DE DIKKE KOMRIJ (80)

Epibreren - Het eerste grote artikel over de Dikke Komrij is vandaag verschenen in HP/de Tijd. Wiel Kusters zemelt dat hij welllicht geëxcommuniceerd wordt omdat hij Komrij een Sinterklaasdichter genoemd heeft - of is zijn citaat uit De Limburger geplukt? Er wordt gemeld dat Manuel Kneepkens, Aad Nuis en Henk Spaan deze keer 'waarschijnlijk sneuvelen', hoewel hun bijdragen aan de eerste editie uit 1979 al niet meer terug te vinden waren in de vorige editie, uit 1996. En Arie van den Berg, onlangs door Komrij geportretteerd als een onbetrouwbaar sujet en sluwe sjacheraar, wil niet zeggen of hij wel of niet wordt opgenomen.

Waarom zowel Van den Berg als Kusters zo angstvallig geheim houden of ze al dan niet met werk vertegenwoordigd zijn in de volgende week te verschijnen bloemlezing, die momenteel al door recensenten gelezen wordt, is onbegrijpelijk en slaat nergens op.

Ook rijst de vraag wat het 'genootschap Epibreren' is, dat volgens HP/De Tijd een website heeft waar 'al duchtig gespeculeerd wordt' over Komrij's bloemlezing. Te Epibreren is dit genootschap onbekend. Bovendien wordt op de site die vermoelijk bedoeld wordt niet gespeculeerd maar hard en betrouwbaar nieuws over de Dikke Komrij gebracht.

Opmerkelijk is dat in dit artikel Ilja Pfeijffer en Rob Schouten melden dat ze ook met gedichten staan opgenomen in het boek. Het opmerkelijke schuilt erin dat beiden volgens de tellers op het eiland meermaals de Dikke Komrij-pagina bekeken hebben, en daar hun naam niet tussen de andere Arbeiderspersdichters hadden zien staan. We gaan natuurlijk niet speculeren, al vragen we ons op het eiland wel af waarom die twee clowns niet de moeite genomen hebben ons van hun heuglijke opname te berichten.

Hoe dan ook: fraai is evenwel de prachtige tekening bij het artikel. Komrij als Mozes door Paul van der Steen afgebeeld. Kopen dus, die HP/De Tijd. (Rottend Staal Online, 21-1-2004)

terug naar boven


WOEDENDE REACTIES OP KLINKHAMER-INTERVIEW

Groningen - Op de site van het Dagblad van het Noorden zijn de eerste woedende reacties te lezen op de aankondiging van het Richard Klinkhamer-interview dat zaterdagavond in Images te Groningen plaats heeft.

'Ik hoop dat alle overheden direct kijken of deze organisatie [i.e. Schrijversschool Groningen - red] ook subsidie krijgt, en zo ja, dan dicht die geldkraan. Dat een deel van de schrijvers gestoord is, was al langer bekend, maar dit slaat toch echt alles', schrijft J.D.

Henk 1227 betrekt Rob Oudkerk in de affaire: 'Het is deze week wel erg duidelijk. Boeven worden als helden binnen gehaald, terwijl iemand, die niets verbodens heeft gedaan publiekelijk wordt kapot gemaakt.' (Rottend Staal Online, 21-1-2004)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (79)

Epibreren - Poëzie van Onno-Sven Tromp (1967) zal te lezen zijn in de Dikke Komrij. De bloemlezer heeft één poëem van hem geplukt uit de bij Tromedia verschenen bundel Ramen (Amsterdam, 1999). Bij dezelfde uitgeverij verscheen in 2003 zijn tweede bundel Vreemde eenden. (Rottend Staal Online, 21-1-2004)

terug naar boven


'POET LAUREATE' VOOR SCHOTLAND?

Edinburgh - In The Scotsman van 19 januari filosofeert George Kerevan over de vraag waaraan een Schotse 'poet laureate' zou moeten voldoen. Hij ziet het liefst een dichter die in tijden van feest en nood het Schotse volk kan verenigen en die overtuigend
dicht over liefde, seks en politiek. Zijn voorstel: een dichter van het type Robert Burns, maar dan levend.

In zijn stuk doet Kerevan ook een beknopte geschiedenis van het Engelse 'poet laureate'-schap uit de doeken: in 1668 benoemde koning Charles II de onlangs overleden John Dryden tot eerste Britse Dichter des Vaderlands. Na hem hebben achttien dichters, allen van het mannelijk geslacht, de functie bekleed. De huidige is Andrew Motion, die in 1999 door koningin Elizabeth II werd aangesteld als zodanig. En net als Dryden blijft hij het tot zijn dood. (Rottend Staal Online, 21-1-2004)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (78)

Epibreren - De geheimzinnigheid rond twee van de in totaal vier presentaties van Komrij's Nederlandse poëzie van de 19de tot en met de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten begint zo langzamerhand groteske vormen aan te nemen.

