De Rottend Staal Onlines van mei 2001

WAARSCHUWING VOOR VIRUS BLIJKT VIRUS TE ZIJN

Hedenmiddag werden computergebruikers te Epibreren opgeschrikt door een e-mail, die waarschuwde voor een virus dat zich op ieders harde schijf zou bevinden. Wie vervolgens zijn harde schijf controleerde, trof daar inderdaad een bestand aan dat sulfnbk.exe heette. De e-mail vertelde dat dit een kwaadaardig virus zou bevatten, dat zich na 1 juni zou activeren en dat het derhalve terstond te vernietigen was. Herr Doktor Klug wist evenwel direct dat het zich hier niet om een virus handelde, maar om een vreedzaam programma dat standaard in elke computer met een Windowsbesturingssysteem zit. Hierdoor werd paniek te Epibreren vermeden.
In feite was de e-mail een oproep tot het bedrijven van virushandelingen door de computergebruikers zelf.

Dit neemt niet weg dat intussen de dichter Serge van Duijnhoven te Brussel wel door een kwaadaardig virus werd getroffen. Dit virus wiste alles op zijn harde schijf. Aangezien virussen zich enkel via e-mails met attachments in computers nestelen, blijft Doktor Klug oproepen tot uiterste terughoudendheid in het gebruik van attachments. (Rottend Staal Online, 31-5-2001)

terug naar boven


POLITIE ROLT BENDE OP

De politie van Nederland heeft hedenmorgen in het Revisor-pretpark een bende dichters opgerold (zie ook de Rottend Staal Online van 29-11-2000). Vanaf oktober 2000 spande deze groep in bladen als Vrij Nederland, de Poëziekrant, NCRV Handelsblad, Trouw en Bzzlletin samen in een media-campagne vol leugentjes, verdraaiingen, laster en smear. Hun doel was de poëzie weer 'exclusief, elitair en publieksonvriendelijk' te maken - dit uit onmin over het succes waarmee tal van contemporaine dichters de laaglandse bevolking voor poëzie enthousiasmeren.

De bevolking van Epibreren dankt het wakkere politiekorps dat onder leiding van Billy Neal dit reactionnaire complot wist te beëindigen. De gangleaders Arie van den B., Tom van D., Remco Tok-tok E., Esther J. en Ilja P. zijn in verzekerde bewaring gesteld. (Rottend Staal Online, 31-5-2001)

terug naar boven


GEEN GEVECHT TE GRONINGEN

Epibreren - vannacht bereikte ons uit Kampen (of all places) het gerucht dat er afgelopen zondag een vechtpartij zou hebben plaatsgevonden tussen een vandalistisch ingestelde dichteres en een dichter uit Epibreren. Helaas moeten we dit gerucht ontzenuwen: de dichter uit Epibreren werd lastig gevallen door een dichteres. Na haar ettelijke malen geadviseerd te hebben hem met rust te laten, verzocht hij het barpersoneel het vrouwspersoon van hem te verwijderen - dit geheel volgens de procedures die hem bij zijn cursus Sociale Hygiëne waren aangeleerd.. Van een vechtpartij was geen sprake. (Rottend Staal Online, 30-5-2001)

terug naar boven


NEDERDICHTERS VANDAAG TE PARIJS

Epibreren - Vanavond verrichten Gerrit Kouwenaar, Erik Lindner, George Moormann, René Puthaar e.a. te Parijs de aftrap van de manifestatie Daar waar het Spaarne in de Seine stroomt. Meer hierover in de Rottend Staal Online van 14 mei. (Rottend Staal Online, 30-5-2001)

terug naar boven


DICHTERS IN DE PRINSENTUIN FESTIVAL GAAT TOCH DOOR

Nu Dilaram Türköz en Liesbeth van Dalsum hun ruzie hebben bijgelegd (een ruzie waarvan de diepere gronden elk ontging), heeft Tsead Bruinja besloten het Dichters in de Prinsentuin Festival dit jaar toch te continueren. (Rottend Staal Online, 29-5-2001)

terug naar boven


INGMAR HEYTZE TE CALLANTSOOG

Bij de dagelijkse ommegang te Callantsoog is vanmorgen aan de rand van het Zwanenmeer Ingmar Heytze gesignaleerd, die er, verkleed als torenvalk, zijn nu al klassieke gedicht 'Ballade van de kleine vogelwachter' voordroeg. De getuigen hiervan, twee dames op leeftijd uit Badhoevedorp en de altijd en overal paraat staande Rottend Staal Online-reporter Liesbeth van Dalsum, waren danig van Heytze's voordracht onder de indruk en nog meer toen Allie, de elfjarige drugshond van Nederland, luid blaffend uit het struikgewas op hem afsprong en Heytze al declamerende:

zo nu en dan, bij helder zicht,
wordt hij als dwaalgast waargenomen.

het luchtruim koos en terugfladderde naar Utrecht (Rottend Staal Online, 28-5-2001)

terug naar boven


LASTIGE DICHTER

Epibreren - Verscheidene inwoners van het eiland werden vannacht telefonisch lastig gevallen door de dichter Bart FM Droog. Deze had juist zijn eerste liedtekst geschreven. Uit angst dat hij de melodie zou vergeten, belde hij naar zo veel mogelijk antwoordapparaten om daar de melodie vast te leggen. Droog heeft namelijk een absoluut slecht muzikaal geheugen. De politie van Nederland onderzoekt momenteel of Droog hiervoor strafrechtelijk te vervolgen is. Dit naar aanleiding van een klacht van Jan Klug, die zich diep beledigd voelt door Droogs muzikale geheugengebrek (Rottend Staal Online, 27-5-2001)

terug naar boven


VERWARRING ALOM: NEDERLAND HEIMELIJK OVERGENOMEN DOOR USA

Epibreren - Is het u ook al opgevallen dat de politie zich plotseling in vreemde uniformen en grote auto's hult? En dat ambtenaren nu in het Texaans-Engels epibreren? En dat meer en meer medeburgers hamburgers eten? Vanmiddag, in de file naar Callantsoog, bleek waarom: Nederland is door de Verenigde Staten geannexeerd! (Rottend Staal Online, 26-5-2001)

terug naar boven


POËZIESTRANDVOGELWANDELING GROOT SUCCES

Cadzand - De poëziewandelroute die in het Noord-Hollandse Callantsoog is opgezet blijkt, mede door het mooie weer van de laatste dagen, een groot succes. Dagelijks staan er lange files op de Zuidschinkeldijk, de Abbestederweg en de Duinweg - de sluiproute over de Zijperzeedijk wordt dan ook van harte aanbevolen.
Wel heeft de VVV de route ietwat verlegd, omdat bleek dat bij vloed een deel van de route onder water komt te staan, hetgeen gedurende de eerste dagen aan twee busladingen foto-Japanners het leven heeft gekost. (Rottend Staal Online, 26-5-2001)

terug naar boven


TER VERADEMING: LEUKE SITES

Epibreren - De Epibreerder bevolking, verveeld door het oeverloze gekissebis der poëten heeft massaal de toevlucht tot het Internet gezocht, alwaar nu ook The Ex een eigen site exploiteert: http://www.theex.nl/ . In Vlaanderen runt het kritische tweewekelijkse tijdschrift Maomagazine een prachtige site, met mooie animaties, scherp nieuws en een persiflage op de modernisering van Suske en Wiske, middels dit voorplat van 'De affreuze afdrijving'. Opde papieren versie van het blad kan men zich trouwens gratis abonneren.
Ook is onlangs informatie over het glorieuze Groninger punkverleden online ter beschikking gekomen, op de site van Bacteria. Zoals bijvoorbeeld over de band Jetset en het RWZ-collectief, waarin eens (zo van 1982-1985) ook een dichter betrokken was. In Amerika hebben de GoGuides het touw weer opgepakt, na door de Disney Corporatie gedumpt te zijn. (Rottend Staal Online, 25-5-2001)

terug naar boven


'EN ER IS NIEMAND DIE ZEGT DAT HET EEN BETER IS DAN HET ANDER'

