Hans Kilian 

      latest update 23rd December, 2003 (click for Dutch version)


     Previous Home Next

biography   contact
BIOGRAPHY

Hans Kilian was born to the world on that unexpectedly nice 20th October 1958 in Zeist. He studied anthropology in Utrecht and Dutch teacher training in Rotterdam. He is a poet, prose writer, critic and publisher. In 2000 he made his debut as a novelist with Heksenwerk (Devil of A Job) with Servo in Assen, where earlier his much praised book of short stories Lach & Sterf (Laugh & Die) had appeared. After his poetry volume Woorden als brood (Words like bread; Zuid&Noord, Beringen) Triakel was published in 2001, an extensive collection of verse, as part 36 of the well-designed series 'Muzensprokkels' (Muse Pickings) with Het Prieeltje Publ. in Diest (Belgium). He has recently added nr. 39 to that series with the volume Zelfs de duisternis ziet men niet met dichte ogen (We don't even see the darkness with our eyes closed).

Kilian lives and works in Gorinchem.

Please browse www.google.com for more information about Hans Kilian.


CONTACT

Hans Kilian

Publicatiebureau Katervoorde
Rond de Watertoren 115
4201 ZR Gorinchem
tel: +31-(0)183-63.05.46
e-mail: katervoorde@noknok.nl
homepage: www.chroom.net/kilian

UITGEVERIJEN
Uitgeverij Servo
bezoekadres: Adolf van Ansenlaan 16
9451 GR Rolde
postadres: Postbus 467
9400 AL Assen
The Netherlands
tel: +31-(0)592-37.14.18
fax: +31-(0)592-37.12.93
e-mail: uitgeverijservo@planet.nl
site: http://www.uitgeverijservo.nl/

Uitgeverij Het Prieeltje v.z.w.
Demerstraat 32 bus 7
3290 Diest
Belgium
tel: +32-(0)477-79.47.83
e-mail: info@hetprieeltje.be
site: http://www.hetprieeltje.be/

Toneelfonds J. Janssens
Te Boelaerlei 107
2140 Borgerhout-Antwerpen
Belgium
Tel: +32-(0)3-366.44.00
e-mail: info@toneelfonds.be
site: http://www.toneelfonds.be


top of page


This page is part of the daily poetry newspaper: Rottend Staal Online


© translation Willem Groenewegen / Rottend Staal Online 2003. All rights reserved. No reproduction, copy or transmission of this publication may be made without written permission. No paragraph of this publication may be reproduced, copied or transmitted save with written permission or in accordance with the provisions of the Copyright, Designs and Patents Act 1988.
Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.