Adriaan Jaeggi 

      laatste update 1 maart 2004 (click for English version)


     Previous Home Next

biografie gedicht: contact
bibliografie De TikTakMan, 2001  


BIOGRAFIE

Adriaan Jaeggi (Wassenaar, 3 april 1963) is schrijver, dichter en columnist.
Tijdens zijn schoolvakanties, en later tijdens zijn studie Engels in Leiden, werkte hij onder meer als snackbarhouder, ketelbink, duvelstoejager, jazztrombonist en vorkheftruckchauffeur. Met het geld dat hij hiermee verdiende kocht hij na zijn studie een redacteurszetel bij het Amsterdamse literaire studentenweekblad 'Propria Cures'.
Kort na zijn redactietijd publiceerde hij zijn eerste roman, De tol van de roem. Hij begon een literaire column in 'De Groene Amsterdammer' en schreef verhalen en recensies voor o.a. 'Het Parool', 'Bunker Hill', en 'NRC Handelsblad'.

Jaeggi's literaire doorbraak kwam met zijn tweede roman Held van beroep (1999), die werd genomineerd voor de Libris-prijs, de AKO-prijs en bekroond met de Halewijnprijs. Ook de Duitse vertaling (Held von Beruf, 2002) kreeg juichende kritieken ('unbedingt witziger als Salinger!'– Maerkische Allgemeine, 2002)

Op 8 september 2002 verscheen zijn eerste dichtbundel: Sorry dat ik het paard en de hond heb doodgeschoten (Prometheus). De Volkskrant roemde in een recensie de 'wrange geestigheid'van zijn poëzie. NRC Handelsblad sprak van 'toffe mannenpoëzie'.
Op dit moment is Adriaan Jaeggi vaste columnist van het 'Volkskrantmagazine', chef poëzie bij 'Het Parool' en publiceert hij columns en verhalen in diverse bladen.
Hij schrijft aan een nieuwe roman, werktitel: Nog is Polen niet verloren. Ook is hij bezig met het eerste deel van zijn memoires, dat in 2010 zal verschijnen onder de titel Niemandsland.

Zie ook www.epibreren.com/jaeggi

Raadpleeg www.google.com voor nog meer over Adriaan Jaeggi

BIBLIOGRAFIE

De tol van de roem, roman, Prometheus, Amsterdam, 1995
Held van beroep, roman, Bert Bakker, Amsterdam, 1999
Sorry dat ik het paard en de hond heb doodgeschoten, gedichten, Prometheus, Amsterdam, 2002
Luxeproblemen, verhalen en columns, Prometheus, Amsterdam, 2004. Verschijnt 8 april.

DE TIKTAKMAN

Je opkomst en je ondergang verstreken
in enkele eeuwen (nee, dagen). Je opdracht was
de optelling van alles.
Je was geen boom vergeten, geen sloot
                                                   (of oceaan)

(behalve de kleine oceaan
waar iemand stiekem voor ging staan,
alsof je een stel arme sloebers
hun oceaantje af zou pakken). Evengoed

stond je op straat. Tik tak. Tik tak.
De minuten dobberden op je bloed.

Maar je gaat hier niet aan onderdoor.
Je loopt hoogstens wat zachter
en steeds een paar minuten voor
                                         (nee, achter)

©  Adriaan Jaeggi, 2001

CONTACT

UITGEVERIJEN

Uitgeverij Thomas Rap/De Bezige Bij
Van Miereveldstraat 1
1071 DW Amsterdam
Tel: 020-3059810
Fax: 020-3059824
E-mail: info@debezigebij.nl
site: http://www.debezigebij.nl/

Uitgeverij Prometheus/Bert Bakker
Herengracht 507
1017 BV  Amsterdam
telefoon: 020-624.19.34
fax: 020-622.54.61
e-mail: pbo@pbo.nl
site: http://www.pbo.nl/


BOEKINGEN

SSS
Stichting Schrijvers School Samenleving
Huddestraat 7
1018 HB  Amsterdam
telefoon: 020-623.49.23


alweer zo'n internetpagina uit Epibreren


© Adriaan Jaeggi / Rottend Staal Online 2001-2002. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.