Deze uitspraak over het poëzieklimaat in Nederland doet Ilja Pfeijffer op bladzijde 93 van Vrij Nederland van 26 mei 2001. Hij continueert: 'Deze kermis waar (vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan!) niets moet en alles mag.'
Het opmerkelijke is dat Pfeijffer vorig jaar, toen nog Ilja Leonard Pfeijffer geheten, met veel bombarie dit verkondigde: 'Onbegrijpelijke poëzie is altijd beter dan makkelijke poëzie' (Bzzlletin, oktober 2000).
Het wordt nog bizarder: vorig jaar veroordeelde hij de poëzie van dichters als Ruben van Gogh en Hagar Peeters en vele anderen als 'vals en leugenachtig'. Nu is het: 'De charme en de lichtvoetigheid van Hagar Peeters en Ruben van Gogh staan zij aan zij met de knap gewrochte experimenten van Miguel Declercq.'
Te Epibreren is men in eerste instantie met stomheid geslagen over deze plotse ommekeer van Pfeijffer. Klikt u hier als u meer van wat Pfeijffer vandaag publiceerde wilt lezen.
(Rottend Staal Online, 23-5-2001).
Liesbeth van Dalsum vroeg een aantal dichters om een eerste reactie:
Tjitse Hofman: "Ik ben na de laatste golf bullshit helemaal perplex. De 'critici' worden met de dag ongeloofwaardiger."
René Puthaar: ''Niets hoeft nog te verbazen nu Dr. Pfeijffer vandaag in VN de poëzie definitief tot 'poëziepretpark' en 'kermis' heeft opgewaardeerd."
Serge van Duijnhoven: "Pfeijffer is een opportunist die zijn eigen wormenkarretje voortduwt over het zandpad van de poëzie, enkel luid schreeuwend en orerend als er toevallig een journalist of camera in de buurt is."
Bart FM Droog: "Voorbordurend op wat ik in november al zei: die Pfeijffer is een hypocriete en opportunistische paljas, de risée van letterenland. Eigenlijk zou ik hem moeten feliciteren, want hij is er in geslaagd de Revisor-kliek van hautaine would-be's en zelfverklaarde poëziepausen onsterfelijk bespottelijk te maken. Cool. Door deze bijkans schizofrene Wende vallen Esther Jansma, Arie van den Berg, Tom van Deel e.v.a. genadeloos door de mand."
Tsead Bruinja: "Het valt mij tegen dat een aantal gerenommeerde dichters wier werk ik bewonder, het Bzzlletin-artikel van Ilja Pfeijffer gebruikt om hun vooroordelen over een aantal dichters te uiten. Het lijkt op opgekropte woede. Waarom hadden ze dit niet eerder uit zichzelf kunnen zeggen?"
Ruben van Gogh: "Ilja Leonard Peijffer heeft mijn licht gezien."
Olaf Zwetsloot: "Was Pfeijffer een half jaar geleden nog een knoestige herfstbok die briesend de ondergang van de avondlandse lyriek vaststelde, nu is hij windhaan eerste klas: oost, west, noord of zuid, het maakt Pfeijffer niet uit "
(Rottend Staal Online, 23/24/25-5-2001)


terug naar boven


ESTHER JANSMA DOOR BOOMSTAM GETROFFEN

Te Epibreren is het vermoeden gerezen dat dendroloog/dichter Esther Jansma onlangs ernstig door een boomstam getroffen is. Dit is namelijk de enig denkbare verklaring voor de tot dusverre meest stupide uitlatingen gedaan in de nasleep van de Pfeijffer-affaire.
In De Poëziekrant 5, jrg 25, maart-april 2001 poneert Jansma:

De mensen van Epibreren vinden dat de poëzie de straat op moet, wat tien jaar geleden de Maximalen al wilden. Het is een sociaal verschijnsel. Ik moet dan altijd aan aapjes denken. Als de mannelijke kindjes gaan puberen, gaan ze aan de rand zitten en pesten, tot ze aanzien hebben en dan krijgen ze een wijfje en dan zitten ze midden in de groep. Dat is hetzelfde fenomeen. Ze roepen omdat ze meer macht willen. (...)

[vervolgens kwebbelt ze over moeilijk/makkelijk, en dan:]

Ik heb geen behoefte me te mengen in het poëtendebat dat nu gaande is. Ik vind het sop de kool niet waard. De mensen van Epibreren doen een zwaktebod door te zeggen dat hun teksten niet meer als teksten gezien moeten worden, maar als teksten plus muziek. Teksten moeten als teksten gelezen kunnen worden. (...)

Hier te Epibreren is het een raadsel waar Jansma haar 'hogere' inzicht over wat men hier vindt vandaan heeft gehaald. Onlangs poneerde een van De Dichters uit Epibreren wat stellingen over poëzie, waarvan de voornaamste was dat poëzie in eerste plaats niets moét. De boomstam die haar trof heeft ongetwijfeld ook veroorzaakt dat Esther Jansma - in welke literaire subsidietoekenningscommissie en jury zit ze niet? - haar machtswellust projecteert op de bewoners van Epibreren. Maar de hallucinaties die de boomstam in Jansma opgeroepen heeft over dat 'de mensen van Epibreren zeggen dat hun teksten niet meer als teksten gezien moeten worden, maar als teksten plus muziek' gaan werkelijk te ver. Noch De Dichters uit Epibreren, noch de verzamelde eilandbevolking hebben ooit iets dergelijks gezegd, sterker nog: te Epibreren streeft men naar het vervaardigen van poëmen die zowel op papier als vanaf het podium beklijven. (Rottend Staal Online, 23-5-2001)

terug naar boven


PETER SWANBORN STRIKES AGAIN!