Het goede nieuws is dat er volstrekte helderheid bestaat rond twee van de presentaties, die te Rotterdam, woensdag 28 januari en te Amsterdam, donderdag de 29ste.

De presentatie te Rotterdam vindt plaats in de Kunsthal als onderdeel van de Gedichtennacht, het openingsprogramma van Gedichtendag. En die te Amsterdam wordt als besloten feestje gehouden ten burele van Prometheus/Bert Bakker.

De presentaties te Groningen en te Gent blijven echter voor vraagtekens zorgen. Komrij presenteert te Groningen op zaterdag de 31ste in Athena's Boekhandel zijn bloemlezing. Maar hoe of met wie en wat te doen met de mogelijk honderden bezoekers die niet in de winkel passen en dan in de Noordelijke vrieskou op straat het leven moeten laten blijft onbekend.

En werkelijk helemaal niemand weet iets van de presentatie in het Poëziecentrum te Gent, die op 4 of 5 februari zou moeten geschieden. Het Poëziecentrum hult zich in zwijgen; Standaard Uitgeverij, die het mede zou organiseren, weet van niets en onze medewerker Philip Hoorne, die op zijn weblog aankondigt er te Gent zeker bij te zijn, weet over tijdstip en hoe en wat evenveel als de gemiddelde inwoner van Epibreren: helemaal niets. (Rottend Staal Online, 21-1-2004)

terug naar boven


ALLES OVER DE KUTGEDICHTEN GEBUNDELD

Diemen - Onze medewerker Tsead Bruinja, medesamensteller van de Kutgedichten, heeft op zijn eigen site www.tseadbuinja.nl alles over de omstreden bloemlezing gebundeld. Klik op de Nederlandse vlag, en vervolgens op Kutgedichten in het menu aan de linkerzijde. Alle namen met handige links, alles uit de pers en een heldere uitleg over wat de anthologie nu precies is.
(Rottend Staal Online, 21-1-2004)

terug naar boven


'MOOISTE WIELERGEDICHT' BLIJKT PLAGIAAT

Epibreren/Eenrum - 'Afgelopen zaterdag werd in het Scheveningse kippenrestaurant De Mollige Haan voor de tweede keer de Avond van de Wielerpoëzie georganiseerd', waarbij mensen uit de wielrenwereld zelf geschreven gedichten voordroegen, zo bericht de Volkskrant vandaag in de rubriek Dag in Dag uit.

Volgens de Volkskrant was verreweg het mooiste gedicht dat op die avond te horen was, dat van voormalig verzorger van de Raleigh-ploeg, Ruud Bakker. Alleen, in hoeverre heeft hij het gedicht 'Wat is echt?' zelf geschreven?

Onze lezer Noor Agter, regisseuse werkzaam bij OOG-TV, beleefde bij lezing van het in De Volkskrant afgedrukte gedicht een sterk deja-vu-gevoel. Een der Rottend Staal redacteuren voedde derhalve www.google.com met tien woorden uit Ruud Bakkers gedicht en vond twee sites met een kinderverhaal. Na enig verder onderzoek bleek Bakker een fragment uit het bekende boek Het fluwelen konijn (The velveteen rabbit)van de Engels-Amerikaanse kinderboekenschrijfster Margery Williams (1881-1944) overgeschreven te hebben, waarbij hij dat fragment op enkele punten wijzigde:

Wat is echt?

Daarom gebeurt het niet met renners
die gemakkelijk breken,
of geen ballen hebben,
of die heel voorzichtig behandeld moeten worden.
In het algemeen ben je tegen de tijd
dat je een hele echte wordt,
meestal versleten,
je ogen staan dof,
ke kop is verweerd,
en je benen zijn verkrampt.
Maar dat geeft allemaal niets,
want als je eenmaal een echte bent,
ben je ook niet meer lelijk,
behalve voor mensen die er niets van begrijpen

Ruud Bakker, 2004

Wat is echt?

(...) Daarom gebeurt het niet vaak met dingen die gemakkelijk kunnen breken, of scherpe randen hebben, of heel voorzichtig behandeld moeten worden.

In het algemeen ben je tegen de tijd dat je echt wordt, kaal geknuffeld, en je ogen zijn eruit gevallen en je poten bengelen erbij en je ziet er haveloos uit. Maar dat geeft allemaal niets, want als je eenmaal echt bent, dan ben je niet lelijk meer, behalve voor mensen die het niet begrijpen."

Margery Williams (1881-1944)

Onze conclusie: overduidelijk en schaamteloos jatwerk, oftewel plagiaat van de bovenste plank. (Rottend Staal Online, 20-1-2004)

terug naar boven


DONDERDAG 29 JANUARI GEDICHTENDAG

Epibreren - Volgende week donderdag is het weer Gedichtendag, de dag dat poëzie centraal staat. Omdat die site al een prima overzicht brengt van alle activiteiten die dan geschieden in Nederland en Vlaanderen, op www.gedichtendag.nl/html/activiteiten.html, neemt Rottend Staal geen berichten op over wat op die dag gebeurt.

