in New york, waar hij in het
La MaMa Experimental Theatre (74A East 4th Street) meewerkt aan de voorstelling Bad bugs bite. Een multidiciplinaire performance rond drie herinneringen: een dood, een droom en een eerste pijnervaring. In dit project, bedacht door de Italiaanse kunstenaar Andrea Paciotto, wordt op ingenieuze en innovatieve manier gebruik gemaakt van computers en audio-visuele technieken.
De voorstelling draait nog tot 9 februari in New York. Daarna is deze van 13 tot en met 16 februari te zien in het Theatergasthuis te Amsterdam (Rottend Staal Online, 3-2-2003)

terug naar boven


NIEUWE BUNDEL LOUIS TH. LEHMANN VERSCHENEN

Amsterdam - Onze medewerker Louis Th. Lehmann heeft een nieuwe bundel uitgebracht. De titel is Toeschouw en de uitgever is De Bezige Bij. (Rottend Staal Online, 3-2-2003)

terug naar boven


HET WITTE HUIS VREEST DICHTERS

Washington - De Volkskrant berichtte zaterdag over een geschrapte poëziebijeenkomst in het Witte Huis. De bewoners ervan vrezen namelijk dat deze bijeenkomst zou uitlopen op een protestbetoging tegen de dreigende oorlog in Irak.

First lady Laura Bush was van plan op 12 februari dichters en schrijvers bijeen te brengen in het Witte Huis om over het werk van Amerikaanse dichters zoals Emily Dickinson en Walt Whitman te praten.
Een van de genodigden, de dichter Sam Hamill, wees de uitnodiging af uit protest tegen de plannen voor militaire actie. Per e-mail spoorde hij andere genodigden aan om een beweging te vormen, genaamd 'Dichters tegen de oorlog', en anti-oorlogspoëzie in te sturen.
De bedoeling was een bloemlezing van de anti-oorlogsgedichten tijdens de bijeenkomst aan Laura Bush te presenteren. Maar het Witte Huis besloot daar een stokje voor te steken.
'Mevrouw Bush respecteert het recht van alle Amerikanen om hun mening te uiten, maar zij heeft ook haar meningen en gellooft dat het ongepast zou zijn een literaire bijeenkomst in een politiek forum te veranderen', zei de woordvoerster van de echtgenote van de Amerikaanse president. (Rottend Staal Online, 3-2-2003)

terug naar boven


COMMOTIE OP GEDICHTENDAG

Amsterdam - Het NRC Handelsblad meldde afgelopen vrijdag dat de Irakese dichter Rodhan Al Galidi (v/h Al-Khalidi) op de Gedichtendagavond woedend uit het Amsterdamse theater de Balie vertrok. Oorzaak: de Amerikaanse auteur Neal Pollack, die in zijn optreden enthousiast pleitte voor het bombarderen van Irak. Pollack dreigde net zolang poëzie voor te dragen totdat iedereen het standpunt van president Bush zou innemen. Al Galidi, die zelf nog op zou treden, verliet luid stampend de zaal en eiste bij de organisatie verwijdering van Pollack. Toen dat niet gebeurde, vertrok de dichter naar zijn woonplaats Zwolle. Pollack reageerde gelaten op het vertrek van Al Galidi. "Hij begrijpt niet dat ik het ironisch bedoel. Ik ben tegen de oorlog en heb niets tegen Al Galidi"

Een van onze correspondenten trof op internet een variatie op een traditional aan, die wellicht aansluit op hetgeen Pollack sprak:


If you're happy and you know it, clap your hands.....You know the tune.....
If you cannot find Osama, bomb Iraq.
If the markets are a drama, bomb Iraq.
If the terrorists are frisky,
Pakistan is looking shifty,
North Korea is too risky,
Bomb Iraq.

If we have no allies with us, bomb Iraq.
If we think someone has dissed us, bomb Iraq.
So to hell with the inspections,
Let's look tough for the elections,
Close your mind and take directions,
Bomb Iraq.

It's "pre-emptive non-aggression", bomb Iraq.
Let's prevent this mass destruction, bomb Iraq.
They've got weapons we can't see,
And that's good enough for me
'Cos it's all the proof I need
Bomb Iraq.

If you never were elected, bomb Iraq.
If your mood is quite dejected, bomb Iraq.
If you think Saddam's gone mad,
With the weapons that he had,
(And he tried to kill your dad),
Bomb Iraq.

If your corporate fraud is growin', bomb Iraq.
If your ties to it are showin', bomb Iraq.
If your politics are sleazy,
And hiding that ain't easy,
And your manhood's getting queasy,
Bomb Iraq.

While the globe is slowly warming, bomb Iraq.
Yay! the clouds of war are storming, bomb Iraq.
If the ozone hole is growing
Some things we prefer not knowing
(Though our ignorance is showing),
Bomb Iraq.

Fall in line and follow orders, bomb Iraq.
For our might knows not our borders, bomb Iraq.
Disagree? We'll call it treason,
Let's make war not love this season,
Even if we have no reason,
Bomb Iraq.


(Rottend Staal Online, 2/3-2-2003)

terug naar boven


ZEEUWSE GEDICHTENDAGBUSREIS MINDER GESLAAGD

Breda - In BN/De Stem een verslag van de Watersnoodgedichtenbusreis, eveneens op Gedichtendag. Volgens de krant was het publiek hierbij de grote afwezige. (Rottend Staal Online, 2-2-2003)

terug naar boven


het nieuws van nu
het nieuws van januari 2003
het nieuws van december 2002
het nieuws van november 2002
het nieuws van oktober 2002
het nieuws van september 2002
het nieuws van augustus 2002
het nieuws van juli 2002
het nieuws van juni 2002
het nieuws van mei 2002
het nieuws van april 2002
het nieuws van maart 2002
het nieuws van februari 2002
het nieuws van januari 2002
het nieuws van december 2001
het nieuws van november 2001
het nieuws van oktober 2001
het nieuws van september 2001

het nieuws van augustus 2001
het nieuws van juli 2001
het nieuws van juni 2001
het nieuws van mei 2001
het nieuws van april 2001
het nieuws van maart 2001
het nieuws van februari en januari 2001
...en voor nog ouder nieuws: klik hier!terug naar boven