De grachtengordelp(r)utprofeet Peter Swanborn constateerde vandaag in De Volkskrant zeer verheugd dat Dirk van Weelden in het overgesubsidieerde maar marginale blad 'De Gids' (#5, mei 2001) de aanval voortzet op 'de zogeheten podiumdichters'. Dus maar even naar de grachtengordel gesneld om een exemplaar van dat obscure blad te scoren. Had niet gehoeven: Dirk van Weelden weet niet waarover hij praat. Zelfs niet over wie hij het heeft: 'de jonge dichters', met 'speciaal op voordracht toegesneden werk', 'hun met glamour omgeven dichterschap', 'hun pleidooi', etcetera.
Het volstaat te verwijzen naar een recent onderzoek van Karin Vogelaar, studente Nederlands aan de Universiteit van Utrecht naar de gedichten van 'de zogeheten podiumdichters'. Waaruit bleek dat geen enkele 'podiumdichter' gedichten speciaal voor de voordracht schrijft. Om over het niet bestaande pleidooi maar te zwijgen. (Rottend Staal Online, 22-5-2001)

terug naar boven


FRIESE FURIE OP POETRY INTERNATIONAL

Fries letterkundig Museum, Leeuwarden - Van zaterdag 16 tot en met vrijdag 22 juni wordt in Rotterdam voor de 32e keer het poëziefestival Poetry International gehouden. In het festival komt een brede keus aan internationale dichters aan het woord. Het lijkt dat dit jaar dichters uit Friesland ruim vertegenwoordigd zijn in Rotterdam. In 1995 was het Tsjêbbe Hettinga, in 1997 Cornelis van der Wal en in 1999 Anne Feddema.
Deze keer heeft de organisatie Tsjêbbe Hettinga opnieuw uitgenodigd. De dichter staat drie maal geprogrammeerd. Hij doet mee aan de openingsparade op 16 juni met als thema 'het kind en ik'. Op 21 juni krijgt hij in het internationaal programma ruim aandacht, en hij zal ook een bijdrage leveren aan het slotprogramma 'De Vormen Revue'. Van Hettinga verscheen in november vorig jaar de nieuwe dichtbundel, Fan oer see en fierder (Van over zee en verder), en het ligt in de verwachting dat hij zijn nieuwe werk ook in Rotterdam zal laten horen.

Op Poetry komen niet alleen grote namen aan het woord, er is ook een programmaonderdeel gewijd aan jonge opkomende dichters, onder de titel 'Poetry Pandora'. Daar zal de jonge Friese dichter Tsead Bruinja (geb. 1974)
uit Groningen acte de présence geven. Bruinja studeerde een aantal jaren Engels en is zeer actief als organisator van literaire activiteiten. Vorig jaar verscheen zijn debuutbundel De wizers yn it read bij uitgeverij Bornmeer. (Rottend Staal Online, 22-5-2001)

terug naar boven


HET WOORD IN RUIGOORD: 1 - 3 JUNI

In het eerste weekend van juni vindt in kunstenaarskolonie Ruigoord weer het Woord in Ruigoord-Festival plaats, met voordrachten van Sven Ariaans, Hakim Bey, Tsead Bruinja, Ira Cohen, Daniël Dee, Sieger M. Geertsma, Peter de Groot, Arthur Lava, Eddy van der Linden, Hanny Michaelis, Hans Plomp, Henk Romijn Meyer, K. Schippers, Frank Starik, Albertina Soepboer, Simon Vinkenoog, Menno Wigman, Ad Zuiderent e.a. . Tevens presenteert het literair tijdschrift Krakatau zich er, op de zondagmiddag. Zie ook www.ruigoord.nl (Rottend Staal Online, 22-5-2001)

terug naar boven


NIEUWE POËZIERECENSIE-SITE

Groningen - op 1 juni 2001 wordt de site 'Poëzierecensies', URL http://members.home.nl/poezierecensies/ officieel geopend. Het zoeken is nog naar de gepaste hotemetoot voor de opening. Wie biedt zich aan? Ook is het zoeken naar medewerkers, die bereid zijn Nederlandstalige recensies van Nederlands-, Fries-, Afrikaans of Nederstreektaaltalige bundels van na 1998 te leveren. In plaintext e-mails, s.v.p., naar droog@epibreren.com. Medewerkers aan de site tot dusverre: Barbara Stok, Albertina Soepboer, Ronald Ohlsen, Liesbeth van Dalsum, Tsead Bruinja en Bart FM Droog (Rottend Staal Online, 22-5-2001)

terug naar boven


VSB-POËZIEPRIJS VOOR KEES OUWENS

Radio 747 AM - Kees Ouwens (Zeist, 27-6-1944) ontvangt de volgende VSB Poëzieprijs voor zijn bundel Mythologieën (Meulenhoff, 2000). Ouwens debuteerde in 1968 met de bundel Arcadia bij Querido te Amsterdam. In 1977 verscheen de geheel herziene en besnoeide tweede druk bij Athenaeum-Polak & Van Gennep. Aan de prijs gaat een geldbedrag van fl. 50.000,- gepaard. Eerdere winnaars waren o.a. Gerrit Kouwenaar en Rutger Kopland (Rottend Staal Online, 21-5-2001)

terug naar bovenRESPECT VOOR DODE DICHTER

Groningen (ANP) - Het Noord Nederlands Toneel (NNT) heeft een voorstelling moeten afgelasten op grond van het testament van een dichter. Het betreft het stuk Ted & Syl, ten dele gebaseerd op gedichten uit de bundel Birthday Letters van de Engelse dichter Ted Hughes (1930-1998). Het NNT was het stuk al wekenlang aan het repeteren. De dichtbundel is gewijd aan het huwelijk van Hughes met de door zelfmoord overleden Amerikaanse schrijfster Sylvia Plath (1932-1963). Hughes liet in zijn testament vastleggen dat de bundel met de 88 gedichten nooit hardop mag worden voorgelezen. De twee jonge acteurs die Ted & Syl zouden vertolken, Jacob Derwig en Veerle van Overloop, zouden dat echter voor een deel wel doen. Het stuk is een co-produktie van het NNT en 't Barre Land. Volgens woordvoerder Petra van der Meer van het NNT is het vaak moeilijk om te achterhalen wie de rechten van een stuk heeft. Het Noord Nederlands Toneel kon uiteindelijk achterhalen dat dat een uitgever in Londen bleek te zijn.

"Het is hartstikke spijtig maar we hebben besloten de zaak op de lange baan te schuiven." Dat is financieel een strop, maar ook zeer vervelend voor de acteurs die er veel werk in hebben zitten, aldus Van der Meer. Volgens haar vormde de schrijver Hughes een belangrijke inspiratiebron voor het stuk. "En als zo'n man heeft besloten dat de gedichten niet voorgelezen mogen worden, dan kun je daar moeilijk aan voorbijgaan. Dat is een morele kwestie", zegt ze.
"Overigens betekent het uitstel geen afstel. Want we gaan nu nadenken over een nieuwe vorm voor het stuk, waarbij de bundel niet wordt voorgedragen maar waarbij we deze op een andere manier bij het stuk betrekken.'' (Rottend Staal Online, 20-5-2001)

terug naar boven


GOD BEWAAR ONS: EEN NIEUW DEBAT?