Uitzondering op de regel is natuurlijk Groningen. Zoals op de weblog pagina.web-log.nl gemeld wordt: 'BE THERE, NERGENS IS HET ZO GOED ALS IN GRONINGEN OP 29 JANUARI VOOR DE POËZIELIEFHEBBER!'

Want traditioneel vindt op de laatste donderdag van januari, tijdens de Gedichtendag, de 24-uurs Poëziemarathon plaats. Omdat 24 uur te kort is om alle dichters de ruimte te geven gaat de Poëziemarathon ditmaal ook op vrijdag 30 januari door, in de internationale undergroundclub Vera, onder de noemer Gedignag.
Op 31 januari doet als toetje onze medewerker Gerrit Komrij Groningen aan, ter presentatie van zijn omvangrijke bloemlezing.

Wie er zijn? Bach-Bukowski, Maria Barnas, Bas Belleman, Adriaan Bontebal, Tsead Bruinja, Bart Chabot, Maria van Daalen, Daniël Dee, Remco Ekkers, De Dichters uit Epibreren, Andy Fierens, Sieger M. Geertsma, Ruben van Gogh, Karel ten Haaf, Erik Jan Harmens, Tjitske Jansen, Rutger Kopland (auteur van de Gedichtendagbundel), Neeltje Maria Min, Hanz Mirck, Stan Lafleur, Rick de Leeuw, Jane Leusink, Erik Lindner, Stefan Nieuwenhuis, Annie van den Oever, Diana Ozon, Coen Peppelenbos, Kasper Peters, Albertina Soepboer, F. Starik, Barbara Stok, Meindert Talma, Vrouwkje Tuinman, Simon Vinkenoog, Guido van der Wolk en vele anderen.
(Rottend Staal Online, 20-1-2004)

terug naar boven


NIEUWE AFRIKAANSE DICHTERS GEZOCHT

Kaapstad - Onze medewerker Alfred Schaffer stelt met Antjie Krog de bloemlezing Nuwe Stemme 3 samen. Een anthologie die werk van nu nog onbekende Afrikaanse dichters moet gaan bevatten.

Alfred Schaffer: 'We zoeken naar mensen die hun Afrikaanse gedichten willen publiceren. Veel
debuten verschijnen er hier niet, in de Afrikaanse taal, sowieso in Zuid-Afrika als geheel, en met een project als dit kun je toch "nieuwe stemmen" blijven aanboren. Een groep nieuwelingen bijelkaar, door ons uit een hoge stapel inzendingen bijeen gezocht, en samen in een boek op de markt.'

Uitgeverij Tafelberg, die het boek gaat uitbrengen: 'Alle ongepubliseerde digters word uitgenooi om tien van hul beste Afrikaanse gedigte voor te lê vir moontlike opname in Nuwe stemme 3. Antjie Krog en Alfred Schaffer is die samestellers, en alle gedigte sal deur hulle gekeur word.

Reëls

1. Die sperdatum vir voorleggings is 31 Maart 2004.

2. Stuur asseblief 'n manuskrip met tien ongepubliseerde gedigte wat aan die volgende voorwaardes voldoen:
-
Slegs Afrikaanse gedigte sal oorweeg word.
-
Die manuskrip moet in dubbelspasiëring getik word.
-
Geen elektroniese weergawes sal in aanmerking kom nie.
-
Rapgedigte van 10-20 minute lank kan op video/kasset/CD voorgelê word, maar saam met ‘n uitgedrukte skriftelike teks in drievoud
-
Manuskripte moet in drievoud voorgelê word. Op elke titelbladsy moet jou volledige naam en kontakbesonderhede (posadres, e-pos en telefoonnommer) verskaf word.

Stuur jou manuskrip na: Nuwe Stemme 3, Tafelberg Uitgewers, Posbus 879, Kaapstad 8000.'
Navrae kan gerig word aan: Danita van Romburg, tel: (021) 406.3412, faks: (021) 406.3812, e-pos: dvanromb@tafelberg.com

(Rottend Staal Online, 20-1-2004)

terug naar boven


KLINKHAMER IS BACK

Groningen - Op zaterdag 24 januari draagt de schrijver Richard Klinkhamer voor uit eigen werk en wordt hij geïnterviewd door Coen Peppelenbos in Images, Poelestraat 30.
Zover bekend is dat het eerste publieke optreden van Klinkhamer, na zijn detentie. Hij zat geruime tijd opgesloten wegens het vermoorden van zijn vrouw. Haar stoffelijk overschot, door hem onder een schuurtje begraven, werd eerst jaren later gevonden.

