Maxim de Winter 

      laatste update 22 mei 2002


     Previous Home Next

biografie gedichten: contact
  Het ontwaken vroeg in de ochtend 2, 2002  
     


BIOGRAFIE

Maxim de Winter, geboren 21 februari 1945 te Groningen, publiceerde de dichtbundels De transparante zee (Sijthoff, Leiden, 1967), en Het schaakspel (Orion, Brugge,1975). Een derde bundel (Vivace, ma non troppo) en een novelle (De aanslag op een zanger) zijn in voorbereiding. Gedichten van hem verschenen in diverse tijdschriften en bloemlezingen. De Winter vertaalde werk (uit het Engels, Frans en Iers) van ondermeer Salvador Dali, Boris Vian, Yukio Mishima, Haruki Murakami, William Boyd, Brendan Behan en Jane Urquhart. Hij was docent en (plaatsvervangend) hoogleraar vertaalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en is als vertaler werkzaam geweest bij het Europese Parlement en de Europese Rekenkamer in Luxemburg. Hij woont momenteel in Harkstede, een dorp onder de rook van Groningen.

Raadpleeg ook www.google.com voor meer over Maxim de Winter.

HET ONTWAKEN VROEG IN DE OCHTEND 2

Wie opstaat en de zon bekijkt
blijft niet lang staan, maar gaat verblind
weer liggen. Wie kijken blijft
gaat nooit meer liggen, maar kreupelt
blind de kamer door, stoot stoelen om
en is voortaan gekneusd, gekwetst en zonderling.

En soms, als ook de maan al schijnt
groeit haar op alle ledematen
en komt er nooit een eind
aan alle waanzin, metamorfose en
het ontbreken van het zien.

Ware het niet dat ergens op straat
nog veel mensen voorbijgaan
en ergens op een plein nog bomen staan
en gebouwen die hetzelfde blijven
al hebben ze hun functie lang verloren,
een blinde, met ogen van een jonge ekster,
maar schimmiger en minder tastbaar,
met kleuren die heel anders zijn,
zou geen teken meer herkennen,
geen wezen meer beminnen.
Geen wassen pop kan werkelijk zijn,
geen werkelijkheid kan tastbaar zijn,
geen dronkenschap kan zichtbaar maken
wat in de geest soms is aan te raken.

Geen liefde kan voorbijgaan,
Bemindheid zal niet sterven,
Geen oogopslag zal zien wat traag voorbijgaat,
Geen blik zal weten wat er voor ons staat.
Geen ziende zal de eeuwigheid verwerven.


© Maxim de Winter, 2002
eerder gepubliceerd het Nieuwsblad van het Noorden, 30 maart 2002

CONTACT

Maxim de Winter: maximc@indigo.ie

BOEKINGEN

SSS
Stichting Schrijvers School Samenleving
Huddestraat 7
1018 HB  Amsterdam
telefoon: 020-623.49.23

alweer zo'n internetpagina uit Epibreren


© Maxim de Winter/Rottend Staal Online 2002. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.