Epibreren - Gisteren ontving een van De Dichters uit Epibreren een uitnodiging om tijdens een festival te praten over alweer een nieuw schrijnend dilemma binnen de poëzie: het vraagstuk der generaties. Nu deed Dirk Coster al in 1924 een omslachtige poging een dichtersgeneratie te omschrijven in het voorwoord van zijn bloemlezing Nieuwe geluiden en hij kwam er niet echt uit. Sedertdien is elke poging daartoe op een nog grotere mislukking uitgelopen. Gelukkig biedt de Dikke van Dale cd-rom uitkomst: 'Al de individuen van eenzelfde trap in een voortplantingsreeks, groep van ongeveer gelijktijdig geboren wezens. Synoniem: geslacht. Voorbeeld: 'in de zomer zijn enige generaties van bladluizen gevleugeld'.' (Rottend Staal Online, 19-5-2001)

terug naar boven


ROMMERT BOONSTRA BRENGT NIEUWE BUNDEL UIT

Vandaag verschijnt bij de bibliofiele uitgeverij Triona Pers te Houwerzijl de derde bundel van Rommert Boonstra: De geschiedenis van het vergeten. Eerder publiceerde hij o.a. de bundels Het scheppen van een nutteloos verleden (Manteau, Antwerpen, 1985) en twee boeken met foto's en prozagedichten. Boonstra staat vooral bekend om zijn prachtige geënsceneerde foto's. Een proeve daarvan is hier te zien. (Rottend Staal Online, 19-5-2001)

terug naar boven


IRAN SLUIT INTERNETCAFÉS

Teheran - in een nieuwe golf van repressie heeft de politie 400 van de 1500 internetcafës in de Iraanse hoofdstad gesloten. Deze onder jongeren immens populaire cafés bedreigen de ijzeren censuur van de overheid. Frank Lebowitz berichtte gisteren uitgebreid hierover op Digital Freedom Network (Rottend Staal Online, 18-5-2001)

terug naar boven


WAKKERE DICHTER WEKT SNURKENDE WETHOUDER


wethouder Bruinsma
© PVDA Groningen

Groningen - vanmiddag om 17.00 uur opent dichter Tjitse Hofman enkele nieuwe kamers in het Simplon Jongerenhotel door bij de snurkende PvdA-wethouder van sociale zaken Tjerk Bruinsma in bed te kruipen en hem te wekken met een gelegenheidsvers. Liesbeth van Dalsum wilde de wethouder vragen of hij dat vaker doet, slapen om 17.00 uur, maar zijn secretaresse wist hem niet uit zijn schoonheidsslaapje te wekken. (Rottend Staal Online, 18-5-2001)

terug naar boven


DE GEKOOIDE ROOS GAAT STROMEN

Het literaire internettijdschrift De Gekooide Roos gaat van uiterlijk wijzigen door over te stappen op een 'stromend' formaat, gelijk Rottend Staal Online. Renzo Kooi, van de redactie van de Gekooide Roos: "Ëlk moment kunnen bijdragen - vermits door de redactie goedgekeurd - worden gepubliceerd en er is geen specifiek tijdstip meer voor het verschijnen van een nieuw nummer. Dit sluit meer bij de transient state van het Internet aan, dat wil zoveel zeggen als dat er voor publicatie op het Internet eigenlijk geen reden is om eerst een stapel publicaties te verzamelen en die in een keer te doen verschijnen. We werden hierop opmerkzaam gemaakt door het tijdschrift 'Rottend Staal'," in de redactioneels van #7 en #8, jaargang 3. (Rottend Staal Online, 17-5-2001)

terug naar boven


PAUL VAN OSTAIJEN TE EPIBREREN GEARRIVEERD

Na een lange tocht van 73 jaar is de Vlaamse auteur Paul van Ostaijen eindelijk te Epibreren gearriveerd en heeft zijn intrek genomen in het brokaatblauwe vakantieboerderijtje aan de Adriaan Roland Holststeeg 3, waar hij Ronald Ohlsen en Diana Ozon als buren heeft. Hij is hiermee de 62ste dichter op ons eiland geworden (Rottend Staal Online, 16-5-2001)

terug naar boven


NIEUWE VERSIE HANDBOEK VOOR SCHRIJVERS VERSCHENEN

De redactie van het Schrijversnet.nl deelt mede dat de langverwachte nieuwe versie van het Handboek voor Schrijvers verschenen is. Een boek voor iedereen in de literaire wereld, van amateurdichters tot uitgevers geschikt, met tal van adressen van uitgeverijen, media, literaire organisaties e.d. Het is online te bestellen op de site van Stichting Schrijven. (Rottend Staal Online, 16-5-2001)

terug naar boven


NU OOK VERS GESCHIKT VOOR KINDEREN OP ROTTEND STAAL ONLINE

Met het gedicht 'De ekster' van Diana Ozon is Rottend Staal Online nu ook geschikt gemaakt voor kinderen. (Rottend Staal Online, 15-5-2001)

terug naar boven


OUDE NIEUWSBRIEVEN ONLINE

Op 15 mei 1940 capituleerde het Nederlandse leger en begon de verschrikkelijke periode van de bezetting. Niet iedereen legde zich bij de capituatie neer: op 25 juli 1940 verscheen de eerste 'Nieuwsbrief van Pieter 't Hoen', het eerste verzetsblad.

Sinds kort zijn deze nieuwsbrieven, geschreven door Frans Goedhart (1904-1990), online te lezen op de site van Stichting het Parool, waar ook de illegale edities van het mede door hem opgerichte Parool te bestuderen zijn, waarin vaak verzetsverzen werden afgedrukt. (Rottend Staal Online, 15-5-2001)

terug naar boven


NET ALS VROEGER: POËZIE IN DE PAARDENTRAM

Stichting Kunst in Callantsoog heeft voor het veertiende jaar voor de wandelaar of fietser een poezieroute uitgezet in het Noord-Hollandse kustplaatsje Callantsoog. Van 20 mei tot 1 oktober zijn er twintig borden met als thema Vogels uitgezet, die langs een boeiend natuurgebied voeren. Bij de VVV Callantsoog, het startpunt van de route, is de gedichtenbundel (met werk van veelal eigentijdse dichters) plus routebeschrijving verkrijgbaar. Op woensdag 11 juli zal een paardentram langs de Poezieroute rijden met aan boord Job Degenaar, die op luchtige wijze de gedichten introduceert en voorleest. Voor aanmelding voor de paardentram: VVV Noordzeestrand Zijpe: 0224 - 581541. (Rottend Staal Online, 15-5-200)

terug naar boven


DAAR WAAR HET SPAARNE IN DE SEINE STROOMT

Op woensdagavond 30 mei 2001 om 19.30 uur zal het literaire tijdschrift 'De Zingende Zaag' ('La Scie musicale'), in het Institut Néerlandais - Rue de Lille 121 in Parijs, het startschot geven voor het internationale samenwerkingsproject Daar waar het Spaarne in de Seine stroomt. Dichters, beeldend kunstenaars en vormgevers uit steden waar een stroom of een rivier doorheen loopt, waarvan de naam met een S begint, zullen van 2001 tot en met 2004 een verbinding aangaan. Op hun ontdekkingreis zullen zij acte de présence geven in Haarlem (het Spaarne), Amsterdam (de Schinkel), Antwerpen en Gent (de Schelde) en als eerste dus in la Ville Lumière Paris (de Seine).