De avond begint om 20.30 uur en is onderdeel van de LiteraModi, de literaire programmareeks georganiseerd door de Schrijversschool Groningen. Nadere informatie:
schrijversschool@hotmail.com (Rottend Staal Online, 20-1-2004)

terug naar boven


ACHTER DE SCHERMEN BIJ DE NATIONALE IQ TEST

Amsterdam/Utrecht - Onze medewerkers F. Starik en Vrouwkje Tuinman arriveerden vorige week te laat voor de uitzending van de Nationale IQ Test. Wat ze toen achter de schermen meemaakten valt te lezen op hun respectievelijke websites.
Starik heeft er een hilarisch gedicht over geschreven. Tuinman een column, waarin ze ook nog de lezing van Finnegans Wake tijdens de Slapeloze Nacht, afgelopen weekend in Muziekcentrum Vredenburg, heeft meegenomen. (Rottend Staal Online, 19-1-2004)

terug naar boven


SPOKEN WORD IN CANADA RADIOMATIG BELICHT

Toronto - Van 19 januari tot 15 maart zendt het Canadese station CBC Radio elke maandag programma's uit waarin het levendige 'Spoken Word'-circuit in Canada belicht wordt. Die programma's zijn online te beluisteren op http://www.cbc.ca/wordbeat/.
Gastvrouw is dichter Lillian Allen. (Rottend Staal Online, 19-1-2004)

terug naar boven


JAN ARENDS-FILM HERHAALD

Hilversum - De NPS zendt vanavond van 23.43 tot 0.42 uur op Nederland 3 de televisiefilm 'Arends' van Jelle Nesna (regie) en Koert Davidse (scenario) uit 1997. Het aardige aan deze prachtige film over de dichter/schrijver Jan Arends is dat er een aantal Rottend Staal-medewerkers in mee acteren: Pieter Boskma, F. Starik, Menno Wigman, Tommy Wieringa en Arjan Witte.

Het is overmorgen, 21 januari, precies dertig jaar geleden dat Arends zijn kamer aan het Amsterdamse Roelof Hartplein verliet. Op zich niet iets om bij stil te staan, ware het niet dat hij zijn woning verliet door uit het raam te springen. Datr raam bevond zich een aanzienlijk aantal meters boven de grond.

Zie ook VPRO's Boeken-site voor de gesprekken die Rob Hakhoff met Jan Arends voerde (zoek in het archief op auteurs, A, Arends, Jan).
(Rottend Staal Online, 19-1-2004)

terug naar boven


WINTERNACHTEN DRUKKER DAN OOIT

Den Haag - De Winternachtenorganisatie deelt mee: 'Met 2700 bezoekers heeft de negende editie van het internationaal literatuurfestival Winternachten opnieuw een groei doorgemaakt. Winternachten opende afgelopen donderdag met een Preview, en werd zondagmiddag afgesloten. Volle zalen trokken de opening door de Zuid-Afrikaanse schrijver/journalist Antjie Krog in gesprek met de Iraanse dichter/jurist Afshin Elian over verzoening in de Afrikaanse, Christelijke en Islamitische traditie en de e-mailwisseling door Gerrit Komrij en Khalid Boudou in de rol van halfgoden. Ook uitverkocht waren de workshop poëzie en muziek met Denise Jannah, Adriaan van Dis en Gerrit Komrij en debat van Antilliaanse schrijvers en politici over de toekomst van het koninkrijk. In het muziekprogramma waren met name de optredens van Denise Jannah ('gezongen gedichten') en Syahrial & Grup uit Sumatra succesvol.

Thema van Winternachten was dit jaar toekomst@idealen.nu. Schrijvers uit vijf landen gaven hun orakelspreuken over de toekomst van hun continent; acht Nederlandse dichters schreven een visionair gedicht en zes schrijvers een toekomstsprookje. Met 2700 bezoekers kent het festival een bezettingspercentage van 95%. De bezoekers kwamen voor 65% van buiten Den Haag.

De eerstvolgende editie van Winternachten vindt plaats in Suriname, van 1 t/m 7 maart a.s..

De tiende editie in Den Haag is van 20 tot en met 23 januari 2005 in Theater aan het Spui en Filmhuis Den Haag.' (Rottend Staal Online, 19-1-2004)

terug naar boven


ARIE STORM (3)

Utrecht - Onze medewerker Chrétien Breukers is onze berichtgeving over de Storm versus Podium-affaire danig in het verkeerde keelgat geschoten. Hij schreef ons:

'De berichtgeving rond Arie Storm vind ik vervelend en tendentieus. Dit los van de kwestie Nijssen - Storm, waar ik me niet in kan en wil mengen.

Jullie schrijven: 'Hoe dan ook: in deze al jaren durende vete - gebaseerd op het afwijzen van een manuscript van Storm door Podium - worden door Storm alle Podiumauteurs gezogen.' Dit is geen nieuwsfeit, maar suggestief. Vervolgens publiceer je een ronduit babbelzuchtige en misplaatste column van Ingmar Heytze, als bewijsmateriaal, een column die niet draait om de 'kwestie' Nijssen maar om een negatieve recensie van Arie Storm.

