Annelieke van Mens

      laatste update 16 oktober 2003 (click for English version)


     Previous Home Next

biografie gedicht: contact
  Meerstemming strijdlied voor individualisten, 2003  
  Toekomstoriëntatie voor bejaarden, 2003  


BIOGRAFIE

Annelieke van Mens werd geboren op 16 juli 1979. U weet wel, die een doorsnee zomerdag van iets boven de twintig graden met hier en daar wolken en een spatje regen, in de buitenwijken van het dorp Hilversum.
Na een aantal rumoerige jaren van afwisselend werken, studeren en veel vrijwilligerswerk, hoopt ze dit jaar haar studie aan de universiteit af te ronden.
Sinds 2001 treedt ze op met haar poezie, en in het academisch jaar 2003/2004 mag ze zichzelf een jaar lang huisdichter aan de Rijksuniversiteit Groningen noemen. Dit jaar wil ze gebruiken om mede-studenten bij de poëzie betrekken, mede door optreden en met het poëzietijdschrift Krakatau waar ze sinds begin 2002 in de redactie zit.

Van Mens is de vijfde huisdichter van de RuG. Haar voorgangers waren Daniël Dee & Petra Else Jekel (2000/2001), Gertjan Laan (2001/2002) en Guido van der Wolk (20002/2003)

Raadpleeg ook www.google.com voor nog meer meer over Annelieke van Mens.


MEERSTEMMIG STRIJDLIED VOOR INDIVIDUALISTEN

   uitgegeven door zangvereniging meedoen, meer werk, minder regels

Houd de ogen Oostindisch doof
speel de stomme en blijf
de buikspreekpop van het grote graaien

presenteer de rekening
van onmacht aan de burgers
zo werken zij zichzelf wel dood

pof de welvaart
achttien jaar
aan de studieschuld

fuck het recht op kennis
geld willen we zien en bloeden zullen zij
met een gebrek op eigen kosten

ruim het veld van de minderen
geen werkgever die hen nog
melken kan

red u zelve
ons geloof is slechts een
voor na de dood

gedirigeerd door de scepter van Europa
marcheren wij uit de pas
want voor maten geen ruimte

zet asielzoekers het land uit
en armen terug op straat
want geen centen voor sociaal

lik je in bij het hoogste woord

© Annelieke van Mens, 2003

TOEKOMSTORIËNTATIE VOOR BEJAARDEN

verzamelen
tien uur 's ochtends
bij de ingang
van het huis

waarna er gezamenlijk
richting het plaatselijk
crematorium wordt gegaan

na afloop is er gelegenheid
voor een kop koffie
met cake

© Annelieke van Mens, 2003

CONTACT
Annelieke van Mens: mens91@zonnet.nl

Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Annelieke van Mens/Rottend Staal Online 2003. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.