Het programma begint met voordrachten van de 'oude meesters' Michél Déguy en Gerrit Kouwenaar, met een inleiding door Henk Pröpper, directeur van het Institut Néerlandais. Na de pauze presenteert comédienne Dolly Bellefleur de jongere garde: de Franse dichters Katalin Molnár, Charles Pennequin, Véronique Pittolo, Nathalie Quintane, Jacques Sivan en de Nederlandse dichters, Jan Baeke, Erik Lindner, George Moormann, René Puthaar en Nachoem M. Wijnberg. Zij lezen speciaal voor de avond geschreven gedichten voor die, behalve in het origineel, ook in vertaling te zien zijn. Het programma is vrij toegankelijk en iedere bezoeker ontvangt, behalve een welkomstcocktail, een genummerd en gesigneerd 'souvenir'.

Nadere informatie: De Zingende Zaag, Postbus 1077 - 2001 BB Haarlem, tel.: 023-532.95.08, email: george.moormann@planet.nl. Het Institut Néerlandais ligt bij het metrostation Assemblée nationale. Informatie en reserveringen hotels Parijs: http://vakantie-a-la-carte.nl en http://online-reserveren.nl/hotels. Informatie en reserveringen Thalys: tel. 0900-9296. (Rottend Staal Online, 14-5-2001)

terug naar boven


NIEUW POETRY SLAM PAVILJOEN TE EPIBREREN-STRAND

Omdat het verschijnsel Poetry Slam op meer en meer plaatsen in Nederland opduikt, is vannacht het strandpavilhjoen Poetry Slam Nederland geopend, als centraal ontmoetingspunt voor alle in Poetry Slam geïnteresseerde virtuele toeristen. (Rottend Staal Online, 14-5-2001)

terug naar boven


VOORDRACHT TE EEMSHAVEN

Vanmiddag zal de Epibreerder dichter Bart FM Droog een voordracht geven op het strand te Eemshaven (15.00 uur), dit in het kader van een fotosessie door fotograaf Henk Veenstra, die momenteel bezig is met een fotoserie over de Passage-auteurs voor het fotofestival Noorderlicht. (Rottend Staal Online, 14-5-2001)

terug naar boven


GEEN DICHTERS IN DE PRINSENTUIN

Epibreren - het succesvolle jaarlijkse festival 'Dichters in de Prinsentuin' te Groningen is niet meer. Geestelijk vader Tsead Bruinja heeft dit vanochtend op een persconferentie in Hotel Hel bekend gemaakt. Op de vraag waarom antwoordde Bruinja: 'Er werd hard gewerkt aan een nieuwe organisatie voor het Prinsentuinfestival, maar de medewerkers Liesbeth van Dalsum en Diliram Türköz vlogen elkaar voortdurend in de haren. Om een fiasco te voorkomen heb ik besloten het festival af te blazen. Dit wil niet zeggen dat er in volgende jaren eventueel geschikte organisatoren zouden kunnen worden gevonden.'
Van Dalsum noch Türköz wilden commentaar geven. (Rottend Staal Online, 13-5-2001)

terug naar boven


VANDAAG TIENDUIZENDSTE BEZOEKER AAN WWW.EPIBREREN.COM

Op deze zomerse zaterdagmiddag 12 mei 2001 registreren we om 15.00 uur de 10.000ste bezoeker aan zonnig Epibreren - en dit terwijl de geestelijk en technisch vader van de site, Herr Doktor Jan Klug ergens in België verblijft. De teller werd op 6 juli 2000 geïnstalleerd. Het aantal maandelijkse bezoekers groeit gestaag van 466 in juli 2000 tot 1262 in april 2001. Over de site berichtten inmiddels het Nieuwsblad van het Noorden, Het Parool, Boekblad, NCRV Handelsblad, NPS Televisie, De Volkskrant, Mens & Gevoelens, De Groene Amsterdammer en Internet Hotspots. De site heeft inmiddels twee Awards verkregen, De 'National Library of Poetry "Cool Site" award' en de Poetry Alive! Award. (Rottend Staal Online, 12-5-2001)

terug naar boven


HUGO CLAUS SCHRIJFT GEDICHTENDAGBUNDEL

Rotterdam - De onlangs met de Grote Prijs voor Europese Poëzie van de stad Münster onderscheiden dichter Hugo Claus schrijft de traditionele bundel ter gelegenheid van de Gedichtendag 2002. Omdat in 2002 ook Vlaanderen nauw betrokken gaat worden bij de Gedichtendag vervalt het voorvoegsel 'Landelijke'.
Een van de thema's van de derde Gedichtendag (donderdag 31 januari 2002) is het levenslied. In samenwerking met de NPS Televisie n het NCRV Handelsblad zal Poetry International een aantal dichters en uitvoerende artiesten vragen om een levenslied te schrijven ter samenzang op de Gedichtendag. (Rottend Staal Online, 11-5-2001)

terug naar boven


MAX DENDERMONDE TERUG IN OOST-GRONINGEN

Voor de opening van de Literatuurroute Oost-Groningen, hedenavond in Oudeschans, is de 81-jarige auteur Max Dendermonde ingevlogen uit de Verenigde Staten. Ook Jean Pierre Rawie en Driek van Wissen zullen tijdens de opening voordragen uit eigen werk, en ontvangen, met Dendermonde, de eerste exemplaren van het routeboek. Morgen zijn er in het kader van de Literatuurroute voordrachten en/of workshops bij te wonen van Max Niematz, Ronald Ohlsen, Willem Jan van Wijk en Leendert Witvliet. De catering bestaat uit een keur aan Groninger producten. (Rottend Staal Online, 11-5-2001)

terug naar boven


OPEN DAG POËZIECENTRUM GENT

Op zaterdag 19 mei 2001, De Dag van het Archief, zet het PoëzieCentrum Gent, het studie-, documentatie- en informatiecentrum voor Nederlandstalige poëzie en anderstalige poëzie in Nederlandse vertaling, de deuren open van 10.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 1800 uur uur. Neem een kijkje in de uitgebreide poëziebibliotheek (meer dan 12.000 titels). Ontdek de Afrikaanse poëzie en de Collectie Van Heerden (meer dan 800 titels). Ontdek literaire tijdschriften in het tijdschriftenarchief (meer dan 500 titels). Zoek in het knipselarchief naar dat ene interview met uw lievelingsauteur (op aanvraag). Of wees gewoon nieuwsgierig naar alles wat het PoëzieCentrum dagelijks bijeenbrengt aan materiaal. PoëzieCentrum vzw, Hoornstraat 11, 9000 Gent. Tel: 00-32-(0)9- 225.22.25. E-mail: info@poeziecentrum.telenet.be (Rottend Staal Online, 10-5-2001)

terug naar boven


WILLEM ELSSCHOT FESTIVAL

Van de redactie van het altijd goed geïnformeerde www.boeklog.nl ontvingen we de aankondiging van het Grote Willem Elsschot Festival: ter afsluiting van het Willem Elsschot-jaar organiseert het Willem Elsschot Genootschap in samenwerking met de Nederlandse Taalunie op zaterdag 12 Mei in Antwerpen en op zondag 27 mei in Amsterdam een groot festival, met onder meer lezingen, films, fauteuilgesprekken met Elsschot-kenners en een grote Willem Elsschot Quiz. Een greep uit de deelnemers: Tom Lanoye, Wanda Reisel, Huub van der Lubbe, Rick de Leeuw en Simon Vinkenoog. Voor meer informatie: www.elsschot.org. Zie ook de optredenslijst. (Rottend Staal Online, 9-5-2001)

