Rijn Vogelaar 

      laatste update 6 februari 2002


     Previous Home Next

biografie gedicht: contact
  Wat te doen met de dichter?, 2001  
     
     
BIOGRAFIE

Rijn Vogelaar werd in 1969 geboren in het Brabantse Steenbergen en woont en leeft sinds 1990 in Rotterdam. Hij studeerde psychologie in Amsterdam en Leeds (UK). Vanaf zijn zestiende schrijft hij poëzie, gestimuleerd door zijn leraar Nederlands. Hij is in zijn dichtkunst vooral bekend om zijn voordrachten. Een toeschouwer zei hierover: "Wie Vogelaar een keer heeft zien voordragen hoort voortaan zijn stem bij het lezen van zijn gedichten".
Hij draagt voor uit het hoofd met veel aandacht voor toon en metrum. Hij was de adopted poet van de popband Lemonade toen hij in Leeds studeerde en toerde met hen door het Noorden van Engeland. Ook in Nederland trad hij vaak op in gezelschap van muzikanten. Zo deelde hij het podium met Barry Hay en Rick de Leeuw, ging in duet met de mezzo-sopraan Corinne Romein en droeg in de Melkweg voor over de klanken van de synthesizer-virtuoos BEAM. Verder heeft hij samen met Dimitri Kruik (en later met andere dichters) in de duo-poëzie een nieuwe vorm gevonden om gedichten op een podium werkelijk tot leven te brengen. Bij Gopher Publishers publiceerde Vogelaar de bundel De euforie van wankel evenwicht.

Raadpleeg www.google.com voor meer over Rijn Vogelaar.

WAT TE DOEN MET DE DICHTER?

Als iedereen verward is
over alle dwaze dingen
het spoor volkomen bijster is
laat dan de dichter zingen

als het woord niet meer toereikend is
om uit de dodenslaap te komen
er geen wil meer tot bevrijding is
laat dan de dichter dromen

als de laatste hoop vervlogen is
om het aardse te ontstijgen
er geen oog of oor beschikbaar is
laat dan de dichter zwijgen

als een wereld dan gevormd is
waar volk en volgelingen gapen
als de norm een roes van ratio is
laat dan de dichter slapen

© Rijn Vogelaar, 2001

CONTACT
Rijn Vogelaar: rijn.vogelaar1@chello.nl

 

alweer zo'n internetpagina uit Epibreren


© Rijn Vogelaar/Rottend Staal Online 2001/2002. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.