Hans Kilian 

      laatste update 28 december 2002 (click for English version)


     Previous Home Next

biografie gedichten: contact

Glimp, 2000
Schrijven, 2001
 
BIOGRAFIE

Hans Kilian kwam op die onverwacht mooie 20ste oktober van het jaar 1958 te Zeist op deze planeet. Hij studeerde antropologie te Utrecht en Nederlands M.O. te Rotterdam. Hij is dichter, prozaïst, recensent en uitgever. In 2000 debuteerde hij als romancier metHeksenwerk (ISBN 90-5786-99-34) bij uitgeverij Servo te Assen, waar eerder ook zijn veelgeprezen verhalenbundel Lach & Sterf verscheen. Na zijn bundel Woorden als brood (Zuid & Noord, Beringen) verscheen in 2001 Triakel, een omvangrijke bundeling verzen, als deel zesendertig in de goedverzorgde boekenserie 'Muzensprokkels' bij Uitgeverij Het Prieeltje te Diest (België). Inmiddels zijn ook de verhalenbundel Een ladder tot de hemel (Van Moock, Molenhoek 2002) en de dichtbundel Zelfs de duisternis ziet men niet met dichte ogen (Muzensprokkers nr. 39) verschenen.

Kilian woont en werkt te Gorinchem.

Raadpleeg ook www.google.com voor meer over Hans Kilian.

 

 

GLIMP
 
In de vroege ochtend
ontmoet ik zon en maan,
licht raakt aan licht.
 
Helder is nog de droom,
maar met het openen van het raam
slaat de nacht voor mijn ogen
dicht

© Hans Kilian, 2000

SCHRIJVEN

een handleiding; voor Bep van Boven
gereedschap: pen en papier


Inspiratie is arbeid,
godvergeten schrijven, geen vonk,
niet wachten op het extatische
moment, ergens in een café.

Inspiratie is arbeid,
met zweet op het aangezicht
noest werken in huisvlijt
woorden krassen in het wit
van het kale papier.

Inspiratie is werk,
met zwarte letter woorden slaan
uit barre werkelijkheid,
geen stemmige muziek
en bezwijmeld dromen
van een verloren geliefde.

Inspiratie is nijverheid,
geen losse invallen noteren
in een rokerig lokaal,
maar stenen hakken
uit ruwe, harde steen,
een individuele industrie.

Inspiratie is een poging;
iets anders bestaat niet
dan letters kerven op het vel
van deze tijd, telkens weer
proberen, doorhalen, elke keer
weer opnieuw beginnen,
soms niet tevergeefs.

Poëzie is inspiratie,
niet zwevend zingen
over maan en wolken;
de pen is een houweel,
een houvast op een barre tocht.

Poëzie is geen roeping,
de dichter is een taalarbeider,
dichten is een beroep
als ieder ander.

© Hans Kilian, 2001
uit: Triakel - gedichten. Uitgeverij Het Prieeltje, Diest, 2001.

CONTACT

Hans Kilian

Publicatiebureau Katervoorde
Rond de Watertoren 115
4201 ZR Gorinchem
tel: 0183-63.05.46
e-mail: katervoorde@noknok.nl
homepage: www.chroom.net/kilian

UITGEVERIJEN
Uitgeverij Servo
bezoekadres: Adolf van Ansenlaan 16
9451 GR Rolde
postadres: Postbus 467
9400 AL Assen
tel: 0592-37.14.18
fax: 0592-37.12.93
e-mail: uitgeverijservo@planet.nl
site: http://www.uitgeverijservo.nl/

Uitgeverij Het Prieeltje v.z.w.
Demerstraat 32 bus 7
3290 Diest (België)
tel: 00-32-(0)477-79.47.83
e-mail: info@hetprieeltje.be
site: http://www.hetprieeltje.be/

Toneelfonds J. Janssens
Te Boelaerlei 107
2140 Borgerhout-Antwerpen
Tel: 00-32-(0)3-366.44.00
e-mail: info@toneelfonds.be
site: http://www.toneelfonds.be


 

alweer zo'n internetpagina uit Epibreren


© Hans Kilian/Rottend Staal Online 2000-2002. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.