terug naar boven


MUZENZOON UIT GRONINGEN REAGEERT

Op de site van de officiële hofdichters van de Rijksuniversiteit Groningen (afdeling 'nieuws'') gaat hofdichter Daniël Dee in op het artikel 'Arme jonge dichters' in de Groene van vorige week (Rottend Staal Online, 9-5-2001)

terug naar boven


DE OPKAMER EINDELIJK VERNIEUWD

Op 7 mei is De Opkamer na vijf maanden ververst en brengt nu o.a. gedichten van Albertina Soepboer (wier nieuwste bundel later deze maand verschijnt) en Miel Vanstreels en verhalen van P.F. Thomése en Venus Kallipygos. Helaas ook hier, net als op Het Schrijversnet weer reclame voor uitgeverijen die nietsvermoedende, beginnende auteurs geld uit de zak willen kloppen. We berichtten daar al eerder over. (Rottend Staal Online, 8-5-2001)

terug naar boven


SURREALISTISCHE DADA-TIENDAAGSE IN ROTTERDAM

In wat ongetwijfels 's lands bezoekersvriendelijkste en intiemste boekhandel van Nederland is, De Oplichter, Witte de Withstraat 48a te Rotterdam, vindt van 9 tot en met 18 mei de Dada-Tiendaagse plaats, met de dichters Harry Zevenbergen, Jan Bervoets, Willem Desmense en Lucas Hüsgen, filosofen, zangeres Cora Schmeiser en actrice Pauline Kalker, een heus surrealistisch debat, films en eten. Zie voor exacte programma de optredenslijst. (Rottend Staal Online, 7-5-2001)

terug naar boven


WORDSLAM GEWONNEN DOOR REMKO KAPINGA

Groningen - zondag won podiumpanter Remko Kapinga de zevende Groninger Wordslam in het Literair Lokaal en verzekerde zich zodoende een plaats in de finale op 1 juli. Het was de eerste Wordslam waarin Gronings te horen was - na Arabisch en Fries - en tevens de eerste Wordslam waarin het waterkanon twee dichters van het podium spoot wegens tijdsoverschrijding. Een veertigtal mensen woonden de avond bij. Op 10 juni vindt de volgende Word Slam plaats, waarvoor men zich kan aanmelden bij Rense Sinkgraven, Schrijversschool Groningen, tel: 050-850.71.62. (Rottend Staal Online, 7-5-2001)

terug naar boven


GRAND FINALE POËZIESLAG

Erik Jan Harmens was zaterdag 5 mei de Grote Winnaar van de Poëzieslag Finale 2001. Zijn krachtige en tegelijk kwetsbare teksten en zijn geheel eigen manier van voordragen waren de redenen voor de jury, bestaande uit de dichters Carla Bogaards, Simon Vinkenoog en Sven Ariaans, om hem uit te roepen tot de winnaar van de winnaars. Erik Jan Harmens won daarmee de Festina Lente Poëzieprijs 2001.

Tegenover hem in de finale, een knock out tussen de laatste twee kandidaten, stond Tjitske Jansen. Als dichteres debuteerde Tjitske tijdens de Poëzieslag van maart van dit jaar. Evenals tijdens dit debuut wist ze ook nu weer met vertederende gedichten de jury te verleiden tot een plek in de finale. Felix von Schmid, eigenaar van Café Festina Lente, beloonde haar prestatie van debutante tot finaliste met de prijs voor het mooiste gedicht van de dag.

Ondanks het koude weer was het publieke belangstelling behoorlijk groot. Maar hoezeer het poëziepubliek een eigen van de jury afwijkende voorkeur heeft bleek bij een publieksenquete, wie volgens de bezoeker de winnende dichter zou moeten zijn. Met het kleinst mogelijk verschil van één stem werd Rijn Vogelaar uit Rotterdam de publiekswinnaar. Net als Bernard Wesselink, een jonge dichter die met zijn grote stadsmetaforen een eigen vaste groep fans heeft verworven, sneuvelde Rijn Vogelaar echter in de tweede ronde.

Rijn Vogelaar vertelde na de prijsuitreiking: "Het wedstrijdelement van zo'n dag doet de adrenaline door je lijf denderen; het publiek voelt die spanning en dat is winst voor de poëzie."

In de vroege avond van 5 mei bracht Simon Vinkenoog twee gedichten ten gehore, waarin verwezen werd naar de bijzondere dag: 5 mei, Bevrijdingsdag.Een gedicht is opgenomen in de verzamelbundel Oorlog, die de dag daarvoor op 4 mei was verschenen. Afgesloten werd met de dichters Fredoen Valianpour, Florence Tonk en Eus, dichters uit de bloemlezing Festina Lente presenteert. In deze bundel, voor zeventien vijftig te koop in Eetcafé Festina Lente (Looiersgracht 40b, Amsterdam), staan ook drie gedichten van Erik Jan Harmens.

De Stichting Poëzieslag en de organisatoren kunnen terugzien op een geslaagde afsluiting van een geslaagd seizoen: tien keer de Poëzieslag in één seizoen en een bloemlezing uitbrengen en een podium bieden voor debutanten en voor meer ervaren podiumdichters. De Stichting Poëzieslag start na de zomer dan ook op dinsdagavond 4 september 2001 met het vierde seizoen poëzieslag, slamwedstrijden voor Nederlandstalige dichters van alle leeftijden. (Gerard Beentjes, Rottend Staal Online, 6-5-2001)


terug naar boven


EEN ESSAY

Ofschoon Piet Gerbrandy hem in de Volkskrant van afgelopen vrijdag nog een 'vlotte podiumtijger' noemde, schrijft Olaf Zwetsloot ook goed doorwrochte essays. Die zelfs zo gewild zijn, dat ze tegelijkertijd op internet en in druk verschijnen. Vandaag in Rottend Staal Online en vanaf maandag in Bzzlletin 277: 'Literatuur, emancipatie en engagement - van volkspredikers tot Ice T en Ilja Leonard Pfeijffer' (Rottend Staal Online, 5-5-2001)

terug naar boven


WAAR IS BIJVOORBEELD ZIJN HUIS? (2)

Niet alleen te Epibreren is men verbaasd over een bizar artikel van Maarten Doorman in het NCRV Handelsblad. Onze mobiele correspondente Liesbeth van Dalsum toog naar Utrecht, waar ze Ingmar Heytze om zijn mening vroeg. Ingmar Heytze: 'In het NCRV Handelsblad van 4 mei deelt Maarten Doorman mij in bij de 'elektriek versterkte podiumpoëten, tuk op direct succes in de zaal, (…) die het gewone woord en de begrijpelijke taal verkozen boven de als academisch versleten moeilijkdoenerij'. Bij het lezen van zulke wonderlijke vooroordelen jegens mijn werk en visie vraag ik me onwillekeurig af of Doorman zijn voordrachten door een houten toeter geeft. Persoonlijk zal ik niet snel gewag maken van 'gesubsidieerde cryptogrammendichters, tuk op het voortbrengen van mistig gebeuzel in boekvorm, die, mede door het hardnekkig weigeren van een cursus microfoontechniek, avond aan avond hun publiek staan te beledigen met ongeïnspireerde, onverstaanbare voordrachten.' Dat lijkt me ongeveer net zo kortzichtig.' (Rottend Staal Online, 5-5-2001)-

terug naar boven


WAAR IS BIJVOORBEELD ZIJN HUIS?