Het bericht 'Arie Storm (2)' is melig en beledigend.

Volgens mij is de berichtgeving over Storm geen poëzienieuws; als Ingmar Heytze er niet tegen kan dat iemand een negatieve recensie over zijn boek schrijft, is Epibreren niet de plek om dat uit te vechten; en een zogenaamd 'grappige' dreiging (scooter met voorrekje) is smakeloos.' (Rottend Staal Online, 18-1-2004).

terug naar boven


KOMRIJ VERSUS WARREN

Amsterdam - Op 16 januari j.l. was onze medewerker Gerrit Komrij te gast in het 747 AM-programma Desmet Live, met Theodor Holman als gastheer. Een samenvatting van dat gesprek voor zover het Hans Warren betreft, staat op de Hans Warren-website.
De hele uitzending is in het Desmet Live-archief te beluisteren. Druk daar op de luisterknop voor de datum.
(Rottend Staal Online, 18-1-2004).

terug naar boven


ARIE STORM (2)

Epibreren - De afgelopen uren werd het redactiekantoor overstelpt door mails waarin bezorgde lezers zich afvroegen wie Arie Storm eigenlijk is: een 62-jarige VVD-er uit het Westland, de gitarist van de formatie Wyatt, een Paroolrecensent of een dammer van de Amsterdamse damclub Hiltex? Het juiste antwoord is natuurlijk E: uit angst voor aanslagen heeft een van voornoemde Arie Storms zich al lang geleden laten klonen. (Rottend Staal Online, 17-1-2004).

terug naar boven


NIEUW VIRUS BEDREIGT MENSHEID

Epibreren - In zijn laboratorium ontdekte Dr Jan Klug vannacht een nieuw virus dat de ronde doet: het geweldvirus. Lijders aan dit virus doken deze week op te Den Haag en Stockholm, getuige onderstaande ANP-bericht. Klug geeft morgenochtend in de ontbijtzaal van zijn Haagse hotel een persconferentie over dit virus. Hij verblijft dan aldaar voor een optreden met Christine Otten bij het Winternachten-festival.

Israëlische ambassadeur vernielt Palestijnse kunst

STOCKHOLM (ANP) - De Israëlische ambassadeur in Zweden heeft op een tentoonstelling in Stockholm een Palestijns kunstwerk vernield. De topdiplomaat reageerde furieus op een installatie met een portret van de Palestijnse Hanadi Jaradat.

Deze Jaradat pleegde vorig jaar in Israël een zelfmoordaanslag. Ambassadeur Mazel rukte elektriciteitskabels uit en gooide een lamp in het waterbassin van het kunstwerk met de titel Sneeuwwitje en de Waanzin van de Waarheid. De diplomaat was een van de gasten bij de opening van de expositie in het Historisch Museum, meldde de Zweedse omroep Sveriges Radio zaterdagochtend.

De directeur van het museum zei dat hij kon begrijpen dat het kunstwerk bij de ambassadeur emoties had losgemaakt. Maar hij noemde het vernielen van kunst onacceptabel. De expositie wordt gehouden ter gelegenheid van een internationale anti-genocideconferentie in Stockholm, die op 26 januari begint.

(Rottend Staal Online, 17-1-2004).

terug naar boven


RARE RECENSENT IN RANDSTAD

Epibreren/Utrecht - Lezers van Vrij Nederland lazen deze week een opmerkelijk verhaal over een vete tussen Parool-reecensent Arie Storm en uitgeverij Podium. De eerste beschuldigt uitgever Joost Nijsen van een moordaanslag c.q. bedreiging door met een auto bij het winkelen op hem in te willen rijden. De uitgever ontkent en alle mobiele dichters schudden meewarig hun hoofd: door die irritante paaltjes langs de trottoirs in de hoofdstad is het aanrijden van voetgangers verduiveld lastig.

Hoe dan ook: in deze al jaren durende vete - gebaseerd op het afwijzen van een manuscript van Storm door Podium - worden door Storm alle Podiumauteurs gezogen. Dus ook onze medewerker Ingmar Heytze. Vandaag bericht deze erover onderstaande in het Utrechts Nieuwsblad:

GAS!

De samenleving verhardt en ook de Amsterdamse literaire wereld blijft niet gespaard, getuige der rubriek Ter Zake in Vrij Nederland van deze week. Paroolrecensent Arie Storm beweert bij het boodschappen doen op een haar na te zijn aangereden door uitgever Joost Nijsen. Storm ervoer het voorval als 'zeer beangstigend'. Volgens Vrij Nederland weet de getergde boekbespreker wel wat de aanleiding is voor deze levensbedreigende actie: diens 'negatieve besprekingen in Het Parool van respectievelijk Raymond van de Klundert en Ingmar Heytze, beiden auteurs van Podium.' Joost Nijsen stelt in hetzelfde stuk dat de aanslag zich uitsluitend in het hoofd van Storm heeft afgespeeld, want hij heeft Storm al jaren niet gezien.

