Alfred Schaffer 

      laatste update 3 juni 2008


     Previous Home Next

biografie gedichten: contact
  Slotzinnen genoeg zou je zeggen, 2004  
  Stilstand en beweging, 2003
 
  Er zijn nog [x] wachtenden voor u, 2002  
  De leerling, 2000  


BIOGRAFIE

Alfred Schaffer is van 16 september 1973 - naar men zegt een verschrikkelijk wijnjaar. Zijn moeder was een Arubaanse, zijn vader was een Limburger. Hij groeide op onder de rook van Den Haag en studeerde in Leiden Moderne Nederlandse Literatuur, en Film en Theaterwetenschappen, alvorens in 1996 naar Zuid-Afrika te vertrekken.Alfred Schaffer
© Mark Kohn, 2004

Aangezien hij zich in Kaapstad minder kon richten op het spelen van jazz, begon hij serieuzer gedichten te schrijven. Hij publiceerde in enkele Zuid-Afrikaanse tijdschriften en werd in Nederland al snel opgepikt door Vrijstaat Austerlitz, en de bloemlezing Sprong naar de sterren.

Eind 2000 verscheen bij Thomas Rap zijn debuut, Zijn opkomst in de voorstad. Die bundel werd genomineerd voor de C. Buddingh'-prijs en bekroond met de eerste Jo Peters Poëzieprijs.

 

Zijn tweede bundel, Dwaalgasten, verscheen in mei 2002, en werd eveneens gunstig ontvangen. Deze bundel werd genomineerd voor de VSB Poëzieprijs.

In 2003 verscheen de bibliofiele bundel Definities & Hallucinaties (met tekeningen van Judith Veldhoen) bij uitgeverij Perdu, ter gelegenheid van de Jo Peters Poëzieprijs. Johan Velter daarover in de Poëziekrant: 'Deze nieuwe bundel is een hoogtepunt. [...] De gedichten lijken in een luchtledige bel te zweven maar zijn wel degelijk gelieerd aan de werkelijkheid - die onvatbaar blijft.'

In mei 2004 verscheen Geen hand voor ogen, die wederom genomineerd werd voor de VSB Poëzieprijs. Gedichten werden vertaald in het Afrikaans, Engels, Duits, Zweeds en Frans. In april 2005 verscheen de bibliofiele bundel De muziek die ons toekomt bij uitgeverij DRUKsel te Gent.

Schaffer was als Fellow verbonden aan de Universiteit van Kaapstad, waar hij eind 2002 promoveerde. Tot eind 2004 doceerde hij daar Moderne Nederlandse Letterkunde bij de vakgroep Afrikaans and Netherlandic Studies, en schreef onder meer voor de Afrikaanstalige kranten Beeld en Die Burger. Samen met de Zuid-Afrikaanse dichteres Antjie Krog was hij samensteller van Nuwe Stemme 3, een anthologie die ruimte biedt aan nog ongepubliceerd Afrikaans talent. Dit boek verscheen begin 2005 in Zuid-Afrika bij uitgeverij Tafelberg.

Sinds februari 2005 is Schaffer weer woonachtig in Nederland. Hij is werkzaam als redacteur bij uitgeverij Cossee.

Raadpleeg ook www.google.com voor meer over Alfred Schaffer.

terug naar bovenSLOTZINNEN GENOEG ZOU JE ZEGGEN

Nu wordt het ingewikkeld, struikel niet over de rommel. 'Kijk eens,
ook hier hebben mensen gewoond.' Een dagreis van vandaag blijft alles
bij het oude: de penetrante lucht van enkelvoud, het straatleven o zo
geloofwaardig, de natuurramp die aan alle twijfel een einde zal maken.

Met de schrik vrij heet dat dan, eind goed al goed, de uitgestrektheid
is het ritselen dat ons omgeeft. Dat wordt flink dringen geblazen.
'Jij hier?' 'Jij hier?' Resteert de vraag wie van ons beginnen mag, hand
op het hart. Groot verdriet. Wie weet wat we straks zullen zeggen.

