Albert Schaalma

      laatste update 18 juni 2002


     Previous Home Next

biografie gedichten: contact
  Avercamp, schilder, 2000  
  Zo plantaardig, 2002   

BIOGRAFIE

Albert Schaalma, op die frisse lenteochtend van 14 mei 1943 te Usquert geboren, begon laat met schrijven: vanaf zijn zestiende tot zijn drieënveertigste was hij op cultureel vlak vooral als klarinettist en saxofonist in de jazz actief, speelde zelfs op het North Sea Jazz-Festival te Scheveningen. Op zijn drieënveertigste vond hij het tijd voor verandering en verruilde de blaasinstrumenten voor de pen. Met succes: vanaf 1986 verschijnen zijn gedichtencycli in tijdschriften, in bundels (zeer onlangs verscheen het boek Rondreis (De Geus, Breda, 2000) en in bloemlezingen. In 1992 verkreeg hij de tweejaarlijkse Masereelprijs voor Poëzie. Albert Schaalma woont en werkt te Groningen. Naast gedichten heeft hij een novelle geschreven (Fabula, 1999). Meer informatie over Albert Schaalma is te vinden in de Achterbergkroniek, deel XXV. Schaalma is sedert begin oktober 2000 één der 1300 leden der Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Bezoekt u vooral zijn eigen site.

Raadpleeg ook www.google.com voor meer over Albert Schaalma.

AVERCAMP, SCHILDER,
genaamd de Stomme van Campen


Ziet de voering zich ooit
in een mond ontplooiend,
deze hierin toestemt
en zich zwijgend toevouwt;
of niet elke stolpplooi mij
mijn tong in haar vooruitzicht
stelt, haar affront ontknopend
om wat fluister, mijn lapel
daarover terugslaand, wiekslag
in het riet, de altijd
eendere rivier omkragend,
zulk eenzelfde suizen.


Door de bomen zo een bos,
zijn einder vullend,
deze af te tekenen als
voor gezien te weten
afgesloten door zich scheutend
hakhout, immer hakend
naar een open oog
en hierin mij verbazend.
Welke boom draagt vruchten
voor zichzelf, door mij
ooit af te werpen, daartoe
hoge ogen gooiend.

© Albert Schaalma, 2000


ZO PLANTAARDIG


                    Est locus Oceani, axe sub Eoo
                    ver ibi continuum est, interpellata nec
                    ullis frigoribus pallescit humus;
                    halant rura rosis
                    indiscriptosque per agros fragrat odor...

                                        Sidonius Apollinaris


                    Er ligt een landstreek aan de Oceaan,
                    onder de oostelijke hemel,
                    de lente duurt daar onafgebroken voort,
                    en niet gehinderd door enige kou
                    verbleekt de grond niet;
                    het land geurt van rozen
                    en in de niet gescheiden velden hangt
                    hun heerlijke parfum...


Want zolang er deze bloem is
is er ook de dorst naar kijken
waar haar bloeizucht
mij niet uit het oog verliest
zodra ik deze gloed te lijf ga
en de diefstal van haar kleur
door mij onafwendbaar wordt
voltrokken in elk lichtpunt
dat zich spiegelt als afwezig,
ginder anders zichtbaar
in misschien een sneeuwster,
voor een oogwenk als een vlakte
openliggend, daarin tot de einder
diep doorvorst, nog zulke bloeisels
aan te treffen, zo plantaardig
straks mijn knoopsgat vullend
en de niet gepaste werkelijkheid
verbloemend; tijd is wat zij heeft
gebruikt om te verbleken; ooit
ontstaat de ijsbloem aan een spiegel,
spiegelt zich de sneeuwster,
in haar glas te gronde toe
ontdooiend.

© Albert Schaalma, 2002

CONTACT

Albert Schaalma
site:
http://home.hetnet.nl/~schaalma

BOEKINGEN

SSS
Stichting Schrijvers School Samenleving
Huddestraat 7
1018 HB  Amsterdam
telefoon: 020-623.49.23

UITGEVERIJ
Uitgeverij De Geus
Postbus 1878
4801 BW  Breda
tel: 076-542.50.50
fax: 076-535.91.75
site: http://www.degeus.nl/

 

 

alweer zo'n internetpagina uit Epibreren


© Rottend Staal Online 2000-2002. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.