Jan Wolkers schijnt over een van de meest fanatieke criticasters van zijn werk wel eens te hebben gezegd: 'Als ik die vent nog eens voor mijn bumper krijg, geef ik gas.' Ik vind het een wonder van zelfbeheersing dat hij dat nooit gedaan heeft. Een van de mindere kanten van het schrijverschap is dat je geregeld met lede ogen moet aanzien dat de meest ontoerekeningsvatbare figuren ongestraft hun mening over je boeken in de krant mogen zetten. Arie Storm baseert zijn oordeel over de boeken die hij bespreekt namelijk niet op hun inhoud, maar op hun uitgever. Hij doet dat volgens een ijzeren logica. Storm heeft al tien jaar een vete met Ronald Giphart. Ronald Giphart publiceert bij Uitgeverij Podium. Ergo: boeken die uitkomen bij Uitgeverij Podium worden negatief besproken door Storm. Als je al zo verward bezig bent, is het niet vreemd dat je op een gegeven moment paranoïde wordt en achter het stuur van elke rijdende auto een uitgever ziet die het op je gemunt heeft.

Geheel onkundig van het kwaad dat zich samenbalde in Mordor, publiceerde ik eind vorig jaar mijn prozadebuut bij Podium. Dat kwam me al snel te staan op een vaag, larmoyant en rommelig stuk in Het Parool. De bespreking had in de verte nog wel iets te maken met mijn boek, maar het ging vooral over Storm zelf en over zijn contact met uitgever Joost Nijsen. Storm citeerde een van de 184 miniaturen uit het boek: 'Er zijn niet te missen overeenkomsten tussen de schichtige motoriek en de levensinstelling van uitgevers en cokedealers. Maar, haast ik mij te verklaren, er zijn natuurlijk ook fatsoenlijke en goede cokedealers.' Storm kwekte verontwaardigd: 'Die arme Joost! Waar heeft hij dat nu weer aan verdiend? Ik ken Joost als een goede en integere uitgever. Geruchten gaan dat hij ooit eens een roman van mij zou hebben afgewezen. Dat is natuurlijk onzin. Ik heb al een fijne uitgever. Maar mochten er tussen mij en mijn uitgever problemen ontstaan, dat zal ik Joost zeker meenemen in mijn overwegingen.' (...ik zeg dus tegen me schoonzus, ik zeg meid, zeg ik, ik zeg...).

Als Arie Storm, voorzover zijn geestelijke vermogens dat toelaten, probeert een boek te recenseren, verwacht ik als lezer dat hij een onderbouwd oordeel over dat boek geeft. Of dat oordeel positief of negatief uitvalt maakt niet uit, als maar enigszins duidelijk wordt waarom. Ik wens geen verslag van de literaire ruzietjes en persoonlijke frustraties van een recensent, en al helemaal geen informatie over zijn eigen pogingen om boeken te publiceren (Joost Nijsen heeft wel degelijk eens een manuscript van Storm geweigerd).

Storm mocht zijn hetze tegen Podium vrolijk voortzetten door mijn debuut twee weken later tot een van de dieptepunten van het literaire jaar uit te roepen, en in de Vrij Nederland van deze week te melden: 'Het is een kinderboek, dat moet je niet als een volwaardige roman brengen.' (mijn boek is een verzameling prozaminiaturen en niemand behalve Arie Storm beweert dat het een roman betreft). Ik wil Arie Storm hierbij van harte uitnodigen om in Utrecht boodschappen te komen doen. Ik heb net een tamelijk puntig voorrekje op mijn scooter later zetten.

Ingmar Heytze, Utrechts Nieuwsblad, 17-1-2004 (Rottend Staal Online, 17-1-2004).

terug naar bovenDEELDER IN DE MORGEN

Epibreren - In het De Morgen-archief verrassend veel stukken over J.A. Deelder. Helaas zijn er geen rechtstreekse links naar die artikelen mogelijk, maar ze zijn wel gratis toegankelijk. Voer op de archiefpagina simpelweg 'Deelder' in en lees ondermeer een prachtig interview dat eergisteren in De Morgen verscheen met de steeds weer verrassende spraakwaterval uit de Maasstad. (Rottend Staal Online, 16-1-21004, met dank aan Risee in Letterenland)

terug naar boven


(KUT)GEDICHTENCOMMOTIE

Epibreren - In den lande lijkt grote ophef te ontstaan over de bloemlezing Kutgedichten. Geheel in stijl met de nieuwe mode onder de dagbladen om vooral te berichten over wat niet hebben nu ook de Haagsche Courant en het Utrechts Nieuwsblad het Dagblad van het Noordenartikel over wie er geen toestemming gegeven hebben tot opname van werken in de onderhavige anthologie overgenomen.