Weer dwalen we af, het is net echt. Je moest er nodig eens tussenuit,
je ziet de laatste tijd de gekste dingen – je zou bijvoorbeeld kunnen liften,
zet je schrap. Lekker weg in eigen land. Wacht, ik loop even met je mee,
ik moet toch die kant uit. Er zit een vlekje op je bloes. Nee, iets hoger.


©
Alfred Schaffer, 2004
Uit: Geen hand voor ogen, De Bezige Bij, Amsterdam, 2004

STILSTAND EN BEWEGING

Flikkerende lampen voor de hoofdingang van het station,
de druk is van de ketel. Zo zou een loflied kunnen beginnen.

Langs perron 9 snelt een goederentrein, op dit onbekende uur
een minutenlange streep die de betonnen hal doet dreunen,

de verlaten trappen, de onbemande loketten, de levensgrote
posters die sigaretten aanprijzen, radiofrequenties, parfums –

stralende gezichten. Pislucht. En nergens een druppel water
na een kraakheldere dag. Onder andere omstandigheden was

het nu nog licht, alles tot in de puntjes voorbereid, de keuze
tussen een retourtje of een enkele reis. Haast was geboden.


© Alfred Schaffer, 2003
Uit: Definities & Hallucinaties, Perdu, Amsterdam, 2003


ER ZIJN NOG [X] WACHTENDEN VOOR U*

Zo onleesbaar werd het onderschrift en natuurlijk zijn we weer
volkomen alleen, deel van de geschiedenis. Het roer moet om.
Scheurtjes in het luchtruim als boven een vulkanisch landschap.
Dit gebied in aanbouw. Deze toeristische route. De dagsluiting.

Een moeizame reconstructie. De hitte, het stof. De vreemde
en ingewikkelde houding van een uitgestrekt lichaam. In een feest
van zwaailichten bij de ophaalbrug. Fragmenten waar we geen
genoeg van krijgen. Hoe de rivier zich ongemerkt terugtrok.

Wat staat er te gebeuren aan het eind van deze wegomlegging?
Niets kan ons nog verrassen, zelfs de georkestreerde bijgeluiden
worden zorgvuldig beoordeeld door een vakbekwame jury.

Toe leg die kaart nou weg en geef me eens een zoen. Kijk toch
die fietser daar onverschrokken zwoegen in de tegenwind. Uren
en uren van geduld, maar verdwaald? Laten we het netjes houden.

* zolang de voorraad strekt

© Alfred Schaffer, 2002

terug naar boven


DE LEERLING

Hij kruipt over de grond als een komiek
die wordt aangemoedigd door een steeds wilder publiek
dat bloed wil zien,
dat van alles op hem aan te merken heeft.

Hij gorgelt een strijdlied en doet of hij sterft, waarmee hij
een groter effect bereikt dan wanneer hij werkelijk zou sterven,
en steeds vertoont hij zich in afwisselende gedaantes
in de hoop dat hij grappig genoeg is om voort te mogen gaan.

Maar wat precies verwacht men van hem?
De volgepakte tribunes verlangen meer drank, meer machteloze gebaren!
Tot zover is hij de enige die op een groot podium
voorwerpen durft te gebruiken die slechts hij kan onderscheiden.


© Alfred Schaffer, 2000-2002
uit: Dwaalgasten, Thomas Rap, Amsterdam, 2000


CONTACT
Alfred Schaffer

UITGEVERIJ
De Bezige Bij
Van Miereveldstraat 1
1071 DW Amsterdam
Tel: 020-3059810
Fax: 020-3059824
E-mail: info@debezigebij.nl
site: http://www.debezigebij.nl

BOEKINGEN

SSS
Stichting Schrijvers School Samenleving
Huddestraat 7
1018 HB  Amsterdam
telefoon: 020-623.49.23


Deze pagina maakt deel uit van het poëziedagblad Rottend Staal Online

© Alfred Schaffer/Rottend Staal Online 2002-2005. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.