Onder deze merkwaardige titel verscheen gisteren in het NCRV Handelsblad een artikel van de hand van Maarten Doorman, waarin hij stelt dat 'een nieuwe generatie dichters het afgelopen jaar de discussie voert of moeilijke gedichten beter zijn dan makkelijke.' Voor het lezersgemak weet Doorman deze generatie in twee kampen op te delen, met enerzijds 'Ingmar Heytze, Ruben van Gogh, Hagar Peeters en Serge van Duijnhoven, elektriek versterkte podiumpoëten' en anderzijds 'een groep ongelijksoortige dichters, verdedigd door Ilja Leonard Pfeijffer.'
Heel opzienbarend is het dat Doorman stelt dat 'Jules Deelder een vertegenwoordiger is van de zogeheten jonge generatie podiumdichters', die 'aldus minder vernieuwend blijken dan ze meenden'.

Waar Doorman deze hogere wijsheden vandaan haalt is ons te Epibreren een raadsel. In de eerste plaats vindt er geen discussie over dit moeilijk/makkelijk non-dilemma plaats: iedereen weet dat de uitlatingen van Pfeijffer (oktober 2000) daarover volstrekt krankjorum waren. In de tweede plaats vertegenwoordigt Pfeijffer niemand dan zichzelf. In de derde plaats heeft Pfeijffer een kleine maand geleden afstand genomen van zijn onzinnige uitlatingen.
In de vierde plaats: Deelder een vertegenwoordiger van de jonge generatie? Hoe moeten we dat zien? En, nog belangrijker, wie-o-wie vormen dan in godsnaam die zogeheten jonge generatie podiumdichters?

Kortom, het begint zo langzamerhand tijd voor duidelijkheid te worden. Ja, er is een aanzienlijk aantal dichters die regelmatig op podia voordragen. Sterker nog: vrijwel alle professionele dichters, van Gerrit Kouwenaar tot Sieger M. Geertsma, doen dit. En allemaal maken ze gebruik van 'elektrieke versterking'. Met andere woorden: het woord 'podiumdichter' is even inhoudsloos geworden als 'papierdichter' of 'leesdichter', omdat elke dichter zijn gedichten eerst zal moeten schrijven alvorens er het podium mee te betreden.
Het begint echt van de zotte te worden dat de poëzierecensenten - stuk voor stuk tevens dichter - hardnekkig pogen het beeld te schetsen dat de door Pfeijffer zo gemakzuchtig in één kamp geplaatste dichters - laat ik ze maar even bij naam noemen - Bart FM Droog, Serge van Duijnhoven, Ruben van Gogh, Ingmar Heytze, Tjitse Hofman, Ramsey Nasr, Hagar Peeters, Tommy Wieringa, Arjan Witte en Olaf Zwetsloot - louter en alleen voor de voordracht schrijven. Zo ze al schrijven - als we de oorspronkelijke uitlatingen van Pfeijffer moeten geloven.
De enige werkelijke overeenkomst tussen deze dichters is dat ze hun voordrachten goed voorbereiden. Inhoudelijk echter zijn de verschillen groter dan de overeenkomsten, sterker nog, elke overeenkomst berust op niets dan toeval.

Het is opvallend dat de verzamelde poëzierecensenten geen andere namen weten in te vullen voor 'de jonge generatie podiumdichters' dan de door Pfeijffer hapklaar gemaakte. Het is ook zo veel gemakkelijker om elkaar stukjes klakkeloos over te schrijven en verder te verdraaien dan om met open ogen en oren onbevangen rond te kijken.

Vandaar, Jezus' wijze woorden 'Geef de keizer wat des keizers is' indachtig: in Nederland leeft een groep dichters die bijklust als recensent, maar eigenlijk te kortzichtig is om serieus genomen te worden. Deze groep, bestaande uit Maarten Doorman, Elly de Waard, Ilja Leonard Pfeijffer, Arie van den Berg, Joris van Casteren, Peter Swanborn en Rob Schouten, verenigde zich in de mediahype die gecreëerd werd na het verschijnen van Pfeijffers 'Mythe van de verstaanbaarheid'. De leden van de groep hebben niets te zeggen, en hoeven dat ook niet, want het gaat er allang niet meer om wat ze zeggen, slechts om dát ze wat zeggen. Want wie iets zegt is lekker belangrijk.

Het gekeutel over de schijntegenstelling makkelijk/moeilijk zal ongetwijfeld in hun kolommen blijven opduiken. Omdat dit thema wel erg uitgemolken begint te worden geef ik ze hier gratis en voor niets voer voor een nieuw debat:

NIEUWE STELLINGEN

1. Poëzie moet niets.
2. In het niets ligt de vrijheid.
3. In de vrijheid ligt het experiment.
4. Het experiment bestaat bij de gratie van het verleden.
5. Vroeger was alles beter.

Dat ik hiermee niets nieuws zeg, weet ik. Maar het is het gans beginnende begin. Met Paul van Ostaijen zeg ik: 'Ik wil bloot zijn / en beginnen'. Voorbij het oeverloze, dag-dag.
(Bart FM Droog, Rottend Staal Online, 5-5-2001)

terug naar boven


DODENHERDENKINGSREGEL TE EPIBREREN

Epibreren - Vanavond wordt bij de dodenherdenking aan de zuidgevel van de Sint Simon-in-de-verte-kerk een bronzen plaquette onthuld met het opschrift:

in mei is een volk gestorven

Eronder is een klein aluminium bord aangebracht (vervaardigd uit een restant van een op 12 augustus 1943 nabij Epibreren gecrashte Lancaster-bommenwerper) met het opschrift: 'hardop uitspreken en tienmaal herhalen'. (Rottend Staal Online, 4-5-2001)

terug naar boven


GRACHTENGORDELGEKTE

In De Groene Amsterdammer #18, 5-5-2001, bericht ene Joris van Casteren, onder de kop 'Arme jonge dichters van nu': 'Vaak zijn het die mindere goden, zoals de immer verongelijkte want door westerse uitgeverijen gepasseerde Epibreren-dichters, die zich in een toestand van vrijheid het ernstigst in de verdrukking wanen. Waarom profiteert iedereen niet gebroederlijk van de onbegrensde mogelijkheden die er nu bestaan? Waarom wordt er, juist nu vredig samen grazen mogelijk is, een buitenpoëtische rel geschopt over een kloof die er zou gapen tussen 'gemakkelijke' podiumdichters en moeilijke leesdichters?'