Let in die artikelen vooral op het klakkeloze kopieergedrag van het huidige dagbladjournaille. In het oorspronkelijke stuk stond de naam van onze medewerker Adriaan Jaeggi twee keer vermeld, eenmaal als Jaeggi en eenmaal als Jeaggi. Het UN en de HC hebben deze fout keurig herhaald.

Intussen is ook het christelijk volksgedeelte de kutweigeraars bijgevallen:

'Er zijn ook nog wel eens prettige berichten. Dichters met enig fatsoen in hun lijf wensen niet mee te werken aan een bundel gedichten die als titel meekrijgt: Kutgedichten. De smakeloosheid van Nederland blijft je toch echt steeds weer verbazen. En wij maar denken: hoe komen de kinderen toch aan dat platte taalgebruik? Wie het weet, mag het zeggen!', schrijft David de Jong, Groninger gemeenteraadslid voor de Christen Unie op zijn weblog.

Heerlijk is het als politici zich met poëzie bemoeien. Eerder mochten we al een interview met de niet in de Dikke Komrij opgenomen Manuel Kneepkens afdrukken, naast dichter ook gemeenteraadslid te Rotterdam. Onderwijl wachten we nog steeds op antwoorden van een ander Rotterdams gemeenteraadslid, Michiel Smit, op onze vragen die we hem stelden over Komrij's bloemlezing. (Rottend Staal Online, 16-1-2004)

terug naar boven


DE DIKKE KOMRIJ (77)

Epibreren -
Prometheus/Bert Bakker bericht dat de exacte titel van onze medewerker Gerrit Komrij's prestigieuze bloemlezing Komrij's Nederlandse poëzie van de 19de tot en met de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten is.

De prijzen bedragen voor de paperback € 29,95 (voor de twee delen gezamenlijk) en voor de gebonden editie € 49,95.

Inmiddels is ook bekend dat er ook een presentatie van de bloemlezing te Groningen gehouden wordt, en wel op zaterdag 31 januari, om 14.30 uur in Athena's Boekhandel, zo bericht het Dagblad van het Noorden vandaag. Te Epibreren bestaat de hoop dat deze presentatie naar een grotere locatie verplaatst wordt, daar de verwachte toestroom aan belangstellenden niet in de boekhandel past. (Rottend Staal Online, 15-1-2004)

terug naar boven


NOMINATIES JO PETERS POËZIEPRIJS

Landgraaf/Diemen - De genomineerden van de Jo Peters Poëzieprijs zijn onze medewerkers Maria Barnas en Tsead Bruinja en Hagar Peeters en Peer Wittenbols.

De prijs is bestemd voor dichters met een 'jong oeuvre'. Aan de prijs is een geldbedrag verbonden van 1250 euro. Daarnaast zal de Stichting Jo Peters Poëzieprijs aan de winnaar de opdracht geven een aantal nieuwe gedichten te schrijven. Die poëmen worden op kosten van de Stichting in een bibliofiele bundel uitgebracht.

De winnaar wordt op zaterdag 17 april 2004 bekend gemaakt tijdens het Poëziefestival te Landgraaf.

De Jo Peters Poëzieprijs werd voor het eerst gewonnen door onze medewerker Alfred Schaffer in 2002. Ter ere van die prijs verscheen de bundel Definities en hallucinaties bij Uitgeverij Perdu. (Rottend Staal Online, 15-1-2004)

terug naar boven


NATIONALE IQ TEST 2004

Hilversum/Epibreren - Gisteren werd in Studio 24 het programma de Nationale IQ Test 2004 live uitgezonden. De uitzending trok 1.715.000 kijkers, (bron: SKO). Aan deze test deden naast een achttal 'Bekende Nederlanders' teams van 'dronken studenten', Frans Bauerfans, schakers, kunstenaars en 'vrouwen met grote borsten' mee. Elk team bestond uit 50 mensen. Een subdivisie van het kunstenaarsteam werd gevormd door het Rottend Staal-team: Tsead Bruinja, Daniël Dee, Bart FM Droog, Tjitse Hofman, Willem Groenewegen, Annelieke van Mens, Benne van der Velde en Guido van der Wolk. Onze medewerkers F. Starik en Vrouwkje Tuinman kwamen helaas net te laat en mochten in een geblindeerde ruimte al chips etend de test maken. Naast dichters waren er ook schrijvers in het kunstenaarsteam: Jack Nouws uit Utrecht en Marije Zomerdijk uit Groningen. En collega Peter de Groot had de barre reis vanuit Rotterdam gemaakt om aan de test te participeren.


Voor de uitzending: Droog, Dee, Bruinja, Peter de Groot van poëzietijdschrift Krakatau, Van Mens, een stukje Van der Velde, Van der Wolk, Hofman en Marije Zomerdijk. © Willem Groenewegen, 2004.

