De Poëzieslag bestaat sinds mei 1998 en is een gezamenlijk initiatief van Gerard Beentjes, docent schrijven, en Felix von Schmid. Van meet af aan is het de bedoeling geweest om een Nederlandse variant van Poetry Slam te ontwikkelen. Het stramien van de avonden is steeds hetzelfde: op de eerste dinsdagavond van de maand kunnen maximaal twaalf dichters deelnemen, die zich van te voren telefonisch opgeven bij de eigenaar van Festina Lente, Felix von Schmid.
Er is een jury, die uit drie mensen bestaat. Dit zijn veelal dichters of andere mensen die actief zijn binnen de literaire wereld of waarvan bekend is dat zij liefhebbers van poëzie zijn. Bijna van het begin is Simon Vinkenoog een vast jurylid. Ook Sven Ariaans, winnaar van de winnaars na het eerste seizoen, is sindsdien eveneens een graag geziene gast in de jury. Gerard Beentjes en Bas van Velzen zijn wisselend de presentator van de Poëzieslag. Zij bewaken ook de klok.

Alle twaalf deelnemers krijgen in een eerste ronde drie minuten de tijd om aan het publiek hun kunnen te tonen. Zij brengen zelfgeschreven Nederlandstalige gedichten en doen dit zonder microfoon. De dichters mogen hun gedichten voorlezen of voordragen. Na de eerste ronde kiest de jury vijf of zes dichters die in de tweede ronde mogen terugkomen om nogmaals vier minuten voor te dragen. De jury kiest vervolgens twee dichters voor de finale. Zij krijgen in deze finale vijf minuten de tijd, waarna de jury één winnaar aanwijst. De winnaar ontvangt een geldprijs (fl. 150,=) van de eigenaren van Eetcafé Festina Lente en het recht om deel te nemen aan de Grand Finale, die jaarlijks op 5 mei gehouden wordt.
Iedereen kan zich aanmelden om mee te doen. De voorwaarde was en is dat de teksten in het Nederlands zijn geschreven. De jury laat niet-Nederlandstalige teksten buiten de beoordeling vallen. Elke avond is er een publiekswinnaar, die aangewezen wordt op grond van het hoogste aantal stembriefjes, dat door mensen uit het publiek is uitgebracht op een van de twaalf deelnemers uit de eerste ronde.

Grand Finale 1999

Na het eerste seizoen is er een officiële Stichting Poëzieslag opgericht. Deze Stichting heeft als eerste activiteit De Grand Finale Poëzieslag 1999 georganiseerd. Alle winnaars van het eerste seizoen werden uitgenodigd om mee te dingen naar de Festina Lente Poëzieprijs 1999. Een laatste kwalificatieronde was op de middag van 5 mei, met als winnaar Eus. In de Grand Finale werd Sven Ariaans de eerste winnaar van de winnaars met een sprankelende bühnepresentatie.

Grand Finale 2000

Eén jaar later organiseerde de Stichting Poëzieslag samen met Eetcafé Festina Lente de tweede Grand Finale. Na een zinderende slamavond in de open lucht voor het café werd Eus de winnaar van de Festina Lente Poëzieprijs 2000. Hij versloeg in de finale van de finales de jonge Amsterdamse dichter Bernard Wesseling. Voor deze finale waren ruim tweehonderdvijftig toeschouwers aangelopen.

Slamavonden in Festina Lente

Opvallend is het contstante hoge aantal jonge bezoekers. Dat is vanaf mei 1998 tot nu toe al het geval. Telkens als er een dichter uit het publiek naar voren treedt, valt er een aandachtige stilte. Zelfs zonder microfoon zijn de dichters hoorbaar aanwezig in alle hoeken van het café.
Het is onmogelijk om een profiel van de deelnemers te geven. De jongste was zeventien jaar en de oudste was drieëntachtig. Het zijn mannen en vrouwen uit het hele land: Maastricht, Arnhem, Groningen, Leeuwarden, Den Helder, Eindhoven, Den Haag en talloze dorpen uit verschillende provincies. Voor een gedeelte van de deelnemers is Nederlands niet de moedertaal, maar een tweede taal die op latere leeftijd is geleerd.
Opvallend is ook het feit dat er veel debutanten tussen de deelnemers zitten, mensen die voor het eerst met hun gedichten naar buiten komen op een podium. Verschillende keren bleken juist deze nieuwkomers de aanwezige bezoekers en de juryleden te boeien met gedichten.
Elke keer opnieuw blijkt dat de dichters het publiek verrassen. Het genre dichters vertoont een regenboog van traditionele rijmratten, sonnettenbouwers, rappers, romantische sfeerkietelaars, scheldschietende schotschrijvers, melancholieke minnaars, diepzinnige navelstaarders, zoete woordjesbakkers, maatschappijkritische kakkers tot filosoferende natuurvorsers.

Festina Lente Presenteert: De Poëzieslag Pakt uit. In maart van dit jaar heeft de Stichting Poëzieslag een bloemlezing uitgebracht waarin veertien dichters zijn opgenomen die binnen de Poëzieslag een belangrijke rol spelen. De bundel is voorzien van een inleiding van Simon Vinkenoog. De volgende dichters hebben een plek gekregen in deze bloemlezing: Sven Ariaans, Bernard Wesseling, Bert Wagenaar van Krefeld, Erik Jan Harmens, Eus, Florence Tonk, Fredoen Valianpour, Gerard Beentjes, Jannah Loontjens, Jelke Boesten, Marcel van Dijk, Matthijs Kaaks, Mohs Volke en Sjeroom Smits. Bijna alle dichters zijn winnaar geweest van één of meerdere slamavonden of poëziewedstrijden. De grote gemene deler van alle dichters is dat zij in staat zijn om een publiek te boeien met hun voordracht. De bundel is in Café Festina Lente en bij Stichting Poëzieslag te koop voor zeventien gulden en vijftig cent. Binnen één maand zijn er 250 exemplaren verkocht.

Dichter bij Werk

Op de Eerste Landelijke Gedichtendag (januari 2000) verscheen het onderzoeksrapport Dichter bij Werk, een uitgave van Stichting Poëzieslag. Dit was een onderzoek naar mogelijkheden voor dichters bij bedrijven en instellingen, overeenkomstig het Engelse model "Poetry Places / Poet-in-Residence".

Meer over Poetry Slam? Klik hier

Eetcafé Festina Lente, Looiersgracht 40 b, Amsterdam
aanmelden bij: Felix von Schmid, 06-242.512.98
inlichtingen: Gerard Beentjes, 035-533.54.91
, e-mail: Ibsenbeentjes@compuserve.com

DE POËZIESLAG

Eetcafé Festina Lente, Looiersgracht 40 b, Amsterdam
aanmelden bij: Felix von Schmid, 06-242.512.98
inlichtingen: Gerard Beentjes, 035-533.54.91