Liesbeth van Dalsum vroeg de 'immer verongelijkte' Dichters uit Epibreren om commentaar.
Droog: 'Door westerse uitgeverijen gepasseerd? Klopt niet. Kreeg van 'westerse' uitgever aanbieding 'Benzine' uit te brengen, een dag voor ik eenzelfde aanbod van Anton Scheepstra kreeg, de uitgever van Passage. Werk van ons is in tal van door 'westerse uitgeverijen' uitgegeven bloemlezingen aan te treffen.'
Hofman: 'Ik heb een landelijk opererende uitgever waar ik erg over te spreken ben. Het is zoals altijd de frustratie van een ander die ons in de schoenen geschoven wordt. Wij komen uit literatuurstad Nummer Eén, Groningen. Wat moet je dan nog met een uitgever uit Amsterdam?'
Droog: 'Waar ze bijvoorbeeld de gewoonte hebben bundels van hun dichters te verramsjen vlak voor het verschijnen van een nieuwe bundel en waar de dichters zich grote moeite moeten getroosten om hun redacteur te spreken.'
Hofman en Droog: 'Immer verongelijkt? Klopt niet - nog nooit eerder hadden we zoveel betaalde optredens op de agenda staan, over media aandacht hebben we niet te klagen, we hebben op vrijwel alle grote festivals gestaan, treden vaak in het buitenland op, rijden altijd in een verse zakenwagen, etc, etc, etc.,kortom: we zijn zeer content.'
Hofman: 'Wel heb je heel vaak wat te mekkeren over de gang van zaken, in literatuurland.'
Droog: 'Vind je het vreemd, met dit soort berichtgeving? Bovendien nog van een iemand die als dichter aan onze eigen Rottend Staal Nieuwsbrief meewerkte, in nummer 29, winter 1996.'
Hofman: 'Ja, joh?'
Droog: 'Da's geen gekheid. Van Casteren was toen nog geen grachtengordelrat: hij woonde nog in Utrecht.'
Hofman: 'Eén pot nat.'
Van Dalsum: 'En hoe zit dat met die buitenpoëtische rel die jullie volgens de Groene Amsterdammer schoppen?'
Hofman: 'Wij doen juist niets anders dan samenwerkingsverbanden organiseren en stimuleren, juist ook voor anderen. In tegenstelling tot sommige 'literatoren' die over de rug van anderen hun gram proberen te halen. Nou moeten ze de boel niet om gaan draaien!!'
Droog; 'Wij hebben de namaakrel niet geschopt, slechts erover bericht. Onze geliefde collega Pfeijffer vond het vorig jaar noodzakelijk zichzelf omhoog te schrijven door het dichtersvolk van het land in twee niet bestaande kampen op te delen. Iets wat deze Van Casteren schijnbaar ontgaan is.
(Rottend Staal Online, 3-5-2001)

terug naar boven


ALWEER MEDEWERKERS GENOMINEERD

Amsterdam/Epibreren - hedenmorgen arriveerde de ijlbode uit Vlaanderen met de namen der genomineerden van de prestigieuze Hugues C. Pernathprijs 2001, ter waarde van 150.000 Belgische Franken (een kleine 8000 gulden): Esther Jansma, Erik Menkveld, Ramsey Nasr, Peter Theunynck en Menno Wigman. De prijs werd in 1977 ingesteld door de ouders van de in 1975 overleden dichter Hugues C. Pernath en is een driejaarlijkse poëzieprijs. Eerdere winnaars waren o.a. Annie Reniers (1977), Leonard Nolens (1980), Leopold M. Van Den Brande (1985) en Luuk Gruwez (1995).
Hugues C. Pernath (1931-1975), pseudoniem van Hugo Wauters, was dertien jaar beroepsofficier in het Belgische leger, waarna hij in de boekhandel kwam te werken. Met Gust Gils (1924), Paul Snoek (1933-1981) en Brulin was hij oprichter van 'Gard Sivik'. Lid van 'Pink Poets International'. Hij schreef kritieken voor het dagblad 'Vooruit', was redacteur van 'Het Cahier'. Hij stierf aan een hersenbloeding, in het trappenhuis van een kunstenaarscafé te Antwerpen. Postuum ontving hij de Driejaarlijkse Staatsprijs voor Poëzie 1977. Boeken die wellicht nog in de handel zijn: Verzameld werk. Bijeengebracht door Henri-Floris Jespers pp., Pink Editions & Productions, Antwerpen, 1980. Bloemlezing uit de poëzie van Hugues C. Pernath. Samengesteld door Dirk de Geest en Patrick Peeters [Dichters van nu 5], Poëziecentrum, Gent, 1995.
(Rottend Staal Online, 3-5-2001)

terug naar boven


EEN BIERTJE DRINKEN MET DE DUITSERS?

Epibreren - Bij zijn dagelijkse strandwandeling ontdekte de Epi-Duitser Jan Klug vanmiddag een fles Amstel Bier met daarin het volgende bericht: 'Een biertje drinken met de Duitsers. Van Duitse pensiongasten werd Basil Fawlty nerveus. Een man die op het strand een kuil graaft is slecht. De Soldaat van Oranje is een held.

Lost & Found en happy Chaos organiseren op 4 mei a.s. een avond over Nederlandse zelfgenoegzaamheid. Waarin we een kuil graven voor een ander. Met fietsen, bier, discussie én commercial breaks. Vrijdag 4 mei 2001. Aanvang: 21.00 uur. Zaal open: 20.30 uur. Adres: Odeon, Singel 460 Amsterdam. Entree f 10,-. Geen kaartvoorverkoop, wees dus op tijd.'
Na lezing en notering van dit bericht groef Jan Klug stante pede een kuil waarin hij het flesje en een kalkei begroef en rende naar het onlangs geopende hotel Fawlty Towers om daar met de Engelse allochtone uitbater een biertje te drinken.
(Rottend Staal Online, 2-5-2001)

terug naar boven


HET TRADITIONELE EIEREN LEGGEN TE EPIBREREN

Epibreren -hedenmorgen hebben de Epibreerder huisvrouwen traditiegetrouw alle nog niet aan de leg zijnde wadvogels voorzien van in olijke kleuren opgeschilderde kalkeieren. De traditie begon in 1921, toen dichteres Else Bukowski op 2 mei merkte dat enkele vogels rond Epibreren zich niets hadden aangetrokken van het gezegde 'in mei leggen alle vogels een ei'. (Rottend Staal Online, 2-5-2001)

terug naar boven


ONBEGRIJPELIJK BESLUIT IN HET NOORDEN

Epibreren - Hoofdschuddend heeft de bevolking van Epibreren kennis genomen van de aanstelling van Maria van Daalen tot voorzitter van de Noordelijke afdeling van de prestigieuze Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Als dat maar goed gaat... (Rottend Staal Online, 1-5-2001)

terug naar boven


het nieuws van nu vindt u hier
terug naar boven


© Rottend Staal Online 2000-2006. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Installatie van hyperlinks

De installatie van hyperlinks naar de site is vrij en kan gebeuren zonder toestemming.
De pagina's van deze site mogen echter niet worden opgenomen in de pagina's van een andere site.

Het actuele Rottend Staal-nieuws | Het Rottend Staal-nieuwsarchief