De 'vrouwen met grote borsten' en de 'dronken studenten' werden voor de uitzending angstvallig gescheiden gehouden van de andere teams. Die zich alras verbroederden; met name de Frans Bauerfans en de kunstenaars.

Drie kwartier voor de uitzending werd iedereen de studio binnengeleid. De 'dronken studenten' waren goed aangeschoten, maar dronken? Nee, niet echt. Elk had acht tot tien kleintjes pils verorberd; niet bovenmatig veel voor studenten. De 'vrouwen met grote borsten' vielen ook tegen: veel van hen hadden een normaal borstformaat, wat middels kundig camerawerk op de tv werd opgeblazen. Enfin: hun binnenkomst zorgde voor veel hilariteit op de studententribune.

Na 45 minuten applaus oefenen en meezingen met de Frans Bauerfans begon de test eindelijk. Een test die de kunstenaars zwaarder viel dan gedacht. Waarover later meer. Want halverwege was er ook nog poëzie. Droog was door producent Eyeworks TV gevraagd een kort gedicht over intelligentie te schrijven. Opportunistisch als de man is schreef hij onderstaande voor deze tv-uitzending:

UNIVERSUMVRAAG

De intelligentste gozer die ik ooit sprak
brak geregeld zijn hoofd over het zwerk
en planeten sprekende: 'gods grote kloten
tollen, maar waarheen, waartoe?'

Bruinja, Dee en Van der Wolk (voorgrond) feliciteren Droog na zijn voordracht, die 1,7 miljoen mensen met poëzie confronteerde. © Willem Groenewegen, 2004.

Onze medewerker Diana Ozon zat intussen thuis naar de buis te staren. Zij merkte op: 'Tijdens de sommen zat Jeroen Pauw er steeds doorheen te kwekken waardoor ik de concentratie verloor. Te gaar om te gokken heb ik zo 5 vragen zonder zelfs maar te gokken blanco beantwoord.

Dit euvel werd tijdens de uitzending ook in de studio opgemerkt. En zorgde ervoor dat veel kunstenaars in verwarring werden gebracht en laag scoorden. Bruinja's IQ bleek 119, Droogs IQ bleef steken op 109 en Guido van der Wolk, een erkend genie, werd zo afgeleid door Pauws gezwatel dat hij de uitkomst geheim wil houden. Ook het gebrek aan catering in de studio en de afwezigheid van alcohol in het kunstenaarsteam én de drukte op de studiovloer zullen van negatieve invloed geweest zijn op het IQ-gehalte van deze groep. In de geblindeerde ruimte, waar onze medewerker Tuinman zich in alle rust kon concentreren, behaalde zij een IQ van 137.

Het kunstenaarsvak. Spot de dichters
Van der Wolk, Hofman en Droog
(met bril) rechtsonder, van Mens
(rechtsmidden) en Groenewegen
(rechts naast man met groene jas).
Presentator Patrick vraagt Droog
of zijn IQ inderdaad 37 is. Achter
de presentator het vak met 'dronken
studenten'.

Droog piekert voor het oog der natie
over het verschil tussen 37 en 73
(Stills genomen door Johannes
van der Wolk)


Anyhow: de schakers bleken het hoogste IQ te hebben, gevolgd door de dronken studenten, de kunstenaars, de BN-ers en de Frans Bauersfans. De 'vrouwen met grote borsten' eindigden als zesde, met een gemiddeld gehalte van 98. (Rottend Staal Online, 15-1-2004)

terug naar bovenhet nieuws van nu
het nieuws van 1-14 januari 2004
het nieuws van 22-31 december 2003 (c)
het nieuws van december 2003 (b)
het nieuws van december 2003 (a)
het nieuws van november 2003
het nieuws van oktober 2003
het nieuws van september 2003
het nieuws van augustus 2003
het nieuws van juli 2003
het nieuws van juni 2003
het nieuws van mei 2003
het nieuws van april 2003
het nieuws van maart 2003
het nieuws van februari 2003
het nieuws van januari 2003
het nieuws van december 2002
het nieuws van november 2002
het nieuws van oktober 2002
het nieuws van september 2002
het nieuws van augustus 2002
het nieuws van juli 2002
het nieuws van juni 2002
het nieuws van mei 2002
het nieuws van april 2002
het nieuws van maart 2002
het nieuws van februari 2002
het nieuws van januari 2002
het nieuws van december 2001
het nieuws van november 2001
het nieuws van oktober 2001
het nieuws van september 2001

het nieuws van augustus 2001
het nieuws van juli 2001
het nieuws van juni 2001
het nieuws van mei 2001
het nieuws van april 2001
het nieuws van maart 2001
het nieuws van februari en januari 2001
...en voor nog ouder nieuws: klik hier!
terug naar boven


© Rottend Staal Online 2004. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

Installatie van hyperlinks

De installatie van hyperlinks naar de site is vrij en kan gebeuren zonder toestemming.
De pagina's van deze site mogen echter niet worden opgenomen in de pagina's van een andere site.